Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Akademia Ignatianum w Krakowie

Akademia Ignatianum w Krakowie


przejdź do spisu treści

Akademia Ignatianum w Krakowie (AIK) jest jedną z blisko dwustu uczelni jezuickich na całym świecie słynących z prestiżu oraz wysokiego poziomu nauczania. Uczelnia działa na prawach uczelni państwowej, dzięki czemu za studia stacjonarne uczelnia nie pobiera opłaty.


Nasze zalety


 • bezpłatne studia dzienne
 • lokalizacja: 10 minut od Dworca PKP i Rynku Głównego Krakowa
 • brak zajęć w niedziele
 • dbałość o rozwój zawodowy studentów
 • możliwość wyjazdów zagranicznych
 • możliwość kontynuacji nauki na studiach podyplomowych i doktoranckich
 • udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
 • nowoczesny budynek
 • niskie czesne za studia niestacjonarne
 • kameralna atmosfera

OFERTA EDUKACYJNA 2021/2022


WYDZIAŁ FILOZOFICZNY


INSTYTUT FILOZOFII

Kierunek FILOZOFIA, studia I stopnia, stacjonarne
   ścieżki:

 • Filozofia, Chrześcijaństwo i kultura współczesna
 • Etyka i coaching

Kierunek FILOZOFIA, studia II stopnia, stacjonarne
   ścieżki:

 • Filozofia klasyczna i współczesna
 • Etyka i coaching
INSTYTUT KULTUROZNAWSTWA

Kierunek KULTUROZNAWSTWO, studia I stopnia, stacjonarne
   ścieżki:

 • Cyberkultura i media
 • Sztuki wizualne
 • Dziedzictwo kulturowe: zarządzanie i promocja

Kierunek KULTUROZNAWSTWO, studia II stopnia, stacjonarne
   ścieżki:

 • Sztuki wizualne i cyberkultura
 • Turystyka międzynarodowa

Kierunek TURYSTYKA I REKREACJA, studia I stopnia, stacjonarne
   ścieżki:

 • Turystyka międzynarodowa i regionalna
 • Turystyka biznesowa i kwalifikowana
 • Arteterapia w animacji kultury
INSTYTUT DZIENNIKARSTWA

Kierunek DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, studia I stopnia, stacjonarne
   ścieżki:

 • Dziennikarstwo radiowe
 • Dziennikarstwo telewizyjne
 • Dziennikarstwo internetowa
 • Dziennikarstwo prasowe

Kierunek DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, studia II stopnia, stacjonarne
   ścieżki:

 • Dziennikarstwo śledcze
 • Dziennikarstwo międzykulturowe
 • Dziennikarstwo w mediach cyfrowych
INSTYTUT PSYCHOLOGII

Kierunek PSYCHOLOGIA, jednolite studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne
   ścieżki:

 • Psychologia kliniczna
 • Psychokryminologia
 • Wspomaganie rozwoju
 • Psychologia zarządzania

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY


INSTYTUT NAUK O WYCHOWANIU

Kierunek PEDAGOGIKA, studia I stopnia, stacjonarne
   ścieżki:

 • Logopedia
 • Resocjalizacja kreująca
 • Pedagogika szkolna z profilaktyką społeczną

Kierunek PEDAGOGIKA, studia I stopnia, niestacjonarne

 • Resocjalizacja kreująca
 • Pedagogika szkolna z profilaktyką społeczną

Kierunek PEDAGOGIKA, studia II stopnia, stacjonarne
   ścieżki:

 • Opieka nad małym dzieckiem z pedagogiką Montessori
 • Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową
 • Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
 • Logopedia z komunikacją społeczną

Kierunek PEDAGOGIKA, studia II stopnia, niestacjonarne
   ścieżki:

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową
 • Opieka nad małym dzieckiem z pedagogiką Montessori
 • Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną

Kierunek PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA, jednolite studia magisterskie, stacjonarne.

Kierunek PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA, jednolite studia magisterskie, niestacjonarne.

Kierunek ARTETERAPIA, studia II, stacjonarne
   ścieżki:

 • Arteterapia z twórczą resocjalizacją
 • Arteterapia w procesie wspomagania rozwoju
INSTYTUT NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI

Kierunek ADMINISTRACJA I POLITYKA PUBLICZNA, studia I stopnia, stacjonarne
   ścieżki:

 • Administracja publiczna i służby państwowe
 • Administracja samorządowa i fundusze europejskie
 • Administration and Public Policy in the European Union

Kierunek ADMINISTRACJA I POLITYKA PUBLICZNA, studia I stopnia, niestacjonarne
   ścieżki:

 • Administracja publiczna i służby państwowe
 • Administracja samorządowa i fundusze europejskie

Kierunek ADMINISTRACJA I POLITYKA PUBLICZNA, studia II stopnia, stacjonarne
   ścieżki:

 • Administracja rządowa i tworzenie polityk publicznych
 • Administracja samorządowa i rozwój lokalny
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim

Kierunek ADMINISTRACJA I POLITYKA PUBLICZNA, studia II stopnia, niestacjonarne
   ścieżki:

 • Administracja rządowa i tworzenie polityk publicznych
 • Administracja samorządowa i rozwój lokalny
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim

Kierunek NAUKI O POLITYCE, studia I stopnia, stacjonarne
   ścieżki:

 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Public Relations i marketing polityczny
 • Cyberbezpieczeństwo

Kierunek ZARZĄDZANIE I NOWE TECHNOLOGIE W SFERZE PUBLICZNEJ, studia I stopnia, stacjonarne
   ścieżki:

 • Zarządzanie w administracji publicznej
 • Infobrokering i zarządzanie informacją
 • Zarządzanie w instytucjach kościelnych
INSTYTUT NEOFILOLOGII

Kierunek FILOLOGIA ANGIELSKA, studia I stopnia, stacjonarne
   ścieżki:

 • Nauczanie języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych
 • Redakcja tekstów anglojęzycznych
 • Komunikacja międzykulturowa w biznesie

Kierunek FILOLOGIA ANGIELSKA, studia II stopnia, stacjonarne
   ścieżki:

 • Nauczanie języka angielskiego w szkołach ponadpodstawowych
 • Komunikacja w biznesie z językiem angielskim i językiem niemieckim
 • Komunikacja w biznesie z językiem angielskim i językiem hiszpańskim

Szkoła Doktorska


prowadzona w dyscyplinach:

 • Filozofia
 • Nauki o kulturze i religii
 • Nauki o polityce i administracji
 • Pedagogika

Studia podyplomowe


przejdź do spisu treści

STUDIA I STOPNIA


Kierunek ADMINISTRACJA I POLITYKA PUBLICZNA
studia I stopnia, stacjonarne
   ścieżki:
 • Administracja publiczna i służby państwowe
 • Administracja samorządowa i fundusze europejskie
 • Administration and Public Policy in the European Union
Kierunek ADMINISTRACJA I POLITYKA PUBLICZNA
studia I stopnia, niestacjonarne

   ścieżki:

 • Administracja publiczna i służby państwowe
 • Administracja samorządowa i fundusze europejskie
Kierunek DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
studia I stopnia, stacjonarne

   ścieżki:

 • Dziennikarstwo radiowe
 • Dziennikarstwo telewizyjne
 • Dziennikarstwo internetowa
 • Dziennikarstwo prasowe
Kierunek FILOLOGIA ANGIELSKA
studia I stopnia, stacjonarne

   ścieżki:

 • Nauczanie języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych
 • Redakcja tekstów anglojęzycznych
 • Komunikacja międzykulturowa w biznesie
Kierunek FILOZOFIA
studia I stopnia, stacjonarne

   ścieżki:

 • Filozofia, Chrześcijaństwo i kultura współczesna
 • Etyka i coaching
Kierunek KULTUROZNAWSTWO
studia I stopnia, stacjonarne

   ścieżki:

 • Cyberkultura i media
 • Sztuki wizualne
 • Dziedzictwo kulturowe: zarządzanie i promocja
Kierunek PEDAGOGIKA
studia I stopnia, stacjonarne

   ścieżki:

 • Logopedia
 • Resocjalizacja kreująca
 • Pedagogika szkolna z profilaktyką społeczną
Kierunek PEDAGOGIKA
studia I stopnia, niestacjonarne

   ścieżki:

 • Resocjalizacja kreująca
 • Pedagogika szkolna z profilaktyką społeczną
Kierunek TURYSTYKA I REKREACJA
studia I stopnia, stacjonarne

   ścieżki:

 • Turystyka międzynarodowa i regionalna
 • Turystyka biznesowa i kwalifikowana
 • Arteterapia w animacji kultury
Kierunek ZARZĄDZANIE I NOWE TECHNOLOGIE W SFERZE PUBLICZNEJ
studia I stopnia, stacjonarne

   ścieżki:

 • Zarządzanie w administracji publicznej
 • Infobrokering i zarządzanie informacją
 • Zarządzanie w instytucjach kościelnych 
przejdź do spisu treści

STUDIA II STOPNIA


Kierunek ADMINISTRACJA I POLITYKA PUBLICZNA
studia II stopnia, stacjonarne

   ścieżki:

 • Administracja rządowa i tworzenie polityk publicznych
 • Administracja samorządowa i rozwój lokalny
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim
Kierunek ADMINISTRACJA I POLITYKA PUBLICZNA
studia II stopnia, niestacjonarne

   ścieżki:

 • Administracja rządowa i tworzenie polityk publicznych
 • Administracja samorządowa i rozwój lokalny
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim
Kierunek ARTETERAPIA
studia II, stacjonarne

   ścieżki:

 • Arteterapia z twórczą resocjalizacją
 • Arteterapia w procesie wspomagania rozwoju
Kierunek DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
studia II stopnia, stacjonarne

   ścieżki:

 • Dziennikarstwo śledcze
 • Dziennikarstwo międzykulturowe
 • Dziennikarstwo w mediach cyfrowych
Kierunek FILOLOGIA ANGIELSKA
studia II stopnia, stacjonarne

   ścieżki:

 • Nauczanie języka angielskiego w szkołach ponadpodstawowych
 • Komunikacja w biznesie z językiem angielskim i językiem niemieckim
 • Komunikacja w biznesie z językiem angielskim i językiem hiszpańskim
Kierunek FILOZOFIA
studia II stopnia, stacjonarne

   ścieżki:

 • Filozofia klasyczna i współczesna
 • Etyka i coaching
Kierunek KULTUROZNAWSTWO
studia II stopnia, stacjonarne

   ścieżki:

 • Sztuki wizualne i cyberkultura
 • Turystyka międzynarodowa
Kierunek PEDAGOGIKA
studia II stopnia, stacjonarne

   ścieżki:

 • Opieka nad małym dzieckiem z pedagogiką Montessori
 • Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową
 • Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
 • Logopedia z komunikacją społeczną
Kierunek PEDAGOGIKA
studia II stopnia, niestacjonarne

   ścieżki:

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową
 • Opieka nad małym dzieckiem z pedagogiką Montessori
 • Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną


 
przejdź do spisu treści

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE


Kierunek PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
jednolite studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne
Kierunek PSYCHOLOGIA,
jednolite studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne

   ścieżki:

 • Psychologia kliniczna
 • Psychokryminologia
 • Wspomaganie rozwoju
 • Psychologia zarządzania


 
przejdź do spisu treści

STUDIA PODYPLOMOWE

Ochrona danych osobowych – Inspektor Ochrony Danych

Każdy obszar działalności biznesowej (choć nie tylko) wiąże się z informacją. Najczęściej jest to informacja o kliencie, pracowniku, podwykonawcy, kontrahencie etc. Podobnie jest w odniesieniu do działalności struktur kościelnych i prowadzonych przez nie żłobków, przedszkoli, szkół, domów dziecka, aptek, wydawnictw, portali internetowych itp. Te informacje to dane osobowe, które obowiązkowo należy chronić. W tym kontekście wiodące znaczenie ma rozwój nowoczesnych technologii z zakresu środowiska IT. Nie chodzi tu już tylko o to, że większość komunikacji pomiędzy jednostką a jej klientem prowadzona jest drogą elektroniczną, ale o fakt gromadzenia i przechowywania informacji w formie cyfrowej lub chmurowej.  Zapewnienie bezpieczeństwa tych informacji jest dziś jednym z kluczowych zadań ponieważ ich utrata może narazić nie tylko na zarzut złamania prawa, ale i przynieść bardzo wymierne straty finansowe.

Od 25 maja 2018 r. w praktyce stosujemy przepisy o ochronie danych osobowych wprowadzone Rozporządzeniem Ogólnym o ochronie danych osobowych nr 2016/679 tzw. RODO. Celem  przepisów jest wprowadzenie określonych uwarunkowań dla bezpiecznego i zgodnego z prawem prowadzenia działalności biznesowej. Z tej perspektywy Rozporządzenie Ogólne dotyczy państw członkowskich Unii Europejskiej, ale także przedsiębiorców z całego świata, którzy prowadzą swoją aktywność biznesową w Unii Europejskiej.

Od tej daty przedsiębiorcy (choć nie tylko – zasadniczo nowe przepisy wpływają na działalność każdego podmiotu wykorzystującego dane osobowe np. stowarzyszenia czy fundacje) muszą prowadzić swoją działalność w sposób prawnie i technologicznie zgodny z zasadami ochrony danych osobowych.

wiecej...

Organizacja i zarządzanie w oświacie

rganizacja i zarządzanie w oświacie to dwusemestralne studia podyplomowe dla osób zainteresowanych uzyskaniem wiedzy i umiejętności, niezbędnych do skutecznego i efektywnego kierowania szkołami i innymi placówkami oświatowymi, zarówno publicznymi, jak też niepublicznymi. Ich absolwenci uzyskują uprawnienia wymagane przez Ministra Edukacji Narodowej od osób ubiegających się o objęcie stanowisk dyrektorów placówek oświatowych. Program studiów zawiera problematykę funkcjonowania szkół i przedszkoli oraz zarządzania nimi w polskich realiach społeczno-politycznych. Jego autorzy pamiętali także o kwestiach związanych z zakładaniem i prowadzeniem placówek niepublicznych, jak też o zagadnieniach dotyczących placówek publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne. Szczególny nacisk położony został na treści praktyczne, w tym na praktykę zarządzania szkołą lub przedszkolem ​(do wyboru przez każdego z uczestników studiów). Dyrektorzy wybranych, cieszących się uznaniem krakowskich szkół i przedszkoli pokazują je uczestnikom studiów „od wewnątrz”, zwracając szczególną uwagę na praktyczne zadania związane z kierowaniem nimi.

Osoby, które ukończą studia będą w pełni przygotowane do podjęcia samodzielnej działalności na rynku oświatowym, jak również do przejmowania pełnej odpowiedzialności za kierowane przez siebie placówki oświatowe. W programie studiów znajdują się również zagadnienia przydatne w codziennej pracy osób zajmujących się oświatą w strukturach jednostek samorządu terytorialnego.

Głównym celem studiów jest przygotowanie studentów do stawania się sprawnymi, skutecznymi i efektywnymi przywódcami oświatowymi, potrafiącymi prowadzić powierzone im placówki w zmieniających się realiach polskiej oświaty. Trzeba podkreślić, że w pełni autorski program studiów ​podyplomowych zawiera zagadnienia nieobecne lub marginalnie traktowane w innych tego typu przedsięwzięciach, a bardzo przydatne w praktyce zarządczej dyrektora placówki oświatowej.

Większość osób prowadzących zajęcia na studiach Organizacja i zarządzanie w oświacie to ludzie mający doświadczenie skutecznego, efektywnego i pełnego sukcesów kierowania zarówno placówkami oświatowymi, jak też lokalnymi i regionalnymi systemami oświaty. W związku z tym możemy zapewnić, że żadne merytoryczne pytanie studentów nie pozostanie bez odpowiedzi i żaden oświatowy problem bez rozwiązania, a nasi absolwenci będą znakomicie przygotowani do stawania się autentycznymi liderami środowisk oświatowych, których znakiem firmowym stanie się budowanie szkół kreatywnych o wysokiej jakości pracy. Trzeba zaznaczyć, że nasi prowadzący – jeżeli zachodzi taka konieczność – na bieżąco modyfikują program zajęć, korelując go z zachodzącymi w polskim systemie oświatowym zmianami, stąd też możemy stwierdzić, że naszych absolwentów nic w oświatowej rzeczywistości nie powinno zaskoczyć.

więcej...

Logopedia

Charakterystyka: Studia kwalifikacyjne, wymagane przygotowanie pedagogiczne oraz opinia logopedy o możliwości podjęcia studiów na kierunku logopedia stwierdzająca  brak jakichkolwiek przeciwwskazań do podjęcia studiów logopedycznych, w tym brak jakichkolwiek zaburzeń mowy i wad zgryzu.

Absolwent uzyskuje pełne kwalifikacje logopedy – terapeuty mowy. Uprawnia to do zajmowania stanowiska w placówkach oświatowych, resorcie zdrowia i kultury, prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w zakresie komunikacji oraz prowadzenia własnych gabinetów logopedycznych. Program studiów jest dostosowany do wymagań stawianych przez CPLOL.

Cel studiów: Ogólne cele kształcenia zmierzają ku wyposażeniu studentów w szeroką wiedzę z zakresu logopedii, umiejętności dotyczące przeprowadzenia diagnozy oraz terapii z zastosowaniem nowoczesnych metod i technik pracy logopedycznej. Celem jest również wykształcenie określonych kompetencji społecznych z zakresu etyki, kultury pracy, rozwoju osobistego i zawodowego jako logopedy.

więcej...

Profilaktyka przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży

Absolwenci studiów uzyskują wiedzę i umiejętności dotyczącą rozpoznawania oznak przemocy seksualnej oraz jej przeciwdziałania. Będą posiadać wiedzę i umiejętności o projektowaniu działań pomocowych na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej lub dotkniętej przemocą oraz poznają programy profilaktyczne obejmujące tą tematykę. Posiądą wiedzę i nabędą umiejętności i kompetencji dotyczących zasad, procedur i dobrych praktyk interwencyjnych, terapeutycznych i pomocowych stosowanych wobec osób dotkniętych przemocą seksualną oraz zna zasady rozmowy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną lub dotkniętą przemocą seksualną oraz ich rodzinami

Studia podyplomowe mają za cel przekazanie wiedzy i umiejętności dotyczących profilaktyki uniwersalnej, selektywnej, oraz wskazującej. Studia doskonalą wiedzę i umiejętności ich uczestnika w:

 • rozpoznawaniu u dzieci i młodzieży symptomów przemocy 
 • prowadzeniu  rozmów i udzieleniu pomocy kryzysowej dzieciom i młodzieży, która doświadczyła przemocy
 • znajomości procedur postępowania w sytuacji przemocy wobec dziecka oraz  umiejętnego ich i zastosowania.
 • tworzeniu programów zapobiegających przemocy w rodzinach, w szkołach oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz innych grupach formalnych i nieformalnych pracujących z dziećmi,
 • zapobieganiu przemocy w rodzinach, w szkołach oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz innych grupach formalnych i nieformalnych pracujących z dziećmi,
 • rozpoznawaniu przemocy w rodzinach, w szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz innych grupach formalnych i nieformalnych pracujących z dziećmi,
 • reagowaniu na przemoc w rodzinach, w szkołach oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz innych grupach formalnych i nieformalnych pracujących z dziećmi,
 • tworzeniu programów wczesnej interwencji wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinach, w szkołach oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, oraz innych grupach formalnych i nieformalnych pracujących z dziećmi

więcej...

Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi

Studia kwalifikacyjne, wymagane przygotowanie pedagogiczne.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje w zakresie edukacji i wychowania osób z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi.

Celem studiów jest rozwój kompetencji w zakresie wyzwalania potencjału rozwojowego osób z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi na każdym etapie edukacyjnym: od wczesnego wspomagania rozwoju po przygotowanie do aktywności zawodowej. Program studiów obejmuje treści kształcenia, których realizacja umożliwi uczestnikom nabycie wiedzy, umiejętności i postaw realizujących potrzeby i możliwości edukacyjne Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje w zakresie edukacji i wychowania osób z autyzmem zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi.

więcej...

Arteterapia w animacji kultury

Studia podyplomowe Arteterapia w animacji kultury w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie wiążą się z profilem zajęć w Instytucie i mają charakter doskonalący. 

Studia Arteterapia w animacji kultury:

 • poszerzają wiedzę niezbędną do pracy arteterapeutycznej w zakresie różnorodnych technik opartych na wiedzy o terapeutycznym, relaksacyjnym  i wychowawczym działaniu sztuki, w kontakcie z praktyką twórczą i poprzez odbiór kultury artystycznej;
 • mają na celu doskonalenie metod pracy arteterapeutycznej z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi, w tym także w podeszłym wieku, z wykorzystaniem narzędzi twórczych z zakresu plastyki, teatru, literatury i muzyki;
 • poszerzają wiedzę niezbędną do pełnienia funkcji arteterapeuty, w tym z zakresu wiedzy o kulturze i sztuce oraz psychologii;
 • doskonalą warsztat arteterapeuty w obszarze doboru środków pracy arteterapeutycznej;
 • pozwalają poszerzyć wiedzę i doskonalić praktykę z zakresu metod pracy arteterapeutycznej w różnych placówkach oraz w instytucjach zajmujących się animacją czasu wolnego.

Studia podyplomowe Arteterapia w animacji kultury w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie oferują możliwość poszerzenia wiedzy i warsztatu areteterapeuty oraz orientacji, jak  włączać elementy arteterapii w projekty zawodowe realizowane w różnorodnych jednostkach zajmujących się organizacją i animacją kultury.

więcej...


Wydziały na uczelni:

filozoficzny
pedagogiczny

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja i polityka publiczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
arteterapia II stopnia Stacjonarny
dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia angielska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filozofia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
kulturoznawstwo I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
nauki o polityce I stopnia Stacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika przedszkolna i wczesnoprzedszkolna Magister Stacjonarny Niestacjonarny
psychologia Magister Stacjonarny Niestacjonarny
turystyka i rekreacja I stopnia Stacjonarny
zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej I stopnia Stacjonarny

Studia podyplomowe na uczelni:

arteterapia w animacji kultury
logopedia
ochrona danych osobowych – Inspektor Ochrony Danych
organizacja i zarządzanie w oświacie
profilaktyka przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży
wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi

Kursy na uczelni:

Multimedia
Grafika komputerowa

Główny adres uczelni


BIURO REKRUTACJI
Budynek Zofijówka - pok. 02
tel. 123 999 699
rekrutacja@ignatianum.edu.pl
https://ignatianum.edu.pl/rekrutacja

REKTORAT
Budynek Zofijówka – pok. 2
tel. 123 999 502
rektorat@ignatianum.edu.pl 
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK
10:00-13:00

WYDZIAŁ FILOZOFICZNY
Sekretariat Wydziału – pok. 107A, 108, 108A
tel. 123 999 520
filozofia@ignatianum.edu.pl
kulturoznawstwo@ignatianum.edu.pl
psychologia@ignatianum.edu.pl
studiadoktoranckie@ignatianum.edu.pl

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY
Dziekanat  - pok. 101
tel. 123 999 530
dziekanatwp@ignatianum.edu.pl

MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIUM JEZYKÓW OBCYCH 
Pok. 202
tel. 123 999 653

Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Akademii Ignatianum w Krakowie, to studia o profilu praktycznym ukierunkowane humanistycznie, w których akcent został położony na wypracowanie profesjonalnego warsztatu dziennikarskiego.

czytaj dalej

Pedagogika

Absolwent dysponuje podstawowymi wiadomościami w zakresie wiedzy ogólnopedagogicznej, historyczno-filozoficznej, socjologicznej i psychologicznej niezbędnymi do rozumienia społeczno-kulturowego kontekstu procesu wychowania i kształtowania własnego rozwoju zawodowego.

czytaj dalej

Filozofia

Absolwent studiów I stopnia nabywa wiedzę w zakresie przedmiotów stanowiących podstawy wykształcenia filozoficznego: historii i metodologii filozofii, logiki, metafizyki, teologii naturalnej, ontologii, epistemologii, filozofii przyrody, etyki, filozofii kultury, filozofii społecznej, filozofii religii, antropologii filozoficznej oraz innych dyscyplin filozoficznych.

czytaj dalej

Powiązane artykuły

Dzień Otwarty Akademii Ignatianum w Krakowie

Akademia Ignatianum w Krakowie serdecznie zaprasza do udziału w Dniu Otwartym, który odbędzie się online 14 kwietnia br. w godzinach 17:00-19:00

czytaj dalej

Ignatianum – obierz właściwy kierunek!

Trwa rekrutacja na studia. Za nami odebranie wyników maturalnych, a przed nami jeden z najważniejszych wyborów w życiu. Jeśli interesujesz się naukami humanistycznymi lub społecznymi, to z pewnością na Akademii Ignatianum w Krakowie znajdziesz odpowiedni kierunek dla siebie. Poniżej przedstawiamy ofertę edukacyjną studiów pierwszego stopnia.

czytaj dalej

Akademia Ignatianum ZAPRASZA

Ile szkół wyższych, tyle zwyczajów, myśli przewodnich, ale jeden cel – uzyskanie uprawnień do wykonywania wymarzonego zawodu. Na krakowskich uczelniach możemy rozwijać się praktycznie we wszystkich dziedzinach. Wśród nich wyróżniamy Akademię Ignatianum i to właśnie niej będzie poświęcony ten tekst.

czytaj dalej

Maturzysto, wybierz Ignatianum!

Uczniowie ostatnich klas szkół średnich mają za sobą kolejny etap w swojej edukacji. Matura 2018 za nami, więc przyszedł czas na następny krok - wybór odpowiednich studiów. W głowach przyszłych studentów zaczynają nawarstwiać się pytania typu: „jaką uczelnię powinienem wybrać? Na jaki kierunek powinienem pójść? Jak podjąć odpowiednią decyzję tak, aby potem tego nie żałować?”.

czytaj dalej

Ignacjański Piknik, czyli Dzień Otwarty w Akademia Ignatianum w Krakowie!

Zwiedzanie uczelni, wykłady otwarte, gry, zabawy, poczęstunek. Start 12.04.2019 godzina 9.30.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane