Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Zarządzanie Biurem Detektywistycznym - studia podyplomowe

Warszawska Szkoła Zarządzania-Szkoła Wyższa, 01-204 Warszawa ul. Siedmiogrodzka 3A oferuje Podyplomowe Studia "Zarządzanie biurem detektywistycznym"

CELE  STUDIÓW:

Nabycie wiedzy, kwalifikacji i umiejętności w zakresie zarządzania biurem detektywistycznym oraz profesjonalnej realizacji zadań detektywa.

Poza dyplomem ukończenia studiów podyplomowych WSZ-SW absolwent uzyska zaświadczenie uprawniające do wydania licencji detektywa bez konieczności zdawania egzaminu w Komendzie Głównej Policji.

PROGRAM STUDIÓW:

Będzie obejmował zagadnieniaz zakresu zarządzania firmą, w tym biurem detektywistycznym. Ponadto w programie studiów znajdą się przedmioty obejmujące wiedzę z  zakresu  wywiadui kontrwywiadu gospodarczego, znajomość technik operacyjnych, obserwacji osób, wykrywaniapodsłuchów, poszukiwania osób zaginionych i ukrywających się oraz zagadnienia  z zakresu przepisów prawnych,takie jak: przetwarzanie i ochrona danych osobowych, ochrona informacji niejawnych, elementy prawa karnego, praw i obowiązków detektywa, przepisów regulujących zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych. Studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej, polegającej na zaprojektowaniu działalności biura detektywistycznego, oraz egzaminem ustnym.

Studia adresowane są dla osób pragnących założyć  firmę detektywistyczną, które posiadają doświadczenie z pracy w resortach siłowych czy policji.

Ramowy program studiów:

 • Wybrane aspekty zarządzania przedsiębiorstwem/firmą-14 godz.
 • Wywiad gospodarczy- 8 godzin
 • Kontrwywiad gospodarczy- 8 godzin
 • Źródła informacji w pracy detektywa- 6
 • Metodologia analizy informacji- 6 godzin
 • Metody wnioskowania w procesie analitycznym- 6 godzin
 • Usługi detektywistyczne – podstawy prawne wykonywania działalności-20 godz.
 • Prawa i obowiązki detektywa- 8 godzin
 • Odpowiedzialność cywilna i karna detektywa – 8 godzin
 • Dokumentowanie czynności detektywistycznych – 8 godzin
 • Czynności operacyjno-rozpoznawcze – aspekty prawne i praktyczne- 8 godzin
 • Techniki i narzędzia inwigilacji- 8 godzin
 • Taktyka prowadzenia obserwacji- 8 godzin
 • Techniki wywierania wpływu – 6 godzin
 • Taktyka i technika przesłuchania- 8 godzin
 • Werbalne i niewerbalne symptomy kłamstwa- 6 godzin
 • Podstawy badań grafologicznych - 6 godzin
 • Ochrona danych osobowych – 15 godzin
 • Ochrona informacji niejawnych -15 godzin
 • Podstawy prawa karnego i cywilnego- 10 godzin
 • Seminarium dyplomowe- 8 godzin

  Łącznie 190 godzin

Studia trwają dwa semestry ( 1 rok).

Miejsce prowadzenia zajęć

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie uczelni przy ul. Siedmiogrodzkiej 3A w Warszawie średnio co dwa tygodnie w trybie weekendowym - w soboty i niedziele (8 godzin lekcyjnych dziennie). Czesne za całe studia wynosi 3950 zł. Istnieje możliwość rozłożenia czesnego na cztery raty po 1000 zł lub 10 rat po 420 zł.
 

Powiązane artykuły

Studia Podyplomowe Ochrona Informacji Niejawnych i Danych Osobowych

Warszawska Szkoła Zarządzania-Szkoła Wyższa zamierza w najbliższym czasie uruchomić IV edycję Podyplomowych Studiów Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych

czytaj dalej

Wycena Nieruchomości - studia podyplomowe w Warszawie

Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa ZAPRASZA

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie