Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Warsztaty dla maturzystów

Tegorocznych maturzystów zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach przygotowujących do opracowania i przedstawienia prezentacji maturalnej, które będą prowadzone przez wykładowców Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Podczas kolejnych spotkań uczestnicy kursu poznają tajniki mowy ciała, perswazji czy sekrety skutecznych technik oddziaływania na odbiorcę. Profesjonalizm kadry naukowej, w tym udział wielu praktyków i ekspertów biorących czynny udział w życiu medialnym, gwarantuje wysoki poziom merytoryczny warsztatów i okazję do zaprojektowania znakomitej prezentacji maturalnej.

Częstotliwość spotkań:
• raz w tygodniu – piątki: od 4 marca do 8 kwietnia 2011 r., po 2 godziny;
lub
• pięć warsztatów – soboty: 5 i 19 marca oraz 2, 9 i 16 kwietnia 2011 r., po 4 godziny.

Miejsce warsztatów:
Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa DSW, ul. Strzegomska 47, Wrocław

Ilość grup: 4 grupy po 15 osób
Zapisy: do 28 lutego 2011 r., e-mail: kursy@dswe.pl; nr tel. 71 358 27 47
Osoba do kontaktu: Izabela Beno
Koszt: całego kursu 120 zł

Przy zgłaszaniu się na kurs prosimy o podanie preferowanych godzin spotkań:

piątki:
• od 15:00 do 17:15
• od 16:00 do 18:15
• od 17:00 do 19:15

soboty:
• od 8:00 do 12:00
• od 10:00 do 14:00
• od 12:00 do 17:00

Tematyka zajęć
• Stylistyka wypowiedzi – podstawowe narzędzia
• Czym jest retoryka? Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów
• Sztuka autoprezentacji – mowa ciała, gestu a przekaz merytoryczny
• Najczęstsze błędy popełniane podczas prezentacji
• Perswazja – sekrety skutecznych technik oddziałujących na odbiorcę
• Rola Internetu w komunikacji społecznej, czyli konwergencja mediów
• Tworzenie dobrej prezentacji maturalnej – stworzenie rysu koncepcyjnego
• Tworzenie dobrej prezentacji maturalnej – zgodność formy z treścią
• Tworzenie dobrej prezentacji maturalnej – sposoby dotarcia do odbiorcy
• Tworzenie dobrej prezentacji maturalnej – dobór elementów multimedialnych
• Tworzenie dobrej prezentacji maturalnej – odniesienia do źródeł
• Tworzenie dobrej prezentacji maturalnej – co pokazać, a co powiedzieć?

Zapraszamy :-). 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane