Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

LIMITY PRZYJĘĆ NA UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU UMB

W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

LIMITY PRZYJĘĆ NA I ROK JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH, STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA W ROKU AKADEMICKI 2020/2021 
NA UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU

Na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim:

* Limit miejsc ustala minister właściwy do spraw zdrowia.

Na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej:

Na Wydziale Nauk o Zdrowiu:

** Uwaga - ostatni rok naboru na ten kierunek w formie studiów II stopnia!!!
Uczelnia zastrzega sobie prawo nieuruchamiania kształcenia w tej formie w przypadku gdy liczba chętnych będzie mniejsza niż limit!

Uchwała nr 26/2020 z dnia 26.02.2020 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w sprawie ustalenia limitów przyjęć na I rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na rok akademicki 2020/2021
 

Powiązane artykuły

Rekrutacja na studia niestacjonarne na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

5 sierpnia Uniwersytet Medyczny w Białymstoku rozpoczyna rekrutację na studia niestacjonarne na kierunkach: Lekarskim, Lekarsko-Dentystycznym i Kosmetologii.

czytaj dalej

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku ZAPRASZA

Korzystne zmiany w Rekrutacji 2021/2022

czytaj dalej

DZIEŃ OTWARTY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU

W 2021 roku Dzień Otwarty na UMB odbędzie się w dniach 26-28 maja w formie online

czytaj dalej

Sprawdź swoją wiedzę z biologii i chemii

UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU ZAPRASZA

czytaj dalej

3 miejsce w Polsce na Lekarskim Egzaminie Końcowym

Młodzi lekarze, absolwenci Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na 3 miejscu w Polsce w wiosennej edycji LEK

czytaj dalej

Awans Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w rankingu polskich uczelni

Aż o 6 miejsc poprawił swoją pozycję Uniwersytet Medyczny w Białymstoku w rankingu Perspektyw 2019

czytaj dalej

Próbna matura na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

14 kwietnia 2018 r. ponad 100 licealistów napisało na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku próbną maturę z biologii i chemii na poziomie rozszerzonym.

czytaj dalej

Chcesz uzyskać bardzo dobre wyniki na maturze i dostać się na wymarzony kierunek studiów?

Kursy maturalne na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

czytaj dalej

Biostatystyka- nowy unikatowy kierunek studiów na UMB

Kierunek Biostatystyka na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku to unikatowy kierunek studiów licencjackich w Polsce.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie