Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

PIĘKNO W ARCHITEKTURZE – TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ

W dniach 6-7 czerwca 2018 odbędzie się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie I Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Techniczna pt. Piękno w architekturze – tradycja i współczesność.

Konferencja ukierunkowana jest na kilka celów:

 • wypracowanie interdyscyplinarnego modelu służącego identyfikacji, analizie i kształtowaniu piękna w architekturze jako korelatu wartości technicznych, użytkowych, estetycznych, symbolicznych, emocjonalnych oraz więzi społeczno-kulturowych.
 • inicjowanie procesów odnowy jakości przestrzeni publicznej, kreowania i wydobywania jej pozytywnych wartości estetycznych,
 • promowanie młodych naukowców i praktyków z kraju i zagranicy, reprezentujących własny dorobek twórczy i jego związki z kategorią piękna w otoczeniu człowieka,

Zakres tematyczny konferencji jest szeroki. Dotyczy problematyki piękna w architekturze i urbanistyce w aspektach:

 • historycznym oraz współczesnym, w powiązaniu z różnymi dyscyplinami naukowymi,
 • wartości estetycznych, użytkowych, symbolicznych, technicznych, emocjonalnych i społecznych,
 • rozwiązań projektowych i realizacyjnych,
 • metod i strategii poprawy ładu przestrzennego w otoczeniu człowieka
 • symbiozy piękna zastanego z nowo kreowanym,
 • teoretycznego i praktycznego rozumienia piękna,
 • stosowanej symboliki, detalu i ornamentyki
 • znaczenia piękna w ujęciu socjologicznym, filozoficznym, etc.

W konferencji wezmą udział naukowcy, architekci i urbaniści, przedstawiciele świata kultury, z wielu uczelni akademickich z Polski i zagranicy. Wykłady mają charakter otwarty. Efektem końcowym konferencji będą publikacje artykułów w wieloautorskiej monografii oraz w Czasopiśmie naukowym Architecture Civil Engineering Environment ACEE wydawanym od 2008 roku przez konsorcjum trzech wydziałów Politechniki Śląskiej: Wydział Architektury, Wydział Budownictwa, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki.

Konferencji towarzyszy wystawa prac prof. zw. dra hab. inż. arch. Adama Lisika, pt. W poszukiwaniu piękna i prawdy w architekturze. Będzie można zobaczyć iluminacje zamku w Otmuchowie w dniu 06.06.2018 w godzinach wieczornych ok. godz.21.00.
 

Powiązane artykuły

Nyska Uczelnia wybuduje elektrownię fotowoltaiczną

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie trwają przygotowania do wdrożenia innowacyjnego projektu "Sustainable University – PWSZ w Nysie"

czytaj dalej

Trwa rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne w PWSZ w Nysie

Kandydaci po raz pierwszy mogą podjąć studia magisterskie na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Ponadto mają do wyboru 12 kierunków i ponad 20 specjalności.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie