Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZIP

Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZIP


przejdź do spisu treści

Studia przez Internet lub na Uczelni


Zgodnie z naszym hasłem – otwieramy świat możliwości – zachęcamy Naszych Studentów do nowej i wygodnej formy kształcenia –  studiowania  przez Internet. Dyplom uzyskany po ukończeniu studiów przez Internet jest identyczny, jak po ukończeniu studiów przyjazdowych (świadectwo niczym się nie różni i jest tak samo ważne).

Studia przez Internet to przede wszystkim wygoda.
Studiowanie jest bardzo łatwe – wystarczy login, hasło i jesteś na zajęciach!

Koszt dojazdu – 0 zł
Koszt noclegu – 0 zł
Koszt wyżywienia – 0 zł
Koszt paliwa – 0 zł
Koszt delegacji – 0 zł

Zarządzanie studia licencjackie


W ramach prowadzonych zajęć na studiach I stopnia na kierunku Zarządzanie oferujemy następujące specjalności:

 • Logistyka Biznesu
 • Komunikacja w Biznesie
 • Zarządzanie Przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie Produkcją i Logistyka
 • Rachunkowość Gospodarcza
 • Zarządzanie i Administracja Publiczna 
 • Marketing i Komunikacja Rynkowa 
 • Zarządzanie Kryzysowe
 • Bezpieczeństwo Wewnętrzne
 • Odnawialne Źródła Energii
 • Przedsiębiorczość i Zarządzanie Małą Firmą
 • Przedsiębiorczość i Innowacje
 • Zarządzanie Turystyką i Hotelarstwem
 • Zarządzanie i Nowe Technologie w Sferze Publicznej 

Zarządzanie studia inżynierskie


W ramach prowadzonych zajęć na studiach I stopnia (inżynierskich) na kierunku Zarządzanie oferujemy następujące specjalności:

 • Inżynieria Jakości
 • Inżynieria Procesu
 • Inżynieria Bezpieczeństwa
 • Inżynieria Środowiska
 • Inżynieria Finansowa
 • Inżynieria Komunikacji Wizerunkowej
 • Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii
 • Inżynieria Logistyki
 • Marketing Interaktywny

Zarządzanie studia magisterskie


W ramach prowadzonych zajęć na studiach II stopnia na kierunku Zarządzanie oferujemy następujące specjalności:

 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
 • Zarządzanie Jakością
 • Zarządzanie Logistyczne
 • Organizacja i Zarządzanie w Administracji Samorządowej
 • Rachunkowość i Finanse Gospodarcze
 • Zarządzanie Organizacjami Publicznymi
 • Zarządzanie Strategiczne
 • Zarządzanie Operacyjne
 • Zarządzanie Organizacjami Pomocy Społecznej
 • Zarządzanie w Sferze Usług Zdrowotnych
 • Logistyka w Biznesie
 • Japońskie Metody Zarządzanie (KAIZEN)
 • Gospodarka Cyfrowa (digital economy) - NOWE
 • Logistyka i Zarządzanie Łańcuchami Dostaw - NOWE
 • Marketing Interaktywny - NOWE
 • Marketing Globalny - NOWE
 • Menadżer - Doradca Personalny - NOWE
 • Zarządzanie Jakością i Środowiskiem
 • Zarządzanie w Wymiarze Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Pedagogika studia magisterskie


W ramach prowadzonych zajęć na studiach drugiego stopnia na kierunku Pedagogika oferujemy następujące specjalności:

 • Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna
 • Resocjalizacja z Terapią Uzależnień
 • Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza z Elementami Prawa Rodzinnego i Opiekuńczego
 • Resocjalizacja z Elementami Kryminologii
 • Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna z Gimnastyką Korekcyjno-Kompensacyjną
 • Logopedia i Terapia Pedagogiczna - NOWE
 • Zarządzanie Oświatą - NOWE
 • Edukacja Dorosłych i Zarządzanie Karierą - NOWE
 • Poradnictwo Edukacyjne i Zawodowe - NOWE
 • Animacja Czasu Wolnego i Rekreacja Ruchowa - NOWE


przejdź do spisu treści

Zarządzanie studia licencjackie


W ramach prowadzonych zajęć na studiach I stopnia na kierunku Zarządzanie oferujemy następujące specjalności:

 • Logistyka Biznesu
 • Komunikacja w Biznesie
 • Zarządzanie Przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie Produkcją i Logistyka
 • Rachunkowość Gospodarcza
 • Zarządzanie i Administracja Publiczna 
 • Marketing i Komunikacja Rynkowa 
 • Zarządzanie Kryzysowe
 • Bezpieczeństwo Wewnętrzne
 • Odnawialne Źródła Energii
 • Przedsiębiorczość i Zarządzanie Małą Firmą
 • Przedsiębiorczość i Innowacje
 • Zarządzanie Turystyką i Hotelarstwem
 • Zarządzanie i Nowe Technologie w Sferze Publicznej 
DLACZEGO ZARZĄDZANIE ?

Absolwenci kierunków ekonomicznych wciąż zajmują czołowe miejsca w rankingach atrakcyjnych i poszukiwanych zawodów.

Studenci tego kierunku nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania, rachunkowości, marketingu, informatyki czy kierowania zespołami ludzkimi – przede wszystkim w przedsiębiorstwach i urzędach. Zapoznają się również ze strategiami tworzenia sprawnego systemu komunikacyjnego.

Absolwenci są przygotowani do pracy w każdym przedsiębiorstwie. W dużych, istniejących i nowo powstałych przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych, zajmują stanowiska na poziomie średniej kadry kierowniczej. Głównie w zakresie obsługi poszczególnych ogniw i łańcuchów logistycznych oraz w zakresie reklamy i dystrybucji.

Absolwenci są również przygotowani do prowadzenia własnych, małych firm. Pracując na własny rachunek, nie będą uzależnieni od wahań na rynku pracy, wręcz przeciwnie – to oni będą mogli dać pracę innym.

JAK STUDIUJEMY ZARZĄDZANIE ?

Liczba zajęć dydaktycznych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym odpowiada wymogom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Program nauczania składa się z przedmiotów kształcenia ogólnego, kierunkowych, specjalnościowych oraz przedmiotów do wyboru.

DOPASUJ PROGRAM STUDIÓW DO WŁASNYCH POTRZEB!

Studia licencjackie są wstępem do pracy zawodowej w Unii Europejskiej. Dlatego Student powinien mieć możliwość indywidualnego kształtowania programu nauczania. Na trzecim roku oferujemy specjalności do wyboru. Wśród nich każdy znajdzie to, co go naprawdę interesuje i z czym wiąże swoją przyszłość.

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I KIERUNKOWE 
 • technologie informacyjne
 • nauka o organizacji
 • mikroekonomia
 • prawo
 • podstawy zarządzania
 • matematyka
 • statystyka opisowa i ekonomiczna
 • finanse
 • zachowania organizacyjne
 • zarządzanie projektami
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • zarządzanie jakością
 • procesy informacyjne w zarządzaniu
 • marketing
 • język obcy
 • informatyka w zarządzaniu
 • badania marketingowe
 • rachunkowość finansowa
 • finanse przedsiębiorstw
 • prawo autorskie i pokrewne
 • przedmioty do wyboru z zakresu wiedzy humanistycznej
 • seminarium
 • proseminarium

przejdź do spisu treści

Pedagogika


W ramach prowadzonych zajęć na studiach pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika oferujemy następujące specjalności:

 • Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna z Terapią Pedagogiczną
 • Resocjalizacja z Elementami Kryminologii
 • Edukacja Medialna i Zajęcia Komputerowe 
 • Animacja Społeczna i Zarządzanie Kulturą 
 • Pedagogika Rodzinna (diagnoza i wsparcie rodziny) 
CZYM JEST STUDIOWANIE NAUK PEDAGOGICZNYCH?

Nasze społeczeństwo cierpi na niedobór wykwalifikowanych i wykształconych osób. Zespół nauk zajmujących się rozwojem przyszłych specjalistów nazwiemy pedagogiką. Jest to dziedzina nauki o kształceniu i wychowaniu oraz zajmująca się mechanizmami rządzącymi tymi procesami. Nauki pedagogiczne niekoniecznie poruszają jedynie wczesny rozwój człowieka, zajmują się kształceniem na przestrzeni całej długości życia każdej osoby. Przyszli pedagodzy będą przygotowani do podejmowania pracy wychowawczej, terapeutycznej, socjalnej i opiekuńczej. Praca będzie odbywać się wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych (którzy również mogą wymagać wsparcia pedagoga). Absolwenci kierunków pedagogicznych mają możliwości znalezienia w przedszkolach i szkołach podstawowych. Pracę znajdują również w różnego rodzaju domach pomocy społecznej oraz schroniskach (dla bezdomnych, ofiar przemocy, samotnych matek). Pedagodzy ponadto są potrzebni w świetlicach środowiskowych i terapeutycznych.

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA PEDAGOGICZNE?

Studia w trybie niestacjonarnym (zaoczne) są poddane wymogom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego względem ilości zajęć dydaktycznych. Studenci zaoczni będą uczęszczać na zajęcia podzielone na przedmioty ogólne, kierunkowe i specjalnościowe. Ponadto program nauczania w trybie zaocznym przewiduje dodatkowe przedmioty do wyboru.

Studia pedagogiczne licencjackie umożliwiają pracę zawodową w Unii Europejskiej, z tego powodu uczestnicy studiów mogą indywidualnie kształtować program nauczania. W zależności od wybranej specjalności studenci już od pierwszych dni nauki oprócz uczęszczania na zajęcia ogólne i kierunkowe, będą uczyć się przedmiotów specjalnościowych.

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I KIERUNKOWE 
 • biomedyczne podstawy rozwoju człowieka
 • BHP i ergonomia
 • dydaktyka ogólna
 • emisja i higiena głosu
 • historia wychowania
 • metody badań pedagogicznych
 • ochrona własności intelektualnej
 • pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia
 • pedagogika społeczna
 • psychologia kliniczna
 • psychologia ogólna
 • psychologia rozwoju i osobowości
 • psychologia społeczna
 • socjologia ogólna
 • socjologia wychowania
 • technologie informatyczne
 • teoria wychowania
 • wprowadzenie do pedagogiki
 • wybrane zagadnienia z filozofii i etyki
 • współczesne koncepcje pedagogiczne

Do powyższych przedmiotów dochodzą również zajęcia specjalnościowe, wychowanie fizyczne, język obcy oraz seminaria.


przejdź do spisu treści

Zarządzanie studia inżynierskie


DLACZEGO STUDIA INŻYNIERSKIE?

Program studiów inżynierskich w WSZIP skupia swoją uwagę nie tylko na przekazywaniu ogólnej i specjalistycznej wiedzy, ale zapewnia również wszechstronne wykształcenie z zakresu zarządzania, finansów i rachunkowości. Dzięki temu, absolwent studiów inżynierskich będzie nie tylko znakomicie przygotowanym do zawodu, ale stanie się również elastycznym i mobilnym pracownikiem, potrafiącym doskonale odnaleźć się na turbulentnym rynku pracy.

JAK STUDIUJEMY NA STUDIACH INŻYNIERSKICH?

Liczba zajęć dydaktycznych w trybie niestacjonarnym odpowiada wymogom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Program nauczania składa się z przedmiotów kształcenia ogólnego, kierunkowych, specjalnościowych oraz przedmiotów do wyboru.

Studia inżynierskie …tylko WSZIP

Nasze innowacyjne przyszłościowe programy akademickie dla kierunków o profilu praktycznym są poświęcone stworzeniu umiejętności niezbędnych do odniesienia sukcesu!

Nasze programy są po to, aby pomóc naszym Studentom stać się bardziej konkurencyjnymi niż kiedykolwiek wcześniej.

Umiejętności zawodowe są najważniejsze na rynku pracy!

Studia inżynierskie trwają 3,5 roku, czyli 7 semestrów. Kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera.

O przyjęcie na studia inżynierskie ubiegać mogą się kandydaci legitymujący się świadectwem dojrzałości.


W ramach prowadzonych zajęć na studiach I stopnia (inżynierskich) na kierunku Zarządzanie oferujemy następujące specjalności:

Inżynieria Jakości

W specjalności tej kształci się specjalistę z zakresu: kształtowania, modelowania oraz implementacji systemów jakości według określonych standardów i norm, zarządzania jakością, metod certyfikacji systemów jakości, metod akredytacji i auditu, sterowania procesami, metrologii, prawnych aspektów jakości oraz metody kompleksowego zarządzania jakością TQM. Ponadto, przekazywana jest wiedza z zakresu ekonomiki jakości, psychospołecznych aspektów jakości, jak również innowacyjności i projektowania produktu, jakości opakowań, czy też systemów zapewniania jakości w logistyce.

Inżynierowie jakości są specjalistami w działach kształtowania jakości, rzeczoznawcami, auditorami systemów jakości oraz jakości wyrobów gotowych. Ich stanowiska pracy są stanowiskami samodzielnymi o indywidualnym charakterze, niemniej jednak blisko współpracują z działami produkcji, zaopatrzenia, sprzedaży i logistyki, stąd też wiedza z zakresu zarządzania i informatyki jest im niezbędna, aby w kompletny i efektywny sposób wypełniać swoje obowiązki.

Inżynier jakości to zawód wszechstronny, poszukiwany w wielu branżach, m.in. przemyśle, handlu, rolnictwie, czy też w transporcie. Specjaliści z tego zakresu zatrudniani są w działach zaopatrzenia i marketingu, w gospodarce magazynowej, w jednostkach certyfikujących jakość wyrobów, przygotowani są również do prowadzenia własnych firm produkcyjnych i handlowych.

Przedmioty specjalnościowe

 • Inżynieria jakości
 • Zintegrowane systemy zarządzania jakością i BHP
 • Zarządzanie innowacjami
 • Ryzyko zasobów ludzkich
 • Wdrażanie, utrzymanie i rozwój systemów zarządzania jakością
 • Projektowanie procesów produkcyjnych
Inżynieria Procesu

Inżynier Procesu to specjalność studiów umożliwiająca wszechstronne przygotowanie inżynierów zdolnych do nadzorowania procesów produkcyjnych, pracy w jednostkach kontroli jakości na stanowiskach menedżerów jakości oraz jednostkach usługowych. Studia na tej specjalności umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu nie tylko nauk przyrodniczych, ale również ekonomicznych podstaw jakości ze szczególnym uwzględnieniem wyrobów przemysłowych (nieżywnościowych). Program nauczania obejmuje m.in. identyfikację i charakterystykę materiałów, charakterystykę wybranych grup produktów nieżywnościowych oraz analizę czynników wpływających na ich jakość i trwałość, ze szczególnym uwzględnieniem metod ich oceny według odpowiednio dobranej procedury badawczej oraz obowiązujących norm krajowych i międzynarodowych. Inżynier procesu jest również specjalistą z zakresu samodzielnego wykonywania ekspertyz towaroznawczych, wdrażania optymalnych rozwiązań w zakresie opakowania i przechowywania towarów oraz ich obrotem z wykorzystaniem aktualnych trendów logistycznych.

Specjalista – inżynier procesu – znajdzie zatrudnienie w działach związanych z produkcją, zaopatrzeniem, badaniami i rozwojem, kontrolą jakości i logistyką.

Przedmioty specjalnościowe:

 • Zintegrowana polityka produktowa przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie zmianami i projektami
 • Informacyjne podstawy decyzji marketingowych
 • Zarządzanie marką
Inżynieria Bezpieczeństwa

Inżynieria bezpieczeństwa łączy kwestie związane z bezpieczeństwem konstrukcji, maszyn i urządzeń technicznych z zarządzaniem, informatyką i towaroznawstwem. Student specjalizujący się w tym zakresie otrzymuje wiedzę dotyczącą zastosowania metod stochastycznych w analizie ryzyka, bezpieczeństwa informacji w systemach komputerowych, ochrony własności intelektualnej, wytrzymałości materiałów, ochrony przed zagrożeniami wibroakustycznymi, analizy konstrukcji oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem.

Absolwent – inżynier bezpieczeństwa – przygotowany jest do projektowania i modyfikowania systemów bezpieczeństwa, identyfikowania, analizowania i eliminowania ryzyka, szybkiego reagowania na zagrożenia, przeprowadzania akcji ratowniczych i logistycznych oraz do kontrolowania przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz utrzymywania właściwych warunków pracy. Posiada również ogólną wiedzę z zakresu nauk technicznych oraz specjalistyczną z zakresu bezpieczeństwa maszyn, konstrukcji, instalacji i urządzeń technicznych. Potrafi aktywnie uczestniczyć w pracy zespołowej, radzić sobie z problematyką prawną i ekonomiczną oraz prowadzić szkolenia z zakresu bezpieczeństwa.

Inżynier bezpieczeństwa znajdzie zatrudnienie w firmach produkcyjnych, handlowych i transportowych.

Przedmioty specjalnościowe:

 • Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem informacji
 • Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa
 • Inżynieria bezpieczeństwa technicznego
 • Organizacja systemów ratownictwa
 • Metody ilościowe i jakościowe oceny ryzyka
 • Bezpieczeństwo informacji
Inżynieria Środowiska

Absolwent studiów o specjalności inżynieria środowiska zdobywa wiedzę o samym środowisku jak i o obiektach technicznych w nim funkcjonujących. Będzie przygotowany do planowania, projektowania i eksploatacji systemów ochrony środowiska przyrodniczego, systemów monitoringu środowiska, systemów wodno-gospodarczych oraz innych rozwiązań technicznych, uwzględniających wymogi ochrony środowiska, dokonywania ocen oddziaływania inwestycji i obiektów na środowisko, planowania i eksploatacji systemów informacyjnych środowiska.

Absolwent wykorzystując umiejętności posługiwania się programami i technikami informatycznymi, będzie potrafił rozwiązywać problemy z zakresu monitoringu środowiska, hałasu, uzdatniania i zaopatrzenia w wodę, ochrony atmosfery i gleby, gospodarki odpadami oraz usuwania i unieszkodliwiania ścieków.

Program studiów obejmuje m.in. następujące przedmioty: biokonwersja odpadów, geodezja i kartografia, mikroorganizmy w ochronie środowiska, studium wykonalności projektów ochrony środowiska, urządzenia ochrony środowiska, zagrożenia środowiskowe, ochrona powietrza, technologia wody, technologia ścieków i instalacje sanitarne, gospodarka odpadami, biotechnologia środowiska, biologia i ekologia, ochrona środowiska, informatyczne podstawy projektowania, termodynamika techniczna.

Absolwent tej specjalności będzie mógł pracować jako konstruktor i eksploatator obiektów i urządzeń wykorzystywanych w ochronie środowiska w przemyśle, gospodarce komunalnej, gospodarce i inżynierii wodnej, transporcie i rolnictwie, ale również w służbach zajmujących się środowiskiem naturalnym. Posiadając szeroką wiedzę merytoryczną oraz znając podstawowe akty prawne i normy z zakresu ochrony środowiska, będzie mógł pracować jako urzędnik w dziedzinach zajmujących się zagrożeniami, jakie niesie ze sobą rozwój przemysłu, rolnictwa czy aglomeracji miejskich.

Przedmioty specjalnościowe:

 • Planowanie infrastruktury technicznej
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
 • Prawo ochrony środowiska
 • Gospodarka odpadami
 • Systemy informacji przestrzennej
 • Gospodarka wodna i ochrona wód
Inżynieria Finansowa

Absolwent specjalności zna m.in.: mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych, metod ilościowych stosowanych podczas inwestowania na tychże rynkach, metod zarządzania ryzykiem, prognozowania dynamiki notowań, projektowania, tworzenia i analizowania instrumentów finansowych, modelowania i prognozowania procesów ekonomicznych, szacowania wartości portfela inwestycji, wyceny instrumentów pochodnych oraz budowania strategii inwestycyjnych.

Inżynier  absolwent o specjalności inżynieria finansowa znajdzie zatrudnienie we wszelkiego rodzaju instytucjach finansowych, domach maklerskich, działach inwestycji, analiz i zarządzania ryzykiem banków i funduszy inwestycyjnych.

Znajomość rynków finansowych, połączona z wiedzą z zakresu finansów i rachunkowości, tworzy unikalne połączenie, stanowiące o przewadze absolwenta na współczesnym rynku pracy.

Przedmioty specjalnościowe:

 • Wycena instrumentów finansowych
 • System pośrednictwa finansowego
 • Doradztwo finansowe
 • Ochrona klienta na rynku usług finansowych
 • Analiza portfelowa
Inżynieria Komunikacji Wizerunkowej

Studia z zakresu inżynierii komunikacji wizerunkowej umożliwiają profesjonalne i wszechstronne przygotowanie specjalistów z zakresu: komunikowania, kreowania wizerunku, reklamy, marketingu, rzecznictwa prasowego, rynku nowych mediów, brandingu oraz media relations.

Absolwenci tych studiów będą się specjalizowali także w dziedzinie: komunikacji wizualnej, komunikacji interpersonalnej, metod prezentacji osobistej, wizerunku: firmy, marki, instytucji, osób i polityków, a także najnowszych trendów w marketingu i Public Relations.

Studia przygotują absolwentów do pracy m.in. w: agencjach marketingowych, brandingowych i reklamowych, w mediach tradycyjnych (prasa, radio, telewizja) i elektronicznych, jak również będą mogli znaleźć zatrudnienie w działach public relations oraz jako rzecznicy prasowi i doradcy wizerunkowi.

Przedmioty specjalnościowe:

 • Zarządzanie marką
 • Komunikacja w organizacji
 • Sposoby wywierania wpływu na innych
 • Organizowanie eventów
 • Public Relations
Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii

Absolwent specjalizacji Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii będzie specjalistą, który zasili kadry prężnie rozwijającego się sektora gospodarki pozyskiwania energii z zasobów odnawialnych. W trakcie studiów nabędzie podstawową wiedzę z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn i urządzeń branży odnawialnych źródeł energii oraz umiejętności obserwacji zjawisk i procesów.

Absolwent:

 • analizuje procesy technologiczne pozyskiwania, przetwarzania i użytkowania energii odnawialnych, proponując korekty albo rozwiązania alternatywne prowadzące do efektywnego ich wykorzystania,
 • identyfikuje obiekty budowlane pod względem ich potrzeb energetycznych i wskazuje racjonalne metody ich zaspokajania,
 • korzysta z wybranych programów komputerowych wspomagających projektowanie inwestycji energetyki odnawialnej,
 • jest w stanie zaproponować podstawowe układy automatycznego sterowania i telemetryczne układy pomiarowe w instalacjach odnawialnych źródeł energii,
 • organizuje działalność gospodarczą w obszarze produkcji oraz dystrybucji paliw i energii, szczególnie w odniesieniu do odnawialnych źródeł energii,
 • umie zrealizować proste zadania badawcze dotyczące szeroko rozumianych technologii energii odnawialnych,
 • samodzielnie opracowuje dane empiryczne i wyciąga wnioski na temat charakteru zjawiska lub procesu,
 • ma opanowaną umiejętność studiowania literatury, wyszukiwania i interpretacji oraz oceny przydatności informacji związanych z technologiami energii odnawialnych.

Perspektywy zawodowe

Interdyscyplinarne wykształcenie umożliwia absolwentom podjęcie pracy w:

 • przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i obrotem energią na rynkach lokalnych;
 • administracji rządowej i samorządowej;
 • doradztwie na stanowiskach związanych z zagadnieniami energetycznymi;
 • zakresie wykonywania audytów energetycznych.

Przedmioty specjalizacyjne:

 • Gospodarka energetyczna
 • Termodynamika techniczna
 • Audyt energetyczny budynków
 • Energetyka wiatrowa
 • Technologie produkcji biopaliw i biogazu
 • Gospodarka odpadami i ściekami
 • Mała energetyka wodna
Inżynieria Logistyki

Inżynieria Logistyki to specjalność dla chcących pracować w przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących zarządzanie logistyczne w jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką lub centrach magazynowych i centrach logistycznych i u operatorów logistycznych. Absolwent inżynierii logistyki będzie więc posiadał wiedzę z zakresu uwarunkowań ekonomiczno-finansowych działalności logistycznej podmiotów gospodarczych, wiedzę niezbędną do analizowania, diagnozowania i realizacji potrzeb w zakresie zarządzania zaopatrzeniem i zbytem, transportem, produkcją, gospodarka magazynową oraz informacjami w przedsiębiorstwie. Przy podejmowaniu decyzji będzie uwzględniał współzależności występujące pomiędzy działalnością różnych działów przedsiębiorstwa, a wyznaczonymi zadaniami logistycznymi. Samodzielnie będzie rozpoznawał i zapobiegał problemom w sferze logistycznej przedsiębiorstwa.

Marketing Interaktywny

Marketing Interaktywny to specjalność dla chcących pracować przy wykorzystaniu nowoczesnych mediów, w tym także Internetu, serwisów społecznościowych, blogów oraz planowania działań marketingowych on-line i kampanii w nowoczesnych mediach. To specjalność dla osób, które interesują się nowoczesnym marketingiem, cyberprzestrzenią i maja zamiar w przyszłości ciągle się rozwijać, korzystając z możliwości, jakie daje współczesna technika. Absolwenci specjalności marketing interaktywny z pewnością staną się bardzo atrakcyjni na regionalnym, krajowym i europejskim rynku pracy, bowiem ta specjalność przygotowuje do pracy w realiach globalnej informatyzacji. Dzięki kompleksowemu przygotowaniu z pewnością znajdą zatrudnienie w firmach, których działalność koncentruje się na e-biznesie.


przejdź do spisu treści

Zarządzanie studia magisterskie


Zgodnie z naszym hasłem – otwieramy świat możliwości – zachęcamy Naszych Studentów do nowej i wygodnej formy kształcenia na studiach magisterskich z Zarządzania w tzw. hybrydzie czyli nowoczesnej technologii edukacyjnej. W zajęciach można uczestniczyć na Uczelni lub przez Internet.

DLACZEGO ZARZĄDZANIE II STOPNIA?

Celem studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie jest wykształcenie nowoczesnych specjalistów, którzy otrzymają dobre przygotowanie teoretyczne, wiedzę i umiejętności praktyczne. Absolwent zostanie przygotowany do pracy na stanowiskach specjalistycznych w systemie zarządzania, menedżerów średniego szczebla, doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności.

Możesz studiować Zarządzanie II-stopnia bez różnic programowych po dowolnym kierunku studiów!!!

JAK STUDIUJEMY ZARZĄDZANIE II-GO STOPNIA?

Studia magisterskie na kierunku Zarządzanie trwają 4 semestry i kończą się nadaniem tytułu magistra.

Liczba zajęć dydaktycznych w trybie niestacjonarnym odpowiada wymogom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Program nauczania składa się z przedmiotów kształcenia ogólnego, specjalnościowych oraz przedmiotów do wyboru.

W ramach prowadzonych zajęć na studiach II stopnia na kierunku Zarządzanie oferujemy następujące specjalności:

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Specjalność ta przygotowuje specjalistów z zakresu gospodarowania zasobami ludzkimi, przy czym pamiętać należy, iż. ludzie są najcenniejszym kapitałem każdej organizacji – decydują o sukcesie firmy na rynku i realizacji celów każdej działalności. Ich prawidłowy dobór, ocena, wynagradzanie, motywowanie, szkolenie czy rozwiązywanie konfliktów wymagają wiedzy i umiejętności. Absolwenci, posiadający tę wiedzę i umiejętności mogą znaleźć zatrudnienie w każdej organizacji, podjąć działalność doradczą lub rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Absolwenci tej specjalności uzyskają praktyczne umiejętności z zakresu:

 • sporządzania opisu stanowisk pracy i charakterystyki wymagań kwalifikacyjnych,
 • rozwiązywania konfliktów,
 • prowadzenia negocjacji,
 • rekrutacji i selekcji pracowników,
 • oceniania pracowników,
 • zarządzania systemem wynagrodzeń i motywacji,
 • zarządzania systemem szkoleń i doskonalenia pracowników.
Zarządzanie Jakością

Studia magisterskie Zarządzanie Jakością uwzględniają procesy zachodzące we współczesnej gospodarce, umożliwia uzyskanie profesjonalnych umiejętności w zakresie zastosowań innowacyjnych form zarządzania organizacjami, do których niewątpliwie należą: system zarządzania jakością i zintegrowane systemy zarządzania oraz kompleksowe zarządzanie jakością – TQM. Absolwenci powyższej specjalności będą mogli znaleźć zatrudnienie we wszystkich typach organizacji na stanowiskach odpowiedzialnych za problematykę jakości i niezawodności w danej jednostce organizacyjnej.

Absolwenci tej specjalności uzyskają praktyczne umiejętności z zakresu:

 • znajomości międzynarodowych i europejskich wymagań w dziedzinie jakości produktów i procesów,
 • projektowania znormalizowanych systemów zarządzania,
 • wdrażania i doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania,
 • prowadzenia negocjacji,
 • rekrutacji i selekcji pracowników,
 • oceniania pracowników,
 • zarządzania systemem wynagrodzeń i motywacji,
 • zarządzania systemem szkoleń i doskonalenia pracowników.
Zarządzanie Logistyczne

Studia magisterskie Zarządzanie Logistyczne przygotowują absolwentów do realizacji zadań z zakresu sprawnego funkcjonowania w obszarach logistyki w przedsiębiorstwie i w sferze usług. Logistyka zajmuje się organizacją sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów do produkcji, wyrobów gotowych oraz odpowiednich informacji od miejsca ich pozyskania do finalnego konsumenta. Jest współcześnie jedną z najbardziej prężnie rozwijających się dziedzin życia gospodarczego. Zadaniem logistyków jest zapewnienie takich warunków aby można było wytwarzać innowacyjne produkty oraz udzielać oczekiwanych usług, z optymalnym wyborem dostawców, wykorzystaniem transportu, magazynowania, gospodarowania zapasami, manipulacji materiałami, ponosząc przy tym możliwie najmniejsze koszty. Logistyka znajduje zastosowanie we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw, w zarządzaniu miastem, służbie zdrowia oraz przy realizacji dużych projektów.

Absolwenci tej specjalności uzyskują praktyczne umiejętności z zakresu:

 • zarządzania logistycznego łańcuchem dostraw,
 • optymalizacji wyboru dostawców,
 • logistyki zaopatrzenia i informatycznego wsparcia planowania potrzeb materiałowych,
 • racjonalnego gospodarowania zapasami z ograniczniem kosztów ich utrzymywania,
 • zarządzania procesami transportu, magazynowania i dystrybucji,
 • manipulacji materiałami,-wybranych zagadnień z obszaru strategii logistycznych,
 • zarządzania logistycznego a zrównoważonego rozwoju,
 • zarządzania logistycznego w gospodarce lokalnej (miejskiej),
 • nowych obszarów zastosowań koncepcji logistycznej (w usługach: turystycznych, ubezpieczeniowych, bankowych, ochronie zdrowia itp.).
Organizacja i Zarządzanie w Administracji Samorządowej

Specjalność ta przeznaczona jest przede wszystkim dla osób pracujących (lub zamierzających podjąć pracę) w organach administracji lub instytucjach samorządowych oraz realizować regionalne i lokalne strategie oraz plany rozwoju. Celem tej specjalności jest poszerzenie i pogłębienie wiedzy w zakresie administracji bądź zarządzania zdobytej na studiach I-go stopnia, co powoduje, iż specjalność ta adresowana jest w pierwszej kolejności do absolwentów – licencjatów takich kierunków studiów jak Administracja oraz Zarządzanie. Absolwent specjalności łączy teoretyczną oraz praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania w sferze gospodarczej z wiedzą z zakresu procedur oraz przepisów prawnych obowiązujących w administracji publicznej.

Wybrane przedmioty specjalizacyjne:

 • Europejskie standardy usług publicznych,
 • Systemy zarządzania jakością,
 • E-administracja,
 • Zarządzanie w administracji publicznej,
 • Decyzje menedżerskie,
 • Kontrola administracji.

Absolwenci tej specjalności uzyskają praktyczne umiejętności z zakresu:

 • procedur oraz przepisów prawnych obowiązujących w administracji publicznej,
 • zarządzania w sferze administracji publicznej,
 • identyfikowania czynników i mechanizmów rozwoju regionalnego,
 • wykorzystywania instrumentów pobudzających i wspierających rozwój regionu i/lub społeczności lokalnych,
 • oceniania pracowników,
 • wykorzystywania i wspierania realizacji polityk wspólnotowych.

Potencjalne stanowiska pracy absolwentów:

 • funkcje kierownicze w administracji szczebla lokalnego,
 • samodzielne stanowiska pracy w administracji szczebla lokalnego,
 • funkcje kierownicze w jednostkach podległych samorządowi lokalnemu,
 • funkcje kierownicze (lub stanowiska samodzielne) w ogólnie pojętej administracji publicznej.
Rachunkowość i Finanse Gospodarcze

Rachunkowość gospodarcza umożliwia zdobycie wszechstronnej wiedzy i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości przedsiębiorstw i instytucji. Analityczne spojrzenie na funkcjonowanie przedsiębiorstw krajowych i międzynarodowych połączone z teoretyczną, specjalistyczną wiedzą z zakresu finansów i rachunkowości to podstawowe walory tej specjalności.

Wybrane przedmioty specjalizacyjne:

 • Zarządzanie ryzykiem,
 • Zarządzanie płynnością finansową,
 • Podatki i system podatkowy,
 • Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie,
 • Sprawozdawczość finansowa,
 • Analiza rynku.

Absolwenci tej specjalności uzyskają praktyczne umiejętności z zakresu:

 • zarządzania finansami,
 • rachunkowości , auditingu i rewizji finansowej,
 • doradztwa finansowego i inwestycyjnego,
 • doradztwa podatkowego.

Potencjalne stanowiska pracy absolwentów:

 • menedżer (dyrektor) finansowy i główny księgowy,
 • specjalista (analityk) ds. finansowych,
 • doradca podatkowy, finansowy i inwestycyjny,
 • specjalista komórek wsparcia strategicznego zarządów,
 • własna działalność gospodarcza.
Zarządzanie Organizacjami Publicznymi

Specjalność ta przygotowuje kadry kompetentnych i nowoczesnych specjalistów administracji, organizacji i zarządzania publicznego różnego szczebli. Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do rozwiązywania problemów oraz zarządzania jednostkami administracji państwowej i samorządowej w perspektywie zarówno strategicznej, jak i operacyjnej, z naciskiem na legalność i efektywność. Student tej specjalności uzyska wiedzę z zakresu strategii rozwoju regionalnego, efektywnego rozwiązywania problemów administracji publicznej, auditingu i controllingu administracyjnego, marketingu społecznego, finansów sfery publicznej oraz zarządzania projektami publicznymi. Specjalność ta jest ukierunkowana na absolwentów studiów I-go stopnia (licencjackich) kończących kierunek administracja, zarządzanie lub politologia.

Wybrane przedmioty specjalizacyjne:

 • Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej,
 • Polityki wspólnotowe Unii Europejskiej,
 • Administracja publiczna w krajach Unii Europejskiej,
 • Techniki negocjacji,
 • Ustrój samorządu terytorialnego,
 • Prawo pracy i prawo socjalne.

Absolwenci tej specjalności uzyskają praktyczne umiejętności z zakresu:

 • zaawansowanych metod i techniki zarządzania,
 • stosowania w praktyce prawa Unii Europejskiej,
 • rozwiązywania konfliktów,
 • prowadzenia negocjacji,
 • rozwiązywania problemów związanych z działalnością instytucji sektora publicznego,
 • oceniania pracowników,
 • wykorzystywania i wspierania realizacji polityk wspólnotowych.

Potencjalne stanowiska pracy absolwentów:

 • stanowiska kierownicze w organach administracji rządowej oraz samorządowej wszystkich szczebli,
 • stanowiska kierownicze {lub samodzielne} w jednostkach systemu finansowania i organizacji ochrony zdrowia,
 • stanowiska samodzielne {lub kierownicze } w administracji sądowej lub prokuraturze,
 • stanowiska samodzielne {lub kierownicze } w firmach nadzorczych i kontrolnych (w funduszach emerytalnych, kasach chorych, zakładach opieki zdrowotnej, zakładach ubezpieczeń społecznych, funduszach powierniczych, kasach rolniczego ubezpieczenia społecznego, firmach ubezpieczeniowych).
Zarządzanie Strategiczne

Specjalność umożliwia rozwijanie umiejętności całościowego, strategicznego spojrzenia na organizację. Studenci uzyskują wiedzę dotyczącą sposobów budowania i utrzymywania przewagi konkurencyjnej, szczególnie w firmach starających się zdobyć pozycję na wysoce konkurencyjnych rynkach, w tym rynkach międzynarodowych. Istotne miejsce w programie zajmują zagadnienia finansowe, marketingowe i komunikacyjne. Ważną rolę w zdobywaniu wiedzy odgrywają praktyczne zastosowania koncepcji i modeli strategicznych poprzez analizy przypadków, gry strategiczne, gry symulacyjne oraz projekt doradczy. Celem jest przygotowanie kandydatów na stanowiska kierownicze wysokiego szczebla, gdzie wymagane jest rozumienie złożoności strategicznych wyborów firmy.

Wybrane przedmioty specjalizacyjne:

 • Menedżerskie gry decyzyjne,
 • Rynki kapitałowe i inżynieria finansowa,
 • Metody planowania strategii rozwoju,
 • Planowanie i realizowanie zmian wewnątrz organizacji,
 • Analiza efektywności firm,
 • Strategiczne zarządzanie finansami.

Absolwenci tej specjalności uzyskają praktyczne umiejętności z zakresu:

 • zaawansowanych metod i technik zarządzania,
 • metod planowania strategii rozwoju i działania organizacji,
 • prowadzenia negocjacji,
 • formułowania innowacyjnych strategii marketingowych i finansowych,
 • oceniania pracowników,
 • posługiwania się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi,
 • planowania i realizowania zmian wewnątrz firmy.

Potencjalne stanowiska pracy absolwentów:

 • stanowiska kierownicze wysokiego szczebla,
 • stanowiska menedżerskie w różnych instytucjach,
 • specjalista ds. szkoleń,
 • własna działalność gospodarcza.
Zarządzanie Operacyjne

Specjalność ta umożliwia pozyskanie nowoczesnej wiedzy z zakresu zarządzania bez względu na przedmiot i rodzaj działalności biznesowej, jej formę organizacyjno-prawną, formę własności i wielkość organizacji. Warunki funkcjonowania współczesnego biznesu wymagają od kadr kierowniczych, takich między innymi umiejętności jak: zarządzanie w warunkach ryzyka i niepewności, zarządzanie w warunkach internacjonalizacji, zarządzanie w warunkach różnic kulturowych. Specjalność jest profilowana w dwóch perspektywach, tj.:

a)zewnętrznej czyli zrozumienia roli organizacji w otoczeniu i prowadzenia biznesu w warunkach konkurencji, kryzysów oraz odpowiedzialności publicznej,

b)wewnętrznej, czyli zrozumienia zasad i mechanizmów sprawnej realizacji procesów biznesowych, na tle takich kluczowych czynników sukcesu, jak: przedsiębiorczość, innowacyjność, kapitał ludzki, jakość, stosunki z klientami.

Wybrane przedmioty specjalizacyjne:

 • Metody i techniki zarządzania,
 • Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa,
 • Zarządzanie zmianami i projektami,
 • Menedżerskie gry decyzyjne,
 • Podejmowanie i zamykanie działalności gospodarczej,
 • Przedsiębiorstwo na rynku globalnym i europejskim.

Absolwenci tej specjalności uzyskają praktyczne umiejętności z zakresu:

 • technologii zarządzania, w tym wykorzystywania systemów informatycznych,
 • zarządzania ryzykiem biznesowym, w tym sytuacjami kryzysowymi,
 • kierowania ludźmi zarówno podwładnymi, jak i w sytuacjach biznesowych,
 • budowania ustrojów, struktury organizacyjnej i prowadzenia restrukturyzacji,
 • kształtowania strategii i biznesplanów.

Potencjalne stanowiska pracy absolwentów:

 • menedżer na wyższym i średnim szczeblu zarządzania wybraną dziedziną przedsiębiorstwa,
 • zarządzający przedsiębiorstwem małym, średnim i korporacją jako całością (top management),
 • doradca – konsultant – ekspert w zakresie zarządzania,
 • przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą.
Zarządzanie Organizacjami Pomocy Społecznej

Specjalność ta przygotowuje specjalistów do kierowania (pracy) w instytucjach samorządowych i innych instytucjach władzy lokalnej, a także w stowarzyszeniach i fundacjach realizujących zadania polityki społecznej i pracy socjalnej. Absolwenci tej specjalności będą przygotowani do pracy w szeroko rozumianych placówkach pomocy społecznej, w organizacjach pozarządowych, jak również w administracji rządowej i samorządowej, odpowiedzialnej za realizację zadań polityki społecznej w skali lokalnej i regionalnej oraz będą w stanie samodzielnie przeprowadzić i opracować diagnozy problemów społecznych oraz konstruować strategie ich rozwiązywania.

Wybrane przedmioty specjalizacyjne:

 • Zarządzanie w instytucjach społecznych,
 • Kultura organizacji i ich rozwój,
 • Polityka społeczna z elementami problemów społecznych,
 • Techniki negocjacji,
 • Konstruowanie i ewaluacja programów profilaktycznych,
 • Prawo pracy i prawo socjalne.

Absolwenci tej specjalności uzyskają praktyczne umiejętności z zakresu:

 • efektywnego organizowania różnych form pomocy socjalnej oraz zarządzania nimi,
 • doskonalenia istniejących i inspirowanie nowych form szeroko rozumianej pomocy społecznej,
 • współpracy z innymi instytucjami i organizacjami realizującymi działania w sferze socjalnej,
 • rekrutacji i selekcji pracowników,
 • metodyki działań socjalnych, w tym między innymi projektowania działań, dokonywania analiz,
 • działań menedżerskich, a zwłaszcza: przewidywania potrzeb społecznych, pozyskiwania środków, organizowania pracy i kierowania zespołem ludzkim, a także skutecznego negocjowania.

Potencjalne stanowiska pracy absolwentów:

 •  menedżer (dyrektor) w szeroko rozumianych placówkach pomocy społecznej,
 • specjalista w organizacjach pozarządowych, jak również w administracji rządowej i samorządowej, odpowiedzialnej za realizację zadań polityki społecznej w skali lokalnej i regionalnej,
 • samodzielne stanowisko w wydziałach zdrowia administracji samorządowej,
 • samodzielne stanowisko w zakładach opieki zdrowotnej lub ośrodkach pomocy społecznej,
 • własna działalność gospodarcza.
Logistyka w Biznesie

W dobie postępujących procesów internacjonalizacji i globalizacji znaczenie logistyki jest kluczowe dla zapewnienia przewagi konkurencyjnej tak dla niewielkich przedsiębiorstw, jak i dla korporacji transnarodowych. Skuteczność logistyki w biznesie (w tym również międzynarodowym) zależy od właściwych wyborów strategicznych w zakresie stopnia lokalnego dostosowania działań oraz poziomu ich globalnej standaryzacji, w szerokim kontekście internacjonalizacji. Dlatego podstawowym celem specjalności logistyka w biznesie na studiach magisterskich jest przygotowanie studentów do podejmowania strategicznych dla firm decyzji. Przykładowo mogą to być decyzje o lokalizacji działalności (w wymiarze międzynarodowym), o wyborze źródeł zaopatrzenia, o stopniu wykorzystania zasobów wewnętrznych i zewnętrznych (outsourcing).

Logistyk to zawód, który współcześnie jest jednym z najbardziej poszukiwanych i najlepiej opłacanych stanowisk w Polsce i na świecie. Od menedżera logistyka wymaga się interdyscyplinarnej i wszechstronnej wiedzy. Dlatego na specjalności logistyka w biznesie, w sposób kompleksowy , przygotowuje się studentów do zdobywania wiedzy i umiejętności z zakresu strategicznego zarządzania logistyką, zarządzania globalnymi łańcuchami i sieciami dostaw oraz wykorzystaniem narzędzi informatycznych w procesach logistycznych .

Przedmioty specjalnościowe:

 • Elastyczne systemy logistyczne,
 • Decyzje inwestycyjne w logistyce
 • Logistyka w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw,
 • Zintegrowane systemy informacyjne logistyki
 • Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw,
 • Kontakty z kluczowymi klientami

Profil absolwenta:

Absolwenci studiów magisterskich na specjalności logistyka w biznesie są predestynowani do pracy na stanowiskach, na których podejmuje się kluczowe dla rozwoju firmy decyzje.

Absolwenci mogą zajmować następujące stanowiska: menedżer logistyki w korporacji międzynarodowej, dyrektor centrum logistycznego, dyrektor ds. zakupów strategicznych, wiceprezes ds. logistyki. Wykształcony menedżer logistyki może także pracować w administracji państwowej (np. jako pełnomocnik prezydenta miasta ds. logistyki miejskiej) lub prowadzić własną działalność gospodarczą.

Gospodarka Cyfrowa (digital economy)

Celem studiów Gospodarka Cyfrowa  (digital economy) jest kształcenie przyszłych menedżerów i pracowników, którzy potrafią stosować technologie informatyczne we współczesnej gospodarce. Absolwent tych studiów to nie informatyk, lecz wysokiej klasy ekonomista, który do rozwiązywania problemów makro i mikroekonomicznych potrafi skutecznie wykorzystać różne rozwiązania informatyczne.Po ukończeniu specjalności absolwenci mają dużą szansę zostać wysokiej klasy menedżerami, doradcami, analitykami oraz audytorami, którzy dzięki nabytym umiejętnościom potrafią wykorzystać narzędzia e-gospodarki do kreowania przewagi konkurencyjnej na rynkach krajowych i zagranicznych.

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchami Dostaw

Absolwent studiów Logistyka i Zarządzanie Łańcuchami Dostaw posiada specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie taktycznego i strategicznego zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwie. Potrafi identyfikować problemy w systemach logistycznych, szacować ryzyko i podejmować decyzje przy wykorzystaniu współczesnych metod stosowanych w zarządzaniu logistycznym i przy  wykorzystaniu narzędzi informatycznych. Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu nowoczesnych systemów logistycznych oraz ich funkcjonowania w przemyśle i handlu, w aglomeracjach miejskich, a także w ochronie środowiska. Posiadają również kwalifikacje i kompetencje menedżerskie.

Marketing Interaktywny

Studia magisterskie Marketing Interaktywny skierowane są do osób, które idąc z duchem czasu, chcą pracować przy wykorzystaniu nowoczesnych mediów, w tym także Internetu, serwisów społecznościowych, blogów oraz planowania działań marketingowych on-line i kampanii w nowoczesnych mediach. To studia dla osób, które interesują się nowoczesnym marketingiem, cyberprzestrzenią i mają zamiar w przyszłości ciągle się rozwijać, korzystając z możliwości, jakie daje współczesna technika. A

Absolwenci specjalności Marketing Interaktywny z pewnością staną się bardzo atrakcyjni na regionalnym, krajowym i europejskim rynku pracy, bowiem zostaną wyposażeni w wiedzę, która pozwoli spełniać się w e-sklepach i e-firmach z każdej branży.

Marketing Globalny 

Studia magisterskie Marketing Globalny dedykowane są osobom chcącym nabyć umiejętności identyfikowania, projektowania, wdrażania i kontrolowania działań marketingowych na rynkach krajowych, międzynarodowych i globalnych. Współcześnie marketing znajduje szerokie zastosowanie w dużych i małych firmach zarówno w przedsiębiorstwach krajowych, jak i międzynarodowych. Umiejętne zarządzanie marketingowe to wyzwanie związane z rozwiązywaniem różnych dylematów przy  wykorzystaniu kreatywności i tworzeniu takiej oferty rynkowej, by równocześnie czerpać znaczne zyski i zdobywać lojalnych klientów.

Menadżer – Doradca Personalny

Wiedza i umiejętności nabyte w trakcie studiów na specjalności Menedżer-Doradca Personalny dają możliwość zatrudnienia w działach HR średnich i dużych przedsiębiorstw, korporacjach międzynarodowych, bankach, instytucjach administracji państwowej i samorządowej oraz firmach konsultingowych. Ponadto stwarzają podstawy do podejmowania pracy na własny rachunek jako specjaliści ds. szkoleń i konsultanci do spraw personalnych. Menedżer-doradca personalny to osoba posiadająca interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności z zakresu funkcjonowania ludzi w organizacjach, a w szczególności: budowania strategii ZZL, planowania karier zawodowych oraz zarządzania talentami.

Zarządzanie w Wymiarze Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Specjalność ta adresowana jest przede wszystkim do osób już zatrudnionych albo planujących w przyszłości zatrudnienie w tzw. sferze obsługi administracyjnej organów wymiaru sprawiedliwości oraz prokuratur. Podjęcie studiów na tej specjalności pozwoli na zdobycie wiedzy z zakresu funkcjonowania sądów powszechnych, administracyjnych oraz prokuratury oraz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, tj. w Policji, Straży Granicznej, Wojsku Polskim.

Wybrane przedmioty specjalizacyjne:

 • Zarządzanie w administracji publicznej,
 • Wymiar sprawiedliwości i spraw wewnętrznych,
 • Ekonomia sektora publicznego,
 • Europejskie standardy usług publicznych,
 • Marketing w organizacjach non-profit,
 • E-administracja

Absolwenci tej specjalności uzyskają praktyczne umiejętności z zakresu:

 • realizowania zadań dotyczących administracyjnej sfery funkcjonowania sądów powszechnych, administracyjnych i prokuratury,
 • realizowania zadań dotyczących administracyjnej sfery funkcjonowania jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 • zaawansowanych metod i technik zarządzania,
 • metod planowania strategii rozwoju i działania organizacji,
 • posługiwania się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi,
 • planowania i realizowania zmian wewnątrz firmy.

Potencjalne stanowiska pracy absolwentów:

 • stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Ministrowi Sprawiedliwości,
 • stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Ministrowi Spraw  Wewnętrznych i Administracji,
 • stanowiska menedżerskie w jednostkach organizacyjnych podporządkowanych MS lub MSWiA,
 • stanowiska urzędnicze w jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Ministrowi Sprawiedliwości, lub Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

przejdź do spisu treści

Pedagogika studia magisterskie


DLACZEGO PEDAGOGIKA II STOPNIA?

W obecnych czasach pedagog jest kimś więcej, jest profesjonalistą w działaniach społecznych wymagających przygotowania do podejmowania starań nie tylko wobec osób edukowanych i wychowywanych zgodnie z obowiązującymi normami, ale także zagrożonych wyłączeniem wyłączanych i wykluczonych z życia społecznego. Działania pedagoga ogniskują się na procesach wychowania, aktywności opiekuńczej, edukacji oraz animacji wspomagających rozwój człowieka lub grup społecznych. Studenci pedagogiki wykazują się wyjątkową dojrzałością inwestując w swoje wykształcenie i budowanie własnej kariery wymagającej perspektywicznego myślenia w kontekście wymogów rynku i uczenia się przez całe życie. Nieustające zainteresowanie studiami pedagogicznymi świadczy o możliwościach, jakie niesie ukończenie tego kierunku.

Absolwenci mogą odnaleźć się w roli zarówno pedagoga, nauczyciela, animatora czasu wolnego, trenera, doradcy zawodowego czy terapeuty to także dzięki swojej kreatywności i umiejętnościom szybkiego rozwiązywania problemów są doskonałymi kandydatami na pracowników marketingu

JAK STUDIUJEMY PEDAGOGIKĘ II-GO STOPNIA?

Liczba zajęć dydaktycznych w trybie niestacjonarnym odpowiada wymogom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Program nauczania składa się z przedmiotów kształcenia ogólnego, specjalnościowych oraz przedmiotów do wyboru.

W ramach prowadzonych zajęć na studiach drugiego stopnia na kierunku Pedagogika oferujemy następujące specjalności:

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna  

Studia magisterskie w specjalności Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna zapewniają wiedzę teoretyczną, a także umiejętności praktyczne w zakresie diagnozowania, planowania, organizowania, realizowania i ewaluacji procesu dydaktyczno – wychowawczego na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (kształcenia zintegrowanego I – III klasy szkoły podstawowej).

W zakresie edukacji przedszkolnej znajduje się: wiedza teoretyczna z zakresu psychologii dziecka w wieku przedszkolnym, znajomość systemów wychowania przedszkolnego i zarządzania placówką wychowania przedszkolnego. Wykazana jest wiedza teoretyczną wraz z umiejętnościami praktycznymi w zakresie przygotowania i prowadzenia zajęć w przedszkolu w obszarach edukacji językowej, matematycznej, środowiskowej, teatralnej, plastycznej, muzycznej, ruchowej, diagnostycznej, a także logopedycznej.

W zakresie kształcenia zintegrowanego studenci nabywają przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie diagnozowania potrzeb i organizowania procesu opiekuńczo – wychowawczego na etapie klas początkowych. Posiadają metodyczne przygotowanie w zakresie organizowania i prowadzenia zajęć zintegrowanych w klasach I – III szkoły podstawowej w następujących obszarach edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, teatralnej, plastycznej, technicznej, ruchowej, a także diagnostycznej.

Absolwenci znajdą zatrudnienie na stanowiskach nauczycieli, wychowawców dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym, a także w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, klasach I – III szkoły podstawowej, w poradniach psychologiczno – pedagogicznych, w specjalistycznych ośrodkach pomocy dzieciom, np. w świetlicach terapeutycznych, ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju, a także w fundacjach i organizacjach pozarządowych. Będą przygotowani do prowadzenia indywidualnej praktyki pedagogicznej.

Resocjalizacja  z Terapią Uzależnień

W trakcie studiów drugiego stopnia w obszarze resocjalizacji z terapią uzależnień Student uzyskuje niezbędną wiedzę w zakresie współczesnych problemów pedagogiki resocjalizacyjnej i terapii uzależnień, wybranych zagadnień prawa rodzinnego, karnego i prawa dla nieletnich, specyfiki funkcjonowania osób zagrożonych niedostosowaniem i niedostosowanych społecznie. Ponadto nabywa też umiejętności dotyczące rozpoznawania zaburzeń w zachowaniu, właściwego doboru metod profilaktyki i resocjalizacji, projektowania strategii interwencji pedagogicznej w sytuacjach kryzysowych, planowania i podejmowania oddziaływań profilaktycznych i resocjalizacyjnych oraz innych form wsparcia i pomocy skierowanych do osób zagrożonych i niedostosowanych społecznie, zagrożonych uzależnieniami i uzależnionymi (w tym od Internetu, hazardu, alkoholu i narkotyków) oraz ich rodzin, współorganizowania profilaktyki oraz terapii uzależnień w oparciu o poznane nurty i koncepcje psychoterapeutyczne.

Absolwent posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska pedagoga w placówkach resocjalizacyjnych i ośrodkach terapii uzależnień.

Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza z Elementami Prawa Rodzinnego i Opiekuńczego

Celem studiów magisterskich z zakresu Pedagogiki w specjalności Prawo Rodzinne i Opiekuńcze jest przygotowanie absolwenta do pracy w szkolnictwie, placówkach oświatowo – wychowawczych, poradniach specjalistycznych, zakładach pracy, służbie zdrowia, instytucjach profilaktyki społecznej, poradniach rodzinnych, administracji oświatowej, domach pomocy społecznej, fundacjach i stowarzyszeniach edukacyjnych.

Absolwent kończąc studia magisterskie będzie doskonałym doradcą w zakresie problemów związanych z świadczeniami rodzinnymi i procedurami ich przyznawania oraz będzie znał drogi postępowania sądowego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych. Zostanie wyposażony w wiedzę z zakresu przestępstw przeciwko opiece i rodzinie. Posiądzie nieocenioną umiejętność posługiwania się tekstami prawnymi oraz prawidłowej interpretacji przepisów prawa. Absolwent posiadając wiedzę z zakresu pedagogiki, w połączeniu z aspektami prawa rodzinnego i opiekuńczego, będzie doskonałym doradcą w wielu instytucjach.

Resocjalizacja z Elementami Kryminologii

Kryminologia i kryminalistyka to nauki bardzo zbliżone, zajmujące się badaniem przestępczości w aspekcie społecznym, mówiące o metodach i sposobach wykrywania przestępstw oraz przestępców. Kryminalistyka w swoim zakresie obejmuje działania o charakterze dowodowym i profilaktycznym – jest nauką biologiczno – techniczną. Kryminologia natomiast to nauka socjologiczna – w jej zakresie leży badanie przyczyny popełniania przestępstw i przestępczości, jako sposobu dokonywania wyborów życiowej drogi. Obie nauki znajdują swoje miejsce w resocjalizacji.

Studenci specjalności Kryminologia i Kryminalistyka w Resocjalizacji, oprócz zagadnień obejmujących przedmioty podstawowe i kierunkowe na kierunku pedagogika, w ramach realizacji przedmiotów specjalnościowych zapoznają się z podstawami teoretycznymi oraz praktycznymi z zakresu zagadnień przestępczości. Na zajęciach poznają, między innymi, specjalistyczne narzędzia i techniki służące do zabezpieczenia śladów i dalszej ich analizy.

Absolwent kończąc studia magisterskie nabywa umiejętności:

 • rozwiązywania problemów w kryminologii i kryminalistyce,
 • oceniania zjawiska o charakterze patologii związanego z przestępczością,
 • wykorzystania metody pomiaru,
 • przeprowadzania analizy zjawisk przestępczych,
 • wyjaśnienia zjawiska przestępczości,
 • wykorzystania wiedzy z zakresu kryminologii i kryminalistyki w ramach swojego zawodu,
 • zdefiniowania zjawiska społecznego mieszczące się w ramach kryminalistyki,
 • metod pracy z pokrzywdzonym,
 • wskazania działań profilaktycznych.

Specjalność ma charakter interdyscyplinarny, daje niezbędne przygotowanie do pracy w służbach ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także innych placówkach, w których tego rodzaju przygotowanie merytoryczne jest wymagane.

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna z Gimnastyką Korekcyjno – Kompensacyjną

Specjalność Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna z Gimnastyką Korekcyjno – Kompensacyjną wychodzi naprzeciw zapotrzebowanie na nauczycieli przygotowanych do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej w zakresie likwidowania wad postawy i nieprawidłowości w rozwoju fizycznym dzieci i młodzieży.  Studiowanie tej specjalności umożliwia studentom poznanie teoretycznych i praktycznych podstaw z zakresu profilaktyki, zdrowego stylu życia, dostrzegania współczesnych problemów z zakresu rozwoju ruchowego, jego zaniedbań, korekcji oraz profilaktyki.

Absolwent dysponuje zarówno wiedzą ogólnopedagogiczną, psychologiczną, socjologiczną, niezbędną do zrozumienia społeczno – kulturowego kontekstu kształcenia, jak i wiedzą dotyczącą prowadzenia gimnastyki korekcyjnej. Absolwent uzyskuje kompetencje diagnostyczne w zakresie rozpoznawania deficytów rozwoju ruchowego dzieci, organizowania szerokiej działalności profilaktycznej, zdrowotnej i terapeutycznej, jak również tworzenia i realizowania programów naprawczych .

Absolwent kończąc studia magisterskie uzyskuje uprawnienia nauczycielskie i pedagogiczne do pracy w klasach I – III szkoły podstawowej, w przedszkolach i innych formach wychowania dzieci w wieku przedszkolnym, oraz po uzyskaniu uznania kwalifikacji przez dyrektora do prowadzenia gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej z dziećmi i młodzieżą w szkole podstawowej, w szkołach integracyjnych oraz innego typu placówkach opieki i wychowania zajmujących się likwidowaniem wad w rozwoju ruchowym dzieci, w placówkach pomocy dzieciom i rodzinie, w poradniach rehabilitacyjnych, w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz dziecka.

Logopedia i Terapia Pedagogiczna 

Studia przeznaczone są dla osób , które lubią pracę z dziećmi, ale również z dorosłymi, a przede wszystkim – chcą pomagać innym. Studia logopedii skupiają się na wykształceniu umiejętności takich jak diagnozowanie i terapia zaburzeń mowy, jej usprawnianie, przeciwdziałanie trudnościom związanym z czytaniem i pisaniem oraz bezproblemowe komunikowanie się. Kierunek ten kładzie duży nacisk na wymiar praktyczny, gdyż to on jest głównym aspektem pracy logopedy.

WYBRANE PRZEDMIOTY:

 • wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej
 • podstawy neuropsychologii i psychopatologii
 • rozwój mowy dziecka
 • terapia logopedyczna
 • ortodoncja
 • podstawy foniatrii
 • podstawy audiologii
 • fonetyka

POTENCJALNE MIEJSCA PRACY:

Absolwent może pełnić funkcję organizatora, wykładowcy i edukatora w różnych formach kształcenia, podnoszącego kompetencje komunikacyjne dzieci, młodzieży i ich rodziców. Dodatkowo, jako posiadający przygotowanie pedagogiczne, może podjąć pracę we wszystkich rodzajach przedszkoli i szkół podstawowych (ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych) oraz publicznych i prywatnych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Absolwenci tej specjalności mogą podejmować pracę w placówkach takich jak:

 • zespoły wczesnego wspomagania rozwoju i ośrodki wczesnej interwencji,
 • zakłady i placówki opiekuńczo-terapeutyczne i opiekuńczo-wychowawcze (żłobki, placówki pieczy zastępczej, świetlice środowiskowe terapeutyczne),
 • prywatne gabinety logopedyczne (świadczące usługi diagnozowania oraz prowadzenia terapii mowy).
Zarządzanie Oświatą 

Studia przeznaczone są dla osób pragnących uzyskać przygotowanie do pełnienia   funkcji kierowniczej w dziedzinie zarządzania wszelkiego rodzaju instytucjami oświatowymi w warunkach gospodarki rynkowej.  Zdobyte wiadomości i umiejętności pozwolą absolwentom na właściwą organizację nadzoru, prowadzenia dokumentacji i sprawnego zarządzania zespołem. Program studiów, oprócz wykładów i konwersatoriów, obejmuje także praktyki, ważne dla uzyskania i pogłębienia wiedzy empirycznej potrzebnej przyszłemu dyrektorowi czy menedżerowi oświaty.

WYBRANE PRZEDMIOTY:

 • prawo oświatowe
 • psychologia w zarządzaniu placówkami oświatowymi
 • oświata jako zadanie samorządów regionalnych i lokalnych
 • podstawy organizacji i zarządzania instytucją oświatową
 • podstawy ewaluacji pracy szkoły
 • nadzór pedagogiczny
 • awans zawodowy nauczyciela
 • kierowanie i administrowanie placówką oświatową

POTENCJALNE MIEJSCA PRACY:

Absolwent może pełnić funkcję kierownicze w placówkach oświatowych oraz szkołach różnego typu oraz podejmować pracę jako:

 • pracownik administracyjny w jednostkach samorządu terytorialnego zajmujących się zarządzaniem oświatą
 • zarządzający w organizacjach pozarządowych zajmujących się prowadzeniem szkół i placówek oświatowych
 • pracownik urzędów państwowych oraz instytucjach związanych z edukacją, kulturą, oświatą.
Edukacja Dorosłych i Zarządzanie Karierą 

Studia przeznaczone są dla chętnych do podjęcia pracy z osobami dorosłymi  po wcześniejszym uzyskaniu wiedzy i umiejętności w zakresie znajomości specyfiki funkcjonowania człowieka w tym okresie życia, a także aktywizacji działań edukacyjnych, zawodowych i społecznych dotyczących osób dorosłych i starszych  Absolwent potrafi integrować i planować rozwój zespołów wielopokoleniowych w organizacjach, koordynować projekty edukacyjne oraz zaplanować i zrealizować zajęcia edukacyjne dla różnych kategorii dorosłych.

WYBRANE PRZEDMIOTY:

 • współczesne trendy w edukacji dorosłych
 • modele pracy edukacyjnej z ludźmi dorosłymi
 • diagnoza indywidualnych zasobów karierowych
 • psychologia człowieka dorosłego
 • współczesne teorie kariery
 • zarządzanie karierą w mediach społecznościowych
 • kształtowanie kompetencji komunikacyjnych i zawodowych dorosłych
 • projektowanie pracy indywidualnej i grupowej z ludźmi dorosłymi

POTENCJALNE MIEJSCA PRACY:

Absolwent posiądzie wiedzę na temat potencjału rozwojowego okresu dorosłości i starości. Zdobędzie praktyczne umiejętności potrzebne we wspieraniu człowieka w pozytywnych przeżywaniu tego okresu życia (doradztwo, edukacja, doskonalenie zawodowe, kształcenie kompetencji interpersonalnych, aktywizacja i spędzanie wolnego czasu). Uzyskane kompetencje umożliwią podjęcie pracy jako:

 • specjalista ds. edukacji człowieka dorosłego,
 • doradca edukacyjno-zawodowy młodych dorosłych
 • specjalista ds. programów rozwoju edukacyjnego dorosłych,
 • specjalista do spraw rozwoju zawodowego
 • konsultanta ds. kariery
 • specjalista do spraw szkoleń
 • doradca personalny
Poradnictwo Edukacyjne i Zawodowe 

Celem studiów drugiego stopnia na kierunku Pedagogika o specjalności Poradnictwo Edukacyjne i Zawodowe jest merytoryczne przygotowanie oraz dostarczenie wiedzy i kompetencji do realizacji procesu poradnictwa edukacyjnego, doradztwa zawodowego oraz personalnego.

Absolwent specjalności posiada przygotowanie teoretyczne i praktyczne do pełnienia roli zawodowej nauczyciela, pedagoga, doradcy zawodowego. Kwalifikacje uprawniają do pracy w różnego typu szkołach na poziomie średnim i policealnym oraz w zakładach kształcenia i dokształcania, różnego typu poradniach, a także pracy na stanowisku doradcy w instytucjach rynku pracy, jednostkach gospodarczych, które zajmują się doradztwem personalnym, szkoleniami, przygotowaniem strategii rozwoju pracowników, systemami ich zatrudniania i motywowania.

Po ukończeniu studiów Absolwent znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • strukturach administracji samorządowej,
 • urzędach pracy,
 • agencjach pośrednictwa pracy,
 • centrach informacji i planowania kariery zawodowej,
 • organizacjach pracodawców,
 • działach kadr w publicznych i niepublicznych firmach, przedsiębiorstwach,
 • firmach doradczych i konsultingowych,
 •  poradniach specjalistycznych w ramach wyboru zawodu,
 •  niepublicznych instytucjach rynku pracy.

Kierunki wykładane na uczelni:

pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika przedszkolna i wczesnoprzedszkolna Magister Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

WSPÓŁCZESNE POSZUKIWANIA W PEDAGOGICE…

24-25 września 2020 r., odbędzie się konferencja naukowa pt.: „WSPÓŁCZESNE POSZUKIWANIA W PEDAGOGICE. TEORIA-BADANIA-PRAKTYKA W OBSZARZE PEDAGOGIKI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ ORAZ PEDAGOGIKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ, TERAPII PEDAGOGICZNEJ I SZEROKO ROZUMIANYCH NAUK O WYCHOWANIU”

czytaj dalej

ZARZĄDZANIE OPERACYJNE W TEORII I PRAKTYCE – STAN I WYZWANIA

KONFERENCJA NAUKOWA 15 listopada 2018 WAŁBRZYCH

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane