Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Bydgoska Szkoła Wyższa

Bydgoska Szkoła Wyższa

Rok założenia: 2004 | Rektor: prof. nadzw. dr Włodzimierz Majewski

przejdź do spisu treści

Dlaczego warto studiować w BSW?

 • Kierunki studiów przystosowane do potrzeb dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.
 • Specjalności oparte na najwyższej jakości programach kształcenia.
 • Praktyki studenckie w prestiżowych instytucjach w kraju i zagranicą.
 • Stałe czesne oraz atrakcyjny system opłat ratalnych.
 • Profesjonalna kadra.
 • Dobra lokalizacja.
Misją Bydgoskiej Szkoły Wyższej jest profesjonalne kształcenie kadr zgodnie z rosnącymi potrzebami rozwijającej się gospodarki w kraju i Europy. Misją naszą jest być Uczelnią przyjazną studentowi, oferującą nowoczesne wykształcenie o jak najwyższej jakości. Pragniemy stworzyć Uczelnię, która poprzez wysoką jakość działania w pełni satysfakcjonuje naszych studentów, słuchaczy i pracowników.

W najnowszym Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2019 – Bydgoska Szkoła Wyższa zajęła 28 miejsce w Rankingu Uczelni Niepublicznych w kraju. Jest to dotychczas najwyższe miejsce, które zajęła Uczelnia w  zestawieniu Perspektyw. Względem ostatniego roku to awans aż o 9 pozycji. 


Bydgoska Szkoła Wyższa z siedzibą w Bydgoszczy jest uczelnią niepubliczną, istniejącą od 2004 roku. Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr MEN-DSW-3-4001-731/JG/04 została wpisana do rejestru uczelni niepublicznych pod numerem 307.


Kierunki kształcenia

Finanse i rachunkowość 
Studia I stopnia - licencjat
czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
forma: stacjonarne i niestacjonarne

Marketing cyfrowy 
Studia I stopnia - licencjat
czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
forma: stacjonarne i niestacjonarne

Pielęgniarstwo 
Studia I stopnia - licencjat
czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
forma: stacjonarne i stacjonarne dla pracujących

Administracja 
Studia I stopnia - licencjat
czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
forma: stacjonarne i niestacjonarne

Bezpieczeństwo Narodowe 
Studia I stopnia - licencjat
czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
forma: stacjonarne i niestacjonarne

Dietetyka 
Studia I stopnia - licencjat
czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
forma: stacjonarne i niestacjonarne

Kosmetologia 
Studia I stopnia - licencjat
czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
forma: stacjonarne i niestacjonarne

Zdrowie publiczne
Studia I stopnia - licencjat
czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
forma: stacjonarne i niestacjonarne 

Budownictwo
studia I stopnia - inżynier
czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów)
forma: stacjonarne i niestacjonarne

Logistyka
Studia I stopnia - inżynier
czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów)
forma: stacjonarne i niestacjonarne

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Studia I stopnia - inżynier
czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów)
forma: stacjonarne i niestacjonarne

Fizjoterapia
Studia jednolite - magisterskie
czas trwania: 5 lat (10 semestrów)
forma: stacjonarne i niestacjonarne

Pielęgniarstwo 
Studia II stopnia - magisterskie
czas trwania: 2 lata (4 semestry)
forma: stacjonarne i niestacjonarne

Bezpieczeństwo Narodowe 
Studia II stopnia - magisterskie
czas trwania: 2 lata (4 semestry)
forma: stacjonarne i niestacjonarne

Fizjoterapia
Studia II stopnia - magisterskie
czas trwania: 2 lata (4 semestry)
forma: stacjonarne i niestacjonarne

Kosmetologia 
Studia II stopnia - magisterskie
czas trwania: 2 lata (4 semestry)
forma: stacjonarne i niestacjonarne

Logistyka 
Studia II stopnia - magisterskie
czas trwania: 1,5 roku (3 semestry)
forma: stacjonarne i niestacjonarne

Zarządzanie i inżynieria produkcji 
Studia II stopnia - magisterskie
czas trwania: 1,5 roku (3 semestry)
forma: stacjonarne i niestacjonarne

Zdrowie publiczne 
Studia II stopnia - magisterskie
czas trwania: 2 lata (4 semestry)
forma: stacjonarne i niestacjonarne

Dietetyka
Studia II stopnia - magisterskie
czas trwania: 2 lata (4 semestry)
forma: stacjonarne i niestacjonarne

Budownictwo 
Studia II stopnia - magisterskie
czas trwania: 1,5 roku (3 semestry)
forma: stacjonarne i niestacjonarn

przejdź do spisu treści

Studia licencjackie


Nauka na wyższych studiach I stopnia wymaga ukończenia szkoły średniej oraz zdania matury. Studia w zależności od wybranego kierunku trwają od sześciu do siedmiu semestrów i kończą się obroną pracy dyplomowej oraz uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera.

Finanse i rachunkowość 

Studia I stopnia - licencjat
czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
forma: stacjonarne i niestacjonarne

Bydgoska Szkoła Wyższa wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku pracy kształci studentów na kierunku finanse i rachunkowość we współpracy z pracodawcami. Niedobór absolwentów posiadających odpowiednie kwalifikacje, chłonność rynku we wskazanym zakresie oraz wymogi gospodarki rynkowej są wspólnym mianownikiem, dla kształcenia przez uczelnię kompetentnych kadr.

Księgowy to osoba najwyższego zaufania, ma dostęp do najbardziej poufnych informacji dotyczących firmy, jej kontraktów, obrotów, zasad jej rozliczeń. Pomaga rozwiązać zawiłe procesy biznesowe, dzięki niej firmy są w stanie podejmować uzasadnione ekonomicznie decyzje. Specjalista rachunkowości pomaga w określeniu sposobu zarządzania firmą, by rosła jej wartość i mogła się ona rozwijać. Wskazany zakres wiedzy i umiejętności cechuje wykwalifikowanych absolwentów kierunku finanse i rachunkowość.

Studia na kierunku finanse i rachunkowość na poziomie studiów pierwszego pozwalają na zdobycie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji uprawniających do podjęcia pracy w charakterze samodzielnego specjalisty: w instytucjach finansowych (m.in. bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, firmach leasingowych, faktoringowych, firmach pośrednictwa i doradztwa finansowego); w pionach finansów (np. analiz finansowych, sprawozdawczości finansowej) oraz rachunkowości w podmiotach z branży niefinansowej oraz w jednostkach administracji publicznej. Dodatkowo absolwent finansów i rachunkowości może prowadzić własną działalność gospodarczą.

Dlaczego warto studiować na kierunku Finanse i rachunkowość ?

 • księgowy to osoba najwyższego zaufania,
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej,
 • księgowy pomaga rozwiązywać zawiłe procesy biznesowe.

Marketing cyfrowy 

Studia I stopnia - licencjat
czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
forma: stacjonarne i niestacjonarne

W trudnym otoczeniu gospodarczym coraz więcej organizacji z sektora publicznego, prywatnego i non-profit stara się maksymalizować efektywność i skuteczność prowadzenia działalności gospodarczej oraz poprawić komunikację z klientami. Klienci coraz częściej zwracają się w kierunku technologii, aby przeglądać, porównywać, oceniać i kupować zarówno produkty, jak i usługi, a firmy muszą reagować, oferując informacje przez kanały, z których korzystają. Oznacza to traktowanie marketingu cyfrowego jako podstawy strategii komunikacji z klientami, reklamy online, PR, komunikacji bezpośredniej i mediów społecznościowych celem  kosztowo-efektywnego korzystania z cyfrowego strumienia komunikacji z klientami.  Studia łączą marketing, media społecznościowe i technologie cyfrowe, dla uzyskania kompleksowego zrozumienia tego, jak marketing działa w dzisiejszym cyfrowym świecie.

Przez trzy lata dowiesz się, jak tworzyć, wdrażać, monitorować i zarządzać szeregiem cyfrowych kampanii marketingowych, aby osiągnąć zakładane cele strategiczne. W toku studiów studenci rozwijają szereg umiejętności praktycznych, które są niezbędne w pracy zawodowej. Dla absolwetów tego kierunku istnieje wiele możliwości zatrudnienia w: działach marketingu firm, jednostkach doradczych zajmujących się problematyką marketingu cyfrowego, agencjach marketingowych i reklamowych, na stanowiskach, takich jak  specjalista ds. mediów społecznościowych, projektant zawartości, specjalista ds. komunikacji, specjalista PR, menadżer marketingu cyfrowego, menadżer projektów web, menadżer SEO specjalista ds. marketingu partnerskiego, a także rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Pielęgniarstwo 

Studia I stopnia - licencjat
czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
forma: stacjonarne i stacjonarne dla pracujących

Kierunek pielęgniarstwo uprawnia do samodzielnego wykonywania zawodu oraz do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w szpitalach, przychodniach, zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych, opiekuńczo – leczniczych, ośrodkach opieki paliatywno – hospicyjnej, domach opieki społecznej, sanatoriach, szkołach i jednostkach ratownictwa medycznego. Ponadto uzyskany dyplom zawodowy umożliwia podjęcie pracy pielęgniarki/pielęgniarza w  krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Pielęgniarstwo jest zawodem rozwijającym się dynamicznie i niosącym za sobą wiele interesujących perspektyw na rynku pracy zarówno na terenie kraju, jak i za granicą. Pracodawcy cenią profesjonalizm i fachowe przygotowanie do wykonywania zawodu pielęgniarki, które Bydgoska Szkoła Wyższa zapewni realizując kształcenie na kierunku pielęgniarstwo.

Dlaczego warto studiować na kierunku Pielęgniarstwo ?

 • zawód cieszący się zaufaniem społecznym;
 • praktyki w prestiżowych placówkach medycznych;
 • kierunek stworzony dla osób chcących pomagać innym;
 • duże zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę pielegniarską;
 • wykładowcy, to wybitni specjaliści w swojej dziedzinie;

Administracja 

Studia I stopnia - licencjat
czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
forma: stacjonarne i niestacjonarne

Administracja jest jednym z bardziej prestiżowych kierunków studiowania w Polsce. Praca w organach administracji cechuje się stałością – to zawody, na których przedstawicieli zawsze będzie zapotrzebowanie. Obecnie, wobec rozwoju administracji publicznej i sektora prywatnego oraz członkostwa Polski w Unii Europejskiej, wzrasta zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę absolwentów tego kierunku studiów. Nowe trendy związane z rozwojem e-usług i mobilnej administracji wpłynęły na realizację praktycznego profilu kształcenia, który jest elementem niezbędnym wymaganym przez współczesnych pracodawców.

Dlaczego warto studiować na kierunku Administracja ?

 • nowoczesny program kształcenia oparty na potrzebach rynku pracy,
 • wysoko wykwalifikowana kadra specjalistów – praktyków,
 • specjalności utworzone zgodnie z potrzebami pracodawców,
 • zajęcia praktyczne realizowane w jednostkach partnerskich.

Bezpieczeństwo Narodowe 

Studia I stopnia - licencjat
czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
forma: stacjonarne i niestacjonarne

Bezpieczeństwo narodowe to uniwersalny kierunek łączący w sobie wiedzę  z zakresu nauk o obronności oraz bezpieczeństwie państwa. Rynek pracy wykazuje deficyt na specjalistów w zakresie bezpieczeństwa, w zespolonych służbach, inspekcjach i strażach, jednostkach wojskowych, instytucjach związanych z reagowaniem kryzysowym oraz innych służbach państwowych i samorządowych. Umiejętności praktyczne zdobyte w czasie studiów pozwolą ich absolwentowi na podjęcie zatrudnienia w administracji, samorządach, przedsiębiorstwach, organizacjach oraz instytucjach odpowiedzialnych za organizowanie działań w sytuacjach kryzysowych, a także na zajmowanie się zarządzaniem systemami teleinformatycznymi, ochroną danych i informacji, osób i mienia oraz problemami bezpieczeństwa pracy, produkcji i transportu.

Dlaczego warto studiować na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe ?

 • dowiesz się w jaki sposób przewidywać i analizować zagrożenia bezpieczeństwa lokalnego, krajowego i międzynarodowego;
 • zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności, które pozwolą Ci znaleźć zatrudnienie w administracji publicznej, służbach, inspekcjach, strażach, a także prywatnych firmach zajmujących się bezpieczeństwem;
 • zdobędziesz zawód, który pozwoli Ci się odnaleźć na trudnym i wymagającym rynku pracy;
 • zostaniesz specjalistą z wybranego zakresu realizując wybraną specjalizację;
 • zdobędziesz praktyczne przygotowanie w zakresie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego;

Dietetyka 

Studia I stopnia - licencjat
czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
forma: stacjonarne i niestacjonarne

Zdrowe i racjonalne odżywianie dla różnych grup konsumentów stało się wyznacznikiem bycia „fit”. Studia na kierunku dietetyka pozwalają na zdobycie kompleksowej wiedzy w zakresie mechanizmów i roli żywienia,  składu oraz wartości energetycznej, odżywczej i żywieniowej produktów spożywczych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Kształcenie pozwala na rozwijanie umiejętności oceny stanu odżywienia i rozpoznawania potrzeb żywieniowych, uczy planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup konsumentów, a także sporządzania zestawów diet leczniczych w poszczególnych jednostkach chorobowych. Student nabywa umiejętności w zakresie przygotowywania potraw i jadłospisów z uwzględnieniem zasad dietetyki oraz bezpiecznego i efektywnego stosowania nowoczesnych metod technologii żywienia.

Dlaczego warto studiować na kierunku Dietetyka ?

 • gwarancja zatrudnienia w jednostkach związanych z żywieniem: publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, poradniach żywieniowych, zakładach żywienia zbiorowego, firmach cateringowych, żłobkach, przedszkolach, szkołach, przedsiębiorstwach turystyczno-hotelarskich, restauracjach, jako menedżerowie i konsultanci w różnego typu obiektach odnowy biologicznej, centrach sportowych, klubach fitness, hotelach oraz Spa&Wellness;
 • atrakcyjne specjalności dostosowane do potrzeb żywieniowych współczesnych konsumentów;
 • własne laboratoria i pracownie umożliwiające rozwijanie umiejętności praktycznych;
 • wysoka jakość kształcenia zapewniona dzięki zajęciom prowadzonym przez praktyków, posiadających doświadczenie w zakresie dietetyki;
 • współpraca z interesariuszami zewnętrznymi w zakresie realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych;

Kosmetologia 

Studia I stopnia - licencjat
czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
forma: stacjonarne i niestacjonarne

Dbanie o urodę i wygląd skóry z zastosowaniem nowoczesnych technologii kosmetycznych, to tylko jeden z elementów profesjonalnych usług świadczonych przez kosmetologa. Coraz więcej osób korzysta z zabiegów upiększających, czy pielęgnujących, oraz profesjonalnej obsługi i doradztwa w zakresie dbania o urodę. Kosmetologia łącząc wiedzę z nauk biomedycznych i chemicznych, stała się nieodłącznym elementem rozwoju społeczeństwa oraz poszerzania wiedzy o zdrowotnej stronie estetycznego wyglądu. Zabiegi, które są współcześnie stosowane, odznaczają się dużo większym stopniem złożoności, a w związku z tym poszukiwani są specjaliści posiadający wymagane kwalifikacje praktyczne i zawodowe we wskazanym zakresie. Kształcenie zapewnia pełne, wszechstronne i praktyczne przygotowanie absolwentów, do wykonywania pracy kosmetologa.

Dlaczego warto studiować na kierunku Kosmetologia ?

 • zawód pożądany przez pracodawców;
 • własna pracownia kosmetyczna wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt specjalistyczny pozwalający na praktyczną naukę zawodu;
 • wysoka jakość kształcenia zapewniona dzięki specjalistom – kosmetologom z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w branży kosmetycznej oraz pracownikom naukowym wyższych uczelni posiadającym bogate doświadczenie praktyczne i zawodowe w obszarze kosmetologii;
 • praktyki zawodowe realizowane we współpracy z renomowanymi jednostkami specjalizującymi się w zakresie kosmetologii;
 • możliwość rozwoju zawodowego i poszerzania kompetencji poprzez specjalistyczne kursy i szkolenia;

Zdrowie publiczne

Studia I stopnia - licencjat
czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
forma: stacjonarne i niestacjonarne 

Zdrowie publiczne jest kierunkiem studiów kreującym szeroko pojętą profilaktykę i edukację zdrowotną współczesnego społeczeństwa. Praktyczny profil kształcenia pozwala na zdobycie umiejętności w zakresie gromadzenia danych o sytuacji zdrowotnej zbiorowości, realizowania programów dotyczących profilaktyki oraz opieki i rehabilitacji psychospołecznej, wdrażania i koordynowania programów oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia, gromadzenia danych dotyczących ekonomiki oraz zarządzania ochroną zdrowia w środowisku lokalnym. Student uczy się rozpoznawania biologicznych i środowiskowych uwarunkowań człowieka, zbiorowości ludzi oraz wzajemnych relacji między nimi. Potrafi rozpoznawać biologiczne, środowiskowe, demograficzne, społeczne i psychologiczne zagrożenia zdrowia zbiorowości ludzi, realizować kontrolę w zakresie oceny stanu sanitarno-epidemiologicznego społeczeństwa i środowiska na szczeblu regionalnym.

Dlaczego warto studiować na kierunku Zdrowie publiczne ?

 • gwarancja zatrudnienia w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz podejmowania własnej działalności gospodarczej w sektorze usług medycznych, w zakładach opieki społecznej, urzędach administracji publicznej, domach dziecka, ośrodkach resocjalizacji, ośrodkach uzdrowiskowych i rekreacyjnych, firmach i zakładach pracy, w tym w zakładach pracy chronionej, firmach szkoleniowych, ośrodkach oferujących zabiegi SPA, gabinetach odnowy biologicznej, hotelach i ośrodkach wypoczynkowych, w placówkach dla przewlekle chorych, zakładach aktywności zawodowej, ośrodkach wsparcia dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, zakładach opieki paliatywnej i hospicjach oraz wszelkich placówkach świadczących pomoc rodzinom i osobom wymagającym pomocy;
 • zajęcia dydaktyczne realizowane przez specjalistów zdrowia publicznego – dydaktyków i praktyków;
 • nowoczesne specjalności dostosowane do potrzeb jednostek systemu opieki zdrowotnej;

przejdź do spisu treści

Studia inżynierskie


Nauka na wyższych studiach I stopnia wymaga ukończenia szkoły średniej oraz zdania matury. Studia w zależności od wybranego kierunku trwają od sześciu do siedmiu semestrów i kończą się obroną pracy dyplomowej oraz uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera.

Budownictwo

studia I stopnia - inżynier
czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów)
forma: stacjonarne i niestacjonarne

Budownictwo to kierunek studiów pozwalający na zdobycie specjalistycznej wiedzy o materiałach i wyrobach budowlanych oraz technologiach realizacji budynków i obiektów budowlanych. Kształcenie na profilu praktycznym wymaga nauki i twórczej pracy w zakresie projektowania, wykonawstwa oraz remontów obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich. Oprócz wiedzy teoretycznej absolwent nabędzie umiejętności w zakresie nadzorowania i zarządzania procesem inwestycyjnym, kosztorysowania robót budowlanych z wykorzystaniem nowoczesnych programów komputerowych. Wykształcenie obejmujące podstawy obliczeń konstrukcji pozwali mu na elastyczne dostosowanie się do nieustannie zmieniających się wymogów i postępu w zakresie metod projektowania wszelkiego typu konstrukcji.

Dlaczego warto studiowaćna kierunku Budownictwo ?

Studia I stopnia kończą się obroną pracy dyplomowej, a absolwent uzyskuje dyplom inżyniera budownictwa. Zgodnie z ustawą „Prawo budowlane” absolwent posiada wykształcenie pozwalające ubiegać się o uprawnienia budowlane (w ograniczonym zakresie). Absolwent jest przygotowany do kierowania wykonawstwem wszystkich typów obiektów budowlanych, współudziału w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i komunikacyjnych, organizowaniu produkcji elementów budowlanych i nadzoru wykonawstwa budowlanego.

Logistyka

Studia I stopnia - inżynier
czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów)
forma: stacjonarne i niestacjonarne

Inżynier Logistyk doskonale potrafi określić priorytetowe cele, aby zgodnie z tą zasadą nadzorować działania w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Studenci w czasie studiów poznają narzędzia niezbędne do zarządzania zasobami ludzkimi i materiałowymi oraz techniki negocjacji i sprzedaży niezbędne dla logistyków. Absolwent kierunku logistyka posiada wiedzę inżynierską oraz wiedzę z zakresu zarządzania. Połączenie tych dwóch dziedzin życia powoduje, że jest poszukiwany na międzynarodowym rynku pracy. Przygotowany jest do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz usługowych zajmujących się transportem, spedycją, handlem oraz polityką magazynową.

Dlaczego warto studiować na kierunku Logistyka ?

Logistyka to korelacja siedmiu podstawowych działań, według reguły 7W.

 • Właściwy produkt
 • Właściwa ilość
 • Właściwy stan
 • Właściwe miejsce
 • Właściwy czas
 • Właściwy klient
 • Właściwa cena

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Studia I stopnia - inżynier
czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów)
forma: stacjonarne i niestacjonarne

Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji pozwala na zapoznanie się z zasadami i narzędziami wykorzystywanymi w projektowaniu inżynierskim. Student poznaje metody zarządzania przedsiębiorstwem oraz planowania i przygotowania procesu produkcyjnego. Jest również przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. W czasie studiów studenci będą zdobywać wiedzę w praktyce podczas wizyt studyjnych w zakładach produkcyjnych naszych partnerów branżowych, m.in.: w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy, Remondis, Prefabet.

Specjalności

Inżynieria procesów produkcyjnych

Jest to specjalność technologiczno-menedżerska z tego względu że łączy umiejętności związane z projektowaniem elementów maszyn, technologią wykonania i nadzorem nad realizacją procesu produkcyjnego. Ponadto studenci uczą się w jaki sposób pozyskiwać źródła finansowania, jak tworzyć bilans ekonomiczny i w końcu w jaki sposób efektywnie optymalizować proces produkcji. Tak przygotowany absolwent może podejmować pracę na stanowiskach menedżerskich firm produkcyjnych a także w działach sprawujących nadzór nad realizowanym procesem produkcji.

Odnawialne źródła energii

W dobie coraz szerszego wykorzystywania alternatywnych źródeł energii kierunek ten przygotowuje studentów do działań w zakresie modernizacji systemów energetycznych. Ponadto studenci zdobywają wiedzę jak projektować instalacje OZE, poznają proces biotechnologicznego pozyskiwania biomasy, uprawy roślin energetycznych. Istotnym elementem kształcenia jest poznawania najnowszych technologii i trendów w międzynarodowej gospodarce energią odnawialną. Ponadto istotnym czynnikiem w prowadzeniu własnej działalności z zakresu OZE jest zdobywana wiedza w jaki sposób pozyskiwać dotacje unijne w tym zakresie.

Eksploatacja techniki lotniczej

Specjalność utworzona na skutek zapotrzebowania lokalnego rynku pracy. Fakt istnienia lotniska w Bydgoszczy oraz Wojskowych Zakładów Lotniczych spowodował, że coraz większa jest liczba zainteresowanych posiadaniem własnego środka transportu powietrznego. Wiąże się to z koniecznością realizacji wyspecjalizowanych obsług i napraw tych samolotów. Wychodząc naprzeciwko potrzebom społecznym utworzono specjalność której absolwenci będą przygotowani do tego rodzaju zadań.

Automatyzacja produkcji

W dobie rozwiniętej automatyzacji produkcji potrzeba jest fachowców w zakresie utrzymania zautomatyzowanej linii produkcyjnej oraz inżynierów potrafiących obsługiwać centra obróbkowe. Mając na powyższe względzie przygotowano specjalność studenci której nauczą się podstaw programowania robotów produkcyjnych oraz zautomatyzowanych maszyn produkcyjnych takich jak obrabiarki czy wtryskarki.

Technologie spajania materiałów konstrukcyjnych

Najnowsze technologie w zakresie wykorzystywania nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych spowodowały że spajanie tych materiałów jest kryterium nadrzędnym w projektowaniu. Studenci uczą się technologii spajania klasycznych materiałów konstrukcyjnych jak również materiałów polimerowych czy z włókien węglowych jak również metod łącznia kilku odmian materiałów konstrukcyjnych jednocześnie.  


przejdź do spisu treści

Studia jednolite magisterskie


Fizjoterapia

Studia jednolite - magisterskie
czas trwania: 5 lat (10 semestrów)
forma: stacjonarne i niestacjonarne

Zapotrzebowanie na usługi fizjoterapeutów są współcześnie bardzo duże. Miejsca zatrudnienia specjalistów w zakresie fizjoterapii wykazują nie tylko szpitale czy ośrodki zdrowia, ale także uzdrowiska, gabinety odnowy biologicznej, obiekty Spa&Wellness, hotele, fitness kluby, domy opieki społecznej, czy domy spokojnej starości. Wraz z rozwojem świadomości współczesnych ludzi i jednoczesnym starzeniem się społeczeństwa, a także wydłużaniem się długości życia, popyt na usługi rehabilitacyjne, masaże i ośrodki odnowy będzie rósł. Bydgoska Szkoła Wyższa jako pierwsza uczelnia niepubliczna w naszym regionie otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia, również jako pierwsi i obecnie jedyni na rynku Uczelni Niepublicznych otrzymaliśmy uprawnia do kształcenia na drugim stopniu. Dziś z dumą możemy powiedzieć, że prowadzony przez nas kierunek wśród Uczelni Niepublicznych jest najstarszym i największym w regionie.

Dlaczego warto studiowaćna kierunku Fizjoterapia ?

 • wysoka jakość kształcenia! Nasi studenci wielokrotnie zdobyli stypendium Ministra Szkolnictwa Wyższego;
 • bydgoska Szkoła Wyższa podpisała umowy na zajęcia kliniczne oraz praktyki zawodowe z renomowanymi placówkami związanymi z rehabilitacją medyczną, medycyną sportową, medycyną uzdrowiskową oraz fizjoterapią;
 • bogata oferta warsztatów, kursów i modułów fakultatywnych!;
 • studenci Fizjoterapii w Bydgoskiej Szkole Wyższej mają także szanse na wejście w świat naukowy medycyny, poprzez organizowanie i branie udziału konferencjach naukowych;
 • zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez wybitnych specjalistów w zakresie rehabilitacji, medycyny sportowej oraz fizjoterapii;

przejdź do spisu treści

Studia magisterskie


Nauka na wyższych studiach drugiego stopnia wymaga ukończenia studiów pierwszego stopnia. Studia trwają cztery semestry i kończą się obroną pracy magisterskiej oraz uzyskaniem tytułu magistra. Ukończenie studiów II stopnia umożliwia kontynuowanie nauki na studiach doktoranckich.

Pielęgniarstwo 

Studia II stopnia - magisterskie
czas trwania: 2 lata (4 semestry)
forma: stacjonarne i niestacjonarne

Od wielu lat szacuje się systematycznie rosnący niedobór pielęgniarek. Wykształcenie w zawodzie pielęgniarki/ pielęgniarza bazuje na aktualnych standardach nauczania, dodatkowo poszerzone jest o niezbędną i aktualną wiedzę oraz umiejętności praktyczne związane z wykonywanym zawodem.

Po odbyciu studiów drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo absolwent uzyska wykształcenie i przygotowanie zawodowe – zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w jednostkach ochrony zdrowia – do samodzielnej pracy z osobami chorymi.

Absolwenci studiów drugiego stopnia kierunku pielęgniarstwo otrzymują tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa.

Są w pełni przygotowani do samodzielnego pełnienia roli zawodowej, posługując się wiedzą uzyskiwaną z wybranych zagadnień z zakresu nauk społecznych, oraz nauk w zakresie opieki specjalistycznej z zakresu pielęgniarstwa i innych nauk medycznych.

Dlaczego warto studiować na kierunku Pielęgniarstwo ?

 • zawód cieszący się zaufaniem społecznym,
 • praktyki w prestizowych placówkach medycznych,
 • kierunek stworzony dla osób chcących pomagać innym,
 • duże zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę pielegniarską,
 • wykładowcy, to wybitni specjaliści w swojej dziedzinie.

Bezpieczeństwo Narodowe 

Studia II stopnia - magisterskie
czas trwania: 2 lata (4 semestry)
forma: stacjonarne i niestacjonarne

Studia magisterskie na kierunku bezpieczeństwo narodowe pozwolą na przygotowanie do pracy w strukturach administracji publicznej na stanowiskach kierowniczych, w organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, instytucjach naukowo-badawczych, oświatowych i akademickich zajmujących się problematyką bezpieczeństwa oraz zespołach zarządzania kryzysowego. Kształcenie pozwoli na poszerzenie umiejętności kształtowania działań na rzecz bezpieczeństwa oraz zastosowania najnowszych rozwiązań technicznych – w zakresie techniki i teleinformatyki, celem realizowania założonych zadań. Szczególnie duże znaczenie w zakresie kształcenia specjalistów kierunku bezpieczeństwo narodowe ma praktyczne kształtowanie predyspozycji psychofizycznych, do pracy w sytuacjach kryzysowych, zwłaszcza w zakresie zarządzania logistycznego w sytuacjach kryzysowych.

 • Dlaczego warto studiować na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe ?
 • unikatowe specjalności ukształtowane oczekiwaniami pracodawców i rynku pracy;
 • wysoko wykwalifikowane kadry specjalistów z obszaru bezpieczeństwa narodowego realizujące zajęcia dydaktyczne;
 • interesariusze zewnętrzni uczestniczący w budowaniu planów i programów kształcenia zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy;
 • praktyki zawodowe realizowane w wyspecjalizowanych jednostkach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa;

Fizjoterapia

Studia II stopnia - magisterskie
czas trwania: 2 lata (4 semestry)
forma: stacjonarne i niestacjonarne

Bydgoska Szkoła Wyższa znalazła się w nielicznym gronie uczelni niepublicznych, które otrzymały uprawnienia do kształcenia na kierunku fizjoterapia – studia II stopnia. Studia trwają cztery semestry. Kształcenie odbywa się w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Fizjoterapia jest aktualnie dynamicznie rozwijającą się dziedziną paramedyczną. Studia II stopnia gwarantują studentowi zdobycie rozszerzonej wiedzy z diagnostyki, terapii, profilaktyki w zakresie wszystkich dziedzin medycyny fizykalnej, masażu oraz kinezyterapii. Kształcenie na II stopniu będzie opierać się na wybranych przez studentów modułach między innymi z fizjoterapii w neurologii dziecięcej, metod fizjoterapeutycznych w neurologii ogólnej, nowoczesnych metod analizy ruchu w neurorehabilitacji oraz prowadzenie rehabilitacji w zespołach bólowych i onkologicznych.

Kosmetologia 

Studia II stopnia - magisterskie
czas trwania: 2 lata (4 semestry)
forma: stacjonarne i niestacjonarne

Istotnym aspektem edukacji na studiach magisterskich w zakresie kosmetologii jest zdobycie wiedzy, a dzięki posiadanym umiejętnościom manualnym i środkom technicznym wykonywanie zabiegów kosmetologicznych polegających, poza aspektem pielęgnacyjno-leczniczym, na samodzielnym diagnozowaniu klientów/pacjentów, rozumieniu i stosowaniu właściwych metod leczenia i profilaktyki. Specjalista kosmetologii, mając na uwadze szybki rozwój branży kosmetycznej, a w szczególności dbałość o brak powikłań po zabiegach, powinien regularnie uzupełniać swoją wiedzę. Klienci/pacjenci zgłaszający się do kosmetologa oczekują zaufania i wzbudzenia przekonania o słuszności podejmowanych zabiegów, odpowiednich, nowoczesnych technik oceny kosmetologicznej, umiejętności wyznaczania celów, czy konstruowania planu pielęgnacji. Kosmetolog porusza się na granicy odpowiedzialności medycznej, korzystając z nowoczesnych rozwiązań biochemicznych, chemicznych i medycznych mających na celu utrzymanie zdrowego wyglądu.

Dlaczego warto studiować na kierunku Kosmetologia ?

 • zawód pożądany przez pracodawców;
 • własna pracownia kosmetyczna wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt specjalistyczny pozwalający na praktyczną naukę zawodu;
 • wysoka jakość kształcenia zapewniona dzięki specjalistom – kosmetologom z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w branży kosmetycznej oraz pracownikom naukowym wyższych uczelni posiadającym bogate doświadczenie praktyczne i zawodowe w obszarze kosmetologii;
 • praktyki zawodowe realizowane we współpracy z renomowanymi jednostkami specjalizującymi się w zakresie kosmetologii;
 • możliwość rozwoju zawodowego i poszerzania kompetencji poprzez specjalistyczne kursy i szkolenia;

Logistyka 

Studia II stopnia - magisterskie
czas trwania: 1,5 roku (3 semestry)
forma: stacjonarne i niestacjonarne

Kształcenie w zakresie logistyki na poziomie studiów magisterskich zostało ukierunkowane na przygotowanie studentów wskazanego kierunku do pracy w charakterze specjalistów w zakresie funkcjonowania, organizacji i koordynacji zadań pomiędzy poszczególnymi ogniwami łańcucha logistycznego od dostawcy do odbiorcy finalnego. Ma ono na celu usystematyzowanie wiedzy z zakresu uwarunkowań funkcjonowania logistyki w przedsiębiorstwach usługowych i produkcyjnych, podstawę której stanowi wiedza ogólna z zakresu nauk technicznych i ekonomicznych oraz kształtowanie świadomości podstaw teoretycznych analizowanych procesów logistycznych, oraz ich przydatności do zastosowania w praktyce. Nauka podejścia systemowego do rozwiązywania problemów technicznych i organizacyjnych kształtuje cechy kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów, co wpływa na poczucie odpowiedzialności w środowisku pracy i podnosi jej jakość.

Dlaczego warto studiować na kierunku Logistyka ?

 • możliwość zatrudnienia w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach: produkcyjnych, logistycznych i produkcyjno-logistycznych, jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką, jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza logistyczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne;
 • zajęcia realizowane przez wybitnych specjalistów praktyków z branży logistycznej;
 • prace dyplomowe ukierunkowane na potrzeby pracodawców, konstruowane w oparciu o studium przypadku i zalecenia wynikające z potrzeb rynku pracy;
 • zdobycie fachowej wiedzy magisterskiej i inżynierskiej, popartej umiejętnościami praktycznymi wymaganymi od logistyków przez międzynarodowy rynek pracy;

Zarządzanie i inżynieria produkcji 

Studia II stopnia - magisterskie
czas trwania: 1,5 roku (3 semestry)
forma: stacjonarne i niestacjonarne

Studia magisterskie na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji to studia które umocnią Twoją pozycję na runku pracy dlatego, że są to studia praktyczne realizowane przy współudziale przedsiębiorstw produkcyjnych naszego regionu. Oznacza to, że w trakcie studiów zdobywasz wiedzę podczas zajęć realizowanych na rzeczywistych liniach produkcyjnych, na których uczysz się: sterowania procesem produkcyjnym i jego optymalizacji, programowania wybranych elementów linii produkcyjnych, automatyzowania procesów produkcji oraz utrzymania w gotowości całego systemu wytwórczego.

Dlaczego warto studiować na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji ?

 • absolwenci studiów magisterskich zdobywają umiejętności menedżerskie niezbędne do samoorganizacji pracy jak również kierowania zespołem ludzi;
 • absolwenci studiów magisterskich mają świadomość istoty współdziałania ośrodków uczelnianych i badawczych z przemysłem, są brokerami technologii w swoich zakładach pracy;
 • posiadają umiejętności wdrażania nowych form działalności przedsiębiorstwa oraz doboru środków pracy niezbędnych do ich realizacji;
 • uczelnia prowadzi kształcenie z przedsiębiorstwami innowacyjnymi, które zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia biznesowe. Dzięki takiej współpracy jest możliwość, że w trakcie studiów, odnajdziesz swojego nowego pracodawcę;

Zdrowie publiczne 

Studia II stopnia - magisterskie
czas trwania: 2 lata (4 semestry)
forma: stacjonarne i niestacjonarne

Dwuobszarowe umiejscowienie studiów magisterskich na kierunku zdrowie publiczne daje możliwość przygotowania profesjonalnej kadry zdrowia publicznego, która dzięki posiadanej wiedzy, umiejętnościom i uzyskanym kompetencjom, będzie zdolna do inicjowania, planowania i wdrażania skutecznych działań na wszystkich płaszczyznach życia społecznego oraz poziomach funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, w celu poprawy stanu zdrowia populacji oraz zwiększenia efektywności podejmowanych decyzji dotyczących zdrowia społeczeństwa. Zdrowie

Publiczne jest obszarem oddziaływania wielu elementów i zjawisk w obszarze: społeczno-medycznym, promocji zdrowia, edukacji prozdrowotnej, nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, organizacji i zarządzania opieką zdrowotną, pomocy społecznej, podnoszenia stanu zdrowia i fizycznej sprawności społeczeństwa oraz z zakresu interwencji i zarządzania w sytuacjach kryzysowych.

Dlaczego warto studiować na kierunku Zdrowie publiczne ?

 • zajęcia dydaktyczne realizowane przez specjalistów zdrowia publicznego – dydaktyków i praktyków,
 • nowoczesne specjalności dostosowane do potrzeb jednostek systemu opieki zdrowotnej,
 • wiedza, umiejętności i kompetencje uzyskane podczas studiów określają możliwości zatrudnienia absolwenta zdrowia publicznego w wielu instytucjach i placówkach użyteczności publicznej, jak szpitale, szkoły, przedszkola, instytucje ubezpieczenia zdrowotnego, administracji publicznej, nadzoru sanitarnego, instytucjach promujących zdrowie, ponosząc odpowiedzialność za realizację zadań związanych ze stanem zdrowia określonej populacji.

Dietetyka

Studia II stopnia - magisterskie
czas trwania: 2 lata (4 semestry)
forma: stacjonarne i niestacjonarne

Kierunek Dietetyka jest odpowiedzią na zapotrzebowanie dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Rosnąca świadomość społeczeństwa, potrzeba dbania o zdrowie i kondycję fizyczną. Ważnym zadaniem jest zapewnienie zdrowia jednostki, jak i społeczeństwa, w obliczu zagrożeń dla zdrowia i życia w wyniku nieprawidłowego odżywiania i występujących uzależnień. Kształcenie na studiach drugiego stopnia będzie opierać się na wybranych przez studentów modułach między innymi w zakresie metod leczenia nadwagi i otyłości, współczesnych metod zapobiegania skażeniom mikrobiologicznym żywności, metod żywienia zbiorowego kobiet i dzieci, metod żywienia zbiorowego w geriatrii oraz dietetyki w chorobach psychicznych i onkologicznych.

Dlaczego warto studiować na kierunku Dietetyka ?

 • szerokie możliwości zatrudnienia uprawniające magistra dietetyki do pracy: w strukturach Państwowej Inspekcji Sanitarnej, samodzielnej pracy w zarządzaniu zakładami żywienia zbiorowego a także samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie poradnictwa dietetycznego i cateringu w jednostkach ochrony zdrowia, ośrodkach dla sportowców, gabinetach odnowy biologicznej, firmach farmaceutycznych produkujących preparaty do żywienia dojelitowego i pozajelitowego oraz produkujących żywność specjalnego przeznaczenia, w instytutach badawczych oraz w instytucjach zajmujących się systemami zapewniania jakości żywności;
 • zdobycie uniwersalnych umiejętności praktycznych niezbędnych w pracy współczesnego dietetyka – specjalisty żywienia;
 • możliwości podjęcia współpracy z renomowanymi jednostkami zajmującymi się dietetyką w Polsce i na świecie;
 • zdobycie warsztatu dietetyka poprzez praktyczną naukę zawodu i dobór odpowiednich specjalności ukształtowanych przez potrzeby społeczeństwa; 

Budownictwo 

Studia II stopnia - magisterskie
czas trwania: 1,5 roku (3 semestry)
forma: stacjonarne i niestacjonarn

Studia magisterskie na kierunku budownictwo pozwolą na zdobycie rozszerzonej wiedzy na temat stosowania przepisów prawnych w budownictwie, norm i wytycznych dotyczących projektowania i eksploatacji obiektów budowlanych, pogłębionej wiedzy o materiałach budowlanych oraz zasadach produkcji przemysłowej i technologii wykonywania wyrobów i elementów budowlanych. Studenci w praktyce poznają zasady analizy, konstruowania i wymiarowania elementów złożonych konstrukcji budowlanych: metalowych, żelbetowych, zespolonych, drewnianych, murowych i ziemnych. Kluczowym celem wykształcenie absolwenta aktywnie działającego w lokalnej społeczności, instytucjach i przedsiębiorstwach na rynku polskim, jak i międzynarodowym dysponującego adekwatnym do pełnionych społecznych i zawodowych ról zasobem wiedzy i umiejętności, w zakresie dziedzin nauk technicznych oraz charakteryzujący się kompetencjami, pozwalającymi pełnić funkcje menedżerskie.

Dlaczego warto studiować na kierunku Budownictwo ?

 • zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych uprawniających do ubiegania się o nadanie nieograniczonych uprawnień budowlanych;
 • możliwość ubiegania się o nadanie certyfikatu Inżyniera Europejskiego (po spełnieniu niezbędnych wymogów);
 • zajęcia praktyczne realizowane przez wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistów – praktyków budownictwa;
 • elastyczny system kształcenia dostosowany do potrzeb rynku pracy;
 • nowoczesne specjalności wymagane potrzebami współczesnych pracodawców;

przejdź do spisu treści

Studia podyplomowe w BSW


Studia podyplomowe w Bydgoskiej Szkole Wyższej są organizowane dla absolwentów szkół wyższych posiadających dyplom licencjata, inżyniera lub magistra. Celem studiów jest podnoszenie posiadanych już kwalifikacji oraz zdobywanie nowych. Zmiany zachodzące w naszym otoczeniu takie jak postęp technologiczny, rozwój gospodarki opartej na wiedzy, procesy globalizacji, zmiany na rynku pracy czy sytuacja ekonomiczna kraju, skłaniają nas do ciągłego podnoszenia, uzupełniania oraz nabywania nowej wiedzy i nowych umiejętności.


Oferowane kierunki:

Nauki o zdrowiu

 • Kyno/dogoterapia stosowana z elementami behawiorystyki
 • Kosmetologia estetyczna z elementami medycyny estetycznej
 • Psychodietetyka
 • Terapia zajęciowa
 • Wizaż i stylizacja w praktyce
 • Spa & Wellness
 • Zarządzanie w opiece senioralnej
 • Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Higiena i epidemiologia
 • Dietetyka w chorobach wewnętrznych i metabolicznych
 • Diagnostyka wad postawy z elementami gimnastyki korekcyjnej
 • Dermatologia w kosmetologii

Nauki techniczne

 • Zarządzanie projektowe
 • Planowanie i zarządzanie łańcuchami dostaw
 • Logistyka wojskowa

Nauki społeczno-prawne

 • Organizacja i zarządzanie w administracji
 • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych

Pozostałe

 • Przywództwo i zarządzanie zespołem
 • Marketing cyfrowy i media społecznościowe w biznesie

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo narodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
budownictwo Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
dietetyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
finanse i rachunkowość I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizjoterapia Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kosmetologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
logistyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
marketing cyfrowy Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
pielęgniarstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zdrowie publiczne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Biuro Rekrutacji
tel. (52) 584-10-01; kom. 69 72 72 000
po­nie­dzia­łek – pią­tek 8.00 – 15.30
sobota 8.00 – 13.00
rekrutacja@​bsw.​edu.​pl

Biblioteka
tel. (52) 584-11-33
biblioteka@​bsw.​edu.​pl

Biuro Rektora
tel. (52) 584-11-43
fax (52) 584-11-47
po­nie­dzia­łek – pią­tek 8:00 – 16:00
biuro.​rektora@​bsw.​edu.​pl

Biuro Karier
tel. (52) 584-10-01
biuro.​karier@​bsw.​edu.​pl
www.​abk.​bsw.​edu.​pl

Kwestura
tel. (52) 584-11-31
po­nie­dzia­łek – pią­tek 7.00 – 15.00,
sobota zjazdowa 7.00 – 12.00
kwestura@​bsw.​edu.​pl

Dziekanat

Kierunek Administracja
tel./fax (52) 584-10-04
administracja@​bsw.​edu.​pl

Bezpieczeństwo narodowe
tel./fax (52) 584-10-04
bn@​bsw.​edu.​pl

Budownictwo
tel./fax (52) 584-00-33
budownictwo@​bsw.​edu.​pl

Dietetyka
tel. (52) 584-10-05
dietetyka@​bsw.​edu.​pl

Fizjoterapia
tel. (52) 584-11-34
fizjoterapia@​bsw.​edu.​pl

Kosmetologia
tel./fax (52) 584-10-05
kosmetologia@​bsw.​edu.​pl

Logistyka
tel./fax (52) 584-00-33
logistyka@​bsw.​edu.​pl

Pedagogika
tel./fax (52) 584-10-04
pedagogika@​bsw.​edu.​pl

Pielęgniarstwo
tel./fax (52) 584-10-04
pielegniarstwo@​bsw.​edu.​pl

Zdrowie publiczne
tel./fax (52) 584-10-05
zp@​bsw.​edu.​pl

Zarządzanie i inżynieria produkcji
tel./fax (52) 584-00-33
zip@​bsw.​edu.​pl

Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

Marketing cyfrowy

w Bydgoskiej Szkole Wyższej

czytaj dalej

Powiązane artykuły

Kierunek Logistyka studia inżynierskie i magisterskie z pozytywną akredytacją PKA

Bydgoska Szkoła Wyższa uzyskała pozytywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Logistyka na poziomie studiów I i II stopnia.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane