Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Uniwersytet Ignatianum w Krakowie

Uniwersytet Ignatianum w Krakowie


przejdź do spisu treści

Uniwersytet Ignatianum w Krakowie jest jedną z blisko dwustu uczelni jezuickich na całym świecie słynących z prestiżu oraz wysokiego poziomu nauczania. Uczelnia działa na prawach uczelni państwowej, dzięki czemu za studia stacjonarne uczelnia nie pobiera opłaty.Nasze zalety

 • bezpłatne studia dzienne
 • lokalizacja: 10 minut od Dworca PKP i Rynku Głównego Krakowa
 • brak zajęć w niedziele
 • dbałość o rozwój zawodowy studentów
 • możliwość wyjazdów zagranicznych
 • możliwość kontynuacji nauki na studiach podyplomowych i doktoranckich
 • udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
 • nowoczesny budynek
 • niskie czesne za studia niestacjonarne
 • kameralna atmosfera


OFERTA EDUKACYJNA 2024/2025WYDZIAŁ FILOZOFICZNY

INSTYTUT FILOZOFII

Kierunek FILOZOFIA, studia I stopnia, stacjonarne
Ścieżki:

 • Filozofia, chrześcijaństwo i kultura współczesna
 • Etyka i coaching 

* dodatkowy, płatny moduł swobodnego wyboru na 2 lub 4 semestrze: „Przygotowanie nauczycielskie do prowadzenia zajęć z etyki w szkołach podstawowych i średnich” (jeśli zbierze się minimum 10 chętnych studentów z I i II stopnia).

Kierunek FILOZOFIA, studia II stopnia, stacjonarne
Ścieżki: 

Student może wybrać po 1 semestrze dodatkowo płatny moduł swobodnego wyboru „Przygotowanie nauczycielskie do prowadzenia zajęć z etyki w szkołach podstawowych i średnich”. (jeśli zbierze się minimum 10 chętnych studentów z I i II stopnia)

INSTYTUT KULTUROZNAWSTWA

Kierunek KULTUROZNAWSTWO, studia I stopnia, stacjonarne
Ścieżki:

 • Cyberkultura i media
 • Sztuki wizualne
 • Dziedzictwo kulturowe: zarządzanie i promocja

Kierunek KULLTUROZNAWSTWO, studia II stopnia, stacjonarne
Ścieżki:

 • Turystyka i komunikacja międzykulturowa: dyskurs i zarządzanie 
 • Sztuka: design, dyskurs i zarządzanie

Kierunek TURYSTYKA I REKREACJA, studia I stopnia, stacjonarne
Ścieżki:

 • Turystyka międzynarodowa i regionalna
 • Turystyka biznesowa i kwalifikowana
INSTYTUT DZIENNIKARSTWA

Kierunek DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, studia I stopnia, stacjonarne 
Ścieżki:

 • Dziennikarstwo audiowizualne
 • Redagowanie tekstów dziennikarskich 

Kierunek DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, studia II stopnia, stacjonarne
Profil ogólnoakademicki 

INSTYTUT PSYCHOLOGII

Kierunek PSYCHOLOGIA, jednolite studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne
Ścieżki:

 • Psychologia kliniczna
 • Psychokryminologia
 • Wspomaganie rozwoju
 • Psychologia zarządzania
CENTRUM BADAŃ KOGNITYWISTYCZNYCH

Kierunek KOGNITYWISTYKA INFORMATYCZNA,  studia I stopnia, stacjonarneWYDZIAŁ PEDAGOGICZNY

INSTYTUT NAUK O WYCHOWANIU 

Kierunek PEDAGOGIKA, studia I stopnia, stacjonarne
Ścieżki:

 • Resocjalizacja kreująca
 • Pedagogika szkolna z profilaktyką społeczną
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami tutoringu 
 • Poradnictwo i pomoc psychologiczno-pedagogiczna 

Kierunek PEDAGOGIKA, studia I stopnia, niestacjonarne

 • Resocjalizacja kreująca 
 • Pedagogika szkolna z profilaktyką społeczną
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami tutoringu 
 • Poradnictwo i pomoc psychologiczno-pedagogiczna 

Kierunek PEDAGOGIKA, studia II stopnia, stacjonarne
Ścieżki:

 • Logopedia z komunikacją społeczną
 • Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną
 • Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową

Kierunek PEDAGOGIKA, studia II stopnia, niestacjonarne
Ścieżki:

 • Logopedia z komunikacją społeczną
 • Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną
 • Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną

Kierunek PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA, jednolite studia magisterskie, stacjonarne.

Kierunek PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA, jednolite studia magisterskie, niestacjonarne.

Kierunek LOGOPEDIA, jednolite studia magisterskie, stacjonarne, profil ogólnoakademicki 

Kierunek ARTETERAPIA, studia II stopnia, stacjonarne
Ścieżki:

 • Arteterapia z twórczą resocjalizacją
 • Arteterapia w procesie wspomagania rozwoju
INSTYTUT NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI

Kierunek ADMINISTRACJA I POLITYKA PUBLICZNA, studia I stopnia, stacjonarne
Ścieżki:

 • Administracja publiczna i służby państwowe
 • Administracja samorządowa i fundusze europejskie
 • Administration and Public Policy in the European Union

Kierunek ADMINISTRACJA I POLITYKA PUBLICZNA, studia I stopnia, niestacjonarne
Ścieżki:

 • Administracja publiczna i służby państwowe
 • Administracja samorządowa i fundusze europejskie

Kierunek ADMINISTRACJA I POLITYKA PUBLICZNA, studia II stopnia, stacjonarne
Ścieżki:

 • Administracja rządowa i tworzenie polityk publicznych
 • Administracja samorządowa i rozwój lokalny
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim

Kierunek ADMINISTRACJA I POLITYKA PUBLICZNA, studia II stopnia, niestacjonarne
Ścieżki:

 • - Administracja rządowa i tworzenie polityk publicznych
 • - Administracja samorządowa i rozwój lokalny
 • - Zarządzanie kapitałem ludzkim

Kierunek NAUKI O POLITYCE, studia I stopnia, stacjonarne
Ścieżki:

 • - Bezpieczeństwo publiczne
 • - Public Relations i marketing polityczny
 • - Cyberbezpieczeństwo

Kierunek PRAWO I DORADZTWO W BIZNESIE, studia I stopnia, stacjonarne
Zakres kształcenia

- Prawnik w organizacji
- Doradca w sytuacjach kryzysowych
- HR Business Partner

Kierunek ZARZĄDZANIE I NOWE TECHNOLOGIE W SFERZE PUBLICZNEJ, studia I stopnia, stacjonarne
Ścieżki:

 • Zarządzanie w administracji publicznej
 • Infobrokering i zarządzanie informacją
 • Zarządzanie w instytucjach kościelnych

Kierunek ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE W PRZEDSIĘBIORSTWACH I INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH, studia II stopnia, stacjonarne
Ścieżki: 

 • e-biznes i nowoczesny marketing
 • strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim

Kierunek ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE W PRZEDSIĘBIORSTWACH I INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH, studia II stopnia, niestacjonarne

 • e-biznes i marketing
 • strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim
INSTYTUT NEOFILOLOGII

Kierunek FILOLOGIA ANGIELSKA, studia I stopnia, stacjonarne
Ścieżki:

 • Nauczanie języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych
 • Redakcja tekstów anglojęzycznych
 • Komunikacja międzykulturowa w biznesie

Kierunek FILOLOGIA ANGIELSKA, studia II stopnia, stacjonarne
Ścieżki:

 • Nauczanie języka angielskiego w szkołach ponadpodstawowych
 • Komunikacja w biznesie z językiem angielskim i językiem niemieckim
 • Komunikacja w biznesie z językiem angielskim i językiem hiszpańskim
 • Przekład tekstów z dziedzin humanistycznych


Szkoła Doktorska


prowadzona w dyscyplinach:


Studia podyplomowe

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY

INSTYTUT NAUK O WYCHOWANIU 
 • Logopedia
 • Profilaktyka przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży
 • Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi
INSTYTUT NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI
 • Ochrona danych osobowych – Inspektor Ochrony Danych
 • Organizacja i zarządzanie w oświacie

 

przejdź do spisu treści

STUDIA I STOPNIA


Kierunek ADMINISTRACJA I POLITYKA PUBLICZNA
studia I stopnia, stacjonarne
   ścieżki:
 • Administracja samorządowa i fundusze europejskie
 • Administracja publiczna i służby Państwowe
 • Administration and Public Policy in the European Union
Kierunek ADMINISTRACJA I POLITYKA PUBLICZNA
studia I stopnia, niestacjonarne

   ścieżki:

 • Administracja publiczna i służby państwowe
 • Administracja samorządowa i fundusze europejskie
Kierunek DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
studia I stopnia, stacjonarne

   ścieżki:

 • Dziennikarstwo radiowe
 • Dziennikarstwo telewizyjne
 • Dziennikarstwo internetowa
 • Dziennikarstwo prasowe
Kierunek FILOLOGIA ANGIELSKA
studia I stopnia, stacjonarne

   ścieżki:

 • Nauczanie języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych
 • Redakcja tekstów anglojęzycznych
 • Komunikacja międzykulturowa w biznesie
Kierunek FILOZOFIA
studia I stopnia, stacjonarne

   ścieżki:

 • Filozofia, Chrześcijaństwo i kultura współczesna
 • Etyka i coaching
Kierunek KOGNITYWISTYKA INFORMATYCZNA
studia I stopnia, stacjonarne
Kierunek KULTUROZNAWSTWO
studia I stopnia, stacjonarne

   ścieżki:

 • Cyberkultura i media
 • Sztuki wizualne
 • Dziedzictwo kulturowe: zarządzanie i promocja
Kierunek PEDAGOGIKA
studia I stopnia, stacjonarne

   ścieżki:

 • Logopedia
 • Resocjalizacja kreująca
 • Pedagogika szkolna z profilaktyką społeczną
Kierunek PEDAGOGIKA
studia I stopnia, niestacjonarne

   ścieżki:

 • Resocjalizacja kreująca
 • Pedagogika szkolna z profilaktyką społeczną
Kierunek PRAWO I DORADZTWO W BIZNESIE
studia I stopnia, stacjonarne
Kierunek TURYSTYKA I REKREACJA
studia I stopnia, stacjonarne

   ścieżki:

 • Turystyka międzynarodowa i regionalna
 • Turystyka biznesowa i kwalifikowana
 • Arteterapia w animacji kultury
Kierunek ZARZĄDZANIE I NOWE TECHNOLOGIE W SFERZE PUBLICZNEJ
studia I stopnia, stacjonarne

   ścieżki:

 • Zarządzanie w administracji publicznej
 • Infobrokering i zarządzanie informacją
 • Zarządzanie w instytucjach kościelnych 
przejdź do spisu treści

STUDIA II STOPNIA


Kierunek ADMINISTRACJA I POLITYKA PUBLICZNA
studia II stopnia, stacjonarne

   ścieżki:

 • Administracja rządowa i tworzenie polityk publicznych
 • Administracja samorządowa i rozwój lokalny
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim
Kierunek ADMINISTRACJA I POLITYKA PUBLICZNA
studia II stopnia, niestacjonarne

   ścieżki:

 • Administracja rządowa i tworzenie polityk publicznych
 • Administracja samorządowa i rozwój lokalny
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim
Kierunek ARTETERAPIA
studia II, stacjonarne

   ścieżki:

 • Arteterapia z twórczą resocjalizacją
 • Arteterapia w procesie wspomagania rozwoju
Kierunek ARTETERAPIA
studia II, niestacjonarne

   ścieżki:

 • Arteterapia z twórczą resocjalizacją
 • Arteterapia w procesie wspomagania rozwoju
Kierunek DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
studia II stopnia, stacjonarne

   ścieżki:

 • Dziennikarstwo śledcze
 • Dziennikarstwo międzykulturowe
 • Dziennikarstwo w mediach cyfrowych
Kierunek FILOLOGIA ANGIELSKA
studia II stopnia, stacjonarne

   ścieżki:

 • Nauczanie języka angielskiego w szkołach ponadpodstawowych
 • Komunikacja w biznesie z językiem angielskim i językiem niemieckim
 • Komunikacja w biznesie z językiem angielskim i językiem hiszpańskim
 • Przekład tekstów z dziedzin humanistycznych
Kierunek FILOZOFIA
studia II stopnia, stacjonarne

   ścieżki:

 • Filozofia klasyczna i współczesna
 • Etyka i coaching
Kierunek KULTUROZNAWSTWO
studia II stopnia, stacjonarne

   ścieżki:

 • Sztuki wizualne i cyberkultura
 • Turystyka międzynarodowa
Kierunek PEDAGOGIKA
studia II stopnia, stacjonarne

   ścieżki:

 • Opieka nad małym dzieckiem z pedagogiką Montessori
 • Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową
 • Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
 • Logopedia z komunikacją społeczną
Kierunek PEDAGOGIKA
studia II stopnia, niestacjonarne

   ścieżki:

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową
 • Opieka nad małym dzieckiem z pedagogiką Montessori
 • Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
 • Logopedia z komunikacją społeczną


 
przejdź do spisu treści

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE


Kierunek PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
jednolite studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne
Kierunek PSYCHOLOGIA,
jednolite studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne

   ścieżki:

 • Psychologia kliniczna
 • Psychokryminologia
 • Wspomaganie rozwoju
 • Psychologia zarządzania


 
przejdź do spisu treści

STUDIA PODYPLOMOWE


 

Ochrona danych osobowych – Inspektor Ochrony Danych

Każdy obszar działalności biznesowej (choć nie tylko) wiąże się z informacją. Najczęściej jest to informacja o kliencie, pracowniku, podwykonawcy, kontrahencie etc. Podobnie jest w odniesieniu do działalności struktur kościelnych i prowadzonych przez nie żłobków, przedszkoli, szkół, domów dziecka, aptek, wydawnictw, portali internetowych itp. Te informacje to dane osobowe, które obowiązkowo należy chronić. W tym kontekście wiodące znaczenie ma rozwój nowoczesnych technologii z zakresu środowiska IT. Nie chodzi tu już tylko o to, że większość komunikacji pomiędzy jednostką a jej klientem prowadzona jest drogą elektroniczną, ale o fakt gromadzenia i przechowywania informacji w formie cyfrowej lub chmurowej.  Zapewnienie bezpieczeństwa tych informacji jest dziś jednym z kluczowych zadań ponieważ ich utrata może narazić nie tylko na zarzut złamania prawa, ale i przynieść bardzo wymierne straty finansowe.

Od 25 maja 2018 r. w praktyce stosujemy przepisy o ochronie danych osobowych wprowadzone Rozporządzeniem Ogólnym o ochronie danych osobowych nr 2016/679 tzw. RODO. Celem  przepisów jest wprowadzenie określonych uwarunkowań dla bezpiecznego i zgodnego z prawem prowadzenia działalności biznesowej. Z tej perspektywy Rozporządzenie Ogólne dotyczy państw członkowskich Unii Europejskiej, ale także przedsiębiorców z całego świata, którzy prowadzą swoją aktywność biznesową w Unii Europejskiej.

Od tej daty przedsiębiorcy (choć nie tylko – zasadniczo nowe przepisy wpływają na działalność każdego podmiotu wykorzystującego dane osobowe np. stowarzyszenia czy fundacje) muszą prowadzić swoją działalność w sposób prawnie i technologicznie zgodny z zasadami ochrony danych osobowych.

wiecej...

Organizacja i zarządzanie w oświacie

rganizacja i zarządzanie w oświacie to dwusemestralne studia podyplomowe dla osób zainteresowanych uzyskaniem wiedzy i umiejętności, niezbędnych do skutecznego i efektywnego kierowania szkołami i innymi placówkami oświatowymi, zarówno publicznymi, jak też niepublicznymi. Ich absolwenci uzyskują uprawnienia wymagane przez Ministra Edukacji Narodowej od osób ubiegających się o objęcie stanowisk dyrektorów placówek oświatowych. Program studiów zawiera problematykę funkcjonowania szkół i przedszkoli oraz zarządzania nimi w polskich realiach społeczno-politycznych. Jego autorzy pamiętali także o kwestiach związanych z zakładaniem i prowadzeniem placówek niepublicznych, jak też o zagadnieniach dotyczących placówek publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne. Szczególny nacisk położony został na treści praktyczne, w tym na praktykę zarządzania szkołą lub przedszkolem ​(do wyboru przez każdego z uczestników studiów). Dyrektorzy wybranych, cieszących się uznaniem krakowskich szkół i przedszkoli pokazują je uczestnikom studiów „od wewnątrz”, zwracając szczególną uwagę na praktyczne zadania związane z kierowaniem nimi.

Osoby, które ukończą studia będą w pełni przygotowane do podjęcia samodzielnej działalności na rynku oświatowym, jak również do przejmowania pełnej odpowiedzialności za kierowane przez siebie placówki oświatowe. W programie studiów znajdują się również zagadnienia przydatne w codziennej pracy osób zajmujących się oświatą w strukturach jednostek samorządu terytorialnego.

Głównym celem studiów jest przygotowanie studentów do stawania się sprawnymi, skutecznymi i efektywnymi przywódcami oświatowymi, potrafiącymi prowadzić powierzone im placówki w zmieniających się realiach polskiej oświaty. Trzeba podkreślić, że w pełni autorski program studiów ​podyplomowych zawiera zagadnienia nieobecne lub marginalnie traktowane w innych tego typu przedsięwzięciach, a bardzo przydatne w praktyce zarządczej dyrektora placówki oświatowej.

Większość osób prowadzących zajęcia na studiach Organizacja i zarządzanie w oświacie to ludzie mający doświadczenie skutecznego, efektywnego i pełnego sukcesów kierowania zarówno placówkami oświatowymi, jak też lokalnymi i regionalnymi systemami oświaty. W związku z tym możemy zapewnić, że żadne merytoryczne pytanie studentów nie pozostanie bez odpowiedzi i żaden oświatowy problem bez rozwiązania, a nasi absolwenci będą znakomicie przygotowani do stawania się autentycznymi liderami środowisk oświatowych, których znakiem firmowym stanie się budowanie szkół kreatywnych o wysokiej jakości pracy. Trzeba zaznaczyć, że nasi prowadzący – jeżeli zachodzi taka konieczność – na bieżąco modyfikują program zajęć, korelując go z zachodzącymi w polskim systemie oświatowym zmianami, stąd też możemy stwierdzić, że naszych absolwentów nic w oświatowej rzeczywistości nie powinno zaskoczyć.

więcej...

Logopedia

Charakterystyka: Studia kwalifikacyjne, wymagane przygotowanie pedagogiczne oraz opinia logopedy o możliwości podjęcia studiów na kierunku logopedia stwierdzająca  brak jakichkolwiek przeciwwskazań do podjęcia studiów logopedycznych, w tym brak jakichkolwiek zaburzeń mowy i wad zgryzu.

Absolwent uzyskuje pełne kwalifikacje logopedy – terapeuty mowy. Uprawnia to do zajmowania stanowiska w placówkach oświatowych, resorcie zdrowia i kultury, prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w zakresie komunikacji oraz prowadzenia własnych gabinetów logopedycznych. Program studiów jest dostosowany do wymagań stawianych przez CPLOL.

Cel studiów: Ogólne cele kształcenia zmierzają ku wyposażeniu studentów w szeroką wiedzę z zakresu logopedii, umiejętności dotyczące przeprowadzenia diagnozy oraz terapii z zastosowaniem nowoczesnych metod i technik pracy logopedycznej. Celem jest również wykształcenie określonych kompetencji społecznych z zakresu etyki, kultury pracy, rozwoju osobistego i zawodowego jako logopedy.

więcej...

Profilaktyka przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży

Absolwenci studiów uzyskują wiedzę i umiejętności dotyczącą rozpoznawania oznak przemocy seksualnej oraz jej przeciwdziałania. Będą posiadać wiedzę i umiejętności o projektowaniu działań pomocowych na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej lub dotkniętej przemocą oraz poznają programy profilaktyczne obejmujące tą tematykę. Posiądą wiedzę i nabędą umiejętności i kompetencji dotyczących zasad, procedur i dobrych praktyk interwencyjnych, terapeutycznych i pomocowych stosowanych wobec osób dotkniętych przemocą seksualną oraz zna zasady rozmowy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną lub dotkniętą przemocą seksualną oraz ich rodzinami

Studia podyplomowe mają za cel przekazanie wiedzy i umiejętności dotyczących profilaktyki uniwersalnej, selektywnej, oraz wskazującej. Studia doskonalą wiedzę i umiejętności ich uczestnika w:

 • rozpoznawaniu u dzieci i młodzieży symptomów przemocy 
 • prowadzeniu  rozmów i udzieleniu pomocy kryzysowej dzieciom i młodzieży, która doświadczyła przemocy
 • znajomości procedur postępowania w sytuacji przemocy wobec dziecka oraz  umiejętnego ich i zastosowania.
 • tworzeniu programów zapobiegających przemocy w rodzinach, w szkołach oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz innych grupach formalnych i nieformalnych pracujących z dziećmi,
 • zapobieganiu przemocy w rodzinach, w szkołach oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz innych grupach formalnych i nieformalnych pracujących z dziećmi,
 • rozpoznawaniu przemocy w rodzinach, w szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz innych grupach formalnych i nieformalnych pracujących z dziećmi,
 • reagowaniu na przemoc w rodzinach, w szkołach oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz innych grupach formalnych i nieformalnych pracujących z dziećmi,
 • tworzeniu programów wczesnej interwencji wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinach, w szkołach oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, oraz innych grupach formalnych i nieformalnych pracujących z dziećmi

więcej...

Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi

Studia kwalifikacyjne, wymagane przygotowanie pedagogiczne.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje w zakresie edukacji i wychowania osób z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi.

Celem studiów jest rozwój kompetencji w zakresie wyzwalania potencjału rozwojowego osób z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi na każdym etapie edukacyjnym: od wczesnego wspomagania rozwoju po przygotowanie do aktywności zawodowej. Program studiów obejmuje treści kształcenia, których realizacja umożliwi uczestnikom nabycie wiedzy, umiejętności i postaw realizujących potrzeby i możliwości edukacyjne Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje w zakresie edukacji i wychowania osób z autyzmem zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi.

więcej...


Wydziały na uczelni:

filozoficzny
pedagogiczny

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja i polityka publiczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
arteterapia II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia angielska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filozofia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
kognitywistyka informatyczna I stopnia Stacjonarny
kulturoznawstwo I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
logopedia ogólna Magister Stacjonarny
nauki o polityce I stopnia Stacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Magister Stacjonarny Niestacjonarny
prawo i doradztwo w biznesie I stopnia Stacjonarny
psychologia Magister Stacjonarny Niestacjonarny
turystyka i rekreacja I stopnia Stacjonarny
zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej I stopnia Stacjonarny

Studia podyplomowe na uczelni:

logopedia
ochrona danych osobowych – Inspektor Ochrony Danych
organizacja i zarządzanie w oświacie
profilaktyka przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży
wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi

Kursy na uczelni:

Multimedia
Grafika komputerowa

Główny adres uczelni


BIURO REKRUTACJI
Budynek Zofijówka - pok. 02
tel. 123 999 699
rekrutacja@ignatianum.edu.pl
https://ignatianum.edu.pl/rekrutacja

REKTORAT
Budynek Zofijówka – pok. 2
tel. 123 999 502
rektorat@ignatianum.edu.pl 
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK
10:00-13:00

WYDZIAŁ FILOZOFICZNY
Sekretariat Wydziału – pok. 107A, 108, 108A
tel. 123 999 520
filozofia@ignatianum.edu.pl
kulturoznawstwo@ignatianum.edu.pl
psychologia@ignatianum.edu.pl
studiadoktoranckie@ignatianum.edu.pl

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY
Dziekanat  - pok. 101
tel. 123 999 530
dziekanatwp@ignatianum.edu.pl

MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIUM JEZYKÓW OBCYCH 
Pok. 202
tel. 123 999 653

Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

Kognitywistyka informatyczna

Zadaniem studiów na kierunku Kognitywistyka informatyczna w Uniwersytecie Ignatianum w Krakowie jest przekazanie Absolwentom interdyscyplinarnej wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu psychologii, informatyki i filozofii w celu rozumienia zasad funkcjonowania oraz posługiwania się systemami sztucznej inteligencji.

czytaj dalej

Marzysz, aby refleksyjnie i mądrze podchodzić do życia, ale nie wiesz jak?

Zapraszamy Cię na hybrydowe studia magisterskie "Filozofia jako droga do zintegrowanego samorozwoju"

czytaj dalej

Prawo i doradztwo w bizesie

Kierunek oferuje wysokiej jakości edukację łączącą głęboką wiedzę prawniczą z umiejętnościami menedżerskimi.

czytaj dalej

ARTETERAPIA - STUDIA II STOPNIA W KRAKOWIE

Studia dedykowane są osobom, które, dostrzegają terapeutyczny wymiar sztuki, są aktywne na polu społecznym, artystycznym i chcą łączyć swoją działalność w tym zakresie z działalnością pedagogiczną (wspomagającą rozwój człowieka, profilaktyczną, resocjalizacyjną itp.).

czytaj dalej

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Akademii Ignatianum w Krakowie, to studia o profilu praktycznym ukierunkowane humanistycznie, w których akcent został położony na wypracowanie profesjonalnego warsztatu dziennikarskiego.

czytaj dalej

Pedagogika

Absolwent dysponuje podstawowymi wiadomościami w zakresie wiedzy ogólnopedagogicznej, historyczno-filozoficznej, socjologicznej i psychologicznej niezbędnymi do rozumienia społeczno-kulturowego kontekstu procesu wychowania i kształtowania własnego rozwoju zawodowego.

czytaj dalej

Filozofia

Absolwent studiów I stopnia nabywa wiedzę w zakresie przedmiotów stanowiących podstawy wykształcenia filozoficznego: historii i metodologii filozofii, logiki, metafizyki, teologii naturalnej, ontologii, epistemologii, filozofii przyrody, etyki, filozofii kultury, filozofii społecznej, filozofii religii, antropologii filozoficznej oraz innych dyscyplin filozoficznych.

czytaj dalej

Powiązane artykuły

UNIWERSYTET IGNATIANUM W KRAKOWIE

Akademia Ignatianum w Krakowie podniesiona do rangi uniwersytetu

czytaj dalej

Druga tura rekrutacji trwa! Aplikuj i dołącz do nas!

AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE ZAPRASZA!

czytaj dalej

A po maturach szukaliśmy wymarzonych studiów – rekrutacja 2023 za 3…2…1…

Tik tak, tik tak… zegar tyka, a czas na wybór kierunku studiów kurczy się niemiłosiernie! Akademia Ignatianum w Krakowie oferuje bezpłatne studia stacjonarne w samym centrum Krakowa!

czytaj dalej

Tydzień Otwarty Akademii Ignatianum w Krakowie

13.03 - 17.03.2023

czytaj dalej

Studiuj w samym centrum Krakowa !!!

AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY NA STUDIA I STOPNIA ORAZ JEDNOLITE MAGISTERSKIE

czytaj dalej

DLACZEGO MY?

ZALETY STUDIOWANIA W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE

czytaj dalej

5 kwietnia 2022 Dzień Otwarty Akademii Ignatianum w Krakowie

Na spotkaniu poznacie ofertę edukacyjną, warunki i terminarz rekrutacji, przybliżymy Wam tematykę stypendiów oraz przedstawiamy możliwości wyjazdów zagranicznych podczas studiów

czytaj dalej

Akademia Ignatianum w Krakowie ogłasza II turę rekrutacji

Poznaj kierunki

czytaj dalej

Nowy kierunek studiów podyplomowych: ETYKA DLA NAUCZYCIELI

W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE

czytaj dalej

Dzień Otwarty Akademii Ignatianum w Krakowie

Akademia Ignatianum w Krakowie serdecznie zaprasza do udziału w Dniu Otwartym, który odbędzie się online 14 kwietnia br. w godzinach 17:00-19:00

czytaj dalej

Ignacjański Piknik, czyli Dzień Otwarty w Akademia Ignatianum w Krakowie!

Zwiedzanie uczelni, wykłady otwarte, gry, zabawy, poczęstunek. Start 12.04.2019 godzina 9.30.

czytaj dalej

Ignatianum – obierz właściwy kierunek!

Trwa rekrutacja na studia. Za nami odebranie wyników maturalnych, a przed nami jeden z najważniejszych wyborów w życiu. Jeśli interesujesz się naukami humanistycznymi lub społecznymi, to z pewnością na Akademii Ignatianum w Krakowie znajdziesz odpowiedni kierunek dla siebie. Poniżej przedstawiamy ofertę edukacyjną studiów pierwszego stopnia.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane