Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Rok zalozenia: 1995 | Rektor: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Roszczynialski 

Studia I – go stopnia
  • Zarządzanie – specjalności:
• Zarządzanie kadrami
• Zarządzanie finansami
• Komputerowe wspomaganie procesów zarządzania
• Handel i biznes międzynarodowy
• Ekonomia i zarządzanie produkcją

  • Finanse i rachunkowość – specjalności:
• Ubezpieczenia
• Rachunkowość
• Finanse publiczne
• Finanse Przedsiębiorstwa
• Bankowość

  • Informatyka – specjalności:
• Technologie internetowe
• Systemy informatyczne i sieci komputerowe

  • Socjologia – specjalności
• Socjologia organizacji
• Kultura media i komunikacja społeczna
• Socjologia problemów społecznych


Studia II – go stopnia

  • Zarządzanie – specjalności:
• Zarządzanie kadrami
• Zarządzanie finansami
• Komputerowe wspomaganie procesów zarządzania
• Handel i biznes międzynarodowy
• Ekonomia i zarządzanie produkcją


Studia podyplomowe:

• Studia Administracji Europejskiej. Zarządzanie funduszami unijnymi
• Coaching - metoda rozwoju kompetencji organizacyjnych 5.XI.2010 NOWOŚĆ
• Strategiczne Zarządzanie Apteką NOWOŚĆ!!!
• Zarządzanie projektami 16.X.2010
• Rachunkowość 22.X.2010
• Psychologia wpływu i komunikacja perswazyjna w biznesie i przywództwie 05.XI.2010
• Zarządzanie komunikacją marketingową i medialną 22.X.2010 NOWOŚĆ
• Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 22.X.2010
• Jakość i ochrona środowiska oraz bezpieczeństwo pracy - 22.X.2010
• Zarządzanie produkcją oraz bezpieczeństwem danych - 22.X.2010
• Komputerowa symulacja marketingowa
• Strategie zarządzania małą firmą 05.XI.2010
• Handel Zagraniczny
• Zarządzanie logistyką


Zasady rekrutacji:


  • Do uczelni przyjmowani są kandydaci ze starą i nową maturą (bez względu na zdawany na niej przedmiot).
  • Zapraszamy także osoby niezadowolone ze studiów na innych kierunkach!
  • Przypominamy też, że cały czas czeka na Was 200 bezpłatnych miejsc na studiach za wyniki maturalne!
  • Osoby, które zakończyły studia I stopnia zapraszamy na studia magisterskie.

Zapraszamy do siedziby Uczelni - al. Kijowska 14 w Krakowie.

Zapisu można dokonać także on-line wypełniając ankietę:
• na studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie)
• na studia II stopnia (Studia Magisterskie)
• na Studia Podyplomowe

Rekrutację prowadzimy przez cały rok.
Istnieje możliwość studiów w systemie dziennym (stacjonarnym) i zaocznym (niestacjonarnym).
Obydwie formy kształcenia wspomagane są przez Internet. Wszyscy studiujący objęci są systemem stypendialnym.

Pamiętaj! Co trzeci student otrzymuje stypendium.
U nas również możesz skorzystać z kredytu studenckiego.

Zajęcia zaczynają się od października i lutego.

Uczelnia uzyskała certyfikat “Wiarygodna szkoła”
na rok akademicki 2008/2009

Kierunki wykładane na uczelni:

finanse i rachunkowość I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
socjologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie