Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii - Wydział Zamiejscowy w Szczecinie

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii - Wydział Zamiejscowy w Szczecinie


WSEiT to przyjazne dla studenta miejsca, gdzie będzie mógł realizować swoje talenty i pasje oraz przygotować się do udanego startu zawodowego.

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii została utworzona w lutym 2005 roku i wpisana przez MNiSzW do rejestru uczelni niepublicznych i związku uczelni niepublicznych pod numerem 315.

Studia jednolite magisterskie

Fizjoterapia

Forma: stacjonarne / niestacjonarne
Czas trwania: 10 semestrów
Atut: po dwóch latach nauki dodatkowy dyplom technika masażysty

Zawód fizjoterapeuty staje się jednym z najbardziej popularnych nie tylko w Polsce, ale również na świecie. Wpływ na taką sytuację mają zmiany zachodzące w społeczeństwie. Zaczynamy się statystycznie starzeć, przyrost naturalny spada, a żyjemy coraz dłużej. W tej sytuacji rynek będzie potrzebował coraz więcej specjalistów z tej dziedziny medycznej. Wybór studiów na kierunku fizjoterapia umożliwi zdobycie wykształcenia na najwyższym europejskim poziomie.

Absolwent kierunku fizjoterapia posiada rozszerzoną wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej oraz planowania, realizowania i kontrolowania procesu fizjoterapii, dzięki czemu jest w pełni przygotowany do dalszego rozwoju naukowego. Po zdaniu egzaminu państwowego absolwent jest przygotowany do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, jak również prowadzenia własnego gabinetu fizjoterapeutycznego.

Dlaczego WSEiT

Studia dla kierunku fizjoterapia prowadzone są zgodnie z Ustawą o zawodzie fizjoterapeuty. Program studiów został opracowany w oparciu o najnowsze trendy oraz standardy określone 26 lipca 2018 roku przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także uwzględnia wytyczne Światowej Konfederacji Fizjoterapii (WCPT).

Co zyskujesz?

 • Dodatkowy dyplom technika masażysty* po dwóch latach nauki
  po zdaniu państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe * nauka na kierunku Technik masażysta realizowana jest w ramach kształcenia policealnego w Wielkopolskiej Szkole Medycznej
 • Wiele godzin ćwiczeń w nowoczesnych pracowniach masażu
  na terenie uczelni wyposażonych w łóżka firmy HABYS
 • Państwowe uprawnienia do wykonywania masaży
  klasycznego, grzbietu, kończyny dolnej i górnej, w rwie kulszowej, klatki piersiowej, szyi, twarzy i głowy w wybranych jednostkach chorobowych, sportowego, elementów masażu relaksacyjnego, metodą Shantala, drenażu limfatycznego metoda polską i niemiecką

Jakie umięjętności nabędziesz podczas studiów

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do zawodu fizjoterapeuty poprzez uzyskanie wiedzy i zdobycie umiejętności niezbędnych do kształtowania, podtrzymywania oraz przywracania sprawności i wydolności osobom w różnym wieku, utraconej lub obniżonej w wyniku chorób lub urazów.

Ponadto za cel studiów stawia się umożliwienie zdobycia wiedzy z zakresu teorii, metodyki i praktyki fizjoterapii, umiejętności diagnostycznych i wykonywania zabiegów fizykoterapii, masażu, kinezyterapii, podstawowych technik z zakresu terapii manualnej oraz stosowania zaopatrzenia ortopedycznego. Studia mają umożliwić zdobycie sprawności fizycznej koniecznej do poprawnego demonstrowania i przeprowadzania zabiegów kinezyterapii u osób chorych i z niepełnosprawnością. W zakresie kompetencji społecznych studia mają dać możliwość realizowania się w pracy indywidualnej z pacjentem oraz współpracy w zespole terapeutycznym.

więcej...

Studia podyplomowe

Fizjoterapia w stomatologii

Fizjoterapia w stomatologii zdobywa coraz większą popularność z uwagi na pozytywne wyniki i nieinwazyjne metody leczenia. Powszechnie stosowane w leczeniu narządu ruchu metody fizjoterapeutyczne znajdują zastosowanie w łagodzeniu lub likwidowaniu objawów dysfunkcji związanych z układem stomatognatycznym (US).Fizjoterapia może być podstawową metodą terapeutyczną lub też stanowić uzupełnienie innych zabiegów dentystycznych. Czerpie z niej w szczególności protetyka, ortodoncja, implantologia i chirurgia szczękowo-twarzowa.

Studia adresowane są dla absolwentów studiów I i II stopnia na kierunku fizjoterapia oraz magistrów rehabilitacji.

więcej...

Gimnastyka korekcyjna i kompensacyjna

Celem studiów podyplomowych na kierunku "Gimnastyka korekcyjna i kompensacyjna w tańcu, ruchu, zabawie z elementami masażu" jest umożliwienie zdobycia kwalifikacji do samodzielnego prowadzenia zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej na zajęciach indywidualnych lub grupowych. Absolwenci nabywają kompetencje w zakresie planowania, koordynowania oraz działań związanych z profilaktyką.

Zajęcia takie mogą być realizowane wśród dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami w zakresie wspomagania ich rozwoju oraz wśród osób dorosłych zagrożonych chorobami cywilizacyjnymi

więcej...

Masaż w rehabilitacji i odnowie biologicznej

Oferta skierowana jest do absolwentów: fizjoterapii, farmacji, pielęgniarstwa, położnictwa, analityki medycznej, dietetyki ratownictwa medycznego, kosmetologii, medycyny, stomatologii, wychowania fizycznego.

więcej...

Rehabilitacja dzieci i niemowląt

Praca z niemowlętami i małymi dziećmi wymaga od fizjoterapeuty rozległej często interdyscyplinarnej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej dotyczącej technik pracy.

Rozwój zdrowego dziecka powinien przebiegać harmonijnie obejmując sferę intelektualną, społeczną, emocjonalną oraz ruchową. Terapia dzieci z deficytami rozwojowymi powinna obejmować wspomaganie i stymulację wszystkich wymienionych wyżej obszarów. Absolwenci kierunku fizjoterapia często nie dysponują wystarczającą wiedzą, w jaki sposób kompleksowo zaplanować program terapeutyczny Dlatego wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom utworzono studia podyplomowe, które przybliżą słuchaczom w sposób praktyczny metody diagnostyki oraz terapii zgodnie z aktualnie wiodącymi koncepcjami stosowanymi w pracy z dziećmi i niemowlętami.

więcej...

Techniki terapii manualnej w dysfunkcjach narządu ruchu

Studia adresowane są dla absolwentów studiów I i II stopnia na kierunku fizjoterapia oraz magistrów rehabilitacji ruchowej oraz innych pokrewnych kierunków studiów, którzy oprócz wyższego wykształcenia mają średnie wykształcenie medyczne lub ukończyli certyfikowane kursy z zakresu masażu i/lub fizjoterapii lub posiadają legitymację instruktorską lub trenerską.

więcej...

Trener przygotowania motorycznego z elementami odnowy biologicznej

Studia podyplomowe „Trener przygotowania motorycznego z elementami odnowy biologicznej” to dwusemestralne studia, mające na celu przygotowanie absolwentów do pracy w sektorach fitness, rekreacji jak również organizacji czasu wolnego ludzi w różnym wieku, o zróżnicowanym stanie zdrowia i sprawności fizycznej.

Uczestnicy po ukończeniu studiów nabędą umiejętności samodzielnego planowania i programowania treningu sportowego, zajęć o charakterze rekreacyjnym i ogólnorozwojowym; prowadzenia treningów funkcjonalnych i motorycznych; planowania w zakresie diety i suplementacji w sporcie; planowania i wdrażania zabiegów odnowy biologicznej; funkcjonowania na wolnym rynku usług sportowych i rekreacyjnych na zasadzie samozatrudnienia.

więcej...

Kursy i szkolenia

Od 2010 roku z pasją kształcimy fizjoterapeutów i masażystów, którzy chcą zdobyć nowe umiejętności, szukają kursu najlepiej dopasowanego do ich specjalizacji. Zajmujemy się organizowaniem praktycznych kursów, na najwyższym poziomie z dziedziny fizjoterapii i rehabilitacji. Nasze szkolenia odbywają się w nowoczesnej i dobrze wyposażanej bazie szkoleniowej, jaką posiadamy w Poznaniu i w Szczecinie. Nasi instruktorzy to niekwestionowane autorytety z kraju i z zagranicy. Ofertę szkoleń kierujemy do dyplomowanych fizjoterapeutów, masażystów, a także studentów i słuchaczy szkół policealnych.

więcej...

Pełna oferta kursów dostępna jest na stronie: kursywseit.pl


Kierunki wykładane na uczelni:

fizjoterapia Magister Stacjonarny Niestacjonarny

Studia podyplomowe na uczelni:

fizjoterapia w stomatologii
gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
masaż w rehabilitacji i odnowie biologicznej
rehabilitacja dzieci i niemowląt
techniki terapii manualnej w dysfunkcjach narządu ruchu
trener przygotowania motorycznego z elementami odnowy biologicznej

Główny adres uczelni

 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii - Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
  ul. Wawrzyniaka 8; 70-392 Szczecin
 •  
 • Telefon: 91 420 13 33, 91 422 62 60
 • Fax: 91 422 62 64
 • Email: szczecin@wseit.edu.pl
 • Strona: http://www.wseit.edu.pl

Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Masaż w rehabilitacji i odnowie biologicznej

Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Szczecinie

czytaj dalej

Rehabilitacja dzieci i niemowląt w oparciu o metody neurofizjologiczne i edukacyjne

Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Szczecinie

czytaj dalej

Edukacja i terapia osób z autyzmem i zespołem Aspergera

Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Szczecinie

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane