Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Dlaczego warto zostać DOKTOREM

Z danych opracowanych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że w ostatnich kilkunastu latach lawinowo rósł popyt na studia doktoranckie, także pedagogiczne. Sprzyjają temu m.in. zapowiadane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmiany w systemie awansów nauczycielskich. Tytuł doktora już wkrótce da pedagogom możliwość uzyskania wyższego stopnia zawodowego.

Skorzystają także studenci Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, która otrzymała ostatnio kolejne uprawnienia doktorskie – do nadawania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika.

GUS wyliczył, że w okresie 2001-2014 liczba osób na studiach doktoranckich w naszym kraju wzrosła o niemal 60 proc. Jak wytłumaczyć ten boom? Zdaniem ekspertów, tytuł magistra stał się już powszechny, a uzyskanie stopnia doktorskiego nobilituje, kojarzy się z większym prestiżem i daje możliwość większych zarobków.

Większemu zainteresowaniu studiami doktoranckimi w zakresie nauk pedagogicznych sprzyjają też zapowiadane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmiany w systemie awansów nauczycieli, a także propozycja nowych zasad przyznawania stypendiów dla doktorantów.

Według założeń MEN do obecnych stopni awansu zawodowego nauczycieli ma zostać dopisany kolejny – nauczyciel specjalista. Nauczyciel dyplomowany będzie mógł go uzyskać m.in. po obronie doktoratu. Zwiększy to szanse na dalszy rozwój naukowy pedagogów, bo jak zauważają w MEN – obecny stopień awansu zawodowego nauczycieli już się wyczerpał.

Zmiany zapowiadane przez MEN mają również na nowo określić zasady przyznawania stypendiów dla doktorantów. 

Dotychczas stypendia na studiach III stopnia wynosiły, jak informuje Najwyższa Izba Kontroli, od 900 do 2 tys. zł miesięcznie. Nie wszyscy doktoranci mogli jednak z nich skorzystać. Nowe założenia mają spowodować, że dostęp do świadczeń uzyskają wszyscy doktoranci, a wysokość stypendium ma wynieść co najmniej 110 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Na zmianie przepisów skorzystają również studenci Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Zagłębiowska uczelnia otrzymała ostatnio kolejne uprawnienia doktorskie - do nadawania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika.

- Przyznanie kolejnych uprawnień akademickich Wydziałowi Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej to efekt zaangażowania i twórczej pracy pracowników Wydziału, a także potwierdzenie wysokiego poziomu merytorycznego prowadzonej działalności naukowej - podkreśla prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz - Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Wydział Nauk Stosowanych WSB posiada także uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu oraz stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.

Seminarium doktorskie umożliwiające przygotowanie do uzyskania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika jest skierowane w szczególności do nauczycieli, wychowawców, pedagogów, przedstawicieli systemu oświatowego, administracji publicznej, placówek i instytucji resocjalizacji, prewencji i profilaktyki społecznej, wolontariuszy, organizatorów edukacji ustawicznej, instytucji sądownictwa, funkcjonariuszy służb mundurowych.

- Pozycja naukowa Wydziału Nauk Stosowanych WSB jest m.in. efektem realizowanych w ostatnich latach wielu grantów i projektów naukowo-badawczych, finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Funduszu Grupy Wyszehradzkiej, Programu Operacyjnego Współpraca Transgraniczna i Programu Horyzont 2020 - podkreśla prof. nadzw. dr hab. Marek Walancik, Prorektor ds. Nauki Wyższej Szkoły Biznesu.

Siłą programu kształcenia na studiach doktoranckich organizowanych przez Wydział Nauk Stosowanych WSB jest indywidualna praca naukowa prowadzona pod kierunkiem opiekuna naukowego oraz realizacja programu studiów elastycznie dostosowywanego do zainteresowań i potrzeb doktorantów. Doktoranci już od etapu rekrutacji mają bezpośredni kontakt z opiekunami naukowymi, z którymi mogą skonsultować swoje zainteresowania naukowe. Współpraca z nimi zapewnia indywidualne podejście, bezpośrednią wymianę poglądów i doskonalenie kompetencji każdego doktoranta. Niebagatelne znaczenie ma również fakt, że zajęcia w ramach seminarium doktorskiego odbywają się raz w miesiącu, co pozwala doktorantom łączyć pracę naukową z zawodową.
 

Powiązane artykuły

Mobile and Cloud Computing w Akademii WSB

W roku 2024-2025 Akademia WSB prowadzi studia licencjackie na kierunku Informatyka ze specjalizacją Mobile i Cloud Computing. Celem tego programu jest wyposażenie studentów zarówno w wiedzę teoretyczną, jak i umiejętności praktyczne niezbędne do udanej kariery w branży IT.

czytaj dalej

Logistyka w Akademii WSB

– specjalność Menedżer Logistyki z międzynarodową akredytacją ELA

czytaj dalej

18. Festiwal Nauki Akademii WSB

Czy ekologia jest modna, a moda ekologiczna? Jak sztuczna inteligencja może zmienić świat, co łączy jednorożce z Estonią i jak zbudować własny samochód wodorowy?

czytaj dalej

Doktorat Honoris Causa Akademii WSB dla prof. dr hab. inż. Michała Kleibera

W dniu 23 września 2021 r. o godz. 12.00 w Akademii WSB odbędzie się uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa Akademii WSB Panu Profesorowi Michałowi Kleiberowi.

czytaj dalej

Akademia WSB na podium Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2021

W prestiżowym Rankingu Szkół Wyższych – Perspektywy 2021 Akademia WSB zajęła 3. miejsce w Polsce i jest jedyną Uczelnią niepubliczną spoza Warszawy, która uzyskała tak wysoką pozycję w zestawieniu.

czytaj dalej

Poradnik maturzysty 2021

Matura to nie tylko wiedza z książek, notatek i filmików na YouTube. To przede wszystkim psychologiczne wyzwanie: wysiłek, który wymaga inspiracji i motywacji.

czytaj dalej

Międzynarodowe Targi Innowacji Społecznych w ramach projektu IN SITU

W dniu 13 kwietnia 2021 r. o godz. 13:30 rozpoczynają się wirtualne Międzynarodowe Targi Innowacji Społecznych w ramach projektu IN SITU. To międzynarodowe wydarzenie poświęcone jest innowacjom społecznym, bardzo szeroko rozumianym, które mają potencjał do tego, by zmienić świat wokół nas na lepsze.

czytaj dalej

Ostatnie wolne miejsca na studia podyplomowe dla nauczycieli

Studiuj ONLINE bez wychodzenia z domu!

czytaj dalej

Pomnik - ławeczka z postacią Pani Barbary Pikiewicz

W westybulu Akademii WSB stanęła ławeczka - pomnik z postacią Pani Barbary Pikiewicz Założycielki i Kanclerza Akademii WSB.

czytaj dalej

Festiwal Nauki ONLINE w Dąbrowie Górniczej już w marcu!

7 dni, prawie 200 godzin, 80 inspirujących spotkań oraz 60 niezwykłych osobowości świata nauki – tak w skrócie zapowiada się 17. Festiwal Nauki Akademii WSB ONLINE.

czytaj dalej

WEŹ UDZIAŁ W TYGODNIU BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ ONLINE

Akademia WSB zaprasza: 23-29 stycznia 2021 r.

czytaj dalej

Akademia WSB uzyskała – CEEMAN IQA Accreditation

Jest to jedna z najbardziej prestiżowych i cenionych akredytacji w obszarze edukacji menedżerskiej.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane