Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

UNIWERSYTET ŁÓDZKI liderem mobilności

Strategia UŁ w zakresie umiędzynarodowienia uczelni kładzie duży nacisk na współpracę z zagranicznymi uczelniami w zakresie mobilności. Opublikowany właśnie przez Narodową Agencję statystyczny raport z wyjazdów realizowanych w ramach programu Erasmus+ w roku 2016/2017 pokazuje, że nasza uczelnia wyrasta na krajowego lidera wymiany międzynarodowej.

UŁ znalazł się na pierwszym miejscu wśród polskich uczelni, jeśli chodzi o liczbę zrealizowanych wyjazdów nauczycieli akademickich w celach dydaktycznych przed takimi uczelniami jak Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Warszawski czy Uniwersytet Śląski.

Osiągnięty wynik – 292 wyjazdy – plasujący UŁ na pierwszym miejscu w Polsce wiąże się z polityką uczelni, która dąży do jak najlepszego wykorzystania przyznanych środków i ogłasza dodatkową kwalifikację na zwalniane przez pracowników miejsca. – komentuje Aneta Sorbjan, zastępca kierownika Biura Współpracy z Zagranicą.

Jesteśmy również w ścisłej czołówce uczelni pod względem łącznie zrealizowanych wyjazdów nauczycieli w celach dydaktycznych i pracowników w celach szkoleniowych. UŁ wyprzedza w tym zestawieniu jedynie Uniwersytet Wrocławski oraz Uniwersytet Warszawski.

Dzięki wyjazdom pracownicy UŁ wzmacniają jakość swojej edukacji, zdobywając doświadczenie międzynarodowe. Prowadzona współpraca pozwala na inicjowanie i realizowanie nowych działań wspierających międzynarodową wymianę akademicką, a realizacja wyjazdów dydaktycznych w ramach Erasmus+ od wielu lat cieszy w UŁ rosnącym zainteresowaniem. Do sukcesu przyczynia się również bardzo dobra współpraca pomiędzy nauczycielami akademickimi, a BWZ UŁ. – dodaje Aneta Sorbjan.

Bardzo cieszy także fakt, że jesteśmy popularną uczelnią wśród studentów, nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych z zagranicy. Uniwersytet Łódzki jest na trzecim miejscu pod względem liczby przyjazdów studentów z europejskich uczelni partnerskich na wymianę. Większą popularnością cieszą się jedynie Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Warszawski. Również pracownicy uczelni zagranicznych często odwiedzają nasz uniwersytet. Jesteśmy na czwartym miejscu w Polsce pod względem liczby przyjazdów nauczycieli w celach dydaktycznych i pracowników w celach szkoleniowych.
 

Powiązane artykuły

Filologia zaprasza maturzystów! (i nie tylko)

W jaki sposób powstają napisy filmowe? Co wiedzą o nas Facebook oraz Google? Jak wykorzystać techniki zapamiętywania do skutecznej nauki? Odpowiedzi na te i inne pytania uzyskają uczestnicy Dnia Otwartego, który już trzeci rok z rzędu organizowany jest na Wydziale Filologicznym UŁ.

czytaj dalej

Kto zrozumie Cię lepiej niż chatbot?

Rewolucja cyfrowa stała się nieodłącznym elementem otaczającej nas rzeczywistości, prowadząc do kreowania nowych kanałów komunikacji marki i redefinicji jej obecnej strategii.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane