Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

LEXIS Szkoła Języków Obcych

LEXIS Szkoła Języków Obcych


Szkoła Języków Obcych LEXIS działa od 17 lipca 1990 r. i jest placówką oświatową w rozumieniu przepisów ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.). Placówka wpisana jest do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod numerem ewidencyjnym 154K.

LEXIS jest jedną z największych szkół języków obcych w Warszawie. Nauczaniem objętych jest ok. 2000 osób. Obecnie LEXIS zatrudnia około 100 lektorów.

W ciągu roku prowadzimy zajęcia w trybie zwykłym (2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne), a w wakacje nauka języków obcych odbywa się w trybie intensywnym - promocja (4 razy w tygodniu po 4 godziny lekcyjne). Na kursy mogą uczęszczać dzieci (odrębne grupy dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum), młodzież oraz dorośli. Istnieje możliwość nauki w godzinach rannych, popołudniowych i wieczornych.
Organizujemy również specjalistyczne szkolenia językowe dla firm, szkół i zajęcia indywidualne.
Obecnie prowadzimy kursy językowe na zlecenie kilkudziesięciu instytucji.
Przygotowujemy do egzaminów Cambridge: FCE, CAE, CPE, LCCI i TELC - jesteśmy centrum egzaminacyjnym, IELTS a także ZD, ZMP, DALF, DELF, DELE i CILS.
Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych lektorów polskich i native speakers - dot. każdego języka. 

Struktura kursów w LEXIS:
Kursy semestralne rozpoczynają się dwa razy w roku

  • nowe grupy w semestrze zimowym rozpoczynają naukę we wrześniu i październiku
  • nowe grupy w semestrze wiosennym rozpoczynają naukę w styczniu i lutym

W semestrze realizowanych jest 60 godzin lekcyjnych (45 min.)
Jeden poziom językowy trwa dwa semestry czyli 120 godzin lekcyjnych (45 min.)
Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu od poniedziałku do piątku po 2 godziny lekcyjne (2x45 min.)
Zajęcia popołudniowe: 16:00 - 17:30; 17:35 - 19:05; 19:10 - 20:40

Kursy intensywne wakacyjne rozpoczynają się w lipcu i sierpniu.

  • nowe grupy startują na początku lipca i na początku sierpnia

W jeden miesiąc realizowanych jest 60 godzin lekcyjnych (45 min.)
Jeden poziom realizowany jest przez dwa miesiące 120 godzin lekcyjnych (45 min.)
Zajęcia odbywają się 4 razy w tygodniu od poniedziałku do czwartku po 4 godziny lekcyjne (4x45 min.) plus 10 min. przerwy w trakcie.
Zajęcia popołudniowe od 17:00
Zajęcia poranne od 9:00 i od 12:20


TRWAJĄ ZAPISY NA KURSY SEMESTRALNE


LEXIS organizuje wyjazdowe kursy do Wielkiej Brytanii, Irlandii, USA, Kanady, Australii, Niemiec, Francji, Austrii, Afryki płd., Peru, Hiszpanii, do Włoch i na Maltę. Istnieje możliwość wyjazdu do renomowanych, rekomendowanych przez placówki (instytucje) edukacyjne, szkół za granicą. Oferujemy wyjazdy w ciągu całego roku na dowolną ilość tygodni. W naszej ofercie posiadamy kursy, które łączą w sobie naukę i wypoczynek. W naszej ofercie mamy wiele propozycji nauki połączonej z pracą - zapytania o programy proszę wysyłać mailem do LEXIS. . Oczywiście proponujemy także kursy przygotowujące do zagranicznych studiów. Kursy odbywają się w Warszawie lub za granicą.

Instytucjom i osobom zainteresowanym podnoszeniem kwalifikacji zawodowych poza specjalizowanymi kursami zawodowymi proponujemy programy praktyk (Intership) zawodowych w wybranym segmencie gospodarki (np.: bankowość ubezpieczenia, hotelarstwo i turystyka, itd.)


Kursy na uczelni:

języka ukraińskiego
języka serbskiego
języka rosyjskiego
języka polskiego dla cudzoziemców
języka norweskiego
języka niemieckiego
języka litewskiego
języka japońskiego
języka hiszpańskiego
języka hebrajskiego
języka francuskiego
języka chorwackiego
języka chińskiego
języka bułgarskiego
języka arabskiego
języka angielskiego
języka włoskiego

Języki na uczelni:

serbski, rosyjski, polski jako język obcy , norweski, niemiecki, hiszpański, hebrajski, grecki , francuski, chorwacki, chiński, bułgarski, arabski, angielski, włoski

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane