Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Historia i tradycja AWF

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego jest nowoczesną Uczelnią odwołującą się do tradycji. Kształci studentów i prowadzi badania naukowe stanowiąc tym samym integralną część narodowego, a także europejskiego systemu edukacji i nauki.

AWF Warszawa powstała 85 lat temu z inicjatywy Marszałka Józefa Piłsudskiego jako Centralny Instytut Wychowania Fizycznego. Uroczysta inauguracja pierwszego roku akademickiego odbyła się 29 listopada 1929 roku.  

9 lat później Centralny Instytut Wychowania Fizycznego Imienia Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego został przekształcony w Wojskową Szkołę Akademicką pod nazwą Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. 61 lat temu, z początkiem roku akademickiego 1953/1954, AWF Warszawa, jako pierwsza wyższa uczelnia wychowania fizycznego w Polsce, wprowadziła 4-letni program studiów kończących się uzyskaniem stopnia magistra wychowania fizycznego. W 1959 roku Uczelnia uzyskała prawa do nadawania stopnia naukowego doktora wychowania fizycznego, a w roku 1966 - prawa habilitowania z dziedziny nauk o kulturze fizycznej. Dalszy rozwój Uczelni wiąże się z powstaniem nowych jednostek organizacyjnych: w 1970 roku Filii AWF w Białej Podlaskiej, w roku 1984 Wydziału Rehabilitacji Ruchowej, w roku 2010 Wydziału Turystyki i Rekreacji, a od roku akademickiego 2014/2015 Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej.

AWF Warszawa to także sukcesy sportowe. Na największych imprezach międzynarodowych nasi studenci zdobyli łącznie 260 medali: 105 na Mistrzostwach Europy, 76 na Mistrzostwach Świata, 58 na Letnich Uniwersjadach, 21 medali na Igrzyskach Olimpijskich. Jak dotąd po każdych Igrzyskach Olimpijskich, w których uczestniczyli nasi studenci, AWF Józefa Piłsudskiego szczyciła się kolejnymi medalistami.
 

Powiązane artykuły

MISTRZOWSKA OFERTA

W sobotę 30 marca 2019 r. godz. 10.00 w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie ul. Marymoncka 34 odbędzie się Dzień Otwarty.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane