Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Centrum Edukacji Renoma

Centrum Edukacji Renoma


przejdź do spisu treści

Centrum Edukacji RENOMA to szkoła dopasowana do potrzeb każdego. W naszej ofercie znajduje się szeroka gama kierunków kształcenia. W Renomie można uzupełnić wykształcenie w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych lub zdobyć zupełnie nowy zawód w Szkole Policealnej zupełnie za darmo.

Okres kształcenia jest zależny od jego kierunku – od września 2019 r. trwa cztery lata w przypadku Liceum Ogólnokształcącego, natomiast w Szkole Policealnej – od roku do dwóch lat. W trakcie trwania nauki organizowany jest egzamin zawodowy, który umożliwia zdobycie tytułu technika. Nasza kadra pedagogiczna to specjaliści – czynni zawodowo nauczyciele i praktycy, co daje gwarancję rzetelnej nauki zawodu.

Połowa zajęć to zajęcia praktyczne prowadzone w specjalnie przygotowanych do tego pracowniach lub szpitalach, gabinetach masażu i przedszkolach. Zajęcia odbywają się w ścisłym centrum miasta, a sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 18, w soboty od 9 do 13. Nasza załoga chętnie udzieli większej ilości informacji telefonicznie lub osobiście.


Szkoła policealna


Florysta

Absolwent kierunku florystyka potrafi wykonywać kompozycje roślinne i syntetyczne oraz dobierać do nich materiały; pielęgnować rośliny oraz stylizować wnętrza takie jak: hotele, kościoły, biura, mieszkania. Mimo że sztuka florystyki pamięta starożytność, to dopiero w ostatnich latach dziedzina ta zaczęła się bardzo dynamicznie rozwijać. Na rynku pracy wzrosło zapotrzebowanie na florystów w kwiaciarniach, lecz także na dekoratorów wnętrz, architektów ogrodu.

Jedynie w Centrum Edukacji RENOMA jest możliwość ukończenia specjalizacji (w formie kursu) wedding plannera! Absolwenci są przygotowani do otwarcia własnej działalności gospodarczej!

Przedmioty realizowane w ramach nauczania: postawy przedsiębiorczości, materiałoznawstwo roślinne, materiałoznawstwo nieroślinne, kulturowe podstawy florystyki, środki wyrazu twórczego, kompozycje florystyczne, przedsiębiorstwo florystyczne, język obcy we florystyce, wykonywanie kompozycji florystycznych. Program specjalizacji: kompleksowa obsługa klienta, komunikacja interpersonalna, podstawy psychologii i socjologii, trendy w organizacji ślubów i wesel, regionalne tradycje ślubne, trendy w modzie ślubnej, stylizacja uczestników, animacja weselna.

Nauka na tym kierunku trwa rok (dwa semestry) w systemie zaocznym i kończy się egzaminem państwowym z kwalifikacji OGR.01. Wykonywanie kompozycji florystycznych (do września 2019: RL.26 – Wykonywanie kompozycji florystycznych). Zajęcia odbywają się w do drugi weekend

Zapisz się

Opiekunka dziecięca

Do zakresu wiedzy i umiejętności opiekunki dziecięcej należą organizowanie czasu dziecka poprzez naukę i zabawę. Opiekunka dziecięca zna i stosuje zasady żywienia niemowląt i dzieci w wieku przedszkolnym; nie są jej również obce zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Opiekunka dziecięca może sprawować opiekę nad dziećmi zdrowymi, chorymi i niepełnosprawnymi, zna również zasady pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia. Absolwenci są przygotowani do otwarcia własnej działalności gospodarczej!

Perspektywy zatrudnienia: żłobki, przedszkola, hospicja i dziecięce oddziały szpitalne, bawialnie, środowisko domowe dziecka. Przedmioty realizowane w ramach nauczania: podstawy przedsiębiorczości, zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy, zarys psychologii, pedagogiki i socjologii w ochronie zdrowia, działalność gospodarcza w ochronie zdrowia, język obcy zawodowy w opiece nad dzieckiem, język migowy, teoretyczne podstawy pielęgnowania i wychowania dziecka, pielęgnacja i wychowanie dziecka, opieka nad dzieckiem, komputerowe wspomaganie pracy opiekunki dziecięcej.

Nauka na tym kierunku trwa dwa lata (cztery semestry) w systemie zaocznym i kończy się egzaminem państwowym z kwalifikacji SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka (nazwa kwalifikacji do września 2019: MS.11 – Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka). Zajęcia odbywają się w co drugi weekend.

Zapisz się

Technik administracji

Technik administracji prowadzi korespondencję, tworzy pisma urzędowe, obsługuje systemy informatyczne oraz urządzenia techniki biurowej. Do zakresu jego obowiązków należy również koordynowanie pracy jednostki organizacyjnej, sporządzanie protokołów, kontrola akt spraw i dokumentów, prowadzenie postępowań administracyjnych. Technik administracji zna i stosuje obowiązujące przepisy prawa, umie je zinterpretować; potrafi przygotować umowy, regulaminy, instrukcje i decyzje. Absolwenci są przygotowani do otwarcia własnej działalności gospodarczej.

Perspektywy zatrudnienia: urząd miasta, urząd marszałkowski i wojewódzki, urząd skarbowy, sąd, bank, biura. Przedmioty realizowane w ramach nauczania: podstawy przedsiębiorczości, język obcy w administracji, działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej, podstawy prawa cywilnego, podstawy prawa pracy, podstawy prawa administracyjnego, podstawy finansów publicznych, wykonywanie pracy biurowej, postępowanie w administracji.

Nauka na tym kierunku trwa dwa lata (cztery semestry) w systemie zaocznym i kończy się egzaminem państwowym z kwalifikacji EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracyjnych (do września 2019: AU.68 – Obsługa klienta w jednostkach administracji). Zajęcia odbywają się w co drugi weekend.

Zapisz się

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Do zadań technika BHP w szczególności należy bieżąca analiza systemów BHP w całym zakładzie pracy, przygotowywanie analiz dotyczących występujących zagrożeń w środowisku pracy oraz propozycje ich usunięcia. Absolwent kierunku prowadzi szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników, prowadzi rejestr wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz konsekwentnie odsuwa od pracy osoby, dla których praca na danym stanowisku jest wzbroniona. Absolwenci kierunku znajdują stałe zatrudnienie w każdej firmie, która zatrudnia co najmniej stu pracowników oraz dostają zlecenia wykonania działań BHP w mniejszych firmach. Absolwenci są przygotowani do otwarcia własnej działalności gospodarczej.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. od 1 lipca 2013 r. wszyscy pracownicy służb BHP mają obowiązek uzupełnić swoje kwalifikacje do co najmniej do tytułu technika bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przedmioty realizowane w ramach nauczania: podstawy przedsiębiorczości, podstawy prawa pracy, techniczne bezpieczeństwo pracy, ergonomia w procesie pracy, zagrożenia w środowisku pracy, język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy, ocena ryzyka zawodowego, ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Nauka na tym kierunku trwa półtora roku (trzy semestry) w systemie zaocznym i kończy się egzaminem państwowym z kwalifikacji BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy (nazwa kwalifikacji do września 2019: MS.12 – Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy). Zajęcia odbywają się w co drugi weekend.

Zapisz się

Technik usług kosmetycznych

Coraz więcej ludzi przywiązuje wagę do swojego wyglądu i kreowania wizerunku. Technik usług kosmetycznych potrafi spełnić wymagania nawet najbardziej wymagającego klienta. Absolwent tego kierunku potrafi dobrać działania pielęgnacyjne do każdego typu skóry, przeprowadzić kompletną kurację: pielęgnacyjną, leczniczą lub upiększającą. Domeną działań technika usług kosmetycznych jest jednak kosmetyka upiększająca – wizaż, manicure, pedicure, depilacja. Absolwenci są przygotowani do otwarcia własnej działalności gospodarczej.

Perspektywy zatrudnienia: gabinety kosmetyczne, spa, wellness, gabinety odnowy biologicznej, firmy produkujące kosmetyki. Przedmioty realizowane w ramach nauczania: podstawy przedsiębiorczości, działalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznym, język obcy w kosmetyce, podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce, kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca twarzy, szyi i dekoltu, kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni, stóp i ciała, zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, szyi i dekoltu, zabiegi pielęgnacyjne i upiększającej dłoni, stóp i ciała.

Nauka na tym kierunku trwa dwa lata (cztery semestry) w systemie zaocznym lub dziennym 3 dni w tygodniu i kończy się egzaminem państwowym z kwalifikacji FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych (do września 2019: AU.61 – Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy — po pierwszym roku oraz AU.62 – Wykonywanie zabiegów kosmetycznych dłoni, ciała i stóp — po drugim roku). Zajęcia odbywają się w formie zaocznej (co w drugi weekend) oraz dziennej (trzy dni w tygodniu).


Medyczna szkoła policealna


Asystentka stomatologiczna

Absolwent kierunku pomaga lekarzowi dentyście w działalności leczniczej jak i organizacyjnej: jest odpowiedzialny za odpowiednie przygotowanie narzędzi, materiałów i leków, dba o higienę gabinetu zarówno przed, jak i po zabiegu oraz sporządza dokumentację medyczną. Asystentka stomatologiczna odpowiedzialna jest również za kontakt z klientem, dlatego powinna to być osoba życzliwa i komunikatywna.

Perspektywy zatrudnienia: publiczne i prywatne gabinety dentystyczne, poradnie i kliniki dentystyczne. Przedmioty realizowane w ramach nauczania: podstawy przedsiębiorczości, podstawy działalności gospodarczej w ochronie zdrowia, komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia, zarys anatomii, patofizjologii i pierwsza pomoc, działalność zawodowa asystentki stomatologicznej, język obcy w stomatologii, język migowy, asystowanie lekarzowi dentyście, prowadzenie dokumentacji medycznej i finansowej, komunikacja w gabinecie stomatologicznym.

Nauka na tym kierunku trwa rok (dwa semestry) w systemie stacjonarnym i kończy się egzaminem państwowym z kwalifikacji MED.01. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy (do września 2019: MS.14 – Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy). Zajęcia odbywają się przez trzy dni w tygodniu: piątki popołudniu, soboty i niedziele.

Zapisz się

Higienistka stomatologiczna

Absolwent kierunku, pod nadzorem lekarza stomatologa, wykonuje zabiegi profilaktyczno-lecznicze i rehabilitacyjne, wstępne badania diagnostyczne, a także piaskowanie, skaling, polerowanie, lakowanie i lakierowanie zębów, impregnacje zębów mlecznych u dzieci. Może prowadzić także własną działalność gospodarczą, współpracując z wieloma gabinetami stomatologicznymi.

Perspektywy zatrudnienia: publiczne i prywatne gabinety dentystyczne, poradnie i kliniki dentystyczne, gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach. Przedmioty realizowane w ramach nauczania: podstawy przedsiębiorczości, działalność gospodarcza w ochronie zdrowia, bezpieczeństwo i higiena pracy, stany zagrożenia życia i zdrowia, język migowy, język obcy w stomatologii, komunikacja personalna i społeczna, propedeutyka stomatologiczna, anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia, edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce stomatologicznej, komputerowe wspomaganie działalności w służbie zdrowia, zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym, działalność profilaktyczno-lecznicza higienistki stomatologicznej.

Nauka na tym kierunku trwa dwa lata (cztery semestry) w systemie stacjonarnym i kończy się egzaminem państwowym z kwalifikacji MED.01. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy (do września 2019: MS.13 – Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia). Zajęcia odbywają się przez trzy dni w tygodniu: np. piątki popołudniu, soboty i niedziele.

Zapisz się

Opiekun medyczny

Absolwent kierunku potrafi rozpoznać potrzeby osób potrzebujących pomocy – osób starszych, niepełnosprawnych, oraz tych, którzy niezależnie od wieku, ulegli poważnym wypadkom. Opiekun medyczny wspiera ich codzienną egzystencje, pozwala to na godne życie mimo dysfunkcji. Empatia i chęć pomocy to filary pracy w tym zawodzie. Podczas nauki rozwinięte zostaną zarówno umiejętności personalne: psychologia, socjologia i komunikacja społeczna; oraz praktyczne, takie jak czynności pielęgnacyjne, opieka nad osobą niesamodzielną i zabiegi higieniczne.

Jedynie w Centrum Edukacji RENOMA jest możliwość nauki na kierunku OPIEKUN MEDYCZNY z modułem języka niemieckiego!

Perspektywy zatrudnienia: domy pomocy społecznej, hospicja, szpitale, domy spokojnej starości, sanatoria, opieka domowa. Przedmioty realizowane w ramach nauczania: podstawy przedsiębiorczości, opieka nad osobą chorą i niesamodzielną, zdrowie publiczne, zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy, zarys psychologii i socjologii, działalność gospodarcza w ochronie zdrowia, język migowy, język obcy zawodowy w ochronie zdrowia – język niemiecki, komputerowe wspomagania działalności w ochronie zdrowia, zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze – pracownia, działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną.

Nauka na tym kierunku trwa rok (dwa semestry) w systemie zaocznym i kończy się egzaminem państwowym z kwalifikacji MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej (do września 2019: MS.04 – Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej). Zajęcia odbywają się w co drugi weekend.

Zapisz się

Technik masażysta

Absolwent tego kierunku potrafi dokonać czynności rehabilitacyjnych w zakresie masażu. Ponadto zna techniki – coraz bardziej popularnego – masażu relaksacyjnego, oraz leczniczego; wspiera proces rehabilitacyjny osób po wypadkach, urazach i kontuzjach. Zna techniki masażu klasycznego, sportowego, orientalnego, kamieniami.

Perspektywy zatrudnienia: gabinety masażu, ośrodki rehabilitacyjne, szpitale, siłownie, kluby fitness, sanatoria, SPA. Przedmioty realizowane w ramach nauczania: podstawy przedsiębiorczości, organizacja i działalność gospodarcza w ochronie zdrowia, język obcy w ochronie zdrowia, podstawy psychologii i socjologii w ochronie zdrowia, pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia, język migowy, komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia, teoretyczne podstawy masażu, anatomia z fizjologią, zarys fizjoterapii, zagadnienia kliniczne w masażu, masaż, fizjoterapia, anatomia topograficzna.

Nauka na tym kierunku trwa dwa lata (cztery semestry) w systemie stacjonarnym i kończy się egzaminem państwowym z kwalifikacji MED.10. Świadczenie usług w zakresie masażu (do września 2019: MS.01 – Świadczenie usług w zakresie masażu). Zajęcia odbywają się przez trzy dni w tygodniu, piątki popołudniu, soboty i niedziele.

Zapisz się

Terapeuta zajęciowy

Absolwent kierunku prowadzi działania terapeutyczne przeciwdziałające utrzymywania się przewlekłego stanu chorobowego, zapobiega trwałemu kalectwu poprzez rehabilitację i inne formy aktywizacji. Terapeuta zajęciowy potrafi komunikować się z pacjentami, nawiązywać z nimi więź, otaczać ich opieką i wsparciem; umie motywować osoby niepełnosprawne do udziału w leczeniu, rehabilitacji i terapii – zarówno indywidualnej jak i grupowej. Absolwent kierunku organizuje warsztaty terapii zajęciowej, potrafi stworzyć stanowisko do pracy zgodnie z zasadami ergonomii i stosuje zasady BHP.

Perspektywy zatrudnienia: dom pomocy społecznej, hospicjum, szkoły specjalne, przedszkola integracyjne, zakłady opiekuńczo – lecznicze, kluby seniora, dzienne domy pomocy. Przedmioty realizowane w ramach nauczania: podstawy przedsiębiorczości, działalność gospodarcza w ochronie zdrowia, język obcy zawodowy, podstawy psychologii i pedagogiki, zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy, język migowy, podstawy terapii zajęciowej, planowanie i organizowanie terapii zajęciowej, prowadzenie terapii zajęciowej, komputerowe wspomaganie działalności terapeuty zajęciowego.

Nauka na tym kierunku trwa dwa lata (cztery semestry) w systemie stacjonarnym i kończy się egzaminem państwowym z kwalifikacji MED.13. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej (do września 2019: MS.09 – Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej). Zajęcia odbywają się przez trzy dni w tygodniu, piątki popołudniu, soboty i niedziele.

Zapisz sięKursy i szkolenia


Diagnostyka i terapia schorzeń stawu kolanowego

Szkolenie jest kierowane do fizjoterapeutów, masażystów oraz lekarzy – zarówno absolwentów jak i studentów tych kierunków. Cel kursu: Nabycie umiejętności diagnostyki i różnicowania zaburzeń oraz samodzielnego planowania i realizacji terapii schorzeń stawu kolanowego.

PROGRAM SZKOLENIA

Dzień 1:
staw kolanowy – budowa anatomiczna oraz biomechanika; wywiad z pacjentem – ważny element diagnostyki zaburzeń stawu kolanowego.

Część praktyczna 1: anatomia palpacyjna; analiza i interpretacja postawy ciała; badanie zakresu ruchu i siły mięśniowej; ocena struktur stawu (testy) : więzadła, troczki, łąkotki, mięśnie, komponenty kostne stawu kolanowego; interpretacja wyników badania; charakterystyka wybranych patologii stawu kolanowego ( patrz pkt 5. programu); badania obrazowe i ich wpływ na wynik badania fizjoterapeutycznego; diagnostyka różnicowa;

Dzień 2 — część praktyczna 2:
diagnostyka funkcjonalna, planowanie i realizacja fizjoterapii (mobilizacje stawowe, terapia manualna, terapia tkn. miękkich, masaż głęboki, taping, ćwiczenia z instruktorem, autoterapia, dobieranie fizykoterapii) w schorzeniach: uszkodzenie łąkotek, uszkodzenia więzadeł (ACL, MCL), kolano „skoczka”, kolano „biegacza”, zespół przyparcia bocznego rzepki, choroba Osgood-Schlattera, zwichnięcia stawu rzepkowo-udowego, zwyrodnienia stawu kolanowego, fabella, stan zapalny.

ZAGADNIENIA KURSU: diagnostyka i terapia schorzeń stawu kolanowego, budowa stawu kolanowego, badanie, wywiad, badanie funkcjonalne: stawu rzepkowo-udowego, stawu kolanowego, mięśni stawu kolanowego, łąkotek, ocena stanu więzadeł, różnicowanie dolegliwości kolana z innymi zaburzeniami, badania obrazowe i ich wpływ na wynik badania fizjoterapeutycznego, interpretacja wyników badania:, uszkodzenia łąkotek i więzadeł, kolano skoczka, kolano biegacza, zespół przyparcia bocznego rzepki, choroba Osgood-Schlattera, zwichnięcia stawu rzepkowo-udowego, zwyrodnienia stawu kolanowego, fabella, stan zapalny, planowanie postępowania fizjoterapeutycznego w omówionych jednostkach chorobowych, zabiegi fizykalne, terapia manualna, ćwiczenia z instruktorem i autoterapia, taping, aktywność ruchowa i sportowa.

Zapisz się

Masaż i terapia odcinka lędźwiowego

Szkolenie skierowane jest do lekarzy, Masażystów oraz Fizjoterapeutów – tych w trakcie nauki, jak i wykonujących zawód. Szkolenie prowadzi p. Ania Słowik – absolwentka AWF na kierunku Fizjoterapii. Pani Ania ukończyła dodatkowo mnóstwo szkoleń z zakresu m.in. Masażu Tkanek Głębokich, Terapii Wisceralnej, Terapii Manualnej, Terapii N.A.P. oraz Diagnostyki kończyny górnej. Na co dzień pracuje jako Fizjoterapeuta, jest szkoleniowcem oraz wykładowcą w Centrum Edukacji Renoma na kierunku Technik Masażysta.

Program szkolenia:

 • Badanie odcinka lędźwiowo-krzyżowego, stawu biodrowego, miednicy: a) badanie palpacyjne; b) testy globalne, testy ruchomości.
 • Diagnostyka różnicowa.
 • Przeciwskazania do terapii odcinka lędźwiowo- krzyżowego. Czerwone flagi.
 • Powiązanie mięśni, powięzi, nerwów i naczyń.
 • Stan ostry – możliwości terapii: a) opracowanie przepony, b) opracowanie jamy brzusznej, otrzewnej, c) opracowanie mięśnia lędźwiowego większego, d) powięź piersiowo- lędźwiowa- badanie i terapia, e) drenaż odcinka lędźwiowego.
 • Stan przewlekły – możliwości terapii w wybranych jednostkach chorobowych m. in.: rwa kulszowa, lumbago, zespół Baastrupa, ZZSK
 • Elementy Terapii Manualnej, Masażu Tkanek Głębokich, Kinesiotapingu, Masażu punktów akupresurowych w dolegliwościach odcinka lędźwiowo- krzyżowego.
 • Układ pokarmowy a dolegliwości bólowe odcinka lędźwiowego
 • Depresja – powiązanie z bólem odcinka lędźwiowego
 • Niestabilność odcinka lędźwiowego.

Zapisz się

Masaż i terapia w napięciowych bólach głowy

Szkolenie skierowane jest do lekarzy, Masażystów oraz Fizjoterapeutów – tych w trakcie nauki, jak i wykonujących zawód. Szkolenie prowadzi p. Ania Słowik – absolwentka AWF na kierunku Fizjoterapii. Pani Ania ukończyła dodatkowo mnóstwo szkoleń z zakresu m.in. Masażu Tkanek Głębokich, Terapii Wisceralnej, Terapii Manualnej, Terapii N.A.P. oraz Diagnostyki kończyny górnej. Na co dzień pracuje jako Fizjoterapeuta, jest szkoleniowcem oraz wykładowcą w Centrum Edukacji Renoma na kierunku Technik Masażysta.

Program szkolenia:

 • Pojęcie bólu.
 • Przyczyny i podział bólów głowy.
 • Diagnostyka różnicowa bólów głowy.
 • Napięciowe bóle głowy.

Przyczyny i terapia napięciowych bólów głowy, m.in.: a) m. żwacz, b) m. skroniowy, c) m. dwubrzuścowy, d) mm. podpotyliczne, e) m. czworoboczny grzbietu, f) m. mostkowo-obojczykowo-sutkowy, g) m. płatowaty głowy, h) m. dźwigacz wargi górnej, i) m. dźwigacz łopatki.

Wzorce bólowe pochodzące z aktywacji punktów spustowych.

Terapia punktów spustowych w napięciowych bólach głowy.

Terapia manualna w napięciowych bólach głowy – wybrane techniki.

Masaż punktów akupresurowych.

Poizometryczna relaksacja mięśni.

Migrena: a) klasyfikacja i diagnostyka migreny, b) leczenie i profilaktyka.

Klasterowy ból głowy.

Neuralgia nerwu trójdzielnego.

Zapisz się

Masaż tkanek głębokich

Centrum Edukacji Renoma zaprasza na Kurs Masażu Tkanek Głębokich. Kurs skierowany jest do lekarzy, Masażystów oraz Fizjoterapeutów – tych w trakcie nauki, jak i wykonujących zawód.

Masaż tkanek głębokich to forma terapii manualnej, której celem jest likwidowanie napięć w obrębie tkanki miękkiej i powięzi. Obecnie uznawany jest za najlepszą i najbardziej efektywną formę masażu leczniczego. Polega na umiejętnym wykorzystaniu szeregu technik w celu usunięcia napięć i dysfunkcji układu mięśniowo-powięziowego w sposób bardzo łagodny i bezpieczny dla pacjenta, który poddawany zabiegom masażu tkanek głębokich nie jest tylko biernym odbiorcą, ale aktywnie uczestniczy w terapii poprzez wykonywanie odpowiednich ruchów i czynności, zwiększając tym samym rozluźnienie tkanek.

PLAN SZKOLENIA:

MODUŁ 1

Dzień I: Masaż tkanek głębokich – teoria; Zasady wykonywania Masażu Tkanek Głębokich; Dobór ergonomicznych pozycji – praca z własnym ciałem; Poznanie technik i narzędzi pracy; Anatomia palpacyjna; Praca terapeutyczna: m. prostownik grzbietu, przepona, m. biodrowo- lędźwiowy, m. czworoboczny- lędźwi, m. piersiowy większy, m. piersiowy mniejszy, m. podgrzebieniowy, m. obły mniejszy, m. obły większy, m. nadgrzebieniowy, m. dwugłowy ramienia, m. trójgłowy ramienia

Dzień II: Anatomia palpacyjna kończyny dolnej; Praca terapeutyczna: m. piszczelowy przedni, mm. strzałkowe, rozcięgno podeszwowe, skręcenia inwersyjne/ ewersyjne, m. trójgłowy łydki, pasmo biodrowo- piszczelowe, kolano biegacza, m. naprężacz powięzi szerokiej uda, m. kulszowo-goleniowe (dwugłowy, półścięgnisty, półbłoniasty), m. gruszkowaty (pseudo rwa kulszowa), m. przywodziciele stawu biodrowego cieśń kanału nadgarstka, łokieć tenisisty, łokieć golfisty, mm. pochyłe, m. czworoboczny

MODUŁ 2

Dzień I: „pseudo rwa udowa”, m. grzebieniowy, m. czworogłowy, kolano skoczka, powłoki brzuszne, rozluźnienie mięśniowo-powięziowe biodra, więzadło krezki, stawy skroniowo-żuchwowe, mm. żwacze, mm. skroniowe, mm. dwubrzuścowe, troczek prostowników stopy, nauralgia Mortona, nauralgia Baxtera, odblokowanie ruchomości stawu kolanowego

Dzień II: powięź piersiowo-szyjna, praca z blizną, m. naramienny, kaletka podbarkowa, kaletka krucza, MOS, m. długi szyi, mm. podpotyliczne, m. podobojczykowy, m. dźwigacz łopatki, masaż tkanek głębokich w skoliozach, najszerszy grzbietu, mm. równoległoboczne, powięź piersiowo-lędźwiowa, poprawa rotacji tułowia.

Zapisz się

Taping rehabilitacyjny

Taping, inaczej zwany plastrowaniem, to jedna z najnowocześniejszych metod leczenia kontuzji i urazów. Do jego wykonania używa się taśm elastycznych i nieelastycznych. Plastry elastyczne przyczyniają się do złagodzenia bólu, usunięcia obrzęku oraz polepszenia pracy mięśni i stawów. Z kolei plastrów nieelastycznych używa się aby odciążyć kontuzjowane miejsce, poprzez ograniczenie ruchomości stawu.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Wprowadzenie do metody Tapingu: historia, właściwości tapingu, możliwości zastosowania.
 • Wpływ Tapingu na poszczególne tkanki i układy.
 • Wskazania i p/wskazania do stosowania plastrów.
 • Formy aplikacji: mięśniowa, więzadłowa, korekcyjna, limfatyczna.

Aplikacja mięśniowa na: m. czworoboczny, m. naramienny, m. dwugłowy ramienia, m. trójgłowy ramienia, m. podłopatkowy, m. dźwigacz łopatki, m. MOS, m. czworogłowy uda, mm. kulszowo-goleniowe, m. naprężacz powięzi szerokiej, m. gruszkowaty, m. trójgłowy łydki, m. piszczelowy przedni, m. piersiowy większy, m. piersiowy mniejszy, m. prosty brzucha, m. skośny zewnętrzny, m. skośny wewnętrzny, m. przywodziciel wielki uda, m. najszerszy grzbietu, m. równoległoboczny, przepona.

Aplikacje na więzadła i ścięgna, np.: więzadła poboczne kolana, więzadło rzepki, ścięgno Achillesa, więzadła stawu skokowego, więzadła kręgosłupa, więzadła nadgarstka, więzadła stawów międzypaliczkowych, staw barkowo- obojczykowy.

Aplikacje w wybranych schorzeniach m. in: bóle odcinka szyjnego kręgosłupa, bóle odcinka lędźwiowego, złamanie żeber, ograniczona rotacja zewnętrzna ramienia, rwa kulszowa, łokieć tenisisty, łokieć golfisty, stożek rotatorów, cieśń nadgarstka, zapalenie rozcięgna podeszwowego, uszkodzenie nerwu twarzowego, aplikacja na bliznę po cesarskim cięciu, syndrom pasma biodrowo-piszczelowego, problemy stawu skroniowo- żuchwowego, ostroga piętowa.

Wybrane aplikacje limfatyczne: np. po mastektomii, po operacji stawu biodrowego, stawu kolanowego, po skręceniu stawu skokowego.

Wybrane aplikacje korekcyjne: skolioza, plecy okrągłe, kolana szpotawe, koślawe, nieprawidłowe ustawienie stóp, głowa ustawiona w protrakcji, wysunięte barki, haluksy.

Zapisz się

Masaż bańką chińską i gorącymi kamieniami

Centrum Edukacji Renoma zaprasza na 14-godzinne szkolenie z Masażu bańką chińską i gorącymi kamieniami, które odbędzie się dnia 3 sierpnia 2019 roku. Masaż ma szerokie zastosowanie w fizjoterapii. Jak potwierdzają specjaliści, masaż w sposób nieinwazyjny jest w stanie pozytywnie wpłynąć na stan zdrowia, niwelując dolegliwości bólowe, usprawniając naturalne procesy, czy redukując napięcie nie tylko mięśniowe, ale też psychiczne. Używając do masażu przyborów takich jak kamienie, świeca czy popularne bańki chińskie możemy dodatkowo poszerzyć wachlarz możliwości i ukierunkować działanie zabiegu na konkretną dolegliwość.

Masaż bańką chińską – wykorzystuje metodę próżniowego zasysania skóry i znajdujących się pod nią tkanek. Szczególnie polecany jako metoda antycellulitowa, poprawiająca ukrwienie. Już kilka zabiegów może przynieść korzystny efekt estetyczny, ukoić ból kręgosłupa czy spiętych mięśni. Tego typu masaż można wykonać w domowych warunkach, po zakupie zestawu gumowych baniek chińskich,

Masaż gorącymi kamieniami – rodzaj masażu wywodzący się z Indii, o niemal wielotysięcznej historii. Łączy w sobie techniki termoterapii, masażu limfatycznego, masażu klasycznego i aromaterapii. Kamienie rozkładane są na ciele zgodnie z mapą tzw. czakr i mają szerokie właściwości; masaż odżywia skórę, poprawia ukrwienie, krążenie, elastyczność mięśni i metabolizm. Do głównych wskazań do tego typu masażu zaliczyć możemy przede wszystkim przemęczenie, depresję, zaburzenia snu, rwy kulszowe i ramienne, stany pourazowe i poudarowe, bóle mięśniowe czy otyłość.

Plan szkolenia:

MASAŻ GORĄCYMI KAMIENIAMI: historia masażu gorącymi kamieniami, rodzaje kamieni wykorzystywanych w masażu, wskazania i przeciwwskazania do wykonywania masażu, wpływ ciepła na organizm, termoregulacja, zasady masażu gorącymi kamieniami oraz wpływ masażu na organizm, metodyka wykonywania zabiegu, omówienie efektów zabiegu, przygotowanie stanowiska i kamieni do zabiegu, higiena, czyszczenie kamieni, chromoterapia, praktyczna nauka masażu: pokaz masażu, zajęcia praktyczne.

MASAŻ BAŃKĄ CHIŃSKĄ: historia i pochodzenie baniek chińskich, wskazania, przeciwwskazania do zabiegu, oddziaływanie masażu na organizm człowieka, reakcje organizmu, zasady wykonywania masażu, rodzaje baniek do masażu, łączenie masażu z innymi metodami, masaż leczniczy bańką chińską- część praktyczna, masaż antycellulitowy- część praktyczna.

Zapisz się

Masaż gorącą świecą z aromaterapią

Masaż świecą to niezwykła metoda, której zadaniem jest rozgrzanie zarówno ciała, jak i wnętrza oraz wprowadzenie w stan głębokiego relaksu. W połączeniu z aromaterapią daje wiele korzyści: ujędrnia, nawilża i uelastycznia skórę, rozluźnia i pomaga pozbyć się stresu, poprawia zdrowie i nastrój.

Szkolenie prowadzi p. Ania Słowik – absolwentka AWF na kierunku Fizjoterapii. Pani Ania ukończyła dodatkowo mnóstwo szkoleń z zakresu m.in. Masażu Tkanek Głębokich, Terapii Wisceralnej, Terapii Manualnej, Terapii N.A.P. oraz Diagnostyki kończyny górnej. Na co dzień pracuje jako Fizjoterapeuta, jest szkoleniowcem oraz wykładowcą w Centrum Edukacji Renoma na kierunku Technik Masażysta.

PLAN SZKOLENIA:

Część teoretyczna: przygotowanie miejsca pracy, wywiad z pacjentem, wpływ ciepła na organizm, wskazania i przeciwskazania do masażu gorącą świecą, zasady stosowania masażu aromaterapeutycznego, omówienie działania aromatoterapii oraz wybranych kompozycji: kompozycja antycellulitowa, kompozycja antystresowa, kompozycja przeciwbólowa, kompozycja przy bezsenności, kompozycja przy rozstępach, kompozycja przy bólach głowy. metodyka wykonywania zabiegu.

Część praktyczna: prezentacja technik, ćwiczenia masażu gorącą świecą, masaż ud, pośladków, brzucha w połączeniu z kompozycją antycellulitową i kompozycją przy rozstępach masaż grzbietu w połączeniu z kompozycją przeciwbólową masaż odcinka szyjnego oraz dekoltu w połączeniu z kompozycją antystresową, kompozycją przy bólach głowy, kompozycją przy bezsenności.

Zapisz się

Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do pracy w charakterze opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych oraz umożliwienie zdobycia podstawowej wiedzy o profesjonalnej opiece nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

PROGRAM SZKOLENIA

 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii człowieka.
 • Podstawy psychologii społecznej i psychologii zdrowia.
 • Elementy psychogeriatrii.
 • Choroby i problemy wieku podeszłego.
 • Pielęgnacja i rehabilitacja osoby starszej i niepełnosprawnej.
 • Terapia zajęciowa osoby starszej i niepełnosprawnej.
 • Opieka terminalna.
 • Kursanci otrzymują zaświadczenie na druku MEN oraz certyfikat ukończenia szkolenia w języku polskim i angielskim.

Po odbyciu kursu uczestnicy otrzymują również profesjonalny skrypt ze szkolenia.

Zapisz się


przejdź do spisu treści

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych


Ucz się, ucz, bo nauka to potęgi klucz, a gdy ten klucz zdobędziesz to szczęśliwym będziesz – mówi słynne przysłowie. Od wykształcenia zależy w końcu, gdzie znajdziemy zatrudnienie oraz za jakie wynagrodzenie będziemy pracować – dlatego większość z nas szuka etatu w dziedzinie, która go interesuje. Praca staje się znacznie przyjemniejsza i efektywniejsza, gdy jest naszą pasją. Nigdy nie jest za późno na naukę i zdobywanie nowych kwalifikacji w liceum dla dorosłych. Małopolska, to region słynący z edukacji na wysokim poziomie, jedną ze szkół oferujących darmową naukę jest Centrum Edukacji Renoma. Zajęcia przeznaczone są dla wszystkich tych, którzy chcieliby uzupełnić swoje wykształcenie w trybie zaocznym. Lekcje odbywają się w co drugi weekend, dzięki czemu nie kolidują z dotychczasowymi obowiązkami.

Jakie liceum dla dorosłych w Małopolsce?

Jeśli chodzi o liceum dla dorosłych, małopolskie Centrum Edukacji wyróżnia się na tle innych szkół jakością prowadzenia lekcji oraz przewagą praktyki nad teorią. Na zajęciach w naszej szkole można zdobyć doświadczenie oraz rozwinąć umiejętności. Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt, a przekazywana wiedza jest zgodna z aktualnymi wymogami panującymi na rynku pracy. Dogodna lokalizacja sprawia, że dojazd nie stanowi problemu również dla mieszkańców spoza stolicy województwa małopolskiego.

Sprawdź, jaką ofertę przygotowaliśmy dla naszych przyszłych uczniów.

Jak wygląda rekrutacja i nauka?

Dzięki wysokiej jakości kształcenia zdawalność jest wysoka dla liceum dla dorosłych w Małopolsce. Rekrutacja trwa cały rok, a zajęcia można rozpocząć we wrześniu lub w lutym. Warunkiem wzięcia udziału w naborze jest wizyta w naszym sekretariacie oraz osobiste złożenie wymaganych dokumentów (pełna lista znajduje się w zakładce „rekrutacja”).

Pod okiem specjalistów

Zaangażowanie naszej kadry sprawia, że uczestnictwo w zajęciach jest nie tylko pożyteczne, ale również staje się przyjemnością.

Liceum umożliwia zdobycie wykształcenia średniego oraz przygotowania i podejścia do egzaminu maturalnego. Absolwenci szkoły mogą ubiegać się o przyjęcie do szkoły policealnej lub na studia wyższe (po zdaniu egzaminu dojrzałości).

Do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych przyjmowani są:

 • absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej,
 • absolwenci gimnazjów (pod warunkiem ukończenia 18. roku życia),
 • absolwenci zasadniczych szkół zawodowych.

Nauka trwa 4 lata (8 semestrów) w systemie zaocznym. Po jej zakończeniu możliwe jest podejście do egzaminu maturalnego.

Absolwenci szkoły otrzymują świadectwo ukończenia Liceum Ogólnokształcącego na druku MEN oraz świadectwo dojrzałości (w przypadku jego pozytywnego wyniku). Zajęcia odbywają się w co drugi weekend.

Zapisz się


Zawody na uczelni:

asystentka stomatologiczna
florysta
higienistka stomatologiczna
masażysta
opiekun medyczny
opiekunka dziecięca
terapeuta zajęciowy

Główny adres uczelni

 • Centrum Edukacji Renoma
  Kremerowska 15/2, 31-130 Kraków
 •  
 • Telefon: 506 316 099
 • Strona: http://szkolarenoma.pl

Godziny pracy

pon.:  08:00–18:00
wt.:   08:00–18:00
śr.:   08:00–18:00
czw.: 08:00–18:00
pt.:    08:00–18:00
sob.: 08:00–14:00
niedz.: Zamknięte

Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane