Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Bydgoska Szkoła Wyższa

Bydgoska Szkoła Wyższa

Rok zalozenia: 2004 | Rektor: prof. dr hab. Sławomir TecławBydgoska Szkoła Wyższa
z siedzibą w Bydgoszczy jest uczelnią niepubliczną, istniejącą od 2004 roku. Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr MEN-DSW-3-4001-731/JG/04 została wpisana do rejestru uczelni niepublicznych pod numerem 307.

Prowadzi studia pierwszego stopnia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunkach:

LICENCJACKIE
 • administracja,
 • bezpieczeństwo narodowe,
 • zdrowie publiczne,
 • fizjoterapia,
 • kosmetologia,
 • dietetyka,
 • pedagogika,

INŻYNIERSKIE
 • budownictwo,
 • logistyka,
 • zarządzanie i inżynieria produkcji

W ofercie edukacyjnej BSW ma również studia podyplomowe i kursy, które umożliwiają uzyskanie dodatkowych certyfikatów. Przy uczelni działa także Uniwersytet Otwarty umożliwiający zdobywanie wiedzy bez względu na dotychczasowy poziom wykształcenia i wiek.

Dlaczego warto studiować w BSW?

 • Kierunki studiów przystosowane do potrzeb dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.
 • Specjalności oparte na najwyższej jakości programach kształcenia.
 • Praktyki studenckie w prestiżowych instytucjach w kraju i zagranicą.
 • Stałe czesne oraz atrakcyjny system opłat ratalnych.
 • Własne projekty badawcze.
 • Poszerzona nauka języków obcych.
 • Wirtualny dziekanat.
 • Profesjonalna kadra.
 • Dobra lokalizacja.
 • Nowoczesne zaplecze dydaktyczne i lokalowe (dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych).
 • Bogaty pakiet stypendiów oraz dopłaty do wyjazdów zagranicznych na stypendia, konferencje i staże.
 • Wydawnictwo uczelniane.
 • Bogata oferta kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje.
 • Własny ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy w Bachorzu nad jeziorem Charzykowskim.
 • Przyjazna atmosfera.

Kierunki wykładane na uczelni

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo narodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
budownictwo Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
dietetyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizjoterapia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kosmetologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
logistyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
zdrowie publiczne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie