Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica   w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

Rok zalozenia: 1919 | Rektor: prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś

AGH to jedna z najlepszych, najbardziej renomowanych i nowoczesnych polskich uczelni, od lat zajmująca czołowe miejsca w prasowych rankingach uczelni oceniających poziom państwowych wyższych szkół technicznych. Jest przodującą w Polsce uczelnią w dziedzinie nowoczesnych technologii, zajmującą wysoką lokatę w skali międzynarodowej. O popularności uczelni decyduje również długa i bogata tradycja – od początku swego istnienia, czyli od 90 lat, Akademia starannie kształciła kadry najbardziej potrzebnych Polsce inżynierów.
 
Uczelnia ma także inne atuty: doskonałą lokalizację na terenie najpiękniejszego polskiego miasta – Krakowa, własny kampus dający możliwość wygodnego zamieszkania ponad 9 tysiącom studentów w niewielkiej odległości od budynków dydaktycznych i naukowych uczelni, nowoczesną bazę naukowo-dydaktyczną z laboratoriami wyposażonymi w najnowocześniejszą aparaturę, liczne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych oraz niepowtarzalną atmosferę studiowania. Utrzymuje ożywione i stale rozwijane kontakty z uczelniami w kraju i za granicą.

Studenci zdobywają kwalifikacje na 32 kierunkach, w ponad 170 specjalnościach. Godna uwagi jest różnorodność oferowanych kierunków kształcenia. Akademia oferuje unikalne, często o charakterze interdyscyplinarnym, studia, które można dostosować do indywidualnych potrzeb. Takie nowoczesne wyższe studia techniczne kształcą ludzi o wyjątkowym wręcz potencjale intelektualnym.
Co roku uruchamiane są nowe kierunki studiów, których programy uwzględniają potrzeby rynku pracy wynikające z przemian gospodarczych oraz zapotrzebowania na wysoko wykwalifikowanych pracowników.
Oprócz tradycyjnych wydziałów, ściśle związanych z górnictwem i hutnictwem, uczelnia prowadzi wydziały zajmujące się m.in.: informatyką, telekomunikacją, automatyką, robotyką, nowymi materiałami, fizyką techniczną, matematyką stosowaną, a także zarządzaniem i socjologią.

Kadrę uczelni stanowi ponad 2 tysiące pracowników naukowych, w tym około 550 samodzielnych pracowników. Ponad 2 tysiące projektów badawczych jest w trakcie realizacji. AGH uczestniczy również w wielu projektach edukacyjnych. Posiada umowy o współpracy bezpośredniej z partnerami zagranicznymi w Europie, Ameryce Pn. i Pd. oraz Azji. W kraju podpisano umowy o współpracy z zakładami przemysłowymi, w tym z dużymi międzynarodowymi korporacjami gospodarczymi. Przedmiotem umów jest współpraca naukowa, badawcza i edukacyjna. Wobec powyższego dyplom AGH otwiera drzwi najlepszych firm i przedsiębiorstw w kraju i za granicą, a nasi absolwenci cieszą się bardzo dobrą opinią wśród pracodawców.

Akademia Górniczo-Hutnicza kształci w każdym trybie studiów: stacjonarnym i niestacjonarnym oraz na wszystkich poziomach: licencjackim, magisterskim, doktoranckim i podyplomowym, oferując szeroki profil kształcenia dostosowany do pojawiających się trendów na rynku pracy.

Akademia Górniczo-Hutnicza oferuje studia na trzech poziomach kształcenia:
 • I stopień
  (6–7 semestrów) kończący się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera lub licencjata,
 • II stopień
  (3–4 semestry) kończący się uzyskaniem tytułu naukowego magistra,
 • III stopień – studia doktoranckie
  przygotowujący do samodzielnej działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej i kończący się uzyskaniem stopnia naukowego doktora.
 
Władze Akademii Górniczo-Hutniczej
im. St. Staszica w Krakowie


Rektor:
prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś

Prorektorzy:
prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol - Prorektor ds. Kształcenia
prof. dr hab. inż. Jerzy Lis - Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju
prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka - Prorektor ds. Ogólnych
prof. dr hab. inż. Tomasz Szmuc - Prorektor ds. Nauki


Biuro rekrutacji
Informacji dla kandydatów udziela:
Uczelniana Komisja Rekrutacyjna
tel.: (012) 617 36 84
e-mail: rekrutacja@agh.edu.pl
www.rekrutacja.agh.edu.pl

Dział Nauczania
tel.: 012 617 32 61, 634 17 04
fax: 012 617 32 63
e-mail: dzn@agh.edu.pl
www.dzn.agh.edu.pl
 
 
 

Kierunki wykładane na uczelni:

automatyka i robotyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
budownictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ceramika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Niestacjonarny
edukacja techniczno-informatyczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
elektronika i telekomunikacja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
elektrotechnika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
energetyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizyka medyczna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
fizyka techniczna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
geodezja i kartografia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
geofizyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
górnictwo i geologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka i ekonometria I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka stosowana I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria akustyczna I stopnia Stacjonarny
inżynieria biomedyczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria materiałowa I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria naftowa i gazownicza I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria środowiska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kulturoznawstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
matematyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
mechanika i budowa maszyn I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
mechatronika I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
metalurgia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ochrona środowiska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
socjologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
technologia chemiczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
turystyka i rekreacja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Niestacjonarny
wirtotechnologia I stopnia Stacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie