Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Akademia Ignatianum w Krakowie

Akademia Ignatianum w Krakowie


przejdź do spisu treści

Akademia Ignatianum w Krakowie (AIK) jest jedną z blisko dwustu uczelni jezuickich na całym świecie słynących z prestiżu oraz wysokiego poziomu nauczania. Uczelnia działa na prawach uczelni państwowej, dzięki czemu za studia stacjonarne uczelnia nie pobiera opłaty.


Nasze zalety

 • bezpłatne studia dzienne
 • lokalizacja: 10 minut od Dworca PKP i Rynku Głównego Krakowa
 • brak zajęć w niedziele
 • dbałość o rozwój zawodowy studentów
 • możliwość wyjazdów zagranicznych
 • możliwość kontynuacji nauki na studiach podyplomowych i doktoranckich
 • udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
 • nowoczesny budynek
 • niskie czesne za studia niestacjonarne
 • kameralna atmosfera

OFERTA EDUKACYJNA 2023/2024


WYDZIAŁ FILOZOFICZNY

INSTYTUT FILOZOFII

Kierunek FILOZOFIA, studia I stopnia, stacjonarne
Ścieżki:

 • Filozofia, chrześcijaństwo i kultura współczesna
 • Etyka i coaching 

* dodatkowy, płatny moduł swobodnego wyboru na 2 lub 4 semestrze: „Przygotowanie nauczycielskie do prowadzenia zajęć z etyki w szkołach podstawowych i średnich” (jeśli zbierze się minimum 10 chętnych studentów z I i II stopnia).

Kierunek FILOZOFIA, studia II stopnia, stacjonarne
Ścieżki: 

Student może wybrać po 1 semestrze dodatkowo płatny moduł swobodnego wyboru „Przygotowanie nauczycielskie do prowadzenia zajęć z etyki w szkołach podstawowych i średnich”. (jeśli zbierze się minimum 10 chętnych studentów z I i II stopnia)

INSTYTUT KULTUROZNAWSTWA

Kierunek KULTUROZNAWSTWO, studia I stopnia, stacjonarne
Ścieżki:

 • Cyberkultura i media
 • Sztuki wizualne
 • Dziedzictwo kulturowe: zarządzanie i promocja

Kierunek KULLTUROZNAWSTWO, studia II stopnia, stacjonarne
Ścieżki:

 • Turystyka i komunikacja międzykulturowa: dyskurs i zarządzanie 
 • Sztuka: design, dyskurs i zarządzanie

Kierunek TURYSTYKA I REKREACJA, studia I stopnia, stacjonarne
Ścieżki:

 • Turystyka międzynarodowa i regionalna
 • Turystyka biznesowa i kwalifikowana
INSTYTUT DZIENNIKARSTWA

Kierunek DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, studia I stopnia, stacjonarne 
Ścieżki:

 • Dziennikarstwo audiowizualne
 • Redagowanie tekstów dziennikarskich 

Kierunek DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, studia II stopnia, stacjonarne
Profil ogólnoakademicki 

INSTYTUT PSYCHOLOGII

Kierunek PSYCHOLOGIA, jednolite studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne
Ścieżki:

 • Psychologia kliniczna
 • Psychokryminologia
 • Wspomaganie rozwoju
 • Psychologia zarządzania

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY

INSTYTUT NAUK O WYCHOWANIU 

Kierunek PEDAGOGIKA, studia I stopnia, stacjonarne
Ścieżki:

 • Resocjalizacja kreująca
 • Pedagogika szkolna z profilaktyką społeczną
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami tutoringu 
 • Poradnictwo i pomoc psychologiczno-pedagogiczna 

Kierunek PEDAGOGIKA, studia I stopnia, niestacjonarne

 • Resocjalizacja kreująca 
 • Pedagogika szkolna z profilaktyką społeczną
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami tutoringu 
 • Poradnictwo i pomoc psychologiczno-pedagogiczna 

Kierunek PEDAGOGIKA, studia II stopnia, stacjonarne
Ścieżki:

 • Logopedia z komunikacją społeczną
 • Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną
 • Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową

Kierunek PEDAGOGIKA, studia II stopnia, niestacjonarne
Ścieżki:

 • Logopedia z komunikacją społeczną
 • Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną
 • Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną

Kierunek PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA, jednolite studia magisterskie, stacjonarne.

Kierunek PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA, jednolite studia magisterskie, niestacjonarne.

Kierunek LOGOPEDIA, jednolite studia magisterskie, stacjonarne, profil ogólnoakademicki 

Kierunek ARTETERAPIA, studia II stopnia, stacjonarne
Ścieżki:

 • Arteterapia z twórczą resocjalizacją
 • Arteterapia w procesie wspomagania rozwoju
INSTYTUT NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI

Kierunek ADMINISTRACJA I POLITYKA PUBLICZNA, studia I stopnia, stacjonarne
Ścieżki:

 • Administracja publiczna i służby państwowe
 • Administracja samorządowa i fundusze europejskie
 • Administration and Public Policy in the European Union

Kierunek ADMINISTRACJA I POLITYKA PUBLICZNA, studia I stopnia, niestacjonarne
Ścieżki:

 • Administracja publiczna i służby państwowe
 • Administracja samorządowa i fundusze europejskie

Kierunek ADMINISTRACJA I POLITYKA PUBLICZNA, studia II stopnia, stacjonarne
Ścieżki:

 • Administracja rządowa i tworzenie polityk publicznych
 • Administracja samorządowa i rozwój lokalny
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim

Kierunek ADMINISTRACJA I POLITYKA PUBLICZNA, studia II stopnia, niestacjonarne
Ścieżki:

 • - Administracja rządowa i tworzenie polityk publicznych
 • - Administracja samorządowa i rozwój lokalny
 • - Zarządzanie kapitałem ludzkim

Kierunek NAUKI O POLITYCE, studia I stopnia, stacjonarne
Ścieżki:

 • - Bezpieczeństwo publiczne
 • - Public Relations i marketing polityczny
 • - Cyberbezpieczeństwo

Kierunek ZARZĄDZANIE I NOWE TECHNOLOGIE W SFERZE PUBLICZNEJ, studia I stopnia, stacjonarne
Ścieżki:

 • Zarządzanie w administracji publicznej
 • Infobrokering i zarządzanie informacją
 • Zarządzanie w instytucjach kościelnych

Kierunek ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE W PRZEDSIĘBIORSTWACH I INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH, studia II stopnia, stacjonarne
Ścieżki: 

 • e-biznes i nowoczesny marketing
 • strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim

Kierunek ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE W PRZEDSIĘBIORSTWACH I INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH, studia II stopnia, niestacjonarne

 • e-biznes i marketing
 • strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim
INSTYTUT NEOFILOLOGII

Kierunek FILOLOGIA ANGIELSKA, studia I stopnia, stacjonarne
Ścieżki:

 • Nauczanie języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych
 • Redakcja tekstów anglojęzycznych
 • Komunikacja międzykulturowa w biznesie

Kierunek FILOLOGIA ANGIELSKA, studia II stopnia, stacjonarne
Ścieżki:

 • Nauczanie języka angielskiego w szkołach ponadpodstawowych
 • Komunikacja w biznesie z językiem angielskim i językiem niemieckim
 • Komunikacja w biznesie z językiem angielskim i językiem hiszpańskim
 • Przekład tekstów z dziedzin humanistycznych

Szkoła Doktorska


prowadzona w dyscyplinach:


Studia podyplomowe

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY

INSTYTUT NAUK O WYCHOWANIU 
 • Logopedia
 • Profilaktyka przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży
 • Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi
INSTYTUT NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI
 • Ochrona danych osobowych – Inspektor Ochrony Danych
 • Organizacja i zarządzanie w oświacie
przejdź do spisu treści

STUDIA I STOPNIA


Kierunek ADMINISTRACJA I POLITYKA PUBLICZNA
studia I stopnia, stacjonarne
   ścieżki:
 • Administracja samorządowa i fundusze europejskie
 • Administracja publiczna i służby Państwowe
 • Administration and Public Policy in the European Union
Kierunek ADMINISTRACJA I POLITYKA PUBLICZNA
studia I stopnia, niestacjonarne

   ścieżki:

 • Administracja publiczna i służby państwowe
 • Administracja samorządowa i fundusze europejskie
Kierunek DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
studia I stopnia, stacjonarne

   ścieżki:

 • Dziennikarstwo radiowe
 • Dziennikarstwo telewizyjne
 • Dziennikarstwo internetowa
 • Dziennikarstwo prasowe
Kierunek FILOLOGIA ANGIELSKA
studia I stopnia, stacjonarne

   ścieżki:

 • Nauczanie języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych
 • Redakcja tekstów anglojęzycznych
 • Komunikacja międzykulturowa w biznesie
Kierunek FILOZOFIA
studia I stopnia, stacjonarne

   ścieżki:

 • Filozofia, Chrześcijaństwo i kultura współczesna
 • Etyka i coaching
Kierunek KULTUROZNAWSTWO
studia I stopnia, stacjonarne

   ścieżki:

 • Cyberkultura i media
 • Sztuki wizualne
 • Dziedzictwo kulturowe: zarządzanie i promocja
Kierunek PEDAGOGIKA
studia I stopnia, stacjonarne

   ścieżki:

 • Logopedia
 • Resocjalizacja kreująca
 • Pedagogika szkolna z profilaktyką społeczną
Kierunek PEDAGOGIKA
studia I stopnia, niestacjonarne

   ścieżki:

 • Resocjalizacja kreująca
 • Pedagogika szkolna z profilaktyką społeczną
Kierunek TURYSTYKA I REKREACJA
studia I stopnia, stacjonarne

   ścieżki:

 • Turystyka międzynarodowa i regionalna
 • Turystyka biznesowa i kwalifikowana
 • Arteterapia w animacji kultury
Kierunek ZARZĄDZANIE I NOWE TECHNOLOGIE W SFERZE PUBLICZNEJ
studia I stopnia, stacjonarne

   ścieżki:

 • Zarządzanie w administracji publicznej
 • Infobrokering i zarządzanie informacją
 • Zarządzanie w instytucjach kościelnych 
przejdź do spisu treści

STUDIA II STOPNIA


Kierunek ADMINISTRACJA I POLITYKA PUBLICZNA
studia II stopnia, stacjonarne

   ścieżki:

 • Administracja rządowa i tworzenie polityk publicznych
 • Administracja samorządowa i rozwój lokalny
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim
Kierunek ADMINISTRACJA I POLITYKA PUBLICZNA
studia II stopnia, niestacjonarne

   ścieżki:

 • Administracja rządowa i tworzenie polityk publicznych
 • Administracja samorządowa i rozwój lokalny
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim
Kierunek ARTETERAPIA
studia II, stacjonarne

   ścieżki:

 • Arteterapia z twórczą resocjalizacją
 • Arteterapia w procesie wspomagania rozwoju
Kierunek ARTETERAPIA
studia II, niestacjonarne

   ścieżki:

 • Arteterapia z twórczą resocjalizacją
 • Arteterapia w procesie wspomagania rozwoju
Kierunek DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
studia II stopnia, stacjonarne

   ścieżki:

 • Dziennikarstwo śledcze
 • Dziennikarstwo międzykulturowe
 • Dziennikarstwo w mediach cyfrowych
Kierunek FILOLOGIA ANGIELSKA
studia II stopnia, stacjonarne

   ścieżki:

 • Nauczanie języka angielskiego w szkołach ponadpodstawowych
 • Komunikacja w biznesie z językiem angielskim i językiem niemieckim
 • Komunikacja w biznesie z językiem angielskim i językiem hiszpańskim
 • Przekład tekstów z dziedzin humanistycznych
Kierunek FILOZOFIA
studia II stopnia, stacjonarne

   ścieżki:

 • Filozofia klasyczna i współczesna
 • Etyka i coaching
Kierunek KULTUROZNAWSTWO
studia II stopnia, stacjonarne

   ścieżki:

 • Sztuki wizualne i cyberkultura
 • Turystyka międzynarodowa
Kierunek PEDAGOGIKA
studia II stopnia, stacjonarne

   ścieżki:

 • Opieka nad małym dzieckiem z pedagogiką Montessori
 • Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową
 • Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
 • Logopedia z komunikacją społeczną
Kierunek PEDAGOGIKA
studia II stopnia, niestacjonarne

   ścieżki:

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową
 • Opieka nad małym dzieckiem z pedagogiką Montessori
 • Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
 • Logopedia z komunikacją społeczną


 
przejdź do spisu treści

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE


Kierunek PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
jednolite studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne
Kierunek PSYCHOLOGIA,
jednolite studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne

   ścieżki:

 • Psychologia kliniczna
 • Psychokryminologia
 • Wspomaganie rozwoju
 • Psychologia zarządzania


 
przejdź do spisu treści

STUDIA PODYPLOMOWE


 

Ochrona danych osobowych – Inspektor Ochrony Danych

Każdy obszar działalności biznesowej (choć nie tylko) wiąże się z informacją. Najczęściej jest to informacja o kliencie, pracowniku, podwykonawcy, kontrahencie etc. Podobnie jest w odniesieniu do działalności struktur kościelnych i prowadzonych przez nie żłobków, przedszkoli, szkół, domów dziecka, aptek, wydawnictw, portali internetowych itp. Te informacje to dane osobowe, które obowiązkowo należy chronić. W tym kontekście wiodące znaczenie ma rozwój nowoczesnych technologii z zakresu środowiska IT. Nie chodzi tu już tylko o to, że większość komunikacji pomiędzy jednostką a jej klientem prowadzona jest drogą elektroniczną, ale o fakt gromadzenia i przechowywania informacji w formie cyfrowej lub chmurowej.  Zapewnienie bezpieczeństwa tych informacji jest dziś jednym z kluczowych zadań ponieważ ich utrata może narazić nie tylko na zarzut złamania prawa, ale i przynieść bardzo wymierne straty finansowe.

Od 25 maja 2018 r. w praktyce stosujemy przepisy o ochronie danych osobowych wprowadzone Rozporządzeniem Ogólnym o ochronie danych osobowych nr 2016/679 tzw. RODO. Celem  przepisów jest wprowadzenie określonych uwarunkowań dla bezpiecznego i zgodnego z prawem prowadzenia działalności biznesowej. Z tej perspektywy Rozporządzenie Ogólne dotyczy państw członkowskich Unii Europejskiej, ale także przedsiębiorców z całego świata, którzy prowadzą swoją aktywność biznesową w Unii Europejskiej.

Od tej daty przedsiębiorcy (choć nie tylko – zasadniczo nowe przepisy wpływają na działalność każdego podmiotu wykorzystującego dane osobowe np. stowarzyszenia czy fundacje) muszą prowadzić swoją działalność w sposób prawnie i technologicznie zgodny z zasadami ochrony danych osobowych.

wiecej...

Organizacja i zarządzanie w oświacie

rganizacja i zarządzanie w oświacie to dwusemestralne studia podyplomowe dla osób zainteresowanych uzyskaniem wiedzy i umiejętności, niezbędnych do skutecznego i efektywnego kierowania szkołami i innymi placówkami oświatowymi, zarówno publicznymi, jak też niepublicznymi. Ich absolwenci uzyskują uprawnienia wymagane przez Ministra Edukacji Narodowej od osób ubiegających się o objęcie stanowisk dyrektorów placówek oświatowych. Program studiów zawiera problematykę funkcjonowania szkół i przedszkoli oraz zarządzania nimi w polskich realiach społeczno-politycznych. Jego autorzy pamiętali także o kwestiach związanych z zakładaniem i prowadzeniem placówek niepublicznych, jak też o zagadnieniach dotyczących placówek publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne. Szczególny nacisk położony został na treści praktyczne, w tym na praktykę zarządzania szkołą lub przedszkolem ​(do wyboru przez każdego z uczestników studiów). Dyrektorzy wybranych, cieszących się uznaniem krakowskich szkół i przedszkoli pokazują je uczestnikom studiów „od wewnątrz”, zwracając szczególną uwagę na praktyczne zadania związane z kierowaniem nimi.

Osoby, które ukończą studia będą w pełni przygotowane do podjęcia samodzielnej działalności na rynku oświatowym, jak również do przejmowania pełnej odpowiedzialności za kierowane przez siebie placówki oświatowe. W programie studiów znajdują się również zagadnienia przydatne w codziennej pracy osób zajmujących się oświatą w strukturach jednostek samorządu terytorialnego.

Głównym celem studiów jest przygotowanie studentów do stawania się sprawnymi, skutecznymi i efektywnymi przywódcami oświatowymi, potrafiącymi prowadzić powierzone im placówki w zmieniających się realiach polskiej oświaty. Trzeba podkreślić, że w pełni autorski program studiów ​podyplomowych zawiera zagadnienia nieobecne lub marginalnie traktowane w innych tego typu przedsięwzięciach, a bardzo przydatne w praktyce zarządczej dyrektora placówki oświatowej.

Większość osób prowadzących zajęcia na studiach Organizacja i zarządzanie w oświacie to ludzie mający doświadczenie skutecznego, efektywnego i pełnego sukcesów kierowania zarówno placówkami oświatowymi, jak też lokalnymi i regionalnymi systemami oświaty. W związku z tym możemy zapewnić, że żadne merytoryczne pytanie studentów nie pozostanie bez odpowiedzi i żaden oświatowy problem bez rozwiązania, a nasi absolwenci będą znakomicie przygotowani do stawania się autentycznymi liderami środowisk oświatowych, których znakiem firmowym stanie się budowanie szkół kreatywnych o wysokiej jakości pracy. Trzeba zaznaczyć, że nasi prowadzący – jeżeli zachodzi taka konieczność – na bieżąco modyfikują program zajęć, korelując go z zachodzącymi w polskim systemie oświatowym zmianami, stąd też możemy stwierdzić, że naszych absolwentów nic w oświatowej rzeczywistości nie powinno zaskoczyć.

więcej...

Logopedia

Charakterystyka: Studia kwalifikacyjne, wymagane przygotowanie pedagogiczne oraz opinia logopedy o możliwości podjęcia studiów na kierunku logopedia stwierdzająca  brak jakichkolwiek przeciwwskazań do podjęcia studiów logopedycznych, w tym brak jakichkolwiek zaburzeń mowy i wad zgryzu.

Absolwent uzyskuje pełne kwalifikacje logopedy – terapeuty mowy. Uprawnia to do zajmowania stanowiska w placówkach oświatowych, resorcie zdrowia i kultury, prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w zakresie komunikacji oraz prowadzenia własnych gabinetów logopedycznych. Program studiów jest dostosowany do wymagań stawianych przez CPLOL.

Cel studiów: Ogólne cele kształcenia zmierzają ku wyposażeniu studentów w szeroką wiedzę z zakresu logopedii, umiejętności dotyczące przeprowadzenia diagnozy oraz terapii z zastosowaniem nowoczesnych metod i technik pracy logopedycznej. Celem jest również wykształcenie określonych kompetencji społecznych z zakresu etyki, kultury pracy, rozwoju osobistego i zawodowego jako logopedy.

więcej...

Profilaktyka przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży

Absolwenci studiów uzyskują wiedzę i umiejętności dotyczącą rozpoznawania oznak przemocy seksualnej oraz jej przeciwdziałania. Będą posiadać wiedzę i umiejętności o projektowaniu działań pomocowych na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej lub dotkniętej przemocą oraz poznają programy profilaktyczne obejmujące tą tematykę. Posiądą wiedzę i nabędą umiejętności i kompetencji dotyczących zasad, procedur i dobrych praktyk interwencyjnych, terapeutycznych i pomocowych stosowanych wobec osób dotkniętych przemocą seksualną oraz zna zasady rozmowy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną lub dotkniętą przemocą seksualną oraz ich rodzinami

Studia podyplomowe mają za cel przekazanie wiedzy i umiejętności dotyczących profilaktyki uniwersalnej, selektywnej, oraz wskazującej. Studia doskonalą wiedzę i umiejętności ich uczestnika w:

 • rozpoznawaniu u dzieci i młodzieży symptomów przemocy 
 • prowadzeniu  rozmów i udzieleniu pomocy kryzysowej dzieciom i młodzieży, która doświadczyła przemocy
 • znajomości procedur postępowania w sytuacji przemocy wobec dziecka oraz  umiejętnego ich i zastosowania.
 • tworzeniu programów zapobiegających przemocy w rodzinach, w szkołach oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz innych grupach formalnych i nieformalnych pracujących z dziećmi,
 • zapobieganiu przemocy w rodzinach, w szkołach oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz innych grupach formalnych i nieformalnych pracujących z dziećmi,
 • rozpoznawaniu przemocy w rodzinach, w szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz innych grupach formalnych i nieformalnych pracujących z dziećmi,
 • reagowaniu na przemoc w rodzinach, w szkołach oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz innych grupach formalnych i nieformalnych pracujących z dziećmi,
 • tworzeniu programów wczesnej interwencji wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinach, w szkołach oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, oraz innych grupach formalnych i nieformalnych pracujących z dziećmi

więcej...

Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi

Studia kwalifikacyjne, wymagane przygotowanie pedagogiczne.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje w zakresie edukacji i wychowania osób z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi.

Celem studiów jest rozwój kompetencji w zakresie wyzwalania potencjału rozwojowego osób z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi na każdym etapie edukacyjnym: od wczesnego wspomagania rozwoju po przygotowanie do aktywności zawodowej. Program studiów obejmuje treści kształcenia, których realizacja umożliwi uczestnikom nabycie wiedzy, umiejętności i postaw realizujących potrzeby i możliwości edukacyjne Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje w zakresie edukacji i wychowania osób z autyzmem zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi.

więcej...


Wydziały na uczelni:

filozoficzny
pedagogiczny

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja i polityka publiczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
arteterapia II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia angielska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filozofia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
kulturoznawstwo I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
logopedia ogólna Magister Stacjonarny
nauki o polityce I stopnia Stacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika przedszkolna i wczesnoprzedszkolna Magister Stacjonarny Niestacjonarny
psychologia Magister Stacjonarny Niestacjonarny
turystyka i rekreacja I stopnia Stacjonarny
zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej I stopnia Stacjonarny

Studia podyplomowe na uczelni:

logopedia
ochrona danych osobowych – Inspektor Ochrony Danych
organizacja i zarządzanie w oświacie
profilaktyka przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży
wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi

Kursy na uczelni:

Multimedia
Grafika komputerowa

Główny adres uczelni


BIURO REKRUTACJI
Budynek Zofijówka - pok. 02
tel. 123 999 699
rekrutacja@ignatianum.edu.pl
https://ignatianum.edu.pl/rekrutacja

REKTORAT
Budynek Zofijówka – pok. 2
tel. 123 999 502
rektorat@ignatianum.edu.pl 
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK
10:00-13:00

WYDZIAŁ FILOZOFICZNY
Sekretariat Wydziału – pok. 107A, 108, 108A
tel. 123 999 520
filozofia@ignatianum.edu.pl
kulturoznawstwo@ignatianum.edu.pl
psychologia@ignatianum.edu.pl
studiadoktoranckie@ignatianum.edu.pl

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY
Dziekanat  - pok. 101
tel. 123 999 530
dziekanatwp@ignatianum.edu.pl

MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIUM JEZYKÓW OBCYCH 
Pok. 202
tel. 123 999 653

Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

ARTETERAPIA - STUDIA II STOPNIA W KRAKOWIE

Studia dedykowane są osobom, które, dostrzegają terapeutyczny wymiar sztuki, są aktywne na polu społecznym, artystycznym i chcą łączyć swoją działalność w tym zakresie z działalnością pedagogiczną (wspomagającą rozwój człowieka, profilaktyczną, resocjalizacyjną itp.).

czytaj dalej

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Akademii Ignatianum w Krakowie, to studia o profilu praktycznym ukierunkowane humanistycznie, w których akcent został położony na wypracowanie profesjonalnego warsztatu dziennikarskiego.

czytaj dalej

Pedagogika

Absolwent dysponuje podstawowymi wiadomościami w zakresie wiedzy ogólnopedagogicznej, historyczno-filozoficznej, socjologicznej i psychologicznej niezbędnymi do rozumienia społeczno-kulturowego kontekstu procesu wychowania i kształtowania własnego rozwoju zawodowego.

czytaj dalej

Filozofia

Absolwent studiów I stopnia nabywa wiedzę w zakresie przedmiotów stanowiących podstawy wykształcenia filozoficznego: historii i metodologii filozofii, logiki, metafizyki, teologii naturalnej, ontologii, epistemologii, filozofii przyrody, etyki, filozofii kultury, filozofii społecznej, filozofii religii, antropologii filozoficznej oraz innych dyscyplin filozoficznych.

czytaj dalej

Powiązane artykuły

Druga tura rekrutacji trwa! Aplikuj i dołącz do nas!

AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE ZAPRASZA!

czytaj dalej

A po maturach szukaliśmy wymarzonych studiów – rekrutacja 2023 za 3…2…1…

Tik tak, tik tak… zegar tyka, a czas na wybór kierunku studiów kurczy się niemiłosiernie! Akademia Ignatianum w Krakowie oferuje bezpłatne studia stacjonarne w samym centrum Krakowa!

czytaj dalej

Tydzień Otwarty Akademii Ignatianum w Krakowie

13.03 - 17.03.2023

czytaj dalej

Studiuj w samym centrum Krakowa !!!

AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY NA STUDIA I STOPNIA ORAZ JEDNOLITE MAGISTERSKIE

czytaj dalej

DLACZEGO MY?

ZALETY STUDIOWANIA W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE

czytaj dalej

5 kwietnia 2022 Dzień Otwarty Akademii Ignatianum w Krakowie

Na spotkaniu poznacie ofertę edukacyjną, warunki i terminarz rekrutacji, przybliżymy Wam tematykę stypendiów oraz przedstawiamy możliwości wyjazdów zagranicznych podczas studiów

czytaj dalej

Akademia Ignatianum w Krakowie ogłasza II turę rekrutacji

Poznaj kierunki

czytaj dalej

Nowy kierunek studiów podyplomowych: ETYKA DLA NAUCZYCIELI

W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE

czytaj dalej

Dzień Otwarty Akademii Ignatianum w Krakowie

Akademia Ignatianum w Krakowie serdecznie zaprasza do udziału w Dniu Otwartym, który odbędzie się online 14 kwietnia br. w godzinach 17:00-19:00

czytaj dalej

Ignacjański Piknik, czyli Dzień Otwarty w Akademia Ignatianum w Krakowie!

Zwiedzanie uczelni, wykłady otwarte, gry, zabawy, poczęstunek. Start 12.04.2019 godzina 9.30.

czytaj dalej

Ignatianum – obierz właściwy kierunek!

Trwa rekrutacja na studia. Za nami odebranie wyników maturalnych, a przed nami jeden z najważniejszych wyborów w życiu. Jeśli interesujesz się naukami humanistycznymi lub społecznymi, to z pewnością na Akademii Ignatianum w Krakowie znajdziesz odpowiedni kierunek dla siebie. Poniżej przedstawiamy ofertę edukacyjną studiów pierwszego stopnia.

czytaj dalej

Akademia Ignatianum ZAPRASZA

Ile szkół wyższych, tyle zwyczajów, myśli przewodnich, ale jeden cel – uzyskanie uprawnień do wykonywania wymarzonego zawodu. Na krakowskich uczelniach możemy rozwijać się praktycznie we wszystkich dziedzinach. Wśród nich wyróżniamy Akademię Ignatianum i to właśnie niej będzie poświęcony ten tekst.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane