Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Międzyuczelniane Centrum Studiów ”Vademecum”

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Studia podyplomowe na uczelni:

edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
etyka i filozofia w szkole
integracja sensoryczna z terapią ręki
kadry i płace
logopedia
marketing internetowy
metodyka i metodologia pracy socjalnej
nowoczesna administracja samorządowa
pedagogika korekcyjna
poradnictwo żywieniowe i dietetyczne
promocja zdrowia z elementami zdrowia publicznego
przygotowanie pedagogiczne
psychologia zdrowia
rachunkowość
rolnictwo
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
zarządzanie BHP
zarządzanie jednostkami ochrony zdrowia
zarządzanie w oświacie
zdrowie publiczne i środowiskowe

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

architektura Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo wewnętrzne Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
dietetyka Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
filologia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
finanse i rachunkowość Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
jazz i muzyka estradowa Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
kosmetologia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
pielęgniarstwo Licencjat Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
psychofizyczne kształtowanie człowieka Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
ratownictwo medyczne Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane