Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

ZARZĄDZANIE W BRANŻY GIER WIDEO - studia I stopnia w Warszawie

Kierunek zarządzanie w branży gier wideo skierowany jest do osób, które chcą swoją przyszłość zawodową związać z branżą gier wideo. Będziemy kształcić przyszłych menedżerów, gotowych do pełnienia kluczowych biznesowych ról w istniejących i nowo powstających firmach gamingowych.

WYDZIAŁ Wydział Ekonomii i Zarządzania
TYP STUDIÓW studia I stopnia
JĘZYK PODSTAWOWY polski
CZAS TRWANIA STUDIÓW 3 lata
FORMA STUDIÓW stacjonarne, niestacjonarne
Uczelnia Łazarskiego

Globalny rynek gier wideo wg szacunków PWC przekroczy w 2020 roku wartość 90 miliardów USD. Gry wideo są najszybciej rosnącym segmentem rynku rozrywkowego (Entertainment), a firmy działające w branży przyciągają uwagę nie tylko graczy, ale również inwestorów i największych światowych funduszy. Również w Polsce branża gier wideo jest jednym z najważniejszych sektorów rynku, a polskie spółki giełdowe takie jak CD Projekt, Techland, 11Bit, czy Playway swoją wartością i wyceną przewyższają już spółki z bardziej tradycyjnych obszarów gospodarki. Na całym świecie już ponad 2,5 miliarda ludzi określa się mianem „gracza”. Największe rynki zbytu gier wideo to USA, Chiny i kraje Europy Zachodniej. Jednocześnie ponad 80% wartości całego rynku gier wideo pochodzi ze sprzedaży oprogramowania gier wideo.

W tak dynamicznie rozwijającej się branży stale tworzą się nowe firmy: studia deweloperskie, wydawcy i producenci gier. W samej Polsce pracuje i tworzy gry blisko 400 niezależnych podmiotów, spośród nich tylko spółki notowane publicznie wyceniane są już na wartość blisko 30 miliardów złotych.

Studia łączą wybrane elementy kierunków: zarządzanie, zarządzanie projektami, HR, marketing i PR, produkcja oraz cechuje je mocny nacisk na naukę języków obcych, w szczególności języka angielskiego. W toku studiów uczestnicy pozyskają umiejętności przywódcze i produkcyjne, mające zastosowanie w branży gier. Ponadto studenci będą mieli okazję poznać i zrozumieć najnowsze trendy w technologii gier. Ukończenie kierunku zapewni studentom wiedzę i doświadczenia potrzebne do biegłego poruszania się w branży gier wideo oraz umiejętności potrzebne do pełnienia szeregu ważnych funkcji w firmach gamingowych.

Jako student zarządzania w branży gier wideo:

 • Zdobędziesz wiedzę nie zbędną do rozpoczęcia kariery w jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się przemysłów na świecie.
 • Nauczysz się zarządzać projektami, nadzorować pracę zespołu deweloperskiego, rozumieć specyfikę produkcji gier i rolę poszczególnych członków zespołu.
 • Otrzymasz wiedzę z zakresu wprowadzenia do Pythona z elementami programowania.
 • Skorzystasz z doświadczenia praktyków z dziedziny marketingu, influencer marketingu i PR-u gier wideo, którzy od lat zajmują się promocją i wydawaniem gier.
 • Nauczysz się szacować, opracowywać budżet i planować przychody gier wideo.
 • Nauczysz się nowoczesnych metod i narzędzi planowania, motywowania i kontroli zarządczej niezbędnych do pracy na stanowiskach operacyjnych i menedżerskich w firmach z branży gier wideo.
 • Poznasz branżowy język angielski.
 • Zdobędziesz praktykę w firmach tworzących gry (polskie spółki gamingowe).

Przedmioty specjalnościowe wybierasz pod koniec drugiego roku i realizujesz na trzecim:

RYNEK GIER WIDEO: HISTORIA, STRUKTURA, PODMIOTY I WYDARZENIA

Opis przedmiotu:

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z historią branży gier wideo, zaprezentowanie sylwetek kluczowych twórców gier i osób mających wpływ na rozwój branży, jak również prezentacja funkcjonujących na rynku firm, opis struktury rynku i trendów, które ukształtowały przemysł tworzenia gier wideo oraz klasyfikacja gier wideo.

Lista kluczowych zagadnień:

 • Historia gier wideo - 12h
 • Struktura rynku gier wideo - 8h
 • Osobistości rynku gier wideo - 5h
 • Klasyfikacja gier wideo: gatunki, rodzaje rozgrywki, kategorie wiekowe - 5h
FINANSE W GRACH WIDEO

Opis przedmiotu:

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z całościowym procesem budżetowania produkcji gry, planowania kosztów stałych i zmiennych, prognozowania przychodów ze sprzedaży gry, metodyk oceny ryzyka w projekcie oraz technik potrzebnych do skutecznego nadzorowania finansowej strony projektu growego.

Lista kluczowych zagadnień:

 • Planowanie budżetu projektu - koszty – 8h
 • Planowanie budżetu projektu - przychody – 8h
 • Planowanie Cash Flow w projekcie – 8h
 • Szacowanie ryzyka projektu - 6h
PODSTAWY BUDOWY I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ GIER WIDEO

Opis przedmiotu:

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z metodyką i technikami zarządzania produkcją gier wideo. Studenci nauczą się podstaw wykorzystywanych przez producentów gier wideo w procesie produkcji, poznają poszczególne role i zakres obowiązków członków zespołów projektowych, nauczą się szacować czas potrzebny do realizacji zadań, prowadzić backlog projektu oraz rozwiązywać problemy z wykorzystaniem elementów metodyk Agile.

Lista kluczowych zagadnień:

 • Budowa i struktura gry wideo – 5h
 • Zarządzanie produkcją gry wideo – 15h
 • Tworzenie dokumentacji projektowej – 5h
 • Zarządzanie zespołem projektowym - 5h
ZARZĄDZANIE WYDANIEM GRY

Opis przedmiotu:

Celem zajęć jest całościowe zapoznanie słuchaczy z procesami towarzyszącymi wydaniu gry wideo takimi jak: lokalizacja, testy jakościowe i inne (QA), porting (przenoszenie gier pomiędzy platformami sprzętowymi) oraz odpowiednia konfiguracja gry, aby było możliwe jej wydanie na platformach cyfrowej dystrybucji i fizycznie.

Lista kluczowych zagadnień:

 • Zarządzanie procesem lokalizacji gry wideo– 8h
 • Zarządzanie procesem testowania i sprawdzania jakości – QA – 8h
 • Konfiguracja platform cyfrowej dystrybucji: Steam/Konsole – 8h
 • Porting – 6h
MARKETING GIER WIDEO

Opis przedmiotu:

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z najbardziej skutecznymi strategiami i taktykami marketingowymi stosowanymi przez wydawców i twórców gier na całym świecie. Studenci dowiedzą się, w jaki sposób wykorzystać w promocji gier wideo social media, influencer marketing, współpracę z platformami streamingowymi, serwisy społecznościowe i komunikatory np. Discord. Poznają najlepsze praktyki we współpracy z platformami cyfrowej sprzedaży Steam, GOG czy Humble Store. Dzięki temu przedmiotowi studenci zdobędą wiedzę, która umożliwi im wprowadzenie swoich gier do sprzedaży na globalnym rynku i osiągnięcie sukcesu w branży.

Lista kluczowych zagadnień:

 • Platformy cyfrowej sprzedaży – 8h
 • Budowanie społeczności wokół gry – 8h
 • Tworzenie strategii marketingowej gry – 8h
 • Tworzenie materiałów marketingowych - 6h

Więcej...
 

Powiązane kierunki

ZARZĄDZANIE ONLINE

Studia asynchroniczne (online) skierowane są do osób, które chcą studiować… po swojemu!

czytaj dalej

Prawnik przyszłości, czyli jaki?

Nowy kierunek Prawo w IT na Uczelni Łazarskiego

czytaj dalej

Trwa rekrutacja na specjalność Airline Management

Uczelnia Łazarskiego nieustannie poszukuje sposobów i narzędzi, które pozwolą zoptymalizować działania podejmowane przez podmioty świadczące usługi lotnicze.

czytaj dalej

Kierunek Lekarski

Uczelnia Łazarskiego rozpoczęła kształcenie lekarzy jako pierwsza niepubliczna placówka w Warszawie. Wartością studiów medycznych na Uczelni Łazarskiego jest indywidualizacja procesu nauczania oraz dbałość o najwyższą jakość kształcenia.

czytaj dalej

PRAWO W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM - studia II stopnia

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy, Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego uruchomił na Wydziale Prawa i Administracji nowy kierunek studiów magisterskich - Prawo w samorządzie terytorialnym - dedykowany absolwentom wszystkich studiów licencjackich.

czytaj dalej

Aviation Law and Professional Pilot

Już od pierwszego roku studiów zapewniamy praktyki, które będą odbywać się w profesjonalnym ośrodku szkolenia pilotów - Goldwings Flight Academy. Ośrodek posiada certyfikat APPROVAL wydany przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zezwalający na prowadzenie szkoleń pilotów.

czytaj dalej

Stosunki międzynarodowe

Kierunek stosunki międzynarodowe rozwija się pod auspicjami Centrum Naukowego Uczelni Łazarskiego i Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Kierunek uzyskał najwyższą ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej, co potwierdza wysoką wartość merytoryczną programu studiów.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane