Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

MISTRZOWSKA OFERTA

W sobotę 30 marca 2019 r. godz. 10.00 w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie ul. Marymoncka 34 odbędzie się Dzień Otwarty.

Będzie to znakomita okazja by dowiedzieć się jak na co dzień funkcjonuje uczelnia i jak wygląda życie studenckie. Poznać ofertę akademii, która umożliwia studia na 6 kierunkach. Zdobyć informacje o tym jak przebiega rekrutacja, na jaką pomoc stypendialną mogą liczyć studenci, do jakich krajów można wyjechać w ramach wymiany międzynarodowej Erasmus+, czym zajmuje się Biuro Karier, czy też jak AWF wspiera studentów z niepełnosprawnościami. Najważniejszą częścią dnia otwartego będzie prezentacja prawidłowego wykonania poszczególnych ćwiczeń egzaminu sprawnościowego. Kandydaci, którzy przybędą na to spotkanie chociaż w części poczują atmosferę rywalizacji podczas egzaminów wstępnych.
 

Powiązane artykuły

Historia i tradycja AWF

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego jest nowoczesną Uczelnią odwołującą się do tradycji. Kształci studentów i prowadzi badania naukowe stanowiąc tym samym integralną część narodowego, a także europejskiego systemu edukacji i nauki.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane