Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Akademia Ignatianum w Krakowie

Akademia Ignatianum w Krakowie


przejdź do spisu treści

Akademia Ignatianum w Krakowie (AIK) jest jedną z blisko dwustu uczelni jezuickich na całym świecie słynących z prestiżu oraz wysokiego poziomu nauczania. Uczelnia działa na prawach uczelni państwowej, dzięki czemu za studia stacjonarne uczelnia nie pobiera opłaty.


Nasze zalety


 • bezpłatne studia dzienne
 • lokalizacja: 10 minut od Dworca PKP i Rynku Głównego Krakowa
 • brak zajęć w niedziele
 • dbałość o rozwój zawodowy studentów
 • możliwość wyjazdów zagranicznych
 • możliwość kontynuacji nauki na studiach podyplomowych i doktoranckich
 • udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
 • nowoczesny budynek
 • niskie czesne za studia niestacjonarne
 • kameralna atmosfera

Kierunki studiów


STUDIA I STOPNIA

Filozofia
stacjonarne
 • Edukacja etyczna
 • Etyka i coaching
 • Filozofia klasyczna i współczesna
Kulturoznawstwo
stacjonarne
 • Cyberkultura i media
 • Edukacja artystyczna
 • Turystyka kulturowa
 • Sztuki wizualne i teatr
 • Zarządzanie instytucjami kultury
 • Dziennikarstwo radiowe
 • Dziennikarstwo telewizyjne
 • Dziennikarstwo internetowe
 • Dziennikarstwo prasowe
 • Turystyka i rekreacja, stacjonarne i niestacjonarne:
 • Turystyka regionalna
 • Turystyka biznesowa i kwalifikowana
Pedagogika
stacjonarne i niestacjonarne
 • Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
 • Pedagogika szkolna z profilaktyką społeczną
 • Logopedia (tylko studia stacjonarne)
 • Resocjalizacja kreująca
Praca socjalna
stacjonarne
 • Praca socjalna z dzieckiem i rodziną
 • Praca socjalna z migrantami i uchodźcami
 • Aktywizacja, poradnictwo i wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych
 • Nauczanie języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych
 • Redakcja tekstów anglojęzycznych
 • Komunikacja międzykulturowa w biznesie
Nauki o polityce
stacjonarne i niestacjonarne
 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Zarządzanie informacją i media
 • Public relations i marketing polityczny
 • International Politics and Communication
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Logistyka bezpieczeństwa
Administracja i polityka publiczna
stacjonarne i niestacjonarne
 • Administracja samorządowa i fundusze europejskie
 • Administracja publiczna i służby Państwowe
 • Analityk i koordynator polityk publicznych w administracji
 • Administration and Public Policy in the European Union
 • Zarządzanie w administracji publicznej
 • Infobrokering i zarządzanie informacją

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Psychologia
stacjonarne i niestacjonarne:
 • Wspomaganie rozwoju
 • Psychokryminologia
 • Psychologia kliniczna
 • Psychologia zarządzania 

STUDIA II STOPNIA

 Filozofia
stacjonarne
 • Filozofia klasyczna i współczesna
 • Etyka i coaching
 • Filozofia umysłu z elementami kognitywistyki
Kulturoznawstwo
stacjonarne
 • Kultura Europy Środkowo-Wschodniej
 • Cyberkultura i media
 • Promocja kultury
 • Sztuki wizualne i teatr
 • Turystyka kulturowa
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
stacjonarne
 • Dziennikarstwo w mediach cyfrowych
 • Dziennikarstwo międzykulturowe: Europa Środkowo-Wschodnia
 • Dziennikarstwo śledcze
Pedagogika
stacjonarne i niestacjonarne
 • Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową
 • Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym (tylko stacjonarne)
 • Opieka nad małym dzieckiem  z pedagogiką Montessori
 • Praca socjalna, stacjonarne i niestacjonarne:
 • Aktywizacja, poradnictwo i wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych
 • Profilaktyka społeczna z interwencją kryzysową
 • Wsparcie społeczne
Nauki o polityce
stacjonarne i niestacjonarne
 • Bezpieczeństwo państwa
 • Media, reklama i promocja w sferze publicznej
 • Analityka polityczna
 • Cyberbezpieczeństwo
Administracja i polityka publiczna
stacjonarne i niestacjonarne
 • Administracja rządowa i tworzenie polityk publicznych
 • Administracja samorządowa i rozwój lokalny

STUDIA III STOPNIA

 • Pedagogika
 • Filozofia
 • Kulturoznawstwo
 • Nauki o polityce

STUDIA PODYPLOMOWE

 • Doradztwo zawodowe
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Logopedia
 • Katecheza przedszkolna
 • Profilaktyka przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży
 • Matematycznie uzdolnione dzieci: diagnoza, wspomaganie rozwoju i edukacja
 • Praca z rodziną z elementami mediacji
 • Socjoterapia
 • Streetworking jako interdyscyplinarna metoda pracy w przestrzeni ulicy
 • Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi
 • Wychowanie do życia w rodzinie i edukacja seksualna
 • Wychowanie przedszkolne z przygotowaniem pedagogicznym
 • Administracja publiczna
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Budżety obywatelskie, konsultacje społeczne, demokracja lokalna
 • Organizacja i zarządzanie w oświacie
 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Technologie internetowe w polityce
 • Filozofia i etyka z elementami coachingu
 • Wiedza o kulturze i sztuce
 • Arteterapia w animacji kultury
 • Nowoczesne technologie cyfrowe i grafika multimedialna
 • Komunikacja i migracje kulturowe
 • Psychoonkologia

przejdź do spisu treści

STUDIA I STOPNIA

Filozofia, stacjonarne:

 • Edukacja etyczna
 • Etyka i coaching
 • Filozofia klasyczna i współczesna

Kulturoznawstwo, stacjonarne:

 • Cyberkultura i media
 • Edukacja artystyczna
 • Turystyka kulturowa
 • Sztuki wizualne i teatr
 • Zarządzanie instytucjami kultury

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, stacjonarne:

 • Dziennikarstwo radiowe
 • Dziennikarstwo telewizyjne
 • Dziennikarstwo internetowe
 • Dziennikarstwo prasowe

Turystyka i rekreacja, stacjonarne i niestacjonarne:

 • Turystyka regionalna
 • Turystyka biznesowa i kwalifikowana

Pedagogika, stacjonarne i niestacjonarne:

 • Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
 • Pedagogika szkolna z profilaktyką społeczną
 • Logopedia (tylko studia stacjonarne)
 • Resocjalizacja kreująca

Praca socjalna, stacjonarne:

 • Praca socjalna z dzieckiem i rodziną
 • Praca socjalna z migrantami i uchodźcami
 • Aktywizacja, poradnictwo i wsparcie osób starszych
  i niepełnosprawnych

Filologia angielska, stacjonarne:

 • Nauczanie języka angielskiego w przedszkolach
  i szkołach podstawowych
 • Redakcja tekstów anglojęzycznych
 • Komunikacja międzykulturowa w biznesie

Nauki o polityce, stacjonarne i niestacjonarne:

 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Zarządzanie informacją i media
 • Public relations i marketing polityczny
 • International Politics and Communication
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Logistyka bezpieczeństwa

Administracja i polityka publiczna, stacjonarne i niestacjonarne:

 • Administracja samorządowa i fundusze europejskie
 • Administracja publiczna i służby Państwowe
 • Analityk i koordynator polityk publicznych w administracji
 • Administration and Public Policy in the European Union

Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej, stacjonarne:

 • Zarządzanie w administracji publicznej
 • Infobrokering i zarządzanie informacją


 
przejdź do spisu treści

STUDIA II STOPNIA

Filozofia, stacjonarne:

 • Filozofia klasyczna i współczesna
 • Etyka i coaching
 • Filozofia umysłu z elementami kognitywistyki

Kulturoznawstwo:

 • Kultura Europy Środkowo-Wschodniej
 • Cyberkultura i media
 • Promocja kultury
 • Sztuki wizualne i teatr
 • Turystyka kulturowa

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, stacjonarne:

 • Dziennikarstwo w mediach cyfrowych
 • Dziennikarstwo międzykulturowe: Europa Środkowo-Wschodnia
 • Dziennikarstwo śledcze

Pedagogika, stacjonarne i niestacjonarne:

 • Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową
 • Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym (tylko stacjonarne)
 • Opieka nad małym dzieckiem  z pedagogiką Montessori

Praca socjalna, stacjonarne i niestacjonarne:

 • Aktywizacja, poradnictwo i wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych
 • Profilaktyka społeczna z interwencją kryzysową
 • Wsparcie społeczne

Nauki o polityce, stacjonarne i niestacjonarne:

 • Bezpieczeństwo państwa
 • Media, reklama i promocja w sferze publicznej
 • Analityka polityczna
 • Cyberbezpieczeństwo

Administracja i polityka publiczna, stacjonarne i niestacjonarne:

 • Administracja rządowa i tworzenie polityk publicznych
 • Administracja samorządowa i rozwój lokalny

 
przejdź do spisu treści

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Psychologia, stacjonarne i niestacjonarne:

 • Wspomaganie rozwoju
 • Psychokryminologia
 • Psychologia kliniczna
 • Psychologia zarządzania 

 
przejdź do spisu treści

STUDIA PODYPLOMOWE

 • Doradztwo zawodowe
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Logopedia
 • Katecheza przedszkolna
 • Profilaktyka przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży
 • Matematycznie uzdolnione dzieci: diagnoza, wspomaganie rozwoju i edukacja
 • Praca z rodziną z elementami mediacji
 • Socjoterapia
 • Streetworking jako interdyscyplinarna metoda pracy w przestrzeni ulicy
 • Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi
 • Wychowanie do życia w rodzinie i edukacja seksualna
 • Wychowanie przedszkolne z przygotowaniem pedagogicznym
 • Administracja publiczna
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Budżety obywatelskie, konsultacje społeczne, demokracja lokalna
 • Organizacja i zarządzanie w oświacie
 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Technologie internetowe w polityce
 • Filozofia i etyka z elementami coachingu
 • Wiedza o kulturze i sztuce
 • Arteterapia w animacji kultury
 • Nowoczesne technologie cyfrowe i grafika multimedialna
 • Komunikacja i migracje kulturowe
 • Psychoonkologia


 

Wydziały na uczelni:

filozoficzny
pedagogiczny

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja Inżynier Dzienny
administracja i polityka publiczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia angielska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filozofia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kulturoznawstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
nauki o polityce I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
praca socjalna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
psychologia Magister Stacjonarny Niestacjonarny
turystyka i rekreacja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Studia podyplomowe na uczelni:

administracja publiczna
bezpieczeństwo publiczne
budżety obywatelskie, konsultacje społeczne, demokracja lokalna
cyberbezpieczeństwo
doradztwo zawodowe
edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
katecheza przedszkolna
logopedia
matematycznie uzdolnione dzieci: diagnoza, wspomaganie rozwoju i edukacja
organizacja i zarządzanie w oświacie
profilaktyka przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży
technologie internetowe w polityce
wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi
wychowanie do życia w rodzinie i edukacja seksualna
wychowanie przedszkolne z przygotowaniem pedagogicznym

Kursy na uczelni:

Multimedia
Grafika komputerowa

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Ignatianum – obierz właściwy kierunek!

Trwa rekrutacja na studia. Za nami odebranie wyników maturalnych, a przed nami jeden z najważniejszych wyborów w życiu. Jeśli interesujesz się naukami humanistycznymi lub społecznymi, to z pewnością na Akademii Ignatianum w Krakowie znajdziesz odpowiedni kierunek dla siebie. Poniżej przedstawiamy ofertę edukacyjną studiów pierwszego stopnia.

czytaj dalej

Akademia Ignatianum ZAPRASZA

Ile szkół wyższych, tyle zwyczajów, myśli przewodnich, ale jeden cel – uzyskanie uprawnień do wykonywania wymarzonego zawodu. Na krakowskich uczelniach możemy rozwijać się praktycznie we wszystkich dziedzinach. Wśród nich wyróżniamy Akademię Ignatianum i to właśnie niej będzie poświęcony ten tekst.

czytaj dalej

Maturzysto, wybierz Ignatianum!

Uczniowie ostatnich klas szkół średnich mają za sobą kolejny etap w swojej edukacji. Matura 2018 za nami, więc przyszedł czas na następny krok - wybór odpowiednich studiów. W głowach przyszłych studentów zaczynają nawarstwiać się pytania typu: „jaką uczelnię powinienem wybrać? Na jaki kierunek powinienem pójść? Jak podjąć odpowiednią decyzję tak, aby potem tego nie żałować?”.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie