Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Akademia Ignatianum w Krakowie

Akademia Ignatianum w Krakowie


przejdź do spisu treści

Akademia Ignatianum w Krakowie (AIK) jest jedną z blisko dwustu uczelni jezuickich na całym świecie słynących z prestiżu oraz wysokiego poziomu nauczania. Uczelnia działa na prawach uczelni państwowej, dzięki czemu za studia stacjonarne uczelnia nie pobiera opłaty.


Nasze zalety


 • bezpłatne studia dzienne
 • lokalizacja: 10 minut od Dworca PKP i Rynku Głównego Krakowa
 • brak zajęć w niedziele
 • dbałość o rozwój zawodowy studentów
 • możliwość wyjazdów zagranicznych
 • możliwość kontynuacji nauki na studiach podyplomowych i doktoranckich
 • udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
 • nowoczesny budynek
 • niskie czesne za studia niestacjonarne
 • kameralna atmosfera

Kierunki studiów


Nauki o polityce
Studia I i II stopnia prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Studia I stopnia, specjalności:

 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Zarządzanie informacją i media
 • Public relations i marketing polityczny
 • International Politics and Communication
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Logistyka bezpieczeństwa

Studia II stopnia, specjalności:

 • Bezpieczeństwo państwa
 • Media, reklama i promocja w sferze publicznej
 • Analityka polityczna
 • Cyberbezpieczeństwo
Filozofia
Studia I i II stopnia prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Studia I stopnia, specjalności:

 • Etyka i coaching
 • Filozofia klasyczna i współczesna

Studia II stopnia, specjalności:

 • Filozofia klasyczna i współczesna
 • Etyka i coaching
Kulturoznawstwo
Studia I i II stopnia prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Studia I stopnia, specjalności:

 • Cyberkultura i media
 • Sztuki wizualne i teatr
 • Zarządzanie instytucjami kultury

Studia II stopnia, specjalności:

 • Kultura Europy Środkowo-Wschodniej
 • Cyberkultura i media
 • Promocja kultury
 • Sztuki wizualne i teatr
 • Turystyka międzynarodowa
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Studia I i II stopnia prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Studia I stopnia, specjalności:

 • Dziennikarstwo radiowe
 • Dziennikarstwo telewizyjne
 • Dziennikarstwo internetowe
 • Dziennikarstwo prasowe

Studia II stopnia, specjalności:

 • Dziennikarstwo w mediach cyfrowych
 • Dziennikarstwo śledcze 
 • Dziennikarstwo międzykulturowe: Europa Środkowo-Wschodnia
Turystyka i rekreacja
Studia prowadzone są wyłącznie na pierwszym stopniu w trybie stacjonarnym, 

Specjalności:

 • Turystyka regionalna
 • Turystyka biznesowa i kwalifikowana
Psychologia
Studia z psychologii to jednolite studia magisterskie prowadzone zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Specjalności:

 • Wspomaganie rozwoju
 • Psychokryminologia
 • Psychologia kliniczna
 • Psychologia zarządzania
Pedagogika
Studia I stopnia prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym, a studia II stopnia w trybie stacjonarnym.

Studia I stopnia, specjalności:

 • Pedagogika szkolna z profilaktyką społeczną
 • Logopedia (tylko studia stacjonarne)
 • Resocjalizacja kreująca

Studia II stopnia, specjalności:

 • Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową
 • Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym 
 • Opieka nad małym dzieckiem z pedagogiką Montessori
 • Arteterapia z twórczą resocjalizacją (studia stacjonarne i niestacjonarne)
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Studia z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej to jednolite studia magisterskie prowadzone zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.
Praca socjalna
Studia I stopnia prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym. Studia II stopnia to możliwość kształcenia zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Studia I stopnia, specjalności:

 • Praca socjalna z dzieckiem i z rodziną
 • Praca socjalna z migrantami i uchodźcami
 • Aktywizacja, poradnictwo i wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych

Studia II stopnia, specjalności:

 • Aktywizacja, poradnictwo i wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych
 • Profilaktyka społeczna z interwencją kryzysową
 • Wsparcie społeczne
Filologia angielska
Studia prowadzone są na pierwszym i drugim stopniu w trybie stacjonarnym.

Studia I stopnia, specjalności:

 • Nauczanie języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych
 • Redakcja tekstów anglojęzycznych
 • Komunikacja międzykulturowa w biznesie

Studia II stopnia, specjalności:

 • Nauczanie języka angielskiego w szkołach ponadpodstawowych
 • Komunikacja w biznesie z językiem angielskim oraz językiem niemieckim
 • Komunikacja w biznesie z językiem angielskim oraz językiem hiszpańskim
 • Wolontariat misyjny z językiem angielskim
Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej
Studia prowadzone są wyłącznie na pierwszym stopniu w trybie stacjonarnym.

Studia I stopnia, specjalności:

 • Zarządzanie w administracji publicznej
 • Infobrokering i zarządzanie informacją
 • Zarządzanie w instytucjach kościelnych
Administracja i polityka publiczna
Studia prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Studia I stopnia, specjalności:

 • Administracja samorządowa i fundusze europejskie
 • Administracja publiczna i służby Państwowe
 • Analityk i koordynator polityk publicznych w administracji
 • Administration and Public Policy in the European Union

Studia II stopnia, specjalności:

 • Administracja rządowa i tworzenie polityk publicznych
 • Administracja samorządowa i rozwój lokalny
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim

Szkoła Doktorska


prowadzona w dyscyplinach:

 • Filozofia
 • Nauki o kulturze i religii
 • Nauki o polityce i administracji
 • Pedagogika

Studia podyplomowe


 • Doradztwo zawodowe
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Logopedia
 • Katecheza przedszkolna
 • Profilaktyka przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży
 • Matematycznie uzdolnione dzieci: diagnoza, wspomaganie rozwoju i edukacja
 • Praca z rodziną z elementami mediacji
 • Socjoterapia
 • Streetworking jako interdyscyplinarna metoda pracy w przestrzeni ulicy
 • Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi
 • Wychowanie do życia w rodzinie i edukacja seksualna
 • Wychowanie przedszkolne z przygotowaniem pedagogicznym
 • Administracja publiczna
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Budżety obywatelskie, konsultacje społeczne, demokracja lokalna
 • Organizacja i zarządzanie w oświacie
 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Technologie internetowe w polityce
 • Filozofia i etyka z elementami coachingu
 • Wiedza o kulturze i sztuce
 • Arteterapia w animacji kultury
 • Nowoczesne technologie cyfrowe i grafika multimedialna
 • Komunikacja i migracje kulturowe
 • Psychoonkologia
przejdź do spisu treści

STUDIA I STOPNIA


Nauki o polityce
Studia I stopnia prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Studia I stopnia, specjalności:

 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Zarządzanie informacją i media
 • Public relations i marketing polityczny
 • International Politics and Communication
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Logistyka bezpieczeństwa
Filozofia
Studia I stopnia prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Studia I stopnia, specjalności:

 • Etyka i coaching
 • Filozofia klasyczna i współczesna
Kulturoznawstwo
Studia I stopnia prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Studia I stopnia, specjalności:

 • Cyberkultura i media
 • Sztuki wizualne i teatr
 • Zarządzanie instytucjami kultury
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Studia I stopnia prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Studia I stopnia, specjalności:

 • Dziennikarstwo radiowe
 • Dziennikarstwo telewizyjne
 • Dziennikarstwo internetowe
 • Dziennikarstwo prasowe
Turystyka i rekreacja
Studia prowadzone są wyłącznie na pierwszym stopniu w trybie stacjonarnym.

Specjalności:

 • Turystyka regionalna
 • Turystyka biznesowa i kwalifikowana
Psychologia
Studia z psychologii to jednolite studia magisterskie prowadzone zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Specjalności:

 • Wspomaganie rozwoju
 • Psychokryminologia
 • Psychologia kliniczna
 • Psychologia zarządzania
Pedagogika
Studia I stopnia prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Studia I stopnia, specjalności:

 • Pedagogika szkolna z profilaktyką społeczną
 • Logopedia (tylko studia stacjonarne)
 • Resocjalizacja kreująca
Praca socjalna
Studia I stopnia prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym. Studia II stopnia to możliwość kształcenia zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Studia I stopnia, specjalności:

 • Praca socjalna z dzieckiem i rodziną
 • Praca socjalna z migrantami i uchodźcami
 • Aktywizacja, poradnictwo i wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych
Filologia angielska
Studia prowadzone są na pierwszym i drugim stopniu w trybie stacjonarnym.

Studia I stopnia, specjalności:

 • Nauczanie języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych
 • Redakcja tekstów anglojęzycznych
 • Komunikacja międzykulturowa w biznesie
Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej
Studia prowadzone są wyłącznie na pierwszym stopniu w trybie stacjonarnym.

Studia I stopnia, specjalności:

 • Zarządzanie w administracji publicznej
 • Infobrokering i zarządzanie informacją
 • Zarządzanie w instytucjach kościelnych
Administracja i polityka publiczna
Studia prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Studia I stopnia, specjalności:

 • Administracja samorządowa i fundusze europejskie
 • Administracja publiczna i służby Państwowe
 • Analityk i koordynator polityk publicznych w administracji
 • Administration and Public Policy in the European Union


 
przejdź do spisu treści

STUDIA II STOPNIA


Nauki o polityce
Studia II stopnia prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Studia II stopnia, specjalności:

 • Bezpieczeństwo państwa
 • Media, reklama i promocja w sferze publicznej
 • Analityka polityczna
 • Cyberbezpieczeństwo
Filozofia
Studia II stopnia prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Studia II stopnia, specjalności:

 • Filozofia klasyczna i współczesna
 • Etyka i coaching
Kulturoznawstwo
Studia II stopnia prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Studia II stopnia, specjalności:

 • Kultura Europy Środkowo-Wschodniej
 • Cyberkultura i media
 • Promocja kultury
 • Sztuki wizualne i teatr
 • Turystyka międzynarodowa
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Studia II stopnia prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Studia II stopnia, specjalności:

 • Dziennikarstwo w mediach cyfrowych
 • Dziennikarstwo śledcze 
 • Dziennikarstwo międzykulturowe: Europa Środkowo-Wschodnia
Pedagogika
Studia II stopnia prowadzone są w trybie stacjonarnym.

Studia II stopnia, specjalności:

 • Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową
 • Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym 
 • Opieka nad małym dzieckiem z pedagogiką Montessori
 • Arteterapia z twórczą resocjalizacją (studia stacjonarne i niestacjonarne)
Praca socjalna
Studia II stopnia to możliwość kształcenia zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.
 • Studia II stopnia, specjalności:
 • Aktywizacja, poradnictwo i wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych
 • Profilaktyka społeczna z interwencją kryzysową
 • Wsparcie społeczne
Filologia angielska
Studia prowadzone są na pierwszym i drugim stopniu w trybie stacjonarnym.
 • Studia II stopnia, specjalności:
 • Nauczanie języka angielskiego w szkołach ponadpodstawowych
 • Komunikacja w biznesie z językiem angielskim oraz językiem niemieckim
 • Komunikacja w biznesie z językiem angielskim oraz językiem hiszpańskim
 • Wolontariat misyjny z językiem angielskim
Administracja i polityka publiczna
Studia prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Studia II stopnia, specjalności:

 • Administracja rządowa i tworzenie polityk publicznych
 • Administracja samorządowa i rozwój lokalny
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim

 
przejdź do spisu treści

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE


Psychologia
Studia z psychologii to jednolite studia magisterskie prowadzone zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Specjalności:

 • Wspomaganie rozwoju
 • Psychokryminologia
 • Psychologia kliniczna
 • Psychologia zarządzania
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Studia z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej to jednolite studia magisterskie prowadzone zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

 
przejdź do spisu treści

STUDIA PODYPLOMOWE

 • Doradztwo zawodowe
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Logopedia
 • Katecheza przedszkolna
 • Profilaktyka przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży
 • Matematycznie uzdolnione dzieci: diagnoza, wspomaganie rozwoju i edukacja
 • Praca z rodziną z elementami mediacji
 • Socjoterapia
 • Streetworking jako interdyscyplinarna metoda pracy w przestrzeni ulicy
 • Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi
 • Wychowanie do życia w rodzinie i edukacja seksualna
 • Wychowanie przedszkolne z przygotowaniem pedagogicznym
 • Administracja publiczna
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Budżety obywatelskie, konsultacje społeczne, demokracja lokalna
 • Organizacja i zarządzanie w oświacie
 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Technologie internetowe w polityce
 • Filozofia i etyka z elementami coachingu
 • Wiedza o kulturze i sztuce
 • Arteterapia w animacji kultury
 • Nowoczesne technologie cyfrowe i grafika multimedialna
 • Komunikacja i migracje kulturowe
 • Psychoonkologia


 

Wydziały na uczelni:

filozoficzny
pedagogiczny

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja Inżynier Dzienny
administracja i polityka publiczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia angielska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filozofia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kulturoznawstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
nauki o polityce I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika przedszkolna i wczesnoprzedszkolna Magister Stacjonarny Niestacjonarny
praca socjalna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
psychologia Magister Stacjonarny Niestacjonarny
turystyka i rekreacja I stopnia Stacjonarny
turystyka międzynarodowa II stopnia Stacjonarny
zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Studia podyplomowe na uczelni:

administracja publiczna
bezpieczeństwo publiczne
budżety obywatelskie, konsultacje społeczne, demokracja lokalna
cyberbezpieczeństwo
doradztwo zawodowe
edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
katecheza przedszkolna
logopedia
matematycznie uzdolnione dzieci: diagnoza, wspomaganie rozwoju i edukacja
organizacja i zarządzanie w oświacie
profilaktyka przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży
technologie internetowe w polityce
wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi
wychowanie do życia w rodzinie i edukacja seksualna
wychowanie przedszkolne z przygotowaniem pedagogicznym

Kursy na uczelni:

Multimedia
Grafika komputerowa

Główny adres uczelni


BIURO REKRUTACJI
Budynek Zofijówka - pok. 02
tel. 123 999 699
rekrutacja@ignatianum.edu.pl
https://ignatianum.edu.pl/rekrutacja

REKTORAT
Budynek Zofijówka – pok. 2
tel. 123 999 502
rektorat@ignatianum.edu.pl 
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK
10:00-13:00

WYDZIAŁ FILOZOFICZNY
Sekretariat Wydziału – pok. 107A, 108, 108A
tel. 123 999 520
filozofia@ignatianum.edu.pl
kulturoznawstwo@ignatianum.edu.pl
psychologia@ignatianum.edu.pl
studiadoktoranckie@ignatianum.edu.pl

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY
Dziekanat  - pok. 101
tel. 123 999 530
dziekanatwp@ignatianum.edu.pl

MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIUM JEZYKÓW OBCYCH 
Pok. 202
tel. 123 999 653

Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Akademii Ignatianum w Krakowie, to studia o profilu praktycznym ukierunkowane humanistycznie, w których akcent został położony na wypracowanie profesjonalnego warsztatu dziennikarskiego.

czytaj dalej

Pedagogika

Absolwent dysponuje podstawowymi wiadomościami w zakresie wiedzy ogólnopedagogicznej, historyczno-filozoficznej, socjologicznej i psychologicznej niezbędnymi do rozumienia społeczno-kulturowego kontekstu procesu wychowania i kształtowania własnego rozwoju zawodowego.

czytaj dalej

Filozofia

Absolwent studiów I stopnia nabywa wiedzę w zakresie przedmiotów stanowiących podstawy wykształcenia filozoficznego: historii i metodologii filozofii, logiki, metafizyki, teologii naturalnej, ontologii, epistemologii, filozofii przyrody, etyki, filozofii kultury, filozofii społecznej, filozofii religii, antropologii filozoficznej oraz innych dyscyplin filozoficznych.

czytaj dalej

Powiązane artykuły

Ignatianum – obierz właściwy kierunek!

Trwa rekrutacja na studia. Za nami odebranie wyników maturalnych, a przed nami jeden z najważniejszych wyborów w życiu. Jeśli interesujesz się naukami humanistycznymi lub społecznymi, to z pewnością na Akademii Ignatianum w Krakowie znajdziesz odpowiedni kierunek dla siebie. Poniżej przedstawiamy ofertę edukacyjną studiów pierwszego stopnia.

czytaj dalej

Akademia Ignatianum ZAPRASZA

Ile szkół wyższych, tyle zwyczajów, myśli przewodnich, ale jeden cel – uzyskanie uprawnień do wykonywania wymarzonego zawodu. Na krakowskich uczelniach możemy rozwijać się praktycznie we wszystkich dziedzinach. Wśród nich wyróżniamy Akademię Ignatianum i to właśnie niej będzie poświęcony ten tekst.

czytaj dalej

Maturzysto, wybierz Ignatianum!

Uczniowie ostatnich klas szkół średnich mają za sobą kolejny etap w swojej edukacji. Matura 2018 za nami, więc przyszedł czas na następny krok - wybór odpowiednich studiów. W głowach przyszłych studentów zaczynają nawarstwiać się pytania typu: „jaką uczelnię powinienem wybrać? Na jaki kierunek powinienem pójść? Jak podjąć odpowiednią decyzję tak, aby potem tego nie żałować?”.

czytaj dalej

Ignacjański Piknik, czyli Dzień Otwarty w Akademia Ignatianum w Krakowie!

Zwiedzanie uczelni, wykłady otwarte, gry, zabawy, poczęstunek. Start 12.04.2019 godzina 9.30.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane