Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Rok założenia: 1951 | Rektor: st. bryg. mgr inż. Maciej Zdęga

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu jest dwuletnim policealnym studium zawodowym. Nauka odbywa się w systemie stacjonarnym (skoszarowanym) dla absolwentów szkół średnich oraz zaocznym- dla strażaków PSP i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Słuchacze systemu stacjonarnego są strażakami w służbie kandydackiej. W ramach odbywania tej służby otrzymują pełne umundurowanie, wyżywienie, zakwaterowanie oraz świadczenie finansowe. Absolwenci uzyskują tytuł technika pożarnictwa i stopień młodszego aspiranta.           

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu ( także dziewczęta) muszą spełniać określone warunki zdrowotne oraz muszą zdać egzamin sprawnościowy i z zakresu fizyki i chemii.

Szkoła jest nowoczesną placówką dydaktyczną wyposażoną w wysokiej klasy sprzęt i urządzenia wspomagające proces nauczania. Praktyczna nauka zawodu odbywa się na szkolnym poligonie pożarniczym, w wybranych jednostkach ratowniczo- gaśniczych na terenie miasta Poznania oraz całego kraju. Słuchacze mogą rozwijać swoje pasje w ramach wielu kół zainteresowań oraz klubu płetwonurkowego.

Nauka w Szkole kończy się egzaminem państwowym potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Po ukończeniu Szkoły absolwenci kierowani są do służby w jednostkach organizacyjnych PSP na terenie całego kraju.  

Szkoła prowadzi również liczne kursy specjalistyczne i szkolenia doskonalące, jak np:

  • kwalifikacyjne strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej PSP,
  • szkolenia uzupełniające strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej,
  • szkolenia z zakresu ratownictwa medycznego,
  • kursy z zakresu ratownictwa chemicznego i ekologicznego,
  • kursy z zakresu dochodzeń popożarowych,
  • szkolenia dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej w zakładach pracy.           

Szkoła jest miejscem spotkań ekspertów i specjalistów z całego świata. Cyklicznie organizowane są tu międzynarodowe konferencje, warsztaty, sympozja, między innymi z zakresu dochodzenia przyczyn powstawania pożarów. 

Zawody na uczelni:

technik pożarnictwa

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Wydział Poligonu Szkolnego Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Organizacja stanowisk na szkolnym poligonie pożarniczym trwa od 2003 r. Obecnie cały obszar poligonu to 111657,00 m2 i większość praktycznych zajęć dydaktycznych odbywa się na jego terenie w oparciu o sukcesywnie powstające kolejne stanowiska poligonowe. Na poligonie organizowane są również ćwiczenia w ramach współpracy Szkoły z innymi podmiotami ratowniczymi.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane