Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Nowość w ofercie Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Dietetyka studia II stopnia!

Podstawowym celem kształcenia na kierunku dietetyka jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy dzięki szerokiej wiedzy interdyscyplinarnej ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy z zakresu nauk o zdrowiu, nauk medycznych oraz wiedzy z zakresu technologii żywności i żywienia będą konkurencyjną, a co ważne pożądaną i poszukiwaną kadrą współpracującą oraz wspierającą lekarzy w procesie leczenia chorób dietozależnych zarówna na lokalnym, krajowym, a także europejskim rynku pracy, a także samodzielną kadrą realizującą się wszystkich obszarach zainteresowania współczesnej dietetyki.

Studia II stopnia na kierunku dietetyka dostarczają studentowi aktualnej wiedzy z zakresu właściwego postępowania dietetycznego i kładą nacisk na umiejętności praktyczne umożliwiające absolwentowi pracę w zespołach interdyscyplinarnych odpowiadających za profilaktyką i leczenie dietetyczne dostosowane do potrzeb żywieniowych, a dalej pozwalają na udział w planowaniu i wdrożeniu leczenia żywieniowego niezbędnego przy wielu schorzeniach.

Kształcenie na kierunku dietetyka dostarcza gruntownej wiedzy o mechanizmach i złożonych zależnościach dotyczących żywienia człowieka, surowcach i produktach spożywczych wykorzystywanych w procesie konstruowania planów żywieniowych, a co ważne pozwala wykształcić umiejętności formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów związanych z realizacją zadań zawodowych na stanowisku dietetyka, przygotowywania programów profilaktycznych, co ostatecznie przygotowuje absolwenta do podjęcia współpracy w środowisku medycznym oraz w obszarze ochrony zdrowia, a także rozpoczęcia własnej działalności zawodowej.

Głównym celem realizacji kształcenia na kierunku technologia kosmetyku jest wykształcenie kadr przygotowanych do pracy w obszarze przemysłu kosmetycznego m.in.

 • podmioty lecznicze;
 • zakłady żywienia zbiorowego otwartego (stołówkach, jadłodajniach, restauracjach, kawiarniach z własnym zapleczem gastronomicznym);
 • poradnie dietetyczne;
 • podmioty działające w obszarze ochrony zdrowia, w tym podmioty kontrolno-nadzorcze [np. stacje sanitarno-epidemiologiczne];
 • zakłady przemysłu spożywczego;
 • studia i gabinety modelowania sylwetki.

Absolwent studiów II stopnia na kieruku dietetyka może podjąć zatrudnienie w następujących jednostkach:

 • prowadzenie poradnictwa żywieniowego dla różnych grup populacyjnych tj. ludzi zdrowych jak i chorych;
 • przeprowadzenie wywiadu żywieniowego oraz ocena sposobu żywienia i stanu odżywiania;
 • weryfikowanie błędów w odżywianiu i wdrażanie metod zmiany nawyków żywieniowych i aktywności fizycznej;
 • przeprowadzenie analizy i oceny efektów wdrożonego postępowania dietetycznego;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej żywienia pacjentów;
 • interpretowanie wyników badań laboratoryjnych w celu zastosowania dietoterapii;
 • stosowanie żywienia klinicznego z wykorzystaniem produktów specjalnego przeznaczenia żywieniowego;
 • współpraca w interdyscyplinarnym zespole terapeutycznym;
 • uczestniczenie w leczeniu żywieniowym pod nadzorem lekarza;
 • edukowanie w obszarze zdrowego trybu życia.
ORGANIZACJA STUDIÓW
Czas trwania: 2 lata
Forma studiów: 
stacjonarna - zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku [08:00-20:15];
niestacjonarna - zajęcia odbywają się w piątki [17:00-20:15], soboty i niedziele [08:00-20:15]
Poziom kształcenia: studia II stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta: magister

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku dietetyka musi posiadać kwalifikację pierwszego stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku. Studia kierowane są do absolwentów kierunków przyporządkowanych do dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu/ dyscypliny: nauki medyczne, nauki o kulturze fizycznej, nauki o zdrowiu; dziedziny nauk rolniczych/ dyscypliny: technologia żywności i żywienia.

W przypadku absolwentów kierunków przyporządkowanych do innych dyscyplin niż ww., istnieje konieczność przystąpienia do realizacji kursu wyrównawczego, którego zakres jest opracowywany na podstawie złożonego suplementu do dyplomu.

Przyjęta koncepcja kształcenia, a co za tym idzie profil praktyczny studiów II stopnia na kierunku dietetyka jest podyktowany rozwojowemu problematyki żywności i żywienia w aspekcie społecznym, ekonomicznym oraz medycznym, co w istotny sposób wpłynęło na docenienie roli żywienia zarówno na poziomie nauk medycznych, jak i nauk o zdrowiu oraz co pozwoliło na podniesienie świadomości społecznej w odniesieniu do żywienia jako ważnego aspektu stanu zdrowia, ale także często czynnika wpływającego na zaburzenia zdrowotne. Na skutek niewłaściwego żywienia, czy nawyków żywieniowych zamiany epidemiologiczne jakie dokonały się w ostatnich latach w obrazie chorób czy też procesy społeczno –demograficzno wywołały nowe potrzeby w obszarze zdrowia publicznego, które mogą być realizowane przez absolwentów, którzy nabędą efekty uczenia określone na kierunku dietetyka.
 

Powiązane artykuły

DETERGENTY, ŚRODKI CZYSTOŚCI I PRODUKTY CHEMII GOSPODARCZEJ Studia Podyplomowe

w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

czytaj dalej

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY Z ZAKRESU CHEMII ŻYWNOŚCI

czytaj dalej

Technologia kosmetyku –nowość w ofercie edukacyjnej WSIiZ

Rekrutacja zimowa 2021/2022 już ruszyła.

czytaj dalej

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie ZAPRASZA

Już 25 września 2020 roku

czytaj dalej

Wakacyjna Szkoła Makijażu i Stylizacji Rzęs Dla Nastolatek

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia zaprasza nastolatki, maturzystki i wszystkich zainteresowanych do udziału w Wakacyjnej Szkole makijażu i stylizacji rzęs dla nastolatek.

czytaj dalej

Zostań jednym z najbardziej rozchwytywanych specjalistów w branży BEAUTY

Studiuj Kosmetologię w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia! Oferta WSIiZ na rok akademicki 2020/2021 to możliwość wyboru edukacji na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych - licencjackich, magisterskich z wieloma atrakcyjnymi ścieżkami kształcenia.

czytaj dalej

Uczelnia, która otwiera nowe możliwości!

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie zapewnia rzetelne przygotowanie zawodowe oraz możliwość zdobycia szerokiej interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu współczesnej kosmetologii, chemii kosmetycznej, chemii żywności, dietetyki i dziedzin pokrewnych.

czytaj dalej

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie zaprasza na studia na kierunku DIETETYKA

ze ścieżkami kształcenia: dietetyka kliniczna, dietetyka stosowana.

czytaj dalej

#zostanwdomu z WSIiZ

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie zapraszamy na cykl filmów #zostanwdomu z WSIiZ.

czytaj dalej

Dlaczego warto studiować w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie?

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wywiadu z Rektorem Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, dr. n. chem. Sebastianem Grzybem.

czytaj dalej

Dzień Otwarty ONLINE w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

2 kwietnia 2020

czytaj dalej

Studiuj CHEMIĘ ŻYWNOŚCI

w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie - pierwsze w Polsce studia na tym kierunku!

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie