Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

ZOSTAŃ PODCHORĄŻYM

Rekrutacja na studia wojskowe 2020 /2021 w Wojskowej Akademii Technicznej WAT. Rejestracja 1 marca - 30 kwietnia.


Dlaczego warto zostać podchorążym WAT?

  • Podchorążowie (kandydaci na żołnierzy zawodowych) realizują podczas jednolitych studiów magisterskich jednocześnie program kształcenia wojskowego i politechnicznego, a po zakończeniu studiów uzyskują tytuł magistra inżyniera renomowanej uczelni technicznej. Pięcioletni okres studiów wojskowych wieńczy promocja na pierwszy stopień oficerski.

  • Nasi absolwenci studiów wojskowych mają zagwarantowaną pracę w jednostkach wojskowych, w odpowiednich korpusach osobowych w zależności od ukończonego kierunku studiów, a awans oficerski jest wpisany w służbę wojskową.

  • Podczas studiów podchorążowie mają zapewnione bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie oraz otrzymują uposażenie finansowe, które od pierwszego roku wynosi 1200 zł miesięcznie i wzrasta w kolejnych latach studiów.

  • Praktyki oraz szkolenia specjalistyczne realizowane są w jednostkach wojskowych, centrach szkoleń, instytucjach naukowo-badawczych na terenie całego kraju.

  • W ramach współpracy międzynarodowej podchorążowie mają możliwość studiowania w zagranicznych uczelniach.

Rekrutacja – krok po kroku

ETAP 1
Rejestracja na stronie WAT

Rejestracja to kilka prostych kroków:

ETAP 2
Badania lekarskie

Po otrzymaniu informacji o złożonym wniosku, wojskowy komendant uzupełnień kieruje kandydatów do wojskowej komisji lekarskiej, która orzeka o zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do zawodowej służby wojskowej oraz do wojskowej pracowni psychologicznej, która wydaje orzeczenie psychologiczne w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

ETAP 3
Test sprawnościowy i rozmowa kwalifikacyjna

jeden dzień

Weź udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Elementy postępowania rekrutacyjnego, które podlegają ocenie to: testy sprawnościowe, rozmowa kwalifikacyjna które przeprowadzane są w jednym dniu oraz świadectwo dojrzałości.

ETAP 4
Ogłoszenie wyników rekrutacji

Sprawdź wyniki rekrutacji. Listy osób przyjętych będą wywieszone na tablicy w WAT. Możesz też sprawdzić swój status w IRK. Do każdego przyjętego kandydata  zostanie wysłana pocztą elektroniczną  informacja o przyjęciu i konieczności przedłożenia oryginałów (lub odpisów wydanych przez OKE) świadectwa dojrzałości. Dodatkowo osoby nieprzyjęte dostaną, wysłaną pocztę tradycyjną, papierową  decyzja o nieprzyjęciu na studia w Akademii.

Jeżeli zostałeś zakwalifikowany na studia, złóż dokumenty do komisji rekrutacyjnej.

Lista wymaganych dokumentów

ETAP 5
Rozpoczęcie studiów w WAT

Jako student studiów wojskowych WAT – kandydat na żołnierza zawodowego – zostaniesz powołana/y do służby kandydackiej i staniesz się żołnierzem w czynnej służbie wojskowej. W drugiej połowie sierpnia 2020 r. – podstawowym szkoleniem wojskowym czyli tzw. Unitarką – rozpoczniesz służbę wojskową.

ODWIEDŹ STRONĘ REKRUTACJI!
 

Powiązane artykuły

Czym różnią się studia wojskowe od cywilnych w WAT

Od 2019 roku, studia w Wojskowej Akademii Technicznej na kierunkach wojskowych, realizowane są jako jednolite studia magisterskie

czytaj dalej

Wierni tradycji patrzymy w przyszłość

29 listopada to wyjątkowy dzień dla Wojskowej Akademii Technicznej WAT

czytaj dalej

Biegacze WAT uczcili Święto Niepodległości

Podchorążowie, żołnierze zawodowi i pracownicy Wojskowej Akademii Technicznej wzięli udział w warszawskim Biegu Niepodległości, który rozpoczął się w poniedziałek 11 listopada o godzinie 11:11.

czytaj dalej

Przysięga wojskowa podchorążych WAT

Kandydaci na żołnierzy zawodowych przyjęci do Wojskowej Akademii Technicznej złożyli 27 września 2019 uroczystą przysięgę wojskową. Słowa „Roty” na placu apelowym uczelni wypowiedziało 752 podchorążych, w tym 133 panie.

czytaj dalej

Trwa rekrutacja na studia cywilne w Wojskowej Akademii Technicznej

WAT oferuje studia cywilne w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, obejmujące w roku akademickim 2019/20 aż 19 kierunków i około 60 specjalności

czytaj dalej

ZOSTAŃ UCZNIEM CYBERLICEUM

23 kwietnia 2019 r. uruchomiona została rekrutacja do I klasy Wojskowego Ogólnokształcącego Liceum Informatycznego w Warszawie.

czytaj dalej

Defilada 3 Maja „Silni w sojuszach”

z udziałem podchorążych Wojskowej Akademii Technicznej

czytaj dalej

Cyberarmia

Polska armia wzbogaci się o cyberżołnierzy. Plan budowy i rozwoju wojsk obrony cyberprzestrzeni szef MON-u Mariusz Błaszczak przedstawił podczas konferencji Cyber.mil.pl – Integracja i rozwój systemu cyberbezpieczeństwa resortu obrony narodowej. „Czas na wdrożenie cyberplanu” – zapowiedział minister w Wojskowej Akademii Technicznej.

czytaj dalej

Wojskowa Akademia Techniczna ZAPRASZA!

DZIEŃ OTWARTY: 23 MARCA 2019r.

czytaj dalej

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA - HISTORIA I TRADYCJE

Kształcenie kadr technicznych dla potrzeb Wojska Polskiego sięga początków jego istnienia, czyli czasu pierwszych Piastów.

czytaj dalej

WAT Rekrut

Aplikacja wspierająca proces rekrutacji kandydatów na żołnierzy zawodowych w Wojskowej Akademii Technicznej. Aplikacja to kompendium wiedzy, której potrzebujesz, aby przygotować się do egzaminów sprawnościowych oraz aby zweryfikować punkty rekrutacyjne.

czytaj dalej

Sprawdź dlaczego warto studiować w Wojskowej Akademii Technicznej!

DZIEŃ OTWARTY 24 MARCA 2018

czytaj dalej

Polecane Uczelnie