Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

WSH-megaimprezy

Wrocławski stadion na Mistrzostwa Europy UEFA EURO 2012, którego budowa ma się zakończyć w czerwcu 2011 roku pozostaje jeszcze w budowie, ale nasi specjaliści są już na starcie do zdobycia wyższego wykształcenia, które pozwoli im na [b]profesjonalną organizację mega przedsięwzięć kulturalnych[/b] i odnalezienie się w międzynarodo-wym środowisku.

Przeznaczeniem stadionu są nie tylko mecze piłkarskie, ale również międzynarodowe wydarzenia kulturalne, w tym wielkie koncerty, mega eventy, na które przyjechać może ponad 40.000 osób. W najbliższym czasie powstanie również Międzynarodowe Forum Muzyki we Wrocławiu, zaś przy Hali Stulecia utworzono Regionalne Centrum Turystyki Biznesowej, a samo jej wnętrze jest w tej chwili modernizowane w celu po-mieszczenia 10.000 osób.
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu postanowiła więc wykorzystać możliwości, które otwierają się przez Wrocławiem i wykształcić profesjonalne, specjalistyczne ka-dry ze znajomością branżowego języka angielskiego, poprzez utworzenie nowej, cał-kowicie innowacyjnej specjalności „Organizator Megaimprez” na studiach dziennych magisterskich.

Specjalność „Organizator Megaimprez” na kierunku Zarządzanie, została opracowana przez zespół najlepszych specjalistów, praktyków w Polsce, którzy od lat pracują jako menadżerowie mega imprez (Mega Eventów).

Oprócz ciekawych wykładów w WSH (250 h zajęć prowadzona będzie w j. angielskim) studenci wyjadą na praktyczne zajęcia do innowacyjnych centów kongresowych w Barcelonie i Frankfurcie nad Menem. Każdy student otrzyma laptopa ze specjalnym zestawem multimedialnym oraz stałe łącze Internetowe w miejscu zamieszkania, gdyż 40% zajęć będzie prowadzona metodą e-learningową.

Rozpocząć studia mogą studenci i absolwenci studiów magisterskich oraz absolwenci studiów licencjackich z całej Polski, w tym osoby niepełnosprawne.

Rekrutacja letnia trwa do 25 lutego 2011 r. Ilość miejsc ograniczona.

Więcej informacji:
Aleksandra Dzierżypolska
71 / 333 11 51
0-668-609-751 aleksandra.dzierzypolska@handlowa.eu 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane