Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Podkarpackie Spotkania Edukacyjne 2018

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Podkarpackich Spotkaniach Edukacyjnych 2018.

Podkarpackie Spotkania są imprezą składającą się z czterech jednodniowych Targów Edukacyjnych odbywających się:

JASŁO 13 luty 2018,
II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle,
ul. Floriańska 24

BRZOZÓW 14 luty 2018,
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie,
ul. prof. W. Pańki 2

SANOK 15 luty 2018,
Zespół Szkół Nr 3 w Sanoku,
ul. Stróżowska 16

KROSNO 16 luty 2018,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1w Krośnie,
ul. Podkarpacka 16

Wszystkie imprezy objęte są Honorowym Patronatem Prezydentów i Starostów miast goszczących Targi. Patronat Medialny nad imprezą objął portal internetowy www.pomaturze.pl

Stoiska wystawiennicze przygotowywane są w halach sportowych największych szkół ponadgimnazjalnych powyższych miast. Ścisła współpraca z samorządem jest gwarancją bardzo licznego udziału młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, zainteresowanej ofertą edukacyjną szkół wyższych.

Termin Spotkań Edukacyjnych jest odpowiedzią na oczekiwania pedagogów i uczniów, dla których luty to ostatni dzwonek, aby dokonać zmian przedmiotów wybranych na maturę tak, aby zdawać te przedmioty, które brane są pod uwagę przy rekrutacji na Państwa uczelnie.

Przygotowywaną kampanię promującą Targi kierujemy do młodzieży kończącej naukę w szkołach średnich a także do mieszkańców miasta zainteresowanych zdobywaniem wykształcenia, jego pogłębieniem czy aktualizacją już posiadanych kwalifikacji.

www.tetrix.pl 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane