Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Trwa rekrutacja na specjalność Airline Management

Uczelnia Łazarskiego nieustannie poszukuje sposobów i narzędzi, które pozwolą zoptymalizować działania podejmowane przez podmioty świadczące usługi lotnicze.

WYDZIAŁ Wydział Ekonomii i Zarządzania
TYP STUDIÓW studia II stopnia
JĘZYK PODSTAWOWY angielski
CZAS TRWANIA STUDIÓW 2  lata
FORMA STUDIÓW jeden zjazd w semestrze (jedno spotkanie w Biurze Zarządu IATA w Genewie) / pozostałe zajęcia online w weekendy
Uczelnia Łazarskiego

Konieczność kształcenia wykwalifikowanej kadry i podnoszenia kompetencji tych, którzy już uczestniczą w procesie zarządzania lub nadzoru nad podmiotami lotniczymi, w obliczu nowych wyzwań stojących przed sektorem, jest dziś warunkiem sine qua non powodzenia procesu reformy lotnictwa.

Uczelnia Łazarskiego we współpracy z IATA uruchomiła nową specjalność - Airline Management - skierowaną  zarówno do osób przygotowujących się do pracy w liniach lotniczych: kadry zarządzającej, w tym nowych menedżerów w branży lotniczej, pracowników linii lotniczych awansujących na stanowiska kierownicze, jak i obecnych menedżerów, chcących poszerzyć wiedzę. Partnerami programu są także Polskie Linie Lotnicze LOT i Polska Grupa Lotnicza.

Podczas dwuletnich studiów w języku angielskim studenci odbędą zajęcia w Uczelni Łazarskiego oraz spotkanie w siedzibie zarządu IATA w Genewie. Reszta spotkań będzie prowadzona online w weekendy. W programie Airline Management zawarte są trzy szkolenia z ekspertami IATA: trzygodzinny kurs online „Overview of Air Transportation System TCVG-92”, jednodniowy kurs Airline Business Foundations oraz warsztaty w Genewie. Po ukończeniu studiów absolwenci Airline Management otrzymają dyplom Uczelni Łazarskiego oraz dwa certyfikaty IATA – najbardziej rozpoznawalne na świecie dokumenty potwierdzające kompetencje do pracy na rynku przewozów lotniczych.

Nasza kadra to doświadczeni wykładowcy i praktycy, specjaliści lotniczy, ale przede wszystkim pasjonaci lotnictwa i latania. Dzięki temu nasi studenci zdobywają szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną połączoną z rozwojem umiejętności miękkich oraz możliwością realizowania pasji na najwyższym poziomie.


Atuty


 • Innowacyjna wiedza z zakresu prawa lotniczego, marketingu lotniczego, ekonomii i zarządzania, HR, umiejętności miękkich;
 • Rozwijanie praktycznych umiejętności podejmowania decyzji operacyjnych i strategicznych;
 • Wiedza przekazywana przez doświadczonych ekspertów w dziedzinie lotnictwa cywilnego oraz wybitnych naukowców;
 • Zajęcia warsztatowe w małych grupach;
 • Zajęcia i warsztaty praktyczne z instruktorami IATA;
 • Certyfikat ukończenia kursu „Przegląd systemu transportu lotniczego TCVG-92”;
 • Certyfikat ukończenia kursu „Podstawy Biznesu Lotniczego”;
 • 20-minutowy lot z instruktorem na Airbusie A320 w ramach programu studiów.

Dowiesz się między innymi o


 • budowaniu i zarządzaniu relacjami z liniami lotniczymi;
 • zarządzaniu kryzysowym w lotnictwie;
 • zarządzaniu jakością w liniach lotniczych;
 • zarządzaniu bezpieczeństwem i ochroną;
 • zarządzanie finansami linii lotniczych;
 • zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami prawa pracy w liniach lotniczych;
 • marketingu i public relations;
 • zarządzaniu sprzedażą lotniczą.

Specjalność Airline Management otwiera szereg możliwości rozwoju kariery na wszelkiego rodzaju stanowiskach kierowniczych przede wszystkim w liniach lotniczych, ale także w polskich i międzynarodowych organizacjach zajmujących się lotnictwem cywilnym, firmach związanych z eksploatacją lotnisk czy zajmujących się obsługą naziemną.

Więcej informacji na stronie: 
https://rekrutacja.lazarski.pl/oferta/studia/airline-management/  

Skontaktuj się z Biurem Rekrutacji Uczelni Łazarskiego, aby dowiedzieć się więcej:
Kontakt do Biura Rekrutacji:
e-mail: rekrutacja@lazarski.edu.pl
telefon: (+48) 22 54 35 505




 

Powiązane kierunki

ZARZĄDZANIE ONLINE

Studia asynchroniczne (online) skierowane są do osób, które chcą studiować… po swojemu!

czytaj dalej

Prawnik przyszłości, czyli jaki?

Nowy kierunek Prawo w IT na Uczelni Łazarskiego

czytaj dalej

Kierunek Lekarski

Uczelnia Łazarskiego rozpoczęła kształcenie lekarzy jako pierwsza niepubliczna placówka w Warszawie. Wartością studiów medycznych na Uczelni Łazarskiego jest indywidualizacja procesu nauczania oraz dbałość o najwyższą jakość kształcenia.

czytaj dalej

PRAWO W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM - studia II stopnia

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy, Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego uruchomił na Wydziale Prawa i Administracji nowy kierunek studiów magisterskich - Prawo w samorządzie terytorialnym - dedykowany absolwentom wszystkich studiów licencjackich.

czytaj dalej

Aviation Law and Professional Pilot

Już od pierwszego roku studiów zapewniamy praktyki, które będą odbywać się w profesjonalnym ośrodku szkolenia pilotów - Goldwings Flight Academy. Ośrodek posiada certyfikat APPROVAL wydany przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zezwalający na prowadzenie szkoleń pilotów.

czytaj dalej

ZARZĄDZANIE W BRANŻY GIER WIDEO - studia I stopnia w Warszawie

Kierunek zarządzanie w branży gier wideo skierowany jest do osób, które chcą swoją przyszłość zawodową związać z branżą gier wideo. Będziemy kształcić przyszłych menedżerów, gotowych do pełnienia kluczowych biznesowych ról w istniejących i nowo powstających firmach gamingowych.

czytaj dalej

Stosunki międzynarodowe

Kierunek stosunki międzynarodowe rozwija się pod auspicjami Centrum Naukowego Uczelni Łazarskiego i Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Kierunek uzyskał najwyższą ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej, co potwierdza wysoką wartość merytoryczną programu studiów.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane