Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych - Wydział Zamiejscowy w Gdańsku

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych - Wydział Zamiejscowy w Gdańsku


W 2007 roku utworzony został Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Gdańsku,
kształcący studentów na kierunku Informatyka.

W 2010 roku Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Gdańsku został przekształcony w samodzielny Wydział Informatyki. Jego dziekanem został dr hab. Marek Bednarczyk. W tym samym roku utworzono Wydział Sztuki Nowych Mediów. Na jego czele stanął Wojciech St. Mościbrodzki (aktualnie dziekanem jest dr Mariusz Sładczyk). Wydział SNM realizuje program studiów artystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych technologii wizualnych.

Obydwa wydziały mieszczą się w tym samym budynku, co pozwala na niezwykle interesującą wymianę idei pomiędzy Studentami kierunku technicznego i artystycznego.

W 2011 uruchomiona zostały interdyscyplinarne studia doktoranckie z bioinformatyki, realizowane przez PJWSTK, we współpracy z instytucjami partnerskimi: Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach oraz “Genomed” S.A. prowadzone są w ramach projektu “Interdyscyplinarna kadra akademicka na rzecz rozwoju gospodarki opartej na wiedzy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W 2014 PJWSTK otrzymała uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie mechanika. 24 października uczelnia zmieniła nazwę na Polsko-Japońską Akademię Technik Komputerowych. Zmiana ta wiąże się uzyskaniem uprawnień przez uczelnię do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dwóch dyscyplinach naukowych.

W 2015 Dawid Cieślak, student PJATK, wygrał światowy finał konkursu (współorganizowanego przez Huawei) na najbardziej innowacyjną aplikację mobilną, pokonując europejsko-azjatycką konkurencję.

Wydział Informatyki

Na Wydziale Informatyki PJATK Gdańsk oferujemy inżynierskie studia I stopnia w dwóch trybach:

 • stacjonarne – studia dzienne (od poniedziałku do piątku) trwające 7 semestrów,
 • niestacjonarne – studia zaoczne (co dwa tygodnie w weekendy: sobota i niedziela) trwające 8 semestrów.

Studenci uczęszczają na wykłady prowadzone dla całego roku oraz na powiązane z nimi ćwiczenia i zajęcia laboratoryjne.

W trakcie zajęć w laboratoriach komputerowych każdy student ma do dyspozycji oddzielny komputer. Studenci wyższych lat korzystają ze specjalistycznych laboratoriów komputerowych dostosowanych do tematyki ich pracy dyplomowej.

Warunkiem uzyskania tytułu inżyniera jest stworzenie, udokumentowanie i obronienie zespołowej pracy dyplomowej.

Po obronie pracy inżynierskiej i uzyskaniu dyplomu nasi absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich uzupełniających w PJATK w Warszawie

O KIERUNKU INFORMATYKA

Dlaczego studia na Wydziale Informatyki PJATK Gdańsk cieszą się nieustannie wielką popularnością? Ponieważ ich ukończenie wiąże się z wielkimi szansami na dobrą pracę z wysoką pensją!

Informatyk to „zawód przyszłości”. Dobrze wyszkoleni specjaliści IT są potrzebni w każdej branży. Obecne statystyki pokazują, że nasi absolwenci nie mają problemu ze znalezieniem pracy w zawodzie.

Nasi Studenci korzystają z praktyk i staży w cenionych firmach na Pomorzu. Już podczas studiów najczęściej zaczynają swoją karierę zawodową.

Kładziemy również duży nacisk na umiejętność samodzielnej i innowacyjnej pracy, w tym przygotowanie studentów do preinkubacji produktów, jakie wytwarzają w ramach realizowanych projektów.

Studia na Wydziale Informatyka PJATK Gdańsk cieszą się nieustannie wielką popularnością. Ich ukończenie wiąże się z karierą w międzynarodowych firmach oraz możliwością szybkiego awansu.

DLACZEGO WARTO NAM ZAUFAĆ?

 • Koncentrujemy się na realizacji zajęć praktycznych współprowadzonych przez pracowników pomorskich firm IT.
 • Obszary i zakres nauczania opracowujemy we współpracy z najlepszymi firmami na rynku IT.
 • Stawiamy na pracę zespołową.
 • Jesteśmy szkołą kameralną, dlatego możemy być elastyczni wobec potrzeb naszych studentów, do każdego z nich mamy indywidualne podejście.
 • Studenci współdecydują o uruchamianych specjalizacjach. W zależności od zainteresowań studentów i trendów rynkowych mamy do wyboru co roku nowe specjalizacje
 • Dla naszych studentów mamy specjalną ofertę certyfikowanych kursów organizowanych przez Uczelnię (CISCO, LPIC i inne).
 • Studenci PJATK Gdańsk poznają historię i kulturę Japonii oraz mogą skorzystać z bezpłatnych kursów języka japońskiego.
 • Na uczelni panuje atmosfera współistnienia różnych kultur – prócz wszechobecnej kultury Japonii możemy pochwalić się sporą grupą studentów zza granicy, m.in. z Portugalii, Rosji i Ukrainy. Wykłady odbywają się po polsku, ale prowadzone są kursy dokształcające z języka polskiego dla studentów z zagranicy.

SPECJALIZACJE

Podczas pierwszych semestrów studenci zdobywają wiedzę ogólnoakademicką oraz poznają nowoczesne technologie i narzędzia informatyczne.

Szczególny nacisk kładziemy na aspekty praktyczne, zwłaszcza dotyczące programowania (Java, C/C++, Python, Scala, PHP), baz danych oraz projektowania. Stawiamy również na zdobywanie umiejętności pracy zespołowej w praktyce, m.in. poprzez realizację określonych projektów.

Na 3 roku studiów studenci dokonują wyboru specjalizacji.

 • Inżynieria Oprogramowania i Bazy Danych
 • Grafika komputerowa
 • Inżynieria Gier Komputerowych
 • Aplikacje Internetowe
 • Systemy i Sieci komputerowe
 • Sztuczna Inteligencja
 • Internet Rzeczy

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent Informatyki PJATK Gdańsk jest doskonale przygotowany do pracy w różnych obszarach IT: od programisty do projektanta. Może pracować w działach związanych z utrzymaniem i pielęgnacją systemów (systemy baz danych, sieci komputerowe), jak i związanych z wytwarzaniem oprogramowania (aplikacje internetowe, B2B, bazy danych, systemy eksperckie i multimedialne).

 • Jest doskonale przygotowany do pracy na każdym z etapów procesu wytwarzania rozwiązań IT.
 • Wykazuje się umiejętnością realizacji i weryfikacji komponentów systemów informatycznych zgodnie z ich specyfikacją.
 • Może administrować średniej wielkości systemami informatycznymi.
 • Ma umiejętność praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi, analizy wymagań, projektowania i programowania aplikacji. 
 • Przygotowanie z zakresu podstaw informatyki i jej kontekstu społecznego umożliwia naszemu absolwentowi uzupełnianie wiedzy w szybko zmieniającej się rzeczywistości.

czytaj dalej...

Wydział Sztuki Nowych Mediów (GRAFIKA)

Na Wydziale Sztuki Nowych Mediów PJATK Gdańsk, kierunek Grafika oferujemy:

Studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim (licencjackie studia) w dwóch trybach:

 • stacjonarnym – studia dzienne (od poniedziałku do piątku) trwające 6 semestrów,
 • niestacjonarnym – studia zaoczne (co dwa tygodnie w weekendy: sobota i niedziela) trwające 8 semestrów.

Studia podyplomowe - Projektowanie Graficzne

Dodatkowo oferujemy KURS przygotowujący na kierunek GRAFIKA z rysunku, malarstwa i kompozycji.

Studia na Wydziale Sztuki Nowych Mediów to studia interdyscyplinarne, łączące wiedzę ogólną i specjalistyczną z dziedzin:

 • sztuk plastycznych (zagadnienia dotyczące kompozycji, malarstwa, rysunku) oraz
 • grafiki (podstawowe zagadnienia i pojęcia z grafiki projektowej, współczesnego języka projektowego, umiejętności w następujących dziedzinach: multimedia, projektowanie stron internetowych, organizacja i kierowanie projektami).

Studia kończą się obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata w zakresie projektowania graficznego.

Po obronie pracy licencjackiej i uzyskaniu dyplomu nasi absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich uzupełniających w PJATK w Warszawie

O KIERUNKU GRAFIKA

Projektowanie Graficzne porządkuje formę przekazu. Jest istotnym elementem reklamy, marketingu i sztuki. Obecnie każda branża potrzebuje usług z tego zakresu, zatem zapotrzebowanie na dobrze wykształconego grafika jest spore.

Studia na Wydziale Sztuki Nowych Mediów to studia ogólnoakademickie, interdyscyplinarne, artystyczne z silnym akcentem technicznym. Nasi Studenci otrzymują szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną zarówno z przedmiotów plastycznych, jak i obsługi aplikacji graficznych (Adobe, Maya, Unity itp.).

Przedmioty komputerowe prowadzone są w dobrze wyposażonych pracowniach komputerowych, obejmują elementy takich dziedzin, jak: projektowanie graficzne, obróbka obrazu, tworzenie i projektowanie stron www, multimedia, tworzenie animacji, modelowanie trójwymiarowe. W zakresie sztuk manualnych studenci studiują w profesjonalnych pracowniach: rysunek i malarstwo, rzeźba, fotografia, grafika projektowa i artystyczna.

Nasi Studenci korzystają z praktyk i staży w cenionych firmach na Pomorzu. Już podczas studiów najczęściej zaczynają swoją karierę zawodową. 

Nasi absolwenci są poszukiwani na rynku pracy, ponieważ łączą w sobie pożądane przez pracodawców cechy: rozwinięty zmysł artystyczny, kreatywne poszukiwanie rozwiązań oraz zorientowanie w technicznych zagadnieniach branży.

DLACZEGO WARTO NAM ZAUFAĆ?

 • Program nauczania skoncentrowany na realizacji zajęć artystycznych z silnym akcentem na praktyczne wykorzystanie nowych mediów.
 • Posiadamy profesjonalne pracownie: rysunku i malarstwa, rzeźby, fotografii, grafiki projektowej i artystycznej.
 • Studenci WSNM PJATK Gdańsk korzystają z praktyk i staży w uznanych firmach z Pomorza. Po ukończeniu studiów posiadają umiejętności samodzielnej, kreatywnej i innowacyjnej pracy.
 • Jesteśmy szkołą kameralną, dlatego możemy być elastyczni wobec potrzeb naszych studentów, do każdego z nich mamy indywidualne podejście.
 • Dla naszych studentów mamy specjalną ofertę certyfikowanych kursów organizowanych przez Uczelnię (CISCO, LPIC i inne).
 • Studenci WSNM PJATK Gdańsk poznają historię i kulturę Japonii, mają zajęcia z kaligrafii oraz mogą skorzystać z bezpłatnych kursów języka japońskiego.
 • Na uczelni panuje atmosfera współistnienia różnych kultur – prócz Japonii możemy pochwalić się sporą grupą studentów zza granicy, m.in. z Portugalii, Rosji i Ukrainy. Wykłady odbywają się po polsku, ale prowadzone są kursy dokształcające z języka polskiego dla studentów z zagranicy.

SPECJALIZACJA - PROJEKTOWANIE GRAFICZNE

Podczas pierwszych semestrów studenci zdobywają wiedzę ogólnoakademicką oraz umiejętności praktyczne. Na 3. roku studenci w ramach Pracowni Licencjackiej – Projektowanie Graficzne – realizują indywidualne projekty prac dyplomowych w takich obszarach, jak:

Projektowanie graficzne (artystyczne i wydawnicze)

 • Grafika artystyczna
 • Liternictwo i typografia
 • Identyfikacja wizualna
 • Web design
 • Ilustracja
 • Film (krótkie formy filmowe) 
 • Fotografia
 • web design
 • Multimedia (wizualizacja gier komputerowych i animacji)

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwenta Wydziału Sztuki Nowych Mediów  PJATK Gdańsk cechuje zarówno wysokiej jakości warsztat artystyczny, jak i znajomość najnowszych narzędzi cyfrowych. Nasi studenci i absolwenci  znajdują zatrudnienie w agencjach reklamowych, drukarniach, działach kreatywnych, studiach graficznych, filmowych i fotograficznych lub zakładają własne działalności.

 • Dysponuje szeroką wiedzę z zakresu historii sztuki, historii kultury, estetyki oraz filozofii.
 • Posiada warsztat w zakresie sztuk plastycznych (kompozycji, malarstwa, rysunku, rzeźby, fotografii, animacji, kaligrafii), projektowania graficznego 2D i 3D oraz komunikacji wizualnej. 
 • Doskonale porusza się w zagadnieniach związanych z reklamą i multimediami.

czytaj dalej...


Zapraszamy


Kierunki wykładane na uczelni:

grafika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny

Studia podyplomowe na uczelni:

projektowanie graficzne

Kursy na uczelni:

języka japońskiego
CISCO

Języki na uczelni:

japoński

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

PJATK najlepszą niepubliczą uczelnią techniczną

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych według najnowszego rankingu Perspektywy 2021 jest najlepszą niepubliczną uczelnią techniczną.

czytaj dalej

Portfolio Bootcamp - Wiosenny Sprint

Zapraszamy na zupełnie nowy kurs dla kandydatów na kierunek Grafika

czytaj dalej

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku

ZAPRASZA 25.01.2019 roku na Dzień Japoński

czytaj dalej

Projektowanie Graficzne – studia podyplomowe

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku ZAPRASZA. Planowana data rozpoczęcia zajęć: marzec 2019

czytaj dalej

Kurs Języka Japońskiego

w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Gdańsku

czytaj dalej

HISTORIA Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych

PJATK powstała w 1994 roku (do 2014 roku nosiła nazwę Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych). Od samego początku funkcjonowania zwracała uwagę na wysoką jakość kształcenia specjalistów potrafiących pracować w ważnych dla rozwoju Polski obszarach zastosowań technik komputerowych.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane