Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie UKEN

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie UKEN

Rok założenia: 1946 | Rektor: prof. dr hab. Piotr Borek

przejdź do spisu treści
Z dniem 1 października Uniwersytet Pedagogiczny zmienia nazwę na Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie powstał w 1946 r. Misją uczelni od 77 lat jest zapewnienie najwyższego poziomu kształcenia i najlepsze przygotowanie studentów do przyszłej pracy. Możliwość tę daje wysoko wykwalifikowana kadra naukowa: blisko 1000 nauczycieli akademickich, w tym 300 profesorów i doktorów habilitowanych.

Uniwersytet przygotowuje studentów do pracy w wielu zawodach, zarówno nauczycielskich, jak i nienauczycielskich. Oferta uczelni obejmuje kształcenie w zakresie nauk humanistycznych, społecznych, pedagogicznych, przyrodniczych, technicznych oraz artystycznych. Kierunki pedagogiczne znajdują się w czołówce studiów najchętniej wybieranych na uniwersytecie, jednak uczelnia prowadzi również szereg kierunków filologicznych, administracyjnych oraz studiów technicznych i inżynierskich.

Uniwersytet  kształci 16 tysięcy studentów na ponad 70 kierunkach i w ponad 200 specjalnościach. Oferta edukacyjna odpowiada aktualnym potrzebom rynku pracy, a także oczekiwaniom młodych ludzi, obejmuje studia I i II stopnia, jednolite magisterskie, podyplomowe, liczne kursy oraz szkołę doktorską. Wszystkie wydziały posiadają uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego.

Wydziały:

Absolwenci Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie  są doskonale przygotowani do podjęcia pracy na odpowiedzialnych stanowiskach. Z sukcesami pracują w szkolnictwie, instytucjach kultury, administracji państwowej oraz w polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach, a wielu z nich jest uznanymi ekspertami w różnych dziedzinach nauki i biznesu. Uczelnia zapewnia naukowy rozwój swoich studentów, ale także zachęca ich do angażowania się w dziedzinie szeroko pojętej kultury, sportu oraz działalności społecznej.

Do najpopularniejszych organizacji studenckich należą: Niezależne Zrzeszenie Studentów, Samorząd Studentów, Samorząd Doktorantów, Akademicki Związek Sportowy, Chór Mieszany Educatus i Orkiestra Symfoniczna Uniwersytetu Pedagogicznego. Uniwersytet będąc istotnym ogniwem życia społecznego podejmuje wiele ważnych dla regionu inicjatyw edukacyjnych, kulturalnych oraz gospodarczych. Od wielu lat włącza się w organizację Małopolskiej Nocy Naukowców i Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce. Uczelnia prowadzi jedyne w Polsce Muzeum Podręcznika, posiada prężnie działające Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wpędzeń i Przesiedleń. Ogromnym zainteresowaniem i popularnością cieszy się działalność Uniwersytetu Dzieci i Rodziców oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Studenci, a w szczególności kandydaci na studia zawsze mogą liczyć na pomoc wykwalifikowanej kadry Biura Rekrutacji oraz Centrum Obsługi Studenta. Studentów chętnie wspierają również pracownicy Działu Spraw Studenckich, zapewniającego pomoc w sprawach socjalno-bytowych oraz Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami, które wchodzą w skład działu. 

Liczna grupa studentów Uniwersytetu chętnie korzysta także z możliwości wymiany zagranicznej. Uczelnia współpracuje z blisko 600 uniwersytetami z całego świata. Współpraca odbywa się głównie na podstawie dwustronnych umów międzyuczelnianych lub programu Erasmus+. Daje to możliwość odbycia części studiów bądź też praktyk poza granicami naszego kraju ponad pięciuset studentom rocznie. Ciekawą perspektywę stwarzają także zawarte między Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie, a kilkoma uczelniami z Europy tzw. porozumienia o wspólnym kształceniu, dzięki którym istnieje szansa uzyskania dwóch dyplomów ukończenia studiów wyższych w tym samym czasie.

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie jest przede wszystkim kojarzony z głównym gmachem uczelni znajdującym się przy ul. Podchorążych 2. Na przestrzeni lat uczelnia znacząco rozbudowała jednak swoją infrastrukturę o charakterze dydaktycznym, badawczym i sportowo-rekreacyjnym, składa się ona obecnie z blisko 20 obiektów. Dziś budynki należące do Uniwersytetu znajdują się w różnych częściach Krakowa: przy ul. Ingardena 4, ul. Mazowieckiej 43, ul. Karmelickiej 41, ul. Studenckiej 5, ul. Podbrzezie 3, ul. Jęczmiennej 9 i na os. Stalowym 17. Uniwersytet posiada także Fort Skotniki (ul. Kozienicka 24) i Fort Bronowice (ul. Rydla, w trakcie renowacji). Amatorów sztuki na pewno zainteresuje Galeria Podbrzezie przy ul. Podbrzezie 3. Natomiast miłośnicy astronomii i gór mogą odkryć, najwyżej położone w Polsce, uniwersyteckie Obserwatorium Astronomiczne, znajdujące się w Gorcach, na szczycie góry Suhora, które współpracuje ze światową siecią obserwatoriów astronomicznych.  

Ważnym zapleczem są komfortowe domy akademickie, które oferują ponad 1000 miejsc. Dwa z czterech domów studenckich, tj. „Krakowiak” i „Za kolumnami” znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie Uniwersytetu, tworząc tzw. Akademickie Centrum Hotelowe. Pozostałe mieszczą się nieco dalej, przyciągają jednak studentów swą ciekawą lokalizacją. Pierwszy z nich to oddany do użytku w 2020 roku „Zaułek”, usytuowany w jednym z najpiękniejszych rejonów miasta – w starej, zabytkowej dzielnicy żydowskiej Kazimierz, drugi natomiast to „Atol”, znajdujący się w dzielnicy Podgórze, w sąsiedztwie zalewu Bagry, niedaleko plaży i strzeżonego kąpieliska. Domy Studenckie są wyposażone w pokoje jedno- i dwuosobowe z łazienkami. Standardowy pokój, oprócz mebli posiada lodówkę i aneks sanitarny. W każdym budynku znajduje się m.in. kuchnia oraz pomieszczenie wspólne. Domy studenckie są wyposażone w Internet oraz posiadają miejsca parkingowe. Uniwersytet oferuje również pokoje przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Dopełnieniem oferty Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie jest cieszący się dużym zainteresowaniem studentów Ośrodek Wychowania Fizycznego, składający się z nowoczesnego zaplecza sportowego (m.in. siłowni, sal gimnastycznych oraz fitness). W ramach zajęć Ośrodek Wychowania Fizycznego daje możliwość uprawiania sportów (zimowych i letnich), np.: turystyki rowerowej, jogi, kulturystyki, pilatesu, piłki nożnej, tenisa stołowego, zajęć tanecznych, koszykówki oraz siatkówki. Dodatkowo uczelnia posiada w swojej infrastrukturze przy ul. Ingardena krytą pływalnię, saunę oraz Klub Studencki „Bakałarz”.

Rangę Uniwersytetu wzmacnia również Wydawnictwo Naukowe, które rocznie wydaje ok. 100 publikacji. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie jest bardzo ważnym, renomowanym ośrodkiem naukowo-badawczym dla polskiego systemu oświaty i wychowania oraz ważną częścią życia Krakowa. Wszystko te elementy i dokonania sprawiają, że Uniwersytet cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wśród młodzieży podejmującej studia w Krakowie. Postrzegany jest jako Uczelni a nowoczesna, rozwijająca się wszechstronnie i mająca ugruntowaną pozycję w krajowej i europejskiej przestrzeni szkolnictwa wyższego. Stwarza to pierwszorzędne warunki do dalszego kształcenia i rozwoju naukowego.


Zobacz informator dla kandydatów na studia 


przejdź do spisu treści

To najstarsza, a zarazem najlepsza uczelnia pedagogiczna w Polsce,
która swoje 75-letnie tradycje  i doświadczenie łączy z nowoczesnością
i innowacyjnością.

Oferta uczelni obejmuje kształcenie w zakresie nauk humanistycznych, społecznych, pedagogicznych, przyrodniczych, technicznych oraz artystycznych. Na Uniwersytecie kształci się obecnie blisko 13 tysięcy studentów na ponad 50  kierunkach studiów.  Oferta edukacyjna, odpowiada aktualnym potrzebom rynku pracy, a także oczekiwaniom młodych ludzi. Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych przez Biuro Współpracy z Absolwentami , aż 84%  ankietowanych absolwentów  poleca studia na Uniwersytecie Pedagogicznym.

Absolwenci Uniwersytetu Pedagogicznego są doskonale przygotowani do podjęcia pracy na odpowiedzialnych stanowiskach. Z sukcesami pracują w szkolnictwie, instytucjach kultury, administracji państwowej oraz w polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach, a wielu z nich jest cenionymi ekspertami w różnych dziedzinach nauki i biznesu. 

Szczególnie cenione i wspierane są pasje oraz zainteresowania, które studenci mogą rozwijać dzięki różnorodnym projektom. Uczelnia organizuje także wiele wystaw i aktywnie wspiera rozwój artystyczny. 

Poprzez uczestnictwo w licznych organizacjach studenckich i kołach naukowych, sekcjach sportowych, chórze akademickim "Educatus", studenci mają możliwość spędzania czasu w sposób przyjemny i pożyteczny.

Działając w oparciu o model kształcenia integralnego, Uczelnia łączy wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności. Nowoczesne kształcenie studentów opiera się m. in. na międzynarodowej współpracy z ośrodkami naukowymi z całej Europy (m. in. z Ukrainy, Portugalii, Szwecji, Bułgarii, Francji). W ramach programu Erasmus Uniwersytet Pedagogiczny współpracuje ze 160 uczelniami partnerskimi. Dzięki zagranicznym stypendiom i wymianie międzynarodowej studenci mogą zdobywać nowe doświadczenia i doskonalić umiejętności językowe.

Uniwersytet Pedagogiczny uczestniczy w międzynarodowej współpracy z ośrodkami naukowymi m.in. z: Ukrainy, Portugalii, Szwecji, Bułgarii, Francji. Dzięki stypendiom  i wymianie międzynarodowej nasi studenci zdobywają nowe doświadczenia i doskonalą umiejętności językowe. 

Infrastruktura Uniwersytetu Pedagogicznego składa się obecnie z blisko 20 obiektów. Poza budynkami w których realizowana jest dydaktyka uczelnie podsiada również najwyżej położone w Polsce uniwersyteckie obserwatorium astronomiczne, zlokalizowane w Gorcach, na szczycie góry Suhora, Centrum Sportu i Rekreacji, oraz Europejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego.  Ważnym zapleczem uczelni jest także nowoczesne zaplecze mieszkaniowe obejmujące domy studenckie „Za Kolumnami” i „Krakowiak” na  ul. Armii Krajowej, „Atol” na ul. Grochowej oraz „Zaułek”na ul. Piekarskiej. 

Nasi studenci mogą zawsze liczyć na pomoc wykwalifikowanej kadry Biura Rekrutacji, które oferuje profesjonalne doradztwo podczas przyjęcia na studia, także dla obcokrajowców. Biuro Spraw Studenckich zapewnia pomoc w sprawach socjalno-bytowych. Osoby niepełnosprawne mogą liczyć na wsparcie Biura ds. Osób Niepełnosprawnych. Akademickie Biuro Karier oferuje natomiast profesjonalne spotkania z doradcami zawodowymi, jak również liczne certyfikowane warsztaty. 

Dopełnieniem oferty Uniwersytetu Pedagogicznego jest cieszące się dużą popularnością Centrum Sportu i Rekreacji, składające się z nowoczesnego zaplecza sportowego (m. in. pływalni, siłowni, sauny, sal gimnastycznych, sal fitness). W ramach zajęć z wychowania fizycznego Centrum Sportu i Rekreacji (CSiR) daje możliwość uprawiania sportów (zimowych i letnich), np.: turystyka rowerowa, kajakarstwo, aerobik, joga, kulturystyka, pilates, piłka nożna, tenis stołowy, zajęcia taneczne, koszykówka, siatkówka. Uniwersytet Pedagogiczny jest istotnym ogniwem życia społecznego, i podejmuje wiele ważnych dla regionu inicjatyw edukacyjnych, kulturalnych oraz gospodarczych.

STUDIA I STOPNIA I JEDNOLITE MAGISTERSKIE

KIERUNKI Z DZIEDZINY NAUK SPOŁECZNYCH 

KIERUNKI Z DZIEDZINY NAUK SPOŁECZNYCH – PEDAGOGICZNE

KIERUNKI Z DZIEDZINY NAUK HUMANISTYCZNYCH

KIERUNKI Z DZIEDZINY NAUK HUMANISTYCZNYCH - FILOLOGICZNE:

KIERUNKI Z DZIEDZINY SZTUKI

KIERUNKI Z DZIEDZINY NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

STUDIA II STOPNIA


STUDIA PODYPLOMOWE

Uniwersytet prowadzi kilkadziesiąt kierunków studiów podyplomowych z następujących obszarów: 

Lista kierunków i szczegółowe informacje : studiapodyplomowe.up.krakow.pl


Lista kierunków dostępnych podczas rekrutacji 2023/2024

STUDIA I STOPNIA I JEDNOLITE MAGISTERSKIE:

KIERUNKI Z DZIEDZINY NAUK SPOŁECZNYCH :

ADMINISTRACJA

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne,
kryteria:
język polski oraz język obcy nowożytny (P lub R)

BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne,
kryteria:
język polski oraz język obcy nowożytny (P lub R)

BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne,
kryteria:
język polski oraz język obcy nowożytny (P lub R)

BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE

(z językiem wykładowym angielskim) stacjonarne i niestacjonarne,
kryteria:
język polski (P lub R), znajomość języka angielskiego na poziomie B2

EKONOMIA SPOŁECZNA

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne,
kryteria:
język polski oraz język obcy nowożytny (P lub R)

GEOGRAFIA

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne,
specjalności:
geografia fizyczna, geografia regionalna Ameryki Łacińskiej, geografia z podstawami przedsiębiorczości (nauczycielska) (tylko niestacjonarne), geografia z przedsiębiorczością (nauczycielska) (tylko stacjonarne), geografia z przyrodą (nauczycielska), geografia z wiedzą o społeczeństwie (nauczycielska), geoinformacja, geomonitoring, geoturystyka, przedsiębiorczość i gospodarka przestrzenna, zarządzanie środowiskiem geograficznym,
kryteria:
średnia wyników egzaminu maturalnego z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i geografii (P lub R) – preferowana* geografia (R)

GEOPOLITYKA

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne, profil ogólnoakademicki 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

studia inżynierskie, stacjonarne i niestacjonarne,
specjalności:
geoinformacja, gospodarka odnawialnymi źródłami energii, gospodarka przestrzenna obszarów miejskich, przedsiębiorczość w gospodarce przestrzennej, rozwój lokalny i regionalny, zarządzanie środowiskiem geograficznym
kryteria:
średnia wyników egzaminu maturalnego z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego oraz geografii lub historii lub wiedzy o społeczeństwie (P lub R) – preferowana* geografia (R)

POLITOLOGIA

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne
kryteria:
język polski oraz język obcy nowożytny (P lub R)

POLITYKA SPOŁECZNA

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne
kryteria:
jeden z przedmiotów: język polski, historia, matematyka, język obcy nowożytny (P lub R)

PRACA SOCJALNA

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:
asystent rodziny, organizator pomocy instytucjonalne
kryteria:
język polski (P lub R)

PRAWO

studia jednolite magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne
kryteria:
język polski oraz historia lub wiedza o społeczeństwie (P lub R); w przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości punktów decydować będzie kryterium dodatkowe: język obcy nowożytny (P lub R)

PSYCHOLOGIA

studia jednolite magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:
psychologia edukacyjna, psychologia kliniczna
kryteria:
język polski, język obcy nowożytny oraz jeden z przedmiotów: biologia, historia, matematyka, informatyka (P lub R)

SOCJOLOGIA

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne
kryteria:
jeden z przedmiotów: język polski, historia, matematyka, język obcy nowożytny (P lub R)

TURYSTYKA HISTORYCZNA I DZIEDZICTWO KULTUROWE

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne @t Home
kryteria:
język polski lub historia (P lub R)

TURYSTYKA I REKREACJA

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:
animacja w turystyce i rekreacji, geoturystyka, pilotaż i przewodnictwo turystyczne po Polsce, przedsiębiorczość w turystyce, turystyka międzynarodowa, turystyka w krajach Grupy Wyszehradzkiej (tylko stacjonarne)
kryteria:
średnia wyników egzaminu maturalnego z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i geografii (P lub R) – preferowana* geografia (R)

ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ I PUBLIKOWANIE CYFROWE

studia licencjackie, stacjonarne
kryteria:
język polski (P lub R)

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne
kryteria:
jeden z przedmiotów: język polski, historia, matematyka, język obcy nowożytny (P lub R)

ZARZĄDZANIE W SŁUŻBACH SPOŁECZNYCH

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:
asystentura medyczna, ubezpieczenia społeczne
kryteria:
język polski (P lub R)

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne
kryteria:
język polski oraz język obcy nowożytny (P lub R)


KIERUNKI Z DZIEDZINY NAUK SPOŁECZNYCH – PEDAGOGICZNE:

PEDAGOGIKA

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:
społeczno-opiekuńcza, promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień
kryteria:
język polski (P lub R)

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

studia jednolite magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:
nauczycielska
kryteria:
język polski oraz język obcy nowożytny (P lub R); sprawdzian predyspozycji muzycznych oraz ocena prawidłowości funkcji głosowych, słuchowych i artykulacyjnych

PEDAGOGIKA SPECJALNA

studia jednolite magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:
edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika), edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika), edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu, logopedia, terapia pedagogiczna, wczesne wspomaganie rozwoju
kryteria:
język polski (P lub R)


KIERUNKI Z DZIEDZINY NAUK HUMANISTYCZNYCH:

ARCHITEKTURA INFORMACJI

studia licencjackie, stacjonarne niestacjonarne,
kryteria:
język polski (P lub R)

ARCHIWISTYKA, ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ I INFOBROKERSTWO

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne @t home,
kryteria:
język polski lub historia (P lub R)

ETYKA – MEDIACJE I NEGOCJACJE

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne,
kryteria:
jeden z przedmiotów: język polski, historia, matematyka, język obcy nowożytny (P lub R)

FILOZOFIA

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne,
kryteria:
jeden z przedmiotów: język polski, historia, matematyka, język obcy nowożytny (P lub R)

HISTORIA

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne @t Home
specjalności:
antropologia historyczna, historia i wiedza o społeczeństwie (nauczycielska)
kryteria:
język polski lub historia (P lub R)

KOGNITYWISTYKA

studia licencjackie, stacjonarne
kryteria:
matematyka lub język obcy nowożytny (P lub R)

KULTUROZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne
kryteria:
język polski oraz język obcy (P lub R)

LOGOPEDIA

studia licencjackie, stacjonarne,
kryteria:
język polski (P lub R); sprawdzian predyspozycji do wykonywania zawodu logopedy – rozmowa


KIERUNKI Z DZIEDZINY NAUK HUMANISTYCZNYCH - FILOLOGICZNE:

FILOLOGIA ANGIELSKA

studia licencjackie, stacjonarne,
specjalności:
nauczycielska, nienauczycielska,
kryteria:
język angielski (R)

FILOLOGIA GERMAŃSKA

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne,
specjalności:
nauczycielska – metodyka nauczania języka niemieckiego, nauczycielska – metodyka nauczania języka niemieckiego z modułem biznesowym›, nienauczycielska – język niemiecki w biznesie, studia stacjonarne,
kryteria:
studia stacjonarne: język niemiecki lub inny język obcy nowożytny (P lub R); studia niestacjonarne: język niemiecki (P lub R)

FILOLOGIA HISZPAŃSKA

studia licencjackie, stacjonarne,
specjalności:
języki specjalistyczne i tłumaczenie,
kryteria:
język hiszpański lub inny język obcy nowożytny: angielski, niemiecki, francuski, włoski lub rosyjski oraz język polski (P lub R)

FILOLOGIA POLSKA

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne,
specjalności:
edytorstwo, komunikacja społeczna i medialna, nauczycielska (polonistyczna)
kryteria:
język polski (P lub R)

FILOLOGIA ROMAŃSKA

studia licencjackie, stacjonarne,
specjalności:
filologia romańska nauczycielska, filologia romańska nienauczycielska – język francuski stosowany,
kryteria:
język obcy nowożytny: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski (P lub R)

FILOLOGIA ROSYJSKA

studia licencjackie, stacjonarne,
specjalności:
filologia rosyjska z językiem angielskim, filologia rosyjska z językiem francuskim, filologia rosyjska z językiem hiszpańskim, przekładoznawcza,
kryteria:
język rosyjski lub inny język obcy nowożytny (P lub R)

FILOLOGIA WŁOSKA

studia licencjackie, stacjonarne,
specjalności:
język włoski stosowany,
kryteria:
język polski oraz język obcy: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski (P lub R) 


KIERUNKI Z DZIEDZINY SZTUKI

DESIGN

studia licencjackie, stacjonarne,
kryteria:
świadectwo maturalne, przegląd portfolio i egzamin praktyczny: rysunek i zadanie projektowe

DIGITAL DESIGN

studia licencjackie, stacjonarne,
kryteria:
świadectwo maturalne, rozmowa kwalifikacyjna; egzamin praktyczny: zestaw zadań rysunkowych i pisemnych

GRAFIKA

studia licencjackie, stacjonarne
kryteria:
świadectwo maturalne; egzamin wstępny: I etap – rozmowa kwalifikacyjna i przegląd prac, II etap – egzamin praktyczny (rysunek, ilustracja fragmentu tekstu, zadanie projektowe)

MALARSTWO

studia licencjackie, stacjonarne
kryteria:
świadectwo maturalne, przegląd prac plastycznych, rozmowa kwalifikacyjna

SZTUKA I EDUKACJA

studia licencjackie, stacjonarne
specjalności:
nauczycielska, animacja kultury
kryteria:
świadectwo maturalne, przegląd prac plastycznych, rozmowa kwalifikacyjna

SZTUKA I MEDIA

studia licencjackie, stacjonarne
kryteria:
świadectwo maturalne, rozmowa kwalifikacyjna, przegląd oryginałów prac, egzamin praktyczny: zadanie kompozycyjne

KOMUNIKACJA WIZUALNA

studia licencjackie, stacjonarne
kryteria:
świadectwo maturalne, egzamin praktyczny: zestaw zadań rysunkowo-projektowych, rozmowa kwalifikacyjna 


KIERUNKI Z DZIEDZINY NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

BIOINFORMATYKA

studia inżynierskie, stacjonarne,
kryteria:
średnia wyników ze wszystkich zdawanych przedmiotów (P lub R) – preferowana* informatyka, biologia, fizyka lub matematyka (R)

BIOLOGIA

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne,
specjalności:
biologia (nauczycielska), biologia z modułem chemia (nauczycielska)
kryteria:
średnia wyników ze wszystkich zdawanych przedmiotów (P lub R) – preferowana* biologia (R)

CHEMIA – NAUCZYCIEL CHEMII

studia licencjackie, stacjonarne,
specjalności:
nauczanie chemii z nauczaniem przyrody, nauczanie chemii z animacją kultury przyrodniczej,
kryteria:
średnia wyników ze wszystkich zdawanych przedmiotów (P lub R) – preferowana* chemia, matematyka (R)

EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA

studia inżynierskie, stacjonarne i niestacjonarne,
specjalności:
informatyka stosowana w technice, inżynieria materiałowa i komputerowe wspomaganie inżynierii produkcji (tylko stacjonarne), technika z informatyką (nauczycielska)
kryteria:
średnia wyników z matematyki, fizyki, chemii lub informatyki z wagą 100%, z pozostałych z wagą 50% (P lub R)

FIZYKA

studia licencjackie, stacjonarne,
specjalności:
nauczycielska, fizyka materii – nienauczycielska
kryteria:
matematyka oraz język obcy nowożytny (P lub R)

INFORMATYKA

studia inżynierskie, stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:
administracja systemami informatycznymi, multimedia i technologie internetowe,
kryteria:
jeden z przedmiotów: matematyka, informatyka (P lub R)

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

studia inżynierskie, stacjonarne
specjalności:
bezpieczeństwo technologii informacyjnych, bezpieczeństwo materiałowe i technologii materiałowych
kryteria:
średnia wyników egzaminu maturalnego z matematyki, fizyki, chemii lub informatyki z wagą 100% z pozostałych z wagą 50% (P lub R)

MATEMATYKA

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:
analiza danych (tylko stacjonarne), matematyka (nauczycielska), matematyka z informatyką (nauczycielska) (tylko stacjonarne)
kryteria:
matematyka (P lub R)

OCHRONA ŚRODOWISKA

studia inżynierskie, stacjonarne
specjalności:
odnawialne źródła energii, zarządzanie środowiskiem geograficznym
kryteria:
średnia wyników egzaminu maturalnego ze wszystkich zdawanych przedmiotów (P lub R) – preferowana*: biologia, chemia, geografia lub fizyka (R)

STUDIA II STOPNIA

ADMINISTRACJA

stacjonarne i niestacjonarne

ARCHIWISTYKA, ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ I INFOBROKERSTWO

stacjonarne i niestacjonarne studia w trybie @t home

ART & DESIGN

stacjonarne

BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA

stacjonarne i niestacjonarne

BIOLOGIA

stacjonarne i niestacjonarne

EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA

stacjonarne i niestacjonarne

EKONOMIA SPOŁECZNA

stacjonarne i niestacjonarne

ETYKA – MEDIACJE I NEGOCJACJE

stacjonarne i niestacjonarne

FILOLOGIA ANGIELSKA

stacjonarne i niestacjonarne

FILOLOGIA GERMAŃSKA

stacjonarne

FILOLOGIA HISZPAŃSKA

stacjonarne

FILOLOGIA POLSKA

stacjonarne i niestacjonarne

FILOLOGIA ROMAŃSKA

stacjonarne

FILOLOGIA ROSYJSKA

stacjonarne

FILOLOGIA WŁOSKA

stacjonarne

FILOZOFIA

stacjonarne i niestacjonarne

FIZYKA

stacjonarne

GEOGRAFIA

stacjonarne i niestacjonarne

GEOPOLITYKA 

stacjonarne i niestacjonarne

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

stacjonarne i niestacjonarne

GRAFIKA

stacjonarne

HISTORIA

stacjonarne i niestacjonarne studia w trybie @t home

INFORMATYKA

stacjonarne i niestacjonarne

KULTUROZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH

stacjonarne i niestacjonarne

LOGOPEDIA

stacjonarne

MATEMATYKA

stacjonarne i niestacjonarne

ODNOWA BIOLOGICZNA

niestacjonarne

PEDAGOGIKA

stacjonarne i niestacjonarne

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

stacjonarne i niestacjonarne

PEDAGOGIKA SPECJALNA

stacjonarne i niestacjonarne

POLITOLOGIA

stacjonarne i niestacjonarne

POLITYKA SPOŁECZNA

stacjonarne i niestacjonarne

PRACA SOCJALNA

stacjonarne i niestacjonarne

SOCJOLOGIA

stacjonarne i niestacjonarne

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

stacjonarne i niestacjonarne

STUDIA NIEMCOZNAWCZE I ŚRODKOWOEUROPEJSKIE

stacjonarne

SZTUKA I EDUKACJA

stacjonarne

SZTUKA WSPÓŁCZESNA

stacjonarne

TURYSTYKA HISTORYCZNA I DZIEDZICTWO KULTUROWE

stacjonarne

TURYSTYKA I REKREACJA

stacjonarne i niestacjonarne

ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ I PUBLIKOWANIE CYFROWE

stacjonarne


Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
architektura informacji I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
archiwistyka, biurowość i cyfryzacja II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
art & design II stopnia Stacjonarny
art & science II stopnia Stacjonarny
bezpieczeństwo międzynarodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo narodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo zdrowotne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bioinformatyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
biolingwistyka z komunikacją kliniczną II stopnia Stacjonarny
biologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
cyberbezpieczeństwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
design I stopnia Stacjonarny
digital design I stopnia Stacjonarny
dziennikarstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
edukacja techniczno-informatyczna Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ekonomia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ekoturystyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
etyka - mediacje i negocjacje I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia angielska Magister Stacjonarny   |   I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia germańska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia hiszpańska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia polska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia romańska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia rosyjska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia ukraińska I stopnia Stacjonarny
filologia włoska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologii I stopnia Stacjonarny
fizyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
geodezja i geoinformacja I stopnia Stacjonarny
geografia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
gospodarka przestrzenna II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
gospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościami I stopnia Stacjonarny
grafika I stopnia Stacjonarny
historia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
historia - studia nauczycielskie Magister Stacjonarny
HR w mediach i organizacjach międzynarodowych I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria bezpieczeństwa I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kognitywistyka I stopnia Stacjonarny
komunikacja wizualna I stopnia Stacjonarny
kryminalistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kulturoznawstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
logistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
logopedia ogólna Magister Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
malarstwo I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
matematyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
media content & creative writing II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
międzynarodowa polityka społeczna i analityka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
nauczyciel biologii i geografii Magister Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
ochrona ludności i obrona cywilna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika przedszkolna i wczesnoprzedszkolna Magister Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika specjalna Magister Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika szkolna z edukacją techniczną Magister Stacjonarny
pielęgniarstwo I stopnia Stacjonarny
praca socjalna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
prawo Magister Stacjonarny Niestacjonarny
psychologia Magister Stacjonarny Niestacjonarny
psychologia i biologia zwierząt I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
socjologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
stosunki międzynarodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
studia nad wizualnością - Visual Studies I stopnia Stacjonarny
studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie II stopnia Stacjonarny
sztuka i edukacja I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
sztuka i media I stopnia Stacjonarny
sztuka współczesna II stopnia Stacjonarny
turystyka historyczna i muzealnictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
turystyka i rekreacja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
zarządzanie kryzysowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie ochroną środowiska II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie w służbach społecznych I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelniBiuro Rekrutacji
telefon 12 662 60 93
rekrutacja@up.krakow.pl

Instytut Biologii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 229N
telefon 12 662 78 20
instytut.biologii@up.krakow.pl
strona internetowa

 • Bioinformatyka
 • Biologia
 • Chemia
 • Ochrona środowiska
 • Odnowa biologiczna

Instytut Filologii Polskiej
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 563
telefon 12 662 61 44
polon@up.krakow.pl
strona internetowa

 • Filologia polska
 • Kulturoznawstwo i wiedza o mediach
 • Logopedia

Instytut Filozofii i Socjologii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 242
telefon 12 662 62 23
ifis@up.krakow.pl
strona internetowa

 • Etyka – mediacje i negocjacje
 • Filozofia
 • Kogniwistyka
 • Polityka społeczna
 • Socjologia
 • Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

Instytut Fizyki
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 515
telefon 12 662 62 98
ifiz@up.krakow.pl
strona internetowa

 • Fizyka

Instytut Geografii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 442
telefon 12 662 62 45
geograf@up.krakow.pl
strona internetowa

 • Geografia
 • Gospodarka przestrzenna
 • Turystyka i rekreacja

Instytut Grafiki i Wzornictwa
Kraków, ul. Mazowiecka 43
telefon 12 662 66 72
insztuki@up.krakow.pl
strona internetowa

 • Art & design
 • Grafika
 • Design
 • Komunikacja wizualna

Instytut Historii i Archiwistyki
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 324
telefon 12 662 61 82
historia@up.krakow.pl
strona internetowa

 • Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo
 • Historia
 • Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie
 • Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe

Instytut Informatyki
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 403N
telefon 12 662 78 45
ii@up.krakow.pl
strona internetowa

 • Informatyka

Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej
Kraków, ul. Mazowiecka 43
telefon 12 662 66 72
insztuki@up.krakow.pl
strona internetowa

 • Malarstwo
 • Sztuka i edukacja

Instytut Matematyki
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 212
telefon 12 662 62 73
instmat@up.krakow.pl
strona internetowa

 • Matematyka

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
Kraków, ul. Ingardena 4, pokój 203N
telefon 12 662 66 04
inob@up.krakow.pl
strona internetowa

 • Bezpieczeństwo państwa
 • Bezpieczeństwo zdrowotne

Instytut Nauk o Informacji
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 354
telefon 12 662 61 68
inoi@up.krakow.pl
strona internetowa

 • Architektura informacji
 • Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe

Instytutu Nauk o Wychowaniu
Kraków, ul. Ingardena 4, pokój 414
telefon 12 662 65 99
telefon 12 662 66 00
inow@up.krakow.pl
strona internetowa

 • Pedagogika

Instytut Nauk Technicznych
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 32
telefon 12 662 63 31
technika@up.krakow.pl
strona internetowa

 • Edukacja techniczno-informatyczna
 • Inżynieria bezpieczeństwa

Instytut Neofilologii
ul. Karmelicka 41, pokój 203
telefon 12 662 62 05
filologia.angielska@up.krakow.pl
strona internetowa

 • Filologia angielska

Instytut Neofilologii
ul. Studencka 5, pokój 310
telefon 12 662 67 44
filologia.germanska@up.krakow.pl
strona internetowa

 • Filologia germańska

Instytut Neofilologii
ul. Podchorążych 2, pokój 255
telefon 12 662 62 01
filologia.hiszpanska@up.krakow.pl
filologia.romanska@up.krakow.pl
filologia.wloska@up.krakow.pl
strona internetowa

 • Filologia hiszpańska
 • Filologia romańska
 • Filologia włoska

Instytut Neofilologii
ul. Studencka 5, pokój 101
telefon 12 662 67 31
filologia.rosyjska@up.krakow.pl
strona internetowa

 • Filologia rosyjska

Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej
Kraków, ul. Ingardena 4, pokój 314
telefon 12 662 66 24
ippis@up.krakow.pl
strona internetowa

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Instytut Pedagogiki Specjalnej
Kraków, ul. Ingardena 4, pokój 110
telefon 12 662 66 36
ips@up.krakow.pl
strona internetowa

 • Pedagogika specjalna

Instytut Politologii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 236
telefon 12 662 64 46
ip@up.krakow.pl
strona internetowa

 • Politologia
 • Stosunki międzynarodowe

Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 234
telefon 12 662 62 11
ipae@up.krakow.pl
strona internetowa

 • Administracja
 • Ekonomia społeczna
 • Prawo

Instytut Psychologii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 348
telefon 12 662 62 29
psych@up.krakow.pl
strona internetowa

 • Psychologia

Instytut Spraw Społecznych
Kraków, os. Stalowe 17, pokój 112
telefon 12 662 79 50
iss@up.krakow.pl
strona internetowa

 • Praca socjalna
 • Zarządzanie w służbach społecznych

Instytut Sztuki Mediów
Kraków, ul. Mazowiecka 43
telefon 12 662 66 72
insztuki@up.krakow.pl
strona internetowa

 • Digital Design
 • Sztuka i media
 • Sztuka współczesna

Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

Filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologii

to wyjątkowa propozycja na polskim "rynku" edukacyjnym. Nietypowość tego kierunku wynika przede wszystkim z zakresu przedmiotowego tych studiów.

czytaj dalej

Nowy kierunek studiów na UP w Krakowie: psychologia i biologia zwierząt

Kochasz zwierzęta? Chciałbyś lepiej rozumieć ich naturę oraz zachowania? Marzysz o pracy z nimi?

czytaj dalej

Manager projektów społecznych - studia w Krakowie

Absolwent kierunku Manager projektów społecznych przygotowany jest do podjęcia zatrudnienia w instytucjach, organizacjach i przedsiębiorstwach, a także prowadzenia własnej działalności zorientowanej na zarządzanie projektami.

czytaj dalej

Kognitywistyka w Krakowie

Zdobyte wiedza i umiejętności umożliwiają absolwentowi podjęcie zatrudnienia na stanowiskach wykorzystujących interdyscyplinarność kognitywistyki: od obszaru neuromarketingu i projektowania interaktywnych produktów czy usług; poprzez zawody związane z zagadnieniami neurolingwistyki bądź zoopsychologii; po dziedziny zajmujące się gromadzeniem, analizą oraz prezentacją danych.

czytaj dalej

Bioinformatyka

interdyscyplinarna dziedzina nauki wykorzystująca metody i narzędzia informatyczne do rozwiązywania problemów z nauk biologicznych.

czytaj dalej

Digital Design

Kierunek dla ludzi zainteresowanych łączeniem sztuk wizualnych: pięknych i projektowych z obszarem technologii informacyjnych.

czytaj dalej

Sztuka i media studia I stopnia w Krakowie

Absolwent studiów sztuka i media otrzymuje tytuł licencjata. Nabywa umiejętności praktyczne oraz wiedzę pozwalającą być samodzielnym twórcą interdyscyplinarnym oraz realizować projekty artystyczne i zawodowe

czytaj dalej

Grafika

Celem studiów jest uzyskanie wykształcenia zawodowego w zakresie grafiki warsztatowej, użytkowej oraz działań pokrewnych, w oparciu o wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne.

czytaj dalej

Edukacja techniczno-informatyczna - studia I stopnia w Krakowie

Uzyskane wykształcenie daje przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, do pracy w jednostkach naukowych, przedsiębiorstwach przemysłowych, administracji gospodarczej, samorządowej i państwowej, zapleczu badawczo-rozwojowym przemysłu.

czytaj dalej

Powiązane artykuły

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie: 1 czerwca rusza rekrutacja na studia

Dla nowych studentów Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie przygotował 13 160 miejsc na 78 kierunkach studiów.

czytaj dalej

Dzień Otwarty Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

ZAPRASZAMY 19 kwietnia 2024 roku

czytaj dalej

Sztuczna inteligencja w prowadzeniu badań naukowych

Wykład w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

czytaj dalej

W Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ruszyła rekrutacja śródroczna!

od 15 stycznia 2024 roku

czytaj dalej

Wykład prof. Artura B. Chmielewskiego „Technologie kosmiczne NASA”

8 grudnia w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

czytaj dalej

Trwa dodatkowy nabór na studia w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie

Trwa dodatkowy nabór na studia pierwszego, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na rok akademicki 2023/2024.

czytaj dalej

Targi Pracy 2023 w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

W dniach 29-30 listopada 2023 roku w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie odbędą się hybrydowe Targi Pracy 2023 - "Zostań architektem swojej kariery"

czytaj dalej

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie: trwa elektroniczna rejestracja na studia na rok akademicki 2023/2024

Uczelnia w swojej ofercie ma ponad siedemdziesiąt kierunków i ponad dwieście specjalności. Jest z czego wybierać!

czytaj dalej

Dodatkowy nabór na studia!

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ogłosił dodatkowy nabór na studia pierwszego i drugiego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) na rok akademicki 2023/2024.

czytaj dalej

Nowe kierunki studiów w roku 2023 na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie

W roku akademickim 2023/2024 w naszej ofercie znalazło się blisko 70 kierunków i ponad 200 specjalności. Wśród nich: studia humanistyczne, inżynierskie, artystyczne, filologiczne, pedagogiczne, ścisłe i przyrodnicze, a także z zakresu prawa, administracji i psychologii.

czytaj dalej

Poznaj bogatą ofertę studiów podyplomowych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie przygotował szeroką ofertę studiów podyplomowych. To doskonała propozycja dla osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe albo zdobyć nowe umiejętności

czytaj dalej

Dzień Otwarty Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Zapraszamy 25 kwietnia 2023 od 9.00 do 14.00 do naszej Auli Głównej ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane