Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne dla Pielęgniarek i Pielęgniarzy

Powiślańska Szkoła Wyższa zaprasza do udziału w projekcie „Wyższe kwalifikacje gwarancją sukcesu zawodowego - kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne dla Pielęgniarek i Pielęgniarzy”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską.

Celem projektu jest wzrost kwalifikacji i kompetencji zawodowych 1640 pielęgniarek i 360 pielęgniarzy posiadających prawo wykonywania zawodu, którzy z własnej inicjatywy wyrażą chęć udziału w proponowanych przez Powiślańską Szkołę Wyższą kursach specjalistycznych i kwalifikacyjnych.

Projekt przewiduje, że w grupie objętej wsparciem znajdzie się co najmniej 40% uczestników współpracujących (niezależnie od rodzaju i formy zatrudnienia) z placówką świadczącą podstawową opiekę zdrowotną.

W ramach projektu przewidziano możliwość zwrotu za dojazd i zakwaterowanie dla uczestników kursu.

Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2016 – 2018 i odbywać się będzie w woj. pomorskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim oraz podlaskim w zakresie dziedzin związanych z potrzebami epidemiologiczno – demograficznymi kraju.

W powyższych województwach oferowane będą nieodpłatnie następujące kursy:

1. Kurs specjalistyczny: Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla Pielęgniarek i Położnych cz. I i cz. II

2. Kurs specjalistyczny: Wywiad i badanie fizykalne dla Pielęgniarek i Położnych

3. Kurs specjalistyczny: Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego

4. Kurs specjalistyczny: Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów

5. Kurs specjalistyczny: Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi

6. Kurs specjalistyczny: Wykonanie badania spirometrycznego

7. Kurs kwalifikacyjny: Pielęgniarstwo onkologiczne

8. Kurs kwalifikacyjny: Pielęgniarstwo psychiatryczne

9. Kurs kwalifikacyjny: W dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla Pielęgniarek

Rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym.
 

Powiązane artykuły

Powiślańska Szkoła Wyższa zaprasza na studia MBA

poznaj ofertę studiów

czytaj dalej

Studia magisterskie Administracyjno - Ekonomiczne w Kwidzynie

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNO - SPOŁECZNYCH POWIŚLAŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ ZAPRASZA

czytaj dalej

Dlaczego kosmetologia?

Pragnąc sprostać oczekiwaniom edukacyjnym mieszkańców regionu oraz potrzebom interesariuszy zewnętrznych Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie uruchomiła studia pierwszego stopnia na kierunku kosmetologia, o profilu praktycznym.

czytaj dalej

Centrum Symulacji Medycznych w Powiślańskiej Szkole Wyższej w Kwidzynie

Powiślańska Szkoła Wyższa uzyskała dofinansowanie projektu na realizację programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów, w tym utworzenie Centrum Symulacji Medycznych.

czytaj dalej

Konkurs o indeks PSW!

Powiślańska Szkoła Wyższa zaprasza do udziału w konkursie, w którym do wygrania jest indeks uczelni (bezpłatna nauka a ostatnim roku studiów) na dowolnie wybranym kierunku: Ekonomia, Pielęgniarstwo, Pielęgniarstwo w ramach studiów pomostowych, Ratownictwo Medyczne.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie