Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Rok założenia: 1946 | Rektor: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

To najstarsza, a zarazem najlepsza uczelnia pedagogiczna w Polsce,
która swoje ponad 70-letnie tradycje  i doświadczenie łączy z nowoczesnością
i innowacyjnością.

Oferta uczelni obejmuje kształcenie w zakresie nauk humanistycznych, społecznych, pedagogicznych, przyrodniczych, technicznych oraz artystycznych. Na Uniwersytecie kształci się obecnie ponad 13 tysięcy studentów na 52 kierunkach i blisko 200 specjalnościach. Oferta edukacyjna, odpowiada aktualnym potrzebom rynku pracy, a także oczekiwaniom młodych ludzi i obejmuje studia I i II stopnia, jednolite magisterskie, studia doktoranckie i podyplomowe oraz kursy.

Studenci mogą zdobyć wykształcenie w dwudziestu dwóch instytutach: 

Absolwenci Uniwersytetu Pedagogicznego są doskonale przygotowani do podjęcia pracy na odpowiedzialnych stanowiskach. Z sukcesami pracują w szkolnictwie, instytucjach kultury, administracji państwowej oraz w polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach, a wielu z nich jest cenionymi ekspertami w różnych dziedzinach nauki i biznesu. 

Szczególnie cenione i wspierane są pasje oraz zainteresowania, które studenci mogą rozwijać dzięki różnorodnym projektom. Uczelnia organizuje także wiele wystaw i aktywnie wspiera rozwój artystyczny. 

Poprzez uczestnictwo w licznych organizacjach studenckich i kołach naukowych, sekcjach sportowych, chórze akademickim "Educatus", internetowym Radiu "Spektrum", studenci mają możliwość spędzania czasu w sposób przyjemny i pożyteczny.

Działając w oparciu o model kształcenia integralnego, Uczelnia łączy wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności. Nowoczesne kształcenie studentów opiera się m. in. na międzynarodowej współpracy z ośrodkami naukowymi z całej Europy (m. in. z Ukrainy, Portugalii, Szwecji, Bułgarii, Francji). W ramach programu Erasmus Uniwersytet Pedagogiczny współpracuje ze 160 uczelniami partnerskimi. Dzięki zagranicznym stypendiom i wymianie międzynarodowej studenci mogą zdobywać nowe doświadczenia i doskonalić umiejętności językowe.

Uniwersytet Pedagogiczny uczestniczy w międzynarodowej współpracy z ośrodkami naukowymi m.in. z: Ukrainy, Portugalii, Szwecji, Bułgarii, Francji. Dzięki stypendiom  i wymianie międzynarodowej nasi studenci zdobywają nowe doświadczenia i doskonalą umiejętności językowe. 

Infrastruktura Uniwersytetu Pedagogicznego składa się obecnie z blisko 20 obiektów. Do Uniwersytetu Pedagogicznego należy także najwyżej położone w Polsce uniwersyteckie obserwatorium astronomiczne, zlokalizowane w Gorcach, na szczycie góry Suhora. Ważnym zapleczem uczelni jest nowoczesne Akademickie Centrum Hotelowe obejmujące domy studenckie „Za Kolumnami” i „Krakowiak”, które są jednymi z najlepszych i najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce! 

Nasi studenci mogą zawsze liczyć na pomoc wykwalifikowanej kadry Biura Rekrutacji, które oferuje profesjonalne doradztwo podczas przyjęcia na studia, także dla obcokrajowców. Biuro Spraw Studenckich zapewnia pomoc w sprawach socjalno-bytowych. Osoby niepełnosprawne mogą liczyć na wsparcie Biura ds. Osób Niepełnosprawnych. Akademickie Biuro Karier oferuje natomiast profesjonalne spotkania z doradcami zawodowymi, jak również liczne certyfikowane warsztaty. 

Dopełnieniem oferty Uniwersytetu Pedagogicznego jest cieszące się dużą popularnością Centrum Sportu i Rekreacji, składające się z nowoczesnego zaplecza sportowego (m. in. pływalni, siłowni, sauny, sal gimnastycznych, sal fitness). W ramach zajęć z wychowania fizycznego Centrum Sportu i Rekreacji (CSiR) daje możliwość uprawiania sportów (zimowych i letnich), np.: turystyka rowerowa, kajakarstwo, aerobik, joga, kulturystyka, pilates, piłka nożna, tenis stołowy, zajęcia taneczne, koszykówka, siatkówka. Uniwersytet Pedagogiczny jest istotnym ogniwem życia społecznego, i podejmuje wiele ważnych dla regionu inicjatyw edukacyjnych, kulturalnych oraz gospodarczych.

OFERTA NA ROK 2020/2021

KIERUNKI STUDIÓW


administracja

 •  administracja I stopnia niestacjonarne
 •  administracja I stopnia stacjonarne
 •  administracja II stopnia niestacjonarne
 •  administracja II stopnia stacjonarne

 architektura informacji 

 •  architektura informacji I stopnia niestacjonarne - profil praktyczny
 •  architektura informacji I stopnia stacjonarne - profil praktyczny

 archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo 

 •  archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo I stopnia niestacjonarne
 •  archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo I stopnia stacjonarne
 •  archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo II stopnia stacjonarne

 art & design 

 •  art & design II stopnia stacjonarne

 bezpieczeństwo państwa 

 •  bezpieczeństwo państwa I stopnia niestacjonarne
 •  bezpieczeństwo państwa I stopnia stacjonarne
 •  bezpieczeństwo państwa II stopnia niestacjonarne
 •  bezpieczeństwo państwa II stopnia stacjonarne

 bezpieczeństwo zdrowotne 

 •  bezpieczeństwo zdrowotne I stopnia niestacjonarne
 •  bezpieczeństwo zdrowotne I stopnia stacjonarne

 bioinformatyka

 •  bioinformatyka I stopnia stacjonarne

 biologia 

 •  biologia I stopnia niestacjonarne
 •  biologia I stopnia stacjonarne
 •  biologia II stopnia niestacjonarne
 •  biologia II stopnia stacjonarne

 chemia

 •  chemia  I stopnia niestacjonarne
 •  chemia  I stopnia stacjonarne

 design 

 •  design I stopnia stacjonarne

 digital design 

 •  digital design I stopnia stacjonarne

 edukacja techniczno-informatyczna 

 •  edukacja techniczno-informatyczna I stopnia niestacjonarne (7 sem.)
 •  edukacja techniczno-informatyczna I stopnia stacjonarne (7 sem.)
 •  edukacja techniczno-informatyczna II stopnia niestacjonarne (3 sem.)
 •  edukacja techniczno-informatyczna II stopnia niestacjonarne (4 sem.)
 •  edukacja techniczno-informatyczna II stopnia stacjonarne (3 sem.)
 •  edukacja techniczno-informatyczna II stopnia stacjonarne (4 sem.)

 ekonomia społeczna 

 •  ekonomia społeczna I stopnia niestacjonarne
 •  ekonomia społeczna I stopnia stacjonarne
 •  ekonomia społeczna II stopnia niestacjonarne
 •  ekonomia społeczna II stopnia stacjonarne

 etyka - mediacje i negocjacje 

 •  etyka - mediacje i negocjacje I stopnia niestacjonarne
 •  etyka - mediacje i negocjacje I stopnia stacjonarne
 •  etyka - mediacje i negocjacje II stopnia niestacjonarne
 •  etyka - mediacje i negocjacje II stopnia stacjonarne

 filologia angielska 

 •  filologia angielska I stopnia niestacjonarne
 •  filologia angielska I stopnia stacjonarne
 •  filologia angielska II stopnia niestacjonarne
 •  filologia angielska II stopnia stacjonarne

 filologia germańska 

 •  filologia germańska I stopnia niestacjonarne
 •  filologia germańska I stopnia stacjonarne
 •  filologia germańska II stopnia stacjonarne

 filologia hiszpańska 

 •  filologia hiszpańska I stopnia stacjonarne
 •  filologia hiszpańska II stopnia stacjonarne

 filologia polska 

 •  filologia polska I stopnia niestacjonarne
 •  filologia polska I stopnia stacjonarne
 •  filologia polska II stopnia niestacjonarne
 •  filologia polska II stopnia stacjonarne

 filologia romańska 

 •  filologia romańska I stopnia stacjonarne
 •  filologia romańska II stopnia stacjonarne

 filologia rosyjska 

 •  filologia rosyjska I stopnia stacjonarne
 •  filologia rosyjska II stopnia stacjonarne

 filologia włoska 

 •  filologia włoska I stopnia stacjonarne
 •  filologia włoska II stopnia stacjonarne

 filozofia 

 •  filozofia I stopnia niestacjonarne
 •  filozofia I stopnia stacjonarne
 •  filozofia II stopnia niestacjonarne
 •  filozofia II stopnia stacjonarne

 fizyka 

 •  fizyka I stopnia stacjonarne (6 sem.)
 •  fizyka II stopnia stacjonarne

 geografia 

 •  geografia I stopnia niestacjonarne
 •  geografia I stopnia stacjonarne
 •  geografia II stopnia niestacjonarne
 •  geografia II stopnia stacjonarne

 gospodarka przestrzenna 

 •  gospodarka przestrzenna I stopnia niestacjonarne
 •  gospodarka przestrzenna I stopnia stacjonarne
 •  gospodarka przestrzenna II stopnia niestacjonarne
 •  gospodarka przestrzenna II stopnia stacjonarne

 grafika 

 •  grafika I stopnia stacjonarne
 •  grafika II stopnia stacjonarne

 historia 

 •  historia I stopnia niestacjonarne (6 sem.)
 •  historia I stopnia stacjonarne
 •  historia II stopnia niestacjonarne (4 sem.)
 •  historia II stopnia stacjonarne

 informatyka 

 •  informatyka I stopnia niestacjonarne - profil praktyczny
 •  informatyka I stopnia stacjonarne - profil praktyczny
 •  informatyka II stopnia niestacjonarne - profil praktyczny
 •  informatyka II stopnia stacjonarne - profil praktyczny

 inżynieria bezpieczeństwa 

 •  inżynieria bezpieczeństwa I stopnia niestacjonarne
 •  inżynieria bezpieczeństwa I stopnia stacjonarne

 kognitywistyka 

 •  kognitywistyka I stopnia stacjonarne

 komunikacja wizualna 

 •  komunikacja wizualna I stopnia stacjonarne

 kulturoznawstwo i wiedza o mediach 

 •  kulturoznawstwo i wiedza o mediach I stopnia niestacjonarne
 •  kulturoznawstwo i wiedza o mediach I stopnia stacjonarne
 •  kulturoznawstwo i wiedza o mediach II stopnia niestacjonarne
 •  kulturoznawstwo i wiedza o mediach II stopnia stacjonarne

 logopedia 

 •  logopedia I stopnia stacjonarne
 •  logopedia II stopnia stacjonarne

 malarstwo 

 •  malarstwo I stopnia stacjonarne

 matematyka 

 •  matematyka I stopnia niestacjonarne
 •  matematyka I stopnia stacjonarne
 •  matematyka II stopnia niestacjonarne
 •  matematyka II stopnia stacjonarne

 ochrona środowiska 

 •  ochrona środowiska I stopnia stacjonarne

 odnowa biologiczna 

 •  odnowa biologiczna II stopnia niestacjonarne

 pedagogika 

 •  pedagogika I stopnia niestacjonarne (6 sem.)
 •  pedagogika I stopnia stacjonarne (6 sem.)
 •  pedagogika II stopnia niestacjonarne (4 sem.)
 •  pedagogika II stopnia stacjonarne

 pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 

 •  pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna II stopnia niestacjonarne
 •  pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna II stopnia stacjonarne
 •  pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jednolite magisterskie niestacjonarne
 •  pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jednolite magisterskie stacjonarne (8 sem.)

 pedagogika specjalna 

 •  pedagogika specjalna II stopnia niestacjonarne
 •  pedagogika specjalna II stopnia stacjonarne (4 sem.)
 •  pedagogika specjalna jednolite magisterskie niestacjonarne
 •  pedagogika specjalna jednolite magisterskie stacjonarne

 politologia 

 •  politologia I stopnia niestacjonarne
 •  politologia I stopnia stacjonarne
 •  politologia II stopnia niestacjonarne
 •  politologia II stopnia stacjonarne

 polityka społeczna 

 •  polityka społeczna I stopnia niestacjonarne
 •  polityka społeczna I stopnia stacjonarne
 •  polityka społeczna II stopnia niestacjonarne
 •  polityka społeczna II stopnia stacjonarne

 praca socjalna 

 •  praca socjalna I stopnia niestacjonarne
 •  praca socjalna I stopnia stacjonarne
 •  praca socjalna II stopnia niestacjonarne
 •  praca socjalna II stopnia stacjonarne

 prawo 

 •  prawo jednolite magisterskie niestacjonarne
 •  prawo jednolite magisterskie stacjonarne

 psychologia 

 •  psychologia jednolite magisterskie niestacjonarne
 •  psychologia jednolite magisterskie stacjonarne

 socjologia 

 •  socjologia I stopnia niestacjonarne
 •  socjologia I stopnia stacjonarne
 •  socjologia II stopnia niestacjonarne
 •  socjologia II stopnia stacjonarne

 stosunki międzynarodowe 

 •  stosunki międzynarodowe I stopnia niestacjonarne
 •  stosunki międzynarodowe I stopnia stacjonarne
 •  stosunki międzynarodowe II stopnia niestacjonarne
 •  stosunki międzynarodowe II stopnia stacjonarne

 studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie 

 •  studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie II stopnia stacjonarne

 sztuka i edukacja 

 •  sztuka i edukacja I stopnia stacjonarne

 sztuka i media 

 •  sztuka i media I stopnia stacjonarne

 sztuka współczesna 

 •  sztuka współczesna II stopnia stacjonarne

 turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe 

 •  turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe I stopnia niestacjonarne
 •  turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe I stopnia stacjonarne
 •  turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe II stopnia stacjonarne

 turystyka i rekreacja 

 •  turystyka i rekreacja I stopnia niestacjonarne
 •  turystyka i rekreacja I stopnia stacjonarne
 •  turystyka i rekreacja II stopnia niestacjonarne
 •  turystyka i rekreacja II stopnia stacjonarne

 zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe 

 •  zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe I stopnia stacjonarne
 •  zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe II stopnia stacjonarne

 zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi 

 •  zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi I stopnia niestacjonarne
 •  zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi I stopnia stacjonarne

 zarządzanie w służbach społecznych

 •  zarządzanie w służbach społecznych I stopnia niestacjonarne
 •  zarządzanie w służbach społecznych I stopnia stacjonarne


STUDIA PODYPLOMOWE


Zapraszamy do skorzystania z oferty studiów podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Studia podyplomowe realizowane w naszej Uczelni są propozycją dla osób, które chcą doskonalić, poszerzać horyzonty, wzbogacać i aktualizować posiadaną wiedzę, ale również dla tych, którzy planują zmianę profilu zatrudnienia.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom proponujemy bogatą ofertę studiów podyplomowych dostosowaną do wymagań rynku pracy i spełniającą najwyższe europejskie standardy.

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie prowadzi dwa rodzaje studiów podyplomowych:

 • kwalifikacyjne - dające nowe kwalifikacje zawodowe,
 • doskonalące - służące doskonaleniu posiadanych kwalifikacji zawodowych.

Studia podyplomowe są odpłatną formą usług edukacyjnych. Mogą być finansowane - częściowo lub w całości - ze środków pozauczelnianych. W takim przypadku słuchacz ponosi koszty uzależnione od wysokości dofinansowania.


DOMY STUDENCKIE


Uczelnia posiada bardzo dobrą bazę noclegową. Wysoki standard Akademickiego Centrum Hotelowego, obejmującego domy studenckie "Za Kolumnami" i "Krakowiak" sprawia, że są one jednymi z najlepszych i najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce!  Warto dodać, iż w DS. „Za Kolumnami” mieści się  Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, oferujące profesjonalną pomoc osobom niepełnosprawnym.


KIERUNKI STUDIÓW 2020/2021

administracja

 •  administracja I stopnia niestacjonarne
 •  administracja I stopnia stacjonarne
 •  administracja II stopnia niestacjonarne
 •  administracja II stopnia stacjonarne

 architektura informacji 

 •  architektura informacji I stopnia niestacjonarne - profil praktyczny
 •  architektura informacji I stopnia stacjonarne - profil praktyczny

 archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo 

 •  archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo I stopnia niestacjonarne
 •  archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo I stopnia stacjonarne
 •  archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo II stopnia stacjonarne

 art & design 

 •  art & design II stopnia stacjonarne

 bezpieczeństwo państwa 

 •  bezpieczeństwo państwa I stopnia niestacjonarne
 •  bezpieczeństwo państwa I stopnia stacjonarne
 •  bezpieczeństwo państwa II stopnia niestacjonarne
 •  bezpieczeństwo państwa II stopnia stacjonarne

 bezpieczeństwo zdrowotne 

 •  bezpieczeństwo zdrowotne I stopnia niestacjonarne
 •  bezpieczeństwo zdrowotne I stopnia stacjonarne

 bioinformatyka

 •  bioinformatyka I stopnia stacjonarne

 biologia 

 •  biologia I stopnia niestacjonarne
 •  biologia I stopnia stacjonarne
 •  biologia II stopnia niestacjonarne
 •  biologia II stopnia stacjonarne

 chemia

 •  chemia  I stopnia niestacjonarne
 •  chemia  I stopnia stacjonarne

 design 

 •  design I stopnia stacjonarne

 digital design 

 •  digital design I stopnia stacjonarne

 edukacja techniczno-informatyczna 

 •  edukacja techniczno-informatyczna I stopnia niestacjonarne (7 sem.)
 •  edukacja techniczno-informatyczna I stopnia stacjonarne (7 sem.)
 •  edukacja techniczno-informatyczna II stopnia niestacjonarne (3 sem.)
 •  edukacja techniczno-informatyczna II stopnia niestacjonarne (4 sem.)
 •  edukacja techniczno-informatyczna II stopnia stacjonarne (3 sem.)
 •  edukacja techniczno-informatyczna II stopnia stacjonarne (4 sem.)

 ekonomia społeczna 

 •  ekonomia społeczna I stopnia stacjonarne
 •  ekonomia społeczna I stopnia niestacjonarne
 •  ekonomia społeczna II stopnia niestacjonarne
 •  ekonomia społeczna II stopnia stacjonarne

 etyka - mediacje i negocjacje 

 •  etyka - mediacje i negocjacje I stopnia niestacjonarne
 •  etyka - mediacje i negocjacje I stopnia stacjonarne
 •  etyka - mediacje i negocjacje II stopnia niestacjonarne
 •  etyka - mediacje i negocjacje II stopnia stacjonarne

 filologia angielska 

 •  filologia angielska I stopnia niestacjonarne
 •  filologia angielska I stopnia stacjonarne
 •  filologia angielska II stopnia niestacjonarne
 •  filologia angielska II stopnia stacjonarne

 filologia germańska 

 •  filologia germańska I stopnia niestacjonarne
 •  filologia germańska I stopnia stacjonarne
 •  filologia germańska II stopnia stacjonarne

 filologia hiszpańska 

 •  filologia hiszpańska I stopnia stacjonarne
 •  filologia hiszpańska II stopnia stacjonarne

 filologia polska 

 •  filologia polska I stopnia niestacjonarne
 •  filologia polska I stopnia stacjonarne
 •  filologia polska II stopnia niestacjonarne
 •  filologia polska II stopnia stacjonarne

 filologia romańska 

 •  filologia romańska I stopnia stacjonarne
 •  filologia romańska II stopnia stacjonarne

 filologia rosyjska 

 •  filologia rosyjska I stopnia stacjonarne
 •  filologia rosyjska II stopnia stacjonarne

 filologia włoska 

 •  filologia włoska I stopnia stacjonarne
 •  filologia włoska II stopnia stacjonarne

 filozofia 

 •  filozofia I stopnia niestacjonarne
 •  filozofia I stopnia stacjonarne
 •  filozofia II stopnia niestacjonarne
 •  filozofia II stopnia stacjonarne

 fizyka 

 •  fizyka I stopnia stacjonarne (6 sem.)
 •  fizyka II stopnia stacjonarne

 geografia 

 •  geografia I stopnia niestacjonarne
 •  geografia I stopnia stacjonarne
 •  geografia II stopnia niestacjonarne
 •  geografia II stopnia stacjonarne

 gospodarka przestrzenna 

 •  gospodarka przestrzenna I stopnia niestacjonarne
 •  gospodarka przestrzenna I stopnia stacjonarne
 •  gospodarka przestrzenna II stopnia niestacjonarne
 •  gospodarka przestrzenna II stopnia stacjonarne

 grafika 

 •  grafika I stopnia stacjonarne
 •  grafika II stopnia stacjonarne

 historia 

 •  historia I stopnia niestacjonarne (6 sem.)
 •  historia I stopnia stacjonarne
 •  historia II stopnia niestacjonarne (4 sem.)
 •  historia II stopnia stacjonarne

 informatyka 

 •  informatyka I stopnia niestacjonarne - profil praktyczny
 •  informatyka I stopnia stacjonarne - profil praktyczny
 •  informatyka II stopnia niestacjonarne - profil praktyczny
 •  informatyka II stopnia stacjonarne - profil praktyczny

 inżynieria bezpieczeństwa 

 •  inżynieria bezpieczeństwa I stopnia niestacjonarne
 •  inżynieria bezpieczeństwa I stopnia stacjonarne

 kognitywistyka 

 •  kognitywistyka I stopnia stacjonarne

 komunikacja wizualna 

 •  komunikacja wizualna I stopnia stacjonarne

 kulturoznawstwo i wiedza o mediach 

 •  kulturoznawstwo i wiedza o mediach I stopnia niestacjonarne
 •  kulturoznawstwo i wiedza o mediach I stopnia stacjonarne
 •  kulturoznawstwo i wiedza o mediach II stopnia niestacjonarne
 •  kulturoznawstwo i wiedza o mediach II stopnia stacjonarne

 logopedia 

 •  logopedia I stopnia stacjonarne
 •  logopedia II stopnia stacjonarne

 malarstwo 

 •  malarstwo I stopnia stacjonarne

 matematyka 

 •  matematyka I stopnia niestacjonarne
 •  matematyka I stopnia stacjonarne
 •  matematyka II stopnia niestacjonarne
 •  matematyka II stopnia stacjonarne

 ochrona środowiska 

 •  ochrona środowiska I stopnia stacjonarne

 odnowa biologiczna 

 •  odnowa biologiczna II stopnia niestacjonarne

 pedagogika 

 •  pedagogika I stopnia niestacjonarne (6 sem.)
 •  pedagogika I stopnia stacjonarne (6 sem.)
 •  pedagogika II stopnia niestacjonarne (4 sem.)
 •  pedagogika II stopnia stacjonarne

 pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 

 •  pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna II stopnia niestacjonarne
 •  pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna II stopnia stacjonarne
 •  pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jednolite magisterskie niestacjonarne
 •  pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jednolite magisterskie stacjonarne (8 sem.)

 pedagogika specjalna 

 •  pedagogika specjalna II stopnia niestacjonarne
 •  pedagogika specjalna II stopnia stacjonarne (4 sem.)
 •  pedagogika specjalna jednolite magisterskie niestacjonarne
 •  pedagogika specjalna jednolite magisterskie stacjonarne

 politologia 

 •  politologia I stopnia niestacjonarne
 •  politologia I stopnia stacjonarne
 •  politologia II stopnia niestacjonarne
 •  politologia II stopnia stacjonarne

 polityka społeczna 

 •  polityka społeczna I stopnia niestacjonarne
 •  polityka społeczna I stopnia stacjonarne
 •  polityka społeczna II stopnia niestacjonarne
 •  polityka społeczna II stopnia stacjonarne

 praca socjalna 

 •  praca socjalna I stopnia niestacjonarne
 •  praca socjalna I stopnia stacjonarne
 •  praca socjalna II stopnia niestacjonarne
 •  praca socjalna II stopnia stacjonarne

 prawo 

 •  prawo jednolite magisterskie niestacjonarne
 •  prawo jednolite magisterskie stacjonarne

 psychologia 

 •  psychologia jednolite magisterskie niestacjonarne
 •  psychologia jednolite magisterskie stacjonarne

 socjologia 

 •  socjologia I stopnia niestacjonarne
 •  socjologia I stopnia stacjonarne
 •  socjologia II stopnia niestacjonarne
 •  socjologia II stopnia stacjonarne

 stosunki międzynarodowe 

 •  stosunki międzynarodowe I stopnia niestacjonarne
 •  stosunki międzynarodowe I stopnia stacjonarne
 •  stosunki międzynarodowe II stopnia niestacjonarne
 •  stosunki międzynarodowe II stopnia stacjonarne

 studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie 

 •  studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie II stopnia stacjonarne

 sztuka i edukacja 

 •  sztuka i edukacja I stopnia stacjonarne

 sztuka i media 

 •  sztuka i media I stopnia stacjonarne

 sztuka współczesna 

 •  sztuka współczesna II stopnia stacjonarne

 turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe 

 •  turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe I stopnia niestacjonarne
 •  turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe I stopnia stacjonarne
 •  turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe II stopnia stacjonarne

 turystyka i rekreacja 

 •  turystyka i rekreacja I stopnia niestacjonarne
 •  turystyka i rekreacja I stopnia stacjonarne
 •  turystyka i rekreacja II stopnia niestacjonarne
 •  turystyka i rekreacja II stopnia stacjonarne

 zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe 

 •  zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe I stopnia stacjonarne
 •  zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe II stopnia stacjonarne

 zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi 

 •  zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi I stopnia niestacjonarne
 •  zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi I stopnia stacjonarne

 zarządzanie w służbach społecznych

 •  zarządzanie w służbach społecznych I stopnia niestacjonarne
 •  zarządzanie w służbach społecznych I stopnia stacjonarne

Wydziały na uczelni:

nauk humanistycznych
nauk ścisłych i przyrodniczych
nauk społecznych
sztuki

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
animacja kultury I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
architektura informacji I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
archiwistyka i zarządzanie dokumentacją I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
art & design II stopnia Stacjonarny
bezpieczeństwo państwa I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo zdrowotne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bioinformatyka I stopnia Stacjonarny
biologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
chemia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
design I stopnia Stacjonarny
digital design I stopnia Stacjonarny
edukacja techniczno-informatyczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ekonomia społeczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
etyka - mediacje i negocjacje I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia angielska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia germańska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia hiszpańska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia polska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia romańska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia rosyjska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia włoska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filozofia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
geografia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
gospodarka przestrzenna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
grafika I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
historia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria bezpieczeństwa I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kognitywistyka I stopnia Stacjonarny
komunikacja wizualna I stopnia Stacjonarny
kulturoznawstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
logopedia ogólna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
malarstwo I stopnia Stacjonarny
matematyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ochrona środowiska I stopnia Stacjonarny
odnowa biologiczna II stopnia Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika przedszkolna i wczesnoprzedszkolna Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika specjalna Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
politologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
polityka społeczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
praca socjalna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
prawo Magister Stacjonarny Niestacjonarny
psychologia Magister Stacjonarny Niestacjonarny
socjologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
stosunki międzynarodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie II stopnia Stacjonarny
sztuka i edukacja I stopnia Stacjonarny
sztuka i media I stopnia Stacjonarny
sztuka współczesna I stopnia Stacjonarny
turystyka historyczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
turystyka i rekreacja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie informacją I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie w służbach społecznych I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
 •  
 • Telefon: 12 662 60 14
 • Fax: 12 637 22 43
 • Email: info@up.krakow.pl
 • Strona: http://www.up.krakow.pl

Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

Kognitywistyka w Krakowie

Zdobyte wiedza i umiejętności umożliwiają absolwentowi podjęcie zatrudnienia na stanowiskach wykorzystujących interdyscyplinarność kognitywistyki: od obszaru neuromarketingu i projektowania interaktywnych produktów czy usług; poprzez zawody związane z zagadnieniami neurolingwistyki bądź zoopsychologii; po dziedziny zajmujące się gromadzeniem, analizą oraz prezentacją danych.

czytaj dalej

Bioinformatyka

interdyscyplinarna dziedzina nauki wykorzystująca metody i narzędzia informatyczne do rozwiązywania problemów z nauk biologicznych.

czytaj dalej

Digital Design

Absolwent jest przygotowany do tworzenia koncepcji oraz projektowania aplikacji i utworów o charakterze użytkowym, naukowym, edukacyjnym, informacyjnym, lub będących eksperymentem artystycznym.

czytaj dalej

Sztuka i media studia I stopnia w Krakowie

Absolwent studiów sztuka i media otrzymuje tytuł licencjata. Nabywa umiejętności praktyczne oraz wiedzę pozwalającą być samodzielnym twórcą interdyscyplinarnym oraz realizować projekty artystyczne i zawodowe

czytaj dalej

Powiązane artykuły

Powstała Akademia Prawa Nowych Technologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

To inicjatywa Katedry Prawa Informacyjnego, Mediów i Własności Intelektualnej w ramach Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii. Akademia jest interdyscyplinarną płaszczyzną, na której Uniwersytet Pedagogiczny będzie realizował różnorodne przedsięwzięcia służące tworzeniu ekosystemu zaufania wokół nowych technologii. Stanowi połączenie działań naukowych ze społeczno-gospodarczymi.

czytaj dalej

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie organizuje Wirtualny Dzień Otwarty

21 kwietnia 2020 roku

czytaj dalej

Dzień Otwarty Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Drodzy Maturzyści, już 18 marca otwieramy dla Was nasze drzwi.

czytaj dalej

W tym roku spotkajmy się już 19 marca

DZIEŃ OTWARTY UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO W KRAKOWIE

czytaj dalej

"Dotknij designu". Projekty dla osób z niepełnosprawnością wzroku

Zapraszamy na niezwykłą wystawę, na której wszystkiego można, a nawet trzeba dotykać. "Dotknij designu" to prezentacja projektów zrealizowanych przez studentów wzornictwa Uniwersytetu Pedagogicznego z myślą osobach z niepełnosprawnością wzroku w latach 2012–2018.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane