Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

REKRUTACJA ZIMOWA NA UMCS ROZPOCZĘTA

Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie rozpoczęła się rekrutacja zimowa na wybrane kierunki studiów II stopnia.

Zainteresowanym kandydatom i kandydatkom oferujemy w zimowym naborze trzy kierunki: geoinformatykę oraz gospodarkę przestrzenną prowadzone na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, a także fizykę techniczną na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS. Internetowa rejestracja potrwa do 19 lutego br.

Na kierunku geoinformatyka student poszerzy swoją wiedzę na temat wykorzystywania i tworzenia baz danych przestrzennych w badaniach naukowych i pracach wdrożeniowych z różnych dziedzin (nauk o środowisku, planowania przestrzennego czy biznesu), pozna metody statystyczne i geostatystyczne służące do analizy procesów zachodzących w środowisku geograficznym, a także będzie sprawnie posługiwał się aplikacjami GIS (komercyjnymi i open source). Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę m.in. w organach państwowych związanych z tworzeniem i rozwijaniem Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej, w instytucjach odpowiedzialnych za gromadzenie i udostępnianie krajowych rejestrów informacji przestrzennej, służbach mundurowych, instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych, a także w jednostkach sektora prywatnego zajmujących się rozwojem i dystrybucją programów komputerowych z zakresu GIS i dziedzin pokrewnych.Gospodarka przestrzenna to studia ukierunkowane na pogłębienie wiedzy o zjawiskach społecznych i ekonomicznych w przestrzeni geograficznej oraz doskonalące warsztat planistyczny. Rozwijają umiejętność przygotowania ekspertyz i opinii z zakresu gospodarki przestrzennej oraz wykorzystywania technologii i systemów informatycznych niezbędnych w zarządzaniu przestrzenią. Kształcenie uwzględnia mechanizmy i narzędzia planowania stosowane przez polskie podmioty publiczne, a także instrumenty Unii Europejskiej. Absolwent może podjąć pracę m.in. w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, w instytucjach publicznych związanych z gospodarką przestrzenną, w organizacjach działających na rzecz wspomagania rozwoju, pracowniach planistycznych i projektowych. Gospodarka przestrzenna to dobry wybór dla absolwentów studiów inżynierskich I stopnia kierunków: gospodarka przestrzenna, geodezja i kartografia, budownictwo czy z zakresu architektury i urbanistyki.Studia na kierunku fizyka techniczna umożliwią z kolei poznanie zaawansowanych narzędzi, programów oraz systemów informatycznych wykorzystywanych we współczesnej fizyce, technologii czy medycynie. Student pozna zaawansowane techniki pomiarowe oraz obsługę specjalistycznej aparatury, będzie miał także możliwość przeprowadzania licznych eksperymentów. Oprócz umiejętności praktycznych zgłębi również teorię z klasycznych obszarów fizyki (fizyki fazy skondensowanej, mechaniki kwantowej czy fizyki jądrowej) oraz elementy matematyki. Absolwent tego kierunku będzie mógł znaleźć zatrudnienie w różnego rodzaju instytucjach badawczych, przemysłowych i centrach rozwojowych, w placówkach ochrony zdrowia, firmach prowadzących badania kliniczne, instytucjach związanych z medycyną, biologią, biotechnologią, w specjalistycznych laboratoriach policyjnych czy instytucjach wojskowych.

Rekrutacja na wyżej wymienione kierunki odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów, zaś postępowanie kwalifikacyjne będzie prowadzone na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych (w przypadku identycznych ocen, o miejscu na liście rankingowej decyduje średnia z ocen ze studiów, wykazana w suplemencie do dyplomu lub potwierdzona stosownym zaświadczeniem z dziekanatu).

* Wyjątek stanowi geoinformatyka, gdzie rekrutacja dla absolwentów studiów I i II stopnia innych kierunków odbywa się na podstawie konkursu średnich ocen z: oceny na dyplomie ukończenia studiów wyższych oraz wyniku pisemnego testu kompetencyjnego z zakresu studiów I stopnia z geoinformatyki. Test składa się z 30 pytań i trwa godzinę.

Zimowa rekrutacja odbywa się zgodnie z następującym harmonogramem:

Zarejestruj się do 19 lutego!
 

Powiązane artykuły

(O)twórz UMCS! - poznaj Wydziały na naszym Uniwersytecie!

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej otwiera swoje wirtualne drzwi dla wszystkich kandydatów na studia!

czytaj dalej

Przystanek rekrutacja – Drzwi Otwarte UMCS

Po raz kolejny Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie otwiera się dla uczniów szkół średnich. Startujemy już 29 lutego 2024 r. o godzinie 9:00 w Auli Uniwersyteckiej Wydziału Prawa i Administracji.

czytaj dalej

REKRUTACJA NA UMCS TRWA

Na UMCS czeka około 90 kierunków – w tym unikatowe nowości, 300 specjalności i aż 13 wydziałów otwartych na nowych studentów. Dzięki nim zyskasz kwalifikacje potrzebne w zawodzie Twoich marzeń. Podejmując studia rozpoczniesz przygodę, która ukierunkuje Twoją przyszłą karierę.

czytaj dalej

Rozpoczęła się rejestracja na studia w UMCS!

Maturzysto/tko! rozpoczęła się rejestracja kandydatów na studia w UMCS. Na kierunkach z egzaminami wstępnymi zakończy się pod koniec czerwca, a na pozostałych kierunkach I stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich wkrótce po otrzymaniu wyników maturalnych.

czytaj dalej

Drzwi Otwarte UMCS – przyjdź, zobacz, studiuj

Jak co roku Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie otwiera się dla uczniów szkół średnich i zaprasza na Drzwi Otwarte. Startujemy już 21 marca 2022 r., a wydarzenie przyjmie formę hybrydową.

czytaj dalej

UMCS Techniki Światłowodowe i Fotoniczne - spotkanie informacyjne dla kandydatów

Techniki Światłowodowe i Fotoniczne - to nowa specjalność na I stopniu studiów na Wydziale Chemii UMCS, dostępna już w roku akademickim 2022/2023

czytaj dalej

Konkurs Językowy FACES OF AMERICA na UMCS

ZAPRASZAMY do uczestnictwa w VII edycji Konkursu Językowego FACES OF AMERICA, który odbędzie się w dniu 21 marca 2022 r. na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

czytaj dalej

Nowe kierunki studiów na UMCS w roku 2021

W tym roku w ofercie pojawiło się 7 nowych kierunków, a każdy z nich otwiera wiele ciekawych możliwości. Zachęcamy do zapoznania się z nowościami!

czytaj dalej

Oferta kształcenia UMCS 2021/2022

Zobacz najnowszą broszurę informacyjną dla kandydatów na studia Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie

czytaj dalej

Wydziałowe Drzwi Otwarte UMCS

cykl webinarów dla kandydatów

czytaj dalej

POGADAJMY O STUDIACH! - webinar dla kandydatów na UMCS

Już 14 stycznia o godzinie 17 odbędzie się kolejny webinar dla kandydatów na studia. Spotkajcie się z nami online!

czytaj dalej

Webinar dla kandydatów na studia

Już w najbliższy wtorek, 2 grudnia odbędzie się pierwszy w nowym cyklu webinar dla kandydatów na studia na UMCS.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane