Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

ZOSTAŃ PODCHORĄŻYM

Rekrutacja na studia wojskowe 2020 /2021 w Wojskowej Akademii Technicznej WAT. Rejestracja 1 marca - 30 kwietnia.


Dlaczego warto zostać podchorążym WAT?

  • Podchorążowie (kandydaci na żołnierzy zawodowych) realizują podczas jednolitych studiów magisterskich jednocześnie program kształcenia wojskowego i politechnicznego, a po zakończeniu studiów uzyskują tytuł magistra inżyniera renomowanej uczelni technicznej. Pięcioletni okres studiów wojskowych wieńczy promocja na pierwszy stopień oficerski.

  • Nasi absolwenci studiów wojskowych mają zagwarantowaną pracę w jednostkach wojskowych, w odpowiednich korpusach osobowych w zależności od ukończonego kierunku studiów, a awans oficerski jest wpisany w służbę wojskową.

  • Podczas studiów podchorążowie mają zapewnione bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie oraz otrzymują uposażenie finansowe, które od pierwszego roku wynosi 1200 zł miesięcznie i wzrasta w kolejnych latach studiów.

  • Praktyki oraz szkolenia specjalistyczne realizowane są w jednostkach wojskowych, centrach szkoleń, instytucjach naukowo-badawczych na terenie całego kraju.

  • W ramach współpracy międzynarodowej podchorążowie mają możliwość studiowania w zagranicznych uczelniach.

Rekrutacja – krok po kroku

ETAP 1
Rejestracja na stronie WAT

Rejestracja to kilka prostych kroków:

ETAP 2
Badania lekarskie

Po otrzymaniu informacji o złożonym wniosku, wojskowy komendant uzupełnień kieruje kandydatów do wojskowej komisji lekarskiej, która orzeka o zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do zawodowej służby wojskowej oraz do wojskowej pracowni psychologicznej, która wydaje orzeczenie psychologiczne w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

ETAP 3
Test sprawnościowy i rozmowa kwalifikacyjna

jeden dzień

Weź udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Elementy postępowania rekrutacyjnego, które podlegają ocenie to: testy sprawnościowe, rozmowa kwalifikacyjna które przeprowadzane są w jednym dniu oraz świadectwo dojrzałości.

ETAP 4
Ogłoszenie wyników rekrutacji

Sprawdź wyniki rekrutacji. Listy osób przyjętych będą wywieszone na tablicy w WAT. Możesz też sprawdzić swój status w IRK. Do każdego przyjętego kandydata  zostanie wysłana pocztą elektroniczną  informacja o przyjęciu i konieczności przedłożenia oryginałów (lub odpisów wydanych przez OKE) świadectwa dojrzałości. Dodatkowo osoby nieprzyjęte dostaną, wysłaną pocztę tradycyjną, papierową  decyzja o nieprzyjęciu na studia w Akademii.

Jeżeli zostałeś zakwalifikowany na studia, złóż dokumenty do komisji rekrutacyjnej.

Lista wymaganych dokumentów

ETAP 5
Rozpoczęcie studiów w WAT

Jako student studiów wojskowych WAT – kandydat na żołnierza zawodowego – zostaniesz powołana/y do służby kandydackiej i staniesz się żołnierzem w czynnej służbie wojskowej. W drugiej połowie sierpnia 2020 r. – podstawowym szkoleniem wojskowym czyli tzw. Unitarką – rozpoczniesz służbę wojskową.

ODWIEDŹ STRONĘ REKRUTACJI!
 

Powiązane artykuły

Czym różnią się studia wojskowe od cywilnych w WAT

Od 2019 roku, studia w Wojskowej Akademii Technicznej na kierunkach wojskowych, realizowane są jako jednolite studia magisterskie

czytaj dalej

Przedłużamy rekrutację na studia wojskowe w Wojskowej Akademii Technicznej

Do 1 lipca 2022 roku trwa rejestracja na studia wojskowe w Wojskowej Akademii Technicznej. Przyjmiemy też większą liczbę podchorążych (876) w związku ze zwiększeniem liczebności Sił Zbrojnych RP.

czytaj dalej

Zapraszamy na Dzień Otwarty WAT 2022

Czy Wojskowa Akademia Techniczna jest uczelnią dla Ciebie? Jakie oferuje kierunki studiów i możliwości rozwoju, jak przebiega proces rekrutacji, gdzie znajdują zatrudnienie absolwenci WAT?

czytaj dalej

Wojskowa Akademia Techniczna WAT ZAPRASZA

Trwa rejestracja kandydatów na studia II stopnia rozpoczynające się od semestru letniego (marzec)

czytaj dalej

Absolwenci WAT podporucznikami Wojska Polskiego

W sobotę 7 sierpnia 2021 r. oficerskie szlify otrzymało 288 absolwentów pięcioletnich studiów magisterskich i 81 absolwentów sześciomiesięcznego szkolenia wojskowego. Uroczystość odbyła się na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

czytaj dalej

Wojskowa Akademia Techniczna WAT zaprasza na Dzień Otwarty on-line!

ZOBACZ ZAPIS DNIA OTWARTEGO

czytaj dalej

Rekrutacja na studia w Wojskowej Akademii Technicznej WAT

RUSZA JUŻ 1 MARCA

czytaj dalej

Inauguracja 4 edycji programu LEGIA AKADEMICKA

W Wojskowej Akademii Technicznej rozpoczęła się 4 edycja programu "Legia Akademicka". Do ochotniczego szkolenia wojskowego przystąpiło łącznie 62 studentów z 23 uczelni.

czytaj dalej

Jesteś inżynierem – czy to wystarczy?

Postaw na przyszłość, studia II stopnia w WAT!

czytaj dalej

STUDIA PODYPLOMOWE W WAT

Zapraszamy na studia podyplomowe w Instytucie Organizacji i Zarządzania na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej

czytaj dalej

Nowy sposób na wypożyczanie książek w Bibliotece Głównej WAT

Przed gmachem Biblioteki oddano właśnie do użytku książkomat – urządzenie samoobsługowe, które umożliwia odbiór zamówionych przez Internet książek 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

czytaj dalej

Wojskowa Akademia Techniczna zainaugurowała 70 rok akademicki

Nowy rok akademicki w Wojskowej Akademii Technicznej rozpoczyna blisko 10 tysięcy studentów, w tym pierwszy rok studiów – 850 studentów wojskowych i 2600 studentów cywilnych. Uroczysta inauguracja z udziałem ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka odbyła się 1 października br.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie