Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Rehabilitacja dzieci i niemowląt w oparciu o metody neurofizjologiczne i edukacyjne

Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Szczecinie

Rozwój zdrowego dziecka powinien przebiegać harmonijnie obejmując sferę intelektualną, społeczną, emocjonalną oraz ruchową. Terapia dzieci z deficytami rozwojowymi powinna obejmować wspomaganie i stymulację wszystkich wymienionych wyżej obszarów. Absolwenci kierunku fizjoterapia często nie dysponują wystarczającą wiedzą, w jaki sposób kompleksowo zaplanować program terapeutyczny Dlatego wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom utworzono studia podyplomowe, które przybliżą słuchaczom w sposób praktyczny metody diagnostyki oraz terapii zgodnie z aktualnie wiodącymi koncepcjami stosowanymi w pracy z dziećmi i niemowlętami.

Podczas studiów słuchacze zdobędę wiedzę w zakresie diagnostyki i oceny rozwoju niemowląt wg Koncepcji NDT Bobath, Metody Vojty, Metody Brazeltona, Prechtla, TIMP oraz diagnostyki funkcjonalnej. Zapoznają się z założeniami i technikami terapii wg Koncepcji NDT Bobath i Vojty a także metod fizjoterapii w wodzie (Halliwick i Watsu), trójpłaszczyznowej korekcji stóp, terapii wad postawy, dynamicznego plastrowania, koncepcji FITS, metody Kinetic Control oraz osteopatii. Dodatkowo słuchacze otrzymają informacje dotyczące założeń metod edukacyjnych takich jak Metoda Tomatisa, Dobrego Startu, Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne oraz podstaw psychologii i pedagogiki dziecięcej z elementami tyflopedagogiki i terapii bazalnej.

Adresaci studiów

Studia adresowane są dla absolwentów studiów I i II stopnia na kierunku fizjoterapia, lekarzy, pielęgniarek i pedagogów . Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest brak lęku przed wodą.

Kadra dydaktyczna

Wykładowcami przedmiotów na proponowanych studiach podyplomowych są certyfikowani specjaliści poszczególnych metod terapeutycznych, z bogatym doświadczeniem praktycznym jak i akademickim, co gwarantuje uzyskanie solidnych i wiarygodnych podstaw do przyszłej samodzielnej pracy.

Program studiów

I.  PODSTAWY TEORETYCZNE FIZJOLOGICZNEGO I PATOLOGICZNEGO ROZWOJU DZIECKA

 •  Propedeutyka pediatrii –  (10h W)
 •  Propedeutyka ortopedii –  (15h W)
 •  Propedeutyka neurologii  (15h W)

II. DIAGNOSTYKA FIZJOTERAPEUTYCZNA NIEMOWLĘCIA I MAŁEGO DZIECKA

 •   Diagnostyka funkcjonalna w pediatrii –  (8h W)
 •   Diagnostyka niemowląt i dzieci wg metody Brazeltona –  (4h W, 10h C)
 •   Diagnostyka niemowląt i dzieci wg metody Prechtla – (4h W, 10h C)
 •   Diagnostyka niemowląt i dzieci wg metody TIMP –  (4h W, 10h C)
 •   Diagnostyka niemowląt i dzieci w oparciu o założenia Koncepcji NDT Bobath –  (2h W, 8h C)
 •   Diagnostyka niemowląt i dzieci w oparciu o założenia metody Vojty – (4h W, 10h C)

III. ROZWÓJ SPOŁECZNY I EMOCJONALNY DZIECKA

 •    Psychologia rozwojowa –  (5h W, 10h C)
 •    Psychologia dziecięca –  (5h W, 10h C)

IV. FIZJOTERAPIA NIEMOWLĄT I DZIECI W OPARCIU O METODY SPECJALNE

 •     Postępowanie fizjoterapeutyczne wg Koncepcji NDT Bobath w terapii niemowląt i małych dzieci –  (2h W, 8h C)
 •     Postępowanie fizjoterapeutyczne wg Vojty w terapii niemowląt i małych dzieci -  (2h W, 10h C)
 •     Postępowanie fizjoterapeutyczne wg koncepcji trójpłaszczyznowej korekcji stóp –  (3h W, 10h C)
 •     Elementy osteopatii i terapii manualnej w pracy z niemowlęciem i małym dzieckiem –  (3h W, 10 C)
 •     Elementy metody Integracji Sensorycznej w procesie terapii małego dziecka –  (5h W, 20h C)
 •     Terapia w wodzie z wykorzystaniem elementów Watsu i Halliwick –  (2h W, 8h C)
 •     Masaż Shantala – (15h C)
 •     Fizykoterapia niemowląt i małych dzieci - (5h W i 10h C)
 •     Zastosowanie koncepcji FITS w terapii dzieci ze zdiagnozowaną skoliozą – (2h W, 5h C)
 •     Terapia wad postawy z wykorzystaniem metod specjalnych fizjoterapii -  (2h W, 5h C)
 •     Zastosowanie terapii tkanek miękkich w wybranych dysfunkcjach narządu ruchu u dzieci -  (2h W, 5h C)
 •     Zastosowanie metody Kinetic Control w terapii dzieci z wadami kręgosłupa i kończyn dolnych -  (2h W, 5h C)

V. DIAGNOSTYKA I TERAPIA ZABURZEŃ MOWY I ZABURZEŃ UKŁADU STOMATOGNATYCZNEGO

 •    Terapia logopedyczna –  (5h W, 15h C)
 •    Fizjoterapia zaburzeń układu stomatognatycznego – (4h W, 4h C)

VI. DIAGNOSTYKA I TERAPIA DZIECI Z ZABURZENIAMI ROZWOJU PSYCHORUCHOWEGO W OPARCIU O METODY EDUKACYJNE

 •     Metoda Tomatisa, Metoda Dobrego Startu –  (6h C)
 •     Metoda Sherborne –  (2h W, 8h C)
 •     Tyflopedagogika i terapia bazalna – (4 W, 8 C)
 •     Metoda Domana – (2h W, 5h C)

Łącznie: 348 godziny, w tym: 123 godzin wykładów i 225 godzin ćwiczeń.

Czas trwania studiów

Studia trwają 2 semestry;  w systemie niestacjonarnym;  zjazdy sobota – niedziela

Forma zakończenia studiów

Studia kończą się egzaminem, który składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna obejmuje test 50 pytań ze wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów. Egzamin praktyczny będzie polegał na analizie nagrania video. Zadaniem słuchacza będzie określenie deficytów w rozwoju psychoruchowym dziecka, wskazanie właściwych form terapii oraz zaplanowanie programu terapeutycznego.
 

Powiązane artykuły

Masaż w rehabilitacji i odnowie biologicznej

Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Szczecinie

czytaj dalej

Edukacja i terapia osób z autyzmem i zespołem Aspergera

Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Szczecinie

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane