Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

Rok założenia: 1919 | Rektor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka

przejdź do spisu treści

AGH – UNIWERSYTET NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII


DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ W AGH?

Nasze główne atuty to m.in.: ogromny potencjał naukowy, umiędzynarodowienie, uznanie wśród pracodawców, ścisły związek z przemysłem i światem biznesu, możliwość odbywania praktyk i staży, nowoczesne zaplecze dydaktyczno-naukowe, dobre warunki socjalne, możliwość rozwijania zainteresowań, kampus akademicki z największym miasteczkiem studenckim w Polsce.

STUDIA W KRAKOWIE

Kraków jest jednym z najpiękniejszych miast Europy. Tu tworzy się nauka, kultura i sztuka. Teatry, kina, opera, muzea, galerie, a także liczne koncerty, festiwale, imprezy plenerowe nadają mu wyjątkowy klimat.

KAMPUS AGH

Wszystkie wydziały, organizacje studenckie, Miasteczko Studenckie AGH wraz z klubami studenckimi oraz bazą sportową położone są w jednym miejscu, tworząc zwarty kompleks, dlatego możesz planować wiele zajęć, nie tracąc przy tym czasu na dojazdy!

PERSPEKTYWA DOBREJ PRACY

Wykształcenie, które zdobyć można w AGH, jest bardzo cenione przez pracodawców – zarówno w kraju, jak i za granicą. Wspaniałe kariery zawodowe wielu absolwentów uczelni potwierdzają jakość i użyteczność wiedzy zdobytej w murach AGH.

AGH W RANKINGACH

AGH od lat plasuje się w ścisłej czołówce najlepszych polskich uczelni. Jak wynika z ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA) dotyczącego rocznika 2015 najwyższe zarobki w województwie małopolskim otrzymują absolwenci AGH.

UCZELNIA BEZ BARIER

AGH od 2000 r. realizuje program uczelni przyjaznej wobec osób niepełnosprawnych. Jego celem jest kompleksowe rozwiązywanie problemów, z którymi zmagają się studenci z różnymi niepełnosprawnościami. Metody i formy kształcenia dostosowywane są do ich indywidualnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

AGH STAWIA NA SPORT

Duża liczba różnorodnych sekcji sportowych, znakomita kadra trenerska, liczne boiska sportowe oraz nowoczesny basen – sprawiają, że AGH przyciąga wszystkich pasjonatów sportu.

AGH W RANKINGU NAJLEPIEJ ZARABIAJĄCYCH ABSOLWENTÓW
Jak wynika z ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA) dotyczącego rocznika 2016 najwyższe zarobki w województwie małopolskim otrzymują absolwenci AGH. Raport ELA został opracowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

16 WYDZIAŁÓW

W strukturze AGH znajdują się wydziały, których działalność badawcza związana jest nie tylko z tradycyjnymi gałęziami przemysłu, z dziedzinami nauk o Ziemi oraz nauk technicznych, ale również z dziedzinami kluczowymi dla rozwoju nowoczesnej gospodarki takimi jak: nowe materiały, odnawialne źródła energii, inżynieria biomedyczna czy technologie informacyjne.

800 LABORATORIÓW

Miejsce publikacji wyników badań jest stosowanym w uczelni miernikiem poziomu zaawansowania pracowni. Wyniki badań dokonanych w laboratoriach AGH publikowane są w najlepszych czasopismach o zasięgu światowym. Oprócz laboratoriów badawczych w AGH funkcjonują także laboratoria technologiczno-naukowe o charakterze usługowym.

30 000 STUDENTÓW

AGH jest jedną z największych uczelni technicznych w Polsce. Studiuje tu 30 000 studentów.


OFERTA STUDIÓW 2020/2021


AUTOMATYKA I ROBOTYKA (A)

AUTOMATYKA I ROBOTYKA (M)

BUDOWNICTWO

CERAMIKA

CHEMIA BUDOWLANA

COMPUTER SCIENCE

CYBER­BEZPIECZEŃSTWO

EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA

EKOLOGICZNE ŹRÓDŁA ENERGII

ELEKTRONIKA

ELEKTRONIKA I TELE­KOMUNIKACJA

ELECTRONICS AND TELE­COMMUNICATIONS

ELEKTROTECHNIKA

ENERGETYKA

ENERGETYKA ODNAWIALNA I ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

FIZYKA MEDYCZNA

FIZYKA TECHNICZNA

GEODEZJA I KARTOGRAFIA

GEOFIZYKA

GEOINFORMACJA

GEOINFORMATYKA

GEOLOGIA STOSOWANA

GEOTURYSTYKA

GEOINŻYNIERIA I GÓRNICTWO OTWOROWE

INFORMATYKA

INFORMATYKA I EKONOMETRIA

INFORMATYKA SPOŁECZNA

INFORMATYKA STOSOWANA

INFORMATYKA TECHNICZNA

INŻYNIERIA AKUSTYCZNA

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

INŻYNIERIA CIEPŁA

INŻYNIERIA GÓRNICZA

INŻYNIERIA I ANALIZA DANYCH

INŻYNIERIA I MONITORING ŚRODOWISKA

INŻYNIERIA I OCHRONA ŚRODOWISKA

INŻYNIERIA I ZARZĄDZANIE PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI

INŻYNIERIA KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

INŻYNIERIA MECHANICZNA I MATERIAŁOWA

INŻYNIERIA MECHATRO­NICZNA

INŻYNIERIA METALI NIEŻELAZNYCH

INŻYNIERIA NAFTOWA I GAZOWNICZA

INŻYNIERIA OBLICZENIOWA

INŻYNIERIA PROCESÓW ODLEWNICZYCH

INŻYNIERIA PRODUKCJI I JAKOŚCI

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESÓW INŻYNIERSKICH

KULTURO­ZNAWSTWO

MATEMATYKA

MATERIAŁY I TECHNOLOGIE METALI NIEŻELAZNYCH

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

MECHATRONIC ENGINEERING

METALURGIA

MIKRO­ELEKTRONIKA W TECHNICE I MEDYCYNIE

MIKRO- I NANOTECHNOLOGIE W BIOFIZYCE

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W KRYMINALISTYCE

PALIWA I ŚRODOWISKO

RECYKLING I METALURGIA

REWITALIZACJA TERENÓW ZDEGRADO­WANYCH

SOCJOLOGIA

TECHNOLOGIA CHEMICZNA

TELE­INFORMATYKA

TWORZYWA I TECHNOLOGIE MOTORYZACYJNE

ZARZĄDZANIE

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI


Kliknij aby pobrać INFORMATOR DLA NA KANDYDATÓW 2019/2020


przejdź do spisu treści

Automatyka i Robotyka


 I STOPIEŃ,  II STOPIEŃ, S. STACJONARNE

ABSOLWENT KIERUNKU POSIADA WIEDZĘ Z ZAKRESU
Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu: 
 • matematyki, 
 • fizyki, 
 • badań operacyjnych i teorii systemów, 
 • teorii sterowania i techniki regulacji automatycznej, 
 • elementów, urządzeń i systemów automatyki stosowanych w praktyce przemysłowej m.in automatyki pojazdowej, 
 • projektowania, konstrukcji i eksploatacji systemów sterowania ciągłego, logicznego i sekwencyjnego, 
 • elektrotechniki i podstaw napędów elektrycznych, 
 • • robotyki, obejmującą elementy kinematyki i dynamiki robotów oraz zasady ich konstrukcji i programowania, 
 • architektury i programowania systemów informatycznych, m.in. systemów mikroprocesorowych, rekonfigurowalnych, systemów PLC i systemów wizyjnych, 
 • elementów i systemów elektronicznych analogowych i cyfrowych, 
 • informatyki, obejmującą w szczególności: konstrukcję i analizę algorytmów, metody programowania, użytkowanie systemów operacyjnych, systemy bazodanowe oraz podstawy działania systemów czasu rzeczywistego i komputerowych systemów interaktywnych. 
Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada pogłębioną wiedzę z zakresu: 
 • teorii sterowania, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia działania złożonych systemów sterowania, w tym systemów sterowania inteligentnego i optymalnego, 
 • zaawansowanych zagadnień z robotyki, 
 • projektowania systemów sterowania, 
 • zakresu inżynierii wiedzy, sieci neuronowych i sztucznej inteligencji, 
 • energii odnawialnych i ochrony środowiska, 
 • bezpieczeństwa i niezawodności elementów i systemów automatyki, 
 • systemów sterowania pojazdami autonomicznymi, 
 • przetwarzania sygnałów np. wizyjnych, m.in. w zastosowaniach w systemach wbudowanych do różnych zastosowań i inżynierii biomedycznej, 
 • projektowania, tworzenia i wdrażania systemów informatycznych m.in. architektur programowo-sprzętowych i wieloprocesorowych. 
ABSOLWENT POTRAFI
Absolwent studiów I stopnia potrafi: 
 • zaprojektować, skonfigurować i uruchomić prosty system sterowania ciągłego lub logicznego dla różnych procesów przemysłowych z wykorzystaniem sprzętu i oprogramowania dostępnego na rynku: czujników pomiarowych i sensorów sterowników PLC/PAC i elementów wykonawczych przy uwzględnieniu wymagań związanych z: optymalizacją prowadzenia procesu, bezpieczeństwem ludzi, ochroną środowiska i preferencjami zleceniodawcy, 
 • posługiwać się zaawansowanym oprogramowaniem komputerowym stosowanym w różnych obszarach automatyki: MATLAB, LABVIEW, środowiska konfiguracyjne systemów PLC, środowiska SCADA i przemysłowe bazy danych, systemy MES i ERP, narzędzia do projektowania algorytmów przetwarzania obrazu, 
 • zaprojektować, skonstruować i uruchomić specjalizowane urządzenie automatyki dedykowane do określonych celów, 
 • zaprojektować proces testowania elementów lub układów sterowania, zbudowanego oprogramowania oraz – w przypadku wykrycia błędów – przeprowadzić ich diagnozę, 
 • skonfigurować i zaprogramować działanie robota przemysłowego, 
 • sformułować i oprogramować algorytm, posługując się językami programowania wysokiego i niskiego poziomu, językami opisu sprzętu oraz odpowiednimi narzędziami informatycznymi. 
Ponadto absolwent studiów II stopnia potrafi: 
 • projektować systemy sterowania, monitorowania i regulacji z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych, 
 • ocenić i porównać rozwiązania projektowe systemów sterowania, monitorowania i nadzoru ze względu na zadane kryteria użytkowe i ekonomiczne, 
 • integrować wiedzę z dziedziny automatyki, elektroniki, informatyki, badań operacyjnych i innych dyscyplin, stosując podejście systemowe, z uwzględnieniem aspektów pozatechnicznych (w tym ekonomicznych i prawnych), 
 • kierować zespołami w przedsiębiorstwach, ośrodkach naukowo-badawczych i innych instytucjach.
PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci kierunku Automatyka i Robotyka mogą pracować w wielu branżach przemysłu i innych obszarach gospodarki. 

W szczególności mogą pracować jako: 

 • projektanci i konstruktorzy elementów i systemów automatyki, monitorowania i diagnostyki, 
 • programiści robotów przemysłowych, maszyn CNC, sterowników PLC i systemów SCADA, 
 • administratorzy sieci komputerowych, 
 • konsultanci ds. technicznych, 
 • znajdują również zatrudnienie w sektorze bankowym, administracji państwowej i samorządowej oraz jako kadra zarządzająca.
MIEJSCA PRACY
 • działy automatyki, informatyki i służby utrzymania ruchu w przedsiębiorstwach produkcyjnych z branż: maszynowej, motoryzacyjnej, wydobywczej, lotniczej, chemicznej, spożywczej, wydobywczej, energetycznej, elektrycznej, hutniczej, materiałów budowlanych i inne, 
 • firmy handlowo-usługowe z branży automatyki domowej, automatyki przemysłowej i robotyki, 
 • firmy z branży informatycznej i telekomunikacyjnej, 
 • zakłady branży komunalnej: wodociągi, oczyszczalnie ścieków, 
 • biura projektowe, ośrodki badawczo-rozwojowe, 
 • zakłady energetyczne, 
 • sektor finansowo-bankowy, 
 • służba zdrowia, 
 • jednostki administracji publicznej różnych szczebli: państwowej i samorządowej.

przejdź do spisu treści

Budownictwo


I STOPIEŃ,  II STOPIEŃ, S. NIESTACJONARNE, S. STACJONARNE 

ABSOLWENT KIERUNKU POSIADA WIEDZĘ Z ZAKRESU
 • wykonawstwa i projektowania typowych obiektów budowlanych,
 • technologii i organizacji budownictwa,
 • kierowania zespołami i firmą budowlaną,
 • wytwarzania, doboru i stosowania materiałów budowlanych, 
 • technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej,
 • tworzenia dokumentacji dla zadania inżynierskiego o charakterze projektowym.
ABSOLWENT POTRAFI

Absolwenci studiów II stopnia poszczególnych specjalności uzyskują staranną, nowoczesną wiedzę w zakresie budownictwa ogólnego, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • zagadnień projektowych oraz technologicznych związanych z nowoczesnymi konstrukcjami budowlanymi i inżynierskimi,
 • zagadnień projektowych oraz technologicznych związanych z szeroko rozumianą geotechniką,
 • zagadnień technologicznych i związanych z organizacją złożonych procesów produkcyjnych budowlanych oraz w zakresie nowoczesnych metod zarządzania przedsięwzięciami budowlanymi, uwzględniających także zasady zrównoważonego rozwoju,
 • zagadnień projektowych oraz technologicznych związanych z renowacją i modernizacją obiektów budowlanych.

Absolwent studiów I stopnia potrafi: 

 • projektować i realizować wszelkie budowlane obiekty i konstrukcje inżynierskie,
 • kierować wykonawstwem wszystkich typów obiektów budowlanych,
 • współdziałać w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i komunikacyjnych,
 • organizować produkcję elementów budowlanych.

Ponadto absolwent studiów II stopnia potrafi: 

 • rozwiązywać złożone problemy projektowe, 
 • organizacyjne i technologiczne,
 • opracowywać i realizować programy badawcze,
 • podejmować przedsięwzięcia o zasięgu międzynarodowym,
 • uczestniczyć w marketingu i promocji wyrobów budowlanych,
 • uczestniczyć w badaniach w dziedzinach związanych bezpośrednio z budownictwem i produkcją budowlaną,
 • ustawicznie podnosić swoje kwalifikacje i uzupełniać wiedzę z zakresu kierowania dużymi zespołami ludzkimi.
PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci kierunku mogą pracować jako: 

 • projektanci i konstruktorzy obiektów budowlanych,
 • inżynierowie nadzoru i inżynierowie budowy,
 • specjaliści ds. produkcji elementów budowlanych,
 • specjaliści ds. realizacji procesu budowlanego.
MIEJSCE PRACY
 • przedsiębiorstwa wykonawcze,
 • nadzór budowlany,
 • wytwórnie betonu i elementów budowlanych,
 • przemysł materiałów budowlanych,
 • jednostki administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem oraz architekturą,
 • biura konstrukcyjno-projektowe,
 • instytuty naukowo-badawcze i ośrodki badawczo-rozwojowe,
 • instytucje zajmujące się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu szeroko rozumianego budownictwa

przejdź do spisu treści

Ceramika


I STOPIEŃ, II STOPIEŃ, S. STACJONARNE

ABSOLWENT KIERUNKU POSIADA WIEDZĘ Z ZAKRESU

Studia na kierunku Ceramika przygotowują absolwentów do pracy we wszystkich branżach szeroko pojętego przemysłu ceramicznego i chemicznego, ale także w branży artystycznej o profilu projektowym, w firmach reklamowych zajmujących się wizualizacją i reklamą produktów, w zakładach zajmujących się konserwacją i rewitalizacją zabytków. 

Absolwent uzyskuje wiedzę w zakresie:

 • podstawowych zagadnień fizyki, chemii, termodynamiki, 
 • metod identyfikacji związków chemicznych, surowców ceramicznych oraz doboru technik analitycznych, 
 • transportu ciepła i masy, 
 • podstawowego oprogramowania, 
 • stosowania metod statystycznych w planowaniu oraz opracowaniu wyników pomiarów, 
 • niezbędną wiedzę z zakresu dokumentacji technicznej, 
 • podstawowych pojęć z zakresu ochrony własności przemysłowej i praw autorskich, 
 • zasad stosowania norm i przepisów prawnych, 
 • zagrożeń związanych z realizacją procesów chemicznych, 
 • podstawowych konstrukcji i zasad działania typowych urządzeń stosowanych w procesach technologii chemicznej, 
 • sposobu rozwiązywania zagadnień inżynierskich. 
 • ponadto student posiada wiedzę o surowcach ceramicznych, historii ceramiki, materiałach do zastosowań w pracach konserwatorskich, potrafi projektować wyroby i produkty ceramiczne zgodnie z zasadami technologii dla danego tworzywa, projektować produkty o odpowiednich właściwościach użytkowych zgodnie z zasadami wzornictwa i ergonomii, rozwiązywać złożone zadania technologiczne i inżynierskie związane ze wzornictwem oraz wykorzystywać w tym celu programy i rozwiązania projektowe wg zasad: funkcjonalności, materiałowych i konstrukcyjnych. 

Absolwent studiów II stopnia:

 • posiada wiedzę z zakresu zaawansowanych technologii chemicznych, 
 • posiada umiejętność połączenia wiedzy z zakresu technologii ceramiki z projektowaniem wyrobów z tworzyw ceramicznych i szkła.
ABSOLWENT POTRAFI

Absolwent studiów I stopnia kierunku Ceramika potrafi: 

 • posługiwać się poprawnie nazewnictwem związków chemicznych, 
 • posługiwać się specjalistyczną terminologią (również w języku angielskim), 
 • wykonać obliczenia chemiczne, 
 • rozróżniać typy reakcji chemicznych i posiada umiejętności ich doboru do realizowanych procesów chemicznych, 
 • wykorzystywać wiedzę matematyczną do opisu zjawisk fizycznych, w obliczeniach chemicznych oraz technologicznych,
 • wskazać metody badawcze do identyfikacji ceramiki historycznej, powiązać miejsca pochodzenia ceramiki z dostępnymi na tych terenach surowcami,
 • wykorzystać informacje o surowcach mineralnych oraz materiałach pochodzenia przemysłowego do zastosowania ich w pracach konserwatorskich,
 • dobrać metody zabezpieczania, osuszania i odtwarzania elementów zabytkowych budowli, 
 • posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej w obszarze projektowania materiałów i modelowania procesów.
 • posiada umiejętności w zakresie opisu podstawowych technologii ceramiki i szkła oraz określenia ich znaczenia w rozwoju społeczeństw,
 • potrafi wskazać obszary zastosowań materiałów kompozytowych i nanokompozytowych oraz surowce niezbędne do ich wytworzenia,
 • potrafi wytwarzać produkty ceramiczne, prowadzić procesy technologiczne, stosować metody badań fizykochemicznych do identyfikacji materiałów ceramicznych, szklistych i kompozytowych, projektować produkty o założonej strukturze i właściwościach użytkowych, rozpoznawać surowce naturalne i pochodzenia przemysłowego i dobierać do danej technologii, a także stosować w racjonalnej gospodarce środowiskowej,
 • potrafi uzyskiwać z literatury, baz danych oraz innych źródeł niezbędne informacje do realizacji zadań typowych dla studiowanej dziedziny, uwzględnia regulacje prawne, korzystając z norm przedmiotowych, 
 • potrafi stosować zasady zrównoważonego rozwoju w zakresie technologii ceramicznych, 
 • potrafi zadbać o właściwe zabezpieczenie stanowiska pracy i ocenić zagrożenia podczas wykonywania badań, pomiarów i eksperymentów. 

W szczególności absolwent:

 • zna podstawy projektowania użytkowych wyrobów ceramicznych z uwzględnieniem ergonomii oraz aspektów technologicznych (stopień spieczenia, skurczliwość, deformacja piroplastyczna),
 • zna program Rhino 3D i potrafi z jego pomocą zaprojektować kształty ceramicznych wyrobów: sanitarnych, stołowych, płytek, użytkowej galanterii i ceramiki artystycznej,
 • potrafi zaprojektować masy ceramiczne do formowania różnymi technikami oraz do wykorzystania w różnych temperaturach wypalania,
 • potrafi modyfikować (przeliczać) składy mas ceramicznych pod względem zastosowania różnych surowców, odmiennych technik formowania i specyfiki urządzeń na liniach produkcyjnych,
 • zna technologię wytwarzania mas ceramicznych, formowania wyrobów, suszenia, obróbki wykańczającej suche półfabrykaty, szkliwienia, dekorowania oraz wypalania,
 • zna rodzaje szkliw ceramicznych uwzględniając takie parametry jak: rodzaj szkliw (transparentne, mącone), wygląd powierzchni (błyszczące, semi-matowe, satynowe, matowe, gładkie, strukturalne i antypoślizgowe), właściwości mechaniczne (twardość i odporność na ścieranie) oraz o podwyższonej odporności chemicznej,
 • potrafi projektować szkliwa, stosując znajomość zastosowania formuł Segera, diagramów Stulla oraz rodzaju szkliwa,
 • potrafi zaprojektować szkliwa ceramiczne, stosując program komputerowy SEGER,
 • zna podstawy otrzymywanie barwników ceramicznych, podział barwników oraz ograniczenia ich zastosowania,
 • potrafi dobrać pigmenty do szkliwa, uwzględniając rodzaj szkliwa i temperaturę wypalania,
 • potrafi projektować szkliwa pod kątem uzyskania zaplanowanej barwy,
 • zna zasady i narzędzia do zarządzania jakością na poszczególnych etapach procesu technologicznego (Lean Manufacturing, Kaizen, TPM itp.).

Ponadto absolwent studiów II stopnia potrafi: 

 • rozwiązywać złożone zadania inżynierskie związane ze wzornictwem, wykorzystując zaawansowane metody, techniki i narzędzia projektowania by stworzyć wyrób ceramiczny będący najlepszym rozwiązaniem funkcjonalnym, konstrukcyjnym i materiałowym, 
 • zaplanować własne samokształcenie przez całe życie (m.in. na studiach trzeciego stopnia i podyplomowych) oraz zaprezentować posiadaną wiedzę i umiejętności, 
 • podjąć pracę zawodową w przemyśle ceramicznym, lub pokrewnym, na stanowiskach związanych z projektowaniem, organizacją i prowadzeniem procesów produkcyjnych, przetwórczych, zdobniczych, 
 • zastosować odpowiednie procedury analityczne do badań materiałów w przemyśle i laboratoriach technologicznych.
PRAKTYKI

Praktyki zawodowe trwają 4-6 tygodni w czasie letniej przerwy po szóstym semestrze studiów stacjonarnych I stopnia. Zakres praktyk obejmuje zapoznanie z: zakładowym regulaminem pracy, przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy; działami organizacji produkcji; organizacją i przebiegiem procesu technologicznego; procesów zdobniczych, zasad bezpieczeństwa w działach dekoracji wyrobów, obsługą poszczególnych agregatów produkcyjnych; pracą laboratorium zakładowego, metodami badań oraz normami. Do najważniejszych firm, z którymi współpracują wydziały prowadzące kierunek należą m.in. Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej „Zapel”, Ceramika Paradyż; Huta Szkła „Pilkington Polska”, Cementownia „Ożarów”, Grupa Lafarge, Górażdże Cement; Cemex Polska, Ferrocarbo, Polskie Fabryki Porcelany „Ćmielów”, „Chodzież”, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie, Centrum Szkła i Ceramiki, Huty Szkła KROSNO S.A., Huta Szkła Orzesze – CP Glass SA, Centrum Innowacji Technologii Szkła Sp. z o.o. i wiele innych.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci kierunku Ceramika mogą pracować w: 

 • przemyśle ceramicznym, szklarskim, materiałów budowlanych, ogniotrwałych, a także w firmach o profilu artystycznym i zdobniczym zajmujących się projektowaniem i wytwarzaniem produktów/wyrobów ceramicznych, 
 • jako specjaliści od wzornictwa i funkcjonalności wyrobów, technologii ceramicznych i materiałowych, projektowania materiałów, modelowania procesów technologicznych, 
 • kierownicy projektów, specjaliści ds. technologii wyrobów ceramicznych, 
 • konsultanci z zakresu wzornictwa i projektowania przemysłowego wyrobów ceramicznych i szklarskich, 
 • kierownicy własnej działalności gospodarczej, 
 • nauczyciele (po ukończeniu kursu dydaktycznego) w szkołach lub pracownicy naukowo – dydaktyczni na uczelniach wyższych i w instytutach naukowo-badawczych, 
 • miejscem pracy dla absolwenta kierunku ceramika może być także agencja reklamowa lub firma zajmująca się tworzeniem wizualnym produktu lub marki, a także firma zajmująca się konserwacją i rewitalizacją obiektów zabytkowych.
MIEJSCA PRACY
 • w zakładach ceramicznych i hutach szkła w działach o profilu projektowym, w działach o profilu technologicznym, zdobniczym,
 • w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem zaawansowanych materiałów ceramicznych,
 • w cementowniach, zakładach ceramiki sanitarnej, stołowej, artystycznej, płytek ceramicznych, materiałów budowlanych, w zakładach ceramiki ogniotrwałej, elektrotechnicznej,
 • miejscem połączenia wiedzy inżynierskiej i projektowej jest dla absolwenta praca w agencji reklamowej lub firmie z pogranicza marketingu i public relations, która specjalizuje się w tworzeniu całościowej identyfikacji wizualnej produktu lub marki, 
 • zdobyte umiejętności w zakresie zasad konserwacji, rewitalizacji obiektów zabytkowych oraz organizacji prac konserwatorskich, pozwalają absolwentowi znaleźć zatrudnienie w pracowniach konserwatorskich, muzeach.

przejdź do spisu treści

Chemia Budowlana


I STOPIEŃ, S. STACJONARNE 

ABSOLWENT KIERUNKU POSIADA WIEDZĘ Z ZAKRESU

Studia na kierunku Chemia Budowlana przygotowują absolwentów do pracy w szeroko rozumianym przemyśle chemicznym, z ukierunkowaniem na wytwarzanie produktów dla potrzeb przemysłu materiałów budowlanych i branż pokrewnych. 

absolwenci uzyskują wiedzę w zakresie:

 • podstawowych zagadnień fizyki, chemii (nieorganicznej, organicznej, fizykochemii polimerów), termodynamiki, 
 • metod identyfikacji związków chemicznych oraz doboru technik analitycznych,
 • transportu ciepła i masy oraz podstawowych praw mechaniki płynów, 
 • wykorzystania sprzętu komputerowego, 
 • podstawowego oprogramowania, 
 • stosowania metod statystycznych w planowaniu oraz opracowaniu wyników pomiarów, 
 • niezbędną wiedzę z zakresu dokumentacji technicznej, eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, 
 • podstawowych pojęć z zakresu ochrony własności przemysłowej i praw autorskich, 
 • zasad stosowania norm i przepisów prawnych, 
 • zagrożeń związanych z realizacją procesów chemicznych i zasad szacowania ryzyka, 
 • podstawowych konstrukcji i zasad działania typowych urządzeń stosowanych w procesach technologii chemicznej, 
 • sposobu rozwiązywania zagadnień inżynierskich z chemii i technologii chemicznej metodami komputerowymi, 
 • realizacji procesów związanych z pozyskiwaniem, przetwarzaniem i użytkowaniem surowców chemicznych. 
 • syntezy chemicznej organicznej i nieorganicznej, obejmujących m.in. technologię cementu i betonu, materiałów budowlanych, szkła, materiałów ogniotrwałych i innych materiałów niemetalicznych o specjalnych właściwościach i zastosowaniach, ze szczególnym naciskiem na wytwarzanie i stosowanie substancji pomocniczych, domieszek i dodatków modyfikujących oraz kompozycji materiałowych z ich udziałem.

Kierunek Chemia Budowlana jest unikatowy, ponieważ jest realizowany we współpracy z Politechniką Gdańską i Politechniką Łódzką. Po czterech semestrach w Krakowie studenci wyjeżdżają na piąty semestr do Łodzi, a następnie na szósty semestr do Gdańska. Pozwala to w sposób optymalny wykorzystać potencjał naukowo-dydaktyczny wszystkich trzech uczelni i zdobycie wiedzy i doświadczenia w wiodących w danych dziedzinach jednostkach. Na Politechnice Łódzkiej studenci pogłębiają wiedzę i umiejętności w zakresie barwników i pigmentów, polimerowych materiałów konstrukcyjnych, projektowania, modyfikacji i recyklingu wyrobów polimerowych, kompozytów polimerowych, izotopowych metod badań materiałów budowlanych. W Gdańsku poznają zaawansowane zagadnienia z dziedziny analityki (analityka surowców i produktów budowlanych, monitoring i analityka zanieczyszczeń środowiska, nowoczesne techniki analityczne, techniki separacyjne), korozji materiałów (diagnostyka i monitorowanie korozji, analiza uszkodzeń korozyjnych) czy też analizy cyklu życia wyrobów budowlanych. 

Po I stopniu studiów absolwenci mogą kształcić się dalej na II stopniu studiów na kierunku Technologia Chemiczna, gdzie prowadzone są studia z zakresu Technologii Materiałów Budowlanych. Z myślą o absolwentach I stopnia studiów na kierunku Chemia Budowlana stworzono dedykowany szczególnie dla nich blok specjalistyczny Fizykochemia Materiałów Budowlanych. W jego ramach studenci zdobywają wiedzę z zakresu zaawansowanych technologii chemicznych i kierunków ich rozwoju, ze szczególnym ukierunkowaniem na projektowanie, wytwarzanie, badanie i stosowanie materiałów budowlanych takich jak spoiwa tradycyjne i specjalne i kompozyty z nich wytwarzane, ceramiczne materiały budowlane, materiały autoklawizowane i in. Szczególny nacisk kładziony jest na zrozumienie podstaw zjawisk zachodzących w przy okazji wspomnianych powyżej procesów i ich powiązanie z uzyskiwanymi efektami. Ważnym punktem jest też poznawanie nowoczesnych metod badań niezbędnych dla inżynierów pracujących w nowoczesnym przemyśle. Dzięki temu studenci uzyskują wiedzę i umiejętności potrzebne do praktycznego rozwiązywania stawianych przed nimi w przyszłej karierze zawodowej zadaniami inżynierskimi w zakresie technologii chemicznych i materiałowych w ogólności, a materiałów budowlanych w szczególności.

ABSOLWENT POTRAFI

absolwent studiów I stopnia kierunku Chemia Budowlana potrafi: 

 • posługiwać się poprawnie nazewnictwem związków chemicznych, 
 • opisuje poprawnie właściwości pierwiastków i podstawowych związków chemicznych, 
 • posługiwać się specjalistyczną terminologią (również w języku angielskim), 
 • wykonać obliczenia chemiczne, 
 • rozróżniać typy reakcji chemicznych i posiada umiejętności ich doboru do realizowanych procesów chemicznych, 
 • wykorzystywać wiedzę matematyczną do opisu zjawisk fizycznych, w obliczeniach chemicznych oraz technologicznych, 
 • wykorzystywać umiejętność zrozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych, 
 • posługiwać się wiedzą z zakresu chemii i fizyki dla opracowania i optymalizacji rozwiązań materiałowych, 
 • dobierać i wykorzystywać aparaturę stosowaną w przemyśle materiałów budowlanych, 
 • zorganizować miejsce pracy w laboratorium badawczym, 
 • zaplanować pomiary i eksperymenty indywidualnie i w zespole w różnej skali dla uzyskania wyników umożliwiających projektowanie prostych układów i instalacji, 
 • stworzyć stanowisko pomiarowe oraz przeprowadzić analizę danych eksperymentalnych, 
 • zaprezentować je i wyciągnąć na ich podstawie poprawne wnioski, wykorzystywać dokumentację techniczną maszyn i urządzeń, 
 • posługiwać się sprzętem komputerowym i programami komputerowymi, w tym posługiwać się zaawansowanym oprogramowaniem komputerowym stosowanym w technologii i inżynierii chemicznej, 
 • zaprojektować uzyskanie produktu zgodnie z obowiązującymi normami, 
 • interpretować i stosować zasady ochrony własności intelektualnej i prawa patentowego, 
 • przygotować i przedstawić własną opinię na zadany temat. 

ponadto absolwent studiów II stopnia potrafi: 

 • stosować zdobytą w trakcie studiów wiedze podstawową do rozwiązywania stawianych przed nim praktycznych problemów technologicznych, także wykorzystując zaawansowane oprogramowanie,
 • samodzielnie zaprojektować plan badań oraz samodzielnie pracować w laboratorium badań materiałowych,
 • po ukończeniu studiów ma umiejętności i doświadczenie w prezentowaniu posiadanej wiedzy i umiejętności oraz uzyskiwanych wyników,
 • absolwenci są gotowi do podjęcia pracy zawodowej w przemyśle chemicznym, materiałów budowlanych lub pokrewnym, na stanowiskach związanych z projektowaniem, organizacją i prowadzeniem procesów produkcyjnych, 
 • absolwenci umieją stosować odpowiednie procedury analityczne do badań materiałów w przemyśle i laboratoriach technologicznych, zaprojektować i wytworzyć wyrób o określonych parametrach użytkowych, wykorzystać wiedzę matematyczną do opisu i modelowania procesów w technologiach materiałowych.
PRAKTYKI

praktyki zawodowe trwają 4-6 tygodni w czasie letniej przerwy po szóstym semestrze studiów stacjonarnych I stopnia. Zakres praktyk obejmuje zapoznanie z: zakładowym regulaminem pracy, przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy, działami organizacji produkcji, organizacją i przebiegiem procesu technologicznego, obsługą poszczególnych agregatów produkcyjnych, pracą laboratorium zakładowego, metodami badań oraz normami. Do najważniejszych firm, z którymi współpracują wydziały prowadzące kierunek należą m.in. Grupa Azoty SA, ArcelorMittal Poland, EDF Kraków, Instytut Nafty i Gazu, Grupa LOTOS, PKN ORLEN, SGL Group – The Carbon Company, Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej „Zapel”, Ceramika Paradyż, Zakłady Magnezytowe „Ropczyce”, Huta Szkła „Pilkington Polska”, Cementownia „Ożarów”, Grupa Lafarge, Górażdże Cement; Cemex Polska, Ferrocarbo, Polskie Fabryki Porcelany „Ćmielów”, „Chodzież” i wiele innych.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

absolwenci kierunku mogą pracować: 

1) w zakresie syntezy chemicznej – przy wytwarzaniu substancji pomocniczych i modyfikujących dla obszaru technologii chemicznej i branż pokrewnych, z ukierunkowaniem na potrzeby przemysłu materiałów budowlanych;

2) w zakresie projektowania, wytwarzania i badania finalnych, przetworzonych produktów chemii budowlanej, w tym nowych materiałów jako specjaliści z zakresu projektowania, wytwarzania i badania materiałów dla budownictwa i branż pokrewnych, oraz jako specjaliści z zakresu badania materiałów i kontroli jakości.

MIEJSCA PRACY

profil przedsiębiorstw, w których absolwentki i absolwenci kierunku Chemia Budowlana mogą znaleźć zatrudnienie jest bardzo szeroki i obejmuje przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem, produkcją i konserwacją materiałów budowlanych oraz składników do ich wytwarzania:

 • firmy zajmujące się syntezą chemiczną domieszek i dodatków stosowanych w przemyśle materiałów budowlanych i branżach pokrewnych, 
 • zakłady produkcji podstawowych materiałów budowlanych (produkcja spoiw – cementu, wapna, spoiw gipsowych, ceramiki budowlanej, materiałów termoizolacyjnych, betonów, zapraw) oraz wytwórnie zestawiające wielofazowe materiały budowlane czy kompozycje do ich wytwarzania – w tym materiały zaawansowane jak kompozyty, materiały naprawcze, środki konserwujące materiałów dla ochrony przed korozją i dla ochrony środowiska,
 • biura projektowe, 
 • laboratoria badawcze i jednostki naukowe, 
 • instytuty naukowo-badawcze, 
 • działy kontroli jakości, 
 • jednostki administracji rządowej i samorządowej,
 • szkolnictwo, wyższe uczelnie, 
 • firmy konsultingowe,
 • własna działalność gospodarczą. 

znajomość zaawansowanych metod badań oraz pogłębione studia z zakresu fizykochemii materiałów budowlanych pozwalają również na pracę w ośrodkach naukowo-badawczych, zwłaszcza specjalizujących się w tematyce materiałów budowlanych. Jak wskazują prowadzone badania ponad 90% absolwentów kierunku znajduje pracę w ciągu pół roku od ukończenia studiów.


przejdź do spisu treści

Computer Science


I STOPIEŃ, S. STACJONARNE

Full-time, 1st cycle studies (BSc) are seven semesters long and finish with a presentation of a diploma dissertation (an engineering project). The graduate is awarded an Engineer degree (being an equivalent of a Bachelor of Science degree) in Computer Science.

These studies aim to provide knowledge and skills necessary to create and use broadly understood computer systems. They cover both theoretical foundations in the areas of mathematics, physics, computer science, as well as practical aspects, including design and implementation of PC and mobile systems, software development (programming in various languages), systems administration, data analysis, use of programming tools (software libraries, frameworks, and environments), including commercial applications and open-source software. Upon completion of the first-cycle studies, a student acquires knowledge at the engineering level, which is extended by the practical use of this knowledge during student internship after the sixth semester.

Computer Science studies offer students not only knowledge and technical education, but also give them the opportunity to develop their logical, constructive and assertive skills and instill in them the spirit of entrepreneurship and innovation. Thanks to the acquired knowledge and skills, graduates will have no problems finding their place in the labor market, finding employment mainly in the rapidly growing IT sector.

Course duration: 7 semesters – 3.5 years

Required limit: 10

Next qualification: Summer qualification (May-September)


przejdź do spisu treści

Cyberbezpieczeństwo


I STOPIEŃ, S. STACJONARNE

ABSOLWENT KIERUNKU POSIADA WIEDZĘ Z ZAKRESU
 • praktycznego stosowania narzędzi oraz technologii związanych z bezpieczeństwem i audytowaniem sieci teleinformatycznych w celu zabezpieczania działalności podmiotów gospodarczych i instytucji publicznych,
 • obsługi i działania aplikacji i usług elektronicznych w Internecie, sieciach lokalnych i rozległych,
 • obsługi i działania rozwiązań zabezpieczających sieci teleinformatyczne (w tym sieci bezprzewodowe),
 • projektowania inteligentnych systemów zabezpieczających,
 • zasad działania podstawowych narzędzi kryptograficznych, 
 • bezpiecznego wirtualizowania funkcji sieciowych, 
 • zarządzania systemami operacyjnymi, by były odporne na ataki,
 • wdrażania kompleksowego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 • regulacji prawnych związanych z cyberbezpieczeństwem i zapewnieniem ochrony danych osobowych, 
 • funkcjonowania krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, rozwiązań międzynarodowych w tym zakresie.
ABSOLWENT POTRAFI
 • wykorzystać nowoczesne narzędzia teleinformatyczne (biblioteki programistyczne, sprzęt sieciowy, protokoły komunikacyjne) w projektowaniu i integracji systemów bezpieczeństwa dla małych i dużych jednostek gospodarczych, podmiotów publicznych, 
 • analizować systemy teleinformatyczne pod kątem podatności na ataki,
 • zabezpieczać systemy teleinformatyczne przez atakami, 
 • dobierać rozwiązania zabezpieczające w zależności od charakteru usług i sieci (np. obsługa infrastruktur krytycznych, sieci przemysłowych, sieci korporacyjnych),
 • wdrażać system zarządzania bezpieczeństwem informacji (w tym szczególnie dokonywać szacowania ryzyka),
 • dostosować działania związane z cyberbezpieczeństwem do istniejących wymagań prawnych, w tym związanych z ochroną danych osobowych, 
 • rozumie role i obowiązki kluczowych podmiotów związanych z systemem cyberbezpieczeństwa.
PRAKTYKI

Praktyki zawodowe trwają 4 tygodnie w czasie letniej przerwy na szóstym semestrze studiów stacjonarnych. Zakres praktyk obejmuje m.in. zdobycie praktycznych umiejętności wykorzystywania różnych narzędzi do zabezpieczania i audytu sieci komputerowych. Do najważniejszych firm, z którymi współpracuje wydział należą m.in. Sabre Polska, IBM Polska, AKAMAI, Cisco, CyberusLabs, ESET, UBS.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci kierunku mogą znaleźć pracę jako:

 • integratorzy technologii, 
 • administratorzy sieci komputerowych, 
 • specjaliści ds. bezpieczeństwa, 
 • audytorzy, 
 • analitycy i konsultanci ds. cyberbezpieczeństwa, 
 • pracownicy instytucji publicznych odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo.

przejdź do spisu treści

Edukacja Techniczno-Informatyczna


I STOPIEŃ, II STOPIEŃ, S. STACJONARNE

ABSOLWENT KIERUNKU POSIADA WIEDZĘ Z ZAKRESU

Inżynierii materiałowej oraz inżynierii wytwarzania,w szczególności w zakresie: 

 • procesów wytwarzania oraz przetwarzania materiałów, 
 • kształtowania struktury i własności materiałów, 
 • przeróbki plastycznej metali, 
 • obróbki wykończeniowej, spajania, 

Cięcia i łączenia materiałów, informatyki, w szczególności w zakresie: 

 • programowania strukturalnego i obiektowego, 
 • projektowania systemów informatycznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia aplikacji internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne,
 • tworzenia interfejsów graficznych dla systemów komputerowych, 
 • projektowania, 
 • wdrażania i administrowania systemami sieciowymi, 
 • pedagogiki, 
 • psychologii, 
 • zarządzania zasobami ludzkimi w różnych gałęziach przemysłu, 
 • administracji gospodarczej oraz w sektorze szkoleń i edukacji.
ABSOLWENT POTRAFI

Absolwent studiów I stopnia potrafi: 

 • dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania rozwiązań z obszaru inżynierii materiałowej oraz potrafi zaplanować i rozwiązać proste problemy z zakresu inżynierii materiałowej z uwzględnieniem doboru właściwych materiałów, 
 • projektować procesy technologiczne z uwzględnieniem wymagań bezpieczeństwa oraz ekonomicznych, 
 • oszacować aspekty ekonomiczne przyjętych rozwiązań technicznych, 
 • ocenić przydatność rutynowych metod badania materiałów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia, 
 • przygotować opracowanie dotyczące zagadnień technicznych, 
 • stosować metody grafiki inżynierskiej, 
 • posługiwać się komputerowymi programami aplikacyjnymi i korzystać z baz danych, 
 • programować z wykorzystaniem strukturalnych i obiektowych języków programowania, zaprojektować i zaimplementować system komputerowy ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji webowych, 
 • zaprojektować i utworzyć interfejs graficzny dla systemu komputerowego, 
 • tworzyć wizualizacje i animacje z wykorzystaniem dedykowanych programów komputerowych, administrować systemami sieciowymi, potrafi zaplanować i przeprowadzić proces dydaktyczny (szkolenie) z zakresu techniki i informatyki. 

Ponadto absolwent studiów II stopnia potrafi: 

 • zaplanować proces technologiczny dla uzyskania żądanych własności materiału, 
 • zaplanować i przeprowadzić badania materiałów inżynierskich z wykorzystaniem podstawowych metod, 
 • komunikować się w zakresie problemów technicznych i informatycznych, z wykorzystaniem różnych technik, również w języku obcym, 
 • korzystać ze specjalistycznych źródeł informacji w celu opracowania problemu technicznego, wykorzystać najnowsze narzędzia w zakresie wytwarzania webowych systemów komputerowych z uwzględnieniem specyfiki systemów mobilnych, 
 • administrować systemami sieciowymi z zapewnieniem wysokopoziomowych polityk bezpieczeństwa, tworzyć wizualizacje i animacje z wykorzystaniem graficznych bibliotek 3D dla aplikacji webowych, funkcjonować w środowisku przemysłowym z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych i zarządzania zespołem, 
 • zaplanować i przeprowadzić kursy dokształcające i szkolenia specjalistyczne z obszaru techniki i informatyki.
PRAKTYKI

Praktyki zawodowe trwają 4 tygodnie w czasie letniej przerwy na 6 semestrze studiów stacjonarnych I stopnia. Student odbywa praktykę w wybranym przez siebie zakładzie/przedsiębiorstwie. Praktyki studentów mogą być realizowane w krajowych i zagranicznych zakładach/przedsiębiorstwach przemysłowych, instytucjach publicznych i niepublicznych, których charakter działań związany jest z kierunkiem odbywanych studiów. Praktyki mogą być również realizowane w jednostkach organizacyjnych AGH. Na studiach II stopnia student odbywa praktykę dyplomową związaną z realizacją pracy magisterskiej. Ponadto studenci odbywają na 3 semestrze studiów 30 godzinną praktykę psychologiczno-pedagogiczną oraz na 6 semestrze praktykę pedagogiczną (180 godzin). Do najważniejszych firm, z którymi w ramach organizacji praktyk współpracuje wydział należą m.in. ArcelorMittal Poland, KGHM Polska Miedź, CELSA GROUP, Toyota Motor Manufacturing Poland, CMC Zawiercie, a także instytuty badawcze: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Instytut Metalurgii Żelaza w Gliwicach, ABB, Silvermedia, Asseco Poland, Comarch oraz Macrologic.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci kierunku mogą pracować jako specjaliści w zakresie: 

 • inżynierii materiałowej oraz technologii wytwarzania, 
 • administratorzy systemów komputerowych, 
 • programiści, 
 • inżynierzy oprogramowania, 
 • administratorzy baz danych, 
 • webmasterzy, 
 • graficy komputerowi 
 • projektanci CAD/CAM, 

Profesjonalnie przygotowani szkoleniowcy w obszarze szkoleń z zakresu wybranych obszarów techniki jak i informatyki, program studiów spełnia wszystkie standardy kształcenia nauczycieli wyznaczone przez rozporządzenie MEN.

MIEJSCA PRACY

Przedsiębiorstwa zajmujące się procesami wytwarzania i kształtowania materiałów inżynierskich (np. odlewnie, stalownie, zakłady przeróbki plastycznej), przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem i konstruowaniem materiałów i procesów (np. laboratoria techniczne i badawcze, firmy projektowe, zakłady obróbki precyzyjnej), w działach wsparcia informatycznego i projektowania inżynierskiego w wielu branżach, np. w kontroli jakości, działach sprzedaży i zaopatrzenia, marketingu itp., ze szczególnym uwzględnieniem firm działających w obszarze wytwarzania i przetwórstwa metali, w firmach informatycznych zajmujących się projektowaniem i wdrażaniem aplikacji i systemów internetowych, w firmach działających w obszarze handlu elektronicznego i e-usług, w działach zajmujących się promocją i marketingiem firm w Internecie, instytucjach i urzędach wdrażających internetowe systemy obsługi klientów, firmach szkoleniowych i szkołach kształcących w zakresie poznanych zagadnień technicznych i informatycznych (uwzględniając również szkolnictwo publiczne). Jak wskazują wyniki badań losów zawodowych absolwentów kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna, prowadzonych przez Centrum Karier AGH, około 55% absolwentów niniejszego kierunku znajduje pracę w czasie poniżej 1 miesiąca, a 90% absolwentów znajduje pracę w ciągu 6 miesięcy. Program studiów na kierunku ETI, spełnia wszystkie standardy kształcenia nauczycieli wyznaczone przez rozporządzenie MEN.


przejdź do spisu treści

Ekologiczne Źródła Energii


I STOPIEŃ, II STOPIEŃ, S. STACJONARNE

ABSOLWENT KIERUNKU POSIADA WIEDZĘ Z ZAKRESU
 • Matematyki, fizyki, chemii, termodynamiki i mechaniki płynów niezbędną dla zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów zachodzących przy wykorzystaniu urządzeń OZE,
 • instalacji i sieci oraz urządzeń wykorzystujących ekologiczne i odnawialne źródła energii oraz o cyklu ich życia i skutkach środowiskowych ich utylizacji, 
 • technologii stosowanych w celu ograniczenia zużycia energii i ochrony środowiska, 
 • oddziaływania przemysłu energetycznego na środowisko naturalne, 
 • sposobów pozyskiwania, przesyłania, 
 • konwersji, 
 • magazynowania i użytkowania energii z wykorzystaniem urządzeń OZE, 
 • podstawowych zagadnień mechaniki, 
 • elektrotechniki, elektroniki, automatyki i sterowania.

Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu: 

procesów zachodzących w skorupie ziemskiej i atmosferze, w szczególności w kontekście pozyskiwania energii z odnawialnych i ekologicznych źródeł, nauk ścisłych, niezbędnych do prowadzenia pracy badawczej w kontekście pozyskiwania energii ekologicznej, a także jej oddziaływania na środowisko, prowadzenia prac przygotowawczych w celu eksploatacji energii ze źródeł ekologicznych i odnawialnych.

ABSOLWENT POTRAFI

Absolwent studiów I stopnia potrafi: 

 • wykorzystać poznane zasady i metody fizyki oraz odpowiednie narzędzia matematyczne do rozwiązywania typowych zadań, 
 • potrafi przeprowadzić pomiary fizyczne oraz opracować i przedstawić ich wyniki, 
 • dokonać poprawnej analizy danych dotyczących zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie, pod kątem pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, stosując podstawowe metody statystyczne oraz algorytmy i techniki informatyczne, 
 • określić założenia projektowe konieczne do wykonania lub obliczenia instalacji energetycznej oraz interpretować uzyskane wyniki, 
 • zaprojektować instalację grzewczą i grzewczo-chłodzącą wykorzystującą ekologiczne i odnawialne źródła energii, 
 • obliczyć efekt ekologiczny i ekonomiczny inwestycji opartych na ekologicznych i odnawialnych źródłach energii, 
 • stosować metody grafiki inżynierskiej, posługiwać się komputerowymi programami aplikacyjnymi w kontekście wykorzystania OZE. 

Ponadto absolwent studiów II stopnia potrafi: 

 • wykorzystać narzędzia statystyczne oraz narzędzia i techniki informatyczne do opisu i analizy danych w zakresie pozyskiwania i eksploatacji energii z ekologicznych i odnawialnych źródeł,
 • zebrać dane w celu przygotowania dokumentacji projektowej, na podstawie zebranych danych dokonać analizy systemu opartego na wykorzystaniu ekologicznych i odnawialnych źródeł energii, 
 • zastosować oprogramowanie projektowe i symulacyjne niezbędne do szacowania zasobów energii oraz projektowania instalacji.
PRAKTYKI

Praktyki zawodowe trwają 120 godzin w czasie letniej przerwy na 6 semestrze I stopnia i mają charakter indywidualny. Student sam lub z pomocą uczelnianego koordynatora praktyk zawodowych znajduje instytucję/firmę, w której zamierza odbyć praktykę. Ponadto w programie studiów przewidziane są na 4 semestrze I stopnia: „Zajęcia terenowe z energetyki konwencjonalnej i odnawialnej” oraz na 1 semestrze II stopnia „Zajęcia terenowe z EZE”. Zajęcia te składają się z dwóch części: objazdowej oraz stacjonarnej. Część o charakterze objazdowym odbywa się na terenie Polski. W trakcie jej trwania student zapoznaje się z zasadą działania instalacji energetycznych wykorzystujących paliwa odnawialne i/lub kopalne. Część o charakterze stacjonarnym odbywa się w Laboratorium Edukacyjno-Badawczym Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii AGH w Miękini. Podczas wizyty w Miękini student zapoznaje się w praktyce z urządzeniami i instalacjami OZE.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci kierunku mogą pracować jako:

 • projektanci instalacji grzewczych i energetycznych w zakresie OZE, 
 • inżynierowie w zakresie produkcji urządzeń OZE, 
 • specjaliści ds. oceny energetycznej i efektywnego zarządzania energią, 
 • konsultanci ds. problematyki OZE i ich współpracy ze źródłami konwencjonalnymi,
 • przedsiębiorcy w branży OZE, 
 • ekodoradcy, 
 • inżynierowie budowy w firmach instalacyjnych.
MIEJSCA PRACY

Przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem, produkcją i eksploatacją urządzeń OZE, zakłady związane z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, dystrybucją nośników energii i użytkowaniem energii, w tym odnawialnych źródeł energii, biura projektowe, laboratoria badawcze i jednostki naukowe, jednostki administracji rządowej i samorządowej, niezależni konsultanci w zakresie oceny efektywności energetycznej obiektów, technologii i urządzeń, własna działalność gospodarcza w zakresie problematyki związanej z projektowaniem, budową, eksploatacją i remontami urządzeń i instalacji OZE.


przejdź do spisu treści

Elektronika


I STOPIEŃ, II STOPIEŃ,  S. NIESTACJONARNE, S. STACJONARNE

ABSOLWENT KIERUNKU POSIADA WIEDZĘ Z ZAKRESU

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu: 

 • matematyki, fizyki, elektrotechniki, ekonomii, przedsiębiorczości oraz języka obcego będącej podstawą przedmiotów kierunkowych,
 • elementów elektronicznych, sensorów wielkości nieelektrycznych oraz technologii ich wytwarzania, 
 • analogowych układów elektronicznych, systemów cyfrowych (FPGA), mikroprocesorów i mikrokontrolerów jednokładnych, 
 • elektroniki wysokich częstotliwości oraz optoelektroniki,
 • technik przesyłania sygnałów w łączach kablowych, światłowodowych oraz radiowych,
 • protokołów i urządzeń sieci komputerowych, 
 • budowy i obsługi systemów operacyjnych,
 • programowania (asembler, C, C++, Java, Python, VHDL),
 • cyfrowego przetwarzania sygnałów,
 • automatyki przemysłowej,
 • systemów wbudowanych w motoryzacji, medycynie, telekomunikacji, elektroakustyce i energetyce,
 • budowy układów scalonych.

Studenci kierunku Elektronika kontynuują studia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja – specjalność Systemy Wbudowane.

Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu: 

 • testowania i niezawodności, kompatybilności elekromagnetycznej, bezpieczeństwa funkcjonalnego oraz norm budowy urządzeń elektronicznych,
 • architektur komputerów, sprzętowej akceleracji obliczeń, systemów SoC,
 • systemów operacyjnych czasu rzeczywistego, 
 • systemów łączności dla Internetu Rzeczy, 
 • •projektowania układów mieszanych analogowo-cyfrowych, także w postaci scalonej ASIC.
ABSOLWENT POTRAFI

Absolwent studiów I stopnia potrafi:

 • projektować systemy elektroniczne oparte o specjalizowane analogowe i cyfrowe układy scalone, procesory oraz układy programowalne do zastosowań: multimedialnych, przemysłowych, medycznych, motoryzacyjnych i transmisji danych,
 • korzystać z zaawansowanych narzędzi pomiarowych (generatory arbitralne, oscyloskopy, testery protokołów, analizatory widma, karty pomiarowe) i programowych w procesie budowy urządzeń elektronicznych, a także układów scalonych, 
 • projektować obwody drukowane z uwzględnieniem wymagań technologii automatycznego montażu oraz kompatybilności elektromagnetycznej,
 • implementować algorytmy i budować sterowniki urządzeń peryferyjnych dla systemów operacyjnych, także czasu rzeczywistego, 
 • wykonywać i planować pomiary i testowanie systemów elektronicznych,
 • konfigurować urządzenia i dobierać protokoły do realizacji transmisji danych w sieciach komputerowych oraz sensorowych na potrzeby Internetu Rzeczy, 
 • prowadzić projekty metodami planowymi i zwinnymi.

Ponadto absolwent studiów II stopnia potrafi:

 • projektować urządzenia z uwzględnieniem wymagań EMC, jakości usług QoS oraz bezpieczeństwa funkcjonalnego (SIL),
 • projektować systemy transmisyjne (układy antenowe, sieci światłowodowe), dobierać protokoły komunikacyjne,
 • projektować wysokosprawne układy zasilające, 
 • zaprojektować układy sensorowe,
 • potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć w zakresie systemów elektronicznych i technik transmisji danych do wytwarzania urządzeń o charakterze innowacyjnym.
PRAKTYKI

Praktyki zawodowe trwają 4 tygodnie w czasie letniej przerwy wakacyjnej po 6 semestrze studiów stacjonarnych I stopnia. Zakres praktyk obejmuje m.in. poznanie metodyk projektowania urządzeń elektronicznych, budowy oprogramowania, serwisowania urządzeń przemysłowych i transmisji danych, a także poznania procedur organizacji pracy. Do najważniejszych firm, z którymi współpracuje Wydział należą m.in.: Microsoft, Motorola Solutions, Fideltronik, COMARCH, Ericsson, Capgemini, Alleiron, Bank Pekao SA, IBM, ELSTA ELEKTRONIKA, CISCO, Energy Micro AS, QUMAK, Orange, Akamai, Nokia Solutions and Networks, Telekomunikacja Polska, Semihalf, Parasoft, EC System, AV System, Metronic AKP.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci kierunku mogą pracować jako: 

 • projektanci i konstruktorzy urządzeń elektronicznych oraz układów scalonych,
 • integratorzy systemów transmisji danych,
 • inżynierowie dozoru linii produkcyjnych,
 • inżynierowie serwisu urządzeń przemysłowych, multimedialnych, medycznych oraz systemów pokładowych pojazdów, systemów zabezpieczeń, 
 • specjaliści w zakresie wykonywania pomiarów, 
 • kierownicy projektów.
MIEJSCA PRACY
 • przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem, produkcją i eksploatacją urządzeń elektronicznych, automatyki przemysłowej, inteligentnych budynków, systemów zabezpieczeń,
 • biura projektowe, laboratoria badawcze i jednostki naukowe,
 • jednostki administracji rządowej i samorządowej,
 • własna działalność gospodarcza w zakresie projektowania, budowy, eksploatacji i serwisu urządzeń elektronicznych. Firmami zatrudniającymi absolwentów tego kierunku są m.in.: Motorola Solutions, Nokia, Comarch, Alleiron, CISCO, Nokia Solutions and Networks, Semihalf, EC System, AV System, Metronic AKP, Fideltronik, ELSTA ELEKTRONIKA.

Elektronika daje dobrą, intersującą pracę. Według badań Centrum Karier AGH, 98% absolwentów znajduje pracę do 3 miesięcy po skończeniu studiów. Połowa studentów rozpoczyna staże zawodowe już w czasie ostatniego semestru nauki, po ukończeniu praktyk zawodowych. Większość deklaruje zgodność nabytych kwalifikacji z wykonywaną pracą.


przejdź do spisu treści

Elektronika i telekomunikacja


I STOPIEŃ, II STOPIEŃ, S. NIESTACJONARNE, S. STACJONARNE

ABSOLWENT KIERUNKU POSIADA WIEDZĘ Z ZAKRESU

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu: 

 • cyfrowego przetwarzania i analizy sygnałów, systemów operacyjnych, wirtualizacji, programowania (Asembler, VHDL, C, C++, Java, Python), tworzenia aplikacji webowych i sieciowych (również dla urządzeń mobilnych),
 • symulacji i projektowania analogowych i cyfrowych układów elektronicznych, urządzeń radiowych i światłowodowych, programowania mikroprocesorów i systemów wbudowanych, pomiarów i walidacji urządzeń w rzeczywistym środowisku pracy,
 • technik przesyłania sygnałów, sieci Internet, sieci komórkowych, sieci Wi-Fi, sieci operatorskich, zasad organizacji i administracji sieci, protokołów komunikacyjnych, inżynierii ruchu, tworzenia sieci wirtualnych oraz przetwarzania w chmurze, urządzeń sieciowych (rutery, przełączniki, zapory ogniowe) oraz bezpieczeństwa danych.

Studenci kierunku Elektronika i Telekomunikacja kontynuują studia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja – specjalność Systemy Wbudowane.

Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu: 

 • testowania i niezawodności, kompatybilności elekromagnetycznej, bezpieczeństwa funkcjonalnego oraz norm budowy urządzeń elektronicznych,
 • architektur komputerów, sprzętowej akceleracji obliczeń, systemów SoC,
 • systemów operacyjnych czasu rzeczywistego, 
 • systemów łączności dla Internetu Rzeczy, 
 • projektowania układów mieszanych analogowo-cyfrowych, także w postaci scalonej ASIC.

Studenci kierunku Elektronika i Telekomunikacja kontynuują studia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja – specjalność Sieci i Usługi 

Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu: 

 • metod kodowania, kompresji i analizy jakości transmisji informacji w sieciach i systemach telekomunikacyjnych,
 • bezpieczeństwa informacji, technik kryptografii oraz wykrywania i zapobiegania zagrożeniom,
 • norm niezawodności, diagnozowania błędów, metod lokalizacji uszkodzeń i testowania elementów sieci telekomunikacyjnych,
 • multimedialnych usług interaktywnych.
ABSOLWENT POTRAFI

Absolwent studiów I stopnia potrafi:

 • projektować systemy elektroniczne oparte o specjalizowane analogowe i cyfrowe układy scalone, procesory oraz układy programowalne,
 • projektować systemy sieciowe przeznaczone do różnych kanałów transmisyjnych i rodzajów przesyłanych danych,
 • korzystać z narzędzi pomiarowych (generatory arbitralne, oscyloskopy, testery protokołów, analizatory widma, karty pomiarowe) i programowych w procesie budowy urządzeń elektronicznych i sieciowych,
 • konfigurować urządzenia (rutery, przełączniki, zapory ogniowe, sieci wirtualne) i protokoły komunikacyjne w lokalnych i rozległych sieciach teleinformatycznych,
 • przeprowadzać symulacje komputerowe układów elektronicznych oraz usług w sieciach,
 • administrować sieciami komputerowymi oraz diagnozować problemy ich działania,
 • implementować algorytmy i budować własne programy dla urządzeń mobilnych, systemów wbudowanych, tworzyć serwisy i aplikacje sieciowe, 
 • prowadzić projekty metodami planowymi i zwinnymi.

Ponadto absolwent studiów II stopnia, specjalność Systemy Wbudowane, potrafi:

 • projektować urządzenia z uwzględnieniem wymagań EMC, jakości usług QoS oraz bezpieczeństwa funkcjonalnego (SIL),
 • projektować systemy transmisyjne (układy antenowe, sieci światłowodowe), dobierać protokoły komunikacyjne,
 • projektować wysokosprawne układy zasilające, 
 • zaprojektować układy sensorowe,
 • potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć w zakresie systemów elektronicznych i technik transmisji danych do wytwarzania urządzeń o charakterze innowacyjnym.

Ponadto absolwent studiów II stopnia, specjalność Sieci i Usługi, potrafi:

 • projektować sieci teleinformatyczne z uwzględnieniem QoS oraz bezpieczeństwa,
 • projektować systemy transmisyjne, dobierać protokoły komunikacyjne,
 • potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć w zakresie technik kodowania informacji, protokołów transmisji danych oraz architektur sieci telekomunikacyjnych do projektowania i wytwarzania nowych sieci telekomunikacyjnych, zawierających rozwiązania o charakterze innowacyjnym.
PRAKTYKI

Praktyki zawodowe trwają 4 tygodnie w czasie letniej przerwy wakacyjnej po 6 semestrze studiów stacjonarnych I stopnia. Zakres praktyk obejmuje m.in. poznanie metodyk projektowania urządzeń elektronicznych, budowy oprogramowania, serwisowania urządzeń przemysłowych i transmisji danych, a także poznania procedur organizacji pracy. Do najważniejszych firm, z którymi współpracuje Wydział należą m.in.: Microsoft, Motorola Solutions, Fideltronik, COMARCH, Ericsson, Capgemini, Alleiron, Bank Pekao, IBM, ELSTA ELEKTRONIKA, CISCO, Energy Micro AS, QUMAK, Orange, Akamai, Nokia Solutions and Networks, Semihalf, Parasoft, EC System, AV System, Metronic AKP.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci kierunku mogą pracować jako: 

 • projektanci i konstruktorzy urządzeń elektronicznych oraz układów scalonych,
 • integratorzy systemów transmisji danych,
 • operatorzy sieci telekomunikacyjnych, 
 • programiści aplikacji mobilnych, sieciowych i desktopowych, 
 • inżynierowie dozoru linii produkcyjnych,
 • inżynierowie serwisu urządzeń przemysłowych, multimedialnych, medycznych oraz systemów pokładowych pojazdów, systemów zabezpieczeń 
 • specjaliści w zakresie wykonywania pomiarów 
 • kierownicy projektów
MIEJSCA PRACY
 • przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem, produkcją i eksploatacją urządzeń elektronicznych, automatyki przemysłowej, inteligentnych budynków, systemów zabezpieczeń,
 • dostawcy usług i producenci sprzętu sieciowego, firmy projektujące sieci teleinformatyczne, firmy szkoleniowe z zakresu technologii IT,
 • biura projektowe, laboratoria badawcze i jednostki naukowe,
 • własna działalność gospodarcza w zakresie projektowania, budowy, eksploatacji i serwisu urządzeń elektronicznych 
 • firmami zatrudniającymi absolwentów tego kierunku są m.in.: Motorola Solutions, Nokia, COMARCH, Capgemini, Alleiron, IBM, CISCO, QUMAK, Orange, Akamai, Nokia Solutions and Networks, Semihalf.

Ukończenie kierunku Elektronika i Telekomunikacja daje dobrą, intersującą pracę. Według badań Centrum Karier AGH 98% absolwentów tego kierunku znajduje pracę do 3 miesięcy po skończeniu studiów. Połowa studentów rozpoczyna staże zawodowe już w czasie ostatniego semestru nauki po ukończeniu praktyk zawodowych. 86% deklaruje zgodności nabytych kwalifikacji z wykonywaną pracą.


przejdź do spisu treści

Elektrotechnika


I STOPIEŃ, II STOPIEŃ, S. NIESTACJONARNE, S. STACJONARNE

ABSOLWENT KIERUNKU POSIADA WIEDZĘ Z ZAKRESU

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu: 

 • elektrotechniki, elektroenergetyki, metrologii elektrycznej i nieelektrycznej, 
 • energoelektroniki i napędu elektrycznego, 
 • techniki wysokich napięć, sieci elektrycznych, 
 • energetyki odnawialnej, maszyn elektrycznych, 
 • podstaw modelowania i komputerowych badań symulacyjnych, 
 • podstaw programowania sterowników PLC, mikroprocesorów i układów FPGA, 
 • jakości energii elektrycznej i automatyki budynkowej, elektrotermii, 
 • techniki oświetleniowej, podstaw teorii sterowania, oraz metod numerycznych. 

Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu: 

 • poszerzonych zagadnień elektroenergetyki, urządzeń, sieci i systemów elektroenergetycznych, w tym inteligentnych sieci i systemów elektroenergetycznych (Smart Grid), 
 • energoelektroniki, pomiarów technologicznych i biomedycznych oraz systemów pomiarowych, systemów inteligentnych budynków, automatyki przemysłowej i budynkowej, systemów sterowania przemysłowego, napędu elektrycznego, przemysłowych baz danych, 
 • inżynierii elektrycznej w pojazdach samochodowych, sensoryki samochodowej, systemów wbudowanych, technologii komunikacyjnych źródeł i magazynów energii oraz zarządzania energią elektryczną w pojazdach samochodowych, systemów sterowania silnikami spalinowymi, samochodów elektrycznych i hybrydowych.
ABSOLWENT POTRAFI

Absolwent studiów I stopnia potrafi:

 • analizować obwody elektryczne, energoelektroniczne, napędowe i elektromaszynowe oraz sieci i systemy elektroenergetyczne, 
 • wykorzystywać komputerowe oprogramowanie symulacyjne i projektowe,
 • zaprojektować układ bądź system złożony z podzespołów elektrycznych,
 • zaprojektować cyfrowy i analogowy system sterowania i regulacji dla układów napędowych, energoelektronicznych, automatyki budynkowej i układów zasilających,
 • zaprojektować system i prowadzić pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych.

Ponadto absolwent studiów II stopnia potrafi:

 • stosować właściwe narzędzia informatyczne i elektroniczne dla rozwiązywania problemów technicznych, 
 • interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski, 
 • planować i przeprowadzać eksperymenty z zakresu elektrotechniki, 
 • zaprojektować złożone urządzenie, obiekt, system lub proces złożony z elementów wykonawczych i pomiarowych, projektować, 
 • modelować oraz diagnozować pracę urządzeń, sieci i systemów elektroenergetycznych, programować sterowniki przemysłowe i komputery jednoukładowe, 
 • projektować zminiaturyzowane i wielokanałowe elektroniczne (analogowe i cyfrowe) elementy systemów pomiarowych, 
 • podejmować decyzję i kierować zespołami pracowniczymi.
PRAKTYKI

Praktyki zawodowe trwają 4 tygodnie w czasie letniej przerwy po 6 semestrze studiów stacjonarnych I stopnia. Zakres praktyk obejmuje zagadnienia związane z projektowaniem, testowaniem i realizacją pomiarów systemów generowania, eksploatacji i przesyłu energii elektrycznej, a także realizacji pomiarów i analizy sygnałów. Praktyka umożliwia poznanie specyfiki pracy inżyniera w środowisku zbliżonym do przyszłego miejsca pracy absolwenta, zdobycie doświadczenia poprzez realizację zadań praktycznych (pod nadzorem osoby upoważnionej), zdobycie doświadczenia w pracy zespołowej, zapoznanie się wymaganiami przyszłych pracodawców. Do najważniejszych firm, z którymi współpracuje wydział należą m.in. Centrum Badawcze ABB, Delphi Poland.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci kierunku mogą pracować jako: 

 • projektanci i inżynierowie zarządzający systemami generacji, 
 • eksploatacji i przesyłu energii elektrycznej oraz zaawansowanymi systemami pomiarowymi, programiści PLC, mikroprocesorów i układów FPGA. 

Absolwenci mogą uzyskiwać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – zarówno w ograniczonym zakresie jak i bez ograniczeń (Rozporządzenie MIiR z 11.09.2014).

MIEJSCA PRACY

Przemysł elektrotechniczny, elektroenergetyka, energetyka odnawialna i konwencjonalna, biura projektowe, ośrodki badawczo-rozwojowe, zakłady produkcyjne przemysłu samochodowego, ośrodki opracowujące i testujące oprogramowanie implementowane w systemach pomiarowych i sterujących pojazdami samochodowymi oraz w systemach wspomagających kierowcę, hutnictwo, górnictwo, zakłady produkujące unikatową aparaturę pomiarową, laboratoria badawcze o charakterze technicznym, jak też biologicznym i biomedycznym, oraz wszystkie obszary przedsiębiorczości.Jak wskazują prowadzone badania ponad 90% absolwentów kierunku znajduje pracę w ciągu pół roku od ukończenia studiów.


przejdź do spisu treści

Energetyka


I STOPIEŃ, II STOPIEŃ,S. STACJONARNE

ABSOLWENT KIERUNKU POSIADA WIEDZĘ Z ZAKRESU

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu: 

 • zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie oraz zna ogólny opis matematyczny przebiegu procesów fizycznych i chemicznych w obszarze energetyki,
 • podstawowych zagadnień fizyki i chemii, zasad termodynamiki, transportu ciepła i masy oraz praw mechaniki płynów,
 • zasad i metod pozyskiwania, przesyłania, konwersji, magazynowania i użytkowania energii, w tym z odnawialnych źródeł,
 • mechaniki i konstrukcji maszyn, zasad doboru materiałów konstrukcyjnych i eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych oraz zagadnień z zakresu elektrotechniki, elektroniki, automatyki i sterowania,
 • podstaw projektowania, grafiki inżynierskiej i programowania oraz możliwości wykorzystania programów aplikacyjnych,
 • zasad i metod pomiarów wielkości fizycznych i określania parametrów funkcjonalnych urządzeń oraz metodykę oceny energetycznej i ekonomicznej procesów,
 • zasad zrównoważonego rozwoju energetycznego, zasad i działania rynku energii i polityki energetycznej oraz ogólnych zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości,
 • podstawowych pojęć z zakresu ochrony własności przemysłowej i praw autorskich, zasad stosowania norm i przepisów prawnych.

Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu:

 • szczegółowego opisu matematycznego przebiegu procesów w obszarze energetyki
 • nowoczesnych technologii konwersji i magazynowania energii,
 • projektowania, budowy oraz doboru podstawowych maszyn, urządzeń i instalacji energetycznych,
 • opracowywania planu biznesowego i zarządzania przedsiębiorstwem oraz zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości.
ABSOLWENT POTRAFI

Absolwent studiów I stopnia potrafi:

 • rozwiązywać analitycznie i numerycznie zagadnienia techniczne opisane metodami matematycznymi,
 • wykorzystywać prawa i metody eksperymentalne w opisie i analizie przebiegu procesów fizycznych i chemicznych z wykorzystaniem praw termodynamiki, transportu ciepła i masy oraz mechaniki płynów,
 • określić typowe charakterystyki maszyn i urządzeń energetycznych, w tym sprawność i moc oraz dobrać urządzenia energetyczne w procesie projektowania instalacji i systemów energetycznych, uwzględniając ich podstawowe charakterystyki eksploatacyjne,
 • ocenić stan degradacji materiałów wykorzystywanych w energetyce oraz obliczyć emisje substancji szkodliwych do otoczenia z procesów energetycznych,
 • prowadzić analizę wpływu wybranych parametrów procesu na jego wydajność i efektywność energetyczną oraz dokonać oceny techniczno-ekonomicznej i ekologicznej procesów technologicznych z uwzględnieniem wymagań bezpieczeństwa,
 • stosować metody grafiki inżynierskiej, posługiwać się komputerowymi programami aplikacyjnymi i korzystać z baz danych, 
 • planować i prowadzić eksperymenty indywidualnie i w zespole w różnej skali dla uzyskania wyników umożliwiających projektowanie prostych układów i instalacji energetycznych,

Ponadto absolwent studiów II stopnia potrafi:

 • rozwiązywać modele matematyczne procesów energetycznych z wykorzystaniem programów obliczeniowych, także własnych,
 • projektować i dobierać podstawowe maszyny, urządzenia w energetyce,
 • kierować pracą, komunikować się z innymi oraz prezentować zaawansowane problemy techniczne z zakresu energetyki, także w obcym języku,
 • samodzielnie planować i realizować własne uczenie się, w szczególności w zakresie problematyki pozyskiwania, przetwarzania, przesyłania, magazynowania i użytkowania energii.
PRAKTYKI

Praktyki zawodowe trwają 4 tygodnie w czasie letniej przerwy na 6 semestrze studiów stacjonarnych I stopnia. Zakres praktyk obejmuje m.in. poznanie metod produkcji oraz i eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji energetycznych oraz procedur organizacji pracy.

Do najważniejszych firm, z którymi współpracuje wydział należą m.in. PGE Polska Grupa Energetyczna, TAURON Polska Energia, PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne, EDF Polska, ABB.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci I stopnia mogą pracować jako:

 • projektanci i konstruktorzy maszyn, urządzeń i instalacji energetycznych,
 • inżynierowie nadzoru i inżynierowie energetycy,
 • specjaliści ds. oceny energetycznej i efektywnego zarządzania energią,
 • konsultanci ds. problematyki energetycznej, przedsiębiorcy w branży energetycznej.

Absolwenci poszczególnych specjalności II stopnia mogą pracować jako specjaliści:

 • CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO i KLIMATYZACJA – w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji instalacji ciepłowniczych, ogrzewniczych, chłodniczych i wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz efektywnego wykorzystania energii,
 • ENERGETYKA JĄDROWA – w zakresie problemów technicznych i bezpieczeństwa w energetyce jądrowej i ochronie radiologicznej,
 • ENERGETYKA WODOROWA – w zakresie ogniw paliwowych i technologii wodorowych, akumulatorów litowych i nowoczesnych technologii,
 • MODELOWANIE KOMPUTEROWE w ENERGETYCE – w zakresie wykorzystywania metod komputerowych do modelowania procesów w energetyce,
 • SYSTEMY MAGAZYNOWANIA i KONWERSJI ENERGII DLA E-MOBILITY – w zakresie materiałów dla ogniw paliwowych, technologii wodorowych i akumulatorów litowych dla przenośnej elektroniki i pojazdów elektrycznych,
 • SYSTEMY, MASZYNY i URZĄDZENIA ENERGETYCZNE – w zakresie projektowania, konstrukcji i eksploatacji podstawowych elementów infrastruktury energetyki, w tym pozyskiwania, konwersji i wykorzystania energii,
 • URZĄDZENIA, SIECI i SYSTEMY ELEKTROENERGETYCZNE – w zakresie technologii wytwarzania, przesyłania i rozdziału energii elektrycznej,
MIEJSCA PRACY
 • przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne działające o obszarach związanych z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, magazynowaniem, dystrybucją i użytkowaniem energii, w tym zajmujące się projektowaniem, produkcją i eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych, 
 • biura projektowe, laboratoria badawcze i jednostki naukowe, uczelnie
 • jednostki administracji rządowej i samorządowej,
 • własna działalność gospodarcza, w tym jako niezależni konsultanci i eksperci w zakresie oceny efektywności energetycznej obiektów, technologii i urządzeń, racjonalnego użytkowania energii oraz oceny technicznej, ekologicznej i ekonomicznej instalacji i procesów energetycznych 
 • własna działalność gospodarcza w zakresie problematyki związanej z projektowaniem, budową, eksploatacją i remontami urządzeń i instalacji energetycznych.

Kierunek Energetyka, zgodnie z misją AGH, odpowiada na zapotrzebowanie rynku pracy i w pełni realizuje postulat służby dla polskiej gospodarki, szczególnie w sektorze energetycznym. Jak wykazują prowadzone badania większość absolwentów znajduje zatrudnienie zgodne z ukończonym kierunkiem studiów i w okresie kilku miesięcy od ich ukończenia.


Kierunki wykładane na uczelni:

automatyka i robotyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
budownictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ceramika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Niestacjonarny
edukacja techniczno-informatyczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
elektronika i telekomunikacja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
elektrotechnika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
energetyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizyka medyczna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
fizyka techniczna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
geodezja i kartografia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
geofizyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
górnictwo i geologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka i ekonometria I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka stosowana I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria akustyczna I stopnia Stacjonarny
inżynieria biomedyczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria materiałowa I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria naftowa i gazownicza I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria środowiska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kulturoznawstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
matematyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
mechanika i budowa maszyn I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
mechatronika I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
metalurgia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ochrona środowiska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
socjologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
technologia chemiczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
turystyka i rekreacja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Niestacjonarny
wirtotechnologia I stopnia Stacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Informacja o numerach telefonów
T: +48 12 617 22 22
T: +48 12 617 33 33 

Informacje dla kandydatów na studia I i II stopnia

www.kandydaci.agh.edu.pl
T: +48 12 617 49 86
T: +48 12 617 49 86
(czynny przez cały rok w godz. 9.00-15.00)
E: rekrutacja@agh.edu.pl

Informacje dla studentów

Studia stacjonarne
T: +48 12 617 32 61
E: dzn@agh.edu.pl
www.dzn.agh.edu.pl

Studia niestacjonarne
T: +48 12 617 48 95
E: dzn@agh.edu.pl

Studia podyplomowe
T: +48 12 617 32 81
E: kbrzoz@agh.edu.pl

Studia doktoranckie
T: +48 12 617 31 57
T: +48 12 617 24 49
E: mpyzik@agh.edu.pl

Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

Inżynieria naftowa i gazownicza

Absolwenci kierunku mogą pracować jako: projektanci instalacji gazowych, elementów sieci przesyłowej i dystrybucyjnej gazu ziemnego, pracownicy laboratoriów naftowych, pracownicy związani z obsługą wiertni naftowych i geotermalnych, projektanci i specjaliści z zakresu maszyn cieplnych, pracownicy organów nadzoru górniczego, pracownicy w przedsiębiorstwach zajmujących się transportem i magazynowaniem ropy naftowej i gazu ziemnego, kadra zarządzająca w spółkach gazowych i naftowych, pracownicy przedsiębiorstw prowadzących eksploatację złóż węglowodorów, pracownicy zakładów geotermalnych.

czytaj dalej

Tworzywa i technologie motoryzacyjne

Absolwent studiów I stopnia potrafi: zaprojektować i wdrożyć proces wykonania komponentów motoryzacyjnych, dobrać i przygotować odpowiednie dla danego komponentu stopy metali lub materiały kompozytowe, optymalizować proces produkcji komponentów motoryzacyjnych zgodnie z nowoczesnymi metodami zarządzania jakością i wymaganiami normatywnymi, praktycznie zastosować różne technologie, w tym specjalne metody wytwarzania elementów dla motoryzacji i innych branż produkcji wielkoseryjnej

czytaj dalej

Ceramika - studia I i II stopnia w Krakowie

Studia na kierunku Ceramika przygotowują absolwentów do pracy we wszystkich branżach szeroko pojętego przemysłu ceramicznego i chemicznego, ale także w branży artystycznej o profilu projektowym, w firmach reklamowych zajmujących się wizualizacją i reklamą produktów, w zakładach zajmujących się konserwacją i rewitalizacją zabytków.

czytaj dalej

Nanoinżynieria materiałów

Absolwenci kierunku Nanoinżynieria Materiałów oprócz ogólnej wiedzy inżynierskiej uzyskują kompleksową wiedzę z zakresu fizyko-chemicznych podstaw nanotechnologii, modelowania numerycznego zjawisk zachodzących w nanoskali oraz procesów związanych z wytwarzaniem nanomateriałów czy materiałów funkcjonalnych, jak i badaniem ich własności.

czytaj dalej

Powiązane artykuły

DZIEŃ OTWARTY AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ AGH

63 kierunki studiów

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane