Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Rok założenia: 1946 | Rektor: prof. dr hab. Piotr Borek

To najstarsza, a zarazem najlepsza uczelnia pedagogiczna w Polsce,
która swoje 75-letnie tradycje  i doświadczenie łączy z nowoczesnością
i innowacyjnością.

Oferta uczelni obejmuje kształcenie w zakresie nauk humanistycznych, społecznych, pedagogicznych, przyrodniczych, technicznych oraz artystycznych. Na Uniwersytecie kształci się obecnie blisko 13 tysięcy studentów na ponad 50  kierunkach studiów.  Oferta edukacyjna, odpowiada aktualnym potrzebom rynku pracy, a także oczekiwaniom młodych ludzi. Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych przez Biuro Współpracy z Absolwentami , aż 84%  ankietowanych absolwentów  poleca studia na Uniwersytecie Pedagogicznym.

Absolwenci Uniwersytetu Pedagogicznego są doskonale przygotowani do podjęcia pracy na odpowiedzialnych stanowiskach. Z sukcesami pracują w szkolnictwie, instytucjach kultury, administracji państwowej oraz w polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach, a wielu z nich jest cenionymi ekspertami w różnych dziedzinach nauki i biznesu. 

Szczególnie cenione i wspierane są pasje oraz zainteresowania, które studenci mogą rozwijać dzięki różnorodnym projektom. Uczelnia organizuje także wiele wystaw i aktywnie wspiera rozwój artystyczny. 

Poprzez uczestnictwo w licznych organizacjach studenckich i kołach naukowych, sekcjach sportowych, chórze akademickim "Educatus", studenci mają możliwość spędzania czasu w sposób przyjemny i pożyteczny.

Działając w oparciu o model kształcenia integralnego, Uczelnia łączy wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności. Nowoczesne kształcenie studentów opiera się m. in. na międzynarodowej współpracy z ośrodkami naukowymi z całej Europy (m. in. z Ukrainy, Portugalii, Szwecji, Bułgarii, Francji). W ramach programu Erasmus Uniwersytet Pedagogiczny współpracuje ze 160 uczelniami partnerskimi. Dzięki zagranicznym stypendiom i wymianie międzynarodowej studenci mogą zdobywać nowe doświadczenia i doskonalić umiejętności językowe.

Uniwersytet Pedagogiczny uczestniczy w międzynarodowej współpracy z ośrodkami naukowymi m.in. z: Ukrainy, Portugalii, Szwecji, Bułgarii, Francji. Dzięki stypendiom  i wymianie międzynarodowej nasi studenci zdobywają nowe doświadczenia i doskonalą umiejętności językowe. 

Infrastruktura Uniwersytetu Pedagogicznego składa się obecnie z blisko 20 obiektów. Poza budynkami w których realizowana jest dydaktyka uczelnie podsiada również najwyżej położone w Polsce uniwersyteckie obserwatorium astronomiczne, zlokalizowane w Gorcach, na szczycie góry Suhora, Centrum Sportu i Rekreacji, oraz Europejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego.  Ważnym zapleczem uczelni jest także nowoczesne zaplecze mieszkaniowe obejmujące domy studenckie „Za Kolumnami” i „Krakowiak” na  ul. Armii Krajowej, „Atol” na ul. Grochowej oraz „Zaułek”na ul. Piekarskiej. 

Nasi studenci mogą zawsze liczyć na pomoc wykwalifikowanej kadry Biura Rekrutacji, które oferuje profesjonalne doradztwo podczas przyjęcia na studia, także dla obcokrajowców. Biuro Spraw Studenckich zapewnia pomoc w sprawach socjalno-bytowych. Osoby niepełnosprawne mogą liczyć na wsparcie Biura ds. Osób Niepełnosprawnych. Akademickie Biuro Karier oferuje natomiast profesjonalne spotkania z doradcami zawodowymi, jak również liczne certyfikowane warsztaty. 

Dopełnieniem oferty Uniwersytetu Pedagogicznego jest cieszące się dużą popularnością Centrum Sportu i Rekreacji, składające się z nowoczesnego zaplecza sportowego (m. in. pływalni, siłowni, sauny, sal gimnastycznych, sal fitness). W ramach zajęć z wychowania fizycznego Centrum Sportu i Rekreacji (CSiR) daje możliwość uprawiania sportów (zimowych i letnich), np.: turystyka rowerowa, kajakarstwo, aerobik, joga, kulturystyka, pilates, piłka nożna, tenis stołowy, zajęcia taneczne, koszykówka, siatkówka. Uniwersytet Pedagogiczny jest istotnym ogniwem życia społecznego, i podejmuje wiele ważnych dla regionu inicjatyw edukacyjnych, kulturalnych oraz gospodarczych.

Lista kierunków dostępnych podczas rekrutacji 2021/2022

I STOPIEŃ ORAZ STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE


ADMINISTRACJA                                                                                                                         

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne,
kryteria:
język polski oraz język obcy nowożytny (P lub R)  

ARCHITEKTURA INFORMACJI                                                                                                    

studia licencjackie, stacjonarne niestacjonarne,
kryteria: 
język polski (P lub R)  

ARCHIWISTYKA, ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ I INFOBROKERSTWO                           

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne @t home,
kryteria: 
język polski lub historia (P lub R)  

BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE
(z językiem wykładowym angielskim) pod warunkiem uzyskania zgody MNiSW

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne,
kryteria: 
język polski (P lub R), znajomość języka angielskiego na poziomie B2  

BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA  

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne,
kryteria: 
język polski oraz język obcy nowożytny (P lub R)  

BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE 

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne,
kryteria: 
język polski oraz język obcy nowożytny (P lub R)

BIOINFORMATYKA    

studia inżynierskie, stacjonarne,
kryteria: 
średnia wyników ze wszystkich zdawanych przedmiotów (P lub R) – preferowana* informatyka, biologia, fizyka lub matematyka (R)

BIOLOGIA

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne,
specjalności:
biologia (nauczycielska), biologia z modułem chemia (nauczycielska)
kryteria:
średnia wyników ze wszystkich zdawanych przedmiotów (P lub R) – preferowana* biologia (R)  

CHEMIA – NAUCZYCIEL CHEMII 

studia licencjackie, stacjonarne,
specjalności: 
nauczanie chemii z nauczaniem przyrody, nauczanie chemii z animacją kultury przyrodniczej,
kryteria:
średnia wyników ze wszystkich zdawanych przedmiotów (P lub R) – preferowana* chemia, matematyka (R)  

DESIGN

studia licencjackie, stacjonarne
kryteria:
świadectwo maturalne, przegląd portfolio i egzamin praktyczny: rysunek i zadanie projektowe  

DIGITAL DESIGN  

studia licencjackie, stacjonarne
kryteria: 
świadectwo maturalne, rozmowa kwalifikacyjna; egzamin praktyczny: zestaw zadań rysunkowych i pisemnych  

EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA          

studia inżynierskie, stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: 
informatyka stosowana w technice, inżynieria materiałowa i komputerowe wspomaganie inżynierii produkcji (tylko stacjonarne), technika z informatyką (nauczycielska)
kryteria: 
średnia wyników z matematyki, fizyki, chemii lub informatyki z wagą 100%, z pozostałych z wagą 50% (P lub R)

EKONOMIA SPOŁECZNA    

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne,
kryteria: 
język polski oraz język obcy nowożytny (P lub R)  

ETYKA – MEDIACJE I NEGOCJACJE       

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne,
kryteria: 
jeden z przedmiotów: język polski, historia, matematyka, język obcy nowożytny (P lub R)  

FILOLOGIA ANGIELSKA

studia licencjackie, stacjonarne,
specjalności: 
nauczycielska, nienauczycielska, kryteria: język angielski (R)  

FILOLOGIA GERMAŃSKA 

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: 
nauczycielska – metodyka nauczania języka niemieckiego, nauczycielska – metodyka nauczania języka niemieckiego z modułem biznesowym, nienauczycielska – język niemiecki w biznesie, studia stacjonarne
kryteria: 
studia stacjonarne: język niemiecki lub inny język obcy nowożytny (P lub R); studia niestacjonarne: język niemiecki (P lub R)   

FILOLOGIA HISZPAŃSKA                                                                                                                                     

studia licencjackie, stacjonarne
specjalności: 
języki specjalistyczne i tłumaczenie, 
kryteria: 
język hiszpański lub inny język obcy nowożytny: angielski, niemiecki, francuski, włoski lub rosyjski oraz język polski (P lub R)

FILOLOGIA POLSKA 

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne,
specjalności: 
edytorstwo, komunikacja społeczna i medialna, nauczycielska (polonistyczna)kryteria: język polski (P lub R)  

FILOLOGIA ROMAŃSKA    

studia licencjackie, stacjonarne
specjalności: 
filologia romańska nauczycielska, filologia romańska nienauczycielska – język francuski stosowany
kryteria: 
język obcy nowożytny: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski (P lub R)  

FILOLOGIA ROSYJSKA  

studia licencjackie, stacjonarne
specjalności: 
filologia rosyjska z językiem angielskim, filologia rosyjska z językiem francuskim, filologia rosyjska z językiem hiszpańskim, przekładoznawcza
kryteria: 
język rosyjski lub inny język obcy nowożytny (P lub R)  

FILOLOGIA WŁOSKA   

studia licencjackie, stacjonarne
specjalności: 
język włoski stosowany, kryteria: język polski oraz język obcy: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski (P lub R)  

FILOZOFIA  

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne
kryteria: 
jeden z przedmiotów: język polski, historia, matematyka, język obcy nowożytny (P lub R)

FIZYKA

studia licencjackie,
specjalności: 
nauczycielska, fizyka materii – nienauczycielska kryteria: matematyka oraz język obcy nowożytny (P lub R)  

GEOGRAFIA                                                                                                                                        

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: 
geografia fizyczna, geografia regionalna Ameryki Łacińskiej, geografia z podstawami przedsiębiorczości (nauczycielska) (tylko niestacjonarne), geografia z przedsiębiorczością (nauczycielska) (tylko stacjonarne), geografia z przyrodą (nauczycielska), geografia z wiedzą o społeczeństwie (nauczycielska), geoinformacja, geomonitoring, geoturystyka, przedsiębiorczość i gospodarka przestrzenna, zarządzanie środowiskiem geograficznym,
kryteria: 
średnia wyników egzaminu maturalnego z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i geografii (P lub R) – preferowana* geografia (R)  

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

studia inżynierskie, stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: 
geoinformacja, gospodarka odnawialnymi źródłami energii, gospodarka przestrzenna obszarów miejskich, przedsiębiorczość w gospodarce przestrzennej, rozwój lokalny i regionalny, zarządzanie środowiskiem geograficznym
kryteria: 
średnia wyników egzaminu maturalnego z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego oraz geografii lub historii lub wiedzy o społeczeństwie (P lub R) – preferowana* geografia (R)

GRAFIKA  

studia licencjackie, stacjonarne
kryteria: 
świadectwo maturalne; egzamin wstępny: I etap – rozmowa kwalifikacyjna i przegląd prac, II etap – egzamin praktyczny (rysunek, ilustracja fragmentu tekstu, zadanie projektowe) 

HISTORIA 

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne @t Home
specjalności: 
antropologia historyczna, historia i wiedza o społeczeństwie (nauczycielska)
kryteria:
język polski lub historia (P lub R)  

INFORMATYKA  

studia inżynierskie, stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: 
administracja systemami informatycznymi, multimedia i technologie internetowe
kryteria:
jeden z przedmiotów: matematyka, informatyka (P lub R)

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA 

studia inżynierskie, stacjonarne
specjalności: 
bezpieczeństwo technologii informacyjnych, bezpieczeństwo materiałowe i technologii materiałowych
kryteria:
średnia wyników egzaminu maturalnego z matematyki, fizyki, chemii lub informatyki z wagą 100% z pozostałych z wagą 50% (P lub R)  

KOGNITYWISTYKA   

studia licencjackie, stacjonarne
kryteria: 
matematyka lub język obcy nowożytny (P lub R)

KOMUNIKACJA WIZUALNA        

studia licencjackie, stacjonarne
kryteria: 
świadectwo maturalne, egzamin praktyczny: zestaw zadań rysunkowo-projektowych, rozmowa kwalifikacyjna

KULTUROZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH 

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne
kryteria: 
język polski oraz język obcy (P lub R)  

LOGOPEDIA    

studia licencjackie, stacjonarne,
kryteria: 
język polski (P lub R); sprawdzian predyspozycji do wykonywania zawodu logopedy – rozmowa  

MALARSTWO  

studia licencjackie, stacjonarne
kryteria: 
świadectwo maturalne, przegląd prac plastycznych, rozmowa kwalifikacyjna  

MATEMATYKA     

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: 
analiza danych (tylko stacjonarne), matematyka (nauczycielska), matematyka z informatyką (nauczycielska) (tylko stacjonarne)
kryteria: 
matematyka (P lub R)  

OCHRONA ŚRODOWISKA

studia inżynierskie, stacjonarne
specjalności: 
odnawialne źródła energii, zarządzanie środowiskiem geograficznym
kryteria: 
średnia wyników egzaminu maturalnego ze wszystkich zdawanych przedmiotów (P lub R) – preferowana*: biologia, chemia, geografia lub fizyka (R)

PEDAGOGIKA

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: 
społeczno-opiekuńcza, promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień
kryteria:
język polski (P lub R)  

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

studia jednolite magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: nauczycielska
kryteria: 
język polski oraz język obcy nowożytny (P lub R); sprawdzian predyspozycji muzycznych oraz ocena prawidłowości funkcji głosowych, słuchowych i artykulacyjnych 

PEDAGOGIKA SPECJALNA 

studia jednolite magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: 
edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika), edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika), edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu, logopedia, terapia pedagogiczna, wczesne wspomaganie rozwoju
kryteria: 
język polski (P lub R)  

POLITOLOGIA    

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne
kryteria: 
język polski oraz język obcy nowożytny (P lub R)  

POLITYKA SPOŁECZNA 

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne
kryteria: 
jeden z przedmiotów: język polski, historia, matematyka, język obcy nowożytny (P lub R)

PRACA SOCJALNA 

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: 
asystent rodziny, organizator pomocy instytucjonalnej
kryteria:
język polski (P lub R) 

PRAWO 

studia jednolite magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne
kryteria: 
język polski oraz historia lub wiedza o społeczeństwie (P lub R); w przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości punktów decydować będzie kryterium dodatkowe: język obcy nowożytny (P lub R)  

PSYCHOLOGIA

studia jednolite magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: 
psychologia edukacyjna, psychologia kliniczna
kryteria: 
język polski, język obcy nowożytny oraz jeden z przedmiotów: biologia, historia, matematyka, informatyka (P lub R)  

SOCJOLOGIA

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne
kryteria: 
jeden z przedmiotów: język polski, historia, matematyka, język obcy nowożytny (P lub R)  

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE                                                                                                                   

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne
kryteria: 
język polski oraz język obcy nowożytny (P lub R)  

SZTUKA I EDUKACJA  

studia licencjackie, stacjonarne
specjalności: 
nauczycielska, animacja kultury
kryteria: 
świadectwo maturalne, przegląd prac plastycznych, rozmowa kwalifikacyjna

SZTUKA I MEDIA

studia licencjackie, stacjonarne
kryteria: 
świadectwo maturalne, rozmowa kwalifikacyjna, przegląd oryginałów prac, egzamin praktyczny: zadanie kompozycyjne  

TURYSTYKA HISTORYCZNA I DZIEDZICTWO  KULTUROWE  

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne @t Home
kryteria: 
język polski lub historia (P lub R)  

TURYSTYKA I REKREACJA 

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: 
animacja w turystyce i rekreacji, geoturystyka, pilotaż i przewodnictwo turystyczne po Polsce, przedsiębiorczość w turystyce, turystyka międzynarodowa, turystyka w krajach Grupy Wyszehradzkiej (tylko stacjonarne)
kryteria: 
średnia wyników egzaminu maturalnego z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i geografii (P lub R) – preferowana* geografia (R)  

ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ I PUBLIKOWANIE CYFROWE       

studia licencjackie, stacjonarne     
kryteria: 
język polski (P lub R)  

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI  

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne
kryteria: 
jeden z przedmiotów: język polski, historia, matematyka, język obcy nowożytny (P lub R)

ZARZĄDZANIE W SŁUŻBACH SPOŁECZNYCH  

studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne
specjalności: 
asystentura medyczna, ubezpieczenia społeczne
kryteria: język polski (P lub R)


STUDIA II STOPNIA


ADMINISTRACJA

stacjonarne i niestacjonarne

ARCHIWISTYKA, ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ I INFOBROKERSTWO

stacjonarne i niestacjonarne studia w trybie @t home

ART & DESIGN

stacjonarne

BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA

stacjonarne i niestacjonarne

BIOLOGIA

stacjonarne i niestacjonarne

EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA

stacjonarne i niestacjonarne

EKONOMIA SPOŁECZNA

stacjonarne i niestacjonarne

ETYKA – MEDIACJE I NEGOCJACJE

stacjonarne i niestacjonarne

FILOLOGIA ANGIELSKA

stacjonarne i niestacjonarne

FILOLOGIA GERMAŃSKA

stacjonarne

FILOLOGIA HISZPAŃSKA

stacjonarne

FILOLOGIA POLSKA

stacjonarne i niestacjonarne

FILOLOGIA ROMAŃSKA

stacjonarne

FILOLOGIA ROSYJSKA

stacjonarne

FILOLOGIA WŁOSKA

stacjonarne

FILOZOFIA

stacjonarne i niestacjonarne

FIZYKA

stacjonarne

GEOGRAFIA

stacjonarne i niestacjonarne

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

stacjonarne i niestacjonarne

GRAFIKA

stacjonarne

HISTORIA

stacjonarne i niestacjonarne studia w trybie @t home

INFORMATYKA

stacjonarne i niestacjonarne

KULTUROZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH

stacjonarne i niestacjonarne

LOGOPEDIA

stacjonarne

MATEMATYKA

stacjonarne i niestacjonarne

ODNOWA BIOLOGICZNA

niestacjonarne

PEDAGOGIKA

stacjonarne i niestacjonarne

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

stacjonarne i niestacjonarne

PEDAGOGIKA SPECJALNA

stacjonarne i niestacjonarne

POLITOLOGIA

stacjonarne i niestacjonarne

POLITYKA SPOŁECZNA

stacjonarne i niestacjonarne

PRACA SOCJALNA

stacjonarne i niestacjonarne

SOCJOLOGIA

stacjonarne i niestacjonarne

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

stacjonarne i niestacjonarne

STUDIA NIEMCOZNAWCZE I ŚRODKOWOEUROPEJSKIE

stacjonarne

SZTUKA I EDUKACJA

stacjonarne

SZTUKA WSPÓŁCZESNA

stacjonarne

TURYSTYKA HISTORYCZNA I DZIEDZICTWO KULTUROWE

stacjonarne

TURYSTYKA I REKREACJA

stacjonarne i niestacjonarne

ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ I PUBLIKOWANIE CYFROWE

stacjonarneSTUDIA PODYPLOMOWE


Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych na rok akademicki 2021/2022.

Uniwersytet prowadzi kilkadziesiąt kierunków studiów podyplomowych z następujących obszarów: 

Lista kierunków i szczegółowe informacje : studiapodyplomowe.up.krakow.pl


Lista kierunków dostępnych podczas rekrutacji 2021/2022

I STOPIEŃ ORAZ STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE


ADMINISTRACJA                                                                                                                         
studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne,                                                                                                                 

ARCHITEKTURA INFORMACJI
studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne,                                                                                                             

ARCHIWISTYKA, ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ I INFOBROKERSTWO                           
studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne @t home,                                                                                         

BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE 
studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne                                                                              

BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA  
studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne,                                                                                             

BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE 
studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne, 

BIOINFORMATYKA    
studia inżynierskie, stacjonarne,                                                                                                                                                     

BIOLOGIA
studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne,                                                                                         

CHEMIA – NAUCZYCIEL CHEMII 
studia licencjackie, stacjonarne,                                                                                                                           

DESIGN
studia licencjackie, stacjonarne                                                                

DIGITAL DESIGN  
studia licencjackie, stacjonarne  

EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA          
studia inżynierskie, stacjonarne i niestacjonarne                                    

EKONOMIA SPOŁECZNA    
studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne,                                                                                                     

ETYKA – MEDIACJE I NEGOCJACJE       
studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne,                                                                                                     

FILOLOGIA ANGIELSKA
studia licencjackie, stacjonarne, specjalności: nauczycielska, nienauczycielska, kryteria: język angielski (R)  

FILOLOGIA GERMAŃSKA 
studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne

FILOLOGIA HISZPAŃSKA                                                                                                                                     
studia licencjackie, stacjonarne                                                                                                                               

FILOLOGIA POLSKA 
studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne,                                                                                                  

FILOLOGIA ROMAŃSKA    
studia licencjackie, stacjonarne                         

FILOLOGIA ROSYJSKA  
studia licencjackie, stacjonarne   

FILOLOGIA WŁOSKA   
studia licencjackie, stacjonarne              

FILOZOFIA  
studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne

FIZYKA
studia licencjackie,   

GEOGRAFIA                                                                                                                                        
studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne   

GOSPODARKA PRZESTRZENNA
studia inżynierskie, stacjonarne i niestacjonarne     

GRAFIKA  
studia licencjackie, stacjonarne 

HISTORIA 
studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne @t Home

INFORMATYKA  
studia inżynierskie, stacjonarne i niestacjonarne

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA 
studia inżynierskie, stacjonarne  

KOGNITYWISTYKA   
studia licencjackie, stacjonarne

KOMUNIKACJA WIZUALNA        
studia licencjackie, stacjonarne

KULTUROZNAWST WO I WIEDZA O MEDIACH 
studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne

LOGOPEDIA    
studia licencjackie, stacjonarne,                                                                                                                                                       

MALARSTWO  
studia licencjackie, stacjonarne                                                                                                                               

MATEMATYKA     
studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne

OCHRONA ŚRODOWISKA
studia inżynierskie, stacjonarne                                                                                                                                                         

PEDAGOGIKA
studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
studia jednolite magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne

PEDAGOGIKA SPECJALNA 
studia jednolite magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne                                                                         

POLITOLOGIA    
studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne                                                                                                                 

POLITYKA SPOŁECZNA 
studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne

PRACA SOCJALNA 
studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne

PRAWO 
studia jednolite magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne

PSYCHOLOGIA                                                                                                                                                                     
studia jednolite magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne  

SOCJOLOGIA
studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE                                                                                                                   
studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne

SZTUKA I EDUKACJA  
studia licencjackie, stacjonarne                  

SZTUKA I MEDIA
studia licencjackie, stacjonarne

TURYSTYKA HISTORYCZNA I DZIEDZICTWO  KULTUROWE  
studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne @t Home

TURYSTYKA I REKREACJA 
studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne  

ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ I PUBLIKOWANIE CYFROWE       
studia licencjackie, stacjonarne     

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI  
studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne         

ZARZĄDZANIE W SŁUŻBACH SPOŁECZNYCH  
studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne      

STUDIA II STOPNIA


ADMINISTRACJA
stacjonarne i niestacjonarne

ARCHIWISTYKA, ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ I INFOBROKERSTWO
stacjonarne i niestacjonarne studia w trybie @t home

ART & DESIGN
stacjonarne

BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA
stacjonarne i niestacjonarne

BIOLOGIA
stacjonarne i niestacjonarne

EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA
stacjonarne i niestacjonarne

EKONOMIA SPOŁECZNA
stacjonarne i niestacjonarne

ETYKA – MEDIACJE I NEGOCJACJE
stacjonarne i niestacjonarne

FILOLOGIA ANGIELSKA
stacjonarne i niestacjonarne

FILOLOGIA GERMAŃSKA
stacjonarne

FILOLOGIA HISZPAŃSKA
stacjonarne

FILOLOGIA POLSKA
stacjonarne i niestacjonarne

FILOLOGIA ROMAŃSKA
stacjonarne

FILOLOGIA ROSYJSKA
stacjonarne

FILOLOGIA WŁOSKA
stacjonarne

FILOZOFIA
stacjonarne i niestacjonarne

FIZYKA
stacjonarne

GEOGRAFIA
stacjonarne i niestacjonarne

GOSPODARKA PRZESTRZENNA
stacjonarne i niestacjonarne

GRAFIKA
stacjonarne

HISTORIA
stacjonarne i niestacjonarne studia w trybie @t home

INFORMATYKA
stacjonarne i niestacjonarne

KULTUROZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH
stacjonarne i niestacjonarne

LOGOPEDIA
stacjonarne

MATEMATYKA
stacjonarne i niestacjonarne

ODNOWA BIOLOGICZNA
niestacjonarne

PEDAGOGIKA
stacjonarne i niestacjonarne

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
stacjonarne i niestacjonarne

PEDAGOGIKA SPECJALNA
stacjonarne i niestacjonarne

POLITOLOGIA
stacjonarne i niestacjonarne

POLITYKA SPOŁECZNA
stacjonarne i niestacjonarne

PRACA SOCJALNA
stacjonarne i niestacjonarne

SOCJOLOGIA
stacjonarne i niestacjonarne

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
stacjonarne i niestacjonarne

STUDIA NIEMCOZNAWCZE I ŚRODKOWOEUROPEJSKIE
stacjonarne

SZTUKA I EDUKACJA
stacjonarne

SZTUKA WSPÓŁCZESNA
stacjonarne

TURYSTYKA HISTORYCZNA I DZIEDZICTWO KULTUROWE
stacjonarne

TURYSTYKA I REKREACJA
stacjonarne i niestacjonarne

ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ I PUBLIKOWANIE CYFROWE
stacjonarne


Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
architektura informacji I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
art & design II stopnia Stacjonarny
bezpieczeństwo międzynarodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo państwa I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo zdrowotne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bioinformatyka Inżynier Stacjonarny
biologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
chemia I stopnia Stacjonarny
design I stopnia Stacjonarny
digital design I stopnia Stacjonarny
edukacja techniczno-informatyczna Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ekonomia społeczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
etyka - mediacje i negocjacje I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia angielska I stopnia Stacjonarny
filologia germańska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia hiszpańska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia polska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia romańska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia rosyjska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia włoska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filozofia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
geografia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
gospodarka przestrzenna Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
grafika I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
historia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria bezpieczeństwa Inżynier Stacjonarny
kognitywistyka I stopnia Stacjonarny
komunikacja wizualna I stopnia Stacjonarny
kulturoznawstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
logopedia ogólna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
malarstwo I stopnia Stacjonarny
matematyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ochrona środowiska Inżynier Stacjonarny
odnowa biologiczna II stopnia Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika przedszkolna i wczesnoprzedszkolna Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika specjalna Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
politologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
polityka społeczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
praca socjalna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
prawo Magister Stacjonarny Niestacjonarny
psychologia Magister Stacjonarny Niestacjonarny
socjologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
stosunki międzynarodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie II stopnia Stacjonarny
sztuka i edukacja I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
sztuka i media I stopnia Stacjonarny
sztuka współczesna II stopnia Stacjonarny
turystyka historyczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
turystyka i rekreacja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie informacją I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie w służbach społecznych I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
 •  
 • Telefon: 12 662 60 14
 • Fax: 12 637 22 43
 • Email: info@up.krakow.pl
 • Strona: http://www.up.krakow.pl


Instytut Biologii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 229N
telefon 12 662 78 20
instytut.biologii@up.krakow.pl
strona internetowa

 • Bioinformatyka
 • Biologia
 • Chemia
 • Ochrona środowiska
 • Odnowa biologiczna

Instytut Filologii Polskiej
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 563
telefon 12 662 61 44
polon@up.krakow.pl
strona internetowa

 • Filologia polska
 • Kulturoznawstwo i wiedza o mediach
 • Logopedia

Instytut Filozofii i Socjologii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 242
telefon 12 662 62 23
ifis@up.krakow.pl
strona internetowa

 • Etyka – mediacje i negocjacje
 • Filozofia
 • Kogniwistyka
 • Polityka społeczna
 • Socjologia
 • Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

Instytut Fizyki
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 515
telefon 12 662 62 98
ifiz@up.krakow.pl
strona internetowa

 • Fizyka

Instytut Geografii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 442
telefon 12 662 62 45
geograf@up.krakow.pl
strona internetowa

 • Geografia
 • Gospodarka przestrzenna
 • Turystyka i rekreacja

Instytut Grafiki i Wzornictwa
Kraków, ul. Mazowiecka 43
telefon 12 662 66 72
insztuki@up.krakow.pl
strona internetowa

 • Art & design
 • Grafika
 • Design
 • Komunikacja wizualna

Instytut Historii i Archiwistyki
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 324
telefon 12 662 61 82
historia@up.krakow.pl
strona internetowa

 • Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo
 • Historia
 • Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie
 • Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe

Instytut Informatyki
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 403N
telefon 12 662 78 45
ii@up.krakow.pl
strona internetowa

 • Informatyka

Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej
Kraków, ul. Mazowiecka 43
telefon 12 662 66 72
insztuki@up.krakow.pl
strona internetowa

 • Malarstwo
 • Sztuka i edukacja

Instytut Matematyki
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 212
telefon 12 662 62 73
instmat@up.krakow.pl
strona internetowa

 • Matematyka

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
Kraków, ul. Ingardena 4, pokój 203N
telefon 12 662 66 04
inob@up.krakow.pl
strona internetowa

 • Bezpieczeństwo państwa
 • Bezpieczeństwo zdrowotne

Instytut Nauk o Informacji
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 354
telefon 12 662 61 68
inoi@up.krakow.pl
strona internetowa

 • Architektura informacji
 • Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe

Instytutu Nauk o Wychowaniu
Kraków, ul. Ingardena 4, pokój 414
telefon 12 662 65 99
telefon 12 662 66 00
inow@up.krakow.pl
strona internetowa

 • Pedagogika

Instytut Nauk Technicznych
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 32
telefon 12 662 63 31
technika@up.krakow.pl
strona internetowa

 • Edukacja techniczno-informatyczna
 • Inżynieria bezpieczeństwa

Instytut Neofilologii
ul. Karmelicka 41, pokój 203
telefon 12 662 62 05
filologia.angielska@up.krakow.pl
strona internetowa

 • Filologia angielska

Instytut Neofilologii
ul. Studencka 5, pokój 310
telefon 12 662 67 44
filologia.germanska@up.krakow.pl
strona internetowa

 • Filologia germańska

Instytut Neofilologii
ul. Podchorążych 2, pokój 255
telefon 12 662 62 01
filologia.hiszpanska@up.krakow.pl
filologia.romanska@up.krakow.pl
filologia.wloska@up.krakow.pl
strona internetowa

 • Filologia hiszpańska
 • Filologia romańska
 • Filologia włoska

Instytut Neofilologii
ul. Studencka 5, pokój 101
telefon 12 662 67 31
filologia.rosyjska@up.krakow.pl
strona internetowa

 • Filologia rosyjska

Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej
Kraków, ul. Ingardena 4, pokój 314
telefon 12 662 66 24
ippis@up.krakow.pl
strona internetowa

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Instytut Pedagogiki Specjalnej
Kraków, ul. Ingardena 4, pokój 110
telefon 12 662 66 36
ips@up.krakow.pl
strona internetowa

 • Pedagogika specjalna

Instytut Politologii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 236
telefon 12 662 64 46
ip@up.krakow.pl
strona internetowa

 • Politologia
 • Stosunki międzynarodowe

Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 234
telefon 12 662 62 11
ipae@up.krakow.pl
strona internetowa

 • Administracja
 • Ekonomia społeczna
 • Prawo

Instytut Psychologii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 348
telefon 12 662 62 29
psych@up.krakow.pl
strona internetowa

 • Psychologia

Instytut Spraw Społecznych
Kraków, os. Stalowe 17, pokój 112
telefon 12 662 79 50
iss@up.krakow.pl
strona internetowa

 • Praca socjalna
 • Zarządzanie w służbach społecznych

Instytut Sztuki Mediów
Kraków, ul. Mazowiecka 43
telefon 12 662 66 72
insztuki@up.krakow.pl
strona internetowa

 • Digital Design
 • Sztuka i media
 • Sztuka współczesna

Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

Kognitywistyka w Krakowie

Zdobyte wiedza i umiejętności umożliwiają absolwentowi podjęcie zatrudnienia na stanowiskach wykorzystujących interdyscyplinarność kognitywistyki: od obszaru neuromarketingu i projektowania interaktywnych produktów czy usług; poprzez zawody związane z zagadnieniami neurolingwistyki bądź zoopsychologii; po dziedziny zajmujące się gromadzeniem, analizą oraz prezentacją danych.

czytaj dalej

Bioinformatyka

interdyscyplinarna dziedzina nauki wykorzystująca metody i narzędzia informatyczne do rozwiązywania problemów z nauk biologicznych.

czytaj dalej

Digital Design

Kierunek dla ludzi zainteresowanych łączeniem sztuk wizualnych: pięknych i projektowych z obszarem technologii informacyjnych.

czytaj dalej

Sztuka i media studia I stopnia w Krakowie

Absolwent studiów sztuka i media otrzymuje tytuł licencjata. Nabywa umiejętności praktyczne oraz wiedzę pozwalającą być samodzielnym twórcą interdyscyplinarnym oraz realizować projekty artystyczne i zawodowe

czytaj dalej

Grafika

Celem studiów jest uzyskanie wykształcenia zawodowego w zakresie grafiki warsztatowej, użytkowej oraz działań pokrewnych, w oparciu o wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne.

czytaj dalej

Edukacja techniczno-informatyczna - studia I stopnia w Krakowie

Uzyskane wykształcenie daje przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, do pracy w jednostkach naukowych, przedsiębiorstwach przemysłowych, administracji gospodarczej, samorządowej i państwowej, zapleczu badawczo-rozwojowym przemysłu.

czytaj dalej

Powiązane artykuły

Gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie

ostatnie dni rekrutacji, ostatnie wolne, ostania szansa na podjęcie dobrej decyzji.

czytaj dalej

Maturzysto, poznaj Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie!

Wybierz studia na UP

czytaj dalej

Powstała Akademia Prawa Nowych Technologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

To inicjatywa Katedry Prawa Informacyjnego, Mediów i Własności Intelektualnej w ramach Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii. Akademia jest interdyscyplinarną płaszczyzną, na której Uniwersytet Pedagogiczny będzie realizował różnorodne przedsięwzięcia służące tworzeniu ekosystemu zaufania wokół nowych technologii. Stanowi połączenie działań naukowych ze społeczno-gospodarczymi.

czytaj dalej

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie organizuje Wirtualny Dzień Otwarty

21 kwietnia 2020 roku

czytaj dalej

Dzień Otwarty Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Drodzy Maturzyści, już 18 marca otwieramy dla Was nasze drzwi.

czytaj dalej

W tym roku spotkajmy się już 19 marca

DZIEŃ OTWARTY UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO W KRAKOWIE

czytaj dalej

"Dotknij designu". Projekty dla osób z niepełnosprawnością wzroku

Zapraszamy na niezwykłą wystawę, na której wszystkiego można, a nawet trzeba dotykać. "Dotknij designu" to prezentacja projektów zrealizowanych przez studentów wzornictwa Uniwersytetu Pedagogicznego z myślą osobach z niepełnosprawnością wzroku w latach 2012–2018.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane