Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

WSPÓŁCZESNE POSZUKIWANIA W PEDAGOGICE…

24-25 września 2020 r., odbędzie się konferencja naukowa pt.: „WSPÓŁCZESNE POSZUKIWANIA W PEDAGOGICE. TEORIA-BADANIA-PRAKTYKA W OBSZARZE PEDAGOGIKI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ ORAZ PEDAGOGIKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ, TERAPII PEDAGOGICZNEJ I SZEROKO ROZUMIANYCH NAUK O WYCHOWANIU”

Celem II Konferencji Naukowej jest debata nad kierunkami rozwoju współczesnej edukacji na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym, a także nad aspektami opieki i wychowania oraz szeroko rozumianej terapii pedagogicznej.

Planowana II Konferencja Naukowa służyć będzie popularyzacji:

  • najnowszych koncepcji pedagogicznych,
  • najnowszych trendów i rozwiązań z wykorzystaniem wiedzy i technologii informacyjnych,
  • badań krajowych i zagranicznych nad procesami holistycznego poznania dziecka,
  • innowacji pedagogicznych i eksperymentów w procesie kształcenia uczniów,
  • czynników integrujących i dezintegrujących proces wychowawczy i dydaktyczny,
  • kreatywności i innowacyjności w edukacji przedszkolnej,
  • wyzwań w wychowaniu dziecka we współczesnym świecie,
  • oddziaływań opiekuńczo – terapeutycznych.

Obrady konferencyjne pozwolą na podjęcie dyskursu naukowego nad współczesnymi problemami pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz zagadnieniami usytuowanymi w przestrzeni opieki, wychowania i terapii, tak w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym, a także nad wielokierunkowymi perspektywami wyżej wymienionych zagadnień z wykorzystaniem najnowszych technologii.

Aby wziąć udział w II Konferencji Naukowej należy wypełnić i odesłać w terminie do 15 czerwca br. załączoną deklarację uczestnictwa.

Zwieńczeniem obrad konferencyjnych będzie publikacja w ramach Prac Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu. Wymogi edycyjne dostępne są na stronie Uczelni: https://pracenaukowe.wwszip.pl/zasady.htm. Termin nadsyłania referatów konferencyjnych upływa 1 sierpnia br.

Ufam, że obrady konferencyjne przyczynią się do wielopłaszczyznowego ubogacenia jakże aktualnego dziś praktycznego wymiaru pedagogiki.

Do pobrania: deklaracja uczestnictwa
 

Powiązane artykuły

ZARZĄDZANIE OPERACYJNE W TEORII I PRAKTYCE – STAN I WYZWANIA

KONFERENCJA NAUKOWA 15 listopada 2018 WAŁBRZYCH

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane