Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Rok założenia: 1944 | Rektor: prof. dr hab. Marian Wesołowski

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie jest najstarszą uczelnią o profilu przyrodniczym po prawej stronie Wisły powstałą — z czterech wydziałów UMCSu powołanych w 1944 — w 1955 r.  Obecnie kształci studentów na 7 wydziałach i prawie 40 kierunkach studiów (w tym kierunkach unikatowych) stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich.

Wieloletnie doświadczenie łączymy z ciągłą aktualizacją wiedzy, w oparciu o wymagania stawiane przez rynek pracy i zmieniającą się gospodarkę. Wysoki poziom i życzliwość kadry naukowej, znakomicie wyposażone sale dydaktyczne, laboratoria, pracownie komputerowe oraz nowoczesne metody nauczania dają gwarancję zdobycia wykształcenia na najwyższym poziomie.

Uczestniczymy w krajowych i międzynarodowych programach wymiany studentów (m.in. MOSTAR, Erasmus Plus).

Studenci w ramach wielu przedmiotów prowadzą eksperymenty i samodzielnie rozwiązują problemy badawcze. Aktywnie uczestniczą w zajęciach terenowych, nabywając umiejętności praktyczne, niezwykle cenione na rynku pracy. Na zajęciach laboratoryjnych uczą się obsługi sprzętu i aparatury.

Uczelnia oferuje liczne stypendia oraz zapomogi. Studenci mogą skorzystać z oferty zamieszkania w Domach Studenckich. Swoje zainteresowania naukowe mogą rozwijać i realizować w Studenckich Kołach Naukowych; artystyczne w Zespole Pieśni i Tańca „Jawor” czy Chórze Akademickim, a sportowe w Akademickim Związku Sportowym. Uczelnia dysponuje nowoczesnym Centrum Sportowo-Rekreacyjnym. Prężnie działa Samorząd Studencki, który angażuje i zachęca studentów do aktywnego udziału w życiu akademickim. Biuro Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji pomaga studentom i absolwentom w aktywnym wejściu na rynek pracy, nawiązuje i utrzymuje kontakty oraz organizuje liczne szkolenia. 


Kliknij aby pobrać :


KIERUNKI STUDIÓW:

WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII

Dziekanat:
20-950 Lublin, ul. Akademicka 13;
tel. (81) 445-60-31
e-mail: dziekanat.agrobioinz@up.lublin.pl
www

Agrobiznes
Studia pierwszego i drugiego stopnia 

Bioinżynieria
Studia pierwszego i drugiego stopnia 

Ekonomia
Studia pierwszego stopnia
Specjalności:

 • Handel — stacjonarne i niestacjonarne

Gospodarka Przestrzenna
Studia pierwszego i drugiego stopnia
Specjalności: 

 • Gospodarka przestrzenna na obszarach antropogenicznych — stacjonarne i niestacjonarneGospodarka przestrzenna na obszarach wiejskich — stacjonarne i niestacjonarne

Leśnictwo
Studia pierwszego stopnia
Specjalności:

 • Gospodarka leśna — stacjonarne i niestacjonarne
 • Ochrona zasobów leśnych i środowiska — stacjonarne i niestacjonarne
 • Gospodarka łowiecka — stacjonarne i niestacjonarne

Rolnictwo
Studia pierwszego i drugiego stopnia 
Specjalności: 

 • Agronomia – stacjonarne i niestacjonarne
 • Agroturystyka — stacjonarne i niestacjonarne
 • Kształtowanie środowiska — stacjonarne
 • Polityka rolnośrodowiskowa

Turystyka i Rekreacja
Studia pierwszego i drugiego stopnia 
Specjalności: 

 • Rekreacja i odnowa biologiczna (studia I stopnia) 
 • Marketing i zarządzanie w turystyce  (studia I stopnia) 
 • Gospodarka turystyczna  (studia II stopnia) 
 • Menadżer zdrowego stylu życia  (studia II stopnia)

Zarządzanie Zasobami Ziemi
Studia pierwszego stopnia 

WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

Dziekanat:
20-612 Lublin, ul. Głęboka 30;
tel. (81) 81 528 47 22
e-mail: dziek.wet@up.lublin.pl
www

Analityka weterynaryjna — kierunek unikatowy
Studia pierwszego stopnia

Weterynaria
studia jednolite magisterskie

WYDZIAŁ NAUK O ZWIERZĘTACH I BIOGOSPODARKI

Dziekanat: 
20-950 Lublin, ul. Akademicka 13;
tel. (81) 445 69 91, 445 65 81, 445 66 11
e-mail: dziekanat.bhz@up.lublin.pl
www

Aktywność Fizyczna i Agroturystyka Kwalifikowana
Studia pierwszego stopnia

Behawiorystyka Zwierząt — kierunek unikatowy
Studia pierwszego i drugiego stopnia

Bezpieczeństwo i Certyfikacja Żywności — kierunek unikatowy
Studia pierwszego i drugiego stopnia

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 
Studia pierwszego i drugiego stopnia

Doradztwo w Obszarach Wiejskich
Studia drugiego stopnia

Hipologia i Jeździectwo — kierunek unikatowy
Studia pierwszego i drugiego stopnia
Specjalność:

 • Horse usage (w j. angielskim)

Mleczarstwo — kierunek unikatowy
Studia pierwszego stopnia

Pielęgnacja Zwierząt i Animaloterapia — kierunek unikatowy
Studia pierwszego stopnia

Pszczelarstwo w Agroekosystemach — kierunek unikatowy
Studia pierwszego stopnia

Zootechnika
Studia pierwszego i drugiego stopnia
Specjalności:

 • Bioinżynieria i marketing pasz — stacjonarne 
 • Zarządzanie produkcją w chowie zwierząt — stacjonarne i niestacjonarne
 • Hodowla i użytkowanie zwierząt — niestacjonarne

WYDZIAŁ OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Dziekanat:
20-950 Lublin, ul. Akademicka 13;
tel. (81) 445 65 05; (81) 445 68 67
e-mail: dziekanat.ogrodniczy@up.lublin.pl
www

Architektura Krajobrazu
Studia pierwszego i drugiego stopnia

Doradztwo Ogrodnicze — kierunek unikatowy
Studia drugiego stopnia

Enologia i Cydrownictwo — kierunek unikatowy
Studia pierwszego stopnia 

Ochrona Roślin i Kontrola Fitosanitarna
Studia drugiego stopnia

Ogrodnictwo
Studia pierwszego i drugiego stopnia

Sztuka Ogrodowa i Aranżacje Roślinne
Studia pierwszego stopnia

Zielarstwo i Fitoprodukty — kierunek unikatowy
Studia pierwszego i drugiego stopnia

Zielona Urbanistyka
Studia drugiego stopnia

WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI

Dziekanat:
20-612 Lublin, ul. Głęboka 28;
tel. (81) 531 96 67, (81) 531 96 65,
e-mail: dziekanat.wip@up.lublin.pl
www

Ekoenergetyka
Studia pierwszego stopnia

Geodezja i Kartografia
Studia pierwszego stopnia
Specjalności:

 • Geodezja rolna i gospodarka nieruchomościami
 • Geodezyjno-kartograficzne bazy danych

Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Studia pierwszego stopnia
Specjalności: 

 • Inżynieria przetwórstwa materiałów biologicznych — stacjonarne i niestacjonarne

Inżynieria Przemysłu Spożywczego
Studia drugiego stopnia

Inżynieria Rolnicza i Leśna
Studia pierwszego i drugiego stopnia
Specjalności: 

 • Technika motoryzacyjna i energetyka — stacjonarne i niestacjonarne
 • Odnawialne źródła energii i ekoenergetyka — stacjonarne i niestacjonarne
 • Inżynieria żywności — stacjonarne i niestacjonarne (studia I stopnia)

Inżynieria Środowiska
Studia pierwszego i drugiego stopnia
Specjalności:

 • Alternatywne źródła energii — stacjonarne i niestacjonarne (studia II stopnia) 
 • Gospodarka wodno-ściekowa — stacjonarne i niestacjonarne (studia II stopnia)
 • Gospodarka odpadami — stacjonarne i niestacjonarne (studia II stopnia)

Transport i Logistyka
Studia pierwszego i drugiego stopnia

Specjalności:

 • Inżynieria transportu i spedycja — stacjonarne i niestacjonarne
 • Transport specjalistyczny — stacjonarne i niestacjonarne

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Studia pierwszego i drugiego stopnia
Specjalności:

 • Inżynieria zarządzania produkcją i usługami — stacjonarne i niestacjonarne
 • Zarządzanie i inżynieria przetwórstwa spożywczego — stacjonarne i niestacjonarne

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I BIOTECHNOLOGII

Dziekanat:
20-704 Lublin, ul. Skromna 8;
tel. (81) 462-33-88; (81) 462-33-74; (081) 462-33-72;
e-mail: dziekanat.nzb@up.lublin.pl
www

Biotechnologia
Studia pierwszego i drugiego stopnia

Dietetyka
Studia pierwszego i drugiego stopnia

Gastronomia i Sztuka Kulinarna — kierunek unikatowy
Studia pierwszego stopnia

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
Studia pierwszego i drugiego stopnia

WYDZIAŁ BIOLOGII ŚRODOWISKOWEJ

Dziekanat: 
20-950 Lublin, ul Akademicka 13
tel. (81) 445 66 85
e-mail: dziekanat.biologii@up.lublin.pl
www

Biobezpieczeństwo i Zarządzanie Kryzysowe — kierunek unikatowy
Studia pierwszego stopnia

Bioksometologia — kierunek unikatowy
Studia pierwszego stopnia — profil ogólnoakademicki

Biologia
Studia pierwszego i drugiego stopnia
Specjalności:

 • Biologia stosowana — stacjonarne i niestacjonarne
 • Biologia sądowa — stacjonarne i niestacjonarne (studia II stopnia)

Ochrona Środowiska
Studia pierwszego i drugiego stopnia

Zarządzanie i Adaptacja do Zmian Klimatu — kierunek unikatowy
Studia pierwszego stopnia


WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII

Agrobiznes
Studia pierwszego i drugiego stopnia 

Bioinżynieria
Studia pierwszego i drugiego stopnia 

Ekonomia
Studia pierwszego stopnia
Specjalności:

 • Handel — stacjonarne i niestacjonarne

Gospodarka Przestrzenna
Studia pierwszego i drugiego stopnia
Specjalności: 

 • Gospodarka przestrzenna na obszarach antropogenicznych — stacjonarne i niestacjonarne
Gospodarka przestrzenna na obszarach wiejskich — stacjonarne i niestacjonarne

Leśnictwo
Studia pierwszego stopnia
Specjalności:

 • Gospodarka leśna — stacjonarne i niestacjonarne
 • Ochrona zasobów leśnych i środowiska — stacjonarne i niestacjonarne
 • Gospodarka łowiecka — stacjonarne i niestacjonarne

Rolnictwo
Studia pierwszego i drugiego stopnia 
Specjalności: 

 • Agronomia – stacjonarne i niestacjonarne
 • Agroturystyka — stacjonarne i niestacjonarne
 • Kształtowanie środowiska — stacjonarne
 • Polityka rolnośrodowiskowa

Turystyka i Rekreacja
Studia pierwszego i drugiego stopnia 
Specjalności: 

 • Rekreacja i odnowa biologiczna (studia I stopnia) 
 • Marketing i zarządzanie w turystyce  (studia I stopnia) 
 • Gospodarka turystyczna  (studia II stopnia) 
 • Menadżer zdrowego stylu życia  (studia II stopnia)

Zarządzanie Zasobami Ziemi
Studia pierwszego stopnia 

WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

Analityka weterynaryjna — kierunek unikatowy
Studia pierwszego stopnia

Weterynaria
studia jednolite magisterskie

WYDZIAŁ NAUK O ZWIERZĘTACH I BIOGOSPODARKI

Aktywność Fizyczna i Agroturystyka Kwalifikowana
Studia pierwszego stopnia

Behawiorystyka Zwierząt — kierunek unikatowy
Studia pierwszego i drugiego stopnia

Bezpieczeństwo i Certyfikacja Żywności — kierunek unikatowy
Studia pierwszego i drugiego stopnia

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 
Studia pierwszego i drugiego stopnia

Doradztwo w Obszarach Wiejskich
Studia drugiego stopnia

Hipologia i Jeździectwo — kierunek unikatowy
Studia pierwszego i drugiego stopnia
Specjalność:

 • Horse usage (w j. angielskim)

Mleczarstwo — kierunek unikatowy
Studia pierwszego stopnia

Pielęgnacja Zwierząt i Animaloterapia — kierunek unikatowy
Studia pierwszego stopnia

Pszczelarstwo w Agroekosystemach — kierunek unikatowy
Studia pierwszego stopnia

Zootechnika
Studia pierwszego i drugiego stopnia
Specjalności:

 • Bioinżynieria i marketing pasz — stacjonarne 
 • Zarządzanie produkcją w chowie zwierząt — stacjonarne i niestacjonarne
 • Hodowla i użytkowanie zwierząt — niestacjonarne

WYDZIAŁ OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Architektura Krajobrazu
Studia pierwszego i drugiego stopnia

Doradztwo Ogrodnicze — kierunek unikatowy
Studia drugiego stopnia

Enologia i Cydrownictwo — kierunek unikatowy
Studia pierwszego stopnia 

Ochrona Roślin i Kontrola Fitosanitarna
Studia drugiego stopnia

Ogrodnictwo
Studia pierwszego i drugiego stopnia

Sztuka Ogrodowa i Aranżacje Roślinne
Studia pierwszego stopnia

Zielarstwo i Fitoprodukty — kierunek unikatowy
Studia pierwszego i drugiego stopnia

Zielona Urbanistyka
Studia drugiego stopnia

WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI

Ekoenergetyka
Studia pierwszego stopnia

Geodezja i Kartografia
Studia pierwszego stopnia
Specjalności:

 • Geodezja rolna i gospodarka nieruchomościami
 • Geodezyjno-kartograficzne bazy danych

Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Studia pierwszego stopnia
Specjalności: 

 • Inżynieria przetwórstwa materiałów biologicznych — stacjonarne i niestacjonarne

Inżynieria Przemysłu Spożywczego
Studia drugiego stopnia

Inżynieria Rolnicza i Leśna
Studia pierwszego i drugiego stopnia
Specjalności: 

 • Technika motoryzacyjna i energetyka — stacjonarne i niestacjonarne
 • Odnawialne źródła energii i ekoenergetyka — stacjonarne i niestacjonarne
 • Inżynieria żywności — stacjonarne i niestacjonarne (studia I stopnia)

Inżynieria Środowiska
Studia pierwszego i drugiego stopnia
Specjalności:

 • Alternatywne źródła energii — stacjonarne i niestacjonarne (studia II stopnia) 
 • Gospodarka wodno-ściekowa — stacjonarne i niestacjonarne (studia II stopnia)
 • Gospodarka odpadami — stacjonarne i niestacjonarne (studia II stopnia)

Transport i Logistyka
Studia pierwszego i drugiego stopnia

Specjalności:

 • Inżynieria transportu i spedycja — stacjonarne i niestacjonarne
 • Transport specjalistyczny — stacjonarne i niestacjonarne

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Studia pierwszego i drugiego stopnia
Specjalności:

 • Inżynieria zarządzania produkcją i usługami — stacjonarne i niestacjonarne
 • Zarządzanie i inżynieria przetwórstwa spożywczego — stacjonarne i niestacjonarne

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I BIOTECHNOLOGII

Biotechnologia
Studia pierwszego i drugiego stopnia

Dietetyka
Studia pierwszego i drugiego stopnia

Gastronomia i Sztuka Kulinarna — kierunek unikatowy
Studia pierwszego stopnia

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
Studia pierwszego i drugiego stopnia

WYDZIAŁ BIOLOGII ŚRODOWISKOWEJ

Biobezpieczeństwo i Zarządzanie Kryzysowe — kierunek unikatowy
Studia pierwszego stopnia

Bioksometologia — kierunek unikatowy
Studia pierwszego stopnia — profil ogólnoakademicki

Biologia
Studia pierwszego i drugiego stopnia
Specjalności:

 • Biologia stosowana — stacjonarne i niestacjonarne
 • Biologia sądowa — stacjonarne i niestacjonarne (studia II stopnia)

Ochrona Środowiska
Studia pierwszego i drugiego stopnia

Zarządzanie i Adaptacja do Zmian Klimatu — kierunek unikatowy
Studia pierwszego stopnia


Kierunki wykładane na uczelni:

agrobiznes I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana I stopnia Stacjonarny
analityka weterynaryjna I stopnia Stacjonarny
architektura krajobrazu I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
behawiorystyka zwierząt I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo i certyfikacja żywności I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo i higiena pracy I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe I stopnia Stacjonarny
bioinżynieria I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
biokosmetologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
biologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
biotechnologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
dietetyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
doradztwo ogrodnicze II stopnia Stacjonarny
ekoenergetyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ekonomia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
enologia i cydrownictwo I stopnia Stacjonarny
gastronomia i sztuka kulinarna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
geodezja i kartografia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
gospodarka przestrzenna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
hipologia i jeździectwo I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
inżynieria chemiczna i procesowa I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria przemysłu spożywczego II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria rolnicza i leśna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria środowiska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
leśnictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
mleczarstwo I stopnia Stacjonarny
ochrona roślin i kontrola fitosanitarna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ochrona środowiska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ogrodnictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pielęgnacja zwierząt i animaloterapia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pszczelarstwo w agroekosystemach I stopnia Stacjonarny
rolnictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne I stopnia Stacjonarny
technologia żywności i żywienie człowieka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
transport i logistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
turystyka i rekreacja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
weterynaria Magister Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu I stopnia Stacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie zasobami Ziemi I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zielona urbanistyka II stopnia Stacjonarny
zootechnika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII

Dziekanat:

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13;

tel. (81) 445-60-31

e-mail: dziekanat.agrobioinz@up.lublin.pl
www

WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

Dziekanat:

20-612 Lublin, ul. Głęboka 30;

tel. (81) 81 528 47 22

e-mail: dziek.wet@up.lublin.pl
www

WYDZIAŁ NAUK O ZWIERZĘTACH I BIOGOSPODARKI

Dziekanat: 
20-950 Lublin, ul. Akademicka 13;
tel. (81) 445 69 91, 445 65 81, 445 66 11
e-mail: dziekanat.bhz@up.lublin.pl
www

WYDZIAŁ OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Dziekanat:
20-950 Lublin, ul. Akademicka 13;
tel. (81) 445 65 05; (81) 445 68 67
e-mail: dziekanat.ogrodniczy@up.lublin.pl
www

WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI

Dziekanat:

20-612 Lublin, ul. Głęboka 28;

tel. (81) 531 96 67, (81) 531 96 65,

e-mail: dziekanat.wip@up.lublin.pl
www

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I BIOTECHNOLOGII

Dziekanat:

20-704 Lublin, ul. Skromna 8;

tel. (81) 462-33-88; (81) 462-33-74; (081) 462-33-72;

e-mail: dziekanat.nzb@up.lublin.pl
www

WYDZIAŁ BIOLOGII ŚRODOWISKOWEJ

Dziekanat: 
20-950 Lublin, ul Akademicka 13
tel. (81) 445 66 85
e-mail: dziekanat.biologii@up.lublin.pl
www


Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

Hipologia i jeździectwo

jest to pierwszy tego rodzaju kierunek studiów w Polsce. Hipologia obejmuje nauki o koniu. Powstanie kierunku umożliwiły nasze wieloletnie doświadczenia w prowadzeniu dotychczasowej specjalności o podobnym profilu, a także zainteresowanie kandydatów.

czytaj dalej

Enologia i cydrownictwo

W Polsce uprawa winorośli i przetwórstwo winogron mają coraz większe znaczenie gospodarcze, towarzyszy im duże zainteresowanie społeczne i szybki wzrost powierzchni upraw.

czytaj dalej

Behawiorystyka zwierząt

to unikatowy kierunek w Polsce, który obejmuje kształcenie w zakresie etologii i dobrostanu zwierząt różnych gatunków, behawioru oraz optymalizacji warunków utrzymania i użytkowania zwierząt z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i planowanych zmian legislacyjnych.

czytaj dalej

Biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe

unikatowy kierunek - jedyny taki w Polsce!

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane