Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Rok założenia: 1998 | Rektor: dr Marcin Smolira

przejdź do spisu treści


WSPA – najstarsza uczelnia prywatna w Lublinie!


Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie rozpoczęła swoją działalność w 1998 roku otwierając specjalność „Zarządzanie przedsiębiorstwem".

WSPA w Lublinie działa na podstawie zgody Ministra Edukacji Narodowej oraz w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.), przepisów wydanych na jej podstawie, jak również zgodnie ze swoim statutem. Założycielem Uczelni jest Centrum Kształcenia Menedżerów Przemysłowych w Lublinie Sp z o.o. (CKMP) - spółka działająca na rynku edukacyjnym od 1992 roku.

Aktualnie WSPA kształci na studiach I i II stopnia oraz na studiach podyplomowych.

Studia Dlaczego WSPA


Droga do wiedzy prowadzi nie tylko przez podręczniki, jest zdobywana przede wszystkim przez kontakt z wykładowcami. Nie bez znaczenia jest także otoczenie, w którym to przyswajanie wiedzy się odbywa. Od warunków studiowania w dużym stopniu zależą wyniki osiągane na studiach. Dlatego Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie czyni starania, aby warunki studiowania były komfortowe. WSPA kształci praktycznie, ponad 60% zajęć to warsztaty i ćwiczenia. Oferujemy studia stacjonarne, niestacjonarne, niestacjonarne wspomagane internetem, studia podyplomowe, kursy i szkolenia. Prowadzimy także studia w języku angielskim. Atutem uczelni jest pełne dostosowanie dla potrzeb studentów niepełnosprawnych.


Co nas wyróżnia?


 • kształcimy według europejskich standardów edukacyjnych,
 • przekazujemy wiedzę praktyczną, przystosowaną do wymogów rynku pracy,
 • programy studiów konsultujemy z pracodawcami,
 • mamy innowacyjne podejście do nauki,
 • zajęcia prowadzimy w ramach warsztatów i projektów,
 • posiadamy przyjazną kadrę dydaktyczną,
 • u nas panuje partnerska atmosfera,
 • wspieramy aktywne życie studenckie,
 • oferujemy atrakcyjne warunki wymiany międzynarodowej,
 • jesteśmy w dogodnej lokalizacji,
 • posiadamy certyfikat TÜV,
 • posiadamy specjalistycznie wyposażone pracownie.

przejdź do spisu treści

Administracja


Nowe zadania, postęp technologiczny, rosnące wymagania interesantów wymagają permanentnego dostosowywania administracji do zmieniających się warunków.

Jako jedyni uczymy nie tylko tego jaka jest aktualnie, ale przede wszystkim jaka BĘDZIE administracja publiczna. Program kierunku uwzględnia najnowsze zmiany i trendy w administracji

Przewiduje jakie umiejętności i kompetencje będą potrzebne i poszukiwane przez pracodawców.

Wykładowcy to doskonale zorientowani PRAKTYCY życia publicznego, którzy przekazują wiedzę oraz praktyczne umiejętności niezbędne do sprawnego funkcjonowania w administracji.

Absolwenci kierunku administracja bez problemu znajdują zatrudnienie i są cenionymi, poszukiwanymi na rynku pracownikami.

Przygotujemy Cię do pracy w:

 • administracji samorządowej (urzędach miast, gmin, starostwach powiatowych, urzędzie marszałkowskim),
 • instytucjach samorządowych (urzędach pracy, zakładach pomocy społecznej),
 • administracji rządowej (ministerstwach, urzędach wojewódzkich i jednostkach podległych),
 • instytucjach oświatowych,
 • organizacjach niekomercyjnych (fundacjach, stowarzyszeniach),
 • działach administracyjnych instytucji komercyjnych

Warto u nas studiować Administrację!

Atuty kierunku:

 • Profesjonalna kadra dydaktyczna z doświadczeniem zarówno akademickim, jak i praktycznym.
 • Nowoczesne metody nauczania pozwalające na rozwój własny w trakcie studiów.
 • Możliwość skorzystania z bezpłatnych porad doradcy zawodowego.
 • Kształcenie praktyczne.
 • Praktyki w prestiżowych instytucjach w kraju i za granicą!
 • Możliwość uczestnictwa w programie Erasmus.
 • Możliwość udziału w WSPA w bezpłatnych szkoleniach potwierdzanych certyfikatem.
 • Wycieczki do instytucji związanych z administracją.
 • Już na pierwszym roku studiów wysokie stypendia.

Sylwetka absolwenta

 • zna najnowsze trendy dotyczące zarządzania w administracji,
 • posiada gruntowną wiedzę i praktyczne umiejętność związane z pracą w administracji,
 • zna przepisy prawa, umie je interpretować i stosować w codziennej praktyce,
 • potrafi zdiagnozować potrzeby społeczne, zaprojektować i wdrożyć zasady partycypacji,
 • jest profesjonalnie przygotowany do aplikowania na stanowiska urzędnicze administracji rządowej i samorządowej,
 • potrafi korzystać z najnowszych rozwiązań informatycznych stosowanych w administracji.

Specjalności

Wybierz jedną z nowoczesnych, odpowiadających rynkowi pracy specjalności:

 • Administracja publiczna

W ramach specjalizacji administracja publiczna studenci nabywają wiedzę, kompetencje i umiejętności przede wszystkim z zakresu kierowania w administracji publicznej, zatrudniania w tej administracji, systemu podatkowego, jak również finansów samorządowych. Absolwenci, którzy wybierają tę specjalizację zwykle upatrują swojego miejsca na rynku pracy w administracji publicznej, centralnej, lokalnej lub samorządowej, albo marzą o karierze, w tym karierze politycznej w administracji różnego szczebla.

 • Administracja biznesu zagranicznego

W ramach specjalizacji administracja biznesu zagranicznego studenci nabywają wiedzę, kompetencje i umiejętności przede wszystkim z zakresu prowadzenia biznesu zagranicznego, obrotu gospodarczego z uwzględnieniem stosunków z podmiotami zagranicznymi, a także zasad ochrony praw podmiotów pozostających w relacjach z biznesem zagranicznym. Przed absolwentami, którzy wybiorą tę specjalizację otwierają się liczne i nowoczesne perspektywy zawodowe, m.in. możliwość założenia w Polsce albo innych krajach UE własnej działalności gospodarczej, a także pracy w strukturze administracji biznesu zagranicznego w Polsce, innych krajach europejskich i Świata.

 • E-biznes i administracja 

W ramach specjalizacji e-biznes i administracja studenci nabywają wiedzę, kompetencje i umiejętności zwłaszcza z zakresu zarządzania biznesem oraz zarządzania w administracji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w tym technologii informatycznych. Absolwentów, którzy wybiorą tę specjalizację wyróżnia przede wszystkim naturalne ukierunkowanie na zastosowanie technologii informatycznych w biznesie i administracji, w tym prowadzenie biznesu w nowoczesnej formie z wykorzystaniem narzędzi internetowych, tzw. e-usługi oraz wykorzystanie technologii informatycznych w tzw. e-administracji przy sprawnym, szybkim i kompletnym załatwianiu spraw w urzędach administracji centralnej, lokalnej oraz samorządowej

przejdź do spisu treści

Architektura


Jako absolwent będziesz przygotowany do twórczej pracy w dziedzinie projektowania architektonicznego i urbanistycznego! Zdobędziesz wiedzę z zakresu historii, teorii architektury i urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa, technologii budowlanych, konstrukcji, fizyki budowli oraz projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Zdobyte wiadomości umożliwią Ci planowanie nowych lub ochronę istniejących wartości kulturowych. Studia inżynierskie obejmując zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty kształcenia umożliwią Ci poznanie przepisów techniczno - budowlanych dotyczących budownictwa, prawa budowlanego, ochrony praw autorskich, etyki zawodowej, ekonomiki, organizacji procesu inwestycyjnego i projektowego w kraju oraz państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Zdobędziesz wiedzę z zakresu metod organizacji i przebiegu procesu inwestycyjnego.

Studia trwają 7 semestrów (3,5 roku) i kończą się uzyskaniem tytułu Inżyniera Architekta.

Perspektywy pracy

Studia dadzą Ci możliwość podjęcia działalności zawodowej w branży architektonicznej w zakresie projektowania urbanistycznego i projektowania obiektów architektury wraz z ich otoczeniem oraz w wykonawstwie i nadzorze budowlanym.

Warto u nas studiować Architekturę!

Atuty kierunku:

 • Profesjonalna kadra dydaktyczna!
 • Program studiów przygotowuje do twórczej pracy w dziedzinie projektowania architektonicznego i urbanistycznego! Wiedza z zakresu historii, teorii architektury i urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa i technologii budowlanych, konstrukcji, fizyki budowli oraz projektowania architektonicznego i urbanistycznego umożliwi im planować w przyszłości nowe lub chronić istniejące wartości kulturowe.
 • Studia inżynierskie obejmują zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty kształcenia. Umożliwią absolwentom poznanie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących budownictwa, prawa budowlanego, autorskiego i etyki zawodowej, ekonomiki, organizacji procesu inwestycyjnego i projektowego w kraju oraz państwach członkowskich Unii. Absolwenci kierunku zdobędą wiedzę z zakresu metod organizacji i przebiegu procesu inwestycyjnego.
 • Kształcenie przystosowane do Krajowych Ram Kwalifikacji!
 • Możliwość uczestnictwa w programie Erasmus!
 • Realizacja własnych eventów artystycznych na terenie Uczelni.
 • Możliwość aktywnego działania w grupie poprzez koło naukowe Architektów.
 • Chcesz stworzyć na uczelni graffiti, masz pomysł na własne wydarzenie artystyczne – Uczelnia jest do Twojej dyspozycji

 

przejdź do spisu treści

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna


W trakcie praktycznych zajęć, które prowadzą redaktorzy i wydawcy z m.in. z Telewizji Polskiej, Polskiego Radia, Radia ESKA, Radia Lublin, Radia Freee, portalu Wirtualna Polska, poznasz warsztat pracy dziennikarza informacyjnego oraz pracy reportera, redaktora i wydawcy. Dla najlepszych studentów zapewniamy płatne praktyki min. w Telewizji Polskiej, Polskim Radiu, Radiu ESKA i Telewizji Polsat.

Podczas studiów, studenci będę redagować i prowadzić portal informacyjny, którego treści tworzyć będą pod kierunkiem praktyków. Pozwoli to na nabycie niezbędnego doświadczenia w pracy redakcyjnej. W ramach programu nabędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu prawidłowego redagowania tekstów, materiałów foto i wideo. 

Przygotujemy Cię do pracy w:

 • telewizji publicznej i komercyjnej,
 • stacjach radiowych,
 • prasie,
 • redakcjach portali internetowych,
 • agencjach public relations,
 • agencjach reklamowych,

Warto u nas studiować
Dziennikarstwo i komunikację społeczną!

Atuty kierunku:

 • Profesjonalna kadra dydaktyczna z doświadczeniem zarówno akademickim, jak i praktycznym.
 • Praktyki w prestiżowych instytucjach w kraju i za granicą!
 • Możliwość uczestnictwa w programie Erasmus.
 • Nowoczesne metody nauczania pozwalające na rozwój własny w trakcie studiów.
 • Możliwość skorzystania z bezpłatnych porad doradcy zawodowego.
 • Możliwość udziału w ogólnopolskich warsztatach dziennikarskich.
 • Kształcenie praktyczne.
 • Już na pierwszym roku studiów wysokie stypendia.
 • Współpraca z TVP Lublin, Radiem ESKA, Programem 3 Polskiego Radia

Specjalności

Wybierz jedną z nowoczesnych, odpowiadających rynkowi pracy specjalności:

 • Public relations i marketing medialny (zajęcia w języku polskim i angielskim)

Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna kształci nie tylko przyszłych dziennikarzy, ale i specjalistów np. z zakresu public relations, dziennikarstwa on-line, marketingu, reklamy, komunikacji wizualnej. Jesteśmy jedynym kierunkiem w regionie, który prowadzi specjalność public relations w języku angielskim. Pokazujemy w praktyce, jak wygląda komunikacja społeczna, nie nudzimy teorią. Uczą u nas najlepsi dziennikarze-praktycy i wykładowcy z długoletnim stażem. Efekty ćwiczeń są wdrażane w praktyce, podczas zadań projektowych. Po ukończeniu studiów będziesz umieć nie tylko poruszać się swobodnie w świecie mediów, składać gazetę, montować filmy, audycje radiowe, pisać profesjonalne blogi, ale także staniesz się ekspertem w zakresie public relations i promowania wizerunku. Możesz więc zostać dziennikarzem, rzecznikiem prasowym, specjalistą PR czy marketingu z dodatkową świetną znajomością branżowego języka angielskiego.

 • Współczesne narzędzia komunikacji audiowizualnej

MoJo /mobilne dziennikarstwo/ - dziennikarstwo wykorzystujące najnowsze technologie oparte na możliwościach smartfonów, gdzie smartfon jest dla dziennikarza zarówno kamerą, mikserem dźwięku, zestawem montażowym, i... wozem satelitarnym, a co najważniejsze - mieści się w kieszeni dziennikarza, który z kolei może uprawiać swój zawód sprawniej, dużo szybciej i w pełni niezależnie

 • Dziennikarstwo międzynarodowe 

Specjalność wspólna dla stosunków międzynarodowych i dziennikarstwa. Przygotowuje do pracy w środowisku międzynarodowym, daje podstawowe umiejętności z zakresu dziennikarstwa i pogłębioną znajomość stosunków międzynarodowych. Przygotowuje do pracy w charakterze korespondenta zagranicznego, komentatora polityki międzynarodowej, analityka stosunków międzynarodowych.

 

przejdź do spisu treści

Finanse i Rachunkowość 


Studia na kierunku Finanse i Rachunkowość umożliwiają poznanie mechanizmów funkcjonowania rynków finansowych, przedsiębiorstw, banków itp. Dzięki nim rozwiniesz umiejętności przewidywania i badania zjawisk ekonomicznych zachodzących w przedsiębiorstwach i na otaczającym je rynku oraz zdobędziesz kwalifikacje pozwalające na efektywne rozwiązywanie problemów rachunkowości i zarządzania finansami oraz kierowania finansowymi działami organizacji gospodarczych – tego nie  umożliwią Ci inne kierunki studiów.

Największymi atutami tego kierunku są:

 • Profesjonalna kadra dydaktyczna z doświadczeniem  praktycznym.
 • Program pozwalający na przygotowanie do samodzielnego projektowania przedsięwzięć finansowych i systemów rachunkowości oraz do zarządzania finansami.

Będziesz miał możliwość profesjonalnej nauki języka obcego w biznesie. Rozwiniesz swoje umiejętności dzięki udziale w organizowanym przez WSPA specjalistycznych kursach i szkoleniach z zakresu komunikacji i autoprezentacji, rozwoju osobistego, funkcjonowania giełdy, small biznesu, kierowania projektami itp.

Przygotujemy Cię do pracy w:

 • księgowości
 • działach ekonomiczno-finansowych
 • działach controllingowych
 • własnym biznesie
 • centrach finansowo-księgowych
 • bankach
 • towarzystwach ubezpieczeniowych
 • firmach doradztwa biznesowego

Warto u nas studiować Finanse i rachunkowość!

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów na kierunku Finanse i Rachunkowość będziesz posiadał umiejętności poruszania się po rynkach finansowych i w obszarze bankowości. Umożliwią Ci to zdobyte specjalistyczne kompetencje w zakresie rachunkowości i finansów przedsiębiorstw i instytucji finansowych. Będziesz potrafił samodzielnie prowadzić małą księgowość i zarządzać finansami niewielkiego biznesu oraz samodzielnie przeprowadzić kompletną analizę rynku finansowego i zarządzać portfelem papierów wartościowych.

Specjalności

Wybierz jedną z nowoczesnych, odpowiadających rynkowi pracy specjalności:

 • Finanse i bankowość

Dzięki tej specjalizacji student rozwija umiejętności poruszania się po rynkach finansowych i w obszarze bankowości. Poznaje także tajniki funkcjonowania sektora bankowego i ubezpieczeniowego od strony praktycznej. Po ukończonej specjalizacji student jest w stanie samodzielnie poruszać się w skomplikowanym świecie sektora finansowego.

 • Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw

W trakcie specjalizacji student rozwija umiejętności specjalistyczne w zakresie rachunkowości i finansów przedsiębiorstw. Doskonali także kompetencje w zakresie prowadzenia księgowości i zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Po ukończonej specjalizacji student jest w stanie formułować i realizować finansowe cele funkcjonowania przedsiębiorstwa z wykorzystaniem narzędzi rachunkowo-finansowych.

przejdź do spisu treści

Gospodarka przestrzenna


Studia zapewniają uzyskanie wiedzy z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego oraz przestrzennej organizacji społeczno-gospodarczej, ekonomicznej, przyrodniczej, społecznej, technicznej, urbanistycznej niezbędnej do kształtowania przestrzeni zurbanizowanej, ochrony jej wartości oraz rewitalizacji przestrzeni zdegradowanych zgodnie z zasadami ładu przestrzennego, potrzebami ludzi, wymogami cywilizacyjnymi, a także zasadami rozwoju zrównoważonego. 

WARTO U NAS STUDIOWAĆ GOSPODARKĘ PRZESTRZENNĄ

JAKO JEDYNA UCZELNIA W KRAJU OFERUJEMY:

 • W TRAKCIE STUDIÓW INŻYNIERSKICH ZREALIZOWANIE PROGRAMU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE WYCENY NIERUCHOMOŚCI.
 • PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO NA RZECZOZNAWCĘ MAJĄTKOWEGO.

Przygotujemy Cię do pracy w:

 • biurach projektowych, pracowniach urbanistycznych,
 • zespołach przygotowujących projekty studiów i plany zagospodarowania przestrzennego na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym,
 • jednostkach administracji samorządowej i rządowej,
 • wydziałach planowania urzędów administracji samorządowej i rządowej,
 • agencjach rozwoju, agencjach nieruchomości, agencjach pośredniczących w obrocie nieruchomościami,
 • prowadzeniu własnej działalności gospodarczej,
 • bankach i towarzystwach ubezpieczeniowych,
 • urzędach i przedsiębiorstwach prowadzących gospodarkę nieruchomościami,
 • firmach konsultingowych i doradczych oraz innych firmach otoczenia biznesu,
 • spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów inżynierskich o specjalności REWITALIZACJA otrzymuje dyplom inżyniera i jest wyposażony w wiedzę i umiejętności umożliwiające prawidłowe kierowanie działaniami związanymi z rewitalizacją, jest profesjonalnie przygotowany do pełnienia funkcji managera ds. rewitalizacji, operatora programu lub projektu rewitalizacyjnego zarówno na obszarze kraju, UE jak i poza nią. Posiada  umiejętności menedżerskie w aspekcie współpracy w interdyscyplinarnym zespole oraz kierowania zespołami ludzkimi.

Absolwent studiów inżynierskich o specjalności WYCENA NIERUCHOMOŚCI otrzymuje dyplom inżyniera i dodatkowo zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych na kierunku, którego program umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie wyceny nieruchomości w takim stopniu, jak program STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w zakresie wyceny nieruchomości. 

przejdź do spisu treści

Informatyka


Dzięki studiom w WSPA na kierunku Informatyka studenci otrzymują wszechstronne wykształcenie, które umożliwia pracę w całym obszarze informatyki i teleinformatyki. Stawiając na przekazywanie wiedzy praktycznej, ograniczamy do niezbędnego minimum zajęcia teoretyczne wyróżniając się przez to stosowaną metodą warsztatową i projektową. Nasze laboratoria wyposażone są w stanowiska PC, Mac Mini oraz urządzenia mobilne (tablety oraz smartphony pod kontrolą systemów Android oraz iOS) i tablice interaktywne, a w zależności od rodzaju prowadzonych zajęć komputery działają pod kontrolą systemów z rodziny Windows, Linux oraz OS X. Posiadamy również specjalistyczne laboratoria do nauki budowy sieci. Zależnie od wybranej specjalizacji, uczymy jak projektować i budować systemy informatyczne, jak projektować i budować sieci komputerowe oraz administrować systemami, jak budować aplikacje internetowe i mobilne.

Naszą kadrę dydaktyczną stanowią profesjonaliści - osoby, które na co dzień wykorzystują posiadaną specjalistyczną wiedzę w pracy zawodowej. W większości są to pracownicy lub właściciele firm informatycznych oraz praktycy z wieloletnim stażem. Dlatego w odróżnieniu od innych Uczelni, nasz program jest na bieżąco uaktualniany, aby studenci nabywali praktyczną wiedzę o najpopularniejszych i najnowszych dostępnych technologiach informatycznych.

Przygotujemy Cię do pracy w:

 • Działach IT dowolnych organizacji
 • Software House’ach
 • Firmach telekomunikacyjnych
 • Bankach
 • Firmach Ubezpieczeniowych

Warto u nas studiować Informatykę!

Atuty kierunku:

 • Informatyka w WSPA to kierunek bazujący na przekazywaniu praktycznej wiedzy przy wykorzystaniu nowoczesnych stanowisk komputerowych.
 • Darmowe aplikacje (DreamSpark Premium, dawniej MSDN AA) - Program ten umożliwia legalne i darmowe korzystanie w celach edukacyjnych z większości oprogramowania firmy Microsoft na komputerach domowych przez studentów i wykładowców WSPA!
 • Kierunek objęty projektem unijnym „WySPA INŻYNIERÓW”
 • Możliwość udziału w organizowanym przez WSPA cyklu szkoleń m.in. na temat: „Kompetencje, komunikacja, autoprezentacja na rynku pracy”! „Rozwój osobisty, kariera, rynek pracy”!; „Jak zwiększyć swoją wartość na rynku pracy”!
 • Kształcenie przystosowane do Krajowych ram Kwalifikacji! Możliwość uczestnictwa w programie Erasmus!
 • Studenci Informatyki aktywnie biorą udział w konferencjach naukowych. Udział dofinansowany przez WSPA.
 • Studenci brali udział w bezpłatnych szkoleniach organizowanych na terenie Uczelni z zakresu autoprezentacji czy rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Aktywna działalność koła naukowego Informatyków. Współpraca z firmami Informatycznymi.
 • Tragi pracy.
 • Udział w specjalistycznych szkoleniach z zakresu grafiki 3D. Szkolenie bezpłatne - zorganizowane przez WSPA i potwierdzone certyfikatem.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów inżynierskich pierwszego stopnia na kierunku informatyka posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki oraz wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu różnego rodzaju systemów informatycznych. Dobrze zna zasady budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, sieci komputerowych, systemów operacyjnych i baz danych.

Posiada umiejętności programowania komputerów i zna zasady inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym efektywną pracę w zespołach programistycznych pracujących z użyciem różnych metodyk prowadzenia projektów. Posiada też podstawową wiedzę w zakresie sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej i komunikacji człowiek-komputer.

Umie wykorzystywać swoją wiedzę i umiejętności w pracy zawodowej oraz charakteryzuje się inicjatywą i zdolnościami umiejętnego wykorzystania technologii i narzędzi informatycznych, uczciwością i odpowiedzialnością, poszanowaniem prawa (w tym praw autorskich) oraz lojalnością wobec pracodawców, a także opanowaniem umiejętności i chęcią dalszego kształcenia.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w firmach informatycznych o różnym profilu działalności – od produkcji oprogramowania różnego rodzaju (desktopowe, webowe, mobilne), poprzez jego wdrażanie aż po rozwój i eksploatację. Jest także przygotowany do pracy w charakterze informatyka, wykorzystującego narzędzia i systemy informatyczne.

Absolwent potrafi samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, wykazując elementarną wiedzę z zakresu przedsiębiorczości i zarządzania. Zna język angielski na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu informatyki.

Absolwent specjalizacji „Sieci komputerowe”, jest przygotowany do projektowania i zarządzania sieciami komputerowymi oraz administrowania złożonymi środowiskami sieciowymi oraz serwerami sieciowymi.

Absolwent specjalizacji „Projektowanie i eksploatacja systemów informatycznych”, posiada przygotowanie do pracy jako programista, inżynier oprogramowania oraz wdrożeniowiec. Potrafi projektować i budować wielowarstwowe aplikacje biznesowe wykorzystujące bazy danych.

Absolwent specjalizacji „Technologie mobilne”, posiada wiedzę i umiejętności potrzebne do projektowania, programowania i wdrażania systemów na platformy mobilne.

Absolwent specjalizacji „Technologie internetowe i Internet rzeczy”, jest przygotowany do projektowania, programowania, wdrażania i rozwijania aplikacji webowych. Zna i korzysta z technologii do budowy aplikacji po stronie serwera i oprogramowania po stronie klienta. Posiada przygotowanie do korzystania z chmury obliczeniowej. Jest wyposażony w podstawową wiedzę na temat Internetu rzeczy i sposobów wykorzystania tej idei.

Absolwent specjalizacji „Bazy danych i eksploracja danych”, posiada szeroką wiedzę i umiejętności z zakresu budowy, projektowania oraz programowania i administracji bazami danych i hurtowaniami danych. Ponadto dysponuje wiedzą z zakresu eksploracji dużych zbiorów danych i korzystania z technik Business Intelligence.

Specjalności

Wybierz jedną z nowoczesnych, odpowiadających rynkowi pracy specjalności:

 • Sieci komputerowe

Wybierając specjalizację „sieci komputerowe”, zdobędziesz wiedzę z zakresu projektowania, budowania i administrowania sieciami komputerowymi. Nauczysz się również konfiguracji, obsługi i administrowania sieciowych systemów operacyjnych.

 • Systemy mobilne
 • Systemy internetowe
 • Bazy, hurtownie i analiza danych
 • Analiza i Projektowanie systemów IT

 

przejdź do spisu treści

Praca socjalna


Kierunek nauczania Praca socjalna przygotowuje do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, który obecnie jest i w najbliższej przyszłości będzie jedną z najbardziej poszukiwanych profesji na rynku pracy, zarówno w Polsce, jak i w wielu krajach europejskich. Zapotrzebowanie na pracę profesjonalnego pracownika socjalnego jest związane z transformacjami cywilizacyjno-gospodarczymi i demograficznymi takimi jak gwałtowne starzenie się społeczeństw europejskich i liczebny wzrost osób starszych, potrzebujących profesjonalnego wsparcia i opieki; patologie społeczne; uzależnienia; bezrobocie; ubóstwo; marginalizacja społeczna; niewydolność opiekuńcza rodzin; bezradność w kwestiach wychowawczych i wiele innych.

Kształcenie na kierunku Praca socjalna  umożliwia zdobycie solidnej wiedzy na temat aktualnych problemów społecznych – ich przyczyn, sposobów rozwiązywania oraz profilaktyki,  praktycznych umiejętności diagnozowania problemów społecznych i podejmowania działań naprawczych.  Studenci zdobywają wiedzę na zajęciach warsztatowych i projektowych oraz praktykach zawodowych

Współpracujemy z licznymi ośrodkami administracji publicznej  m. in. z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej  w Lublinie i Instytutem Rozwoju Służb Społecznych. Naszym studentom zapewniamy renomowane miejsca praktyk zawodowych.

Praca socjalna jest nauką stosowaną i zajmuje się wyjaśnianiem przyczyn, uwarunkowań i mechanizmów powszechnie występujących problemów społecznych, diagnozowaniem sytuacji problemowych oraz konstruowaniu  działań naprawczych. Praca socjlana ma na celu pomoc jednostkom i rodzinom w trudnych sytuacjach,  takich jak: ubóstwo, bezrobocie, uzależnienia, niewydolność wychowawcza, niewydolność opiekuńcza itd. Praca socjalna zakłada doraźne świadczenie pomocy i wsparcia osobom potrzebującym do momentu odzyskania pełnej zdolności funkcjonowania w społeczeństwie oraz reintegrację społeczną osób, które doświadczają różnorodnych trudności w funkcjonowaniu społecznym.

Przygotujemy Cię do pracy w kraju i za granicą w:

 • środowisku domowym osoby starszej i niepełnosprawnej
 • domach pomocy społecznej
 • ośrodkach pomocy społecznej
 • publicznych i niepublicznych zakładach pomocy społecznej
 • gminnych i miejskich ośrodkach pomocy rodzinie

Warto studiować Pracę socjalną w WSPA! Zapewniamy:

 • Kształcenie praktyczne.
 • Profesjonalna kadra dydaktyczna z doświadczeniem zarówno akademickim, jak i praktycznym.
 • Realizacja własnych akcji społecznych i realizacja badań naukowych.
 • Nowoczesne metody nauczania pozwalające na rozwój własny w trakcie studiów.
 • Możliwość skorzystania z bezpłatnych porad doradcy zawodowego.
 • Możliwość reprezentowania Uczelni podczas udziału w konferencjach.
 • Już na pierwszym roku studiów wysokie stypendia.

Specjalności

Wybierz jedną z nowoczesnych, odpowiadających rynkowi pracy specjalności:

 • System wsparcia dla osoby starszej i niepełnosprawnej
 • Asystent rodziny
 • Organizacja społeczności lokalnej i usług społecznych

 

przejdź do spisu treści

Socjologia


Socjologia to nauka stanowiąca uniwersalną podstawę, dająca możliwość rozwoju w wielu specjalnościach. Dzięki poznaniu społecznych reguł, które łączą i dzielą ludzi, pozwala zrozumieć sposób postępowania jednostek uwikłanych w międzyludzkie relacje. Studenci socjologii WSPA  zdobędą wiedzę jak skutecznie analizować wykorzystując różne metody badawcze. Jednocześnie rozwijając wiedzę i umiejętności praktyczne w obszarze wybranej specjalności zostaną przygotowani do pracy w wybranym zawodzie. W programie studiów na kierunku Socjologia przewidziano dużą liczbę zajęć w formie warsztatów, ćwiczeń i projektów, realizowanych zarówno na terenie uczelni jak i w terenie, prowadzonych z praktykami, które skutecznie przygotują przyszłego absolwenta kierunku do pracy w zawodzie.

Kończąc socjologię na WSPA absolwent kierunku jest konkurencyjny na rynku pracy, gdyż potrafi zastosować bogatą wiedzę teoretyczną w praktyce oraz wykorzystywać nowoczesne technologie teleinformatyczne w pracy zawodowej i życiu codziennym. Jest kreatywny, innowacyjny i nastawiony na dalszy rozwój osobisty i zawodowy.

Dlaczego warto studiować Socjologię na WSPA?  Nasze atuty to:

 • kształcenie praktyczne pod potrzeby rynku pracy;
 • nowoczesne metody nauczania pozwalające na rozwój własny w trakcie studiów;
 • realizacja akcji społecznych i badań naukowych;
 • profesjonalna kadra dydaktyczna z doświadczeniem zarówno akademickim, jak i praktycznym;
 • wysokie stypendia dostępne już od pierwszego roku studiów.

Przygotujemy Cię do pracy w:

 • działach marketingu i zarządzania zasobami ludzkimi,
 • ośrodkach badania opinii społecznej,
 • uczelniach i instytutach naukowych,
 • instytucjach doradczych i szkoleniowych,
 • agencjach PR oraz reklamowych,
 • środkach masowego przekazu,
 • administracji państwowej i samorządowej,
 • placówkach kulturalnych,
 • ośrodkach pomocy społecznej,
 • szkołach, po ukończeniu studium pedagogicznego.

Warto u nas studiować Socjologię!

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Socjologia posiada podstawową wiedzę z zakresu socjologii i dyscyplin pokrewnych, takich jak nauki o polityce, mediach, komunikacji społecznej i zarządzaniu. Jest świadomy społecznego kontekstu działań ludzkich, natury procesów społecznych, społecznego zróżnicowania i kulturowej różnorodności współczesnych społeczeństw. Potrafi zastosować nabytą wiedzę do przeprowadzenia prostych badań i analiz socjologicznych z zachowaniem zasad etycznych i prawnych. Posiada umiejętności pracy zespołowej, a także skutecznego komunikowania się z otoczeniem. Wykazuje zainteresowanie problematyką społeczną oraz poczucie odpowiedzialności. Jest przygotowany do pracy w instytucjach publicznych, organizacjach pozarządowych i firmach prywatnych na stanowiskach wymagających podstawowej wiedzy o procesach społecznych, a także ogólnych kompetencji, niezbędnych do samodzielnego rozwiązywania problemów zawodowych. Rozumie potrzebę ciągłego uczenia się oraz posiada umiejętności doskonalenia swoich umiejętności zawodowych z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod. Absolwent jest przygotowany do radzenia sobie na rynku pracy, a także do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Socjologia

posiada wiedzę z zakresu socjologii i wybranych dyscyplin pokrewnych. Jest ona oparta nie tylko na pogłębionej znajomości pojęć i koncepcji socjologicznych, które umożliwiają samodzielne badanie i krytyczną interpretację zjawisk, struktur i procesów społecznych, ale również budowaniu więzi społecznych i biznesowych z podmiotami znajdującymi się wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Studia na kierunku Socjologia mają charakter wysoce praktyczny, obejmują przygotowanie licznych projektów o charakterze rynkowym i marketingowym. Elementem dodatkowo wzmacniającym praktyczny charakter studiów jest możliwość nabywania wiedzy i umiejętności od praktyków, bezpośrednio w środowisku pracy w ramach praktyk zawodowych. Istotnym elementem studiów, jest przygotowanie absolwenta do samodzielnej realizacji badań społecznych, tj. doboru próby badawczej, adekwatnych metod i technik badań jakościowych i ilościowych, projektowania narzędzia badawczego, kodowania i interpretacji uzyskanych wyników. Przestrzega zasad etyki zawodowej. Posiada umiejętności pracy zespołowej, a także podejmowania odpowiedzialnych ról. Skutecznie komunikuje się z otoczeniem, w tym z osobami reprezentującymi różny poziom specjalistycznego przygotowania. Wykazuje wrażliwość etyczną, refleksyjność oraz postawę prospołeczną.

Specjalności

Wybierz jedną z nowoczesnych, odpowiadających rynkowi pracy specjalności:

 • Kryminologia
 • Marketing, reklama i nowe media
 • Socjologia rynku mody- projektowanie i trendy

przejdź do spisu treści

Socjologia - magisterskie


Nowe, 2-letnie studia magisterskie na kierunku Socjologia adresowane są do osób, które chcą uzyskać stopień magistra i kompleksowe, odpowiadające potrzebom rynku wykształcenie. W ramach kierunku masz możliwość wyboru jednej z trzech specjalności - Marketing w biznesie, Psychosocjologia rozwoju osobistego i coaching menedżerski lub Informatyka. Studia ze względu na połączenie uniwersalnej wiedzy socjologicznej z gruntowną wiedzą specjalistyczną z zakresu wybranej specjalności mają charakter interdyscyplinarny. W programie studiów przewidziano szczególnie dużo zajęć w formie warsztatów, ćwiczeń i projektów, które praktycznie przygotują Cię do pracy w zawodzie.

Możliwość uzyskania dyplomu studiów podyplomowych z zakresu zarządzania lub marketingu już w trakcie studiów magisterskich!

Przygotujemy Cię do pracy w:

 • działach marketingu i zarządzania zasobami ludzkimi,
 • ośrodkach badania opinii społecznej,
 • uczelniach i instytutach naukowych,
 • instytucjach doradczych i szkoleniowych,
 • agencjach PR oraz reklamowych,
 • środkach masowego przekazu,
 • administracji państwowej i samorządowej,
 • placówkach kulturalnych,
 • ośrodkach pomocy społecznej,
 • szkołach, ale po ukończeniu studium pedagogicznego.

Warto u nas studiować Socjologię!

Atuty kierunku:

 • Profesjonalna kadra dydaktyczna z doświadczeniem zarówno akademickim, jak i praktycznym.
 • Nowoczesne metody nauczania pozwalające na rozwój własny w trakcie studiów.
 • Możliwość skorzystania z bezpłatnych porad doradcy zawodowego.
 • Kształcenie praktyczne.
 • Realizacja własnych akcji społecznych i realizacja badań naukowych.
 • Możliwość reprezentowania Uczelni podczas udziału w konferencjach.
 • Możliwość organizacji konferencji naukowych.
 • Już na pierwszym roku studiów wysokie stypendia.

Specjalności

Wybierz jedną z nowoczesnych, odpowiadających rynkowi pracy specjalności:

 • Informatyka Społeczna
 • Psychosocjologia rozwoju osobistego i coaching menedżerski
 • Marketing, reklama i nowe media
 • Socjologia rynku mody

przejdź do spisu treści

Stosunki Międzynarodowe


Studia na Kierunku Stosunki Międzynarodowe na Naszej uczelni dadzą Ci możliwość pozyskania wiedzy, nabycia umiejętności i komunikacji społecznej w zakresie międzynarodowego otoczenia człowieka, prawa międzynarodowego, polityki zagranicznej i dyplomacji. Zapoznają Cię z kulturą w stosunkach międzynarodowych, ich aspektami politycznymi, ekonomicznymi, procesami globalizacji i regionalizacji.

 • Mamy nowoczesny program oparty na opiniach międzynarodowych ekspertów oraz zgodny z potrzebami rynku pracy
 • Mamy wysoko wykwalifikowaną międzynarodową kadrę naukową
 • Dajemy dostęp do nowoczesnych metod i narzędzi kształcenia ONLINE.
 • Dajemy możliwość zatrudnienia w trakcie studiów w instytucjach, firmach oraz przedsiębiorstwach
 • Posiadamy jedyne w Województwie Lubelskim interdyscyplinarne specjalności „Dziennikarstwo Międzynarodowe” i „Biznes międzynarodowy i współpraca transgraniczna”
 • Poznasz dwa języki obce, w  tym jeden na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
 • U nas zrealizujesz kreatywne projekty studenckie.
 • Weźmiesz udział w studenckiej wymianie międzynarodowej, w tym
 • w programach Erasmus Plus i FSS .
 • Będziesz studiował w międzynarodowym otoczeniu, wraz ze studentami z różnych państw świata (Ukraina, Stany Zjednoczone, Bangladesz, Białoruś, Kazachstan, Indie, Polska, Kirgistan, Pakistan, Syria, Niemcy, Włochy, Arabia Saudyjska, Francja itd.)

Przygotujemy Cię do pracy w:

 • instytucjach i urzędach Unii Europejskiej;
 • placówkach dyplomatycznych;
 • organach administracji państwowej,
 • organizacjach międzynarodowych, rządowych i pozarządowych
 • konsulatach i przedstawicielstwach państw w Polsce
 • przedsiębiorstwach  działających na rynkach międzynarodowych,
 • środkach masowego przekazu,
 • agencjach reklamowych, marketingowych i wydawniczych
 • firmach spedycyjnych obsługujących ruch zagraniczny.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Stosunki Międzynarodowe:

 • posiada wiedzę m. in.o umiejscowieniu stosunków międzynarodowych i dyscyplin pokrewnych w systemie nauk społecznych oraz relacjach z innymi gałęziami nauki, w tym prawa i ekonomii;
 • wykazuje się umiejętnościami m.in. prawidłowego rozumienia pojęci z zakresu stosunków międzynarodowych, funkcjonowania UE jej polityki i instytucji oraz stosunków gospodarczo-handlowych;
 • potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę na temat obowiązujących zasad funkcjonowania UE, w tym dorobek krajowy do rozstrzygania dylematów i problemów pojawiających się w pracy zawodowej;
 • posiada umiejętności językowe posługiwania się specjalistycznym językiem obcym zgodnymi z wymogami na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego określonego dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
 • potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do rozwiązywania problemów pojawiających sięw pracy zawodowej, np. urzędnika administracji publicznej odpowiedzialnego za współpracę międzynarodową, dziennikarza, pracownika sektora pozarządowego pracującego w projektach międzynarodowych czy przedsiębiorcy zajmującego się transgraniczną lub międzynarodową działalnością gospodarczą. Jest przygotowany do pracy w otoczeniu wielokulturowym.
 • Charakteryzuje się kreatywnością, przedsiębiorczością i zdolnością do pracy zespołowej.

Program studiów zakłada również wybór przez studenta jednego z oferowanych modułów ukierunkowanych na doskonalenie jego umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych w zakresie Przedsiębiorczości, Zrównoważonego rozwoju i Systemu Schengen.

Specjalności

Wybierz jedną z nowoczesnych, odpowiadających rynkowi pracy specjalności:

 • Dziennikarstwo międzynarodowe
 • Biznes międzynarodowy i współpraca transgraniczna
 • Unia Europejska w działaniu
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe

przejdź do spisu treści

Lingwistyka stosowana


Przygotujemy Cię do podjęcia pracy w charakterze tłumacza w zakresie języka angielskiego specjalizującego się przede wszystkim w zagadnieniach biznesowych. Lingwistyka stosowana to trzyletnie studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym adresowane zarówno do kandydatów z Polski, jak i do kandydatów ze Wschodu. Oferujemy szansę na naukę tłumaczenia w zakresie języka angielskiego i ich rodzimego języka – ukraińskiego lub  rosyjskiego. Umożliwimy Ci zdobycie biegłej znajomości języka angielskiego, w szczególności w zakresie języka używanego w najważniejszych rodzajach działalności gospodarczej. Przygotujemy Cię do wykonywania tłumaczeń ustnych i pisemnych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych. Jako absolwent będziesz znał i rozumiał konteksty kulturowe oraz kluczowe zagadnienia z zakresu ekonomii, przedsiębiorczości, prawa i logistyki wpływające na pracę tłumacza.

Zapraszamy na studia dzienne (studia stacjonarne) i zaoczne (niestacjonarne)

 

Przygotujemy Cię do pracy w: 

 • biurach tłumaczeń
 • firmach turystycznych, logistycznych i handlowych oraz innych jednostkach gospodarczych
 • organizacjach międzynarodowych urzędach państwowych i samorządowych

Warto u nas studiować Lingwistykę stosowaną! Atuty kierunku:

 • Profesjonalna kadra dydaktyczna z doświadczeniem zarówno akademickim, jak i praktycznym.
 • Program nauczania obejmujący praktyczną naukę języka angielskiego, praktyczne przygotowanie do prac tłumaczeniowych oraz poznanie podstawowych zasad i  prawidłowości funkcjonowania współczesnych organizacji gospodarczych i  administracyjnych.
 • Uzyskanie zbliżonej do rodzimej znajomości języka angielskiego (poziom biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy)
 • Nabycie umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu ekonomii, przedsiębiorczości, prawa i logistyki
 • Nowoczesne metody nauczania pozwalające na rozwój własny w trakcie studiów – zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji.
 • Możliwość uczestnictwa w programie Erasmus.
 • Praktyki w prestiżowych instytucjach w kraju i za granicą.
 • Możliwość skorzystania z bezpłatnych porad doradcy zawodowego.
 • Kształcenie praktyczne.
 • Realizacja własnych akcji społecznych poprzez działalność w kole naukowym.
 • Możliwość reprezentowania Uczelni podczas udziału w konferencjach.
 • Możliwość organizacji konferencji naukowych.

Specjalności

Wybierz jedną z nowoczesnych, odpowiadających rynkowi pracy specjalności:

 • Tłumaczenia pisemne i ustne w zakresie języka polskiego i angielskiego
 • Tłumaczenia pisemne i ustne w zakresie języka ukraińskiego i angielskiego
 • Tłumaczenia pisemne i ustne w zakresie języka rosyjskiego i angielskiego

przejdź do spisu treści

Transport


Kierunek Transport w WSPA oferuje studentom do wyboru cztery unikatowe, w pełni praktyczne specjalności:

 • Transport spedycja i logistyka (TSL),
 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego (BRD),
 • Bezpieczeństwo transportu z elementami rzeczoznawstwa technicznego (BTERT) oraz
 • Eksploatacja Dronów (ED).

Zostały one opracowane w ścisłej współpracy z szeregiem wybitnych specjalistów-praktyków branży transportowej oraz biznesowej. Główną cechą wyróżniającą nasz kierunek na tle innych uczelni jest autorski program studiów, kładący nacisk na kształtowanie w studentach kreatywności i przedsiębiorczości oraz nabywanie praktycznych umiejętności prowadzenia działalności gospodarczej.

Inne unikalne atuty kierunku:

 • Przygotujemy Cię do zdania egzaminu państwowego w ULC do uzyskania Świadectwa Kwalifikacji uprawniającego do komercyjnego wykorzystania dronów,
 • W ramach studiów masz do dyspozycji m.in. elektroniczną hamownię silnikową z systemami OBD.
 • Przygotujemy Cię do egzaminu na Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym.
 • Prowadzimy aktywną współpracę ze Związkiem Międzynarodowych Przewoźników Drogowych.
 • Nasz kierunek objęty jest projektem unijnym „Era inżyniera”, w ramach którego studenci bezpłatnie uczestniczą w dodatkowych zajęciach z matematyki i fizyki.
 • U nas masz możliwość skorzystania z bezpłatnych porad doradcy zawodowego oraz warsztatów aktywizacji zawodowej!

Rozbudowana współpraca zagraniczna zapewni Ci możliwość wyjazdu na płatne praktyki oraz studia w ramach programu Erasmus!

Przygotujemy Cię do pracy w:

 • przedsiębiorstwach logistycznych, spedycyjnych,
 • wytwórniach samochodów i podzespołów,
 • zakładach remontowych i naprawczych,
 • przedsiębiorstwach transportowych,
 • przedsiębiorstwach infrastruktury dróg,
 • jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego,
 • jednostkach eksploatacyjnych transportu samochodowego, szynowego i lotniczego,
 • przedsiębiorstwach i instytucjach wykorzystujących drony w branżach takich jak: przemysł filmowy, geodezja, kartografia, ochrona porządku publicznego, bezpieczeństwo, pożarnictwo, leśnictwo, wojskowość itp.

Warto u nas studiować Transport!

Sylwetka absolwenta

Na kierunku Transport proponowane są 4 specjalności: Transport spedycja i logistyka (TSL), Bezpieczeństwo ruchu drogowego (BRD), Bezpieczeństwo transportu z elementami rzeczoznawstwa technicznego (BTERT) oraz Eksploatacja Dronów (ED).

Absolwent specjalności TSL posiądzie wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie analizy i globalnego zarządzania oraz nowoczesnych rozwiązań logistycznych i spedycyjnych w transporcie krajowym i międzynarodowym.

W przypadku specjalności BRD, główną cechą absolwenta będzie znajomość zagadnień związanych z czynnikami wpływającymi na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz metodami działań na rzecz jego polepszenia.

Absolwenci specjalności BTERT będą stanowić wykwalifikowaną kadrę techniczną w dziedzinie rzeczoznawstwa technicznego środków i systemów transportu.

Absolwenci nowej specjalności Eksploatacja Dronów (ED) posiądą wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne pozwalające na samodzielne wykonywanie lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi w polskiej przestrzeni powietrznej oraz zostaną przygotowani do zdania egzaminu państwowego w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego do uzyskania Świadectwa Kwalifikacji uprawniającego do komercyjnego wykorzystania dronów ("prawo jazdy" na drona).

Specjalności

Wybierz jedną z nowoczesnych, odpowiadających rynkowi pracy specjalności:

 • Bezpieczeństwo transportu z elementami rzeczoznawstwa technicznego

Specjalność Bezpieczeństwo transportu z elementami rzeczoznawstwa technicznego jest skierowana do osób mających aspiracje w kierunku podjęcia pracy w charakterze biegłego sądowego lub rzeczoznawcy technicznego z obszaru transportu i ruchu drogowego. Tematyka i zakres prowadzonych zajęć dydaktycznych skupia się na zagadnieniach związanych z oceną stanu technicznego środków transportu, w szczególności pojazdów, analizie i rekonstrukcji przebiegu wypadków komunikacyjnych, aspektów związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Przyszli absolwenci mają możliwość zapoznania się z podstawami teoretycznymi powyższych zagadnień a także nabywają umiejętności praktycznych uczestnicząc w zajęciach laboratoryjnych, ćwiczeniach audytoryjnych i terenowych oraz w ramach praktyk zawodowych. Specjalność BTERT jest okazją do zdobycia poszukiwanych na rynku pracy umiejętności i wiedzy a także szansą na zdobycie atrakcyjnego zawodu w obszarze ciągle rozwijającego się rynku transportu drogowego.

 • Transport - spedycja - logistyka

Jako absolwent zostaniesz przygotowany nie tylko do pracy w nowoczesnej firmie transportowej ale również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w transporcie drogowym. W programie będą uwzględnione aspekty prowadzenia działalności w sferze transportu, spedycji i logistyki także na polu międzynarodowym.

 • Eksploatacja dronów

Specjalność Eksploatacja dronów (ED) jest skierowana do osób chcących w przyszłości znaleźć zatrudnienie w bardzo dynamicznie rozwijającej się obecnie branży systemów bezzałogowych, tzw. dronów oraz mających aspiracje w kierunku podjęcia pracy w charakterze pilota drona. Obecnie drony znajdują zastosowanie w coraz większej ilości instytucji związanych z przemysłem filmowym, geodezją, kartografią, ochroną porządku publicznego, bezpieczeństwem, pożarnictwem, leśnictwem, wojskowością itp.

przejdź do spisu treści

Zarządzanie


 • Praktyczne i uniwersalne specjalności dostosowane do zainteresowań przyszłych studentów WSPA oraz oczekiwań sfer gospodarczych i społecznych.
 • Minimum teorii przy maksimum praktyki – większość  zajęć stanowią ćwiczenia, warsztaty, laboratoria, projekty. Wykłady to zaledwie ⅓ wszystkich zajęć.
 • Nowoczesna wiedza i praktyczne umiejętności – w trakcie zajęć studenci zdobywają  wiedzę z najnowszego dorobku naukowego obszaru zarządzania, uwzględniającą bieżące trendy w zarządzaniu.
 • Rozwój kompetencji miękkich – indywidualizmu, umiejętności pracy w grupie, komunikatywności, samodzielności, kreatywności i innowacyjności studentów poprzez swobodę, inspirację i współpracę.
 • Rozwój umiejętności projektowych - w trakcie studiów studenci realizują kilkanaście projektów, rozwijających wiedzę i umiejętności praktyczne. Część projektów realizowana jest we współpracy z firmami.
 • Praktyczne przygotowanie do zawodu.
 • Wykładowcy – praktycy – większość wykładowców na kierunku Zarządzanie to praktycy biznesu, osoby aktywnie uczestniczące w życiu gospodarczym i społecznym - eksperci.
 • Wykształcenie odpowiadające potrzebom rynku.
 • Zajęcia w Uczelni i poza jej murami – część zajęć realizowana jest na terenie firm i instytucji.

Unikatowa ścieżka rozwoju kreatywnego, zapewniająca rozwój kompetencji osobowościowych i społecznych.

Przygotujemy Cię do pracy w:

 • w charakterze  menedżera lub kierownika średniego szczebla, w firmach prywatnych, przedsiębiorstwach państwowych, organizacjach publicznych, instytucjach administracyjnych lub sektora NGOs;
 • specjalisty ds. organizacji i zarządzania,
 • kierownika zespołu,
 • założenia i prowadzenia własnej firmy,
 • pełnienia funkcji menedżerskich pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych, handlowych;
 • pracy w organizacjach o charakterze krajowym lub międzynarodowym;
 • pracy w międzynarodowych zespołach;
 • pracy w branży marketingowej, hotelarskiej, doradczej lub innej dowolnej branży.

Warto u nas studiować Zarządzanie!

Atuty kierunku:

 • Profesjonalna kadra dydaktyczna z doświadczeniem zarówno akademickim, jak i praktycznym.
 • Program nauczania pozwalający na poznanie zasad i  prawidłowości funkcjonowania współczesnych organizacji gospodarczych i  administracyjnych.
 • Program umożliwiający sprawne posługiwanie się technikami teleinformatycznymi zgodnie z Europejskim Certyfikatem Umiejętności Komputerowych (ECDL).
 • Poznanie języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, nabycie umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu zarządzania i organizacji.
 • Nowoczesne metody nauczania pozwalające na rozwój własny w trakcie studiów – zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji.
 • Możliwość uczestnictwa w programie Erasmus.
 • Praktyki w prestiżowych instytucjach w kraju i za granicą.
 • Możliwość skorzystania z bezpłatnych porad doradcy zawodowego.
 • Kształcenie praktyczne.
 • Realizacja własnych akcji społecznych poprzez działalność w kole naukowym.
 • Możliwość reprezentowania Uczelni podczas udziału w konferencjach.
 • Możliwość organizacji konferencji naukowych.

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku Zarządzanie to osoba przygotowana do wejścia na rynek pracy oraz podjęcia i utrzymania zatrudnienia.

Absolwent w zależności od wybranej specjalności otrzymuje wszechstronną i nowoczesną wiedzę w zakresie:  zarządzania firmą, zarządzania zasobami ludzkimi lub zarządzania sektorem publicznym i organizacjami pozarządowymi.

W trakcie  praktycznych zajęć,  prowadzonych metodami aktywizującymi słuchaczy student uczy się jak efektywnie i skutecznie zarządzać projektami, projektować własny biznes, budować relacje z klientami, opracowywać i realizować strategie marketingowe,  negocjować i rozwiązywać konflikty,  a także rozwija swoje zdolności kreatywne.

W odpowiedzi na oczekiwania pracodawców w trakcie nauki każdy student realizuje  swoją ścieżkę rozwoju zawodowego i osobistego. Dzięki takiemu podejściu nasz absolwent  posiada nie tylko kompetencje zawodowe, ale również  kompetencje w zakresie samoorganizacji (umiejętność organizowania pracy, motywacja, przejawianie inicjatywy) oraz  interpersonalne (umiejętność inicjowania i podtrzymywania dobrych relacji  z ludźmi i pracy zespołowej).

Specjalności

Wybierz jedną z nowoczesnych, odpowiadających rynkowi pracy specjalności:

 • Zarządzanie firmą

Specjalność skierowana jest do osób, które chcą przygotować się do założenia i prowadzenia własnej firmy lub pełnienia funkcji menedżerskich w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych, handlowych, agencjach konsultingowych i innych organizacjach o charakterze krajowym lub międzynarodowym.

W trakcie studiów uzyskasz gruntowną wiedzę, kompetencje i umiejętności w zakresie zarządzania. Nauczysz się jak zaprojektować nowy biznes lub stworzyć model biznesowy, usprawniający działalność istniejącego przedsiębiorstwa. Poznasz strategie realizacji działań marketingowych, a także strategie budowania długotrwałych relacji z klientami i pracownikami. W trakcie licznych ćwiczeń i warsztatów nauczysz się m.in. jak efektywnie planować zasoby przedsiębiorstwa, zarządzać produkcją i finansami, a także skutecznie negocjować.

Przykładowe przedmioty: Projektowanie modelu biznesowego, Zarządzanie finansami, Negocjacje, Zarządzanie zespołami międzykulturowymi, Zarządzanie relacjami z klientami, E-biznes, Podstawy prawa.

 • Zarządzanie kapitałem ludzkim

Specjalność skierowana jest do osób, które wiążą swoją przyszłość z pracą z ludźmi, w roli menedżerów organizacji, kierowników lub pracowników działów HR firm bądź instytucji wywodzących się z różnych branż, w tym także tych o międzynarodowym środowisku pracy.

W trakcie studiów uzyskasz gruntowną wiedzę, kompetencje i umiejętności w zakresie

Skutecznego rekrutowania i zarządzania zasobami ludzkimi oraz efektywnego wykorzystania tkwiącego w nich potencjału. Nauczysz się jak zbudować zespół oraz jak rozbudzić w pracownikach inicjatywę, kreatywność i zaangażowanie w realizację celów przedsiębiorstwa. Poznasz m.in. strategie personalne, różne formy i metody doskonalenia pracowników (zarówno klasyczne, jak i nowoczesne) oraz różne systemy oceny ich pracy. Nauczysz się także jak przekonać pracowników do zmiany organizacyjnej oraz jak negocjować i rozwiązywać konflikty pracownicze.

Przykładowe przedmioty: Strategie personalne, Klasyczne i nowoczesne formy rozwoju pracowników, Negocjacje zbiorowe i rozwiązywanie konfliktów pracowniczych, Dokumentacja kadrowa i płacowa, Wartościowanie pracy i systemy ocen.

 • Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym

Specjalność skierowana jest do osób, które chcą podjąć pracę w przedsiębiorstwach państwowych, organizacjach publicznych i instytucjach administracyjnych, organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach.

W trakcie studiów uzyskasz gruntowną wiedzę, kompetencje i umiejętności niezbędne w pracy w organizacjach funkcjonujących w sferze publicznej, samorządowej oraz działających w trzecim sektorze. Poznasz podstawy prawne ich działania, miejsce w ustroju państwa oraz struktury organizacyjne i ich wzajemne relacje. Zdobędziesz wiedzę o rynku pracy w instytucjach publicznych, samorządowych oraz organizacjach trzeciego sektora oraz sposobach i wymogach rekrutacji. Poznasz metody komunikacji stosowane w tych organizacjach. Nauczysz się jak jak planować i realizować zadania operacyjne i administracyjne, a także jak przygotowywać projekty i zarządzać nimi. Poznasz również zasady gromadzenia i podziału środków publicznych.

Przykładowe przedmioty: Podstawy prawne i ustrojowe, Polityka publiczna, Finanse publiczne, Zarządzanie informacją w administracji publicznej, Zarządzanie projektami, Zarządzanie organizacjami pozarządowymi, Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym.

przejdź do spisu treści

Studia podyplomowe w WSPA


to oferta dla osób chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Umożliwią one Państwu pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy w danej dziedzinie oraz pozwolą na zdobycie praktycznych umiejętności i doświadczeń, które następnie usprawnią i ułatwią Państwu pracę oraz zwiększą Państwa konkurencyjność na rynku prac

Poszerz swoją wiedzę na studiach podyplomowych!

Sprawdź nowe kierunki:

 • Akademia Menadżera Sprzedaży
 • Biznes w Azji
 • Dietetyka
 • Informatyka śledcza
 • Inspektor Danych Osobowych
 • Kształcenie zdalne w edukacji
 • Prawo socjalne
 • Studia on-line

Pozostałe kierunki studiów podyplomowych WSPA Lublin

 • Administrowanie sieciami komputerowymi
 • Certyfikowany Kierownik Projektu
 • Kadry i płace w prawie i praktyce
 • Logistyka i cło w zarządzaniu międzynarodowym obrotem towarowym
 • Menedżer administracji publicznej
 • Nowoczesne techniki zarządzania produkcją
 • Podatki
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Profesjonalny coaching
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Rachunkowość budżetowa
 • Rachunkowość i finanse
 • Systemy baz danych
 • Transport - Spedycja - Logistyka
 • Trener biznesu
 • Wycena nieruchomości
 • Zamówienia publiczne
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy - studia on-line
 • Zarządzanie i marketing
 • Zarządzanie i marketing - studia on-line
 • Zarządzanie ochroną zdrowia
 • Zarządzanie oświatą
 • Zarządzanie sprzedażą
 • Zarządzanie sprzedażą - studia on-line
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

przejdź do spisu treści

Kursy roczne


Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie zaprasza na kursy roczne, które są realizowane na programie studiów podyplomowych. Aby wziąć udział w kursie nie wymagamy od Ciebie wykształcenia!

Chcesz podnieść swoje kwalifikację? Zdobyć cenne doświadczenie i praktykę na kursie, który trwa aż rok?

Wybierz kurs dla siebie:


 • Administrowanie sieciami komputerowymi 

W ramach kursu uczestnik zapozna się z nowoczesnymi zagadnieniami dotyczącymi sieci komputerowych. W programie znalazły się zajęcia dotyczące podstaw działania sieci komputerowych, administrowania systemami Linux i Windows Serwer i podstawy bezpieczeństwa systemów sieciowych.


 • Dietetyka

Kurs obejmuje tematykę dietetyki klinicznej, żywienia zbiorowego, psychodietetykę jak również zagadnienia z marketingu i reklamy, pod kątem prowadzenia własnej działalności. Program jest tak pełny konkretnej wiedzy, że znajdziesz tu wszystko to co powinieneś wiedzieć decydując się na pracę w zawodzie dietetyka.


 • Inspektor Danych Osobowych

Kurs ma na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i umiejętności z obszaru ochrony danych osobowych.Po skończonym kursie uzyskasz wiedzę i umiejętności związane z procesami przetwarzania danych osobowych w podmiotach z sektora prywatnego oraz sektora administracji publicznej.


 • Menadżer administracji publicznej

Zmieniające się warunki funkcjonowania administracji publicznej stawiają nowe wyzwania, wymagają ciągłego doskonalenia jakości usług oraz podnoszenia kompetencji osób, które je świadczą. Rozwiązania stosowane dotychczas w biznesie coraz częściej znajdują zastosowanie w sektorze publicznym. Kurs ma na celu dostarczenie najnowszej wiedzy z zakresu funkcjonowania administracji publicznej oraz nabycie praktycznych umiejętności służących do efektywnego zarządzania.


 • Logistyka i cło w zarządzaniu międzynarodowym obrotem towarowym

Kurs ma na celu przekazanie kompleksowej i usystematyzowanej wiedzy umożliwiającej planowanie i realizację obsługi transportowo – spedycyjnej i logistyczno – celnej transakcji z zakresu międzynarodowego obrotu towarowego. W szczególności dotyczy to problematyki szeroko rozumianego międzynarodowego i wspólnotowego prawa celnego, logistycznych rozwiązań kształtowania łańcucha dostaw oraz regulacji prawnych i praktycznych dotyczących transportu i spedycji.


 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Kurs ma na celu dostarczenie kompleksowej i specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z nowoczesnymi standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Kurs przygotowuje do podjęcia pracy w służbie BHP.


 • Zamówienia publiczne

Kurs obejmuje całość zagadnień niezbędnych do wykonywania zawodu specjalisty zamówień publicznych w zakresie zamówień klasycznych, robót budowlanych, zamówień sektorowych oraz z dziedziny obronności. Zajęcia są tak opracowane, aby ściśle połączyć wymaganą wiedzę z umiejętnościami i praktycznym ich wykorzystaniem.


 • Transport-Spedycja-Logistyka

Celem kursu jest dostarczenie uczestnikom specjalistycznej wiedzy m.in. z zakresu: problematyki prawnej prowadzenia i organizacji firmy transportu drogowego, konwencji i umów międzynarodowych dotyczących przewozów osób i rzeczy, znajomości przepisów polskich i międzynarodowych regulujących dostęp do zawodu przewoźnika oraz technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych aspektów prowadzenia działalności w sferze transportu, spedycji i logistyki krajowej i międzynarodowej.


 • Zarządzanie i marketing - kurs online

Kurs ma na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do zarządzania organizacją w warunkach gospodarki rynkowej.


 • Systemy baz danych

Kurs ma na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania, eksploatacji i udostępniania baz danych w sieciach rozległych.


 • Zarządzanie oświatą

Możliwość dofinansowania szkoleń w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim” . Szczegółowe informacje na temat dofinansowania na studia podyplomowe oraz szkolenia dla firm i pracowników znajdują się na stronie Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego w Lublinie.


Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
architektura Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
dziennikarstwo i komunikacja medialna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
finanse i rachunkowość I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
gospodarka przestrzenna Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
lingwistyka stosowana I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika przedszkolna i wczesnoprzedszkolna Magister Stacjonarny Niestacjonarny
praca socjalna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
socjologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
stosunki międzynarodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
transport Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Studia podyplomowe na uczelni:

Administrowanie sieciami komputerowymi
Akademia Menadżera Sprzedaży
Certyfikowany Kierownik Projektu
Cyber detektyw
dietetyka
Informatyka śledcza
Inspektor Danych Osobowych
Kadry i płace w prawie i praktyce
Kształcenie zdalne w edukacji
Logistyka i cło w zarządzaniu międzynarodowym obrotem towarowym
Menedżer administracji publicznej
Podatki
Prawo cyfrowe
prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Prawo socjalne
Profesjonalny coaching
projektowanie wnętrz
Rachunkowość budżetowa
rachunkowość i finanse
Systemy baz danych
Transport – Spedycja – Logistyka
Trener biznesu
wycena nieruchomości
zamówienia publiczne
Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
Zarządzanie ochroną zdrowia
zarządzanie oświatą

Kursy na uczelni:

Wizualizacja baz danych
Social media marketing w biznesie
PYTHON - kurs programowania od podstaw
Profesjonalne zarządzanie stronami firmowymi na FB (B2B i B2C)
Obsługa programu Płatnik
Lean Manufacturing & Kaizen
języka migowego
Java- kurs programowania od podstaw
CISCO

Główny adres uczelni

 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
  ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin
 •  
 • Telefon: 81 740 84 11, 740 84 73
 • Fax: 81 740 84 13
 • Email: sekretariat@wspa.lublin.pl
 • Strona: http://wspa.pl

Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Zostań Cyber-Detektywem

razem z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

czytaj dalej

Prawo cyfrowe

nowy kierunek studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane