Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Awans Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w rankingu polskich uczelni

Aż o 6 miejsc poprawił swoją pozycję Uniwersytet Medyczny w Białymstoku w rankingu Perspektyw 2019

UMB zajmuje w najnowszym zestawieniu 23 miejsce (rok wcześniej 29). Uczelnia od wielu lat utrzymuje wysoki poziom kształcenia i naukowy. Jest najwyżej notowaną szkołą wyższą w Polsce północno-wschodniej. Swoją pozycję na naukowej mapie kraju Uniwersytet Medyczny w Białymstoku potwierdził także w kluczowych kategoriach.  UMB zajął 9 miejsce pod względem efektywności naukowej, 12 w kategorii publikacji, 16 potencjału naukowego, 22 innowacyjności i 32 pod względem umiędzynarodowienia.   

Liczba 115 profesorów tytularnych 153 doktorów habilitowanych na prawie 800 nauczycieli akademickich, daje jeden z najwyższych wskaźników i plasuje Uniwersytet w czołówce wszystkich uczelni w Polsce. Pracownicy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku to eksperci w swoich dziedzinach nauki. Zasiadają w komitetach naukowych, redakcjach czasopism oraz są konsultantami krajowymi i wojewódzkimi. Dynamiczna i kreatywna kadra to również ogromny potencjał w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych, zarówno naukowych, jak i unijnych oraz w komercjalizacji badań naukowych.

W listopadzie 2018r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaliczył Uniwersytet Medyczny w Białymstoku do grona 20 najlepszych spośród kilkuset uczelni wyższych w kraju, które otrzymały wsparcie finansowe na realizację projektu Strategia Doskonałości Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku – Uczelnia Badawcza Przyszłości  jako działania przygotowującego do uzyskania prestiżowego statusu „Uczelni Badawczej”.

UMB od lat prowadzi innowacyjną politykę naukową. Uczelnia jest prekursorem i liderem w prowadzeniu innowacyjnych badań wielkoskalowych obejmujących w szczególności nowatorskie techniki związane z rozwojem sztucznej inteligencji w medycynie, genomiką, proteomiką, metabolomiką, radiomiką, bioinformatyką. W UMB powstało pierwsze w tej części Europy Centrum Sztucznej Inteligencji w Medycynie oparte o generowanie wysokiej jakości kompleksowych zbiorów danych pochodzących od pacjentów z chorobami cywilizacyjnymi. UMB jest liderem w wysokiej jakości biobankowaniu materiału biologicznego pochodzącego od pacjentów z chorobami cywilizacyjnymi. Ponadto, Uniwersytet Medyczny prowadzi unikalne w tej części Europy badanie populacyjne obejmujące swoim zasięgiem dziesięć tysięcy mieszkańców Białegostoku (Badanie Białystok Plus). Przy współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju Uniwersytet Medyczny w Białymstoku realizuje unikalne programy badawcze w dziedzinie medycyny spersonalizowanej i chorób cywilizacyjnych. Nowy projekt VAMP (Voice Analysis for Medical Professionals) zakłada opracowanie innowacyjnego systemu diagnostyki komputerowej, który może usprawnić wczesną wykrywalność chorób cywilizacyjnych, schorzeń psychicznych i zmian neurodegeneracyjnych. Dzięki jego zastosowaniu diagnostykę medyczną można będzie zapoczątkować nie tylko podczas wizyty u lekarza, ale także w czasie rozmowy telefonicznej.

Uczelnia dysponuje ultra nowoczesną bazą naukowo-dydaktyczną, w skład której wchodzą m.in.: Centrum Sztucznej Inteligencji w Medycynie, nowoczesne Uniwersyteckie Szpitale Kliniczne, Euroregionalne Centrum Farmacji, Centrum Dydaktyczno-Naukowe Wydziału Nauk o Zdrowiu, Centrum Badań Klinicznych, Centrum Medycyny Doświadczalnej, Centrum Badań Innowacyjnych, Centrum Bioinformatyki i Analizy Danych, Laboratorium Obrazowania Molekularnego oraz Centrum Symulacji Medycznych.

Potwierdzeniem znaczącej pozycji Uniwersytetu jest wysoka ocena parametryczna Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, według której w czterostopniowej skali wszystkie trzy Wydziały UMB posiadają kategorią A oraz status KNOW (2012 – 2017). Ponadto UMB, jako jedyna polska uczelnia, zdobył prestiżowy grant na prowadzenie studiów doktoranckich w konkursie COFUND w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie w Programie Ramowym Komisji Europejskiej Horyzont 2020.

Aktualnie na 15 kierunkach medycznych studiuje 5200 studentów, w tym prawie 400 w języku angielskim. Studenci zagraniczni pochodzą m.in. z Norwegii, Szwecji, USA, Kanady, Niemiec, Hiszpanii, Arabii Saudyjskiej. Pełna oferta edukacyjna UMB to: Analityka Medyczna, Biostatystyka, Dietetyka, Elektroradiologia, Farmacja, Fizjoterapia, Kosmetologia, Lekarski, Lekarsko-Dentystyczny, Logopedia z Fonoaudiologią, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Ratownictwo Medyczne, Techniki Dentystyczne i Zdrowie Publiczne oraz studia doktoranckie i podyplomowe.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku jest otwarty na współpracę z przedsiębiorcami z różnych branż. Naukowcy UMB patentują i komercjalizują wiele wynalazków. Do jednych z ostatnich należą: Medical Honey produkt na bazie ekstraktu propolisu opóźniający rozwój glejaka mózgu, preparat na licencji UMB wzmacniający pszczoły firmy LOB, sztuczna ślina, czy prace nad ekstraktem z grzyba z Puszczy Białowieskiej, który w przyszłości pomoże zwalczać raka jelita grubego.

Od lat wszystkie ogólnopolskie rankingi wskazują na Uniwersytet Medyczny w Białymstoku jako najlepszą uczelnię akademicką w tej części Polski.
 

Powiązane artykuły

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zaprasza na nowy kierunek studiów II stopnia - Biostatystyka Kliniczna

absolwenci tego kierunku uzyskają podwójny dyplom - Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Hasselt University w Belgii.

czytaj dalej

Biologia i Chemia po akademicku

Ruszyła nowa edycja projektu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku skierowanego do uczniów szkół średnich.

czytaj dalej

Sukces Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w prestiżowym rankingu

Times Higher Education World University Rankings 2024

czytaj dalej

Wolne miejsca na studiach w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku prowadzi dodatkowe nabory na kierunkach stacjonarnych: Analityka Medyczna, Farmacja, Higiena Stomatologiczna, Zdrowie Publiczne i Epidemiologia

czytaj dalej

1 września ruszyła rekrutacja na studia II stopnia

w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

czytaj dalej

BIOSTATYSTYKA KLINICZNA prowadzona na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

otrzymała certyfikat akredytacyjny STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ 2023 oraz wyróżnienie w postaci certyfikatu nadzwyczajnego LIDER JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

czytaj dalej

4 maja ruszyła rekrutacja na studia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Wśród oferty UMB nowość- Zdrowie Publiczne i Epidemiologia - nowa formuła w większości online!

czytaj dalej

Próbna matura 2023

na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

czytaj dalej

Biologia i Chemia po akademicku

kontynuacja bezpłatnego projektu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku dla uczniów szkół średnich

czytaj dalej

Nowości w ofercie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

W UMB na maturzystów czeka prawie 1400 miejsc na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. W ofercie jest 16 kierunków...

czytaj dalej

XVIII Podlaski Festiwal Nauki I Sztuki 7-13 maja 2022

Już po raz osiemnasty podlaskie uczelnie zapraszają wszystkich mieszkańców naszego regionu do udziału w Podlaskim Festiwalu Nauki i Sztuki. To największa, cykliczna impreza w Polsce północno-wschodniej, popularyzująca naukę i sztukę w sposób bardzo przystępny.

czytaj dalej

Dzień Otwarty Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 2022

11 maja w godzinach 10:00-14:00 na dziedzińcu Pałacu Branickich odbędzie się Dzień Otwarty UMB

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane