Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Zostań jednym z najbardziej rozchwytywanych specjalistów w branży BEAUTY

Studiuj Kosmetologię w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia! Oferta WSIiZ na rok akademicki 2020/2021 to możliwość wyboru edukacji na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych - licencjackich, magisterskich z wieloma atrakcyjnymi ścieżkami kształcenia.

Oczekiwania klientów rynku usług kosmetologicznych z dnia na dzień wzrastają, co wymaga sporych zasobów kadrowych i wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Szczególną uwagę zwraca się na kadrę posiadającą wiedzę z zakresu najnowszych technologii i rozwiązań mających na celu poprawę estetyki ciała i twarzy. Profesjonaliści spełniający najwyższe standardy stają się źródłem gwarantowanej satysfakcji dla klienta. Dla wielu z nich zawodowym celem jest nie tylko poprawa wyglądu zewnętrznego pacjenta, ale również jego uświadomienie w kwestii zagrożeń i ryzyka jakie niosą za sobą zabiegi z zakresu kosmetologii.


Programy studiów na kierunku Kosmetologia I i II stopień są: 

 • nowoczesne – oparte o najnowsze odkrycia naukowe i trendy na rynku pracy,
 • oparte na praktyce – uczymy tylko tego, co daje naszym absolwentom przewagę na rynku pracy. Nie uczymy rzeczy zbędnych, za to kładziemy duży nacisk na umiejętności zawodowe,
 • przygotowujące do pracy w realnych warunkach – instruktorzy modułów specjalistycznych to przede wszystkim praktycy, którzy dzielą  się  swoim doświadczeniem  i wiedzą ze studentami podczas zajęć prowadzonych w Uczelni, jak również warsztatów prowadzonych w realnych warunkach w miejscu pracy,
 • ukierunkowane na wybór konkretnej ścieżki kariery  – zapewniamy wybór ścieżek kształcenia w ramach studiów magisterskich oraz szeroki wachlarz modułów specjalistycznych. Nie uczymy jedynie mechanicznego wykonywania zabiegów. Aby być najlepszym na rynku pracy, trzeba wiedzieć, jak działają kosmetyki (uczymy jak je tworzyć   w naszych laboratoriach), a także jakie zasady rządzą rynkiem usług kosmetycznych. Dzięki temu łatwo będzie naszym absolwentom np. modyfikować linie zabiegowe, aby proponować klientom bardziej skuteczne zabiegi.  

W ramach programu studiów licencjackich na kierunku kosmetologia studenci zdobywają wiedzę m.in.: o podstawowych prawach fizycznych i ich wykorzystaniu w kosmetologii, poznają też wybrane zagadnienia dermatologii i medycyny estetycznej. W programie studiów swoje miejsce znalazły również: wizaż i stylizacja, podstawy pigmentacji skóry i piercingu oraz moduły związane z marketingiem usług kosmetologicznych, zarządzaniem i organizacją przedsiębiorstw (marketing i reklama, podstawy biznesu). Studenci poza wiedzą ogólną z zakresu nauk o zdrowiu uzyskują wiedzę kierunkową z zakresu kosmetologii.

W szczególności obejmującą problematykę kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej, leczniczej. Program obejmuje również aktualną wiedzę na temat kosmetyków: ich własności, składu, mechanizmów działania, a także metod wytwarzania.  

W obszarze kompetencji absolwentów studiów licencjackich na kierunku kosmetologia znajdują się m. in.: 

 • planowanie różnych rodzajów zabiegów kosmetycznych i stosowanie kosmetyków zgodnie z rozpoznaniem
 • wykonywanie zabiegów z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań
 • prawidłowe odczytywanie składu kosmetyku i ustalanie jego zastosowania
 • obsługa aparatów i urządzeń stosowanych w kosmetyce
 • sporządzanie i stosowanie preparatów niezbędnych do wykonywania zabiegów kosmetycznych
 • określanie wpływu preparatów kosmetycznych na skórę i organizm człowieka
 • diagnozowanie stanu skóry oraz przydatków skórnych
 • prowadzenie ścisłej współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo
 • rozpoznawanie i charakteryzowanie rodzaju skóry
 • udzielanie pierwszej pomocy
 • wykonywanie zabiegów fizykoterapeutycznych z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań

Kandydaci  ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia muszą posiadać kwalifikacje pierwszego stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku. Na studiach magisterskich na kierunku kosmetologia proponujemy cztery ścieżki kształcenia: Kosmetologia bioestetyczna, Kosmetologia kliniczna, Podologia, Manager produktu kosmetycznego.

Ważnym elementem kształcenia na studiach magisterskich są zajęcia laboratoryjne i ćwiczenia poświęcone praktycznym aspektom produkcji kosmetyków, a także nauka zasad projektowania profesjonalnego zabiegu kosmetycznego oraz metodyki oceny kosmetyków. Studenci odbywają też praktyki zawodowe w salonach kosmetycznych i firmach produkujących i dystrybuujących kosmetyki. Dzięki szeroko zakrojonej współpracy    z otoczeniem społeczno  – gospodarczym, do programu studiów magisterskich na kierunku kosmetologia zostały włączone zajęcia kliniczne w placówkach medycznych, zajęcia warsztatowe prowadzone w placówkach świadczących usługi kosmetologiczne, zajęcia warsztatowe prowadzone przez przedstawicieli środowiska społeczno – gospodarczego w siedzibie Uczelni, moduły skupiające się na zagadnieniach biznesowych. W zależności od wybranej ścieżki kształcenia do nabytych kompetencji przez absolwentów studiów magisterskich na kierunku kosmetologia można zaliczyć:  

Kosmetologia bioestetyczna

 • znajomość zasad wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych oraz definiowanie wskazań i przeciwskazań do ich wykonywania, wskazywanie koniecznych do zaangażowania środków specjalistycznych i sprzętu
 • znajomość i wykonywanie zabiegów opóźniających procesy starzenia się i niwelowanie efektów degeneracji komórek
 • wybór i wykonywanie złożonych zabiegów mających za zadanie wymodelowanie ciała klienta, poprawę jego jędrności i ogólnego wyglądu
 • wykorzystanie metod aparaturowych polegających na zwiększeniu przenikania przeznaskórkowego oraz stymulacji tkanek 
 • ocena potrzeb estetycznych klienta i dobór prawidłowych metod postępowania w celu przywrócenia pożądanego wyglądu

Kosmetologia kliniczna

 • znajomość metod diagnostycznych oraz zasad pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo i nie tylko z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i wymagań klienta
 • znajomość  preparatów kosmetycznych wykorzystywanych do pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo i nie tylko - rzetelnie definiowanie ich właściwości, możliwe do wystąpienia interakcje, a także zalecenia i przeciwskazania
 • dobór odpowiednich metod aparaturowych  w zależności od potrzeb podyktowanych występującymi zmianami chorobowymi, powikłaniami po chorobach lub urazach mechanicznych
 • dobór odpowiednich preparatów kosmetycznych w zależności od potrzeb podyktowanych  występującymi zmianami chorobowymi, powikłaniami po chorobach lub urazach mechanicznych, a także nie wchodzącymi w reakcje z środkami farmakologicznymi stosowanymi podczas leczenia m.in. dermatologicznego
 • identyfikowanie błędów i zaniedbań w praktyce kosmetologa oraz przewidywanie zagrożeń i konsekwencji wynikających ze źle dobranego zabiegu oraz przedsięwzięcie odpowiednich kroków zapobiegawczych.

Podologia

 • działania medyczne i paramedyczne (z profilaktyką włącznie) dotyczące kończyn dolnych, w tym - niezabiegowe leczenie chorób narządu ruchu i naczyń krwionośnych
 • rekonstrukcja płytki paznokciowej
 • znajomość metod korekty wrastających  i zdeformowanych paznokci 
 • usuwanie modzeli, odcisków i nagniotków
 • odciążane bolesnych miejsc na stopie
 • pobieranie  materiału do badań mikrobiologicznych 
 • wykonywanie opatrunków pęknięć skórnych 
 • dobór specjalistycznych kosmetyków, środków farmakologicznych i opatrunkowych w terapii stóp
 • pielęgnacja specjalistyczna skierowana  m.in. do osób cierpiących na cukrzycę, choroby układu krążenia oraz choroby układu kostnego.
 • specjalistyczna pielęgnacja i kontrola stóp oraz dobór  odpowiedniego obuwia

Menager produktu kosmetycznego

 • znajomość praktycznej wiedzy o kosmetykach: ich właściwościach, metodach wytwarzania i  działaniu
 • ocena skuteczności działania kosmetyków
 • znajomość technologii pozyskiwania surowców kosmetycznych z naturalnych źródeł przetwarzanie surowców w przemyśle kosmetycznym
 • znajomość aspektów prawnych stosowania kosmetyków
 • ocena rzeczywistej przydatności kosmetyków na podstawie informacji zawartych na opakowaniach
 • znajomość metod analizy i kontroli jakości kosmetykówJakie perspektywy zawodowe czekają absolwentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie?

Absolwenci studiów licencjackich na kierunku kosmetologia znajdą pracę w gabinetach kosmetologicznych, ośrodkach odnowy biologicznej, gabinetach podologii, masażu i terapii manualnej. Zajęcia z zarządzania i marketingu przygotują ich również do samodzielnego prowadzenia działalności w zakresie usług kosmetologicznych. Na absolwentów czekają także stanowiska w firmach produkujących kosmetyki, laboratoriach oraz ośrodkach analizujących jakość produktów kosmetycznych. Absolwenci znajdują również zatrudnienie przy kreacji kosmetyków w działach marketingu, w międzynarodowych koncernach kosmetycznych, jako szkoleniowcy w zakresie produktu i zabiegów kosmetycznych oraz jako menedżerowie w firmach kosmetycznych. 

Po studiach magisterskich, absolwenci ścieżki kształcenia -  Kosmetologia kliniczna, znajdą pracę m. in.: w specjalistycznych gabinetach i poradniach współpracujących z lekarzami różnych specjalności, absolwenci ścieżki kształcenia  - Podologia, m.in.: w gabinetach podologii, terapii manualnej, stopy cukrzycowej i trudno gojących się ran, absolwenci ścieżki kształcenia - Kosmetologia bioestetyczna, m. in.:  w gabinetach o rozbudowanej ofercie zabiegowej z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury, a absolwenci ścieżki kształcenia - Manager produktu kosmetycznego m.in.: w działach firm zajmujących się kontrolą jakości i oceną skuteczności kosmetyków.

Edukacja i rozwój nauki to najważniejsze cele, jakim służy – nowoczesna i specjalistycznie wyposażona baza dydaktyczna Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.

Uczelnia rzetelnie dba o praktyczne przygotowanie studentów do wykonywania zawodu.

Posiada szereg profesjonalnie wyposażonych pracowni: fizjoterapii i masażu, pielęgnacji ciała i masażu, bioestetyczną, wizażu, kosmetologii stosowanej, trychologiczną, podologiczną, anatomii. Do dyspozycji studentów jest ogromna liczba różnych surowców, substancji, odczynników dostępnych podczas zajęć w laboratoriach oraz duży wybór profesjonalnych kosmetyków, najbardziej renomowanych marek. Zajęcia praktyczne prowadzone są w małych grupach. Na kierunku kosmetologia studenci ćwiczą w parach, każda para ma do dyspozycji profesjonalnie wyposażone stanowisko z nowoczesnym sprzętem. 

W ramach edukacji w zakresie kosmetologii działa szereg nowocześnie wyposażonych pracowni, m. in.: bioestetyczna, kosmetologii stosowanej w których studenci przygotowują się do wykonywania zawodu ćwicząc metodykę poszczególnych zabiegów. Pod okiem instruktora wykonują zabiegi z zakresu pielęgnacji ciała i twarzy. Mają do dyspozycji kompleksowe wyposażenie nowoczesnego gabinetu. Od zasadniczego sprzętu, jak: wapozony, lampy czy urządzenia do depilacji, urządzenia wykorzystujące ultradźwięki do peelingu kawitacyjnego i sonoforezy, po urządzenia „geneo” wykorzystujące biologiczne mechanizmy organizmu. W pracowniach mogą być również wykonywane zabiegi mikrodermabrazji diamentowej (warstwowe złuszczanie naskórka), mezoterapii bezigłowej, peelingu mechanicznego (brushing) jontoforezy, oxybrazji (mikrodermabrazja wodno – tlenowa), czy infuzji tlenowej.

W pracowni wizażu odbywają się zajęcia z profesjonalnych technik makijażu i analizy kolorystycznej. Pracownia wyposażona jest w dobrze oświetlone stanowiska z lustrami charakteryzatorskimi, zestawy pędzli do makijażu.

Pracownia fizjoterapii i masażu dysponuje składanymi leżankami do masażu oraz pełnym zestawem akcesoriów niezbędnych do wykonywania masażu. W ramach zajęć studenci poznają elementy anatomii, fizjoterapii i rehabilitacji; zgłębiają również tajniki masażu klasycznego, leczniczego oraz metod specjalistycznych.

W pracowni pielęgnacji ciała i masaż znajdują się nowoczesne, sterowane automatycznie fotele relaksacyjne do pielęgnacji ciała. Pracownia wyposażona jest w akcesoria do szeregu zabiegów pielęgnacyjnych w z zakresie SPA & wellness. Są to m. in.: gorące kamienie, bambusy, bańki, świece, mieszanki ziołowe w postaci stempli. 

Pracownia podologii stanowi doskonałe zaplecze do nauki specjalistycznych zabiegów pielęgnacyjno - kosmetycznych stóp (usuwanie zrogowaciałego naskórka, nagniotków, modzeli, techniki radzenia sobie z dolegliwościami takimi jak wrastające paznokcie czy pękające pięty). Dysponuje stanowiskami wyposażonymi w automatyczne fotele podologiczne, frezarki, lampy, myjki ultradźwiękowe, autoklaw oraz wszystkie niezbędne akcesoria, jak cęgi, dłutka czy klamry korekcyjne. 

Rekrutacja na studia trwa.

Chcąc ułatwić  zapisanie się na studia w WSIIZ, uprościliśmy proces rekrutacji. W trosce o bezpieczeństwo kandydatów na studia, w obecnej sytuacji epidemiologicznej nie trzeba wychodzić z domu, aby zapisać się na studia. Wystarczy telefon komórkowy lub komputer i dostęp do Internetu. Zainteresowanych rekrutacją prosimy o dokonanie rekrutacji online na stornie Uczelni oraz wysłanie skanów dokumentów rekrutacyjnych e-mailem na adres: rekrutacja@wsiiz.pl, a w ciągu 2 tygodni od odwołania epidemii oraz obostrzeń w zakresie przemieszczania się o dostarczenie  wymaganych dokumentów osobiście lub za pośrednictwem poczty/ kuriera.

Więcej informacji w regulaminie aktualnej promocji kandydatów na studia WSIIZ - „0 zł opłaty rekrutacyjnej dla kandydatów rekrutujących się do WSIIZ online w roku akademickim 2020/2021”
https://wsiiz.pl/rekrutacja-wsiiz/promocje-rekrutacyjne

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z Działem Promocji i Rekrutacji. Jesteśmy do dyspozycji pod numerem telefonu: 22 646 20 60 oraz pod adresem rekrutacja@wsiiz.pl 
Dodatkowo można  skorzystać z kontaktu z nami przez WHATSAPP

W sprawach dotyczących procesu rekrutacji pod numerem telefonu 697 304 930
w sprawach dotyczących kierunku studiów i procesu kształcenia pod numerem telefonu: 518 155 303

Zapraszamy serdecznie
 

Powiązane artykuły

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie ZAPRASZA

NA DNI OTWARTE Z DIETETYKĄ

czytaj dalej

KONKURS! Czuję Chemię!

Serdecznie zapraszamy do udziału w drugiej edycji ogólnopolskiego konkursu biologiczno – chemicznego dla uczniów szkół ponadpodstawowych pt.: Czuję Chemię!.

czytaj dalej

Chcesz odwiedzić kampusy Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

i zobaczyć w jakich warunkach zdobywają wiedzę i praktykę Studenci WSIIZ?

czytaj dalej

18 luty Dzień Otwarty Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

podczas Dni Otwartych będzie można wziąć udział w Warsztatach SPA- Essence for body and mind

czytaj dalej

WYŻSZA SZKOŁA INŻYNIERII I ZDROWIA W WARSZAWIE ZAPRASZA NA DZIEŃ OTWARTY

startujemy 3 grudnia o godz. 12.00

czytaj dalej

Targi Praktyk i Staży

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w kolejnej inicjatywie Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia, która ma na celu przybliżenie realiów świata biznesu i kształcenia na uczelni

czytaj dalej

Zapraszam do udziału w Ogólnopolskim konkursie biologiczno-chemicznym dla uczniów szkół średnich CZUJĘ CHEMIĘ

Organizatorem konkursu jest Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.

czytaj dalej

Zacznij studia już w marcu!

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie zapewnia rzetelne przygotowanie zawodowe oraz możliwość zdobycia szerokiej interdyscyplinarnej wiedzy w zakresie współczesnej kosmetologii, chemii ogólnej, chemii kosmetycznej, chemii żywności, dietetyki, inżynierii ochrony zdrowia i promocji.

czytaj dalej

Nowość w ofercie Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Dietetyka studia II stopnia!

czytaj dalej

DETERGENTY, ŚRODKI CZYSTOŚCI I PRODUKTY CHEMII GOSPODARCZEJ Studia Podyplomowe

w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

czytaj dalej

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY Z ZAKRESU CHEMII ŻYWNOŚCI

czytaj dalej

Technologia kosmetyku –nowość w ofercie edukacyjnej WSIiZ

Rekrutacja zimowa 2021/2022 już ruszyła.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane