Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Akademia Kujawsko-Pomorska

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo i obronność I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
budownictwo Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ekonomia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia angielska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia germańska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia hiszpańska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
finanse i rachunkowość I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
geodezja i kartografia Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Magister Stacjonarny Niestacjonarny
pielęgniarstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
praca socjalna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
prawo Magister Stacjonarny Niestacjonarny
prawo międzynarodowe i UE w biznesie II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
prawo w zarządzaniu I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
psychokryminalistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

dyrygentura I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
instrumentalistyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
jazz i muzyka estradowa I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kompozycja i teoria muzyki I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
reżyseria dźwięku I stopnia Stacjonarny
wokalistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny

Akademia Zdrowia

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Zawody na uczelni:

opiekun medyczny
opiekun w domu pomocy społecznej
technik administracji
technik masażysta
technik rachunkowości
technik sterylizacji medycznej
technik usług kosmetycznych
technik weterynarii

Alliance Francaise Bydgoszcz

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kursy na uczelni:

języka francuskiego

Zawody na uczelni:

animator kultury
lektor języka esperanto
organizator obsługi turystycznej
pilot wycieczek
pracownik biura podróży
pracownik informacji turystycznej
przewodnik turystyczny terenowy
specjalista ds. organizacji kultury
wykładowca języka esperanto

Języki na uczelni:

francuski

Bydgoska Szkoła Wyższa

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo narodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
budownictwo Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
dietetyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
finanse i rachunkowość I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizjoterapia Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kosmetologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
logistyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
marketing cyfrowy Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
pielęgniarstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zdrowie publiczne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK”

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Zawody na uczelni:

szczegóły w prezentacji

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

analityka medyczna Magister Stacjonarny
biotechnologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
dietetyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
farmacja Magister Stacjonarny Niestacjonarny Wieczorowy
finanse i rachunkowość I stopnia Niestacjonarny   |   II stopnia Niestacjonarny
fizjoterapia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny Wieczorowy   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny Wieczorowy
kierunek lekarski Magister Stacjonarny Niestacjonarny Wieczorowy
kosmetologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny Wieczorowy   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pielęgniarstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
położnictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ratownictwo medyczne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zdrowie publiczne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

PASCAL Bezpłatna Szkoła Policealna

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kursy na uczelni:

animator zabaw
biomasażysta
bukieciarstwo
instruktor terapii uzależnień
konsultant ds. dietetyki
rejestratorka medyczna ‎
trenera personalnego

Zawody na uczelni:

asystent osoby niepełnosprawnej
asystentka stomatologiczna
florysta
higienistka stomatologiczna
opiekun medyczny
opiekun osoby starszej
opiekun w domu pomocy społecznej
opiekunka środowiskowa
technik administracji
technik archiwista
technik bezpieczeństwa i higieny pracy
technik masażysta
technik ochrony fizycznej osób i mienia
technik ortopeda
technik sterylizacji medycznej
technik turystyki wiejskiej
technik usług kosmetycznych
technik usług pocztowych i finansowych
terapeuta zajęciowy

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

analityka chemiczna i spożywcza I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
architektura i urbanistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
architektura krajobrazu I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
architektura wnętrz I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bioinżynieria w produkcji zwierzęcej I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
biotechnologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
budownictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
elektronika i telekomunikacja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
elektrotechnika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
energetyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizyka techniczna I stopnia Stacjonarny
informatyka stosowana I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inspekcja weterynaryjna I stopnia Stacjonarny
inżynieria biomedyczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria gazu lupkowego I stopnia Stacjonarny
inżynieria materiałowa I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria odnawialnych źródeł energii I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria środowiska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria w biologii stosowanej I stopnia Stacjonarny
komputerowe wspomaganie prac inżynierskich II stopnia Stacjonarny
mechanika i budowa maszyn I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
nanobioinżynieria I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ochrona środowiska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
przetwórstwo tworzyw sztucznych I stopnia Stacjonarny
rolnictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
technologia chemiczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
technologia żywności i żywienie człowieka I stopnia Stacjonarny
teleinformatyka I stopnia Stacjonarny
transport I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
wzornictwo I stopnia Stacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zielarstwo i fitoterapia I stopnia Stacjonarny
zoofizjoterapia I stopnia Stacjonarny
zootechnika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Speak up

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kursy na uczelni:

języka angielskiego
maturalne

Języki na uczelni:

angielski

Studium Kształcenia Kadr

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Zawody na uczelni:

szczegóły w prezentacji

Szkoła Językowa i Literatury im. Williama Whartona

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Języki na uczelni:

angielski

Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy

logo-szkoly

Szkoły Policealne TEB Edukacja w Bydgoszczy

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Zawody na uczelni:

szczegóły w prezentacji

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

  • Założona:1969 r.
  • Rektor: prof. Janusz Ostoja-Zagórski
  •  
  • Adres:ul. J.K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
  • Telefon:+48 52 389 28 11, 52 320 67 78
  • Strona:http://www.ukw.edu.pl
logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo i higiena pracy Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo narodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
biologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
biotechnologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
edukacja techniczno-informatyczna Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia angielska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia germańska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia polska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia rosyjska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filozofia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
geografia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
historia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria bezpieczeństwa Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria materiałowa Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
kulturoznawstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
matematyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
mechatronika Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ochrona środowiska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
politologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
praca socjalna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
psychologia Magister Stacjonarny Niestacjonarny
regionalistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
socjologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
stosunki międzynarodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
turystyka i rekreacja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
wychowanie fizyczne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Wyższa Szkoła Gospodarki

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

architektura i urbanistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ekonomia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizjoterapia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
geografia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
gospodarka przestrzenna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka i ekonometria I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kulturoznawstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
mechatronika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
nauki o rodzinie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
socjologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
turystyka i rekreacja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kierunki wykładane na uczelni:

fizjoterapia Magister Stacjonarny Niestacjonarny
kosmetologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pielęgniarstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Zespół Szkół Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Zawody na uczelni:

kucharz
technik bhp
technik budownictwa
technik informatyk
technik logistyk
technik pojazdów samochodowych
technik rolnik
technik usług fryzjerskich
technik usług kosmetycznych
technik żywienia i gospodarstwa domowego

Bell

  • Adres:ul. Gdańska 119 Bydgoszcz
  • Telefon:(0-52) 321 20 66
pokaż kierunki studiów

Języki na uczelni:

angielski, niemiecki

British School - Ogólnopolska Szkoła Językowa

  • Adres:ul. Sniadeckich 4 ul. Berlinga 13 Bydgoszcz
  • Telefon:(0-52) 321 31 21
pokaż kierunki studiów

Języki na uczelni:

włoski, angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, szwedzki

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane