Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Rok zalozenia: 2002 | Rektor: dr hab. Michał Szepelawy

przejdź do spisu treści
Państwowa wyższa szkoła zawodowa w raciborzu

Jesteśmy placówką z tradycjami solidnego kształcenia i doskonalenia od 1945 roku. Proponujemy interesujące studia oraz zdobycie ciekawych zawodów. Na bieżąco poszerzamy ofertę o nowe kierunki i specjalności, zgodnie z zapotrzebowaniem społecznym. Od lat stawiamy sobie wysokie cele i ambitnie dążymy do ich realizacji w sposób ukierunkowany głownie na oczekiwania społeczności studenckiej.

Współpraca z młodzieżą daje nam wiele satysfakcji, ale przede wszystkim dzięki niej zdobywamy doświadczenie i niezbędną wiedzę w zakresie lokalnych potrzeb edukacyjnych. Mamy doskonale rozbudowaną bazę obiektów dydaktycznych i sportowych. Dysponujemy własną krytą pływalnią, stadionem, salami gimnastycznymi. Są także obiekty socjalne: akademik, stołówka, klub studencki. Ponadto współpracujemy ze szkołami wyższymi krajowymi i zagranicznymi, dając naszym studentom i absolwentom szansę wszechstronnego rozwoju.Gwarantujemy wysoki poziom kształcenia zapewniający dobry start w wyuczonej specjalności. Dotychczasowe doświadczenia przekonują o tym, że tutejsza kadra naukowo-dydaktyczna, złożona ze znakomitych specjalistów i uznanych naukowców, będzie Waszym sojusznikiem i partnerem w pokonywaniu ewentualnych trudności, wiążących się z nową drogą Waszego rozwoju. Cechą charakterystyczną dla PWSZ w Raciborzu jest otwarty i elastyczny stosunek do studenta oraz indywidualne podejście do każdego z nich. Świetnym przykładem będzie tu wykorzystanie ciekawej i praktycznej metody nauczania, jaką jest Indywidualna Organizacja Studiów (IOS), dzięki której umożliwiamy studentowi połączenie życia zawodowego z wybranym kierunkiem kształcenia.

Czym zatem jest PWSZ w Raciborzu?

Pasją, która będzie Ci towarzyszyć przez wszystkie lata studiów;
Wiedzą, którą dzięki naszej fachowości uzyskasz;
Sukcesem prywatnym i zawodowym;
Zawodem, które posiądziesz, kończąc nasze studia.
Studia licencjackie

Wychowanie fizyczne - specjalności:
 • trener personalny
 • kinezygerontoterapia
 • odnowa biologiczna
 • wychowanie fizyczne w szkole
 • instruktorsko-trenerska

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
- specjalności:
 • kreacja plastyczna grafiką użytkową
 • obraz cyfrowy i fotograficzny
 • techniki malarskie i projektowanie witrażu
 • aranżacja wnętrz
 • arteterapia

Filologia
- specjalności:

specjalności: angielska, germańska, słowiańska (profil czeski lub rosyjski)
specjalizacje: translatorska, nauczycielska, angielski/niemiecki w biznesie


Socjologia
- specjalności:
 • kierowanie i przywództwo w jednostkach administracji publicznej
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • media i komunikacja społeczna
 • zarządzanie finansami w organizacji
 • pracownik administracji samorządowej

Administracja - specjalności:
 • administracja publiczna
 • administracja gospodarcza

Bezpieczeństwo państwa
- specjalności:
 • bezpieczeństwo polityczno- militarne
 • społeczno- ekonomiczne

Pedagogika
- specjalności:
 • pedagogika resocjalizacyjna
 • pedagogika opiekuńczo – wychowawcza człowieka dorosłego
 • edukacja elementarna (ze specjalnością dodatkową język obcy lub terapia psychopedagogiczna)
 • logopedia szkolna z terapią pedagogiczną - NOWOŚĆ


Studia inżynierskie

Automatyka i robotyka - specjalności:
 • automatyka przemysłowa
 • sterowniki logiczne
Architektura

KIERUNKI W PRZYGOTOWANIU
Ekonomia
Turystyka i rekreacja


WŁADZE UCZELNI

Rektor
dr hab. Michał Szepelawy, prof. nadzw.
Prorektor do spraw rozwoju i organizacji
dr inż. Juliusz Kieś
Prorektor właściwy do spraw studenckich
dr Teresa Jemczura, doc.
Kanclerz
mgr Cezary Raczek

REKRUTACJA:

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie

Studia w trybie stacjonarnym (dzienne) są bezpłatne, natomiast w trybie niestacjonarnym (zaoczne) obowiązuje opłata czesnego (corocznie podawana jest, Zarządzeniem Rektora w sprawie odpłatności, wysokość czesnego za jeden semestr).

Cały proces rekrutacji polega na wniesieniu opłaty rekrutacyjnej w wysokości 70 zł i zarejestrowaniu się drogą elektroniczną w SIR (System Internetowej Rekrutacji). Rejestracja elektroniczna rozpoczyna się zgodnie z terminami podanymi w harmonogramie rekrutacji.

Na jednym kierunku, oprócz rankingu świadectw dojrzałości/maturalnych, jest przeprowadzany egzamin w terminie podanym w harmonogramie: Architektura i urbanistyka (tryb stacjonarny i niestacjonarny) – sprawdzian manualny z rysunku odręcznego (nie przynosi się gotowych prac),

Szczegółowy harmonogram egzaminu jest podawany odrębnie. Na pozostałych kierunkach kryterium naboru jest tylko ranking świadectw dojrzałości/maturalnych.

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na uczelnię, kandydat jest zobowiązany zgłosić się z wymaganym kompletem dokumentów w Punkcie Rekrutacji w terminie podanym w harmonogramie rekrutacji.

Przyjmowanie dokumentów w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 15.00.
Jeśli po zapoznaniu się z informacjami umieszczonymi na kolejnych podstronach rekrutacji masz wątpliwości - napisz do nas lub zadzwoń na nr 32 415 23 18.

NIE MA ZNACZENIA, JAKI PRZEDMIOT WYBRAŁEŚ NA MATURZE – MOŻESZ ZREKRUTOWAĆ SIĘ NA DOWOLNIE WYBRANY KIERUNEK.

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU
ul. Słowackiego 55, 47-400 Racibórz
tel.: 415 50 20,

ZAPRASZAMY !!!
www.pwsz.raciborz.edu.pl
przejdź do spisu treści
Racibórz to stare, historyczne miasto leżące nad rzeką Odrą, na pograniczu województwa śląskiego i opolskiego, kilka kilometrów od granicy czeskiej. Szkołę wyższą utworzono tu na bazie obiektów, w których nieprzerwanie od 60 lat kształcono nauczycieli. Powstała solidna, państwowa uczelnia, umożliwiająca kilku tysiącom studentów zdobycie wykształcenia bez kosztownych wyjazdów do dużych aglomeracji miejskich. Szkoła jest placówką samodzielną (nie filią), posiada zezwolenia i oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej - co jest gwarancją jej stabilności.

Historia uczelni

1946
początek kształcenia nauczycieli w Państwowym Liceum Pedagogicznym;

1954 - 1973
przekształcenie PLP w Studium Nauczycielskie (SN); intensywna rozbudowa obiektów dydaktycznych;

1973 - 1981
na bazie SN działa Centrum Doskonalenia Nauczycieli (CDN), jako zamiejscowy oddział Instytutu Kształcenia Nauczycieli w Warszawie;

1974 - 1977
w obrębie obiektów CDN pracuje punkt konsultacyjny Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Katowicach (WSWF);

1977 - 1981
w obiektach CDN działa Filia a następnie Wydział katowickiej WSWF (obecnej Akademii Wychowania Fizycznego);

1981
powołanie Studium Wychowania Przedszkolnego (SWP), po roku przekształcone w Studium Nauczycielskie (SN);

1981 - 1985
w obiektach SN funkcjonuje Oddział Zamiejscowy Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich w Opolu ( obecnego Uniwersytetu Opolskiego);

1992
utworzenie Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych;

1993
na bazie Studium Nauczycielskiego powstaje Kolegium Nauczycielskie o specjalności wychowanie fizyczne i zdrowotne;

2002
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 września 2001 roku (Dz. Urz. Nr 16, poz 1152) utworzono z dniem 1lutego 2002 roku Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Raciborzu.


Władze Uczelni

Rektor dr hab. Michał Szepelawy, prof. nadzw.
Prorektor do spraw rozwoju i organizacji dr inż. Juliusz Kieś
Prorektor właściwy do spraw studenckich dr Teresa Jemczura, doc.

Miejsce i lokalizacja

PWSZ udostępnia studentom doskonałą własną bazą materialną. Na powierzchni około 5 hektarów, zlokalizowano główne budynki administracyjno-dydaktyczne (z biblioteką, czytelnią), sportowe (sale gimnastyczne, stadion, kryty basen) i socjalne (dom studenta ze stołówką, hotel akademicki). Główny kampus PWSZ w Raciborzu znajduje się przy ul. Słowackiego 55 w Raciborzu, gdzie usytuowany jest Instytut Neofilologii, Instytut Studiów Edukacyjnych, Instytut Studiów Społecznych, Instytut Techniki i Matematyki, Biblioteka, kryta pływalnia, siłownia, sale gimnastyczne, klub studencki, punkt ksera
 • Przy ul. Słowackiego 57 usytuowany jest Dom studenta nr 1, aula, stołówka;

 • Przy ul. St. Wyszyńskiego znajduje się stadion;

 • Przy ul. Łąkowej 31a dostępny jest Instytut Kultury Fizycznej, obok hala sportowa

 • Przy ul. Cecylii 10 dostępny jest Instytut Sztuki

 • Przy ul. Matejki 10 Dom studenta nr 2


przejdź do spisu treści


Państwowa Wyższa Szkołą Zawodowa w Raciborzu
w czasie rekrutacji 2015 oferuje już 9 kierunków i ponad 30 specjalności na studiach licencjackich i inżynierskich I stopnia. Wśród proponowanych kierunków znajdziemy również nowości.

Na szczególną uwagę zasługuje kierunek Architektura i urbanistyka.

Studia, uzyskanie tytułu inżyniera architekta umożliwią podjęcie pracy w zakresie projektowania, nadzorze budowlanym oraz w wykonawstwie. Zanim wiedza ta zostanie zdobyta oferujemy bezpłatny kurs - niezwykle pomocny w opanowaniu właściwej dla przyszłych architektów sztuki przedstawienia i kreacji przestrzeni. Zatem jeśli interesujesz się otaczającym Cię światem, masz kreatywny sposób myślenia i zdolną rękę kreślarską a przy tym marzysz o wypłacie wyższej niż średnia krajowa- zacznij studiować w PWSZ Architekturę i urbanistykę.

Sprawdzonym pomysłem jest Filologia słowiańska o profilu czeskim i profilu rosyjskim po którym nasi studenci są rozchwytywani na rynku pracy. To doskonały moment aby zdecydować się na naukę języka od dawna już zapomnianego. Studiuj z pasją a zdobędziesz wymarzony zawód.

Innowacje znajdziemy również na kierunku Pedagogika o specjalności Edukacja elementarna. Cechować ją będzie możliwość wyboru w okresie studiów specjalności dodatkowej. Niegdyś języka angielskiego i niemieckiego a obecnie poszerzonej oferty o terapię psychopedagogiczną.

Dla studentów i nauczycieli proponujemy pogłębianie wiedzy i uzupełnienie wykształcenia na studiach podyplomowych. Na totalnie odświeżoną ofertę można liczyć z zakresu:
 • gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej,
 • socjoterapii,
 • fakultatywnych form tańca w edukacji szkolnej.
przejdź do spisu treści Zapraszamy wszystkich chętnych, zainteresowanych podjęciem studiów na kierunkach proponowanych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Raciborzu.
Spośród 9 kierunków oferujemy ponad 30 specjalności.

REKRUTACJA na Wszystkie kierunki - wejdź na stronę internetową i sprawdź szczegóły www.pwsz.raciborz.edu.pl

rekrutacja elektroniczna:
https://irk.pwsz.raciborz.edu.pl/Pages/MainPages/Start.aspx


harmonogram rekrutacji:
http://rekrutacja.pwsz.raciborz.edu.pl/pliki/rekrutacja/harmonogram_rekrutacji_1.pdfPUNKT REKRUTACJI
czynny od poniedziałku do piątku od godz. 8°° do 15°°Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
47- 400 Racibórz
ul. Słowackiego 55
Lokalizacja
Główny Budynek PWSZ
Parter pokój 131

Do Państwa dyspozycji mamy do zaoferowania:
 • własny kryty basen,
 • stadion,
 • siłownie,
 • sale gimnastyczne,
 • hala sportowa,
 • dom studenta nr 1 i 2,
 • możliwość korzystania z sauny,
 • atrakcyjny system pomocy materialnej.
NIE ZWLEKEJ PRZYJDŹ I SPRAWDŹ CO MOŻEMY CI ZAPROPONOWAĆ!!!

ZAPRASZAMY CHĘTNYCH NA STUDIA
W
PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W RACIBORZU


ZAPRASZAMY WSZYSTKICH, KTÓRZY MAJĄ CHĘĆ NA ZDOBYCIE WIEDZY,
KONTUNUACJĘ SWOJEJ PASJI, POSZERZANIE DOŚWIADCZEŃ Z INNYCH DZIEDZIN NAUKI

DLA CIEBIE KANDYDACIE!!!
POWSTAŁ KIERUNEK ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

ZADZWOŃ 32 415 50 20 w. 175
CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE

Możesz opowiedzieć o swoich problemach, pomagamy systemem stypendialnym, zadbamy o miejsce w odnowionym akademiku, pomożemy w kształtowaniu sylwetki udostępniając bazę dydaktyczną w postaci: krytej pływalni, siłowni, sal gimnastycznych, hali sportowej itp.


przejdź do spisu treści


INSTYTUTY I KIERUNKI STUDIÓWINSTYTUT KULTURY FIZYCZNEJ

47-400 Racibórz, ul. Łąkowa 31A,
tel. (32) 414-71-81,
e-mail: ikf@pwsz.raciborz.edu.pl
kryteria przyjęć: konkurs świadectw, test sprawności fizycznej obejmujący elementy z gier zespołowych, pływania, gimnastyki i lekkiej atletyki.

Kierunki i specjalności
 • Wychowanie fizyczne:
- odnowa biologiczna
- wychowanie fizyczne w szkole
- instruktorsko- trenerska


INSTYTUT TECHNIKI I MATEMATYKI

47-400 Racibórz, ul. Słowackiego 55,
tel. (32) 415-50-20 w. 164,
e-mail: itim@pwsz.raciborz.edu.pl
kryteria przyjęć: konkurs świadectw.

Kierunki i specjalności
 • Automatyka i robotyka: (specjalność wybierana po II roku studiów)
- automatyka przemysłowa
- sterowniki logiczne
 • Matematyka: (specjalność wybierana po I roku studiów)
- nauczycielska
- w finansach i ekonomii


INSTYTUT SZTUKI

47-400 Racibórz, ul. Cecylii 10,
tel./fax. (32) 418-14-05,
e-mail: is@pwsz.raciborz.edu.pl
kryteria przyjęć na st.stacjonarne: konkurs świadectw, egzamin praktyczny obejmuje sprawdzian zdolności plastycznych – rysunek lub malarstwo martwej natury.
kryteria przyjęć na st.niestacjonarne: konkurs świadectw.

Kierunki i specjalności
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych: (specjalność wybierana po I roku studiów)
- kreacja plastyczna grafiką użytkową
- obraz cyfrowy i fotograficzny
- techniki malarskie i projektowanie
witrażu
- aranżacja wnętrz
- arteterapia


INSTYTUT NEOFILOLOGII

47-400 Racibórz, ul. Słowackiego 55,
tel. (32) 415-50-20 w. 144,
e-mail: in@pwsz.raciborz.edu.pl
kryteria przyjęć: konkurs świadectw.

Kierunki i specjalności
 • Filologia:
- angielska nauczycielska
- angielska translatorska
- germańska nauczycielska
- germańska translatorska
- słowiańska- profil czeski
- słowiańska- profil rosyjski


INSTYTUT STUDIÓW SPOŁECZNYCH

47-400 Racibórz, ul. Słowackiego 55,
tel. (32) 415-50-20 w. 166,
e-mail: iss@pwsz.raciborz.edu.pl
kryteria przyjęć: konkurs świadectw.

Kierunki i specjalności
 • Socjologia: (specjalność wybierana po II roku studiów)
- kierowanie i przywództwo w jednostkach administracji publicznej
- zarządzanie zasobami ludzkimi
- media i komunikacja społeczna
- zarządzanie finansami w
organizacji
- pracownik administracji samorządowej
 • Europeistyka: (specjalność wybierana po II roku studiów)
- europejskie stosunki gospodarcze
- europejskie stosunki społeczno- polityczne


INSTYTUT STUDIÓW EDUKACYJNYCH

47-400 Racibórz, ul. Słowackiego 55,
tel. (32) 415-50-20 w. 146,
e-mail: ise@pwsz.raciborz.edu.pl
kryteria przyjęć: konkurs świadectw.
Kierunki i specjalności
 • Pedagogika:
- pedagogika resocjalizacyjna
- geragogika
- edukacja elementarna z j. angielskim, j. niemieckim lub terapią psychopedagogiczną
- terapia psychopedagogiczna
- edukacja medialna


INSTYTUT ARCHITEKTURY I URBANISTYKI

47-400 Racibórz, ul. Słowackiego 55,
Tel. (32) 415-50-20 w. 130
e-mail: iaiu@pwsz.raciborz.edu.pl
kryteria przyjęć: konkurs świadectw,test sprawności manualnej(egzamin z rysunku odręcznego).
 • Architektura i urbanistyka
przejdź do spisu treści Instytut Kultury Fizycznej kształci studentów na kierunku Wychowanie Fizyczne w zakresie następujących specjalności:

Wychowanie Fizyczne

Specjalności:
 •  Wychowanie fizyczne w szkole rodzaj zajęć do wyboru:
pedagogika resocjalizacyjna, (praca z dziećmi i młodzieżą trudną, sprawiającą problemy wychowawcze)
gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna, (praca z dziećmi i młodzieżą w zakresie korekty wad postawy)
 • Odnowa biologiczna
 •  Instruktorsko - trenerska rodzaj zajęć do wyboru: np.
- w zakresie dyscyplin indywidualnych: gimnastyka, pływanie, lekka atletyka, fitness, narciarstwo, snowboard.  
- w zakresie dyscyplin zespołowych: piłka nożna, piłka koszykowa, piłka siatkowa, piłka ręczna.

Uzyskane na tych studiach wykształcenie z zakresu nauk przyrodniczych i społecznych oraz opanowanie umiejętności nauczania ruchu i usprawniania ciała pozwala na posiadanie kwalifikacji umożliwiających kompetentne oddziaływanie środkami fizycznymi na organizm i środkami społecznymi na osobowość aby spełnić potrzeby wychowanków, uczniów, podopiecznych w zakresie somatyczno-motorycznego rozwoju oraz przygotowania i nauczenia ich dbałości o swoje zdrowie, sprawność i budowę własnego ciała, a po zakończeniu edukacji – dbałości o ciało przez całe życie.
     
Gruntowna znajomość metod diagnozy i prognozy rozwoju fizycznego i psychicznego, umiejętności programowania środków kształcenia i wychowania fizycznego oraz kultury i wrażliwości pedagogicznej, gwarantuje efektywną realizację zajęć lekcyjnych, pozaszkolnych w zakresie wychowania fizycznego, sportu, rekreacji i turystyki dzieci i młodzieży, a także stwarza ogromne możliwości na mobilnym rynku pracy.

Umiejętności nabyte w zakresie kultury fizycznej mają swoje odzwierciedlenie w każdej dziedzinie życia. Osobom kreatywnym, sprawnym fizycznie i mającym przygotowanie psychologiczno – społeczne łatwiej jest podejmować wyzwania, stwarzać przełożonym i sobie co raz to nowe propozycje i ambicje, tym samym stając się atrakcyjnym pracownikiem, pożądanym animatorem wszelkiego rodzaju zajęć.

Po ukończeniu tego kierunku absolwenci są przygotowani do samodzielnego planowania i ewaluacji procesu wychowania fizycznego w szczególności rozwijania sprawności fizycznej. Promowania zdrowia i aktywności fizycznej w miejscu pracy i środowisku lokalnym.

Miejscem zatrudnienia absolwentów mogą być szkoły podstawowe, gimnazja, inne instytucje oświatowe, kluby sportowe oraz instytucje kultury fizycznej , turystyki i rekreacji.


INSTYTUT KULTURY FIZYCZNEJ
47-400 Racibórz, ul. Łąkowa 31A,
tel. (32) 414-71-81,
e-mail: ikf@pwsz.raciborz.edu.pl


przejdź do spisu treści Specjalności
 • Automatyka przemysłowa
 • Sterowniki logiczne
Absolwenci kierunku Automatyka i Robotyka są wszechstronnie przygotowani do wykonywania prac inżynierskich w zakresie automatyzacji procesów technologicznych, a szczególnie w zakresie projektowania i eksploatacji urządzeń i układów automatyki przemysłowej oraz ich aplikacji w zautomatyzowanych systemach produkcyjnych i programowania komputerowo zintegrowanych systemów wytwarzania, w tym programowalnych sterowników logicznych. Szczególną wiedzę absolwenci uzyskują w zakresie projektowania układów automatyki przemysłowej opartej na elementach i układach  machatronicznych: pneumatycznych, hydraulicznych i cyfrowych.

Posiadają wiedzę z zakresu eksploatacji maszyn technologicznych i ich diagnostyki. Uzyskują oni również wiedzę w zakresie informatyki, inżynierskich systemów obliczeniowych CAx, eksploatacji systemów produkcyjnych, projektowania zautomatyzowanych i zrobotyzowanych systemów produkcyjnych (wytwarzania i przetwórstwa), baz danych i systemów sztucznej inteligencji w projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji maszyn. Posiadają również praktyczne umiejętności z zakresu budowy, projektowania i eksploatacji maszyn.

Absolwenci kierunku Automatyka i Robotyka są wszechstronnie przygotowani do prowadzenia prac projektowych i wdrożeniowych urządzeń automatyki przemysłowej oraz technologicznego przygotowania produkcji w zakresie programowania maszyn i systemów wytwórczych. Znajdują zatrudnienie w zakładach wielu gałęzi przemysłu (zarówno w przemyśle elektromaszynowym, jak i spożywczym), w których produkcja oparta jest na wysoko zautomatyzowanych i zintegrowanych komputerowo środkach produkcji.

INSTYTUT TECHNIKI I MATEMATYKI
47-400 Racibórz, ul. Słowackiego 55,
tel. (32) 415-50-20 w. 164,
e-mail: itim@pwsz.raciborz.edu.pl
przejdź do spisu treści Specjalności:
 • Matematyka w finansach i ekonomii
 • Matematyka w informatyce
 • Matematyka nauczycielska z dodatkową specjalnością (do wyboru kształcenie wczesnoszkolne, j. angielski, j. niemiecki, terapia psychopedagogiczna).

Absolwent specjalności nauczycielskiej to pedagog zdolny do kompleksowej realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, wynikających z zatrudnienia w charakterze nauczyciela matematyki w szkole podstawowej i gimnazjum. Studia w zakresie dodatkowej specjalności dają kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu.

Absolwent potrafi:
 • w sposób kompetentny przekazywać nabytą wiedzę oraz samodzielnie ja pogłębiać i aktualizować, a także integrować posiadaną wiedzę matematyczną z innymi dziedzinami nauk przyrodniczych;
 • skutecznie prowadzić zajęcia edukacyjne z matematyki, rozbudzać zainteresowania poznawcze oraz wspierać rozwój intelektualny uczniów poprzez umiejętny dobór metod aktywizujących, technik nauczania i środków dydaktycznych;
 • skutecznie badać i oceniać osiągnięcia uczniów i rezultaty własnej pracy;
 • wykorzystywać technologie informatyczne i komunikacyjne w nauczaniu i własnym rozwoju zawodowym;
 • pełnić funkcje wychowawcze i opiekuńcze, wpierać wszechstronny rozwój ucznia, indywidualizować proces nauczania, zaspakajając szczególne potrzeby edukacyjne uczniów;
 • organizować życie społeczne na poziomie klasy, szkoły i środowiska lokalnego, współpracować z innymi nauczycielami, rodzicami i społecznością lokalną.
Ponadto absolwent specjalności nauczycielskiej, jako przyszły nauczyciel posiada umiejętność wypowiadania się w sposób poprawny i zrozumiały, efektywnie i zgodnie z zasadami higieny posługuje się narządem głosu, zna co najmniej jeden język obcy w stopniu zaawansowanym, wyraża gotowość do dalszego rozwoju osobistego i zawodowego oraz dalszego kształcenia się.

Absolwent specjalności matematyka w finansach i ekonomii posiada podstawową wiedzę matematyczną, którą potrafi samodzielnie poszerzać i pogłębiać. Posiada umiejętności abstrakcyjnego myślenia, przeprowadzania rozumowań matematycznych i przedstawienia treści matematycznych w mowie i piśmie. Absolwent tej specjalności jest przegotowany do podjęcia pracy zawodowej w zakresie zastosowań matematyki w branży finansowej i ekonomicznej. Dodatkowo potrafi posługiwać się narzędziami informatycznymi do rozwiązywania problemów matematycznych i stosowania matematyki w sektorze finansowym i ekonomicznym.

Absolwent specjalizacji matematyka w informatyce posiada gruntowne wykształcenie matematyczne i szerokie umiejętności informatyczne. Dzięki temu jest przygotowany do obsługi systemów informatycznych w przemyśle, handlu, bankowości oraz do pracy w zespołach tworzących oprogramowanie. Posiada: umiejętność wykorzystywania narzędzi matematycznych w zagadnieniach informatycznych; umiejętność tworzenia algorytmów rozwiązujących konkretne zagadnienia praktyczne; umiejętność programowania w języku wyższego poziomu; wiedzę o działaniu i wykorzystywaniu sieci komputerowych; wiedzę o tworzeniu baz danych i zarządzaniu danymi.

INSTYTUT TECHNIKI I MATEMATYKI
47-400 Racibórz, ul. Słowackiego 55,
tel. (32) 415-50-20 w. 164,
e-mail: itim@pwsz.raciborz.edu.pl
przejdź do spisu treści Specjalności:
 • Kreacja plastyczna z grafiką użytkową
 • Obraz cyfrowy i fotograficzny
 • Techniki malarskie i projektowanie witrażu
 • Aranżacja wnętrz
 • Arteterapia
Absolwent powinien posiadać kwalifikacje nauczyciela i artystyczne w zakresie sztuk plastycznych, być świadomym i aktywnym uczestnikiem współczesnej kultury i sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem sztuk plastycznych. Wiedza i umiejętności artystyczne umożliwiają mu efektywne funkcjonowanie w różnorakich sytuacjach edukacyjnych, w szkole i placówkach pozaszkolnych.

Absolwent otrzymuje dyplom licencjata. Powinien posiadać wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne wykwalifikowanego plastyka - twórcy w zakresie sztuk plastycznych, uczestnika i animatora kultury współczesnej. Powinien być przygotowany do realizacji i upowszechniania różnorodnych postaci przekazów wizualnych i medialnych dla celów artystycznych, poznawczych, edukacyjnych i użytkowych. Zdobyta wiedza i umiejętności artystyczne umożliwiają mu efektywne funkcjonowanie w różnorakich sytuacjach edukacyjnych, w szkole i placówkach pozaszkolnych.

Miejscem pracy twórczej mogą być:
 • ośrodki i instytucje kultury, sztuki i edukacji pozaszkolnej (muzea, domy kultury, ogniska plastyczne, koła zainteresowań, galerie itp.),
 • struktury promocyjne i reklamowe (np. w firmy reklamowe, wydawnictwa, mass media),
 • szkoły podstawowe i gimnazja,
 • firmy zajmujące się aranżacją wnętrz (mieszkalne, handlowe, wystawiennicze itp.),
 • placówki stosujące arteterapię (Szkoły Życia", domy opieki społecznej, sanatoria, szpitale, szkoły powszechne i specjalne itp.).

W ramach niżej wymienionych specjalności absolwent zyskuje następujące UMIEJĘTNOŚCI:
 • specjalność kreacja plastyczna z grafiką użytkową.
aranżowania interaktywnych sytuacji (akcji) animujących i wspierających różne aspekty rozwoju człowieka oraz różne jego relacje ze środowiskiem. W efekcie kształcenia student nabywa umiejętności m.in. konstruowania i realizacji zajęć plastycznych o charakterze happeningu, performensu, dramy (gier dydaktycznych, akcji plastycznych, itp.);
projektowania i realizacji z zakresu szeroko pojętej grafiki użytkowej obejmującej m.in. ilustrację książkową, znak graficzny, logo, systemy identyfikacji wizualnej, plakat, folder, ulotkę, itp.
 • specjalność obraz cyfrowy i fotograficzny.
kształtowania obrazu cyfrowego jako autonomicznej wypowiedzi artystycznej (gra fika komputerowa) oraz elementu szeroko rozumianego komunikatu wizualnego o charakterze użytkowym obejmującym m.in. obraz statyczny i animację komputerową; artystycznej wypowiedzi z zastosowaniem klasycznego warsztatu fotograficznego, foto grafii cyfrowej i cyfrowej obróbki obrazu.
 • specjalność techniki malarskie i projektowanie witrażu.
posługiwania się kla sycznymi technologiami i technika mi malarskimi obejmującymi m.in. malarstwo olejne, akwarelę, tempe rę, gwasz, mozaikę oraz malarstwo architektoniczne;
projektowania i re alizacji witraży z zastosowaniem klasycznych technik i technologii obejmujących m.in. przygotowa nie projektu realizacyjnego, łączenie szkła ołowiem i miedzią, patynowa nie i malowanie szkła.
 • specjalność aranżacja wnętrz
wykonania projektu (wstępnego i realizacyjnego) plastycznej aranżacji wnętrza zgodnej z jego funkcją, charakterem i założoną stylistyką;
opracowania projektów wykonawczych nietypowych elementów wystroju projektowego wnętrza;
prezentacji projektu wykonawczego w technologii 3D;
sporządzenia szacunkowego kosztorysu projektowanego wnętrza;
współpracy z podwykonawcami i negocjacji z klientem.
 • specjalność arteterapia
oddziaływania sztuką na psychikę i organizm człowieka;
zastosowania sztuki jako instrumentu stymulującego rozwój osobowy i narzędzia szeroko rozumianej integracji;
zastosowania sztuki w usprawnieniu wybranych dysfunkcji psychofizycznych.

INSTYTUT SZTUKI
47-400 Racibórz, ul. Cecylii 10,
tel./fax. (32) 418-14-05,
e-mail: is@pwsz.raciborz.edu.pl
przejdź do spisu treści Specjalności:

 • Filologia angielska nauczycielska
 • Filologia angielska translatorska
 • Filologia germańska nauczycielska
 • Filologia germańska translatorska
 • Filologia słowiańska - profil czeski
 • Filologia słowiańska - profil rosyjski

Instytut Neofilologii został powołany przez Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu w dniu 16.06.2005 r. Kształcenie studentów odbywa się na podstawie aktualnych aktów prawnych dotyczących standardów kształcenia na kierunku filologia oraz rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej w zakresie przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela.

Nauka odbywa się w ramach trzech bloków przedmiotowych.

Blok A obejmuje praktyczną naukę języka specjalności oraz praktyczną naukę drugiego języka obcego. Kształcenie w zakresie praktycznej nauki języka specjalności jest zgodne z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, który zakłada nauczanie języka w podziale na cztery sprawności: dwie sprawności receptywne (czytanie i słuchanie) oraz dwie sprawności produktywne (mówienie i pisanie).

Blok B to grupa treści kierunkowych, czyli najważniejszych przedmiotów kształcenia filologicznego. Należą do nich zajęcia przygotowujące merytorycznie studenta do pracy zawodowej. W ramach tego bloku studiujący poznają historię literatury, kulturę i historię obszaru językowego oraz literaturę powszechną. Blok ten obejmuje również grupę przedmiotów związanych z nauką o języku: wstęp do językoznawstwa, gramatykę opisową, historię języka specjalności i gramatykę kontrastywną. Kształcenie filologiczne w ramach grupy przedmiotów kierunkowych wieńczy seminarium licencjackie, w ramach którego studenci pod opieką promotora przygotowują pracę licencjacką.

Natomiast blok C tworzą przedmioty uzupełniające, podczas których studenci poznają podstawowe zasady języka klasycznego, technologię informacyjną czy zdobywają umiejętność udzielania pierwszej pomocy (w ramach przedmiotu pomoc przedlekarska). Do tej grupy należą również ćwiczenia z wychowania fizycznego.

Studenci, którzy wybrali specjalność nauczycielską, realizują w ramach przygotowania pedagogicznego przedmioty niezbędne do kompetentnej pracy z uczniami; plan studiów przewiduje psychologię, pedagogikę, glottodydaktykę i dydaktykę oraz emisję głosu. Przedmiotom tym towarzyszy praktyka asystencka i dydaktyczna, odbywana w placówkach szkolnych. Obok specjalności głównej zaplanowano kształcenie w ramach specjalności dodatkowej, która obejmuje przygotowanie do nauczania kolejnego języka obcego. Studenci filologii angielskiej wybierają język niemiecki, czeski lub rosyjski, a studenci filologii germańskiej język angielski, czeski lub rosyjski. W ramach specjalności dodatkowej wybrany język obcy jest nauczany od poziomu podstawowego.

Studenci, którzy wybrali specjalność translatorską, realizują przedmioty przygotowujące ich do zawodu tłumacza. Obok podstaw teoretycznych plan studiów przewiduje zajęcia praktyczne, jak np. stylistykę praktyczną, analizę przekładu, przekład tekstu użytkowego, przekład tekstu artystycznego czy język biznesu.

Oferta edukacyjna w zakresie filologii słowiańskiej dzieli się na dwa profile: czeski i rosyjski, na których nauka języka odbywa się od poziomu podstawowego. Program nauczania opracowany został w oparciu o obowiązujące na uniwersytetach standardy kształcenia dla kierunku filologia słowiańska. Skomponowany został w taki sposób, aby absolwent studiów poza wiedzą teoretyczną opanował zarówno szereg umiejętności praktycznych z zakresu znajomości języka czeskiego bądź rosyjskiego, jak i zdobył zdolności interpretowania zjawisk z zakresu kultury i literatury wybranego kraju w kontekście całej Słowiańszczyzny i Europy. Celem studiów jest także przygotowanie przyszłego absolwenta do podjęcia samodzielnej działalności zawodowej, a także podjęcia studiów II stopnia na dowolnym uniwersytecie w Polsce. Studia na filologii słowiańskiej kładą nacisk na wszechstronne przygotowanie studentów do pracy tłumacza, dzięki wprowadzeniu do programu nauczania rozbudowanego bloku przedmiotów translatorycznych, poszerzających wiedzę zarówno z teorii, jak i praktyki przekładu. Zasadniczą część planu nauczania tworzą przedmioty z zakresu literatury, historii, kultury Czech lub Rosji.

Dodatkowo studenci mogą swoją wiedzę poszerzyć w ramach programu Erasmus, wyjeżdżając na czeskie uczelnie. Zakład Filologii Słowiańskiej prowadzi bowiem ożywioną współpracę z Uniwersytetem Ostrawskim, Ołomunieckim i Praskim, dlatego studenci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań kulturalnych i naukowych podczas wyjazdów naukowo-dydaktycznych do Pragi, Ostrawy i Opawy, biorąc udział również w międzynarodowych konferencjach naukowych.

Większość zajęć prowadzonych na filologii angielskiej i filologii germańskiej odbywa się w języku danej specjalności (angielskim, niemieckim), co gwarantuje najwyższą skuteczność przyswojenia języka obcego. Nauka języka czeskiego oraz języka rosyjskiego rozpoczyna się od poziomu podstawowego.

Studia na filologii kończą się uzyskaniem dyplomu licencjata. Absolwenci kierunku filologia o specjalności nauczycielskiej przygotowani są do pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich. Absolwenci filologii o specjalności translatorskiej oraz filologii słowiańskiej o profilu czeskim i rosyjskim mogą pracować w placówkach kulturalno-oświatowych (domach kultury, teatrach, muzeach), urzędach państwowych, wydawnictwach, mediach, biurach podróży i innych zakładach pracy w charakterze tłumacza.

Po uzyskaniu pozytywnych ocen z wszystkich przedmiotów i zdaniu wymaganych egzaminów studenci zdają przed komisją PWSZ egzamin dyplomowy oraz uzyskują stopień licencjata. Wymogi formalne dotyczące sposobu prowadzenia seminariów, pisania pracy dyplomowej, jak i procedury przeprowadzania egzaminu dyplomowego zgodne są ze standardami obowiązującymi na uniwersytetach. Stosowanie tych standardów oraz prowadzenie zajęć na wysokim poziomie sprawia, że absolwenci filologii PWSZ w Raciborzu są dobrze przygotowani nie tylko do podjęcia pracy zawodowej, ale również do kontynuowania nauki na studiach magisterskich w kraju lub za granicą.

INSTYTUT NEOFILOLOGII
47-400 Racibórz, ul. Słowackiego 55,
tel. (32) 415-50-20 w. 144,
e-mail: in@pwsz.raciborz.edu.pl
przejdź do spisu treści Specjalności
 • Kierowanie i przywództwo w jednostkach administracji publicznej
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Media i komunikacja społeczna
 • Pracownik administracji samorządowej
 • Zarządzanie finansami w organizacji

Sylwetka absolwenta

Celem specjalności kierowanie i przywództwo w jednostkach administracji publicznej jest przygotowanie i wyposażenie studenta w kompetencje pozwalające mu na zatrudnienie w jednostkach administracji samorządowej. Absolwent studiów licencjackich na kierunku socjologia ze specjalnością kierowanie i przywództwo w samorządzie terytorialnym, powinien posiadać:
 • klasyczną i współczesną wiedzę socjologiczną, a także wiedzę dotyczącą funkcjonowania samorządu terytorialnego, niezbędną do wykonywania przyszłego zawodu.
 • umiejętność wykorzystania teorii opisujących idee samorządności po reformie administracyjnej w naszym kraju oraz zdolność poddawania analizie występujących konkretnych przypadków dezintegracji w społecznościach lokalnych.
 • Praktyczne metody skupiania się samorządu lokalnego wobec zagadnień i wyzwań rozwojowych i cywilizacyjnych, postaw kreatora i lidera, sprawnego zarządzania zasobami ludzkimi i rozwiązywania sytuacji konfliktowych, mediacji, motywacji w zarządzaniu personelem.
 • Umiejętność posługiwania się w swoich działaniach planowaniem i zarządzaniem strategicznym, interpretowania przepisów prawnych, umiejętności analizy ekonomicznej i zarządzania finansami przedsiębiorstw i instytucji samorządowych
Kwalifikacje studenta są zatem ukierunkowane na wykazanie się składnikami profesjonalizacji:
 • pierwsze wynikają z opanowania podstaw teoretycznych dotyczących funkcjonowania instytucji samorządu lokalnego,
 • drugie natomiast, reprezentowane są przez kompetencje instrumentalno – techniczne, charakterystyczne dla zawodów nastawionych na wsparcie, kierowanie i przywództwo w samorządzie terytorialnym.
Absolwent po ukończeniu studiów, może być zatrudniony w administracji publicznej, jednostkach samorządowych urzędów gmin, starostw, instytucji kultury, pomocy społecznej, organizacjach III sektora. Samo kierowanie i przywództwo rozumie się jako świadome zachęcanie, wspomaganie, stymulowanie jednostek i grup do kreowania działań na rzecz społeczności lokalnych, podejmowania decyzji w organizacji i twórczego rozwiązywania problemów.

Absolwent studiów licencjackich w zakresie socjologii o specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi, powinien posiadać:
 • wiedzę w zakresie nauk społecznych ze szczególnym uwzględnieniem socjologii, a także socjologicznej specjalizacji –zarządzanie zasobami ludzkimi.
 • umiejętność analizy konkretnych teorii opisujących społeczny proces komunikowania się i zarządzania personelem oraz zadania służb pracowniczych.
 • praktyczne metody zarządzania zasobami ludzkimi, motywowania w zarządzaniu, rozwiązywaniem sytuacji konfliktowych w miejscach pracy, mediacji.
 • umiejętność posługiwania się w swych działaniach: zarządzaniem strategicznym oraz zarządzaniem przez jakość (TQM), metody ocen pracowniczych.
Kwalifikacje absolwenta są zatem ukierunkowane na wykazanie się dwoma składnikami profesjonalizacji:
 • pierwsze, wynikają z opanowania podstaw teoretycznych  procesu diagnozowania rzeczywistości społecznej i grup ludzkich,
 • drugie natomiast, reprezentowane są przez kompetencje instrumentalno-techniczne charakterystyczne dla zawodów społecznych nastawionych na kierowanie zespołami ludzkimi.
Toteż absolwent, po ukończeniu studiów może być zatrudniony w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych podmiotach gospodarczych, w administracji publicznej, jednostkach samorządowych urzędów gmin, starostw, służb mundurowych.

Absolwent specjalności media i komunikacja społeczna może znaleźć zatrudnienie w szeroko rozumianych środkach masowej komunikacji - prasie, radiu i TV, jak również w przedsiębiorstwach i jednostkach administracji publicznej oraz samorządowej jako rzecznik prasowy lub reprezentant do spraw kontaktów z mediami. Po ukończeniu studiów tej specjalności jest merytorycznie przygotowany do wykonywania  pracy w działach marketingu, reklamy oraz zarządzania.

Studia na kierunku socjologia, specjalności pracownik administracji samorządowej są przeznaczone dla osób planujących karierę zawodową w strukturach administracji samorządowej.
Przedmioty wykładane w ramach kierunku pozwalają studentom poznać zakres tematyki obejmującej elementy prawa samorządowego, postępowania w zakresie wydawania aktów administracyjnych, zagadnień związanych z pomocą społeczną a także wiedzę z zakresu sposobów zatrudniania w jednostkach samorządu terytorialnego.

Program studiów umożliwia studentom zdobycie wiedzy z  zakresu wybranych dziedzin nauk społecznych. Pozwala przygotować absolwentów do nowatorskiego rozwiązywania współczesnych problemów administracji samorządu terytorialnego Polski oraz krajów członkowskich UE.

Absolwenci uzyskują kwalifikacje potrzebne do pracy w strukturach administracji samorządowej. Swoją wiedzę mogą wykorzystać także w działaniu organizacji pozarządowych Dzięki uzyskanemu wykształceniu mogą zajmować stanowiska m.in. w  urzędach gmin, miast, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich, ośrodkach pomocy społecznej, zakładach gospodarki komunalnej, samorządowych instytucjach kultury oraz ośrodkach pomocy rodzinie.

Absolwent specjalności zarządzanie finansami w organizacji, poza ogólną wiedzą teoretyczną i praktyczną dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania różnego typu organizacji, potrafi posługiwać się metodami i instrumentami finansowymi wykorzystywanymi w zarządzaniu organizacjami, przy uwzględnieniu systemowych uwarunkowań ich działalności. Nabyte w trakcie studiów umiejętności finansowe dotyczą pozyskiwania i lokowania szeroko pojętego kapitału, przygotowania planu finansowego organizacji, organizacji i zasad prowadzenia rachunkowości, oceny projektów inwestycyjnych oraz oceny rezultatów ekonomicznych funkcjonowania organizacji. Nabyta wiedza i umiejętności są przydatne w jednostkach administracji publicznej, organizacjach gospodarczych, zarówno prywatnych, państwowych oraz w usługach finansowych.

INSTYTUT STUDIÓW SPOŁECZNYCH
47-400 Racibórz, ul. Słowackiego 55,
tel. (32) 415-50-20 w. 166,
e-mail: iss@pwsz.raciborz.edu.pl
przejdź do spisu treści specjalności:
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Geragogika
 • Edukacja elementarna: ze specjalnością dodatkową język obcy (j. angielski, j. niemiecki) lub terapia psychopedagogiczna
 • Terapia psychopedagogiczna
 • Edukacja medialna
Absolwenci studiów zawodowych na kierunku pedagogika z wybraną specjalnością otrzymują tytuł zawodowy licencjata i mogą kontynuować studia magisterskie.

Studia w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, stwarzają szansę zdobycia wysokich kwalifikacji do pracy we wszystkich typach placówek resocjalizacyjnych, profilaktycznych i opiekuńczych. Ponadto nasi absolwenci mogą być zatrudnieni na stanowisku kuratora sądowego, wychowawcy ulicznego i podwórkowego. Swoją wiedzę i praktyczne umiejętności zdobywają w toku realizacji przedmiotów ogólnopedagogicznych, psychologicznych, filozoficzno-socjologicznych, prawa, kryminologii, patologii społecznej, psychiatrii, psychoterapii. Warto wiedzieć, że Racibórz jest jednym z nielicznych miast w Polsce, które dysponuje niemal wszystkimi typami placówek resocjalizacyjnych, profilaktycznych i diagnostycznych, co stwarza studentom unikalną bazę śródrocznego wszechstronnego weryfikowania teorii w praktyce. Harmonijne zestawienie przedmiotów pedagogiki resocjalizacyjnej i kultury fizycznej czy terapii pedagogicznej, pozwalają studiującym zwiększyć swoje kompetencje oraz własne walory osobowe.

Absolwent specjalności geragogika - geragog, gerontogog, gerontopedagog, wychowawca ludzi starszych, doradca geragogiczny, kreator czasu wolnego - nabywa praktyczne kwalifikacje pedagogiczne w zakresie wychowania, kształcenia i opieki nad człowiekiem starszym oraz zdobywa interdyscyplinarną wiedzę gerontologiczną. Ponadto dysponuje umiejętnościami niezbędnymi do diagnozowania, zaspokajania oraz kreowania potrzeb człowieka starszego, w tym wolnoczasowych, związanych z rekreacją, rewitalizacją i aktywnością kulturalno-edukacyjną. Ważną umiejętnością jest również budzenie i rozwijanie zainteresowań działalnością hobbystyczną, towarzyską i ludyczną. Istotnym aspektem przygotowania zawodowego jest również ukształtowanie kompetencji niezbędnych do diagnozowania sytuacji życiowej podopiecznych oraz wspomagania ich w sytuacjach trudnych. Studia są także podstawą do zdobycia rzetelnego przygotowania niezbędnego do propagowania stylu życia zmierzającego do zwiększenia samodzielności i aktywności ruchowej starszej osoby. Absolwent uzyskuje zatem podstawowe kompetencje w zakresie wychowania fizycznego i zdrowotnego zorientowanego na seniorów. Ważnym składnikiem przygotowania zawodowego jest również wiedza ekonomiczna i menedżerska niezbędna w organizacji i zarządzaniu placówkami działającymi na rzecz seniorów. Absolwent jest przygotowany do pracy w stacjonarnych i dziennych domach pomocy społecznej, klubach seniora, w placówkach kulturalno-oświatowych realizujących zajęcia dla osób starszych, uniwersytetach trzeciego wieku, może podjąć zadania opiekuna środowiskowego wspomagającego osobę starszą w środowisku domowym, a także prowadzić działalność wychowawczą wobec dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w ramach szeroko pojętego wychowania do starości.

Absolwent specjalności edukacja elementarna zdobywa kwalifikacje pedagogiczne niezbędne do pracy w przedszkolu i klasach I- III szkoły podstawowej, żłobku, klubie dziecięcym oraz do pełnienia roli dziennego opiekuna. Dysponuje kompetencjami niezbędnymi do wykonywania funkcji dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz badawczej w sposób odpowiadający specyfice psychiki dziecka. Opanował też komptenecje niezbędne do odpowiedniego organizowania środowiska edukacyjnego, stymulującego rozwój jego osobowości.

Wybór dodatkowej specjalności język obcy umożliwia zdobycie kwalifikacji w zakresie nauczania języka angielskiego lub niemieckiego na szczeblu przedszkola oraz klas początkowych. Absolwent wykazuje się biegłością w posługiwaniu się językiem obcym (poziom C1), opanował teoretyczne i metodyczne podstawy nauczania języka w przedszkolu i w klasach I-III. Rozumie istotę wczesnego startu w nauczaniu i uczeniu się języka obcego, posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do wprowadzenia edukacji obcojęzycznej w nurt intencjonalnego kształcenia i wychowania dzieci. Ponadto absolwent, realizując kurs realioznawstwa, wykazuje orientację w zakresie podstawowych zagadnień związanych z kulturą angielskiego lub niemieckigo obszaru językowego. Posiadane kwalifikacje uprawniają absolwenta do zatrudnienia: w przedszkolach, szkole podstawowej (klasach I-III), żłobku, klubie dziecięcym oraz w szkołach językowych.

Wybór specjalności dodatkowej terapia psychopedagogiczna umożliwia uzyskanie uprawnienień pedagoga-terapeuty umożliwiających pracę z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Absolwent zatem jest przygotowany do prowadzenia zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, socjoterapeutycznych, psychoedukacyjnych w przedszkolu i szkole podstawowej, porad i konsultacji dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
Zdobyte umiejętności i wiadomości oraz kompetencje społeczne umożliwiają mu także podjęcie pracy w świetlicach terapeutycznych, środowiskowych, ośrodkach wychowawczych oraz specjalistycznych gabinetach diagnozy i terapii pedagogicznej.

Absolwent specjalności terapia psychopedagogiczna uzyskuje kwalifikacje pedagoga – terapeuty. Jest przygotowany do organizacji i prowadzenia zajęć o charakterze profilaktycznym, stymulacyjnym, terapeutycznym, wspomagającym i korekcyjno - kompensacyjnym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Przygotowany jest zatem do pracy z dzieckiem dyslektycznym, mającym trudności w nauce matematyki, przejawiającym zaburzenia systemu uwagi, nadpobudliwość psychoruchową, trudności w kontroli zachowania w sytuacjach zadaniowych typu szkolnego, zakłócenia funkcji wzrokowych i słuchowych, zaburzenia i opóźnienia rozwoju ruchowego i lateralizacji. Ponadto absolwent jest przygotowany do prowadzenia zajęć stymulujących rozwój dzieci uzdolnionych oraz wspomagania terapii zaburzeń mowy.
Absolwent może prowadzić zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, socjoterapeutyczne, psychoedukacyjne i inne o charakterze terapeutycznym, a także porady i konsultacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli w przedszkolu i szkole. Zdobyte umiejętności i wiadomości umożliwiają mu także podjęcie pracy w świetlicach terapeutycznych, środowiskowych, ośrodkach wychowawczych oraz specjalistycznych gabinetach diagnozy i terapii pedagogicznej.

Absolwent specjalności edukacja medialna jest wyposażony w podstawową wiedzę umożliwiającą rozumienie procesów edukacji medialnej, rozumianej jako kształtowanie świadomego i krytycznego odbioru różnorodnych przekazów medialnych. Jest on przygotowany do realizacji naczelnej idei edukacji medialnej, ujętej w triadzie: „O MEDIACH – PRZEZ MEDIA – DLA MEDIÓW”. Absolwent jest wyposażony w umiejętności krytycznej analizy przekazów medialnych z uwzględnieniem specyfiki języka określonego komunikatu (ich wpływu na zdrowie i psychikę odbiorców) oraz umiejętności wykorzystania dostępnych przekazów w pracy instytucji edukacyjnych. Ponadto absolwent jest przygotowany do konstruowania i realizacji procesu kształcenia z zakresu edukacji medialnej w instytucjach oświatowych. Posiada on umiejętności przygotowania programów dla skutecznego kształcenia i dokształcania na odległość (tzw. e-learning).

Ukończenie studiów na specjalności edukacja medialna (na kierunku pedagogika) stwarza możliwości podjęcia przez absolwenta pracy zawodowej w:
- instytucjach oświatowych w charakterze specjalisty od wykorzystania technologii informacyjnych w procesach edukacyjnych, organizacji szkolnych centrów informacyjno – dydaktycznych, marketingu i budowania wizerunku instytucji oświatowej;
- urzędach samorządowych wszystkich szczebli (gmina, powiat, województwo), instytucjach rządowych, w sektorze organizacji pozarządowych oraz instytucjach zajmujących się szeroko rozumianą problematyką edukacji;
- środkach masowego przekazu, redakcjach prasowych, radiowych, telewizyjnych oraz mediach elektronicznych jako specjalisty od problematyki edukacyjnej;
- szkołach i uczelniach, ośrodkach kształcenia i doskonalenia nauczycieli kształcących na odległość w charakterze specjalisty zajmującego się e-learningiem.

INSTYTUT STUDIÓW EDUKACYJNYCH
47-400 Racibórz, ul. Słowackiego 55,
tel. (32) 415-50-20 w. 146,
e-mail: ise@pwsz.raciborz.edu.pl

przejdź do spisu treści Twórcy nowego kierunku gwarantują:
 • wysoki poziom kształcenia
 • nowoczesne podejście do zawodu (łączenie teorii z praktyką i sztuki z techniką już w pierwszym semestrze nauki)
 • indywidualizację studenta 

Kadrę wykładowców stanowią znani profesorowie, praktycy z międzynarodowym doświadczeniem dydaktycznym i projektowym z następujących uczelni:
- Politechniki Śląskiej
- Politechniki Krakowskiej
- ASP w Krakowie
- Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Oferujemy B E Z P Ł A T N E studia I stopnia ( 3,5 roku ) zapewniające uzyskanie tytułu INŻYNIERA ARCHITEKTA umożliwiające podjęcie pracy w zakresie projektowania, w wykonawstwie oraz w nadzorze budowlanym.

Dyplom inżyniera architekta umożliwia kontynuację studiów na poziomie II stopnia na dowolnym wydziale
architektury prowadzącym studia magisterskie zarówno w kraju jak i za granicą.

Uczelnia zapewnia możliwość wymiany naukowej i dydaktycznej z partnerskimi uczelniami europejskimi w ramach Programu ERASMUS. Uczelnia nawiązała współpracę m.in. z uczelniami w Stanach Zjednoczonych,
Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Niemczech, Czechach oraz na Litwie i Łotwie.

Uczelnia oferuje BEZPŁATNY KURS PRZYGOTOWAWCZY, który jest niezwykle pomocny w opanowaniu właściwej dla przyszłych architektów sztuki przedstawienia i kreacji przestrzeni.


INSTYTUT ARCHITEKTURY
47-400 Racibórz, ul. Słowackiego 55,
Tel. (32) 415-50-20 w. 130
e-mail: iaiu@pwsz.raciborz.edu.pl

Kierunki wykładane na uczelni

architektura Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
automatyka i robotyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
edukacja artystczna w zakresie sztuk plastycznych I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
historia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
matematyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
socjologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
wychowanie fizyczne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie