Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Uniwersytet Ignatianum w Krakowie

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Wydziały na uczelni:

filozoficzny
pedagogiczny

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja i polityka publiczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
arteterapia II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia angielska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filozofia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
kognitywistyka informatyczna I stopnia Stacjonarny
kulturoznawstwo I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
logopedia ogólna Magister Stacjonarny
nauki o polityce I stopnia Stacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Magister Stacjonarny Niestacjonarny
prawo i doradztwo w biznesie I stopnia Stacjonarny
psychologia Magister Stacjonarny Niestacjonarny
turystyka i rekreacja I stopnia Stacjonarny
zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej I stopnia Stacjonarny

Studia podyplomowe na uczelni:

logopedia
ochrona danych osobowych – Inspektor Ochrony Danych
organizacja i zarządzanie w oświacie
profilaktyka przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży
wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi

Kursy na uczelni:

Multimedia
Grafika komputerowa

„Apeiron” – Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie

 • Założona:2005 r.
 •  
 • Adres:ul. Basztowa 10, 31-143 Kraków
 • Telefon:+48 12 422 30 68 , 663 350 870
 • Strona:http://apeiron.edu.pl
logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
prawo Magister Stacjonarny Niestacjonarny
psychologia Magister Stacjonarny Niestacjonarny

Akademia Fotografii

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Zawody na uczelni:

fotograf

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

automatyka i robotyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
budownictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ceramika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Niestacjonarny
edukacja techniczno-informatyczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
elektronika i telekomunikacja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
elektrotechnika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
energetyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizyka medyczna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
fizyka techniczna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
geodezja i kartografia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
geofizyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
górnictwo i geologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka i ekonometria I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka stosowana I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria akustyczna I stopnia Stacjonarny
inżynieria biomedyczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria materiałowa I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria naftowa i gazownicza I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria środowiska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kulturoznawstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
matematyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
mechanika i budowa maszyn I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
mechatronika I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
metalurgia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ochrona środowiska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
socjologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
technologia chemiczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
turystyka i rekreacja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Niestacjonarny
wirtotechnologia I stopnia Stacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Akademia Muzyczna w Krakowie

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

dyrygentura I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
instrumentalistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kompozycja i teoria muzyki I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
wokalistyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Wydziały na uczelni:

architektury wnętrz
form przemysłowych
grafiki
konserwacji i restauracji dzieł sztuki
malarstwa
rzeźby

Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

 • Założona:1946 r.
 • Rektor:prof. Dorota Segda
 •  
 • Adres:ul. Straszewskiego 21-22, 31-109 Kraków
 • Telefon:12 422 18 55, 12 422 57 01
 • Strona:http://www.ast.krakow.pl
logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Wydziały na uczelni:

aktorski
reżyserii dramatu

Kierunki wykładane na uczelni:

aktorstwo Magister Stacjonarny
reżyseria Magister Stacjonarny

Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w Krakowie

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

bezpieczeństwo narodowe I stopnia Stacjonarny
filologia angielska Licencjat Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka Licencjat Stacjonarny
logistyka Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
stosunki międzynarodowe Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

 • Założona:1927 r.
 • Rektor:prof. dr hab. Aleksander Tyka
 •  
 • Adres:al. Jana Pwała II 78, 31-571 Kraków
 • Telefon:12 683 11 32
 • Strona:http://www.awf.krakow.pl
logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

fizjoterapia Magister Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
kosmetologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
kultura fizyczna osób starszych I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
terapia zajęciowa I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
turystyka i rekreacja I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
wychowanie fizyczne I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny

AMA Film Academy

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kursy na uczelni:

obsługi aparatu fotograficznego
fotografii produktowej
fotografii portretowej
fotografii mody
fotografii kulinarnej
fotograficzny zaawansowany
fotograficzny podstawowy

Zawody na uczelni:

aktorstwo
dziennikarstwo multimedialne
dźwięk i muzyka w filmie
film, kurs operatorski
fotograf
postprodukcja
produkcja filmowa
reżyseria filmowa
scenariopisarstwo

Artystyczna Alternatywa - Szkoła Stylizacji i Wizażu

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Zawody na uczelni:

charakteryzator
dziennikarz mody
kreowanie wizerunku
marketing mody i designu
wizaż i stylizacja

Callan Szkoła Języka Angielskiego

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Języki na uczelni:

angielski

Centrum Edukacji Renoma

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Zawody na uczelni:

asystentka stomatologiczna
florysta
higienistka stomatologiczna
masażysta
opiekun medyczny
opiekunka dziecięca
terapeuta zajęciowy

Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK”

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Zawody na uczelni:

szczegóły w prezentacji

Centrum Pielęgnacji i Wizażu

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Zawody na uczelni:

technik usług kosmetycznych
Wizażysta / stylista

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

analityka medyczna Magister Stacjonarny Niestacjonarny
dietetyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
elektroradiologia I stopnia Stacjonarny
farmacja Magister Stacjonarny Niestacjonarny
fizjoterapia Magister Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kosmetologia II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
lekarski Magister Stacjonarny Niestacjonarny
lekarsko–dentystyczny Magister Stacjonarny Niestacjonarny
pielęgniarstwo I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
położnictwo I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
ratownictwo medyczne I stopnia Stacjonarny
zdrowie publiczne I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny

Cosinus - Bezpłatne Szkoły dla dorosłych

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kursy na uczelni:

wizażu i kreowania wizerunku
samoobrony
Rysunek techniczny AutoDesk Inventor
rysunek techniczny – podstawy
przedłużanie rzęs metodą 1:1
przedłużanie paznokci metodą żelową
przedłużania i zagęszczania rzęs
projektant grafiki stron internetowych
pracownik centrum elektronicznej obsługi klienta
pierwszej pomocy przedmedycznej
pedicure z elementami refleksoterapii stopy
MS Excel I stopień
masażu stemplami ziołowymi
masażu gorącymi kamieniami
masażu bańką chińską
Masaż Tajski
masaż stóp
masaż relaksacyjny
masaż lomi-lomi
masaż czekoladą
masaż balijski głowy i barków
masaż antycellulitowy
manicure z elementami stylizacji paznokci
manicure hybrydowy
makijażu ślubnego
makijażu fotograficznego
makijażu
instruktor fitness
florystyka ślubna
florystyka funeralna
dekoracji stołów
biomasażysta

Zawody na uczelni:

asystentka stomatologiczna
florysta
higienistka stomatologiczna
masażysta
opiekun medyczny
opiekun w DPS
opiekunka dziecięca
pracownik ochrony fizycznej osób i mienia
technik administracji
technik bezpieczeństwa i higieny pracy
technik eksploatacji portów i terminali
technik informatyk
technik masażysta
technik rachunkowości
technik usług kosmetycznych
terapeuta zajęciowy

Edukacja 4U Policealna Szkoła w Krakowie

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kursy na uczelni:

wdrażanie stron www w oparciu o WordPress’a
uruchomienie i prowadzenie sklepu internetowego
tworzenie stron www
stylizacja paznokci (manicure hybrydowy)
sporządzanie biznesplanu
socjotechniki (wywieranie wpływu)
skuteczne techniki sprzedaży
SEO – optymalizacja stron www
przedłużanie rzęs
projektowanie krajobrazu
pedicure SPA i zdrowotny
obsługa programów: Symfonia i Płatnik
obsługa klienta (profesjonalny sekretariat)
obsługa kasy fiskalnej,
moderowanie Facebooka
maturalne - matematyka
maturalne - język polski
maturalne - język angielski
maturalne - historia
masaż klasyczny
makijaż permanentny
makijaż (dzienny, ślubny, biznesowy, sylwestrowy)
księgowość od podstaw (kpir)
kosmetyka I i II stopnia
kelner/barman
kadry i płace
Google AdWords – podstawowe kampanie reklamowe w wyszukiwarce
fotografia studyjna i w plenerze
fotografia ślubna
fotografia od podstaw
fitness
dekorator wnętrz
bukieciarstwo
biomasażysta

Zawody na uczelni:

asystentka stomatologiczna
biomasażysta
dekorator wnętrz
florysta
higienistka stomatologiczna
instruktor fitness
opiekun medyczny
opiekunka dziecięca
opiekunka środowiskowa
rejestratorka medyczna
technik administracji
technik archiwista
technik masażysta
technik ochrony fizycznej osób i mienia
technik ortopeda
technik usług kosmetycznych
terapeuta zajęciowy z arteterapią
Wizażysta

Francuska Szkoła Wizażu - Stylizacji & Charakteryzacji

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Zawody na uczelni:

charakteryzator
efekty specjalne
kreowanie wizerunku
makijaż
stylista
Wizaż
Wizażysta
Wizażysta / stylista

Galileusz - Kursy Maturalne, Korepetycje

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kursy na uczelni:

maturalne - język angielski
maturalne - historia
maturalne - geografia
maturalne - chemia
maturalne - biologia
maturalne
matematyki
języka niemieckiego
języka angielskiego
dla maturzystów
maturalne - język polski
maturalne - matematyka
przygotowanie do matury
przygotowanie do olimpiad przedmiotowych

Gloker Szkoły Policealne

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kursy na uczelni:

trenera personalnego
multimedia i grafika komputerowa
instruktor odnowy biologicznej
instruktor fitness
dekorator wnętrz
biomasażysta

Zawody na uczelni:

asystent osoby niepełnosprawnej
asystentka stomatologiczna
biomasażysta
dekorator wnętrz
florysta
fotograf
fryzjer
higienistka stomatologiczna
instruktor fitness
marketing i public relation
opiekun medyczny
opiekun w domu pomocy społecznej
opiekunka środowiskowa
stylista
technik administracji
technik architektury krajobrazu
technik archiwista
technik bhp
technik ekonomista
technik hotelarstwa
technik informatyk
technik logistyk
technik masażu
technik masażysta z elementami fizjoterapii
technik rachunkowości
technik reklamy
terapeuta zajęciowy
trener personalny

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane