Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Gdańska Szkoła Wyższa zaprasza na studia na Wydziale Zamiejscowym w Kartuzach

Studia LICENCJACKIE i studia INŻYNIERSKIE

Zapraszamy na studia na Wydziale Zamiejscowym w Kartuzach na następujących kierunkach.

Studia LICENCJACKIE (I stopnia)

6 semestrów


administracja

 • administracja publiczna 
 • administracja zdrowia publicznego
 • administracja europejska 
 • administrowanie informacją 
 • bezpieczeństwo publiczne 
 • finanse i rachunkowość 
 • kryminologia 
 • polityka senioralna
 • administracja biznesowa 
Studia INŻYNIERSKIE (I stopnia)

7 semestrów

zarządzanie i inżynieria produkcji

 • informatyka w przemyśle
 • inżynieria budownictwa
 • inżynieria ochrony środowiska
 • mechatronika
 • inżynieria produkcji
 • logistyka i zarządzanie transportem

Wypełniając ankietę kandydata na studia, zapisujesz się na konkretny kierunek studiów, specjal­ność wybierasz w trakcie trwania studiów.

Kontakt

Rekrutację na studia prowadzi dziekanat Wydziału Zamiejscowego w Kartuzach, który zlokalizowany jest w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Kartuzach przy ulicy Mściwoja II 24.

tel. 58 681 21 80 
tel.kom. 6000 11 673

kartuzy@gsw.gda.pl
 

Powiązane artykuły

STUDIUJ W GDAŃSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ GSW

ZAPISZ SIĘ ZIMĄ! NA SEMESTR LETNI!

czytaj dalej

W przyszłym roku matura?

Gdańska Szkoła Wyższa organizuje kursy dla maturzystów, które mają za zadanie przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych: angielskiego, niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego.

czytaj dalej

KRYMINOLOGIA w Gdańskiej Szkole Wyższej

Termin kryminologia pochodzi od łacińskiego słowa crimen (przestępstwo) oraz greckiego logos (nauka). Kryminologia zajmuje się osobą sprawcy przestępstwa, przyczynami jego czynu i warunkami społecznymi, w jakich go dokonał.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane