Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Nowość w ofercie Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Dietetyka studia II stopnia!

Podstawowym celem kształcenia na kierunku dietetyka jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy dzięki szerokiej wiedzy interdyscyplinarnej ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy z zakresu nauk o zdrowiu, nauk medycznych oraz wiedzy z zakresu technologii żywności i żywienia będą konkurencyjną, a co ważne pożądaną i poszukiwaną kadrą współpracującą oraz wspierającą lekarzy w procesie leczenia chorób dietozależnych zarówna na lokalnym, krajowym, a także europejskim rynku pracy, a także samodzielną kadrą realizującą się wszystkich obszarach zainteresowania współczesnej dietetyki.

Studia II stopnia na kierunku dietetyka dostarczają studentowi aktualnej wiedzy z zakresu właściwego postępowania dietetycznego i kładą nacisk na umiejętności praktyczne umożliwiające absolwentowi pracę w zespołach interdyscyplinarnych odpowiadających za profilaktyką i leczenie dietetyczne dostosowane do potrzeb żywieniowych, a dalej pozwalają na udział w planowaniu i wdrożeniu leczenia żywieniowego niezbędnego przy wielu schorzeniach.

Kształcenie na kierunku dietetyka dostarcza gruntownej wiedzy o mechanizmach i złożonych zależnościach dotyczących żywienia człowieka, surowcach i produktach spożywczych wykorzystywanych w procesie konstruowania planów żywieniowych, a co ważne pozwala wykształcić umiejętności formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów związanych z realizacją zadań zawodowych na stanowisku dietetyka, przygotowywania programów profilaktycznych, co ostatecznie przygotowuje absolwenta do podjęcia współpracy w środowisku medycznym oraz w obszarze ochrony zdrowia, a także rozpoczęcia własnej działalności zawodowej.

Głównym celem realizacji kształcenia na kierunku technologia kosmetyku jest wykształcenie kadr przygotowanych do pracy w obszarze przemysłu kosmetycznego m.in.

 • podmioty lecznicze;
 • zakłady żywienia zbiorowego otwartego (stołówkach, jadłodajniach, restauracjach, kawiarniach z własnym zapleczem gastronomicznym);
 • poradnie dietetyczne;
 • podmioty działające w obszarze ochrony zdrowia, w tym podmioty kontrolno-nadzorcze [np. stacje sanitarno-epidemiologiczne];
 • zakłady przemysłu spożywczego;
 • studia i gabinety modelowania sylwetki.

Absolwent studiów II stopnia na kieruku dietetyka może podjąć zatrudnienie w następujących jednostkach:

 • prowadzenie poradnictwa żywieniowego dla różnych grup populacyjnych tj. ludzi zdrowych jak i chorych;
 • przeprowadzenie wywiadu żywieniowego oraz ocena sposobu żywienia i stanu odżywiania;
 • weryfikowanie błędów w odżywianiu i wdrażanie metod zmiany nawyków żywieniowych i aktywności fizycznej;
 • przeprowadzenie analizy i oceny efektów wdrożonego postępowania dietetycznego;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej żywienia pacjentów;
 • interpretowanie wyników badań laboratoryjnych w celu zastosowania dietoterapii;
 • stosowanie żywienia klinicznego z wykorzystaniem produktów specjalnego przeznaczenia żywieniowego;
 • współpraca w interdyscyplinarnym zespole terapeutycznym;
 • uczestniczenie w leczeniu żywieniowym pod nadzorem lekarza;
 • edukowanie w obszarze zdrowego trybu życia.
ORGANIZACJA STUDIÓW
Czas trwania: 2 lata
Forma studiów: 
stacjonarna - zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku [08:00-20:15];
niestacjonarna - zajęcia odbywają się w piątki [17:00-20:15], soboty i niedziele [08:00-20:15]
Poziom kształcenia: studia II stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta: magister

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku dietetyka musi posiadać kwalifikację pierwszego stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku. Studia kierowane są do absolwentów kierunków przyporządkowanych do dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu/ dyscypliny: nauki medyczne, nauki o kulturze fizycznej, nauki o zdrowiu; dziedziny nauk rolniczych/ dyscypliny: technologia żywności i żywienia.

W przypadku absolwentów kierunków przyporządkowanych do innych dyscyplin niż ww., istnieje konieczność przystąpienia do realizacji kursu wyrównawczego, którego zakres jest opracowywany na podstawie złożonego suplementu do dyplomu.

Przyjęta koncepcja kształcenia, a co za tym idzie profil praktyczny studiów II stopnia na kierunku dietetyka jest podyktowany rozwojowemu problematyki żywności i żywienia w aspekcie społecznym, ekonomicznym oraz medycznym, co w istotny sposób wpłynęło na docenienie roli żywienia zarówno na poziomie nauk medycznych, jak i nauk o zdrowiu oraz co pozwoliło na podniesienie świadomości społecznej w odniesieniu do żywienia jako ważnego aspektu stanu zdrowia, ale także często czynnika wpływającego na zaburzenia zdrowotne. Na skutek niewłaściwego żywienia, czy nawyków żywieniowych zamiany epidemiologiczne jakie dokonały się w ostatnich latach w obrazie chorób czy też procesy społeczno –demograficzno wywołały nowe potrzeby w obszarze zdrowia publicznego, które mogą być realizowane przez absolwentów, którzy nabędą efekty uczenia określone na kierunku dietetyka.
 

Powiązane artykuły

Światowy Dzień Zdrowia z WSIIZ

5 kwietnia 2024 r. w godz. 9.00-16.00 na terenie Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

czytaj dalej

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie ZAPRASZA

NA DNI OTWARTE Z DIETETYKĄ

czytaj dalej

KONKURS! Czuję Chemię!

Serdecznie zapraszamy do udziału w drugiej edycji ogólnopolskiego konkursu biologiczno – chemicznego dla uczniów szkół ponadpodstawowych pt.: Czuję Chemię!.

czytaj dalej

Chcesz odwiedzić kampusy Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

i zobaczyć w jakich warunkach zdobywają wiedzę i praktykę Studenci WSIIZ?

czytaj dalej

18 luty Dzień Otwarty Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

podczas Dni Otwartych będzie można wziąć udział w Warsztatach SPA- Essence for body and mind

czytaj dalej

WYŻSZA SZKOŁA INŻYNIERII I ZDROWIA W WARSZAWIE ZAPRASZA NA DZIEŃ OTWARTY

startujemy 3 grudnia o godz. 12.00

czytaj dalej

Targi Praktyk i Staży

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w kolejnej inicjatywie Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia, która ma na celu przybliżenie realiów świata biznesu i kształcenia na uczelni

czytaj dalej

Zapraszam do udziału w Ogólnopolskim konkursie biologiczno-chemicznym dla uczniów szkół średnich CZUJĘ CHEMIĘ

Organizatorem konkursu jest Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.

czytaj dalej

Zacznij studia już w marcu!

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie zapewnia rzetelne przygotowanie zawodowe oraz możliwość zdobycia szerokiej interdyscyplinarnej wiedzy w zakresie współczesnej kosmetologii, chemii ogólnej, chemii kosmetycznej, chemii żywności, dietetyki, inżynierii ochrony zdrowia i promocji.

czytaj dalej

DETERGENTY, ŚRODKI CZYSTOŚCI I PRODUKTY CHEMII GOSPODARCZEJ Studia Podyplomowe

w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

czytaj dalej

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY Z ZAKRESU CHEMII ŻYWNOŚCI

czytaj dalej

Technologia kosmetyku –nowość w ofercie edukacyjnej WSIiZ

Rekrutacja zimowa 2021/2022 już ruszyła.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane