Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Jak zostać studentem Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu

Wystarczy, że posiadasz zdaną maturę na poziomie podstawowym lub dyplom ukończenia studiów, jeśli interesujesz się kierunkami 2. stopnia.

Dodatkowo kandydat na studia w Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu powinien posiadać kompetencje cyfrowe umożliwiające przejście procesu rekrutacyjnego, a następnie kształcenie na wybranym kierunku studiów.W procesie rekrutacji niezbędna jest umiejętność podstawowego korzystania z komputera, która przede wszystkim polega na obsłudze przeglądarek internetowych, urządzeń peryferyjnych (drukarek) pozwalających na wydrukowanie podania, oprogramowania graficznego, w celu przygotowania zdjęcia cyfrowego oraz poczty elektronicznej.

Osoba, która nie posiada odpowiednich narzędzi do wykonywania wyżej wymienionych czynności, może korzystać ze sprzętu Uczelni na potrzeby przejścia procesu rekrutacyjnego.

Do realizacji kształcenia na każdym kierunku studiów niezbędna jest umiejętność obsługi edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych i poczty elektronicznej, a w przypadku kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dodatkowo narzędzi pracy zespołowej oraz programów umożliwiających kształcenie i sprawdzenie wiedzy na odległość. W celu realizacji kształcenia na odległość na każdym kierunku niezbędne jest posiadanie własnego komputera wyposażonego w mikrofon i kamerę oraz połączenie internetowe.

 

Powiązane artykuły

Koncert jubileuszowy na 20-lecie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Serdecznie zapraszamy 19 maja 2022 roku !

czytaj dalej

10 lat Kierunku Architektura

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu

czytaj dalej

ABSOLWENCI INSTYTUTU ARCHITEKTURY PWSZ W RACIBORZU LAUREATAMI PRESTIŻOWEGO KONKURSU

Dobre wiadomości z PWSZ w Raciborzu. Absolwenci kierunku architektura Jonasz Matuszczyk i Wojtek Remer zwyciężyli w prestiżowym konkursie „Moontrip”.

czytaj dalej

ARANŻACJA I DEKORACJA WNĘTRZ Z ELEMENTAMI WZORNICTWA

REWOLUCYJNA ZMIANA PROGRAMU NA KIERUNKU EDUKACJA ARTYSTYCZNA

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane