Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Uniwersytet Ignatianum w Krakowie

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Wydziały na uczelni:

filozoficzny
pedagogiczny

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja i polityka publiczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
arteterapia II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia angielska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filozofia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
kognitywistyka informatyczna I stopnia Stacjonarny
kulturoznawstwo I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
logopedia ogólna Magister Stacjonarny
nauki o polityce I stopnia Stacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika przedszkolna i wczesnoprzedszkolna Magister Stacjonarny Niestacjonarny
prawo i doradztwo w biznesie I stopnia Stacjonarny
psychologia Magister Stacjonarny Niestacjonarny
turystyka i rekreacja I stopnia Stacjonarny
zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej I stopnia Stacjonarny

Studia podyplomowe na uczelni:

logopedia
ochrona danych osobowych – Inspektor Ochrony Danych
organizacja i zarządzanie w oświacie
profilaktyka przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży
wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi

Kursy na uczelni:

Multimedia
Grafika komputerowa

„Apeiron” – Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie

 • Założona:2005 r.
 •  
 • Adres:ul. Basztowa 10, 31-143 Kraków
 • Telefon:+48 12 422 30 68 , 663 350 870
 • Strona:http://apeiron.edu.pl
logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
prawo Magister Stacjonarny Niestacjonarny
psychologia Magister Stacjonarny Niestacjonarny

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

automatyka i robotyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
budownictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ceramika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Niestacjonarny
edukacja techniczno-informatyczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
elektronika i telekomunikacja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
elektrotechnika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
energetyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizyka medyczna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
fizyka techniczna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
geodezja i kartografia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
geofizyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
górnictwo i geologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka i ekonometria I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka stosowana I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria akustyczna I stopnia Stacjonarny
inżynieria biomedyczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria materiałowa I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria naftowa i gazownicza I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria środowiska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kulturoznawstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
matematyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
mechanika i budowa maszyn I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
mechatronika I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
metalurgia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ochrona środowiska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
socjologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
technologia chemiczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
turystyka i rekreacja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Niestacjonarny
wirtotechnologia I stopnia Stacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Akademia Muzyczna w Krakowie

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

dyrygentura I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
instrumentalistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kompozycja i teoria muzyki I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
wokalistyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Wydziały na uczelni:

architektury wnętrz
form przemysłowych
grafiki
konserwacji i restauracji dzieł sztuki
malarstwa
rzeźby

Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

 • Założona:1946 r.
 • Rektor:prof. Dorota Segda
 •  
 • Adres:ul. Straszewskiego 21-22, 31-109 Kraków
 • Telefon:12 422 18 55, 12 422 57 01
 • Strona:http://www.ast.krakow.pl
logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Wydziały na uczelni:

aktorski
reżyserii dramatu

Kierunki wykładane na uczelni:

aktorstwo Magister Stacjonarny
reżyseria Magister Stacjonarny

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

 • Założona:1927 r.
 • Rektor:prof. dr hab. Aleksander Tyka
 •  
 • Adres:al. Jana Pwała II 78, 31-571 Kraków
 • Telefon:12 683 11 32
 • Strona:http://www.awf.krakow.pl
logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

fizjoterapia Magister Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
kosmetologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
kultura fizyczna osób starszych I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
terapia zajęciowa I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
turystyka i rekreacja I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
wychowanie fizyczne I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

analityka medyczna Magister Stacjonarny Niestacjonarny
dietetyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
elektroradiologia I stopnia Stacjonarny
farmacja Magister Stacjonarny Niestacjonarny
fizjoterapia Magister Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kosmetologia II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
lekarski Magister Stacjonarny Niestacjonarny
lekarsko–dentystyczny Magister Stacjonarny Niestacjonarny
pielęgniarstwo I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
położnictwo I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
ratownictwo medyczne I stopnia Stacjonarny
zdrowie publiczne I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny

Instytut Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

 • Założona:2000 r.
 • Rektor:prof. nadzw. dr Klemens Budzowski
 •  
 • Adres:ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
 • Telefon:12 252 44 00, 12 252 44 04
 • Email:rekrutacja@afm.edu.pl
 • Strona:http://www.ka.edu.pl
logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
aktorstwo Magister Stacjonarny
architecture I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
architektura I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo narodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
dietetyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia angielska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
finanse i rachunkowość I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizjoterapia Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka i ekonometria I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kosmetologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kryminologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
lekarski Magister Stacjonarny Niestacjonarny
organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika przedszkolna i wczesnoprzedszkolna Magister Stacjonarny Niestacjonarny
pielęgniarstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
prawo Magister Stacjonarny Niestacjonarny
psychologia Magister Stacjonarny Niestacjonarny
ratownictwo medyczne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
stosunki międzynarodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

 • Założona:2002 r.
 • Rektor:Prof. dr hab. n. med. Wiesława Tracz
 •  
 • Adres:ul. Krowoderska 73, 31-158 Kraków
 • Telefon:(12) 423 38 40, (12) 631 54 40
 • Email:info@kwspz.pl
 • Strona:http://www.kwspz.pl
logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

dietetyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizjoterapia Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kosmetologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zdrowie publiczne Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

 • Założona:1945 r.
 • Rektor:prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz
 •  
 • Adres:ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
 • Telefon:(12) 628 22 22, 628 22 02, 632 86 44
 • Email:rekrutacja@pk.edu.pl
 • Strona:http://www.pk.edu.pl
logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

architektura I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
architektura krajobrazu I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
automatyka i robotyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
biotechnologia I stopnia Stacjonarny
budownictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
budownictwo w j. angielskim I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
chemia budowlana I stopnia Stacjonarny
elektrotechnika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
energetyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizyka techniczna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
fizyka techniczna w j. angielskim I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
gospodarka przestrzenna I stopnia Stacjonarny
informatyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka stosowana I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
informatyka w j. angielskim I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
inżynieria bezpieczeństwa I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria biomedyczna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
inżynieria chemiczna i procesowa I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
inżynieria materiałowa I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria środowiska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria wzornictwa przemysłowego I stopnia Stacjonarny
matematyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
matematyka stosowana I stopnia Stacjonarny
mechanika i budowa maszyn I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
mechanika i budowa maszyn w j. angielskim I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
nanotechnologie i nanomateriały I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
ochrona środowiska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
technologia chemiczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
transport I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Krakowie

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

pedagogika Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
politologia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
socjologia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
turystyka i rekreacja Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 • Założona:1925 r.
 •  
 • Adres:ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
 • Telefon:(12) 293 5700, (12) 293 5200
 • Strona:http://www.uek.krakow.pl
logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Wydziały na uczelni:

ekonomii i stosunków międzynarodowych
finansów
towaroznawstwa
zarządzania

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ekonomia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
europeistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
finanse i rachunkowość I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
gospodarka i administracja publiczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
gospodarka przestrzenna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka i ekonometria I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
międzynarodowe stosunki gospodarcze I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
stosunki międzynarodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
towaroznawstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
turystyka i rekreacja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie UJ

 • Adres:ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
 • Telefon:(12) 422 10 33 w. 1134, 1135
 • Strona:http://www.uj.edu.pl
logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Wydziały na uczelni:

biologii i nauk o ziemi
biotechnologii
chemiczny
filologiczny
filozoficzny
fizyki, astronomii i informatyki stosowanej
historyczny
matematyki i informatyki
polonistyki
prawa i administracji
studiów międzynarodowych i politycznych
zarządzania i komunikacji społecznej

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
architektura informacji I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
archiwistyka, biurowość i cyfryzacja II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
art & design II stopnia Stacjonarny
art & science II stopnia Stacjonarny
bezpieczeństwo międzynarodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo narodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo zdrowotne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bioinformatyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
biologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
cyberbezpieczeństwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
design I stopnia Stacjonarny
digital design I stopnia Stacjonarny
dziennikarstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
edukacja techniczno-informatyczna Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ekonomia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ekoturystyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
etyka - mediacje i negocjacje I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia angielska Magister Stacjonarny   |   I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia germańska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia hiszpańska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia polska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia romańska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia rosyjska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia ukraińska I stopnia Stacjonarny
filologia włoska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologii I stopnia Stacjonarny
fizyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
geodezja i geoinformacja I stopnia Stacjonarny
geografia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
gospodarka przestrzenna II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
gospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościami I stopnia Stacjonarny
grafika I stopnia Stacjonarny
historia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
historia - studia nauczycielskie Magister Stacjonarny
HR w mediach i organizacjach międzynarodowych I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria bezpieczeństwa I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kognitywistyka I stopnia Stacjonarny
komunikacja wizualna I stopnia Stacjonarny
kryminalistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kulturoznawstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
logistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
logopedia ogólna Magister Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
malarstwo I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
matematyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
media content & creative writing II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
międzynarodowa polityka społeczna i analityka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
nauczyciel biologii i geografii Magister Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika przedszkolna i wczesnoprzedszkolna Magister Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika specjalna Magister Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika szkolna z edukacją techniczną Magister Stacjonarny
praca socjalna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
prawo Magister Stacjonarny Niestacjonarny
psychologia Magister Stacjonarny Niestacjonarny
psychologia i biologia zwierząt I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
socjologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
stosunki międzynarodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
studia nad wizualnością - Visual Studies I stopnia Stacjonarny
studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie II stopnia Stacjonarny
sztuka i edukacja I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
sztuka i media I stopnia Stacjonarny
sztuka współczesna II stopnia Stacjonarny
turystyka historyczna i muzealnictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
turystyka i rekreacja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
zarządzanie kryzysowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie ochroną środowiska II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie w służbach społecznych I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

architektura krajobrazu I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
biogospodarka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bioinformatyka i analiza danych I stopnia Stacjonarny
bioinżynieria zwierząt I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
biologia stosowana I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
biotechnologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
browarnictwo i słodownictwo I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
dietetyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ekonomia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
etologia i psychologia zwierząt I stopnia Stacjonarny
gastronomia i catering dietetyczny I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
geodezja i kartografia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
gospodarka przestrzenna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria i gospodarka wodna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
inżynieria mechatroniczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria środowiska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
jakość i bezpieczeństwo środowiska II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
leśnictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ochrona środowiska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ogrodnictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
rolnictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
sztuka ogrodowa I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
technologia żywności i żywienie człowieka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
transport i logistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
weterynaria Magister Stacjonarny
winogrodnictwo i enologia II stopnia Stacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zootechnika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Studia podyplomowe na uczelni:

Bezpieczeństwo w łańcuchu żywnościowym
Biomonitoring procesu biologicznego oczyszczania ścieków i odpadów komunalnych
Dyplomowany enolog - technologia winiarska i miodosytnicza
Dyplomowany piwowar – technologia browarnicza z elementami techniki
Edukacja Przyrodniczo-Leśna
Ekonomika Gospodarstwa Rolnego - edycja dla doradców rolniczych
Florystyka
Gospodarka łowiecka i ochrona zwierzyny
Integrowana produkcja rolnicza
Inżynieryjne zagospodarowanie lasu
Pszczelarstwo
rolnictwo
Rolnictwo - edycja dla doradców rolniczych
Rolnictwo ekologiczne, produkty tradycyjne i regionalne - produkcja i certyfikacja
Rozwój obszarów wiejskich
Studia podyplomowe Siedliskoznawstwa Leśnego
Studium ochrony przyrody im. S. Myczkowskiego
Studium wiedzy o Unii Europejskiej Agro-Unia
Uprawa i wykorzystanie roślin zielarskich i alternatywnych
Użytkowanie lasu i transport leśny
Zastosowanie współczesnych metod hydrologii w inżynierii i gospodarce wodnej
Żywienie Człowieka i Dietetyka
Żywienie Człowieka i Dietetyka (studia kwalifikacyjne dla nauczycieli)

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

filologia angielska II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia skandynawska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
game design I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny Zaoczny
grafika reklamowa i multimedia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
lingwistyka stosowana I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
psychologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

finanse i rachunkowość I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w Krakowie

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

bezpieczeństwo narodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria zarządzania I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane