Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Rok założenia: 1999 | Rektor: ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław Dziekoński

przejdź do spisu treści

UKSW to jeden z wiodących i najchętniej wybieranych uniwersytetów w Polsce z doświadczoną kadrą akademicką i świetnym zapleczem naukowym. Jest wyższą uczelnią publiczną, której początki sięgają 1954 roku, kiedy to nosiła miano Akademii Teologii Katolickiej. Od 1999 roku działa jako Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW).

Trzon naukowy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie stanowi ponad 700 pracowników naukowych

UKSW kształci w sumie 10 676 studentów

Jesteśmy uczelnią przyjazną studentom niepełnosprawnym. Nowoczesna infrastruktura naszych budynków jest przystosowana również do ich potrzeb.

Studenci oprócz zajęć dydaktycznych mogą aktywnie działać w licznych kołach naukowych (70 na różnych wydziałach), organizacjach studenckich albo samorządzie studentów. Na Uniwersytecie działa również teatr i chór akademicki.

Wyjątkowo atrakcyjny system stypendialny sprawia, iż rocznie studentom UKSW wypłacane jest ponad sześć tysięcy świadczeń socjalnych z zaplecza socjalnego.

Erasmus

UKSW podpisało w sumie 166 umów o współpracy z uczelniami zagranicznymi w ramach programu ERASMUS. Nasi studenci mają możliwość wyjazdu na stypendia zagraniczne do ponad 111 uczelni w Europie oraz na stypendia krajowe do 19 uniwersytetów polskich w ramach programu mobilności studentów MOST.

Biuro rekrutacji

ul. Wóycickiego 1/3 | 01-938 Warszawa, budynek 23, pokój 005
tel. 22 569 96 94, 22 569 68 32
www.uksw.edu.pl
www.rekrutacja.uksw.edu.pl

Studia

 • 11 wydziałów
 • 42 kierunki studiów
 • 64 koła naukowe

Oferta studiów:

Administracja
studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Archeologia
studia I i II stopnia stacjonarne

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
studia I stopnia stacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne 
studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej 
studia II stopnia stacjonarne 

Biologia
studia I i II stopnia stacjonarne

Człowiek w cyberprzestrzeni 
studia I stopnia stacjonarne

Chemia
studia I i II stopnia stacjonarne

Dziennikarstwo i Komunikacja społeczna
studia I i II stopnia stacjonarne

Ekonomia
studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Ekonomia menedżerska
studia II stopnia stacjonarne

Europeistyka
studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Filologia klasyczna
studia I i II stopnia stacjonarne

Filologia polska
studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Filologia włoska
studia I stopnia stacjonarne

Filozofia
studia I i II stopniastacjonarne 

Filozofia, specjalność: Philosophy And Culture Of East-Central Europe
studia II stopnia stacjonarne

Fizyka
studia I i II stopnia stacjonarne

Historia
studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Historia sztuki
studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Informatyka
studia I i II stopnia stacjonarne, niestacjonarne I stopnia

Inżynieria środowiska
studia I i II stopnia stacjonarne

Kierunek lekarski 
studia stacjonarne jednolite mgr

Komunikacja kultury i religii
studia II stopnia stacjonarne

Kulturoznawstwo
studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Matematyka
studia I i II stopnia stacjonarne, niestacjonarne I stopnia

Muzeologia 
studia I stopnia stacjonarne

Nauki o rodzinie
studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Ochrona dóbr kultury i środowiska
studia I stopnia stacjonarne

Ochrona środowiska
studia I i II stopnia stacjonarne 

Ochrona środowiska, specjalność: Sustainability Studies
studia II stopnia stacjonarne

Pedagogika
studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 
studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne

Pedagogika Specjalna  
studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne

Pielęgniarstwo
studia I stopnia stacjonarne

Pielęgniastwo, studia w języku angielskim (Nursing)
studia I stopnia stacjonarne

Politologia
studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Praca socjalna
studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Prawo
studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne

Prawo kanoniczne
studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne

Psychologia
studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne

Socjologia
studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Stosunki międzynarodowe
studia I i II stopnia stacjonarne

Teologia
studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym 
studia I stopnia stacjonarne

Zapraszamy:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Kampus 1: ul. Dewajtis 5, Warszawa
Kampus 2: ul. Wóycickiego 1/3, Warszawa

centrala tel. 22 561 88 00
rekrutacja tel. 22 569 96 92, 569 96 94, 569 68 32


Kliknij aby pobrać


przejdź do spisu treści

Liczba osób na miejsce i progi punktowe w rekrutacji
na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie 2019/2020


Liczba osób na miejsce:

 • Kierunek lekarski 16,41
 • Psychologia 13,82
 • Ekonomia 8,94
 • Administracja 6,20
 • Prawo 6,06
 • Stosunki międzynarodowe 5,50
 • Informatyka 5,29
 • Pielęgniarstwo 5,20
 • Filologia włoska 5,03
 • Pedagogika 4,88
 • Dziennikarstwo ogólne 4,18
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, stacjonarne 4,18
 • Człowiek w cyberprzestrzeni 4,04
 • Socjologia 3,95
 • Komunikacja medialno-kulturowa 3,90
 • Filologia polska 3,58
 • Bezpieczeństwo Wewnętrzne 3,24
 • Kulturoznawstwo 3,18
 • Europeistyka 3,10
 • Chemia 2,93
 • Ochrona środowiska 2,82
 • Pedagogika specjalna 2,74
 • Ochrona dóbr kultury i środowiska 2,68
 • Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją 2,60
 • Matematyka 2,57
 • Prawo kanoniczne - specjalność administracyjno-sądowa 2,40
 • Archeologia 2,20
 • Nauki o rodzinie 2,20
 • Praca socjalna 2,20
 • Historia 2,15
 • Biologia 2,11
 • Nursing, first cycle studies 2,04
 • Politologia 2,04
 • Filozofia 1,96
 • Historia sztuki 1,92
 • Prawo kanoniczne - specjalność kanoniczno-cywilna 1,88
 • Filologia klasyczna 1,75
 • Zarządzanie dziedzictwem kulturowym 1,63
 • Coaching i mediacje społeczne (specjalność) 1,60
 • Muzeologia 1,60
 • Inżynieria środowiska 1,16
 • Fizyka 1,13

Progi punktowe ostatniej osoby zakwalifikowanej w ramach limitu miejsc:

 • Kierunek lekarski 75,20
 • Komunikacja medialno-kulturowa 75,00
 • Dziennikarstwo ogólne 74,90
 • Prawo 74,40
 • Psychologia 73,20
 • Filologia polska 69,80
 • Stosunki międzynarodowe 67,30
 • Informatyka 67,20
 • Filologia włoska 67,00
 • Prawo kanoniczne - specjalność administracyjno-sądowa 66,60
 • Ekonomia 66,25
 • Administracja 62,50
 • Kulturoznawstwo 62,40
 • Matematyka 61,80
 • Historia 59,70
 • Socjologia 57,60
 • Zarządzanie dziedzictwem kulturowym 57,60
 • Filozofia 57,20
 • Politologia 56,90
 • Europeistyka 56,30
 • Archeologia 55,80
 • Historia sztuki 55,50
 • Pedagogika 54,90
 • Muzeologia 54,80
 • Pielęgniarstwo 54,60
 • Prawo kanoniczne - specjalność kanoniczno-cywilna 53,10
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, stacjonarne 52,70
 • Ochrona dóbr kultury i środowiska 51,90
 • Człowiek w cyberprzestrzeni 51,10
 • Ochrona środowiska 51,00
 • Pedagogika specjalna 50,70
 • Biologia 50,40
 • Bezpieczeństwo Wewnętrzne 49,85
 • Filologia klasyczna 49,30
 • Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją 49,00
 • Nauki o rodzinie 48,30
 • Praca socjalna 45,60
 • Chemia 44,80
 • Inżynieria środowiska 31,20

przejdź do spisu treści

Studia podyplomowe

 •  Podyplomowe Studium Teologii w Warszawie (4 semestry)
 •  Podyplomowe Studium Teologii A (moduł teologiczny) (4 semestry)
 •  Podyplomowe Studium Teologii B (moduł katechetyczny) (4 semestry)
 •  Podyplomowe Studium Teologii C (moduł pedagogiczny) (4 semestry)
 •  Podyplomowe Studia Formacji Biblijnej (4 semestry)
 •  Podyplomowe Studia Kierownictwa Duchowego (4 semestry)
 •  Podyplomowe Studium Teologii w Ośrodku Naukowo-Badawczym w Gdyni (4 semestry)
 •  Podyplomowe Studium Teologii Praktycznej w Ośrodku Naukowo-Badawczym w Płocku (6 semestrów)
 •  Podyplomowe Studium Teologii Praktycznej w Ośrodku Naukowo-Badawczym w Gdyni (6 semestrów)
 •  Podyplomowe Studium Teologii Praktycznej w Ośrodku Naukowo-Badawczym w Łomży (6 semestrów)
 •  Podyplomowe Studia Teologii Apostolstwa (Centrum Teologii Apostolstwa „Pallottianum” w Ożarowie Maz.) (6 semestrów)
 •  Podyplomowe Studia Życia Konsekrowanego (Centrum Teologii Apostolstwa „Pallottianum” w Ożarowie Maz.) (6 semestrów)
 •  Podyplomowe Studia Mariologii (Centrum Studiów Mariologicznych „Kolbianum” w Paprotni) (6 semestrów)
 •  Podyplomowe Studia Katechezy Przedszkolnej (2 semestry)
 •  Podyplomowe Studia Biblijno-Pastoralne (6 semestrów)
 •  Podyplomowe Studia Sądownictwo i Administracja w Kościele (2 semestry)
 •  Podyplomowe Studia Filozofia i Etyka (2 semestry)
 •  Podyplomowe Studia Relacje Interpersonalne i Profilaktyka Uzależnień (4 semestry)
 •  Podyplomowe Studia Zarządzanie jakością powietrza w jednostkach samorządu terytorialnego (2 semestry) - możliwe dofinansowanie od Urzędu Marszałkowskiego dla pracowników jednostek samorządowych w woj. mazowieckim
 •  Podyplomowe Studia Bioetyka i prawo medyczne (2 semestry)
 •  Studia Podyplomowe Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych (2 semestry)
 •  Studia Podyplomowe Ochrona danych osobowych w Kościele (2 semestry)
 •  Studia podyplomowe Administrowanie podmiotem leczniczym i e-zdrowie (2 semestry)
 •  Studia Podyplomowe Analityka danych w sektorze publicznym (2 semestry)
 •  Podyplomowe Studium Logopedyczne (4 semestry)
 •  Podyplomowe Studium Edytorstwa Współczesnego (2 semestry)
 •  Podyplomowe Studia Wiedza o Teatrze (3 semestry)
 •  Podyplomowe Studia Zarządzanie Oświatą (2 semestry)
 •  Studia Podyplomowe Statystyka Medyczna (2 semestry)
 •  Studia Podyplomowe z Matematyki (2 semestry)
 •  Studia Podyplomowe Informatyka i Technologie Informacyjne dla Nauczycieli (2 semestry)
 •  Podyplomowe Studium Nauk o Rodzinie (4 semestry)
 •  Studia Podyplomowe Ochrona danych osobowych w sektorze zdrowia (2 semestry)

Kursy dokształcające:

 •  Kurs języka polskiego dla cudzoziemców niebędących studentami UKSW
  – prowadzone w ciągu roku akademickiego: indywidualny (30 godzin dydaktycznych)
 •  Kurs Studium Wiedzy Biblijnej i Teologicznej (V edycja)
 •  Kurs dla katechistów parafialnych
 •  Kurs Studium Mariologii (Centrum Studiów Mariologicznych „Kolbianum” w Paprotni)
  – jednosemestralny
 •  Kurs poradnictwa rodzinnego
 •  Trzeci cykl studiów Prawa Kanonicznego
  - kurs dokształcający dla doktorantów (2 semestry)
 •  Kurs Kanoniczna praktyka sądowa (1 semestr)
 •  Kurs Procedury prawne w sytuacjach nieprawidłowych w życiu osób konsekrowanych (1 semestr)
 •  Kurs Procedury prawne w sytuacjach nieprawidłowych w życiu osób duchownych (1 semestr)
 •  Kurs Ochrona danych osobowych w instytucjach życia konsekrowanego i w stowarzyszeniach życia apostolskiego (1 semestr)

 

Szczegółowy wykaz studiów oraz rejestracja dostępna jest na stronie: podyplomowe.uksw.edu.pl


Studia

Administracja
studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Archeologia
studia I i II stopnia stacjonarne

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
studia I stopnia stacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne 
studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej 
studia II stopnia stacjonarne 

Biologia
studia I i II stopnia stacjonarne

Człowiek w cyberprzestrzeni 
studia I stopnia stacjonarne

Chemia
studia I i II stopnia stacjonarne

Dziennikarstwo i Komunikacja społeczna
studia I i II stopnia stacjonarne

Ekonomia
studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Ekonomia menedżerska
studia II stopnia stacjonarne

Europeistyka
studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Filologia klasyczna
studia I i II stopnia stacjonarne

Filologia polska
studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Filologia włoska
studia I stopnia stacjonarne

Filozofia
studia I i II stopniastacjonarne 

Filozofia, specjalność: Philosophy And Culture Of East-Central Europe
studia II stopnia stacjonarne

Fizyka
studia I i II stopnia stacjonarne

Historia
studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Historia sztuki
studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Informatyka
studia I i II stopnia stacjonarne, niestacjonarne I stopnia

Inżynieria środowiska
studia I i II stopnia stacjonarne

Kierunek lekarski 
studia stacjonarne jednolite mgr

Komunikacja kultury i religii
studia II stopnia stacjonarne

Kulturoznawstwo
studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Matematyka
studia I i II stopnia stacjonarne, niestacjonarne I stopnia

Muzeologia 
studia I stopnia stacjonarne

Nauki o rodzinie
studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Ochrona dóbr kultury i środowiska
studia I stopnia stacjonarne

Ochrona środowiska
studia I i II stopnia stacjonarne 

Ochrona środowiska, specjalność: Sustainability Studies
studia II stopnia stacjonarne

Pedagogika
studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 
studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne

Pedagogika Specjalna  
studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne

Pielęgniarstwo
studia I stopnia stacjonarne

Pielęgniastwo, studia w języku angielskim (Nursing)
studia I stopnia stacjonarne

Politologia
studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Praca socjalna
studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Prawo
studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne

Prawo kanoniczne
studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne

Psychologia
studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne

Socjologia
studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Stosunki międzynarodowe
studia I i II stopnia stacjonarne

Teologia
studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym 
studia I stopnia stacjonarne


Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
archeologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo I stopnia Stacjonarny
bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej II stopnia Stacjonarny
bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
biologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
chemia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
człowiek w cyberprzestrzeni I stopnia Stacjonarny
dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
ekonomia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ekonomia menedżerska II stopnia Stacjonarny
europeistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia klasyczna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia polska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia włoska I stopnia Stacjonarny
filozofia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
fizyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
historia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
historia sztuki I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
inżynieria środowiska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
komunikacja kultury i religii II stopnia Stacjonarny
kulturoznawstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
lekarski Magister Stacjonarny
matematyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
muzeologia I stopnia Stacjonarny
nauki o rodzinie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ochrona dóbr kultury i środowiska I stopnia Stacjonarny
ochrona środowiska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Magister Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika specjalna Magister Stacjonarny Niestacjonarny
pielęgniarstwo I stopnia Stacjonarny
politologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
praca socjalna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
prawo Magister Stacjonarny Niestacjonarny
prawo kanoniczne Magister Stacjonarny Niestacjonarny
psychologia Magister Stacjonarny Niestacjonarny
socjologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
stosunki międzynarodowe I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
teologia ogólna Magister Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie dziedzictwem kulturowym I stopnia Stacjonarny

Główny adres uczelni


Kampus przy ul. Dewajtis (Lasek Bielański)

1) Wydział Teologiczny
2) Wydział Prawa Kanonicznego
3) Wydział Nauk Humanistycznych
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

Autobus: 103, 121, 181
Tramwaj: 6, 17


Kampus przy ul. Wóycickiego (Młociny)

1) Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
2) Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
3) Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
4) Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
5) Wydział Nauk Pedagogicznych
6) Wydział Prawa i Administracji
7) Wydział Studiów nad Rodziną
8) Wydział Medyczny. Collegium Medicum
ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa

Autobus: 114, 181, 303

Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

Absolwent kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją posiada niezbędne umiejętności do pracy w archiwach historycznych, archiwach i instytucjach kościelnych oraz archiwach państwowych.

czytaj dalej

Człowiek w cyberprzestrzeni

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego zaprasza na Interdyscyplinarne studia I stopnia

czytaj dalej

Ochrona dóbr kultury i środowiska

Ochrona dóbr kultury i środowiska to studia interdyscyplinarne, które łączą zagadnienia z ochrony dóbr kultury i ochrony przyrody, co jest zalecane przez wiele międzynarodowych dokumentów jak i zaleceń UE w Polsce. Jest to kierunek unikatowy.

czytaj dalej

Powiązane artykuły

20 rocznica utworzenia UKSW

3 września 1999 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił Ustawę powołującą Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

czytaj dalej

Studia na UKSW w czołówce Perspektyw

Aż 12 kierunków studiów naszego Uniwersytetu zanotowało awans w rankingu Perspektywy 2018. Większość z nich jest wśród 7 najlepiej prowadzonych programów kształcenia w Polsce.

czytaj dalej

Dzień Otwarty na UKSW

Serdecznie zapraszamy na Dzień Otwarty, który odbędzie się 17 maja na kampusie UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie.

czytaj dalej

Antropologia w 3D

Centrum Technologii Informacyjnych Nauk Humanistyczno-Społecznych UKSW zdigitalizowało 63 kości Człowieka z Janisławic. Wykorzystano fotogrametrię oraz skanowanie 3D światłem strukturalnym.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane