Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Centrum Języków Orientalnych GAKKO

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kursy na uczelni:

języka arabskiego
języka japońskiego
języka koreańskiego

Języki na uczelni:

koreański, japoński, arabski

Kierunek Wschód - Centrum Językowe

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kursy na uczelni:

języka koreańskiego
języka japońskiego
języka hindi
języka hebrajskiego
języka gruzińskiego
języka chińskiego
języka arabskiego
języka perskiego
języka tureckiego

Języki na uczelni:

perski, koreański, japoński, hindi, hebrajski, gruziński, chiński, arabski, turecki

LEXIS Szkoła Języków Obcych

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kursy na uczelni:

języka ukraińskiego
języka serbskiego
języka rosyjskiego
języka polskiego dla cudzoziemców
języka norweskiego
języka niemieckiego
języka litewskiego
języka japońskiego
języka hiszpańskiego
języka hebrajskiego
języka francuskiego
języka chorwackiego
języka chińskiego
języka bułgarskiego
języka arabskiego
języka angielskiego
języka włoskiego

Języki na uczelni:

serbski, rosyjski, polski jako język obcy , norweski, niemiecki, hiszpański, hebrajski, grecki , francuski, chorwacki, chiński, bułgarski, arabski, angielski, włoski

Szkoła Języków Antycznych i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kursy na uczelni:

języka koreańskiego
języka japońskiego
języka hebrajskiego
języka greckiego
języka chorwackiego
języka arabskiego

Języki na uczelni:

starogrecki, sanskryt, łaciński, koreański, japoński, hindi, hebrajski, grecki , chorwacki, arabski

Szkoła Językowa Uniwersytetu SWPS

logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Kursy na uczelni:

języka włoskiego
języka węgierskiego
języka ukraińskiego
języka szwedzkiego
języka serbskiego
języka rosyjskiego
języka portugalskiego
języka polskiego dla cudzoziemców
języka norweskiego
języka niemieckiego
języka niderlandzkiego
języka koreańskiego
języka japońskiego
języka hiszpańskiego
języka hebrajskiego
języka greckiego
języka francuskiego
języka fińskiego
języka duńskiego
języka czeskiego
języka chorwackiego
języka chińskiego
języka bułgarskiego
języka arabskiego
języka angielskiego

Języki na uczelni:

włoski, węgierski, ukraiński, szwedzki, serbski, rosyjski, portugalski, polski jako język obcy , norweski, niemiecki, niderlandzki , koreański, japoński, hiszpański, hebrajski, grecki , francuski, fiński , duński, czeski, chorwacki, chiński, bułgarski, arabski, angielski

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

  • Założona:1945 r.
  • Rektor:prof. dr hab. Andrzej Tretyn
  •  
  • Adres:ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
  • Telefon:(56) 611 40 10, 611 46 57
  • Email:kontakt@umk.pl
  • Strona:http://www.umk.pl
logo-szkoly
pokaż kierunki studiów

Wydziały na uczelni:

biologii i ochrony środowiska
chemii
farmaceutyczny
filologiczny
fizyki, astronomii i informatyki stosowanej
humanistyczny
lekarski
matematyki i informatyki
nauk ekonomiczych i zarządzania
nauk historycznych
nauk o zdrowiu
nauk o ziemi
nauk pedagogicznych
politologii i studiów międzynarodowych
prawa i administracji
sztuk pięknych
teologiczny

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
analityka medyczna Magister Stacjonarny
archeologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
astronomia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
audiofonologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
automatyka i robotyka Inżynier Stacjonarny
bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
biologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
biotechnologia I stopnia Stacjonarny Wieczorowy   |   II stopnia Stacjonarny Wieczorowy
chemia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
chemia kosmetyczna I stopnia Stacjonarny
dietetyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
edukacja artystczna w zakresie sztuk plastycznych I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
ekonomia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
elektroradiologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
etnologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
europeistyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
farmacja Magister Stacjonarny Wieczorowy
filologia - hellenistyka I stopnia Stacjonarny
filologia - wiedza o kulturze śródziemnomorskiej I stopnia Stacjonarny
filologia – japonistyka I stopnia Stacjonarny
filologia – lingwistyka stosowana (j. francuski z j. arabskim) I stopnia Stacjonarny
filologia – lingwistyka stosowana (j. francuski z j. hiszpańskim) I stopnia Stacjonarny
filologia – lingwistyka stosowana (j. włoski z j. hiszpańskim) I stopnia Stacjonarny
filologia angielska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia bałkańska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia germańska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia japońska I stopnia Stacjonarny
filologia klasyczna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia polska I stopnia Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia romańska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia rosyjska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia włoska I stopnia Stacjonarny
filozofia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
finanse i rachunkowość I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizjoterapia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny Wieczorowy   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny Wieczorowy
fizyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizyka techniczna Inżynier Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
geografia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
geoinformacja środowiskowa II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
grafika Magister Stacjonarny
historia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
historia sztuki I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
informatyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka stosowana Inżynier Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
kognitywistyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
konserwacja i restauracja dzieł sztuki Magister Stacjonarny
kosmetologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny Wieczorowy   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
krytyka artystyczna I stopnia Stacjonarny
kulturoznawstwo I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
lekarski Magister Stacjonarny Wieczorowy
malarstwo Magister Stacjonarny
matematyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
matematyka i ekonomia I stopnia Stacjonarny
materiały współczesnych technologii Inżynier Stacjonarny
MISH I stopnia Stacjonarny
nauki o rodzinie I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
ochrona dóbr kultury I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ochrona środowiska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika specjalna I stopnia Niestacjonarny
pielęgniarstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
politologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
polityka społeczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
położnictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
praca socjalna I stopnia Stacjonarny
prawo Magister Stacjonarny Niestacjonarny
ratownictwo medyczne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
rzeźba Magister Stacjonarny
socjologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
stosunki międzynarodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
studia bałtyckie I stopnia Stacjonarny
studia miejskie I stopnia Stacjonarny
studia wschodnie I stopnia Stacjonarny
teologia Magister Stacjonarny
wojskoznawstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie informacją i bibliologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zdrowie publiczne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane