Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Enologia i cydrownictwo

W Polsce uprawa winorośli i przetwórstwo winogron mają coraz większe znaczenie gospodarcze, towarzyszy im duże zainteresowanie społeczne i szybki wzrost powierzchni upraw.

FORMA STUDIÓW
studia stacjonarne I stopnia
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Rodzimi winiarze nie mając tradycji winiarskich, dostępu do wiedzy i praktyki pozwalającej na produkcję wysoko jakościowych produktów, zmuszeni są do wyjazdów zagranicznych w celu zdobycia podstawowych informacji w tej dziedzinie.

Lubelszczyzna jest jednym z największych regionów produkcji jabłek w naszym kraju. Z analizy rynku wynika, że ostatnie lata dla polskich sadowników są mało lub w ogóle nie opłacalne. Przyczyn tego zjawiska należy upatrywać w istniejącym od kilku lat embargo i ciągłym wzroście nadprodukcji. Szansy oraz dodatkowego źródła dochodu dla polskich sadowników, w kontekście problemu nadmiaru ilości jabłek, należy szukać w przetwórstwie owoców, w tym w produkcji naturalnego cydru, który może być dodatkowym źródłem dochodu dla polskich sadowników. Przestawienie gospodarstw sadowniczych na przetwórstwo, którego celem będzie wytworzenie produktów wysokiej jakości oraz stworzenie rozpoznawalnej marki wydaje się być strategiczną dźwignią i kierunkiem dla ustabilizowania całego sektora sadowniczego, który w dużo większym stopniu mógłby się opierać na produkcie przetworzonym, a nie na surowcu. Powołanie kierunku enologia i cydrownictwo wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom.


Kliknij aby pobrać ulotkę PDF :


Kierunek enologia i cydrownictwo jest tworzony w odpowiedzi na zapotrzebowanie interesariuszy, w tym przede wszystkim rynku pracy, dla specjalistów w zakresie uprawy winogron i pozostałych gatunków sadowniczych oraz produkcji wina, cydru i innych alkoholi owocowych. Dotychczas w Polsce programy nauczania z zakresu enologii i cydrownictwa obejmowały  jedynie wąskie  fragmenty z tego obszaru wiedzy, nadal brakuje dobrze wykształconych specjalistów z zakresu uprawy oraz produkcji win i cydrów. Program studiów posiada szereg innowacyjnych i nowatorskich rozwiązań dydaktycznych oferując szeroką gamę obligatoryjnych oraz fakultatywnych przedmiotów specjalistycznych. Program kładzie nacisk na uczenie praktyczne i zapewnia dogłębne zrozumienie zasad i praktyk stosowanych w uprawie oraz produkcji win, cydrów i innych alkoholi owocowych.

Enologia (z gr. oínos = wino + lógos = nauka) – dział nauki zajmujący się kwestiami związanymi z produkcją wina; inaczej ojnologia lub winoznawstwo.
Obejmuje m.in. uprawę winorośli, sposoby określania składu poszczególnych gatunków wina, produkcję, sposoby przechowywania, zasady degustacji. Enologia jest przedmiotem studiów na uczelniach.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Absolwent nabywa wiedzę, umiejętności i właściwe kompetencje do pracy na różnych stanowiskach, zarówno operacyjnych, jak i kierowniczych jako właściciel winnicy, kierownik winnicy, kierownik szkółki winnic, rzeczoznawca winnic, konsultant, broker win, kierownik bankietów winiarskich, właściciel/pracownik winiarni. Zdobyte szerokie wykształcenie praktyczne pozwoli przyszłym absolwentom na efektywną pracę i umożliwi im elastyczne dostosowanie się do wymagań rynku.

STAWIAMY NA PRAKTYKĘ:

  • zajęcia terenowe i praktyczne
  • samodzielne przeprowadzanie badań w trakcie zajęć
  • praktyki programowe i ponadprogramowe
  • staże i praktyki zagraniczne
  • wymiana międzynarodowa w ramach programu Erasmus
  • wsparcie Biura Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji
  • lektoraty z języków obcych uwzględniają  słownictwo specjalistyczne, typowe dla danego kierunku
  • swoje zainteresowania można rozwijać w szeregu kół naukowych i organizacji studenckich

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

Treści podstawowe z zakresu: botaniki, chemii i biochemii, fizjologii roślin, żywienia roślin.

Treści kierunkowe z zakresu: gleb winnic i sadów,  biologii i uprawy roślin sadowniczych, szkółkarstwa winorośli i innych roślin sadowniczych, agrotechniki winnic i sadów, entomologii i fitopatologii sadowniczej, hodowli i odmianoznawstwa, herbologii, kultur in vitro w sadownictwie, mikrobiologii i biochemii napojów alkoholowych, aspektów prozdrowotnych win i nalewek, doboru win do potraw, technologii produkcji wina, cydrów oraz wysokoprocentowych alkoholi winogronowych, nalewek i likierów, alkoholi fermentacji wtórnej, win musujących i specjalnych oraz innych alkoholi owocowych, somelierstwa, enoturystyki, rynku wina, handlu i marketingu, w szczególności umiejętności kalkulacji kosztów związanych z założeniem winnicy i winiarni, analizy sensorycznej i kupażowania wina oraz oceny jakości surowców i analizy instrumentalnej, chorób i wad alkoholi, projektowania winnic i winiarni.
 

Powiązane kierunki

Hipologia i jeździectwo

jest to pierwszy tego rodzaju kierunek studiów w Polsce. Hipologia obejmuje nauki o koniu. Powstanie kierunku umożliwiły nasze wieloletnie doświadczenia w prowadzeniu dotychczasowej specjalności o podobnym profilu, a także zainteresowanie kandydatów.

czytaj dalej

Behawiorystyka zwierząt

to unikatowy kierunek w Polsce, który obejmuje kształcenie w zakresie etologii i dobrostanu zwierząt różnych gatunków, behawioru oraz optymalizacji warunków utrzymania i użytkowania zwierząt z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i planowanych zmian legislacyjnych.

czytaj dalej

Biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe

unikatowy kierunek - jedyny taki w Polsce!

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane