Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
dziennikarstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia angielska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia germańska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia polska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
grafika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kulturoznawstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pielęgniarstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
politologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
taniec I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
transport I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Wydziały na uczelni:

fortepianu, organów, klawesynu i instrumentów dawnych
instrumentalny
kompozycji, teorii muzyki, dyrygentury, rytmiki i edukacji muzycznej
wokalno-aktorski

Kierunki wykładane na uczelni:

dyrygentura I stopnia Stacjonarny
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
instrumentalistyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
kompozycja I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
musical i choreografia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
muzykoterapia I stopnia Stacjonarny
rytmika I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
teoria muzyki I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
wokalistyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

architektura wnętrz I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
edukacja artystczna w zakresie sztuk plastycznych I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
grafika Magister Stacjonarny   |   I stopnia Niestacjonarny   |   II stopnia Niestacjonarny
malarstwo Magister Stacjonarny
rzeźba I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
tkanina i ubiór I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
wzornictwo I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny

Politechnika Łódzka

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

architektura i urbanistyka I stopnia Stacjonarny
architektura wnętrz I stopnia Stacjonarny
automatyka i robotyka I stopnia Stacjonarny
biotechnologia I stopnia Stacjonarny
budownictwo I stopnia Stacjonarny
chemia I stopnia Stacjonarny
edukacja techniczno-informatyczna I stopnia Stacjonarny
elektronika i telekomunikacja I stopnia Stacjonarny
elektrotechnika I stopnia Stacjonarny
energetyka I stopnia Stacjonarny
europeistyka I stopnia Stacjonarny
fizyka techniczna I stopnia Stacjonarny
informatyka I stopnia Stacjonarny
inżynieria architektoniczna I stopnia Stacjonarny
inżynieria bezpieczeństwa pracy I stopnia Stacjonarny
inżynieria biomedyczna I stopnia Stacjonarny
inżynieria chemiczna i procesowa I stopnia Stacjonarny
inżynieria materiałowa I stopnia Stacjonarny
inżynieria środowiska I stopnia Stacjonarny
logistyka I stopnia Stacjonarny
matematyka I stopnia Stacjonarny
mechanika i budowa maszyn I stopnia Stacjonarny
mechatronika I stopnia Stacjonarny
nanotechnologia I stopnia Stacjonarny
ochrona środowiska I stopnia Stacjonarny
papiernictwo i poligrafia I stopnia Stacjonarny
technologia chemiczna I stopnia Stacjonarny
technologia żywności i żywienie człowieka I stopnia Stacjonarny
transport I stopnia Stacjonarny
włókiennictwo I stopnia Stacjonarny
wzornictwo I stopnia Stacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia Stacjonarny

Społeczna Akademia Nauk SAN

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

dziennikarstwo i komunikacja społeczna Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
filologia angielska Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny
filologia germańska Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny
finanse i rachunkowość Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
fizjoterapia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
geodezja i kartografia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny
kosmetologia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
kulturoznawstwo Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
logistyka Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
socjologia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
stosunki międzynarodowe Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny
zdrowie publiczne Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny

Szkoła Filmowa w Łodzi

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Wydziały na uczelni:

Wydział Operatorski i Realizacji Telewizyjnej
Wydział Organizacji Sztuki Filmowej
Wydział Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej
Wydział Sztuki Aktorskiej

Kierunki wykładane na uczelni:

aktorstwo Magister Stacjonarny
film animowany i efekty specjalne Magister Stacjonarny
fotografia Magister Stacjonarny
montaż filmowy Magister Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
reżyseria filmowa i telewizyjna Magister Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
sztuka operatorska Magister Stacjonarny

Uczelnia Nauk Społecznych

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

bezpieczeństwo wewnętrzne Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Magister Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika specjalna Magister Stacjonarny Niestacjonarny

Uniwersytet Łódzki

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
analityka gospodarcza I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
archeologia I stopnia Stacjonarny Wieczorowy   |   II stopnia Stacjonarny Wieczorowy
biologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny Wieczorowy   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny Wieczorowy
biotechnologia I stopnia Stacjonarny Wieczorowy   |   II stopnia Stacjonarny Wieczorowy
chemia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ekonomia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
etnologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
europeistyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny Wieczorowy   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny Wieczorowy
filologia polska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filozofia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
finanse i rachunkowość I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
geografia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
gospodarka przestrzenna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
historia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
historia sztuki I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka i ekonometria I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kulturoznawstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
logistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
matematyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
międzynarodowe stosunki gospodarcze I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
międzynarodowe studia kulturowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
mikrobiologia I stopnia Stacjonarny Wieczorowy   |   II stopnia Stacjonarny Wieczorowy
ochrona środowiska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
politologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
polityka społeczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
praca socjalna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
prawo Magister Stacjonarny Niestacjonarny Wieczorowy
psychologia Magister Stacjonarny Wieczorowy
regionalistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
socjologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
stosunki międzynarodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
turystyka i rekreacja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Wydziały na uczelni:

farmaceutyczny
fizjoterapii
lekarski
lekarsko-dentystyczny
nauk o zdrowiu
pielęgniarstwa i położnictwa
wojskowo-lekarski

Kierunki wykładane na uczelni:

analityka medyczna Magister Stacjonarny
biotechnologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
dietetyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
elektroradiologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
farmacja Magister Stacjonarny
fizjoterapia Magister Stacjonarny
kosmetologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
lekarski Magister Stacjonarny Niestacjonarny
lekarsko–dentystyczny Magister Stacjonarny Niestacjonarny
pielęgniarstwo I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
położnictwo I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
ratownictwo medyczne I stopnia Stacjonarny
techniki dentystyczne I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
zdrowie publiczne I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Łodzi

 • Założona:1995 r.
 •  
 • Adres:ul. Tokarzewskiego 2, 91-842 Łódź
 • Telefon:42 616 25 80, 616 25 81
 • Email:dziekanat@wsap.lodz.pl
logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Wyższa Szkoła COSINUS w Łodzi

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Niestacjonarny

Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

architektura wnętrz I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
artystyczna grafika komputerowa I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizjoterapia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kosmetologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

europeistyka Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
filologia angielska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia hiszpańska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia japońska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia niemiecka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia włoska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
stosunki międzynarodowe Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi WSSIP

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

architektura Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
architektura wnętrz Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
film i fotografia Magister Stacjonarny   |   I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotog Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
wzornictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Zakład Historii i Teorii Filmu

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

filmoznawstwo I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny

"Wschód - Zachód" Szkoła Wyższa im. Henryka Jóźwiaka

Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu

Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych

 • Adres:ul. Kamińskiego 21, 90 - 229 Łódź
 • Telefon:(42) 678 78 25
 • Strona:http://www.wsez.pl

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego

 • Założona:1997 r.
 • Rektor:dr Ewa Maciaszczyk
 •  
 • Adres:ul. Św. Jerzego 10/12, Łódź
 • Telefon:(42) 664 93 10; 501 016 524
 • Email:dziekanat@wsfi.pl
logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

bezpieczeństwo narodowe Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
ekonomia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
finanse i rachunkowość Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
praca socjalna Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane