Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

Rok założenia: 2001 | Rektor: dr inż. Przemysław Malinowski, prof. PWSZ w Nysie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie to nowoczesna uczelnia publiczna, która kształci studentów na poziomie licencjata, inżyniera i magistra. Jest to pierwszy stopień kształcenia, który zgodnie ze Strategią Bolońską daje prawo do studiowania na poziomie magisterskim we wszystkich uczelniach akademickich w Polsce i Europie. Uczelnia oferuje 12 kierunków i ponad 20 specjalności, wchodzących w zakres nauk humanistycznych, społecznych, medycznych, artystycznych, ekonomicznych i technicznych.

Nyska Alma Mater powstała w 2001 roku. Od tego czasu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie realizuje ważną misję edukacyjną i naukową w regionie. Siłą uczelni są ludzie, którzy ją współtworzą z pełnym zaangażowaniem. Nauczyciele akademiccy, pochodzący z renomowanych uczelni Śląska (Górnego, Dolnego i Opolskiego), wnoszą do nyskiej Alma Mater swoje serce oraz swój dorobek naukowy i doświadczenie dydaktyczne. Tym samym, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie w niczym nie ustępuje dużym ośrodkom akademickim zarówno pod względem standardów nauczania, jak i nowoczesnej bazy materialnej.

Niezmiennie pozytywne oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej, jak również stałe, wysokie miejsca w ogólnopolskich rankingach szkół o podobnym charakterze potwierdzają wysoką jakość kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie. Dnia 1 października 2013 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki oceny jednostek naukowych - kategoryzację. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie otrzymała kategorię naukową B. Ocena jest miernikiem sukcesów badawczych. Dodatkowo otrzymanie przez Uczelnię oceny B poszerza możliwości współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym regionu i przedstawia PWSZ w Nysie jako jeszcze bardziej wiarygodnego partnera. 

PWSZ w Nysie na początku 2013 roku wdrożyła System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2009 oraz uzyskała wpis do Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Audit, przeprowadzony przy tej okazji przez auditorów zewnętrznych, potwierdził, że Uczelnia jest zarządzana w sposób profesjonalny i stosuje standardy nauczania, które spełniają wszelkie wymagania międzynarodowe. To wyróżnia nyską PWSZ na tle innych, bowiem nie wszystkie uczelnie takie standardy posiadają. 

Nyska Alma Mater jest dynamicznie rozwijającym się ośrodkiem kulturalno-naukowym. Uczelnia posiada 8 budynków dydaktycznych, akademik i dwie hale sportowe o łącznej powierzchni ponad 20 tysięcy m2. Strukturę Uczelni tworzy 11 Instytutów, Studium Nauk Podstawowych, Studium Języków Obcych oraz Studium Wychowania Fizycznego.

Uczelniane budynki, sale wykładowe i laboratoria dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także wyposażone są w najwyższej klasy aparaturę i sprzęt komputerowy.  Jest to zgodne z obecnymi trendami i standardami europejskimi, jak również zapewnia studentom kompleksowe i praktyczne przygotowanie do przyszłej pracy zawodowej. 

Przy Uczelni z powodzeniem funkcjonuje Regionalne Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych oraz Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków. 

Nowoczesna biblioteka, e-dziekanat i e-indeks, laboratoria kosmetyczne, dietetyczne i chemiczne wyposażone w najnowszej generacji sprzęt, pracownia metronomii, 20 naukowych kół studenckich, szkolenia prowadzone przez Biuro Karier oraz czynnie działający Akademicki Związek Sportowy - to tylko niektóre możliwości, jakie daje swoim studentom i absolwentom PWSZ w Nysie. 

PWSZ w Nysie prowadzi także wiele działań mających na celu łączenie sfery nauki z biznesem. Jedną z najsłynniejszych imprez, którą od wielu lat organizuje Uczelnia, jest Nyski Festiwal Nauki.

Jako jedyni w Polsce, studenci w Nysie, otrzymują stypendium mieszkaniowe fundowane przez Urząd Miasta w Nysie. Stypendium jest przyznawane studentowi studiów stacjonarnych (niezależnie od osiągniętego dochodu) z tytułu zamieszkania w Domu Studenta PWSZ w Nysie lub obiekcie innym niż Dom Studenta, na terenie Gminy Nysa, jeżeli miejsce jego stałego zamieszkania znajduje się nie bliżej niż 20 km od Nysy.

Kierunki i specjalności 


STUDIA I STOPNIA 
(licencjackie i inżynierskie)


Architektura (inżynier)

 • architektura i urbanistyka
 • konserwacja i ochrona zabytków
 • architecture and urban planning
 • architektura światła

Bezpieczeństwo wewnętrzne

 • kryminologia i kryminalistyka
 • bezpieczeństwo ekonomiczne
 • bezpieczeństwo systemów informatycznych

Dietetyka

 • dietetyka administracyjna
 • dietetyka kliniczna
 • dietetyka sportowa

Filologia angielska

Język biznesu angielski

Filologia germańska

 • filologia germańska nauczycielska z jęz. angielskim
 • filologia germańska translatorska (tłumaczeniowa) z jęz. angielskim
 • filologia germańska turystyczno – kulturoznawcza z jęz. niemieckim od podstaw
 • język niemiecki w biznesie i turystyce

Finanse i rachunkowość

 • rachunkowość i kontrola finansowa
 • finanse przedsiębiorstw

Informatyka (inżynier)

 • gry komputerowe i multimedia
 • systemy internetowe
 • systemy i sieci komputerowe
 • bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych

Jazz i muzyka estradowa

 • realizacja dźwięku
 • instrumentalistyka jazzowa
 • wokalistyka jazzowa

Kosmetologia

 • chemia i technologia kosmetyków
 • kosmetologia specjalistyczna

Pielęgniarstwo (I stopnia - licencjackie)

Ratownictwo medyczne

Zarządzanie i inżynieria produkcji (inżynier)

 • automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne 
 • zarządzanie produkcją i usługami
 • inżynieria jakości

Psychofizyczne kształtowanie człowieka

 • trener osobisty
 • rekreacja psychoruchowa

STUDIA II STOPNIA 
(magisterskie)


Pielęgniarstwo (II stopnia - magisterskie)

Studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie trwają, 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra.

Ukończenie PWSZ umożliwia podjęcie pracy lub też kontynuowanie dalszej nauki na studiach doktoranckich.

Uczelnia oferuje możliwość kształcenia studentów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym w ramach kierunku pielęgniarstwo.

Staże i praktyki 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie kładzie bardzo duży nacisk na zdobywanie praktycznej wiedzy, którą student będzie mógł zdobyć podczas studiów w trakcie praktyk zawodowych i wykorzystać w pracy zawodowej, co wpisuje się także w strategię Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Uczelnia oferuje również kursy językowe oraz praktyki zagraniczne i studia, dzięki którym każdy student ma możliwość wyjechać do uczelni partnerskich w ramach międzynarodowych programów stypendialnych. Do tej pory PWSZ w Nysie podpisała 150 umów bilateralnych z 70 uczelniami z 22 krajów.  

PWSZ w Nysie umożliwia wyjazdy na 3-miesięczne praktyki studenckie do zagranicznych instytucji, np. przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit i do innych instytucji (muzea, biblioteki, szpitale itp.). 

Poszukiwania instytucji przyjmującej na praktyki zawodowe mogą być organizowane bezpośrednio przez studenta lub przy współpracy z Działem Praktyk oraz Biurem Współpracy Międzynarodowej PWSZ w Nysie. Praktyka zawodowa powinna być związana z dziedziną, jaką się studiuje, ponieważ stanowi ona integralną część programu studiów oraz daje możliwość zdobycia dodatkowych kompetencji i umiejętności. 

Kierunki wykładane na uczelni:

architektura Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo wewnętrzne Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
dietetyka Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
filologia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
finanse i rachunkowość Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
jazz i muzyka estradowa Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
kosmetologia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
pielęgniarstwo Licencjat Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
psychofizyczne kształtowanie człowieka Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
ratownictwo medyczne Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


dietetyka

Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Nyska Uczelnia wybuduje elektrownię fotowoltaiczną

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie trwają przygotowania do wdrożenia innowacyjnego projektu "Sustainable University – PWSZ w Nysie"

czytaj dalej

Trwa rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne w PWSZ w Nysie

Kandydaci po raz pierwszy mogą podjąć studia magisterskie na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Ponadto mają do wyboru 12 kierunków i ponad 20 specjalności.

czytaj dalej

PIĘKNO W ARCHITEKTURZE – TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ

W dniach 6-7 czerwca 2018 odbędzie się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie I Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Techniczna pt. Piękno w architekturze – tradycja i współczesność.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie