Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Akademia Ignatianum w Krakowie

Akademia Ignatianum w Krakowie


przejdź do spisu treści

Akademia Ignatianum w Krakowie (AIK) jest jedną z blisko dwustu uczelni jezuickich na całym świecie słynących z prestiżu oraz wysokiego poziomu nauczania. Uczelnia działa na prawach uczelni państwowej, dzięki czemu za studia stacjonarne uczelnia nie pobiera opłaty.


Nasze zalety


 • bezpłatne studia dzienne
 • lokalizacja: 10 minut od Dworca PKP i Rynku Głównego Krakowa
 • brak zajęć w niedziele
 • dbałość o rozwój zawodowy studentów
 • możliwość wyjazdów zagranicznych
 • możliwość kontynuacji nauki na studiach podyplomowych i doktoranckich
 • udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
 • nowoczesny budynek
 • niskie czesne za studia niestacjonarne
 • kameralna atmosfera

OFERTA EDUKACYJNA 2021/2022


WYDZIAŁ FILOZOFICZNY


INSTYTUT FILOZOFII

Kierunek FILOZOFIA, studia I stopnia, stacjonarne
   ścieżki:

 • Filozofia, Chrześcijaństwo i kultura współczesna
 • Etyka i coaching

Kierunek FILOZOFIA, studia II stopnia, stacjonarne
   ścieżki:

 • Filozofia klasyczna i współczesna
 • Etyka i coaching
INSTYTUT KULTUROZNAWSTWA

Kierunek KULTUROZNAWSTWO, studia I stopnia, stacjonarne
   ścieżki:

 • Cyberkultura i media
 • Sztuki wizualne
 • Dziedzictwo kulturowe: zarządzanie i promocja

Kierunek KULTUROZNAWSTWO, studia II stopnia, stacjonarne
   ścieżki:

 • Sztuki wizualne i cyberkultura
 • Turystyka międzynarodowa

Kierunek TURYSTYKA I REKREACJA, studia I stopnia, stacjonarne
   ścieżki:

 • Turystyka międzynarodowa i regionalna
 • Turystyka biznesowa i kwalifikowana
 • Arteterapia w animacji kultury
INSTYTUT DZIENNIKARSTWA

Kierunek DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, studia I stopnia, stacjonarne
   ścieżki:

 • Dziennikarstwo radiowe
 • Dziennikarstwo telewizyjne
 • Dziennikarstwo internetowa
 • Dziennikarstwo prasowe

Kierunek DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, studia II stopnia, stacjonarne
   ścieżki:

 • Dziennikarstwo śledcze
 • Dziennikarstwo międzykulturowe
 • Dziennikarstwo w mediach cyfrowych
INSTYTUT PSYCHOLOGII

Kierunek PSYCHOLOGIA, jednolite studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne
   ścieżki:

 • Psychologia kliniczna
 • Psychokryminologia
 • Wspomaganie rozwoju
 • Psychologia zarządzania

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY


INSTYTUT NAUK O WYCHOWANIU

Kierunek PEDAGOGIKA, studia I stopnia, stacjonarne
   ścieżki:

 • Logopedia
 • Resocjalizacja kreująca
 • Pedagogika szkolna z profilaktyką społeczną

Kierunek PEDAGOGIKA, studia I stopnia, niestacjonarne

 • Resocjalizacja kreująca
 • Pedagogika szkolna z profilaktyką społeczną

Kierunek PEDAGOGIKA, studia II stopnia, stacjonarne
   ścieżki:

 • Opieka nad małym dzieckiem z pedagogiką Montessori
 • Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową
 • Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
 • Logopedia z komunikacją społeczną

Kierunek PEDAGOGIKA, studia II stopnia, niestacjonarne
   ścieżki:

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową
 • Opieka nad małym dzieckiem z pedagogiką Montessori
 • Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną

Kierunek PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA, jednolite studia magisterskie, stacjonarne.

Kierunek PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA, jednolite studia magisterskie, niestacjonarne.

Kierunek ARTETERAPIA, studia II, stacjonarne
   ścieżki:

 • Arteterapia z twórczą resocjalizacją
 • Arteterapia w procesie wspomagania rozwoju
INSTYTUT NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI

Kierunek ADMINISTRACJA I POLITYKA PUBLICZNA, studia I stopnia, stacjonarne
   ścieżki:

 • Administracja publiczna i służby państwowe
 • Administracja samorządowa i fundusze europejskie
 • Administration and Public Policy in the European Union

Kierunek ADMINISTRACJA I POLITYKA PUBLICZNA, studia I stopnia, niestacjonarne
   ścieżki:

 • Administracja publiczna i służby państwowe
 • Administracja samorządowa i fundusze europejskie

Kierunek ADMINISTRACJA I POLITYKA PUBLICZNA, studia II stopnia, stacjonarne
   ścieżki:

 • Administracja rządowa i tworzenie polityk publicznych
 • Administracja samorządowa i rozwój lokalny
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim

Kierunek ADMINISTRACJA I POLITYKA PUBLICZNA, studia II stopnia, niestacjonarne
   ścieżki:

 • Administracja rządowa i tworzenie polityk publicznych
 • Administracja samorządowa i rozwój lokalny
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim

Kierunek NAUKI O POLITYCE, studia I stopnia, stacjonarne
   ścieżki:

 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Public Relations i marketing polityczny
 • Cyberbezpieczeństwo

Kierunek ZARZĄDZANIE I NOWE TECHNOLOGIE W SFERZE PUBLICZNEJ, studia I stopnia, stacjonarne
   ścieżki:

 • Zarządzanie w administracji publicznej
 • Infobrokering i zarządzanie informacją
 • Zarządzanie w instytucjach kościelnych
INSTYTUT NEOFILOLOGII

Kierunek FILOLOGIA ANGIELSKA, studia I stopnia, stacjonarne
   ścieżki:

 • Nauczanie języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych
 • Redakcja tekstów anglojęzycznych
 • Komunikacja międzykulturowa w biznesie

Kierunek FILOLOGIA ANGIELSKA, studia II stopnia, stacjonarne
   ścieżki:

 • Nauczanie języka angielskiego w szkołach ponadpodstawowych
 • Komunikacja w biznesie z językiem angielskim i językiem niemieckim
 • Komunikacja w biznesie z językiem angielskim i językiem hiszpańskim

Szkoła Doktorska


prowadzona w dyscyplinach:

 • Filozofia
 • Nauki o kulturze i religii
 • Nauki o polityce i administracji
 • Pedagogika

Studia podyplomowe


 • Doradztwo zawodowe
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Logopedia
 • Katecheza przedszkolna
 • Profilaktyka przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży
 • Matematycznie uzdolnione dzieci: diagnoza, wspomaganie rozwoju i edukacja
 • Praca z rodziną z elementami mediacji
 • Socjoterapia
 • Streetworking jako interdyscyplinarna metoda pracy w przestrzeni ulicy
 • Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi
 • Wychowanie do życia w rodzinie i edukacja seksualna
 • Wychowanie przedszkolne z przygotowaniem pedagogicznym
 • Administracja publiczna
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Budżety obywatelskie, konsultacje społeczne, demokracja lokalna
 • Organizacja i zarządzanie w oświacie
 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Technologie internetowe w polityce
 • Filozofia i etyka z elementami coachingu
 • Wiedza o kulturze i sztuce
 • Arteterapia w animacji kultury
 • Nowoczesne technologie cyfrowe i grafika multimedialna
 • Komunikacja i migracje kulturowe
 • Psychoonkologia
przejdź do spisu treści

STUDIA I STOPNIA


Kierunek ADMINISTRACJA I POLITYKA PUBLICZNA
studia I stopnia, stacjonarne
   ścieżki:
 • Administracja publiczna i służby państwowe
 • Administracja samorządowa i fundusze europejskie
 • Administration and Public Policy in the European Union
Kierunek ADMINISTRACJA I POLITYKA PUBLICZNA
studia I stopnia, niestacjonarne

   ścieżki:

 • Administracja publiczna i służby państwowe
 • Administracja samorządowa i fundusze europejskie
Kierunek DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
studia I stopnia, stacjonarne

   ścieżki:

 • Dziennikarstwo radiowe
 • Dziennikarstwo telewizyjne
 • Dziennikarstwo internetowa
 • Dziennikarstwo prasowe
Kierunek FILOLOGIA ANGIELSKA
studia I stopnia, stacjonarne

   ścieżki:

 • Nauczanie języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych
 • Redakcja tekstów anglojęzycznych
 • Komunikacja międzykulturowa w biznesie
Kierunek FILOZOFIA
studia I stopnia, stacjonarne

   ścieżki:

 • Filozofia, Chrześcijaństwo i kultura współczesna
 • Etyka i coaching
Kierunek KULTUROZNAWSTWO
studia I stopnia, stacjonarne

   ścieżki:

 • Cyberkultura i media
 • Sztuki wizualne
 • Dziedzictwo kulturowe: zarządzanie i promocja
Kierunek PEDAGOGIKA
studia I stopnia, stacjonarne

   ścieżki:

 • Logopedia
 • Resocjalizacja kreująca
 • Pedagogika szkolna z profilaktyką społeczną
Kierunek PEDAGOGIKA
studia I stopnia, niestacjonarne

   ścieżki:

 • Resocjalizacja kreująca
 • Pedagogika szkolna z profilaktyką społeczną
Kierunek TURYSTYKA I REKREACJA
studia I stopnia, stacjonarne

   ścieżki:

 • Turystyka międzynarodowa i regionalna
 • Turystyka biznesowa i kwalifikowana
 • Arteterapia w animacji kultury
Kierunek ZARZĄDZANIE I NOWE TECHNOLOGIE W SFERZE PUBLICZNEJ
studia I stopnia, stacjonarne

   ścieżki:

 • Zarządzanie w administracji publicznej
 • Infobrokering i zarządzanie informacją
 • Zarządzanie w instytucjach kościelnych 
przejdź do spisu treści

STUDIA II STOPNIA


Kierunek ADMINISTRACJA I POLITYKA PUBLICZNA
studia II stopnia, stacjonarne

   ścieżki:

 • Administracja rządowa i tworzenie polityk publicznych
 • Administracja samorządowa i rozwój lokalny
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim
Kierunek ADMINISTRACJA I POLITYKA PUBLICZNA
studia II stopnia, niestacjonarne

   ścieżki:

 • Administracja rządowa i tworzenie polityk publicznych
 • Administracja samorządowa i rozwój lokalny
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim
Kierunek ARTETERAPIA
studia II, stacjonarne

   ścieżki:

 • Arteterapia z twórczą resocjalizacją
 • Arteterapia w procesie wspomagania rozwoju
Kierunek DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
studia II stopnia, stacjonarne

   ścieżki:

 • Dziennikarstwo śledcze
 • Dziennikarstwo międzykulturowe
 • Dziennikarstwo w mediach cyfrowych
Kierunek FILOLOGIA ANGIELSKA
studia II stopnia, stacjonarne

   ścieżki:

 • Nauczanie języka angielskiego w szkołach ponadpodstawowych
 • Komunikacja w biznesie z językiem angielskim i językiem niemieckim
 • Komunikacja w biznesie z językiem angielskim i językiem hiszpańskim
Kierunek FILOZOFIA
studia II stopnia, stacjonarne

   ścieżki:

 • Filozofia klasyczna i współczesna
 • Etyka i coaching
Kierunek KULTUROZNAWSTWO
studia II stopnia, stacjonarne

   ścieżki:

 • Sztuki wizualne i cyberkultura
 • Turystyka międzynarodowa
Kierunek PEDAGOGIKA
studia II stopnia, stacjonarne

   ścieżki:

 • Opieka nad małym dzieckiem z pedagogiką Montessori
 • Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową
 • Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
 • Logopedia z komunikacją społeczną
Kierunek PEDAGOGIKA
studia II stopnia, niestacjonarne

   ścieżki:

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową
 • Opieka nad małym dzieckiem z pedagogiką Montessori
 • Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną


 
przejdź do spisu treści

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE


Kierunek PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
jednolite studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne
Kierunek PSYCHOLOGIA,
jednolite studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne

   ścieżki:

 • Psychologia kliniczna
 • Psychokryminologia
 • Wspomaganie rozwoju
 • Psychologia zarządzania


 
przejdź do spisu treści

STUDIA PODYPLOMOWE

 • Doradztwo zawodowe
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Logopedia
 • Katecheza przedszkolna
 • Profilaktyka przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży
 • Matematycznie uzdolnione dzieci: diagnoza, wspomaganie rozwoju i edukacja
 • Praca z rodziną z elementami mediacji
 • Socjoterapia
 • Streetworking jako interdyscyplinarna metoda pracy w przestrzeni ulicy
 • Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi
 • Wychowanie do życia w rodzinie i edukacja seksualna
 • Wychowanie przedszkolne z przygotowaniem pedagogicznym
 • Administracja publiczna
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Budżety obywatelskie, konsultacje społeczne, demokracja lokalna
 • Organizacja i zarządzanie w oświacie
 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Technologie internetowe w polityce
 • Filozofia i etyka z elementami coachingu
 • Wiedza o kulturze i sztuce
 • Arteterapia w animacji kultury
 • Nowoczesne technologie cyfrowe i grafika multimedialna
 • Komunikacja i migracje kulturowe
 • Psychoonkologia


 

Wydziały na uczelni:

filozoficzny
pedagogiczny

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja i polityka publiczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
arteterapia II stopnia Stacjonarny
dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia angielska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filozofia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
kulturoznawstwo I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
nauki o polityce I stopnia Stacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika przedszkolna i wczesnoprzedszkolna Magister Stacjonarny Niestacjonarny
psychologia Magister Stacjonarny Niestacjonarny
turystyka i rekreacja I stopnia Stacjonarny
zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej I stopnia Stacjonarny

Studia podyplomowe na uczelni:

administracja publiczna
bezpieczeństwo publiczne
budżety obywatelskie, konsultacje społeczne, demokracja lokalna
cyberbezpieczeństwo
doradztwo zawodowe
edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
katecheza przedszkolna
logopedia
matematycznie uzdolnione dzieci: diagnoza, wspomaganie rozwoju i edukacja
organizacja i zarządzanie w oświacie
profilaktyka przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży
technologie internetowe w polityce
wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi
wychowanie do życia w rodzinie i edukacja seksualna
wychowanie przedszkolne z przygotowaniem pedagogicznym

Kursy na uczelni:

Multimedia
Grafika komputerowa

Główny adres uczelni


BIURO REKRUTACJI
Budynek Zofijówka - pok. 02
tel. 123 999 699
rekrutacja@ignatianum.edu.pl
https://ignatianum.edu.pl/rekrutacja

REKTORAT
Budynek Zofijówka – pok. 2
tel. 123 999 502
rektorat@ignatianum.edu.pl 
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK
10:00-13:00

WYDZIAŁ FILOZOFICZNY
Sekretariat Wydziału – pok. 107A, 108, 108A
tel. 123 999 520
filozofia@ignatianum.edu.pl
kulturoznawstwo@ignatianum.edu.pl
psychologia@ignatianum.edu.pl
studiadoktoranckie@ignatianum.edu.pl

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY
Dziekanat  - pok. 101
tel. 123 999 530
dziekanatwp@ignatianum.edu.pl

MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIUM JEZYKÓW OBCYCH 
Pok. 202
tel. 123 999 653

Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Akademii Ignatianum w Krakowie, to studia o profilu praktycznym ukierunkowane humanistycznie, w których akcent został położony na wypracowanie profesjonalnego warsztatu dziennikarskiego.

czytaj dalej

Pedagogika

Absolwent dysponuje podstawowymi wiadomościami w zakresie wiedzy ogólnopedagogicznej, historyczno-filozoficznej, socjologicznej i psychologicznej niezbędnymi do rozumienia społeczno-kulturowego kontekstu procesu wychowania i kształtowania własnego rozwoju zawodowego.

czytaj dalej

Filozofia

Absolwent studiów I stopnia nabywa wiedzę w zakresie przedmiotów stanowiących podstawy wykształcenia filozoficznego: historii i metodologii filozofii, logiki, metafizyki, teologii naturalnej, ontologii, epistemologii, filozofii przyrody, etyki, filozofii kultury, filozofii społecznej, filozofii religii, antropologii filozoficznej oraz innych dyscyplin filozoficznych.

czytaj dalej

Powiązane artykuły

Ignatianum – obierz właściwy kierunek!

Trwa rekrutacja na studia. Za nami odebranie wyników maturalnych, a przed nami jeden z najważniejszych wyborów w życiu. Jeśli interesujesz się naukami humanistycznymi lub społecznymi, to z pewnością na Akademii Ignatianum w Krakowie znajdziesz odpowiedni kierunek dla siebie. Poniżej przedstawiamy ofertę edukacyjną studiów pierwszego stopnia.

czytaj dalej

Akademia Ignatianum ZAPRASZA

Ile szkół wyższych, tyle zwyczajów, myśli przewodnich, ale jeden cel – uzyskanie uprawnień do wykonywania wymarzonego zawodu. Na krakowskich uczelniach możemy rozwijać się praktycznie we wszystkich dziedzinach. Wśród nich wyróżniamy Akademię Ignatianum i to właśnie niej będzie poświęcony ten tekst.

czytaj dalej

Maturzysto, wybierz Ignatianum!

Uczniowie ostatnich klas szkół średnich mają za sobą kolejny etap w swojej edukacji. Matura 2018 za nami, więc przyszedł czas na następny krok - wybór odpowiednich studiów. W głowach przyszłych studentów zaczynają nawarstwiać się pytania typu: „jaką uczelnię powinienem wybrać? Na jaki kierunek powinienem pójść? Jak podjąć odpowiednią decyzję tak, aby potem tego nie żałować?”.

czytaj dalej

Ignacjański Piknik, czyli Dzień Otwarty w Akademia Ignatianum w Krakowie!

Zwiedzanie uczelni, wykłady otwarte, gry, zabawy, poczęstunek. Start 12.04.2019 godzina 9.30.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane